11542 amish 3 pgs

11542 amish 3 pgs

11542 amish 3 pgs
... that this will interfere with the Amish way of life Sometimes, visitors stop near an Amish family and take their picture –an act that angers the Amish As you tour Amish country, you will see small, ... 50,000 Amish people Other settlements are found in twenty-two American states and in Ontario, Canada The 500 or so Amish who came to the New World in the 1700s had about 40 last names The 100,000 Amish ... the life of an Amish person? • • Write about differences and similarities in the way you live your life and the way an Amish person lives his or her life You must write between 35 0 and 400 words...
 • 3
 • 5
 • 0

Ôn thi cao hoc đại số tuyến tính bài 3 - PGS TS Vinh Quang

Ôn thi cao hoc đại số tuyến tính bài 3 - PGS TS Vinh Quang
... cột (3) với cộng vào cột (1), ta có: VT = (1) = 2a1 b1 + c1 c1 + a1 2a2 b2 + c2 c2 + a2 2a3 b3 + c3 c3 + a3 a1 b + c c a2 b + c c a3 b + c c a1 b + c = a2 b + c a3 b + c a1 b (2) = a2 b a3 b c ... (-1 ) cộng vào cột (3) (2) : Định thức có cột tỷ lệ Tính định thức + a1 a2 a3 a1 + a2 a3 a1 a2 + a3 a1 a2 a3 an an an + an Giải : + a1 + + an a2 a3 + a1 + + an + a2 a3 ... có công thức truy hồi : Dn = 5Dn−1 − 6Dn−2 (*) (n ≥ 3) Từ (*) ta có : Dn − 2Dn−1 = 3( Dn−1 − 2Dn−2 ) Do công thức với n ≥ nên ta có: Dn −2Dn−1 = 3( Dn−1 −2Dn−2 ) = 32 (Dn−2 −2Dn 3 ) = = 3n−2...
 • 10
 • 480
 • 17

Bài giảng Quản trị ngân hàng: Chương 3 - PGS, TS. Trần Huy Hoàng

Bài giảng Quản trị ngân hàng: Chương 3 - PGS, TS. Trần Huy Hoàng
... cao, chi phí huy động thấp) 38 Lựa chọn chi phí rủi ro huy động vốn ngân hàng: Chi phí Rủi ro 39 Nhà quản trò TS nợ phải đương đầu với thách thức: - Sự đánh đổi rủi ro chi phí huy động vốn: ... vốn ngân hàng - Sử dụng công cụ huy động vốn đa dạng để hạn chế rủi ro phù hợp với đặc điểm hoạt động ngân hàng - Đa dạng hóa nguồn vốn huy động Chính sách lãi suất tiến tới tự hố Việt Nam - Trước ... gửi có kỳ hạn 135 5,0% Tiền gửi tiết kiệm 240 5,5% Chứng tiền gửi 132 7,0% 15 6,5% 28 6,2% Nguồn vốn ngân hàng Vay NHTM khác Vay ngân hàng NN Tổng nguồn vốn 715 33  u cầu: • • • - Chi phí lãi...
 • 54
 • 898
 • 1

Bài giảng Y học chứng cứ: Bài 3 - PGS.TS. Lê Hoàng Ninh

Bài giảng Y học chứng cứ: Bài 3 - PGS.TS. Lê Hoàng Ninh
... chuẩn bị giảng d y y học chứng Lãnh đạo cử …… Mục tiêu khóa/ học Cái gì: Y học chứng gì? Y học chứng ứng dụng thực tiễn? ọ g g ụ g g ự Thế ? Hình thành câu hỏi/ vấn đề lâm sàng Tìm chứng Đánh ... đến để học y học chứng vì: ứ ì Bạn làm việc lãnh vực lâm đa g ệc t o g ã ực â sàng Bạn làm việc, làm nghiên cứu cần truy tìm chứng y văn …) ì ứ ê ă ) Bạn muốn giúp người khác lãnh vực y học chứng ... không? P: Bạn có bị bao v y đống/ chồng tạp chí y khoa không? g A: Bạn có cảm th y lo sơ tạp chí y học đem đến không? (?li ) (?liar) 1 -3 (normal range) >3 (sick; at risk for polythenia gravis and related...
 • 30
 • 305
 • 2

Bài giảng tài chính doanh nghiệp chương 3 PGS TS trương đông lộc

Bài giảng tài chính doanh nghiệp chương 3  PGS TS trương đông lộc
... X X 1Cov( R3 , R1 ) X X 2Cov( R3 , R2 ) n X n X 1Cov( Rn , R1 ) X n X 2Cov( Rn , R2 ) X n X 3Cov( Rn , R3 ) X X 2Cov( R1 , R2 ) X X 3Cov( R1 , R3 ) 2 X 2σ X X 3Cov( R2 , R3 ) X 32 σ 32 n X X nCov( ... R Bt Khủng hoảng -20% -0 ,37 5 5% -0,005 0,001875 Suy thoái 10% -0,075 20% 0,145 -0,010875 Bình thường 30 % 0,125 -12% -0,175 -0,021875 Cực thịnh 50% 0 ,32 5 9% 0, 035 0,01 137 5 R At Tổng -0,0195 11 ... At R At − R A -20% 10% -0 ,37 5 -0,075 0,140625 0,005625 Bình thường Cực thịnh 30 % 50% 0,125 0 ,32 5 0,015625 0,105625 Tổng ( R At − R A ) 0,267500 RỦI RO CỦA MỘT CỔ PHIẾU (3) Phương sai (độ lệch chuẩn)...
 • 38
 • 376
 • 0

Bài giảng tài chính quốc tế bài 3 PGS TS trương quang thông

Bài giảng tài chính quốc tế bài 3  PGS TS trương quang thông
... MẠI QUỐC TẾ TỶ GIÁ THỰC Khi tỷ giá danh nghĩa tăng giảm khơng thiết phải đồng nghĩa với tăng hay giảm sức cạnh tranh thương mại quốc tế Do đó, để đo thay đổi sức cạnh tranh thương mại quốc tế ... Trung Quốc tính CNY - 15 TỶ GIÁ VÀ SỨC CẠNH TRANH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ EP *như biểu diễn giá rổ hàng hóa Trung Quốc tính VND  Tỷ số EP * P thực chất biểu diễn tỷ lệ giá hàng hóa / Trung Quốc Việt ... MẠI QUỐC TẾ Tỷ giá thực nói lên điều gì?  Xét phương diện giá cả, tỷ giá thực thước đo đầy đủ sức cạnh tranh hàng hóa nước so với hàng hóa nước khác  Khi phân tích sức cạnh tranh quốc tế, phải...
 • 21
 • 394
 • 1

bài giảng giao dịch và đàm phán trong kinh doanh chương 3 - pgs.ts nguyễn thị xuân hương

bài giảng giao dịch và đàm phán trong kinh doanh chương 3 - pgs.ts nguyễn thị xuân hương
... thc giao dch kinh doanh Cỏc hỡnh thc giao dch: Tip dch: c Giao dch kinh doanh theo a im a ta có giao dịch văn phòng; phòng; giao dịch cửa hàng; hàng; giao dịch hội chợ triển lãm giao dịch Sở giao ... giao dch kinh doanh Cỏc hỡnh thc giao dch: dch: - Giao dch trc tip Giao dch giỏn tip Giao dch theo a im I Mc tiờu v cỏc hỡnh thc giao dch kinh doanh (tip) Cỏc hỡnh thc giao dch: dch: a Giao dch ... Giao dch v m phỏn kinh doanh Chng Nhng nguyờn lý c bn ca giao dch kinh doanh Chng Nhng nguyờn lý c bn ca giao dch kinh doanh I Mc tiờu v cỏc hỡnh thc giao dch kinh doanh II II Mt...
 • 38
 • 501
 • 0

Bài giảng Tin học Đại cương Chương 3 - PGS.TS. Lê Văn Năm

Bài giảng Tin học Đại cương Chương 3 - PGS.TS. Lê Văn Năm
... tệp tin, hệ điều hành phải có vai trò sau: - Tạo xóa tệp tin - Tạo xóa thư mục - Hỗ trợ thao tác tệp tin thư mục - Ánh xạ tệp tin lên hệ thống lưu trữ phụ - Sao chép dự phòng khôi phục lại tệp tin ... điều hành phải có vai trò sau: - Tạo hủy chương trình thực người sử dụng hệ thống - Ngừng thực tiếp chương trình - Đồng chương trình thực - Thông tin chương trình thực - Kiểm soát tài nguyên có hệ ... LÝ TỆP TIN, THƯ MỤC TRONG HỆ ĐIỀU HÀNH 3. 2.1.Tệp tin Tệp tin tập hợp thông tin xếp theo cấu trúc lưu trữ thiết bị nhớ với tên xác định mà máy tính truy cập  b Thuộc tính tệp tin Một tệp tin có...
 • 153
 • 338
 • 0

Bài giảng Phân tích và Thiết kế giải thuật nâng cao: Chương 3 PGS.TS. Trần Cao Đệ

Bài giảng Phân tích và Thiết kế giải thuật nâng cao: Chương 3 PGS.TS. Trần Cao Đệ
... +∞) Định lý: tìm kiếm đa phân chứa n phần tử có (n+1) nút Ví dụ: 3- cây 22 25 10 14 11 13 18 23 24 17 27 Xem thêm giải thuật B-Cây giáo trình GT Nguyễn Văn Linh Cây 2 -3- 4 (2,4)  Cây (2,4) 4-cây ... chiều cao Θ(logn) 19 25 50 15 79 17 19 20 40 70 Thêm phần tử vào (2,4) thêm 4,6,12,15 ,3, 5,10,8 12 4, 3, 12 4, 6, 12, 15 split 6,10 15 5, 12 15 3, 4, 5, 3, 6, 8, 10 15 split 5, 12 12 4, 15 3, 4, ... u u 30 v 30 w 10 v w 20 z 20 10 u u 10 v 30 20 z z 20 30 b 20 c a Rotation 10 w v w z 10 30 a,b,c nút theo thứ tự duyệt trung tự double red: Tô màu lại Trường hợp 1: w nút đỏ u 30 10 20 30 40...
 • 54
 • 281
 • 0

Bài giảng môn học kỹ nghệ phần mềm bài 3 PGS TS nguyễn văn vỵ

Bài giảng môn học kỹ nghệ phần mềm bài 3  PGS TS nguyễn văn vỵ
... ngời dùng B mụn Cụng ngh ph n m m HCN 43 Tiến hoá phần mềm Nguy nV nV Phần mềm phải mềm dẻo cần phải thay đổi Môi trờng nghiệp vụ v kỹ thuật thay đổi: Phần mềm cần thay đổi để phù hợp với chúng ... ph n m m HCN 29 Kỹ nghệ hớng thnh phần Component-based software engineeringNguy nV nV Nội dung Thnh phần l mô đun chức mã đóng Lắp ráp thnh phần với yêu cầu Dùng lại thnh phần độc lập với ... giải pháp Kỹ nghệ: phát triển phiên phần mềm (chọn mô hình thích hợp: lm mẫu, thác nớc, ) Đánh giá khách: khách đánh giá phiên phát triển; lm mịn, sửa đổi B mụn Cụng ngh ph n m m HCN 13 Mô hình...
 • 59
 • 104
 • 0

Bài giảng phương pháp định lượng trong quản lý chương 3 PGS nguyễn thống

Bài giảng phương pháp định lượng trong quản lý chương 3  PGS nguyễn thống
... suất 11/26/20 13 PGS Dr Nguyễn Thống 100 53 11/26/20 13 PGS Dr Nguyễn Thống 54 PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯNG TRONG QUẢN LÝ Chương 2: Ra định PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯNG TRONG QUẢN LÝ Chương 2: Ra định PHÂN TÍCH ... Vẽ định (xem trước) 11/26/20 13 69 PGS Dr Nguyễn Thống 11/26/20 13 70 PGS Dr Nguyễn Thống PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯNG TRONG QUẢN LÝ Chương 2: Ra định PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯNG TRONG QUẢN LÝ Chương 2: Ra định ... Xấu/TT Xấu) =0 .3 =0.8 PGS Dr Nguyễn Thống 83 11/26/20 13 PGS Dr Nguyễn Thống 84 14 PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯNG TRONG QUẢN LÝ Chương 2: Ra định PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯNG TRONG QUẢN LÝ Chương 2: Ra định Trên sở...
 • 18
 • 141
 • 1

Bài giảng thống kê ứng dụng trong quản lý và kỹ thuật chương 3 PGS nguyễn thống

Bài giảng thống kê ứng dụng trong quản lý và kỹ thuật chương 3  PGS nguyễn thống
... 95%) 33 PGS TS Nguyễn Thống 34 PGS TS Nguyễn Thống THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT Chương 3: thuyết kiểm định thống Chương 3: thuyết ... 2. 53 2.46 2.4 3. 68 3. 63 3.59 3. 55 3. 52 3. 49 3. 47 3. 44 3. 42 3. 4 3. 39 3. 32 3. 23 3.15 3. 07 PGS TS Nguyễn Thống THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT 12 244 19.4 8.74 5.91 4.68 3. 57 3. 28 3. 07 ... a) 35 PGS TS Nguyễn Thống -0.5 36 PGS TS Nguyễn Thống THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT Chương 3: thuyết kiểm định thống Chương 3: Lý...
 • 22
 • 168
 • 0

Bài giảng kinh tế phát triển chương 3 PGS TS đinh phi hổ

Bài giảng kinh tế phát triển chương 3  PGS TS đinh phi hổ
... Publishing Company Đinh Phi Hổ, 20 03 Kinh tế Nơng nghiệp: Lý thuyết thực tiển NXB TK TP.HCM Vũ T.Ngọc Phùng, 2005 GT Kinh Tế Phát Triển NXB Lao Động Xã Hội Đinh Phi Hổ, 2006 Kinh tế Phát triển: Lý thuyết ... Kinh Tế Phát Triển ĐHKT, TP.HCM Olivier Blanchard, 2000 Phân tích sách kinh tế Gíao trình kinh tế vĩ mơ chương trình giảng dạy Fulbright GỢI Ý ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Chuyển dịch cấu kinh tế kinh tế ... Do đòi hỏi phát triển kinh tế cần quan tâm tới phát triển toàn diện - phát triển bền vững Thế phát triển bền vững? - Phát triển bền vững (Sustainable Development) phát triển đáp ứng nhu cầu tại,...
 • 35
 • 269
 • 1

Bài giảng công trình thủy chương 3 PGS nguyễn thống

Bài giảng công trình thủy chương 3  PGS nguyễn thống
... CÔNG TRÌNH THỦY CÔNG TRÌNH THỦY Chương 3: Hồ chứa nước Chương 3: Hồ chứa nước HỒ CHỨA NƯỚC • 7/21/2014 • PGS Dr Nguyễn Thống HỒ CHỨA NƯỚC 7/21/2014 PGS Dr Nguyễn Thống CÔNG TRÌNH THỦY CÔNG TRÌNH ... 13 PGS Dr Nguyễn Thống 7/21/2014 14 PGS Dr Nguyễn Thống CÔNG TRÌNH THỦY CÔNG TRÌNH THỦY Chương 3: Hồ chứa nước Chương 3: Hồ chứa nước • HỒ CHỨA NƯỚC HỒ CHỨA NƯỚC 7/21/2014 15 PGS Dr Nguyễn Thống ... Thống CÔNG TRÌNH THỦY CÔNG TRÌNH THỦY Chương 3: Hồ chứa nước Chương 3: Hồ chứa nước HỒ CHỨA NƯỚC 7/21/2014 • 19 PGS Dr Nguyễn Thống HỒ CHỨA NƯỚC 7/21/2014 20 PGS Dr Nguyễn Thống CÔNG TRÌNH THỦY CÔNG...
 • 11
 • 68
 • 0

Bài giảng kinh tế và quản lý môi trường chương 3 PGS TS lê thu hoa

Bài giảng kinh tế và quản lý môi trường chương 3  PGS TS lê thu hoa
... cents) T l CK: Nm 10 20 30 10% 20% 30 % 40% 90,91 82,64 75, 13 68 ,30 62,09 38 ,55 14,86 5, 73 83, 33 69,44 57,87 48, 23 40,19 16,15 2,61 0,42 76,92 59,17 45,52 35 ,01 26, 93 7,25 0,05 - 71,42 51,02 36 ,44 ... lũng chi tr trung bỡnh 1 ,35 USD/ ờm - Nu theo s liu 1999, s tin thu c t ỏp dng ph thu phũng ng tớnh c khong 30 0.000 USD - D tớnh 10 nm ti, vi mc chit khu 10% thỡ khon thu ú l triu USD Bi hc: ... tớch cc Hiu ng Li ớch kinh t Phỏt trin rng Gim xúi mũn - Bo v t - Gim lng ng - Tng sinh v s lng TV - Xõy h thu in Tng din tớch mt nc iu ho lng nc - Nuụi trng thu sn - Tng thu nhp - Tng giao thụng...
 • 20
 • 235
 • 1

Xem thêm