Luận văn thạc sĩ lịch sử quan hệ ấn độ – các nước đông bắc á trong bối cảnh chính sách “hướng đông” giai đoạn 1991 – 2000

Luận văn thạc lịch sử quan hệ ấn độ các nước đông bắc á trong bối cảnh chính sách “hướng đông” giai đoạn 1991 2000

Luận văn thạc sĩ lịch sử quan hệ ấn độ – các nước đông bắc á trong bối cảnh chính sách “hướng đông” giai đoạn 1991 – 2000
... nghiên cứu luận văn mối quan hệ Ấn Độ nước Đông Bắc Á hai vấn đề: sách “hướng Đông Ấn Độ quan hệ Ấn Độ nước Đông Bắc Á bối cảnh sách “hướng Đông ; đó, luận văn xem xét mối quan hệ quan điểm ... CHƯƠNG 2: QUAN HỆ ẤN ĐỘ - CÁC NƯỚC ĐÔNG BẮC Á TRONG BỐI CẢNH CHÍNH SÁCH “HƯỚNG ĐÔNG” 39 2.1 Khái quát quan hệ Ấn Độ - Các nước Đông Bắc Á trước năm 1991 39 2.1.1 Quan hệ Ấn Độ - Trung ... định, đánh giá quan hệ Ấn Độ nước Đông Bắc Á giai đoạn 1991 2000 CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ CHÍNH SÁCH “HƯỚNG ĐÔNG” CỦA ẤN ĐỘ 1.1 Những nhân tố ảnh hưởng đến hình thành sách “hướng Đông Ấn Độ 1.1.1...
 • 158
 • 290
 • 0

Liên hệ lịch sử địa phương trong dạy học lịch sử việt nam từ 1919 đến 1975 ở trường THCS huyện thanh chương, tỉnh nghệ an luận văn thạc lịch sử

Liên hệ lịch sử địa phương trong dạy học lịch sử việt nam từ 1919 đến 1975 ở trường THCS huyện thanh chương, tỉnh nghệ an luận văn thạc sĩ lịch sử
... LSĐP Thanh Chương cần liên hệ dạy học lịch sử Việt Nam từ 1919 đến 1975 (lớp - trường THCS) 53 Chương MỘT SỐ BIỆN PHÁP LIÊN HỆ LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1919 ĐẾN 1975 ... dạy học LSĐP phù hợp Xuất phát từ lí nêu GV dạy lịch sử trường THCS huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, lựa chọn vấn đề Liên hệ lịch sử địa phương dạy học lịch sử Việt Nam từ 1919 đến 1975 trường ... dạy học LSVN từ 1919 đến 1975, lớp - THCS, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, đặc biệt khảo sát thực trạng liên hệ LSĐP dạy học LSVN từ 1919 đến 1975 lớp trường THCS huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ...
 • 121
 • 667
 • 4

Sự chuyển biến về kinh tế xã hội quận gò vấp (tp hồ chí minh) trong thời kỳ đổi mới (1986 2010) luận văn thạc lịch sử

Sự chuyển biến về kinh tế  xã hội quận gò vấp (tp hồ chí minh) trong thời kỳ đổi mới (1986  2010) luận văn thạc sĩ lịch sử
... đến chuyển biến kinh tế hội Quận Vấp Chương 2: Sự chuyển biến kinh tế Quận Vấp thời đổi (1986 - 2010) Chương 3: Tác động chuyển biến kinh tế tình hình hội Quận Vấp thời đổi ... VINH  NGUYỄN ĐĂNG TÚY SỰ CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ – XÃ HỘI QUẬN GÒ VẤP (TP HỒ CHÍ MINH) TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI (1986 - 2010) LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: LỊCH SỬ VIỆT NAM MÃ SỐ: 60.22.54 ... biến kinh tế hội Quận Vấp tham khảo Dựa vào nguồn tài liệu phong phú, luận văn dựng lại tranh toàn cảnh kinh tế hội Quận Vấp, làm sáng tỏ chuyển biến kinh tế- hội Quận Vấp thời...
 • 108
 • 148
 • 1

Hội quán của người hoa ở sài gòn chợ lớn (cuối thế kỷ XVIII nửa đầu thế kỷ XX) luận văn thạc lịch sử

Hội quán của người hoa ở sài gòn  chợ lớn (cuối thế kỷ XVIII  nửa đầu thế kỷ XX) luận văn thạc sĩ lịch sử
... khu vực Sài Gòn Chợ Lớn nói riêng, từ trình bày hình thành, phát triển Hội qn ngƣời Hoa Sài Gòn Chợ Lớn (cuối kỷ XVIII nửa đầu kỷ XX) Chƣơng Hoạt động Hội qn ngƣời Hoa Sài Gòn Chợ Lớn Trong ... mình: Hội qn ngƣời Hoa Sài Gòn Chợ Lớn khoảng thời gian từ cuối kỷ XVIII đến nửa đầu kỷ XX Có thể nói Hội qn ngƣời Hoa Sài Gòn Chợ Lớn chứng nhân lịch sử cho thăng trầm sống cộng đồng ngƣời Hoa ... người Hoa di cư đến Sài Gòn Chợ Lớn từ kỷ XVII đến nửa đầu kỷ XX .24 1.3 Sự hình thành phát triển Hội qn ngƣời Hoa Sài Gòn Chợ Lớn .30 1.3.1 Sự đời Bang người Hoa Sài Gòn...
 • 216
 • 333
 • 2

Luận văn thạc về Mối quan hệ giữa tiếp cận nguồn nước, chiến lược sản xuất và thu nhập của hộp nông dân tại xã Bắc Kan và Suối Giàng, Huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Luận văn thạc sĩ về Mối quan hệ giữa tiếp cận nguồn nước, chiến lược sản xuất và thu nhập của hộp nông dân tại xã Bắc Kan và Suối Giàng, Huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
... chốt chiến l-ợc tạo lợi cạnh tranh dài hạn bền vững so với đối thủ cạnh tranh đối t-ợng (nếu có) lĩnh vực hoạt động mà đối t-ợng nghiên cứu tham gia vào Đây cách tiếp cận đại đ-ợc tiếp cận để ... khai thác sử dụng nguồn lực sẵn có đối t-ợng nghiên cứu (lao động, vốn, kỹ thu t, công nghệ ), phát huy lợi thế, nắm bắt hội đồng thời tận dụng nguồn lực từ bên để phát triển + Chiến l-ợc công ... thực Chính vậy, chiến l-ợc mang tính định h-ớng Khi triển khai chiến l-ợc có chủ định chiến l-ợc phát khởi trình hoạt động phát triển, mục tiêu chiến l-ợc mục tiêu tình Thực chiến l-ợc cần phải...
 • 140
 • 404
 • 0

Luận văn thạc về Mối quan hệ giữa tiếp cận nguồn nước, chiến lược và thu nhập của hộ nông dân tại xã Nậm Búng và Suối Giàng, Huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Luận văn thạc sĩ về Mối quan hệ giữa tiếp cận nguồn nước, chiến lược và thu nhập của hộ nông dân tại xã Nậm Búng và Suối Giàng, Huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
... khai thác sử dụng nguồn lực sẵn có đối t-ợng nghiên cứu (lao động, vốn, kỹ thu t, công nghệ ), phát huy lợi thế, nắm bắt hội đồng thời tận dụng nguồn lực từ bên để phát triển + Chiến l-ợc công ... chốt chiến l-ợc tạo lợi cạnh tranh dài hạn bền vững so với đối thủ cạnh tranh đối t-ợng (nếu có) lĩnh vực hoạt động mà đối t-ợng nghiên cứu tham gia vào Đây cách tiếp cận đại đ-ợc tiếp cận để ... thực Chính vậy, chiến l-ợc mang tính định h-ớng Khi triển khai chiến l-ợc có chủ định chiến l-ợc phát khởi trình hoạt động phát triển, mục tiêu chiến l-ợc mục tiêu tình Thực chiến l-ợc cần phải...
 • 140
 • 296
 • 0

Báo nghệ an với cuộc kháng chiến chống mỹ, cứu nước ở miền nam trong những năm 1965 1968 luận văn thạc lịch sử

Báo nghệ an với cuộc kháng chiến chống mỹ, cứu nước ở miền nam trong những năm 1965  1968 luận văn thạc sĩ lịch sử
... truyền thống yêu nước cho hệ trẻ hôm Bởi vậy, định chọn vấn đề Báo Nghệ An với kháng chiến chống Mỹ, cứu nước miền Nam năm 1965 1968 làm đề tài luận văn thạc Lịch sử nghiên cứu vấn đề Cho ... phần diện mạo báo Nghệ An năm 1965 - 1968 11 Nhưng chưa có công trình nghiên cứu mang tính tổng hợp vấn đề báo Nghệ An với kháng chiến chống Mỹ, cứu nước miền Nam từ năm 1965 đến 1968 Tổng hợp ... chế báo Nghệ An việc phản ánh kháng chiến chống Mỹ, cứu nước miền Nam năm 1965 1968 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu - Những viết đề tài kháng chiến chống Mỹ, cứu nước quân...
 • 125
 • 516
 • 2

Sử dụng di tích lịch sử cách mạng địa phương trong dạy học lịch sử việt nam giai đoạn 1954 1975 ở trường THPT thành phố hồ chí minh (chương trình chuẩn) luận văn thạc lịch sử

Sử dụng di tích lịch sử cách mạng địa phương trong dạy học lịch sử việt nam giai đoạn 1954  1975 ở trường THPT  thành phố hồ chí minh (chương trình chuẩn) luận văn thạc sĩ lịch sử
... mạng thành phố Hồ Chí Minh cần khai thác dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn 1954- 1975 Chương Hình thức, biện pháp sử dụng di tích lịch sử cách mạng địa phương dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn 1954- 1975 ... TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH NGUYỄN THỊ THIÊN NGA Tên đề tài: SỬ DỤNG DI TÍCH LỊCH SỬ CÁCH MẠNG TẠI ĐỊA PHƯƠNG TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1954- 1975 TRƯỜNG THPTTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (CHƯƠNG ... liệu di tích lịch sử cách mạng vào dạy học hay tổ chức học thực địa Xuất phát từ lý trên, chọn vấn đề Sử dụng di tích lịch sử cách mạng địa phương dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn 1954- 1975 trường...
 • 180
 • 863
 • 6

Dòng họ đinh và đinh bạt tụy trên vùng đất nghệ an luận văn thạc lịch sử

Dòng họ đinh và đinh bạt tụy trên vùng đất nghệ an luận văn thạc sĩ lịch sử
... tính đến đời anh Đinh Bạt Thanh cháu đích tôn trưởng dòng họ Đinh Bạt Trong suốt 600 năm lịch sử đó, dòng họ Đinh với dòng họ Phạm dòng họ Nguyễn (có danh nhânNguyễn Trường Tộ) dòng họ có đóng ... đó, chọn vấn đề Dòng họ Đinh Đinh Bạt Tụy vùng đất Nghệ An để làm luận văn tốt nghiệp cao học Lịch sử nghiên cứu vấn đề Nghiên cứu đề lịch sử dòng họ nhân vật lịch sử mảng đề tài lý thú, hấp ... hành tìm hiểu dòng họ Đinh Bạt Đinh Bạt Tụy, đề tài giành phần lớn nội dung để tìm hiểu làm rõ đời 10 nghiệp Thượng thư Bộ binh Đinh Bạt Tụy – người tiêu biểu dòng họ Đinh Bạt lịch sử trung đại...
 • 152
 • 938
 • 3

Lịch sử văn hóa làng cổ đạm (nghi xuân, hà tĩnh) luận văn thạc lịch sử

Lịch sử  văn hóa làng cổ đạm (nghi xuân, hà tĩnh) luận văn thạc sĩ lịch sử
... thị tâm Lịch sử - văn hóa làng Cổ đạm (nghi xuân, Tĩnh) Chuyên ngành: lịch sử việt nam Mã số: 60.22.54 Luận văn thạc khoa học lịch sử Người hướng dẫn khoa học: pgs ts Nguyễn trọng văn Nghệ ... húa tiờn tin m bn sc dõn tc Xut phỏt t nhng lý trờn, chỳng tụi mnh dn chn ti Lch s hoỏ lng C m (Nghi Xuõn, H Tnh) lm ti Lun tt nghip Thc s cho mỡnh Lch s Lng xó Vit Nam l mt thc th xó hi, mt ... thy mt dóy nỳi trựng ip nh n nga ang ui - ú chớnh l Hng sn lit chng, mt tỏm cnh p ca Nghi Xuõn (Nghi Xuõn bỏt cnh), ú, nhng nh nỳi cao nht ca dóy Hng Sn chớnh l khu vc lng C m Vit v cnh p ny,...
 • 181
 • 1,579
 • 15

Lịch sử văn hóa làng cương gián, nghi xuân, hà tĩnh từ thế kỷ XV đến đầu thế kỷ XXI (2011) luận văn thạc lịch sử

Lịch sử văn hóa làng cương gián, nghi xuân, hà tĩnh từ thế kỷ XV đến đầu thế kỷ XXI (2011) luận văn thạc sĩ lịch sử
... VINH NG TH BCH HNG Lịch sử văn hóa làng Cơng Gián, Nghi Xuân, tĩnh Từ kỷ xv đến đầu kỷ xxi (2011) Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam Mã số: 60.22.54 Luận văn Thạc khoa học Lịch sử Ngi hng dn khoa ... ti: Lch s húa lng Cng Giỏn, Nghi Xuõn, H Tnh t th k XV n u th k XXI (2011) lm lun tt nghip thc s ca mỡnh Lch s nghi n cu Lng xó Vit Nam l ti ó thu hỳt s quan tõm nghi n cu ca cỏc nh khoa hc ... huyn Nghi Xuõn, tnh H Tnh, cú din tớch 2.240 ha, dõn s hin l 13.520 ngi vi 2.983 h Theo Nghi Xuõn a ca ụng H Lờ Vn Din thỡ Cng Giỏn xa thuc tng C m Lng nm phớa ụng huyn Nghi Xuõn, cỏch huyn lý Nghi...
 • 167
 • 392
 • 1

Chính trị, kinh tế, xã hội của liên bang nga từ năm 2008 đến năm 2012 luận văn thạc lịch sử

Chính trị, kinh tế, xã hội của liên bang nga từ năm 2008 đến năm 2012 luận văn thạc sĩ lịch sử
... Tình hình trị, kinh tế, hội Liên bang 44 46 Nga dưới thời Tổng thống D Medvedev từ 2008 đến 2012 2.1 Chính trị Liên bang Nga từ 2008 đến 2012 2.2 Kinh tế Liên bang Nga từ 2008 đến 2012 2.2.1 ... 69 2008 2012 2.3 hội Liên bang Nga từ 2008 đến 2012 Chương 3:Một số nhận xét tình hình trị, kinh tế, 76 87 hội Liên bang Nga từ 2008 đên 2012 3.1 Một số nhận xét tình hình trị, kinh tế, ... trị, trình phát triển kinh tế hội Liên bang Nga từ 2008 đến 2012 11 NỘI DUNG Chương 1: NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CHÍNH TRỊ, KINH TẾ, XÃ HỘI LIÊN BANG NGA TỪ 2008 ĐẾN 2012 1.1 Bối cảnh quốc...
 • 148
 • 588
 • 3

Chợ ở biên hòa đồng nai từ năm 1698 đến năm 1945 luận văn thạc lịch sử

Chợ ở biên hòa  đồng nai từ năm 1698 đến năm 1945 luận văn thạc sĩ lịch sử
... Chợ Biên Hòa - Đồng Nai từ 1698 đến 1945 qua hai giai đoạn từ năm 1698 đến năm 1861 từ năm 1861 đến năm 1945 *Phạm vi không gian Luận văn lựa chọn không gian vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai từ 1698 ... HƯỞNG CỦA CHỢ ĐỐI VỚI KINH TẾ, VĂN HÓA – XÃ HỘI BIÊN HÒA – ĐỒNG NAI .97 3.1 Một số nét bật chợ Biên Hòa Đồng Nai từ năm 1698 đến năm 1945 .97 3.2 Ảnh hưởng chợ phát triển Biên Hòa ... BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI TỪ NĂM 1698 ĐẾN NĂM 1861 .7 1.1 Điều kiện tự nhiên, xã hội ảnh hưởng đến hình thành phát triển chợ Biên Hòa - Đồng Nai từ 1698 đến 1861 1.1.1 Địa danh Biên Hòa – Đồng...
 • 151
 • 704
 • 13

Chuyển biến về kinh tế ở huyện tân kỳ (nghệ an) từ năm 1963 đến năm 2011 luận văn thạc lịch sử

Chuyển biến về kinh tế ở huyện tân kỳ (nghệ an) từ năm 1963 đến năm 2011 luận văn thạc sĩ lịch sử
... dân cư huyện Tân Kỳ (Nghệ An) từ 1963- 2011 4.2 Phạm vi nghiên cứu Về không gian: đề tài tập trung nghiên cứu chuyển biển kinh tế cộng đồng cư dân huyện Tân Kỳ từ năm 1963 đến năm 2011 Về thời ... nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu những chuyển biến đời sống kinh tế cộng đồng cư dân huyện Tân Kỳ (Nghệ An) từ 1963 đến năm 2011 ảnh hưởng tác động vấn đề với đời sống kinh tế, văn hoá, ... Là người vùng xứ nghệ, sinh lớn lên mảnh đất Tân Kỳ, chọn đề tài: “ Chuyển biến kinh tế huyện Tân Kỳ (Nghệ An) từ năm 1963 đến năm 2011 làm luận văn Thạc Sỹ để thể lòng với quê hương Sự tri ân...
 • 93
 • 508
 • 2

Sự chuyển biến kinh tế xã hội huyện như xuân (thanh hóa) từ năm 1986 đến năm 2010 luận văn thạc lịch sử

Sự chuyển biến kinh tế  xã hội huyện như xuân (thanh hóa) từ năm 1986 đến năm 2010 luận văn thạc sĩ lịch sử
... ************* O S THI S CHUYN BIN KINH T - X HI HUYN NH XUN (THANH HểA) T NM 1986 N NM 2010 CHUYấN NGNH: LCH S VIT NAM M S: 60.22.54 LUậN VĂN THạC KHOA HọC LịCH Sử Ngi hng dn khoa hc TS V QUí ... thỏng 10 nm 2010 Tỏc gi o S Thi MC LC Trang S CHUYN BIN KINH T - X HI HUYN NH XUN (THANH HểA) T NM 1986 N NM 2010 S CHUYN BIN KINH T - X HI HUYN NH XUN (THANH HểA) ... chuyn bin ca kinh t - xó hi huyn Nh Xuõn (Thanh Hoỏ) thi k i mi t nm 1986 n 2010 Lun da vo ngun ti liu phong phỳ lm sỏng t s chuyn bin kinh t - xó hi huyn Nh Xuõn t nm 1986 n nm 2010 Lun l ngun...
 • 104
 • 643
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: luận văn thạc sĩ lịch sử việt namluận văn thạc sĩ lịch sử đảngđề tài luận văn thạc sĩ lịch sửđề cương luận văn thạc sĩ lịch sử đảngđề cương luận văn thạc sĩ lịch sửluận văn thạc sĩ lịch sử chiến tranh du kích ở đăk lăk giai đoạn 19651968luận văn thạc sĩ lịch sử bình dươngcông trình luận văn thạc sĩ tiếp theo mà chúng tôi muốn kể đến ở đây là của tác giả đặng thị hương liên mang tên tiểu thuyết lịch sử nguyễn triệu luật dưới góc nhìn văn hóa và thi phápluận văn thạc sĩ chuyên ngành quản lý kinh tếluận văn thạc sĩ kế toán quản trị chi phíluận văn thạc sĩ kế toán quản trịluận văn thạc sĩ chuyên ngành quản lý giáo dụcluận văn thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanhluận văn thạc sĩ kinh tế quản trị kinh doanhtài liệu luận văn thạc sĩ biện pháp quản lý công tác xã hội hoá giáo dục mầm non tỉnh nam định pptxQuyết định 4845 QĐ-BYT năm 2016 Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh Sốt rét do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hànhQuyết định 33 2016 QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận thành phố Hà NộiQuyết định 35 2016 QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà NộiQuyết định 39 2016 QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương thành phố Hà NộiQuyết định 36 2016 QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà NộiQuyết định 25 2016 QĐ-UBND phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành công thương trên địa bàn thành phố Cần ThơQuyết định 19 2016 QĐ-UBND Quy định quản lý, bảo trì công trình đường bộ trên địa bàn tỉnh Cao BằngQuyết định 2692 QĐ-UBND năm 2016 về công nhận xã, phường thuộc tỉnh Khánh Hòa đạt Tiêu chí Quốc gia về y tế năm 2015Quyết định 62 2016 QĐ-UBND điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2016Quyết định 93 2016 QĐ-UBND về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Lào CaiQuyết định 467 QĐ-UBND năm 2016 công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 do tỉnh Kon Tum ban hànhQuyết định 46 2016 QĐ-UBND Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng ThápQuyết định 1176 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt giá cước dịch vụ phát hành Báo Ninh Bình từ ngày 01 9 2016 do tỉnh Ninh Bình ban hànhQuyết định 1042 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch Khu công nghiệp Hòa Bình (giai đoạn 2), phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon TumPhân tích các nhân tố tác động đến mức độ công bố thông tin tự nguyện của các ngân hàng TMCP việt namQuyết định 2135 QĐ-UBND năm 2016 về kiện toàn Ban quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Thừa Thiên HuếQuyết định 42 2016 QĐ-UBND Quy định tổ chức viếng thân nhân của cán bộ, công, viên chức tỉnh Lạng SơnQuyết định 1444 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án Bệnh viện vệ tinh tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020Quyết định 2992 QĐ-UBND điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Bắc Hà, tỉnh Lào CaiQuyết định 2152 QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng