KHẢO sát ẢNH HƯỞNG của CHẤT điều hòa TĂNG TRƯỞNG THỰC vật và ÁNH SÁNG đơn sắc lên sự TĂNG TRƯỞNG cây THÀI lài tím (tradescantia pallida l )

Khảo sát ảnh hưởng của chất khử trùng vào hiệu quả nuôi cấy ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng tới khả năng nhân chồi của chuối tiêu hồng hưng yên

Khảo sát ảnh hưởng của chất khử trùng vào hiệu quả nuôi cấy và ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng tới khả năng nhân chồi của chuối tiêu hồng  hưng yên
... t tính vào môi trư ng nuôi c y s có l i có tác d ng kh ñ c Than ho t tính ñư c b sung vào môi trư ng nuôi c y s có tác d ng kích Chuyên ngành Công Ngh Sinh H c 16 Vi n NC&PT Công Ngh Sinh H c ... tùy thu c vào t ng nghi m th c thí nghi m) R a l i b ng nư c c t vô trùng kho ng l n C t l y ph n ñ nh sinh trư ng C y vào môi trư ng nuôi c y Hình 2: Qui trình kh trùng m u c y chu i Tiêu H ng ... tiêu di t vi sinh v t ñ t bám ñ y b m t mô chu i nguyên li u, thêm vào ñó vi sinh v t ñ t k c vi khu n n m ña ph n loài có kh Chuyên ngành Công Ngh Sinh H c 36 Vi n NC&PT Công Ngh Sinh H c Lu...
 • 55
 • 1,972
 • 3

Báo cáo khoc học: Khảo sát ảnh hưởng của chất điều hoà sinh trưởng thực vật lên sự phát sinh phôi thể hệ cà tím potx

Báo cáo khoc học: Khảo sát ảnh hưởng của chất điều hoà sinh trưởng thực vật lên sự phát sinh phôi thể hệ cà tím potx
... rễ Tạo rễ Phát sinh phôi Phát sinh phôi Không phát sinh phôi Không phát sinh phôi tăng trưởng thành Sau 30 ngày, hoàn chỉnh xuất với rễ kéo dài (Hình 6C) Như vậy, phát sinh phôi thể hệ từ mô sẹo ... (nghiệm thức NK2) cấy chuyền sang môi trường bổ sung chất điều hoà sinh trưởng thực vật theo Bảng để khảo sát phát sinh phôi thể hệ từ mô sẹo Nguồn chất giải phóng khí ethylen sử dụng ethephon (2chloroethylphosphonic ... 2.2.3 Tái sinh, thu nhận hoàn chỉnh từ phôi thể hệ Phôi thể hệ hình thành môi trường MS bổ sung NAA 0,5 mg/l kinetin mg/l, sau tuần tách rời phôi thể hệ trưởng thành khỏi khối mô sẹo Các phôi cấy...
 • 10
 • 300
 • 2

khảo sát ảnh hưởng của chất điều hõa sinh trưởng nước dừa lên sự sinh trưởng phát triển của mô sẹo măng tây xanh (asparagus officinalis l )

khảo sát ảnh hưởng của chất điều hõa sinh trưởng và nước dừa lên sự sinh trưởng và phát triển của mô sẹo măng tây xanh (asparagus officinalis l )
... trưởng nước dừa l n sinh trường phát triển sẹo măng tây xanh (Asparagus officinalis L. ) tiến hành nhằm xác định môi trường thích hợp cho sinh trưởng phát triển sẹo măng xanh góp phần l m ... tạo số l ợng l n bệnh thời gian ngắn 1.2 Mục tiêu đề tài Đề tài Khảo sát hiệu chất điều hòa sinh trưởng nước dừa l n sinh trưởng phát triển sẹo măng tây xanh (Asparagus officinalis L. ) nhằm ... (MS+100 ml /l nước dừa) , MSD2 (MS+150 ml /l nước dừa) MSD3 (MS+200 ml /l nước dừa) có khác biệt ý nghĩa thống kê mức 5% Bảng 9: Hiệu nƣớc dừa l n đƣờng kính gia tăng tƣơng đối ( %) sẹo măng tây xanh...
 • 53
 • 161
 • 0

Khảo Sát Ảnh Hưởng Của Chất Điều Hòa Sinh Trưởng Nước Dừa Đến Quá Trình Nhân Giống In Vitro Cây Lan Nhất Điểm Hồng

Khảo Sát Ảnh Hưởng Của Chất Điều Hòa Sinh Trưởng Và Nước Dừa Đến Quá Trình Nhân Giống In Vitro Cây Lan Nhất Điểm Hồng
... môn Công Nghệ Sinh Học – Trường Đại Học Tôn Đức Thắng Chúng tiến hành thực đề tài : Khảo sát ảnh hưởng chất điều hòa sinh trưởng nước dừa đến trình nhân giống in vitro lan Nhất Điểm Hồng ” 1.2 ... hợp cho trình nhân giống in vitro lan Nhất Điểm Hồng 1.2.2 Yêu cầu - Xác định nồng độ nước dừa đến khả hình thành chồi lan Nhất Điểm Hồng - Xác định nồng độ chất điều hòa sinh trưởng đến khả ... TÓM TẮT Đề Tài : Khảo sát ảnh hưởng chất điều hòa sinh trưởng nước dừa đến trình nhân giống in vitro lan Nhất Điểm Hồng Giáo viên hướng dẫn : TS.Trần Thị Dung Đề...
 • 54
 • 207
 • 0

Xác định nồng độ nước javel cho quá trình khử mẫu phát hoa lan hồ điệp. Ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng BAP, TDZ, NAA đến quá trình sinh trưởng, phát triển của lan hồ điệp lai (Phalaenopsis sp.) in vitro

Xác định nồng độ nước javel cho quá trình khử mẫu phát hoa lan hồ điệp. Ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng BAP, TDZ, NAA đến quá trình sinh trưởng, phát triển của lan hồ điệp lai (Phalaenopsis sp.) in vitro
... trình sinh trưởng, phát triển lan hồ điệp lai (Phalaenopsis sp.) in vitro Xác định nồng độ javel thích hợp cho việc vào mẫu phát hoa lan hồ điệp Xác định nồng độ chất điều hòa sinh trưởng thích ... Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam gồm nội dung: Xác định nồng độ nước javel thời gian khử mẫu phát hoa lan hồ điệp theo dõi ảnh hưởng chất điều hòa sinh trưởng BAP, TDZ, NAA đến trình sinh ... hợp cho hình thành protocorm từ lan hồ điệp Xác định tỷ lệ auxin/cytokinin thích hợp cho trình sinh trưởng, phát triển Bố trí thí nghiệm với mức nồng độ chất điều hòa sinh trưởng (BAP, TDZ, NAA) ...
 • 64
 • 866
 • 5

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng biện pháp tỉa hoa,tỉa quả đến năng suất,chất lượng vải thiều thanh hà trồng tại lục ngạn bắc giang

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng và biện pháp tỉa hoa,tỉa quả đến năng suất,chất lượng vải thiều thanh hà trồng tại lục ngạn bắc giang
... ñi m th i gian nghiên c u 30 3.3 N i dung nghiên c u 30 3.4 Phương pháp ngiên c u 31 3.5 Phương pháp x lý s li u 34 K T QU NGHIÊN C U 35 4.1 Nghiên c u nh hư ng c a ch t ñi u hòa sinh trư ng GA3 ... v i thi u Thanh tr ng t i L c Ng n - B c Giang 3.3.3 N i dung 2: Nghiên c u nh hư ng c a bi n pháp c t chùm hoa ñ n su t, ch t lư ng v i thi u Thanh tr ng t i L c Ng n - B c Giang 3.3.2 ... u thành su t su t c a v i thi u Thanh tr ng t i L c Ng n - B c Giang 4.3.5 nh hư ng c a t a qu ñ n m t s ch tiêu gi i qu c a gi ng v i chín v i thi u Thanh tr ng t i L c Ng n - B c Giang...
 • 121
 • 315
 • 1

Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của chất điều hoà sinh trưởng, vi lượng đến sự hình thành quả, năng suất phẩm chất vải thiều tại an lão hải phòng

Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của chất điều hoà sinh trưởng, vi lượng đến sự hình thành quả, năng suất và phẩm chất vải thiều tại an lão  hải phòng
... 4.2 ảnh hởng chất điều hoà sinh trởng, vi lợng đến đậu quả, suất phẩm chất vải thiều 37 4.2.1 ảnh hởng -NAA đến đậu quả, suất phẩm chất vải thiều 38 3.2.2 ảnh hởng GA3 đến đậu quả, suất phẩm chất ... chất vải thiều 48 4.2.3 ảnh hởng chế phẩm đậu đến đậu quả, suất phẩm chất vải thiều 56 4.2.4 ảnh hởng chế phẩm KIVIVA đến đậu quả, suất phẩm chất vải thiều 64 4.3 Hiệu kinh tế vi c sử dụng chất điều ... xuất phẩm chất vải thiều An Lo - Hải Phòng" 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài Trên sở nghiên cứu ảnh hởng chất điều hoà sinh trởng auxin, gibberellin (GA3), chế phẩm vi lợng đến khả đậu quả, chất...
 • 89
 • 454
 • 2

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng phát triển, ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng biện pháp khoanh vỏ đến sự ra hoa, đậu quả năng suất giống vải chín sớm bình khê tại uông bí

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng phát triển, ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng và biện pháp khoanh vỏ đến sự ra hoa, đậu quả và năng suất giống vải chín sớm bình khê tại uông bí
... Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng phát triển, ảnh hưởng chất điều hòa sinh trưởng biện pháp khoanh vỏ đến khả hoa, đậu suất giống vải chín sớm Bình Khê Uông Bí, Quảng Ninh ” thực từ năm 2008 đến ... Luận án Tiến sỹ Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng phát triển, ảnh hưởng chất điều hòa sinh trưởng biện pháp khoanh vỏ đến khả hoa, đậu suất giống vải chín sớm Bình Khê Uông Bí, Quảng Ninh ”, chuyên ... 72 Ảnh hưởng số chất kích thích sinh trưởng đến khả đậu quả, sinh trưởng hạt giống vải chín sớm Bình Khê 85 3.3 Ảnh hưởng biện pháp khoanh vỏ đến trình hoa, đậu suất giống vải chín sớm Bình Khê...
 • 216
 • 508
 • 2

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng TV đến khả năng tạo rễ của hom Keo lưỡi liềm (Acacia crassicarpa) ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng TV đến khả năng tạo rễ của hom Keo lưỡi liềm (Acacia crassicarpa) ở tỉnh Thừa Thiên Huế
... điểm sinh vật học, điều kiện sinh thái vùng trồng Keo lưỡi liềm (Acacia crassicarpa) làm sở chọ địa điểm gây trồng - Nghiên cứu ảnh hưởng Nghiên cứu ảnh hưởng chất điều hòa sinh trưởng thực vật đến ... đến khả tạo rễ hom keo liềm (Acasia crassicarpa) làm cở sở xác định loại chất điều hòa sinh trưởng, nồng độ chất điều hòa sinh trưởng thích hợp cho phát triển hom keo liềm 3.4 Nội dung nghiên cứu ... dòng keo liềm - Ảnh hưởng loại chất điều hòa sinh trưởng (IBA,NAA) dạng bột đến khả rễ - Ảnh hưởng nồng độ chất IBA, NAA dạng bột đến khả rễ 3.5 Phương pháp nghiên cứu - Vật liệu nghiên cứu chồi...
 • 53
 • 2,165
 • 5

Báo cáo khoa học: Ảnh hưởng của chất điều hòa tăng trưởng thực vật đường saccharose lên dịch nuôi cấy huyền phù tế bào dừa cạn catharanthus roseus. pdf

Báo cáo khoa học: Ảnh hưởng của chất điều hòa tăng trưởng thực vật và đường saccharose lên dịch nuôi cấy huyền phù tế bào dừa cạn catharanthus roseus. pdf
... độ đường cao q dẫn đến áp suất thẩm thấu cao q mức giới hạn mà tế bào Dừa cạn có nên ảnh hưởng đến việc tăng trưởng tế bào Nồng độ đường ảnh hưởng đến tạo thành sản phẩm thứ cấp ni cấy tế bào ... cytokinin tăng dần từ 0,1 – 0,5 mg/l làm lượng sinh khối tăng tỉ lệ thuận theo Ni dịch huyền phù tế bào mơi trường MS có chất điều hòa tăng trưởng khác Mục đích: Khảo sát ảnh hưởng thay đổi nồng độ chất ... 0.01 Hormone thực vật đóng vai trò quan trọng điều khiển điều hồ tăng trưởng, phát triển, biệt hố Hormone thực vật khơng cảm ứng tạo sẹo mà chất cảm ứng, chất gây stress cho tế bào thực vật 2,4-D...
 • 8
 • 364
 • 4

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng phát triển, ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng biện pháp khoanh vỏ đến sự ra hoa, đậu quả năng suất giống vải chín sớm bình khê tại u

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng phát triển, ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng và biện pháp khoanh vỏ đến sự ra hoa, đậu quả và năng suất giống vải chín sớm bình khê tại u
... hoa, hoa, đ u phát triển hạt vải chín sớm Bình Khê 2.2.3 Nghiên c u ảnh hưởng biện pháp khoanh vỏ đến trình hoa, đ u suất vải chín sớm Bình Khê 2.2.4 Nghiên c u ảnh hưởng việc ứng dụng biện pháp ... sản xuất Đức 2.2 NỘI DUNG NGHIÊN C U 2.2.1 Nghiên c u đặc điểm sinh trưởng, phát triển suất giống vải chín sớm Bình Khê U ng Bí, Quảng Ninh 2.2.2 Nghiên c u ảnh hưởng số chất đi u hòa sinh trưởng ... 82,4%; suất: 61,8 kg/cây) 3.3 ẢNH HƯỞNG CỦA BIỆN PHÁP KHOANH VỎ ĐẾN QUÁ TRÌNH RA HOA, Đ U QUẢ VÀ NĂNG SUẤT GIỐNG VẢI BÌNH KHÊ 3.3.1 Ảnh hưởng biện pháp khoanh vỏ đến biến đổi tỷ lệ C/N Biện pháp khoanh...
 • 29
 • 306
 • 0

Luận văn thạc sĩ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT ðIỀU HOÀ SINH TRƯỞNG BIỆN PHÁP TỈA HOA, TỈA QUẢ ðẾN NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG VẢI THIỀU THANH HÀ

Luận văn thạc sĩ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT ðIỀU HOÀ SINH TRƯỞNG VÀ BIỆN PHÁP TỈA HOA, TỈA QUẢ ðẾN NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG VẢI THIỀU THANH HÀ
... c u v ch t ñi u hoà sinh trư ng v i 23 2.6 Nh ng nghiên c u v c t t a hoa, qu v i 29 V T LI U, ð I TƯ NG, ð A ðI M, N I DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 30 3.1 V t li u ñ i tư ng nghiên c u 30 3.2 ... ng Xu t phát t th c t ti n hành th c hi n ñ tài: Nghiên c u nh hư ng c a ch t ñi u hoà sinh trư ng bi n pháp t a hoa, t a qu ñ n su t, ch t lư ng v i thi u Thanh tr ng t i L c Ng n - B c ... c thu ho ch 2.5 Nh ng nghiên c u v ch t ñi u hoà sinh trư ng v i 2.5.1 Các ch t ñi u hoà sinh trư ng Các ch t ñi u hoà sinh trư ng có vai trò r t quan tr ng trình ñi u n sinh trư ng, phát tri...
 • 121
 • 174
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng tv đến khả năng tạo rễ của hom keo lưỡi liềm acacia crassicarpa ở tỉnh thừa thiên huếxác định nồng độ nước javel cho quá trình khử mẫu phát hoa lan hồ điệp ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng bap tdz naa đến quá trình sinh trưởng phát triển của lan hồ điệp laảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng thực vật lên sự phát sinh chồi và rễ phong lan nhất điểm hồngbáo cáo khoa học ảnh hưởng của chất điều hòa tăng trưởng thực vật và đường saccharose lên dịch nuôi cấy huyền phù tế bào dừa cạn catharanthus roseus pdfnghiên cứu phản ứng khâu mạch và tính chất của một số hệ trên cơ sở nhựa epoxy biến tính dầu thực vật i ảnh hưởng của cấu tạo hóa học dầu thực vật đến phản ứng khâu mạch quang hóavai trò của chất điều hòa tăng trưởng thực vậtkhảo sát ảnh hưởng của môi trường và chất điều hòa sinh trưởng thực vật lên sự tăng trưởng của cây lan hồ điệpảnh hưởng của các chất điều hòa sinh trưởng thực vật lên quá trình phát sinh hình thái cây hoa huệ hương polianthes tuberosel in vitroảnh hưởng của các điều kiện môi trường lên tính chất của nam châm kết dính loại ndfeb và nghiên cứu ứng dụng các nam châm kết dính ndfeb để thay thế và chế tạo một số thiết bị điệnảnh hưởng của chất hoạt hóa activatorảnh hưởng của chất hoạt hóaảnh hưởng của chất độc hóa học của mỹ trong chiến tranh lên rừng và đa dạng sinh họcbiểu đồ 3 1 ảnh hưởng nồng độ chất điều hoà sinh trưởng ba đến quá trình nhân nhanh chồikhảo sát tập lệnh của vi điều khiểnnghiên cứu ảnh hưởng của chất kích thích sinh trưởng naa đến khả năng ra rễ của cây tràm bông đỏ callistemon citrinus tại vườn ươm trường đại học nông lâm huếPhát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng TMCP Đông Nam Á.Phát triển Dịch vụBài 20. k, khPhát triển kinh tế tư nhân thành phố Đà NẵngPHƯƠNG PHÁP ĐỊA VẬT LÍ MINH GIẢI DVLGK PHƯƠNG TRÌNH ARCHIELuyện tập Trang 30Bài 26. Con gàTrọn bộ tài liệu file word lời giải chi tiết 2018Trọn bộ tài liệu file word lời giải chi tiết 2018Bài 4. Chăm làm việc nhàCHUYÊN ĐỀ THAY ĐỔI TẦN SỐ TÌM CỰC TRỊTHỰC HÀNH :XÁC ĐỊNH CÔNG SUẤT CỦA CÁC DỤNG CỤ ĐIỆNĐề thi HSG vật lí 9 2017GIÁO ÁN LỚP 6 ( THI GV GIỎI)Bài 12. Sâu, bệnh hại cây trồngBài 13. Môi trường đới ôn hòagiáo án tiết luyện tập đường thẳng vuông góc với mặt phẳngHỘI NGHỊ TW 6 - DIỄN VĂN BẾ MẠCtả về người bạn thân của emđề kiểm tra 1 tiết chương 1