Các tính chất của chuẩn orlicz trong không gian orlicz

Các tính chất của chuẩn orlicz trong không gian orlicz

Các tính chất của chuẩn orlicz trong không gian orlicz
... bày tính chất không gian Orlicz kết thu nghiên cứu tính chất chuẩn Orlicz chuẩn Luxemburg Nội dung luận văn bao gồm: • Hàm Young, hàm Young liên hợp, không gian Orlicz tính chất không gian Orlicz ... đầu Năm 1931, W Orlicz Z.W Birnbaum đề xuất lớp không gian Banach mà sau Orlicz phát triển Lớp không gian ngày sau gọi không gian Orlicz. Lớp không gian Orlicz mở rộng lớp không gian Lp xác định ... (g) (ω) dx ≤ Chương CÁC TÍNH CHẤT CHUẨN ORLICZ Trong chương trình bày bất đẳng thức Kolmogorov-Stein, tính tương đương chuẩn Orlicz chuẩn Luxemburg, công thức tính chuẩn Orlicz cuối định lý hàm...
 • 47
 • 246
 • 1

Các tính chất của chuẩn orlicz trong không gian orlicz

Các tính chất của chuẩn orlicz trong không gian orlicz
... đầu Năm 1931, W Orlicz Z.W Birnbaum đề xuất lớp không gian Banach mà sau Orlicz phát triển Lớp không gian ngày sau gọi không gian Orlicz. Lớp không gian Orlicz mở rộng lớp không gian Lp xác định ... 17 1.5 Không gian Orlicz 20 1.6 Chuẩn Orlicz chuẩn Luxemburg 21 CÁC TÍNH CHẤT CHUẨN ORLICZ 26 2.1 Bất đẳng thức Kolmogorov-Stein ... đến chuẩn Orlicz chuẩn Luxemburg sở xây dựng chương sau Chương 2: Một số tính chất chuẩn Orlicz Chương nội dung cốt lõi luận văn, chương luận văn trình bày tính tương đương chuẩn Orlicz chuẩn...
 • 11
 • 49
 • 0

CÁC TÍNH CHẤT CỦA CHUẨN ORLICZ TRONGKHÔNG GIAN ORLICZ

CÁC TÍNH CHẤT CỦA CHUẨN ORLICZ TRONGKHÔNG GIAN ORLICZ
... bày tính chất không gian Orlicz kết thu nghiên cứu tính chất chuẩn Orlicz chuẩn Luxemburg Nội dung luận văn bao gồm: • Hàm Young, hàm Young liên hợp, không gian Orlicz tính chất không gian Orlicz ... đến chuẩn Orlicz chuẩn Luxemburg sở xây dựng chương sau Chương 2: Một số tính chất chuẩn Orlicz Chương nội dung cốt lõi luận văn, chương luận văn trình bày tính tương đương chuẩn Orlicz chuẩn ... gian Orlicz • Bất đẳng thức Kolmogorov - Stein cho chuẩn Orlicz • Công thức tính chuẩn Orlicz không gian Orlicz Tính tương đương chuẩn Orlicz chuẩn Luxemburg • Định lý hàm dịch chuyển Tôi xin...
 • 18
 • 56
 • 0

Một số tính chất của tập lồi trong không gian minkowski luận văn thạc sỹ toán học

Một số tính chất của tập lồi trong không gian minkowski luận văn thạc sỹ toán học
... Minkowski, nhiên có số tính chất tập lồi không gian Minkowski không gian tổng quát không gian Minkowski (như không gian tuyến tính, không gian tôpô tuyến tính, …), luận văn trình bày tính chất ... không gian Euclide, không gian tập lồi có nhiều tính chất thú vị Tập lồi xét không gian tổng quát không gian tuyến tính nhiên không gian tính chất tập lồi nghèo nàn loại không gian tôpô tuyến tính, ... gian Minkowski ít, luận văn nhằm mục đích tập hợp số kết nghiên cứu chủ đề Luận văn trình bày số tính chất tập lồi không gian Minkowski ứng dụng chúng Mục đích luận văn nghiên cứu tập lồi không gian...
 • 50
 • 485
 • 0

Một số tính chất của tập lồi trong không gian vectơ tôpô

Một số tính chất của tập lồi trong không gian vectơ tôpô
... vectơ, không gian vectơ tôpô, tập lồi, tập cân, tuyệt đối lồi, bao đóng tập lồi, không gian vectơ tôpô lồi địa phơng, nửa chuẩn số tính chất Đồng thời nêu chứng minh tính chất bao lồi tập - Nội ... Vậy f(A) tập lồi 2.1.2 Mệnh đề Nếu A tập lồi không gian vectơ tôpô E hình chiếu A lên không gian E, tập lồi Chứng minh: Gọi P phép chiếu không gian vectơ tôpô E lên không gian Theo tính chất 1.3.3 ... suy không gian vectơ tôpô có sở gồm lân cận cân Sau đây, ta xét không gian có sở gồm lân cận lồi điểm gốc Một không gian nh đợc gọi không gian vectơ tôpô lồi địa phơng 1.5.8 Định nghĩa Không gian...
 • 49
 • 2,409
 • 5

các tính chất của hàm số và mối liên hệ giữa chúng trong dạy học toán phổ thông

các tính chất của hàm số và mối liên hệ giữa chúng trong dạy học toán phổ thông
... khoa học, mối liên hệ tính đơn điệu, tính liên tục khả vi hàm số? Q2: Trong thể chế dạy học toán phổ thông Việt Nam, mối quan hệ thể chế với mối liên hệ tính đơn điệu, tính liên tục khả vi hàm ... niệm hàm số đơn điệu, hàm số liên tục, hàm số khả vi định nghĩa cách độc lập Các mối liên hệ ba đối tượng định nghĩa chúng 1.2 Mối liên hệ ba khái niệm hàm số đơn điệu, hàm số liên tục hàm số khả ... cho phép làm rõ mối liên hệ ba đối tượng: đơn điệu, liên tục, khả vi hàm số không ? Từ vấn đề trên, thấy việc nghiên cứu Các tính chất hàm số mối liên hệ chúng dạy học Toán phổ thông cần thiết...
 • 119
 • 1,024
 • 0

Đề tài : Chế tạo và khảo sát các tính chất của màng ôxít titan (tio2), ôxít kẽm (zno) cấu trúc nano ứng dụng làm điện cực thu điện tử trong pin mặt trời quang điện hóa

Đề tài : Chế tạo và khảo sát các tính chất của màng ôxít titan (tio2), ôxít kẽm (zno) cấu trúc nano ứng dụng làm điện cực thu điện tử trong pin mặt trời quang điện hóa
... sau: Chương 1: Pin m t tr i quang ñi n hóa d ng SSSC-V t li u ôxít titan (TiO2) ôxít k m (ZnO) Chương 2: Công ngh , k thu t phân tích th c nghi m ch t o màng m ng Chương 3: Màng m ng ôxít titan ... ly TCO : Màng ôxít d n ñi n su t XRD : Nhi u x tia X WE : ði n c c làm vi c Các ký hi u ρ : ði n tr su t λ : Bư c sóng η : Hi u su t α : H s h p th ω :T ns hν : Năng lư ng ánh sáng xvi Eg : ð r ... (TiO2) ,ôxít k m (ZnO) c u trúc nano ng d ng làm ñi n c c thu ñi n t pin m t tr i quang ñi n hóa ” M c tiêu c a lu n án: Nghiên c u ch t o ñi n c c thu ñi n t s màng m ng TiO2 ZnO c u trúc nano làm ti...
 • 159
 • 613
 • 0

Tiểu luận: Tổ chức xã hội khái niệm tổ chức xã hội, các đặc trưng của tổ chức xã hội, các tính chất của tổ chức xã hội, phân công lao động trong xã hội

Tiểu luận: Tổ chức xã hội khái niệm tổ chức xã hội, các đặc trưng của tổ chức xã hội, các tính chất của tổ chức xã hội, phân công lao động trong xã hội
... rộng: tổ chức hội tổ chức hội Theo nghĩa hẹp: Tổ chức hội tiểu hệ thống hội tổ chức hội Trong hội học: Tổ chức hội thành phần cấu trúc hội, dạng hoạt động, mức độ trật ... I .Khái niệm tổ chức hội I.1 .Khái niệm: Mỗi hội để tồn phát triển có hệ thống tổ chức hội để đảm bảo trật tự, ổn định hội Vậy tổ chức hội tổ chức nào? Theo nghĩa rộng: tổ chức ... II .Các tính chất tổ chức hội II.1 Phân công lao động hội ( PCLĐXH) II.1.1 .Khái niệm Phân công lao động hội tách biệt lao động khác hội Phân công lao động XH gắn liền với chuyên môn hóa...
 • 39
 • 873
 • 1

Các tính chất lưu biến quan trọng của khối bột nhào pot

Các tính chất lưu biến quan trọng của khối bột nhào pot
... gia cha lư ng cu bộät nhàøo bo nha • Cách đánh giá tay độ đàn hồi bột nhào • Cách đánh giá tay độ cứng bột nhào Xáùc đònh đặc tính húùt nước vàø tính chấát lưu biếán củûa bộät Xa tí hu nư va cha ... co go la cha • Do liên kết với phân tử khối bột • Trong trình nhào trộn bột, độ đặc quánh đạt giá trò tối đa khối bột nhào đạt độ đồng tốt • Sau tiếp tục nhào trộn tác động học làm đứt mối liên ... theo biến dạng lần thứ nhất, đặc trưng cho khả liên kết bên khối bột nhào − Độ bám dính bột nhào (dough adhesion): diện tích peak bám dính (A3), N.s, biểu thò công cần thiết để di chuyển bột nhào...
 • 7
 • 789
 • 5

Tóm tắt luận án chế tạo và khảo sát các tính chất của màng ôxít titan (tio2), ôxít kẽm (zno) cấu trúc nano ứng dụng làm điện cực thu điện tử trong pin mặt trời quang điện hóa

Tóm tắt luận án chế tạo và khảo sát các tính chất của màng ôxít titan (tio2), ôxít kẽm (zno) cấu trúc nano ứng dụng làm điện cực thu điện tử trong pin mặt trời quang điện hóa
... titan (TiO2), ôxít k m (ZnO) c u trúc nano ng d ng làm ñi n c c thu ñi n t pin m t tr i quang ñi n hóa ” M c tiêu c a lu n án: Nghiên c u ch t o ñi n c c thu ñi n t s màng m ng TiO2 ZnO c u trúc ... Chương 4: Màng ôxít k m (ZnO) ôxít k m/sunfua cadimi (ZnO/CdS) Chương PIN M T TR I QUANG ðI N HÓA D NG SSSC-V T LI U ÔXÍT TITAN (TiO2) VÀ ÔXÍT K M (ZnO) 1.1 Pin m t tr i quang ñi n hóa d ng SSSC ... 0C thích h p ñ ch t o màng TiO2 c u trúc h t nano s i nano tương ng hai t c ñ l ng ñ ng màng Ti 3.2 Tính ch t quang, quang ñi n hóa c a màng TiO2 3.2.1 Tính ch t quang c a màng TiO2 Khi tăng nhi...
 • 24
 • 497
 • 1

Giáo án lớp 4: KHOA HỌC CÁC TÍNH CHẤT CỦA KHÔNG KHÍ docx

Giáo án lớp 4: KHOA HỌC CÁC TÍNH CHẤT CỦA KHÔNG KHÍ docx
... kể tên vài chất anh sáng _ Nước, không khí, thuỷ tinh truyền qua _ Em có nhìn thấy không khí _ Không không? _ Không có màu _ Vậy không khí có màu không? Giáo viên ghi bảng tính chất _ Dùng ... vị _ Không mùi, không vị gì? _ Ghi bảng _ Không _ Đôi ta ngửi thấy mùi lạ, có phải không khí không? _ Tuỳ học sinh _ Cho ví dụ _ học sinh nhắc lại e/ Kết luận: Không khí không cản sáng, không ... cản sáng, không màu, không mùi, không vị, không hình dạng riêng Hoạt động 2: a/ Mục tiêu: Hiểu tính chất không khí _Hoạt động lớp b/ Phương pháp: vấn đáp c/ Đồ dùng dạy học: Ống bơm xe d/ Tiến...
 • 6
 • 378
 • 1

Giáo trình phân tích các tính chất của hàm điều hòa có đạo hàm riêng trong tập số phức p10 ppt

Giáo trình phân tích các tính chất của hàm điều hòa có đạo hàm riêng trong tập số phức p10 ppt
... 1, -1) Ta grad u = {y - z, x + z, y - x} v grad u(A) = {2, 0, 0} Từ định nghĩa suy gradient tính chất sau Các qui tắc tính Cho u, v l trờng vô hớng, f l h m đạo h m v l số thực grad ... riêng, ) nh h m u l liên tục (có đạo h m riêng, ) miền D Sau n y không nói thêm xem trờng vô hớng l đạo h m liên tục khúc trở lên Cho điểm A D, mặt cong phơng trình u(x, y, z) = u(A) gọi ... (6.2.1) v tính chất đạo h m riêng Liên hệ với đạo h m theo hớng Cho u l trờng vô hớng v e vectơ đơn vị u = e u Max| | = || grad u || đạt đợc v e // grad u e Trang 102 Giáo Trình Toán...
 • 5
 • 342
 • 0

Giáo trình phân tích các tính chất của hàm điều hòa có đạo hàm riêng trong tập số phức p9 ppt

Giáo trình phân tích các tính chất của hàm điều hòa có đạo hàm riêng trong tập số phức p9 ppt
... sử dụng để giải số phơng trình vi phân hệ số biến thiên, hệ phơng trình vi phân, phơng trình đạo h m riêng phơng trình tích phân x + x y = e t t Ví dụ Giải hệ phơng trinhg vi phân y + 3x y ... (5.9.5) Trờng hợp F(z) l phân thức bất kỳ, ta phân tích F(z) th nh tổng phân thức đơn giản dạng (5.9.1) - (5.9.5) Sau dùng tính chất tuyến tính để tìm h m gốc f(t) Ví dụ Tìm gốc phân thức F(z) = 3z ... z + z2 +1 z2 +1 (z + 1) (z + 1) tsin t + tcost - sin t = g(t) 2 Phơng trình vi phân hệ số Cho phơng trình vi phân hệ số anx(n)(t) + + a1x(t) + a0x(t) = f(t) x0 = x(0), x1 = x(0), , xn-1 =...
 • 5
 • 189
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tính chất của từ trường trong không khítính chất của từ trường trong môi trường không khícác tính chất của hình học không giancác tính chất của đường trung tuyến trong tam giáccác tính chất của không khí ẩmcác tính chất của không khíđề tài chế tạo và khảo sát các tính chất của màng ôxít titan tio2 ôxít kẽm zno cấu trúc nano ứng dụng làm điện cực thu điện tử trong pin mặt trời quang điện hóahoạt động 3 so sánh các tính chất của phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiệncác tính chất của amylase từ chủng vi khuẩn bacilus subtilis phù hợp với việc ứng dụng trong sản xuất maltodextrin mà người ta lựa chọn loại enzyme này để thu kết quả cao nhấtcác tính chất của thuật toáncác tính chất của tích vô hướngcác tính chất của phép chậpcác tính chất của sản phẩmcác tính chất của chất dẻocác tính chất của cáTUYỂN tập 54 TRỌNG điểm GIÚP bạn làm bài THI môn TIẾNG ANH HIỆU QUẢ NGUYỄN hà PHƯƠNGTUYỂN tập 136 bài LUẬN ANH văn mẫu HAY NHẤTTUYỂN tập bộ đề THI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN TIẾNG ANH HOÀNG THỊ lệTuyển tập bộ đề thi tuyển sinh đại học cao đẳng môn tiếng anh hoàng thị lệRèn luyện kĩ năng giải bài toán về phản ứng giữa kim loại, oxit kim loại và muối tác dụng với dung dịch axit cho học sinh THPTRèn luyện ký năng tu duy cho học sinh qua bài toán tính oxi hóa của ion nitratNghiên cứu kết quả điều trị chảy máu do loét dạ dày tá tràng bằng phương pháp điện đông lưỡng cực và phối hợp tiêm dung dịch adrenalin 1 trên10.000 qua nội soi (full text)Tuyển tập bài tập đảo ngữ , mệnh đề , câu điều kiện ôn thi THPT môn tiếng anhTuyển tập bài tập hay nhầm lẫn , chuyên đề so sánh ,câu tường thuật ôn thi THPT môn tiếng anhTuyển tập mệnh đề trạng ngữ bài tập phrasal verbs ôn thi THPT môn tiếng anhVận dụng phương pháp giá trị trung bình để giải quyết dạng bài toán đa axit, oxitaxit tác dụng với dung dịch kiềm hóa học THPTXây dựng bài tập gắn với thực tiễn theo hướng tiếp cận pisa trong dạy học hóa học 10, nhằm nâng cao hứng thú học tập cho học sinh ở trường THPT đặng thai maiXây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm liên quan đến thực tiễn trong chương trình hóa học lớp 12Nghiên cứu ảnh hưởng chất thải của phòng thí nghiệm chung đến môi trường và chất lượng, độ an toàn của thực phẩm là động thực vật được nuôi trồng ở khu vực xung quanhTuyển tập đề thi THPT tiếng anh các trường có đáp ánSử dụng kĩ thuật đặc trưng để giải nhanh bài toán hiđrocacbon không no tác dụng với h2Một số kinh nghiệm giúp học sinh viết đồng phân hợp chất hữu cơ no, mạch hở, đơn chứcĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ lưu TRÚ tại KHÁCH sạn BANYAN TREEPhân loại và phương pháp giải bài tập đồ thị trong môn hóa họcLồng ghép nội dung giáo dục bảo vệ môt trường trong giảng dạy bài phân bón hóa học hóa học 11