Hệ thống quản lý tiến trình nghiệp vụ và ứng dụng cho bài toán quản lý văn bản đi đến trong nội bộ cơ quan

Hệ thống quản tiến trình nghiệp vụ ứng dụng cho bài toán quản văn bản đi đến trong nội bộ quan

Hệ thống quản lý tiến trình nghiệp vụ và ứng dụng cho bài toán quản lý văn bản đi đến trong nội bộ cơ quan
... QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ  Trần Thu Trang HỆ THỐNG QUẢN LÝ TIẾN TRÌNH NGHIỆP VỤ VÀ ỨNG DỤNG CHO BÀI TOÁN QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐI ĐẾN TRONG NỘI BỘ CƠ QUAN Ngành:CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ... Tổng quan hệ thống quản tiến trình nghiệp vụ 1.1 .Quản tiến trình nghiệp vụ (Business Process Management-BPM) Chương trình bày khái niệm liên quan đến Hệ thống quản tiến trình nghiệp vụ ... thuyết quản Khi tiến trình nghiệp vụ, kinh doanh tự động hóa gọi Hệ thống quản tiến trình nghiệp vụ Hệ thống quản tiến trình nghiệp vụ (BPMS) thể bước đột phá việc sử dụng thực hệ thống...
 • 96
 • 411
 • 3

Báo cáo " Xây dựng hệ thời gian thực ứng dụng cho bài toán quản nhà hàng dịch vụ " pptx

Báo cáo
... quan hệ thời gian thực hệ nhúng Chương trình bày khái niệm chung hệ thời gian thực đặc biệt hệ thống nhúng Chương II: Phát triển hệ thống thông tin thời gian thực cho quản dịch vụ nhà hàng ... Đối tượng nghiên cứu đề tài hệ thống thời gian thực, xây dựng hệ thống thông tin kết hợp với thiết bị nhúng để phục vụ cho sở dịch vụ nhà hàng Ngoài phần mở đầu, kết luận phụ lục, ... Thắng (2004), Cấu trúc lập trình họ Vi điều khiển 8051, Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật [2] Hoàng Minh Sơn, Hệ Thời gian thực điều khiển thời gian thực, Tạp chí TĐHNN [3] Thanh Tâm (2010), Cùng học avr,...
 • 2
 • 249
 • 0

Xây dựng hệ thời gian thực ứng dụng cho bài toán quản nhà hàng dịch vụ

Xây dựng hệ thời gian thực và ứng dụng cho bài toán quản lý nhà hàng dịch vụ
... tớch v mụ phng nhiu 1.5 X thi gian thc X thi gian thc (realtime processing) [4] l hỡnh thc x thụng tin mt h thng m bo tớnh nng thi gian thc ca nú Nh vy, x thi gian thc cng cú cỏc c im ... thớch, thi gian x thụng tin v thi gian ỏp ng kớch thớch [8] 1.2 Phõn loi h thi gian thc H thi gian thc c chia thnh hai loi, h thi gian thc cng (Hardware real time system) v h thi gian thc mm ... kin c bit m thi gian x cn thit phi c hon thnh khong thi gian xỏc nh Nhng b x khỏc c t mt tr an ton Do ú, hot ng ca mt h thng thi gian thc phi qun ti thiu hai mc u tiờn cho cỏc tin trỡnh...
 • 91
 • 214
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Tổng quan hệ thống đồng hóa lọc Kalman tổ hợp ứng dụng cho mô hình dự báo thời tiết WRF " potx

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... tương ứng trường phân tích Bộ đầu vào biên tạo bước đưa vào hình WRF để dự báo thời tiết với hạn tùy ý Song song với trình dự báo thời tiết xác định trước này, hình WRF lưu trữ tổ hợp dự báo ... Transform Kalman Filter, LETKF) cho hình Weather Research and Forecasting (WRF, V3.2) Hệ thống đồng hóa tiền đề để phát triển hệ thống dự báo tổ hợp nghiên cứu Cơ sở lí thuyết lọc Kalman Một cách hình ... triển hệ thống đồng hóa lọc K.Q Chánh / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên Công nghệ 27, Số 1S (2011) 17-28 Kalman tổ hợp dựa biến thể lọc Kalman tổ hợp, gọi lọc Kalman tổ hợp biến đổi...
 • 12
 • 310
 • 0

Tài liệu Báo cáo "Nghiên cứu một số chuẩn OGC ứng dụng cho bài toán quản sở dữ liệu tài nguyên môi trường cấp Địa phương " docx

Tài liệu Báo cáo
... chia sẻ liệu không gian cách thống nhất, đồng môi trường đa người dùng Vì vậy, tác giả chọn đề tài “Nghiên cứu chuẩn OGC ứng dụng cho toán quản sở liệu tài nguyên môi trường cấp Địa phương ... phương để nghiên cứu Trong sở liệu thành phần sở liệu tài nguyên môi trường cấp Địa phương, sở liệu thành phần tài nguyên nước sở liệu điển hình, liệu không gian thuộc tính lĩnh vực tài nguyên nước ... Phân tích sở liệu tài nguyên nước cấp Địa phương Trong chương tác giả tập trung nghiên cứu, phân tích mô hình tổ chức sở liệu tài nguyên môi trường cấp Địa phương, sâu nghiên cứu sở liệu thành...
 • 5
 • 425
 • 1

Luận văn thạc sĩc địa Nghiên cứu một số chuẩn OGC ứng dụng cho bài toán quản sở dữ liệu tài nguyên môi trường cấp Địa phương

Luận văn thạc sĩc địa lý Nghiên cứu một số chuẩn OGC và ứng dụng cho bài toán quản lý cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường cấp Địa phương
... đoan luận văn Nghiên cứu số chuẩn OGC ứng dụng cho toán quản sở liệu tài nguyên môi trường cấp Địa phương công trình nghiên cứu hướng dẫn khoa học TS.Trƣơng Ninh Thuận, tham khảo nguồn tài liệu ... trường cấp Địa phương làm để tài luận văn thạc sĩ Trong sở liệu thành phần sở liệu tài nguyên môi trường cấp Địa phương, sở liệu thành phần tài nguyên nước sở liệu điển hình, đa phần Địa phương ... đổi liệu phận cấp 2.1.2 Kiến trúc sở liệu tài nguyên môi trường Địa phương sở liệu tài nguyên môi trường Địa phương xây dựng sở ứng dụng GIS, sở liệu bao gồm thành phần sau: • Thành phần liệu...
 • 71
 • 498
 • 0

Phân tích thiết kế hướng mẫu ứng dụng cho bài toán quản kết quả học tập tại trường cao đẳng cộng đồng

Phân tích thiết kế hướng mẫu và ứng dụng cho bài toán quản lý kết quả học tập tại trường cao đẳng cộng đồng
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NGUYỄN ÁNH NGỌC PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƢỚNG MẪU VÀ ỨNG DỤNG CHO BÀI TOÁN QUẢN LÝ KẾT QUẢ HỌC TẬP TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG ... 1.3.2 Mẫu Ủy nhiệm (Proxy Pattern) .14 1.3.3 Sơ đồ mối liên kết mẫu thiết kế 17 Chƣơng BÀI TOÁN QUẢN LÝ KẾT QUẢ HỌC TẬP VÀ GIẢI PHÁP 19 2.1 Khảo sát thu thập liệu toán quản kết học ... liên kết mẫu thiết kế Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 19 Chƣơng BÀI TOÁN QUẢN LÝ KẾT QUẢ HỌC TẬP VÀ GIẢI PHÁP 2.1 Khảo sát thu thập liệu toán quản kết...
 • 82
 • 328
 • 0

Nghiên cứu chuẩn OGC ứng dụng cho bài toán quản sở dữ liệu tài nguyên môi trường cấp địa phương

Nghiên cứu chuẩn OGC và ứng dụng cho bài toán quản lý cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường cấp địa phương
... sẻ liệu không gian cách thống nhất, đồng môi trường đa người dùng Vì vậy, tác giả chọn đề tài Nghiên cứu chuẩn OGC ứng dụng cho toán quản sở liệu tài nguyên môi trường cấp Địa phương để nghiên ... 2.1.Mô hình sở liệu tài nguyên môi trường Địa phương 4342 Hình 2.2.Kiến trúc sở liệu tài nguyên môi trường Địa phương 4847 Hình 2.3.Mô hình kiến trúc ứng dụng tài nguyên nước Địa phương ... trạng liệu tài nguyên môi trường địa phương 4745 2.1.2 Kiến trúc sở liệu tài nguyên môi trường địa phương 4746 2.2 sở liệu tài nguyên nƣớc giải pháp 4847 2.2.1 Khảo sát trạng tài nguyên...
 • 82
 • 443
 • 0

Lập trình ràng buộc ứng dụng vào bài toán lập lịch giảng dạy đại học

Lập trình ràng buộc và ứng dụng vào bài toán lập lịch giảng dạy đại học
... dạy đại học sứ dụng hệ thống lập trình ràng buộc Comet • Các cóng trình khoa học: “ ứ n g dụng Hệ thống lập trình ràng buộc Comet vào tốn lập lịch giàng dạy đại học" gửi cho Tạp chí Khoa học Cơng ... thể hệ thống lập trình ràng buộc Comet - N ghiên cứu tốn lập lịch giảng đạy đại học Trường Đại học Cơng nghệ áp dụng hệ thống lập trình ràng buộc Comet vào giải tốn Ket q xây dựng ứng dụng giải ... ngun lập lịch Bài báo mơ tà áp dụng hệ thống lập trình ràng buộc C om et vào tốn lặp lịch giáng dạy Truờng Đại học Còng nghệ Từ khóa: tổ hợp, lập trình ràng buộc, m tả, mơ hinh, tim kiếm, lập lịch...
 • 40
 • 262
 • 0

TÌM HIỂU VỀ THUYẾT FUZZY LOGIC ỨNG DỤNG CHO BÀI TOÁN ĐIỀU KHIỂN MÁY GIẶT

TÌM HIỂU VỀ LÝ THUYẾT FUZZY LOGIC VÀ ỨNG DỤNG CHO BÀI TOÁN ĐIỀU KHIỂN MÁY GIẶT
... minh họa cho ứng dụng như: Điều khiển máy bơm nước tự động ứng dụng Logic mờ vào vận hành điều khiển máy giặt tự động • Viết chương trình mô Ứng dụng Logic mờ vào vận hành máy giặt • Làm viết ... dụng phương pháp trọng tâm • • vào giải toán máy giặt Tóm lược phương pháp xây dựng cho hệ điều khiển mờ điển hình Từ thuyết phương pháp xây dựng hệ điều khiển mờ để áp dụng minh họa cho ứng ... Trang 37 Bài thu hoạch môn Phương Pháp Toán Trong Tin Học PGS.TS.Đỗ Văn Nhơn Minh họa hệ điều khiển mờ ứng dụng điều khiển máy bơm nước tự động Để minh họa cho thuyết logic mờ hệ điều khiển mờ,...
 • 64
 • 1,079
 • 5

LUẬN VĂN: Phương pháp phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng ứng dụng vào bài toán quản ppt

LUẬN VĂN: Phương pháp phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng và ứng dụng vào bài toán quản lý ppt
... NGHIP V : 2.1 Mễ T BI TON Bi toỏn qun nhõn s Cụng ty CPN Vit Nam gm cỏc chớnh: + Qun h s nhõn viờn + Qun lng + Qun cỏc phỳc li xó hi 2.1.1 Qun h s Tuyn nhõn viờn: Hng nm, cỏc phũng ... II nguyen v phong Nhỏnh PHềNG TR Lí tran van kha #REF! le linh thai #REF! #REF! Tr Tr Tr Tr Tr PHềNG MARKETING nm ) Trn Th Kiu Dung_Lp CT1001 32 Phng p b Hp ng lao ng Cng hoà xã ... Quỏ trỡnh qun nhõn s gm cỏc chc nng sau: Tham chiu Chc nng R1 Qun tuyn dng R2 Qun h s nhõn viờn R21 Thờm h s R22 Tỡm kim h s R23 Sa cha h s R24 Xúa h s R25 In h s R3 Qun lng R31 Tớnh...
 • 88
 • 479
 • 0

nghiên cứu ngôn ngữ luật nghiệp vụ ứng dụng trong mô hình hóa tiến trình

nghiên cứu ngôn ngữ luật nghiệp vụ và ứng dụng trong mô hình hóa tiến trình
... CÁC NGÔN NGỮ MÔ HÌNH HÓA NGHIỆP VỤ Ở MỨC CAO Chương giới thiệu ngôn ngữ mức cao ngôn ngữ luật nghiệp vụ ngôn ngữ hình tiến trình nghiệp vụ So sánh ngôn ngữ luật nghiệp vụ ngôn ngữ hình tiến ... ngôn ngữ luật nghiệp vụ ngôn ngữ hình tiến trình nghiệp vụ để hình hóa tối đa cấu trúc nghiệp vụ Đối tượng nghiên cứu - Ngôn ngữ luật nghiệp vụ ngôn ngữ hình tiến trình nghiệp vụ Phương ... tiến trình nghiệp vụ CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH HÓA NGHIỆP VỤ SỬ DỤNG LUẬT NGHIỆP VỤ VÀ MINH HỌA Chương đề xuất việc kết hợp ngôn ngữ luật nghiệp vụ ngôn ngữ hình tiến trình nghiệp vụ từ hướng vào phân...
 • 63
 • 278
 • 0

Quy trình quản văn bản đi đến

Quy trình quản lý văn bản đi đến
... hành : 01 Ngày BH: 21/9/2009 QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐI ĐẾN 5.2 Quy trình xử lý, quản văn đến 5.2.1 Quy định chung: 1 .Văn đến phải quản tập trung thống văn thư Sở 2 .Văn đến thuộc ngày phải đăng ký ... 21/9/2009 QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐI ĐẾN 5.1 Quy trình xử lý, quản văn 5.1.1 Quy định chung Quy trình ban hành quản văn tiến hành theo bước sau: Kiểm tra thể thức, hình thức kỹ thuật trình bày; ... 21/9/2009 QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐI ĐẾN Sở Khoa học Công nghệ thiết lập, ban hành, trì cải tiến quy trình quản văn đi, đến nhằm: - Hướng dẫn quy định trách nhiệm cho việc ban hành văn thống để đảm bảo văn...
 • 24
 • 3,506
 • 17

Nghiên cứu hệ thống đánh lửa lập trình, thiết kế các panel thực hành hệ thống đánh lửa lập trình đa năng xây dựng bài thực hành kiểm tra chẩn đoán

Nghiên cứu hệ thống đánh lửa lập trình, thiết kế các panel thực hành hệ thống đánh lửa lập trình đa năng và xây dựng bài thực hành kiểm tra chẩn đoán
... QUÁT VỀ HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA CHƯƠNG 2: HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA LẬP TRÌNH PHẦN III: THIẾT KẾ CÁC MODULE HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA LẬP TRÌNH VÀ XÂY DỰNG BÀI THỰC HÀNH K P.δ T LÝ THUYẾT CƠ BẢN CỦA HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA ... KIỂU HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA SI  HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA SI CỦA TOYOTA  HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA SI CỦA TOYOTA  HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA SI CỦA TOYOTA SỬ DỤNG CẢM BIẾN TỪ ĐIỆN  HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA SI CỦA TOYOTA HỆ THỐNG ... THỐNG ĐÁNH LỬA DÒNG SI DÒNG TOYOTA  HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA SI DÒNG HONDA   HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA SI CỦA HONDA  HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA SI CỦA HONDA  HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA DÒNG MISUBISHI, MAZDA, FORD  HỆ THỐNG...
 • 33
 • 553
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hệ thống quản lý văn bản đi đếnxay dung he thong quan ly van ban di denquy trình quản lý văn bản đi đếnchương trình quản lý văn bản đi đếnquản lý văn bản đi-đếnquản lý văn bản đi đến bằng excelcách thức quản lý văn bản đi đếnquy trình xử lý văn bản đi đếncông tác quản lý văn bản đi đếnthực trạng quản lý văn bản đi đếnquy định quản lý văn bản đi đếnmẫu sổ quản lý văn bản đi đếncách quản lý văn bản đi đếnphần mềm quản lý văn bản đi đếntổ chức quản lý văn bản đi đếnĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả