Vận chuyển và giao thương quốc tế của cảng hải phòng từ năm 1955 đến năm 1975

Vận chuyển giao thương quốc tế của cảng hải phòng từ năm 1955 đến năm 1975

Vận chuyển và giao thương quốc tế của cảng hải phòng từ năm 1955 đến năm 1975
... động cảng Hải Phòng qua phân tích sử liệu vấn đề: Vận chuyển giao thương quốc tế cảng Hải Phòng 20 năm (từ năm 1955 đến năm 1975) Bên cạnh việc vận chuyển, giao thương quốc tế, cảng Hải Phòng ... lịch sử cảng Hải Phòng góp phần làm rõ nhiệm vụ: Vận chuyển giao thương quốc tế cảng Hải Phòng giai đoạn từ năm 1955 đến năm 1975 Từ đó, đánh giá vị trí, vai trò tầm quan trọng cảng Hải Phòng Bên ... Hải Phòng từ năm 1874 đến năm 1918 .15 2.2 Cảng Hải Phòng thời gian từ năm 1918 đến năm 1945 .24 2.3 Cảng Hải Phòng thời gian từ năm 1945 đến năm 1954 .27 Vận chuyển nƣớc sau năm...
 • 126
 • 228
 • 1

KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN GIAO NHẬN QUỐC TẾ VIỆT

KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN VÀ GIAO NHẬN QUỐC TẾ VIỆT
... 21 Kế toán doanh thu chi phí xác định kết kinh doanh Kết chuyển lãi Kết chuyển lỗ CHƯƠNG THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN VÀ GIAO ... góp Các khoản lỗ kinh doanh chia cho thành viên theo tỉ lệ vốn góp 2.2 KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN VÀ GIAO NHẬN QUỐC TẾ VIỆT 2.2.1 Đặc ... GIAO NHẬN QUỐC TẾ VIỆT 2.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN VÀ GIAO NHẬN QUỐC TẾ VIỆT 2.1.1 Một số nét vế công ty − Tên công ty: + Công ty lấy tên: Công ty TNHH Vận Chuyển Giao Nhận...
 • 69
 • 124
 • 0

Cải thiện công tác thu hút khách hàng ở Cty Vận tải giao nhận quốc tế Danatrans

Cải thiện công tác thu hút khách hàng ở Cty Vận tải và giao nhận quốc tế Danatrans
... Công tác thu hút khách hàng công ty Vận tải & giao nhận quốc tế Danatrans Đà Nẵng đạt thành thành tựu định Công ty bước khảng định thị trường giao nhận vận tải thành phố trì thu hút nhiều khách ... sở lý luận công tác thu hút khách hàng doanh nghiệp Phần II: Phân tích thực trạng thu hút khách hàng công ty Vận tải giao nhận quốc tế Danatrans Phần III: Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác ... lượng khách thu bao lẫn sân chơi Chính từ đây, công tác thu hút khách hàng ngày trở nên quan trọng hết Công ty Vận tải giao nhận quốc tế Danatrans từ lâu coi trọng công tác chăm sóc khách hàng, ...
 • 61
 • 377
 • 3

Cải thiện công tác thu hút khách hàng ở công ty Vận tải giao nhận quốc tế Danatrans

Cải thiện công tác thu hút khách hàng ở công ty Vận tải và giao nhận quốc tế Danatrans
... GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC THU HÚT KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY VẬN TẢI & GIAO NHẬN QUỐC TẾ DANATRANS ĐÀ NẴNG Công tác thu hút khách hàng công ty Vận tải & giao nhận quốc tế Danatrans Đà Nẵng đạt ... sở lý luận công tác thu hút khách hàng doanh nghiệp Phần II: Phân tích thực trạng thu hút khách hàng công ty Vận tải giao nhận quốc tế Danatrans Phần III: Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác ... lượng khách thu bao lẫn sân chơi Chính từ đây, công tác thu hút khách hàng ngày trở nên quan trọng hết Công ty Vận tải giao nhận quốc tế Danatrans từ lâu coi trọng công tác chăm sóc khách hàng, ...
 • 64
 • 134
 • 0

Nhiệm vụ giải pháp phát triển khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng 2030

Nhiệm vụ và giải pháp phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng 2030
... HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 I QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN: 1- Phát triển khoa học công ... 08-NQ/TU "Phát triển khoa học công nghệ phục vụ nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng đến năm 2020, tầm nhìn 2030" - Nhằm thể chế hóa Nghị Trung ương Đảng, Thành uỷ phát ... TRẠNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG I THỰC TRẠNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Về hoạt động nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ Từ năm 1996 đến năm 2012 thành phố triển khai 551 nhiệm vụ...
 • 54
 • 266
 • 0

FDI VỚI CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ CỦA TỈNH THÁI NGUYÊN TỪ NĂM 1993 ĐẾN NĂM 2009

FDI VỚI CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ CỦA TỈNH THÁI NGUYÊN TỪ NĂM 1993 ĐẾN NĂM 2009
... t nh Thái Nguyên, giai ño n 1993 2009 88 B ng 2.9: FDI t nh Thái Nguyên theo ñ i tác ñ u tư, giai ño n 1993- 2009 90 B ng 2.10: FDI Thái Nguyên theo ngành kinh t , giai ño n 1993 2009 ... 2.11: V n FDI v i c u kinh t Thái Nguyên, t 1993- 2009 99 B ng 2.12 FDI t c ñ CDCCKT theo ngành c a t nh Thái Nguyên 101 B ng 2.13: V n FDI m c ñ CDCCKT (góc φ) c a Thái Nguyên, 1993- 2009 103 ... n chuy n d ch c u kinh t 47 1.3 FDI V I CHUY N D CH CƠ C U KINH T 51 CHƯƠNG 2: TH C TR NG FDI V I CHUY N D CH CƠ C U KINH T C A T NH THÁI NGUYÊN T NĂM 1993 ð N NĂM 2009 67 2.1 THU...
 • 227
 • 176
 • 1

hình thức khai thác vận tải tàu chuyến, chở hàng hóa xi măng đóng bao, thời gian vận chuyển, chi phí biến đổi qua các cảng hải phòng, jakarta surabay

hình thức khai thác vận tải tàu chuyến, chở hàng hóa xi măng đóng bao, thời gian vận chuyển, chi phí biến đổi qua các cảng hải phòng, jakarta và surabay
... làm hàng cảng Surabaya = 3000:2000 = 1.5 (ngày) Thời gian tàu ở cảng = Thời gian tàu làm hàng cảng + Thời gian tàu ra, vào chờ cầu cảng Vậy thời gian tàu ở các cảng lần lượt sau: - Tại cảng ... Tổng thời gian tàu đỗ = Tổng thời gian tàu làm hàng + Thời gian tàu neo đậu chờ vịnh Trong đó: - Tổng thời gian làm hàng = ngày - Thời gian tàu neo đậu chờ cảng Hải Phòng 0,083 ngày 20 - - Thời ... DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng Tên bảng Bảng 3.1 Độ dài hành trình tàu Bảng 3.2 Thời gian tàu chạy có hàng Bảng 3.3 Thời gian tàu làm hàng các cảng Bảng Thời gian tàu làm hàng thời gian tàu nằm...
 • 27
 • 120
 • 0

nghiên cứu là hình thức khai thác vận tải tàu chuyến, chở hàng hóa xi măng đóng bao, thời gian vận chuyển, chi phí biến đổi qua các cảng hải phòng, jakarta surabaya

nghiên cứu là hình thức khai thác vận tải tàu chuyến, chở hàng hóa xi măng đóng bao, thời gian vận chuyển, chi phí biến đổi qua các cảng hải phòng, jakarta và surabaya
... đề 224 nội dung em cần nghiên cứu hình thức khai thác vận tải tàu chuyến, chở hàng hóa xi măng đóng bao, thời gian vận chuyển, chi phí biến đổi qua cảng Hải Phòng, Jakarta Surabaya Nội dung đồ ... người ta tích cực khai thác hình vận tải đường biển bao gồm: hình thức vận tải tàu chuyến, hình thức vận tải tàu chợ hình thức vận tải tàu định hạn Mỗi hình thức có ưu nhược điểm khác Trong yêu ... TCH (Jakarta đến Surabaya) Trong đó: - TCHlà tổng thời gian tàu chạy có hàng - TCH (Hải Phòng đến Jakarta) l thời gian tàu chạy có hàng từ cảng Hải Phòng đến cảng Jakata - TCH (Jakarta đến Surabaya) ...
 • 26
 • 104
 • 0

Luận văn: Hoạt động thanh toán quốc tế của Ngân hàng thương mại các giải pháp mở rộng hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Công thương Việt Nam trong những năm vừa qua potx

Luận văn: Hoạt động thanh toán quốc tế của Ngân hàng thương mại và các giải pháp mở rộng hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Công thương Việt Nam trong những năm vừa qua potx
... Ngân hàng- Tài trường Đại học Kinh tế quốc dân dạy dỗ giúp đỡ em năm học vừa qua CHƯƠNG I HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái quát Ngân hàng thương mại 1.1.1 Ngân hàng ... tố, toán quốc tế giữ vai trò quan trọng Trong năm vừa qua, hoạt động thương mại quốc tế nói chung hoạt động toán quốc tế nói riêng nước ta trải qua bước thăng trầm, ngày hoàn thiện phát triển Trong ... ngừng mở rộng quan hệ thương mại mối quan hệ khác quốc gia giới, đòi hỏi hoạt động toán quốc tế phải mở rộng, hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu phục vụ tốt 1.2.2 Vai trò hoạt động toán quốc tế ngân hàng...
 • 98
 • 225
 • 2

CÔNG TÁC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, CHUYỂN GIAO TIẾN BỘ KỸ THUẬT HỢP TÁC QUỐC TẾ CỦA VIỆN DI TRUYỀN NÔNG NGHIỆP (GIAI ĐOẠN 2011 - 2013)

CÔNG TÁC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, CHUYỂN GIAO TIẾN BỘ KỸ THUẬT VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ CỦA VIỆN DI TRUYỀN NÔNG NGHIỆP (GIAI ĐOẠN 2011 - 2013)
... doanh nghiệp nghiên cứu khoa học chuyển giao TBKT vào sản xuất theo chiến lược hợp tác “ba nhà, bốn nhà” Về hợp tác Quốc tế: Trong trình phát triển, Viện đặc biệt trọng công tác hợp tác quốc tế ... Về hợp tác nước: Viện có quan hệ hợp tác nghiên cứu khoa học đào tạo với nhiều viện nghiên cứu thuộc Bộ Nông nghiệp PTNT, Viện nghiên cứu khác, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Đại học Lâm nghiệp, ... IR64sub1) E9 5-5 -1 , E9 5-5 -3 , C31 8-2 -1 0, C31 8-1 -5 , C32 0-4 -1 , C31 8-5 -2 , dòng chịu ngập khảo nghiệm trồng thử vùng ven biển tỉnh Bạc Liêu Hội thảo Quốc gia Khoa học Cây trồng lần thứ - Đối với bông:...
 • 8
 • 114
 • 1

CÔNG TÁC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, CHUYỂN GIAO TIẾN BỘ KỸ THUẬT HỢP TÁC QUỐC TẾ CỦA VIỆN CÂY ĂN QUẢ MIỀN NAM GIAI ĐOẠN 2011 - 2013

CÔNG TÁC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, CHUYỂN GIAO TIẾN BỘ KỸ THUẬT VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ CỦA VIỆN CÂY ĂN QUẢ MIỀN NAM GIAI ĐOẠN 2011 - 2013
... GIAI ĐOẠN 2011 - 2013 7.1 Đề tài/dự án Hợp tác Quốc tế KH & CN Trong giai đoạn 2011 - 2013, Viện hợp tác với Viện nghiên cứu tổ chức quốc tế như: ADB, Chinfon (Đài Loan - Trung Quốc) , JICA (Nhật ... THUẬT GIAI ĐOẠN 2011 - 2013 6.1 Tập huấn - Hội thảo - Hội thi Viện thực 93 khóa tập huấn, chuyển giao tiến kỹ thuật cho 3.227 học viên cán kỹ thuật, khuyến nông viên, nông dân, tỉnh phía Nam về: Kỹ ... 2011 - 2013, Viện Cây ăn miền Nam tạo nhiều giống rau, hoa, mới, nhiều tiến kỹ thuật nhiều mô hình sản xuất theo GAP chuyển giao cho tỉnh phía Nam Với đóng góp tích cục này, Viện Cây ăn miền Nam...
 • 6
 • 169
 • 0

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LỮ HÀNH-HƯỚNG DẪN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI GIÁO DỤC QUỐC TẾ RONGE

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LỮ HÀNH-HƯỚNG DẪN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ GIÁO DỤC QUỐC TẾ RONGE
... NG KINH DOANH L HNH-HNG DN CA CễNG TY C PHN THNG MI V GIO DC QUC T RONGE 2.1 Thc trng hot ng kinh doanh l hnh ca cụng ty 14 2.1.1 H thng cỏc sn phm du lch ca cụng ty1 4 2.1.2 Tỡnh hỡnh khỏch v doanh ... ng o 1.2.Chc nng nhim v ca cụng ty * Cụng ty c phn Thng Mi v Giỏo Dc Quc T RONGE l mt n v hot ng kinh doanh trờn nhiu lnh vc vi chc nng kinh doanh ch yu ca cụng ty bao gm : _ Ký kt cỏc hp ng ... DN CA CễNG TY C PHN THNG MI V DU LCH QUC T RONGE 2.1 Thc trng hot ng kinh doanh l hnh ca cụng ty 2.1.1 H thng cỏc sn phm du lch c sc ca cụng ty Cụng ty c phn Thng Mi v Giỏo Dc Quc T RONGE có rt...
 • 43
 • 134
 • 0

Phân tích giải pháp vận chuyển giao hàng của MEGABUY.vn.docx

Phân tích giải pháp vận chuyển và giao hàng của MEGABUY.vn.docx
... hàng hóa, MEGABUY giao hàng vòng 2-6 kể từ khách đặt hàng Tuy nhiên tùy vào đơn hàng cụ thể, MEGABUY giao hàng sớm giao cho khách hàng Đối với đơn đặt hàng sau 18h giao hàng vào sáng ngày hôm ... tiến hành giao hàng cho khách hàng theo thỏa thuận phương thức thời gian giao nhận vận chuyển khách hàng thông qua - Đối với mặt hàng giao ngày với địa giao hàng thành phố nơi có kho hàng hóa, ... vậy,khách hàng chịu trách nhiệm liên quan tới việc hàng hoá bị thay đổi, thất lạc, không đảm bảo chất lượng đủ số lượng trình vận chuyển hàng hoá tới địa điểm nhận hàng khách hàng 3 .Phân tích giải pháp...
 • 25
 • 497
 • 2

Phân tích giải pháp vận chuyển giao hàng của MEGABUY.vn

Phân tích giải pháp vận chuyển và giao hàng của MEGABUY.vn
... hàng hóa, MEGABUY giao hàng vòng 2-6 kể từ khách đặt hàng Tuy nhiên tùy vào đơn hàng cụ thể, MEGABUY giao hàng sớm giao cho khách hàng Đối với đơn đặt hàng sau 18h giao hàng vào sáng ngày hôm ... tiến hành giao hàng cho khách hàng theo thỏa thuận phương thức thời gian giao nhận vận chuyển khách hàng thông qua - Đối với mặt hàng giao ngày với địa giao hàng thành phố nơi có kho hàng hóa, ... vậy,khách hàng chịu trách nhiệm liên quan tới việc hàng hoá bị thay đổi, thất lạc, không đảm bảo chất lượng đủ số lượng trình vận chuyển hàng hoá tới địa điểm nhận hàng khách hàng 3 .Phân tích giải pháp...
 • 16
 • 246
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình vận tải và bảo hiểm quốc tếvận tải và buôn bán quốc tế 2 tác dụng của vận tải đối với buôn bán quốc tếcác giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả thâm nhập thị trường quốc tế của các doanh nghiệp việt nam bằng phương thức nhượng quyền thương mạinhân tố chính thúc đẩy sự nghiệp chuyển đổi sang kinh tế thị trường mở cửa và hội nhập quốc tế của việt namcơ quan nghiên cứu và tư vấn kinh tế quốc tế xerfi thống kê rằng từ năm 2000 trở lại đây tăng trưởng bình quân hàng năm của ngành hàng ăn nhanh luôn đạt mức 5 4điều hòa và vận chuyển trong số những chức năng của các đại phân tử liệt kê ở trênchi phí vận tải và bảo hiểm quốc tếtên giao dịch quốc tế của vietcombanktên giao dịch quốc tế của vietinbanktên giao dịch quốc tế của vietteltên giao dịch quốc tế của agribankvăn hóa và kinh doanh quốc tếmôi trường văn hóa và kinh doanh quốc tếthạc sĩ tài chính và ngoại thương quốc tếtên giao dịch quốc tế của ngân hàng agribankCong van so 4926 ve lay y kien mau Bieu trung nganh tu phap520 b i t p tr c nghi m O H M File word c h ng d n gi i ph n I (1 300)520 b i t p tr c nghi m O H M File word c h ng d n gi i ph n II (301 520)30 b i t p PH P V T File word c l i gi i chi ti tDanh sach cap chung chi LS 19102012Quyet dinh cap dot 1 thang 9 11092012GoodLaw report 8April APphu luc 3. tuyen bo va cam ketphu luc 4. dieu kien hanh ngheTập quyền XHCN: một học thuyết đã lỗi thời?20 b i t p PH P QUAY File word c l i gi i chi ti tKQ bau cu tai DH va Phien hop 1 BCHCv cua Dang uy 220820133. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG.docxX y d ng th ng hi u PROMEXCO th nh m t th ng hi u m nh nh m kh ng nh v th c a C ng ty tr n th ng tr ng4002_GD- Về việc tổ chức ngày Nhà giáo Việt Nam.doc (38.5 Kb)53_1_quychuancakho.doc (299.5 Kb)QD 57 ve ban hanh gia dat nam 2010van loi giai chi tiet10 QUYET DINH BAN HANH QUY DINH CHUC NANG NHIEM VU CUA BAN