Nghiên cứu kỹ thuật bào chế, đánh giá khả năng kháng khuẩn trên in Vitro của chế phẩm kem Silver Sulfa 1%

35 614 2
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2013, 15:10

Nghiên cứu kỹ thuật bào chế, đánh giá khả năng kháng khuẩn trên in Vitro, chế phẩm kem Silver Sulfa 1% Trần văn quang nghiên cứu kỹ thuật bào chế, đánh giá khả năng kháng khuẩn trên in vitro của chế phẩm kem Silver sulfa 1% Người hướng dẫn : TS. Nguyễn Thị Lộc Đặt vấn đề Bỏng là một bệnh ngoại khoa khá quan trọng Để điều trị bỏng các chế phẩm của sulfadiazin bạc có nhiều ưu điểm đã được chứng minh trong lâm sàng. Viêc cung ứng thuốc có khó khăn. Các mục tiêu cụ thể của khóa luận : 1. Nghiên cứu kỹ thuật bào chế kem Silver sulfa 1%. 2. Nghiên cứu độ giải phóng hoạt chất của chế phẩm. 3. Nghiên cứu tác dụng kháng khuẩn trên in vitro có so sánh với với chế phẩm Silvirin 1% (ấn Độ). Phần I Tổng quan tài liệu 1. Tỷ lệ mắc bệnh bỏng. Thời bình : 1,8% - 10% so với chấn thương ngoại khoa. Trong chiến tranh : 3% - 10% tổng số thương binh và có thể lên tới 70% - 85%. 2. Thuốc mỡ sát khuẩn điều trị vết bỏng tại chỗ * Kem maduxin;* Mỡ cao vàng;* Damcream . * Chế phẩm chứa hoạt chất sulfadiazin bạc như : Sivadene (Mỹ), Flammazin (Pháp), Silvirin (ấn Độ), Slivin (Pakistan) 3. chế phẩm thuốc mỡ có hoạt chất sulfadiazin bạc. 3.1. Công thức hoá học. Sulfadiazin bạc là muối bạc của N 1 - pyrimidin - 2 - yl - sulfanilamid (AgC 10 H 9 N 4 O 2 S) KLPT = 357,1. Độ hoà tan trong nước < 1/10.000. H 2 N S O O (2) N (2) N (6) Ag N (1) Hình 1 : Công thức hoá học của sulfadiazin bạc * sulfadiazin có tác dụng kìm khuẩn: do cạnh tranh ức chế với PABA. * Ion bạc: Ion bạc chuyển cầu nối giữa 2 nitơ thuộc 2 nhân purin đối diện .Do vậy đã làm mất khả năng sinh sản phân đôi của vi khuẩn. Phối hợp: nhân pyrimidin sẽ dễ dàng làm vận chuyển ion bạc qua màng vi khuẩn. * Cơ chế tác dụng khác với các hợp chất bạc khác, khác với sulfadiazin đơn độc. 3.2 Cơ chế tác dụng. 3.3. Tác dụng kháng khuẩn. Bảng 1: Khả năng kháng khuẩn trên invitro của sulfadiazin bạc Nồng độ sulfadiazin bạc Họ và loài 50 à g/ml 100 à g/ml Ps. Aeruginosa 130/130 130/130 E. cloacae 24/24 24/24 Klebsiella pneumoniae 53/54 54/54 Escherichia coli 63/63 63/63 S. aureus 100/101 101/101 S. epidermidis 51/51 51/51 Enterococus (nhóm D) 52/53 52/53 Candia albicans 43/50 50/50 3.4. Hấp thu thuốc. * Các nghiên cứu về hấp thu với Ag 111 cho thấy hầu hết thuốc tích tụ ở lớp biểu bì (có tác dụng tại chỗ). Khoảng 10% lượng sulfadiazin bôi tại chỗ được hấp thu Để đo sulfadiazin và các chất chuyển hoá đặc hiệu cần dùng phương pháp HPLC. * Lượng bạc được hấp thu trong cơ thể khoảng dưới 1%. Đo bằng quang phổ hấp phụ nguyên tử. 3.5. Những ưu điểm trong điều trị lâm sàng. - Có phổ kháng khuẩn rộng - Có thể làm mềm mô bỏng đông cứng. - Không gây đau khi bôi. - Không gây rối loạn điện giải hay kiềm toan. - Không làm bẩn y phục hay vải trải giường. 1. Vật liệu trang thiết bị. 1.1. Vật liệu hoá chất. - Bạc sulfadiazin đạt tiêu chuẩn USP 24. - Các tá dược cần thiết đạt tiêu chuẩn DĐVN III. - Các chất bảo quản, các chất chống ôxy hoá đạt tiêu chuẩn DĐVN III. - Các dung môi dùng cho SKLM, HPLC-pp. - Màng nhân tạo cellophan. - Các hoá chất khác cần thiết. Phần II Vật liệu và phương pháp nghiên cứu 1.2. Dụng cụ, trang thiết bị. - Cân phân tích độ chính xác 0,1mg của Trung Quốc . - Máy ly tâm của Nhật Bản. - Tủ điều nhiệt giữ được nhiệt độ ở 40 0 C, Trung Quốc - Bản mỏng Silicagel 60 F 254 ,VKN cung cấp. - Đèn huỳnh quang soi ở bước sóng 254 nm. - Thạch Muller - Hinton. - Các chủng vi khuẩn: S. aureus, P. aeruginosa, E. coli. - Dụng cụ nghiên cứu khả năng giải phóng dược chất ra khỏi tá dược thuốc mỡ. - Máy sắc lỏng cao áp hiệu năng cao Shimadzu. - Các dụng cụ cần thiết khác trong phòng thí nghiệm. [...]... đương nhau Như vậy kem Silver sulfa 1% có độ giải phóng hoạt chất tốt, cốt tá dược không cản trở khả năng giải phóng hoạt chất của kem - Khả năng kháng khuẩn của CT3 là tương đương với Silvirin 1% trên invitro Kiến nghị Tiếp tục nghiên cứu các tính chất khác của kem Silver sulfa 1%: * Nghiên cứu độ ổn định lâu dài * Nghiên cứu độ giải phóng hoạt chất và kháng khuẩn trên invivo * Nghiên cứu độc tính cấp... màng của CT3 với Silvirin 1% theo thời gian Nồng độ giải phóng qua màng (x%) Tỷ lệ nồng độ giải phóng qua màng CT3 / Silvirin 1% CT3 Silvirin 1% 2,614 2,502 1.045 4,093 4,026 1.017 4,459 4,182 1.043 7,111 6,287 1.131 Khả năng giải phóng hoạt chất qua màng của CT3 và Silvirin 1% là tương đương 5 Kết quả đo kháng khuẩn trên invitro Bảng 9:So sánh khả năng khuẩn trên invitrô giữa CT3 và Silvirin 1% Vi khuẩn. .. P.aeruginosa E.coli Đường kính vùng ức chế (mm) CT3 Silvirin 1% 10 10 6 6 12 10 Kết quả kháng khuẩn trên invitrô giữa CT3 và Silvirin 1% là tương đương Kết luận - Đã xây dựng được công thức kem Silver sulfa 1% (CT3) có hình thức cảm quan đạt yêu cầu, có độ ổn định bền vững trong điều kiện bình thường vì đã ổn định trong điều kiện khắc nghiệt - Khả năng giải phóng hoạt chất qua màng của CT3 và Silvirin 1%. .. sau khi bào chế t1 sau khi bào chế 1 ngày, t2 sau khi bào chế 3 ngày, t3 sau khi bào chế 7 ngày - Phương pháp đánh giá : xem xét sự thay đổi màu sắc Chuẩn bị tá dược Chuẩn bị dược chất Làm thuốc mỡ đặc Phối hợp tá dược Kiểm nghiệm bán thành phẩm Làm đồng nhất Kiểm nghiệm thành phẩm Đóng lọ, dán nhãn Hình 5: Sơ đồ quy trình bào chế kem Silver sulfa 1% 2.3.2 (Bước 2): Nghiên cứu sơ bộ độ bền vững - Điều... nghiên cứu 2.1 Định tính hoạt chất *Định tính Sulfadiazin - Theo DĐVN I:Dùng phương pháp SKLM : + Hệ dung môi triển khai : Methanol : NH4OHđặc = 100 : 1,5 +Thể tích chấm 10àl + Soi đèn huỳnh quang ở bước sóng 254nm + Giá trị Rf chuẩn : 6,4 2.2 *Định lượng sulfadiazin bạc trong kem Phương pháp đo nitrit : 1 ml natri nitrit 35,71mg sunfadiazin bạc 2.3 Các bước nghiên cứu mô hình kem Silver sulfa 1%. .. dựng các công thức bào chế NC sơ bộ độ bền vững Loại bớt CT kém bền vững Kiểm tra độ giải phóng hoạt chất trên invitro Loạibớt CT có độ giải phóng kém Kiểm tra độ kháng khuẩn Hình 4: Các bước nghiên cứu mô hình kem Sliver sulfa 1% 2.3.1 (Bước 1): Xây dựng các công thức bào chế * Xây dựng các công thức cốt tá dược + Trong tất cả các công thức sử dụng chất bảo quản là hỗn hợp nipagin: nipason =95: 5... vòng vô khuẩn xung quanh lỗ thử và lỗ chứng Phần III Kết quả và bàn luận 1 Kết quả xây dựng công thức bào chế Xây dựng công thức: CT 1: Sulfadiazin bạc 1,0g Acid stearic 24,0g Triethanolamin 1,0g Glycerin 13,0g Chất bảo quản 0,50g Nước tinh khiết vđ 100ml CT 2 Sulfadiazin bạc Sorbitan stearat Polysorbat 80 Alol cetostearic Triglycorides Glycrol Chất bảo quản Nước tinh khiết vđ CT 3: Sulfadiazin bạc... 50 CT2 40 CT3 30 CT5 20 10 0 90 120 180 360 Hình 6: Đồ thị so sánh tỷ lệ % hoạt chất được giải phóng qua màng của các CT theo thời gian (các tỷ lệ % đều được gấp lên 10 lần) Chọn CT3 để xác định khả năng kháng khuẩn trên invitro Bảng 7: Tỷ lệ % hoạt chất được giải phóng qua màng của Silvirin 1% theo thời gian(n = 5;SD = 0,0018) Thời gian tR S(mAU) C x% t1 3,460 628819 3,002 2,502 t2 3,358 657693 4,831... kính 9cm, đục 2 lỗ đối xứng có đường kính 1cm, 1 lỗ cho Silver sulfa 1% (công thức có độ giải phóng hoạt chất tốt nhất tìm được ở bước 3), lỗ còn lại cho thuốc đối chứng Silvirin 1% Sử dụng 3 đĩa thạch cho 3 chủng vi khuẩn S aureus; P aeruginosa; E coli (theo quy định của DĐVN) Các chủng vi khuẩn thuần được làm thành hỗn dịch 108 VK/ml cấy láng trên bề mặt thạch, đợi khô mặt thạch cho thuốc vào lỗ thử... Alcol cetostearic Glycerin monostearat Vaselin Paraffin Tween 60 Chất bảo quản Nước tinh khiết vđ 1,0g 1,4g 0,6g 6,5g 11,0g 0,4g 0,5g 100ml 1,0g 8,0g 0,4g 6,0g 0,5g 0,6g 0,2g 100ml CT 4: Sulfadiazin bạc 1,0g Alcol stearylic 15,0g Sáp ong 8,0g Tween 80 3,8g Span 80 1,2g Sorbitol 8,0g Chất bảo quản 0,2g Nước tinh khiếtvđ 100ml CT 5: Sulfadiazin bạc 1,0g Alcol cetylic 3,0g Dầu paraffin 20,0g Glycerol stearat . Trần văn quang nghiên cứu kỹ thuật bào chế, đánh giá khả năng kháng khuẩn trên in vitro của chế phẩm kem Silver sulfa 1% Người hướng dẫn : . 1. Nghiên cứu kỹ thuật bào chế kem Silver sulfa 1%. 2. Nghiên cứu độ giải phóng hoạt chất của chế phẩm. 3. Nghiên cứu tác dụng kháng khuẩn trên in vitro
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu kỹ thuật bào chế, đánh giá khả năng kháng khuẩn trên in Vitro của chế phẩm kem Silver Sulfa 1%, Nghiên cứu kỹ thuật bào chế, đánh giá khả năng kháng khuẩn trên in Vitro của chế phẩm kem Silver Sulfa 1%, Nghiên cứu kỹ thuật bào chế, đánh giá khả năng kháng khuẩn trên in Vitro của chế phẩm kem Silver Sulfa 1%, Nghiên cứu kỹ thuật bào chế kem Silver sulfa Tỷ lệ mắc bệnh bỏng . Thuốc mỡ sát khuẩn điều trị vết bỏng tại chỗ chế phẩm thuốc mỡ có hoạt chất sulfadiazin bạc., Bước 1: Xây dựng các công thức bào chế. Xây dựng các công thức cốt tá dược Bước 2: Nghiên cứu sơ bộ độ bền vững. - Bước 3: Nghiên cứu độ giải phóng hoạt chất qua màng cellophan

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn