Bảo vệ tự do và an ninh cá nhân của con người bằng pháp luật hình sự việt nam

Bảo vệ tự do an ninh nhân của con người bằng pháp luật hình sự việt nam

Bảo vệ tự do và an ninh cá nhân của con người bằng pháp luật hình sự việt nam
... THANH HNG BảO Vệ Tự DO AN NINH NHÂN CủA CON NGƯời BằNG PHáP LUậT HìNH Sự VIệT NAM Chuyờn ngnh: Lut hỡnh s v t tng hỡnh s Mó s: 60 38 01 04 LUN VN THC S LUT HC Ngi hng dn khoa hc: TS Lấ LAN ... 2015 MC LC Trang Trang ph bỡa Li cam oan Mc lc Danh mc cỏc t vit tt Danh mc cỏc bng M U Chng 1: MT S VN CHUNG V BO V T DO V AN NINH C NHN CA CON NGI BNG PHP LUT HèNH S VIT NAM Error! ... t v an ninh cỏ nhõn, bo v t v an ninh cỏ nhõn ca ngi, bo v t v an ninh cỏ nhõn ca ngi bng cỏc quy nh ca BLHS Vit Nam l hon ton cn thit, úng gúp mt phn vo vic nghiờn cu lý lun v bo v t v an ninh...
 • 15
 • 55
 • 0

Báo cáo những bất cập phương hướng hoàn thiện quy định về một số tội xâm phạm nhân phẩm của con người trong bộ luật hình sự việt nam năm 1999

Báo cáo  những bất cập và phương hướng hoàn thiện quy định về một số tội xâm phạm nhân phẩm của con người trong bộ luật hình sự việt nam năm 1999
... rng ngi n gii khụng th thc hin hnh vi phm ti quy nh lut nh kin cho rng: Trong hnh vi giao cu gia nam v n, vai trũ ch ng v chi phi thuc v nam gii v ch nam gii vi cu to sinh hc riờng mi cú th thc ... th on khỏc giao cu tạp chí luật học số 1/2010 nghiên cứu - trao đổi trỏi vi ý mun ca ngi nam gii hoc dựng mi th on khng ch t tng ngi nam gii l thuc mỡnh hoc ngi nam gii ang tỡnh trng qun bỏch ... (cng dõm tr em) lut phi quy nh rừ Ngi nam gii no Quy nh ca iu 112 BLHS ti hip dõm tr em Nghiờn cu quy nh v ti ny chỳng tụi thy mt s bt hp lớ sau: - Khon iu 112 BLHS quy nh: Mi trng hp giao cu...
 • 7
 • 124
 • 0

tội vô ý làm chết người trong pháp luật hình sự việt nam lý luận thực tiễn

tội vô ý làm chết người trong pháp luật hình sự việt nam lý luận và thực tiễn
... CA VIC QUY NH TI Vễ í LM CHT NGI TRONG B LUT HèNH S VIT NAM I Sự cần thiết quy định tội ý làm chết ngời pháp luật hình việt nam Con ngi l t bo ca xó hi, l quý nht ca xó hi, l ch th ca quan ... cn thit ỏp ng c ũi hi ca lun v thc tin II Khỏi nim v du hiu phỏp ca ti ý làm chết ngời Khỏi nim Vụ ý lm cht ngi hiu theo ngha rng bao gm tt c cỏc trng hp vụ ý lm cht ngi c quy nh cỏc ... vụ ý lm cht ngi Trong ú lm rừ mt lun v hnh vi vụ ý lm cht ngi, khỏi nim vụ ý lm cht ngi, gii hn can thip ca phỏp lut hỡnh s i vi tội vụ ý lm cht ngi S cn thit phi ti phm hoỏ hnh vi vụ ý lm...
 • 129
 • 1,039
 • 2

BẢO vệ QUYỀN tự DO của CON NGƯỜI BẰNG PHÁP LUẬT tố TỤNG HÌNH sự VIỆT NAM

BẢO vệ QUYỀN tự DO của CON NGƯỜI BẰNG PHÁP LUẬT tố TỤNG HÌNH sự VIỆT NAM
... lại doanh nghiệp Xem xét quy định pháp luật hành Việt Nam liên quan đến mua doanh nghiệp đưa đến khẳng định: quy định tồn rải rác nhiều văn pháp luật khác Bộ luật dân sự, Luật doanh nghiệp, Luật ... TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG MUA LẠI VÀ SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM 2.1 Quy định pháp luật mua lại sáp nhập doanh nghiệp Việt Nam 2.1.1 Quyền thực hình thức thực mua lại sáp nhập doanh nghiệp ... nghiệp Việt Nam Pháp luật Việt Nam cho phép chủ thể quyền tự thực hoạt động kinh doanh mua lại, sáp nhập doanh nghiệp hai số hoạt động kinh doanh phép thực Tuy nhiên, quyền thực mua lại, sáp nhập doanh...
 • 65
 • 72
 • 0

Báo cáo "Khái quát lịch sử hình thành phát triển của các quy phạm về miễn hình phạt trong pháp luật hình sự Việt Nam" pptx

Báo cáo
... Nh vua l ng i cú quy n xột x (t phỏp) cao nh t, l ng i cú quy n õn xỏ M c dự khụng cú b n phỏp lu t no h n ch quy n l c c a nh vua nhng quy n l c c a nh vua cng b h n ch b i cỏc quy nh c a kinh ... thỏnh Ala m i cú quy n lm lu t quy nh cỏch ng x c a dõn chỳng xó h i Nh vua l ng i nh t n m tay quy n l c chớnh tr ễng b nhi m cỏc th m phỏn, cỏc quan ch c cao c p chớnh tạp chí luật học số 1/2006 ... gỏi ú qua ờm t i nh mỡnh v cú ng i lm ch ng thỡ hụm sau cú quy n n nh b m cụ dõu xin c i V tạp chí luật học số 1/2006 nhà nớc pháp luật nớc tr ng h p ny b m cụ dõu khụng th kh c t Trờn th c...
 • 4
 • 326
 • 0

Báo cáo " Thực trạng các quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về hệ thống hình phạt phương hướng hoàn thiện " pdf

Báo cáo
... theo hệ thống gồm 03 Mục nhỏ (§) sau: 1) Một số vấn đề chuẩn mực đánh giá (CMĐG) thực trạng quy định PLHS HTHP; 2) Thực trạng quy định PLHS Việt Nam hành HTHP và; 3) Về KGLP để hoàn thiện quy định ... theo hệ thống sau: 1) Khái niệm thực trạng quy định PLHS HTHP và; 2) Đánh gia thực trạng quy định BLHS Việt Nam HTHP Khái niệm thực trạng quy định PLHS HTHP chưa soạn thảo mặt lý luận khoa học luật ... xác định thực trạng quy định PLHS HTHP Khái niệm hình phạt với tư cách CMĐG thứ quy định PLHS HTHP thể chỗ: Nó (khái niệm hình phạt) góp phần giúp nhận thấy chất hình phạt ghi nhận PLHS thực định...
 • 12
 • 269
 • 0

Pháp luật hình sự việt nam về tội gây rối trật tự công cộng thực tiễn xét xử trên địa bàn tỉnh đồng tháp

Pháp luật hình sự việt nam về tội gây rối trật tự công cộng và thực tiễn xét xử trên địa bàn tỉnh đồng tháp
... I HC QUC GIA H NI KHOA LUT TRN LONG NHI PHáP LUậT HìNH Sự VIệT NAM Về TộI GÂY RốI TRậT Tự CÔNG CộNG THựC TIễN XéT Xử TRÊN ĐịA BàN TỉNH ĐồNG THáP Chuyờn ngnh: Lut hỡnh s v t tng hỡnh s ... Vit Nam v ti gõy ri trt t cụng cng 58 3.1.1 S cn thit phi hon thin quy nh ca B lut hỡnh s Vit Nam v ti gõy ri trt t cụng cng 58 3.1.2 í ngha ca vic hon thin quy nh ca B lut hỡnh s Vit Nam ... khu vc Tõy nam b v nm h lu sụng MờKong, phớa ụng bc giỏp tnh Long An, phớa Tõy bc giỏp tnh PrờyVeng (Vng Quc Campuchia), phớa Tõy nam giỏp tnh An Giang v thnh ph Cn Th, phớa ụng nam giỏp tnh...
 • 90
 • 344
 • 0

Một số vấn đề về hình phạt tử hình thi hành hình phạt tử hình trong pháp luật hình sự việt nam hiện hành

Một số vấn đề về hình phạt tử hình và thi hành hình phạt tử hình trong pháp luật hình sự việt nam hiện hành
... ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM VỀ HÌNH PHẠT TỬ HÌNH VÀ THI HÀNH HÌNH PHẠT TỬ HÌNH TRONG PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM 2.1 Những quy định pháp luật hình Việt Nam hình phạt tử hình 2.1.1 ... CHUNG VỀ HÌNH PHẠT TỬ HÌNH VÀ THI HÀNH HÌNH PHẠT TỬ HÌNH TRONG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM 1.1 Khái quát chung hình phạt tử hình luật hình Việt Nam 1.1.1 Khái niệm đặc điểm hình phạt tử hình Trong ... thi hành hình phạt tử hình pháp luật hình Việt Nam Chương 2: Những quy định pháp luật hình Việt Nam hình phạt tử hình thi hành hình phạt tử hình pháp luật tố tụng hình Việt Nam SVTH: Nguyễn Xuân...
 • 78
 • 165
 • 0

Pháp luật hình sự việt nam về tội gây rối trật tự công cộng thực tiễn xét xử trên địa bàn tỉnh đồng tháp (trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn tỉnh đồng tháp)

Pháp luật hình sự việt nam về tội gây rối trật tự công cộng và thực tiễn xét xử trên địa bàn tỉnh đồng tháp (trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn tỉnh đồng tháp)
... I HC QUC GIA H NI KHOA LUT TRN LONG NHI PHáP LUậT HìNH Sự VIệT NAM Về TộI GÂY RốI TRậT Tự CÔNG CộNG THựC TIễN XéT Xử TRÊN ĐịA BàN TỉNH ĐồNG THáP Chuyờn ngnh: Lut hỡnh s v t tng hỡnh s ... phỏp lut Vit Nam n nm 2010, nh hng n nm 2020, H Ni 17 ng Cng sn Vit Nam (2005), Ngh quyt s 49-NQ/TW ngy 2/6 ca B Chớnh tr v chin lc ci cỏch t phỏp n nm 2020, H Ni 18 ng Cng sn Vit Nam (2011), ... ngha ca vic hon thin quy nh ca B lut hỡnh s Vit Nam v ti gõy ri trt t cụng cng Error! Bookmark not defined 3.2 Hon thin cỏc quy nh ca B lut hỡnh s Vit Nam hin hnh v ti gõy ri trt t cụng cngError!...
 • 17
 • 70
 • 0

Những vấn đề lý luận thực tiễn về chế định thời hiệu theo pháp luật hình sự Việt Nam

Những vấn đề lý luận và thực tiễn về chế định thời hiệu theo pháp luật hình sự Việt Nam
... Việt Nam Ch-ơng III: Hoàn thiện chế định thời hiệu Bộ luật hình Việt Nam năm 1999 Ch-ơng Một số vấn đề luận chế định thời hiệu luật hình Việt Nam 1.1 L-ợc khảo chế định thời hiệu luật hình Việt ... văn Về mặt luận: Đây công trình nghiên cứu chuyên khảo đồng đề cập cách có hệ thống toàn diện vấn đề luận thực tiễn chế định thời hiệu theo pháp luật hình Việt Nam Về mặt thực tiễn: Luận ... không với tội phạm thực 3.3 Giải pháp nâng cao tính hiệu hình luận chế định thời hiệu pháp luật hình Việt Nam 3.3.1 Những giải pháp nâng cao tính hiệu chế định thời hiệu Thứ nhất, cần xây...
 • 24
 • 544
 • 0

Tài liệu Nghiên cứu về quyền bào chữa trong pháp luật hình sự Việt Nam pot

Tài liệu Nghiên cứu về quyền bào chữa trong pháp luật hình sự Việt Nam pot
... quy nh: - 2.3 Hình 8: Cấp giấy chứng nhận bào chữa vụ án cha có định khởi tố 40% 30% 20% 10% 0% Tất c ả Đa số Một số Hiếm Không bao trờng hợp trờng hợp trờng hợp Theo quy định pháp luật Sau ngy ... bung lm vic ca Nh tm gi, Tri tm giam204 Thc tin Vit Nam Hình 9: Cấp giấy chứng nhận bào chữa vụ án đ có định khởi tố Cỏc quy nh ca phỏp lut Vit Nam 50% khụng cp n khong thi gian bt 40% buc m c ... phỏp lý, iu 11 215 216 Thc tin Vit Nam Nghiờn cu v quyn bo cha phỏp lut hỡnh s Vit Nam Hình 13: Lý quan tiến hành tố tụng không tạo điều kiện cho ngời bào chữa gặp thân chủ bị tạm giam 50% 51...
 • 89
 • 216
 • 1

Báo cáo "Khái niệm tội phạm phân loại tội phạm trong pháp luật hình sự Hoa Kỳ vài nét so sánh với pháp luật hình sự Việt Nam " potx

Báo cáo
... vai l mụ hỡnh phỏp cỏc th k XX , c Trong 3) 4) theo , lớ (16) T lớ (17) tạp chí luật học số 1/2011 67 Nhà n-ớc pháp luật n-ớc hoỏ (11 http://vietnamese.vietnam.usembassy.gov/doc_uslegal ( ) ... Nhà n-ớc pháp luật n-ớc m Lớ c (8) lớ lớ lớ to (12) lớ (9) lớ - vi (10) Tuy nhiờn, H Q (11) 64 tạp chí luật học số 1/2011 Nhà n-ớc pháp luật n-ớc lớ V phõ lớ - hoỏ ... Massachusetts, Florida, Virginia(15) H 5 + + + + B + T lu t hỡnh s + + g tự; 66 tạp chí luật học số 1/2011 Nhà n-ớc pháp luật n-ớc B lu hỡnh s bang 1) m The Modal Penal Code) khụng cú tớnh ch nh trũ quy...
 • 6
 • 323
 • 2

Báo cáo " Pháp luật hình sự Việt Nam với việc bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp " pptx

Báo cáo
... ớch kinh doanh m chi m o t, s d ng b t h p phỏp cỏc tạp chí luật học số 5/2007 i t ng quy n s h u cụng nghi p ang c b o h t i Vi t Nam ho c cú hnh vi khỏc vi ph m quy nh v b o h quy n s h u cụng ... i ph m l chi m o t ho c s d ng b t h p phỏp cỏc i t ng s h u cụng nghi p ang c b o h t i Vi t Nam õy c n th ng nh t r ng vi c chi m o t c th c hi n i v i nh ng i t ng v t ch t l hỡnh th c bi ... trờn, BLHS nm 1999 cũn quy nh m t s t i ph m khỏc cú liờn quan n quy n SHCN, ú l t i buụn tạp chí luật học số 5/2007 nghiên cứu - trao đổi bỏn hng gi ( i u 156); t i buụn bỏn hng gi l lng th c,...
 • 6
 • 202
 • 0

thực trạng giải pháp hoàn thiện pháp luật hình sự việt nam về chống khủng bố

thực trạng và giải pháp hoàn thiện pháp luật hình sự việt nam về chống khủng bố
... phạm phải ngày hoàn thiện 1.2.2 Sự phát triển pháp luật quốc tế đấu tranh chống khủng bố 1.2.2.1 Khái niệm pháp luật quốc tế đấu tranh chống khủng bố Pháp luật quốc tế chống khủng bố hình thành phát ... Pháp luật chống khủng bố biện pháp chống khủng bố không xâm phạm chủ quyền quốc gia khác; 45 - Pháp luật chống khủng bố biện pháp chống khủng bố không vi phạm quyền người bản; - Mọi hành vi khủng ... vi khủng bố quan điểm giới khủng bố Qua đó, đề tài góp phần vào việc nghiên cứu thực trạng giải pháp hoàn thiện pháp luật hình Việt Nam vấn đề góp phần nâng cao hiệu hợp tác đấu tranh chống khủng...
 • 109
 • 352
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: lịch sử lập pháp về tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng trong pháp luật hình sự việt nam từ năm 1945 đến naysự hình thành và phát triển của chế định xóa án tích theo pháp luật hình sự việt nam từ sau cách mạng tháng 8 1945 đến trước lần pháp điển hóa lần thứ nhất vào năm 1985bảo vệ quyền của trẻ em bằng pháp luật hình sựhoàn thiện những quy định của pháp luật hình sự việt nam về thi hành hình phạt tử hìnhchế định xóa án tích theo pháp luật hình sự việt nam thực định từ sau lần pháp điển hóa lần thứ nhất đến naykhái quát lịch sử các quy định của pháp luật hình sự việt nam về tội cƣớp tài sản và các dấu hiệu định khung của tội cướp tài sản giai đoạn trước khi có bộ luật hình sự năm 1999quy định của pháp luật hình sự việt nam hiện hành về dấu hiệu định khung của tội cƣớp tài sản và thực tiễn áp dụngkhái quát lịch sử hình thành và phát triển của các quy phạm về hình phạt trục xuất trong pháp luật hình sự việt nam sau cách mạng tháng tám năm 1945 đến nayvấn đề hoàn thiện chế định tái phạm trong pháp luật hình sự việt nam và hướng dẫn áp dụng chế định này trong quá trình giải quyết các vụ án hình sựgiải pháp nâng cao tính hiệu quả và mô hình lý luận về chế định thời hiệu trong pháp luật hình sự việt namđịnh của pháp luật hình sự một số nước trên thế giới về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và kinh nghiệm rút ra đối với pháp luật hình sự việt namcác quy định về lỗi vô ý trong pháp luật hình sự việt nam kể từ khi ban hành bộ luật hình sự năm 1985 đến trước khi ban hành bộ luật hình sự năm 1999quá trình tội phạm hóa và phi tội phạm hóa trong pháp luật hình sự việt nam và ý nghĩa của quá trình đóbáo pháp luật hình sự việt namdi chúc chung của vợ chồng theo pháp luật dân sự việt nam đỗ thu hiềnCặp phạm trù nguyên nhân kết quảphân tích các giá trị của cô bé bán diêm andersenbia bds copyBài 11: axit photphoric và muối photphat (Hóa 11)hối lộ trong kinh doanhPrepare 4 work bookLuyện thở tập nội công tập 1 nguyễn minh kính, 38 trang15 TNH cua tung doi canh gai thich nhat hanh24 TNH de hieu dao phat thich nhat hanh500 thế võ tự vệ vojtechl levskytính toán hồ nước máiLý tiểu long võ công toàn thư đòn thế tự vệ 2001 phạm xuân thảoBài quyền binh khí song đấu côn thuật tứ môn côn lê đình hải, 40 trang74 thế chiến đầu thiếu lâm quyền 2000 phong vũPhân tích bảo vệ liên động trang bị điện, hệ thốngc hiếu sáng, đi sâu xây dựng giao diện điều khiển cầu trục QC hãngKalmar cảng GreenPostPhuong an phat hanh tang von dieu le 2014huong dan nhan co tuc bang tien matnq so 30 tq lua chon cty kiem toan bctc nam 20174. Don de cu Nguyen Hong QuanB Chuong trinh - the le bieu quyet