Mô hình hóa và mô phỏng trượt đất gây ra do mưa

hình hóa phỏng trượt đất gây ra do mưa

Mô hình hóa và mô phỏng trượt đất gây ra do mưa
... ) (2.32) Trang34 Chương THIẾT KẾ VÀ MÔ HÌNH HÓA, MÔ PHỎNG TRƯỢT ĐẤT GÂY RA DO MƯA DÙNG PHẦN MỀM GEO-SLOPE 3.1 hình 3.1.1 hình Lựa chọn hình thiết kế mái dốc tiêu biểu sau: Hình 3.1 Mặt ... phần tử hữu hạn 32 Chương THIẾT KẾ VÀ MÔ HÌNH HÓA, MÔ PHỎNG TRƯỢT ĐẤT GÂY RA DO MƯA DÙNG PHẦN MỀM GEO-SLOPE 35 3.1 hình 35 3.1.1 hình 35 3.1.2 Các thông ... nút: Hình 3.11 Xác định thông số biên hình TỐNG ANH ĐỨC – K19 ĐTVT Trang42 Trong hình ta xác định lượng mưa thấm đến toàn bề mặt hình, ta có hình sau: Hình 3.12 hình chạy -...
 • 65
 • 261
 • 0

hình hóa phỏng trượt đất gây ra do mưa

Mô hình hóa và mô phỏng trượt đất gây ra do mưa
... Chƣơng THIẾT KẾ VÀ MÔ HÌNH HÓA, MÔ PHỎNG TRƢỢT ĐẤT GÂY RA DO MƢA DÙNG PHẦN MỀM GEO-SLOPE Error! Bookmark not defined 3.1 hình Error! Bookmark not defined 3.1.1 hình Error! ... tƣợng trƣợt đất gây yếu tố tác động, có trƣợt đất gây mƣa Trên sở đó, nội dung nghiên cứu thực luận văn trình bày hình hóa tƣợng trƣợt đất gây mƣa phục vụ hệ thống cảnh báo trƣợt lở đất Tuy ... 3.10 hình sau tạo phần tử hữu hạn Error! Bookmark not defined Hình 3.11 Xác định thông số biên hình Error! Bookmark not defined Hình 3.12 hình chạy Error! Bookmark not defined Hình...
 • 15
 • 37
 • 0

hình hoá phỏng robot song song loại hexapod

Mô hình hoá và mô phỏng robot song song loại hexapod
... nét chung Robot song song 20 1.2.2 Robot song song loại Hexapod 25 1.2.2.1 Cấu trúc hình học 26 1.2.2.2 tả toán học đối tượng Hexapod 26 Chương 2- hình hoá Robot song song loại Hexapod 32 ... Simmulink với ứng dụng công cụ việc hình hoá cấu khí Trên sở tiến hành hình hoá Robot song song lo ại Hexapod SimMechanics - Khảo sát hoạt động Robot song song loại Hexapod chế độ động học ngược ... phương pháp ứng dụng Robot song song loại Hexapod đưa để nghiên cứu, chế tạo Đáp ứng nhu cầu thực tế này, nhiệm vụ đề đề tài luận văn mang tên hình hoá Robot song song loại Hexapod ” em sâu...
 • 101
 • 549
 • 4

hình hoá phỏng robot song song loại hexapod.pdf

Mô hình hoá và mô phỏng robot song song loại hexapod.pdf
... Vài nét chung Robot song song 20 1.2.2 Robot song song loại Hexapod 25 1.2.2.1 Cấu trúc hình học 26 1.2.2.2 tả toán học đối tượng Hexapod 26 Chương 2- hình hoá Robot song song loại Hexapod ... Simmulink với ứng dụng công cụ việc hình hoá cấu khí Trên sở tiến hành hình hoá Robot song song lo ại Hexapod SimMechanics - Khảo sát hoạt động Robot song song loại Hexapod chế độ động học ngược ... LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG HOÁ NGÀNH: TỰ ĐỘNG HOÁ MÔ HÌNH HOÁ VÀ MÔ PHỎNG ROBOT SONG SONG LOẠI HEXAPOD TRẦN THỊ THANH HẢI 2005 – 2008 THÁI NGUYÊN 2008 THÁI...
 • 101
 • 403
 • 0

sử dụng matlab/simulink để hình hóa phỏng bộ bù tĩnh nhằm giảm nhẹ ảnh hưởng của lò hồ quang đến lưới điện

sử dụng matlab/simulink để mô hình hóa và mô phỏng bộ bù tĩnh nhằm giảm nhẹ ảnh hưởng của lò hồ quang đến lưới điện
... (d) Hình Kết đưa SVC hoạt động (a) Dòng điện điện áp PCC điện áp hồ quang (b) Flicker PCC (c) Phổ dòng điện hồ quang (d) Phổ điện áp PCC Kết luận Phần đầu báo xây dựng thành công hình hồ ... SVC Các nội dung báo dựa EAF SVC tiến hành môi trường Matlab/Simulink hồ quang điện xoay chiều EAF 2.1 Cơ sở lý thuyết hồ quang sử dụng nhiệt chuyển từ điện để nấu chảy kim loại Trong ... điện điểm lạ, làm cho kết gần với thực tế 2.2 hình hóa EAF Sơ đồ EAF thể hình kèm với SVC hình gồm hồ quang công suất 50 MVA, hệ số công suất 0.82 cấp điện từ nguồn U(t) có công...
 • 6
 • 679
 • 8

HÌNH HOÁ PHẦN MỀM PHỎNG MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY

MÔ HÌNH HOÁ VÀ PHẦN MỀM MÔ PHỎNG MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY
... nghệ cảm biến không dây (chương 2) - Thực hình hoá tìm hiểu thiết kế phần mềm mạng cảm biến không dây dựa phần mềm mạng NS-2, viết tả mã lập trình cho việc mạng cảm biến không dây ... kế phần mềm mạng cảm biến không dây Trong thiết kế phần mềm (còn gọi chuyển đổi hình) , hình phát triển ngôn ngữ lập trình Trong đồ án này, việc mạng cảm biến thực phần mềm mạng ... thuộc vào phương pháp cảm biến Đồ án tốt nghiệp Đại học mạng Chương hình hóa phần mềm d/ NGĂN XẾP CẢM BIẾN VÀ KÊNH CẢM BIẾN Ngăn xếp cảm biến hoạt động tạo, phát xử lý tín hiệu cảm biến...
 • 37
 • 793
 • 3

Modelling and simulation- hình hóa phỏng- đỗ mạnh cường

Modelling and simulation- mô hình hóa và mô phỏng- đỗ mạnh cường
... định hình nguyên lý Hợp thức hình nguyên lý Xây dựng hình Chạy thử hình Kiểm chứng hình Lập kế hoạch thực nghiệm Xử lý kết Sử dụng lưu trữ kết HUT, 05.03.2014 Modelling ... gián đoạn (discrete) hình vật lý (physical)  hình toán học (mathematical) hình giải tích (analytic)  hình (simulated) MÔ HÌNH HỆ THỐNG MÔ HÌNH VẬT LÝ MÔ HÌNH TOÁN HỌC • Tính ... (predictive)  hình ngẫu nhiên (random) hình tĩnh (static)  hình động (dynamic) hình tuyến tính (linear)  hình phi tuyến (nonlinear) hình liên tục (continuous)  hình gián đoạn...
 • 114
 • 712
 • 3

hình hóa phỏng quá trình năng lượng trong bộ thu nhiệt pdf

Mô hình hóa và mô phỏng quá trình năng lượng trong bộ thu nhiệt pdf
... u Kính chắn Dòng nhiệt hữu ích Tấm hấp thụ Cách nhiệt H Bức xạ Dẫn nhiệt Đối l u Mặt đất Hình hình l ợng collector không khí Quá trình truyền nhiệt thu đ ợc hình hoá nh hình hc1 A T A , ... 30 40 Hình Nhiệt độ dàn thu ngày 21 tháng 21 tháng Khảo sát nhiệt độ dàn thu thay đổi l u l ợng gió thời điểm định Hình Nhiệt độ dàn thu ngày 21 tháng 21 tháng Hình NhiệtHình Nhiệt độ dàn thu ngày ... hrBG TA , TG TA ; TG Hình hình t ơng tự mạch t ơng đ ơng thu hình toán học biểu diễn trình l ợng đ ợc viết phần tử thu cho phần tử chiều dài dy có bề rộng bề rộng thu W hình đ ợc xây dựng...
 • 6
 • 355
 • 3

hình hoá phỏng robot cử động trên công nghệ 3d

Mô hình hoá và mô phỏng robot cử động trên công nghệ 3d
... dụng công cụ việc hình hoá c ác cấu khí Trên sở tiến hành hình hoá Robot song song lo ại He xapod SimMechanics - Khảo sát hoạt động Ro bot song song loại Hexapo d chế độ động học ngược động ... 76 Hình 3.14 hình Simulink phục vụ điều khiển 77 Hình 3.15 hình Hexapod không gian 78 Hình 3.16 Khối Plant 79 Hình 3.17 Đầu vào đ ầu khối Plant 80 Hình 3.18 Sơ đồ khối Leg Trajectory 80 Hình ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT NGÀNH: TỰ ĐỘNG HOÁ MÔ HÌNH HOÁ VÀ MÔ PHỎNG ROBOT SONG SONG LOẠI HEXAPOD Học viên: Trần...
 • 108
 • 371
 • 2

đồ án :Mô hình hóa phỏng hệ thống CDMA trên cơ sở hình Markov

đồ án :Mô hình hóa và mô phỏng hệ thống CDMA trên cơ sở mô hình Markov
... mụ phng h thng CDMA trờn c s mụ hỡnh Markov Trin khai mụ hỡnh Markov vo mc ớch mụ phng h thng CDMA in hỡnh nhm thy rừ quỏ trỡnh mụ phng h thng CDMA v hiu qu ca vic ng dng mụ hỡnh Markov mụ phng ... hỡnh Markov tng ng khi, mụ hỡnh ny cú th c c tớnh hiu qu hn mụ hỡnh Markov tng quỏt Kt thỳc chng bng ba mt vớ d v hai trng hp in hỡnh túm tt cỏc k thut c tớnh cỏc mụ hỡnh Markov v cỏc mụ hỡnh Markov ... Nguyn mụ phng trờn c s mụ hỡnh markov, c bit di s nh hng ca thy giỏo KS.BCVT Vit m, em ó chn ti nghiờn cu : Mụ hỡnh húa v mụ phng h thng CDMA trờn c s mụ hỡnh Markov lm ni dung cho ỏn tt nghip...
 • 97
 • 504
 • 1

hình hóa phỏng tổ hợp diesel lai máy phát đồng bộ kích thích độc lập sử dụng trong hệ thống phát điện độc lập

Mô hình hóa và mô phỏng tổ hợp diesel lai máy phát đồng bộ kích thích độc lập sử dụng trong hệ thống phát điện độc lập
... – MÁY PHÁT ĐIỆN ĐỒNG BỘ VÀ MÔ PHỎNG 3.1 tả toán kỹ thuật hình hóa tổ hợp Diesel máy phát điện đồng kích thích độc lập sử dụng hệ thống phát điện độc lập thực chất toán: - Xác định ... già hóa động [3] 2.2 hình máy phát đồng Máy phát điện đồng phận quan trọng hệ thống máy phát điện diesel Việc phân tích hình hóa máy điện đồng nghiên cứu suốt kỷ 20 Lý thuyết máy điện đồng ... động Hình 1.3 Sơ đồ hệ thống máy phát điện Diesel Một hệ máy phát điện Diesel thể Hình 1.3 bao gồm: - Động Diesel: cung cấp mômen làm quay rotor máy phát điện đồng - Máy phát điện đồng bộ: từ...
 • 63
 • 530
 • 0

Luận văn: HÌNH HOÁ PHỎNG ROBOT SONG SONG LOẠI HEXAPOD potx

Luận văn: MÔ HÌNH HOÁ VÀ MÔ PHỎNG ROBOT SONG SONG LOẠI HEXAPOD potx
... nét chung Robot song song 20 1.2.2 Robot song song loại Hexapod 25 1.2.2.1 Cấu trúc hình học 26 1.2.2.2 tả toán học đối tượng Hexapod 26 Chương 2- hình hoá Robot song song loại Hexapod 32 ... Simmulink với ứng dụng công cụ việc hình hoá cấu khí Trên sở tiến hành hình hoá Robot song song lo ại Hexapod SimMechanics - Khảo sát hoạt động Robot song song loại Hexapod chế độ động học ngược ... phương pháp ứng dụng Robot song song loại Hexapod đưa để nghiên cứu, chế tạo Đáp ứng nhu cầu thực tế này, nhiệm vụ đề đề tài luận văn mang tên hình hoá Robot song song loại Hexapod ” em sâu...
 • 101
 • 217
 • 0

HÌNH HÓA PHỎNG VỚI MATLAB/SIMULINK doc

MÔ HÌNH HÓA VÀ MÔ PHỎNG VỚI MATLAB/SIMULINK doc
... hình dạng thức tả toán học, hình toán hình hóa – kỹ thuật cho phép xây dựng hình hệ vật lý thực thực nghiệm hình Môn học sử dụng công cụ MATLAB/Simulink để biểu diễn hình ... hình tuyến tính, phi tuyến hình thông số tập trung, thông số rải hình tĩnh, động hình liên tục, gián đoạn hình xác định, bất định Trình tự xây dựng hình Xác định mục tiêu điều ... Yêu cầu với sinh viên Tham dự lớp đầy đủ Làm tập nhà Hoàn thành tập lớn Thi cuối học kỳ ĐHBK Hànội B/m Thiết bị điện – điện tử Vai trò hình hóa hình – dạng biểu diễn đơn giản hóa hệ vật...
 • 32
 • 576
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: bài tập mô hình hóa và mô phỏngmô hình hóa và mô phỏng với matlabsimulinkgiáo trình mô hình hóa và mô phỏngđồ án mô hình hóa và mô phỏngmô hình hoá và mô phỏng robot song song loại hexapodmô hình hóa và mô phỏng mạngmô hình hóa và mô phỏng hệ thống điều khiểnmô hình hóa và mô phỏng quá trình sản xuấtmô hình hóa và mô phỏng simulinkmô hình hoá và mô phỏng hệ thống điều khiểnmô hình hóa và mô phỏng là gìtài liệu mô hình hóa và mô phỏngmo hinh hoa va mo phongmô hình hóa và mô phỏng trong dòng cân bằngmô hình hóa và mô phỏng hệ thống25 de thi toan lop 6 hki tp hcm 25 de thi toan lop 6 hki tp hcmBai giang ATLĐ cho công nhânDE THI TIN HOC HKI KHÓI 3 NH 16-17Giao lưu văn hóa Việt Nam Nhật Bản trong hoạt động truyền thông VOVso lieu giao dich cp gdt thang 7.2016HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG POS CÓ THANH TOÁN THẺ NGÂN HÀNGHƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY GIẶT LỒNG NGANGDiễn văn kỷ niệm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10QUY CHUẨN KỸ THUẬT ĐIỆN HẠ ÁP111giai trinh loi nhuan qui I 2010(26.04.2010)111CV giai trinh loi nhuan qui III 2010Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2011 111Bien ban DH 20111.chuong trinh Dai hoi co dong 20174. BAO CAO GIAM SAT HOAT DONG HDQT-TGD NAM 20168. Du thao sua doi bo sung dieu le 2017Tài liệu đại hội cổ đông năm 2016 (bổ sung) 2. Quy che Dai hoi3. Bao cao Hoi dong quan tri nam 2016Tài liệu đại hội cổ đông năm 2016 (bổ sung) MauPhieuBauHDQTTuần 10 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhPhu luc 4 Don de cu ung vien TVHDQT