CHƯƠNG VII CHIẾN LƯỢC CẤP CÔNG TY

Chương VII: Chiến lược cấp công ty pot

Chương VII: Chiến lược cấp công ty pot
... CHƯƠNG VII CHIẾN LƯC CẤP CÔNG TY Ý nghóa chiến lược cấp công ty Chiến lược cấp công ty giúp nhà quản trò xác đònh :  Ngành kinh doanh cần ... CHƯƠNG VII CHIẾN LƯC CẤP CÔNG TY Các chiến lược đa dạng 4.1 Chiến lược đa dạng hóa đồng tâm  Đặc điểm  Phát triển sản phẩm có liên hệ công nghệ với sản phẩm có CHƯƠNG VII CHIẾN LƯC CẤP CÔNG ... bán CHƯƠNG VII CHIẾN LƯC CẤP CÔNG TY 6.4 Chiến lược giải thể  Đặc điểm  Bán toàn tài sản công ty phần tài sản công ty  Áp dụng  Sử dụng chiến lược giảm chi phí thu hồi vốn không thành công...
 • 29
 • 271
 • 0

CHƯƠNG VII CHIẾN LƯỢC CẤP CÔNG TY

CHƯƠNG VII CHIẾN LƯỢC CẤP CÔNG TY
... cung cấp vật tư, xóa bỏ lệ thuộc vào nhà cung cấp • Mua lại nhà cung cấp công ty 03/05/2013 702003 - Chương - Chiến lược cấp công ty 12 CHƢƠNG VII CHIẾN LƢỢC CẤP CÔNG TY • Áp dụng • Nhà cung cấp ... CHƢƠNG VII CHIẾN LƢỢC CẤP CÔNG TY • Ý nghĩa chiến lƣợc cấp công ty Chiến lược cấp công ty giúp nhà quản trị xác định : • Ngành kinh doanh cần ... 702003 - Chương - Chiến lược cấp công ty 14 CHƢƠNG VII CHIẾN LƢỢC CẤP CÔNG TY • Các chiến lƣợc đa dạng • 4.1 Chiến lƣợc đa dạng hóa đồng tâm • Đặc điểm • Phát triển sản phẩm có liên hệ công nghệ...
 • 41
 • 214
 • 0

bài giảng quản trị chiến lược - chương 4 CHIẾN LƯỢC CẤP CÔNG TY

bài giảng quản trị chiến lược - chương 4 CHIẾN LƯỢC CẤP CÔNG TY
... tranh ln nht - Ln hn 1: v th cnh tranh mnh - Nh hn 1: v th cnh tranh yu - T l tng trng ca ngnh: so sỏnh vi t l tng GDP - Ln hn GDP: ngnh tng trng cao - Nh hn GDP: ngnh tng trng thp 14 II- Mụ hỡnh ... 0.1 0.05 0.05 im 4 3 2 im theo trng s 0.9 0 .4 0.6 0.3 0 .45 0.2 0.05 0.1 23 II- Mụ hỡnh phõn tớch danh mc hot ng ca DN 2- Mụ hỡnh ma trn McKinsey Bc 2: nh v cỏc SBU trờn ma trn - Mi SBU l mt hỡnh ... 0.8 0 .45 0.16 0.28 0.10 0.25 2.19 21 II- Mụ hỡnh phõn tớch danh mc hot ng ca DN 2- Mụ hỡnh ma trn McKinsey Xỏc nh v th cnh tranh ca SBU: - Xỏc nh cỏc yu t tỏc ng n v th cnh tranh ca DN ngnh -> ...
 • 25
 • 531
 • 0

Bài giảng quản trị kinh doanh chương 5 chiến lược cấp công ty

Bài giảng quản trị kinh doanh  chương 5 chiến lược cấp công ty
... chin lc cp cụng ty Khỏi nim Chin lc cp cụng ty cú phm vi trờn ton b cụng ty, nhm gii quyt cỏc : Xỏc nh cỏc ngnh kinh doanh m doanh nghip tham gia cnh tranh Qun lý cỏc ngnh kinh doanh tng cng ... Giá 0.1 0.4 Chất lượng sản phẩm 0. 15 0.6 Công nghệ 0.1 0.3 Chi phí 0. 15 0. 45 Năng lực sản xuất 0.1 0.2 Sự đa dạng hoá sản phẩm 0. 05 0. 05 Dịch vụ sau bán hàng 0. 05 0.1 Tổng cộng Các yếu tố 8 | 36 ... lc cp cụng ty ca Sony | 14 I Cỏc hỡnh thc phỏt trin chin lc cp cụng ty Cỏc hỡnh thc phỏt trin 2.3 Cỏch thc thit lp hot ng kinh doanh mi - Mua li - Liờn kt, liờn doanh - T u t mi | 15 I Cỏc hỡnh...
 • 41
 • 733
 • 3

quản trị chiến lược - chương ix chiến lược cấp công ty - gv. lê thành hưng

quản trị chiến lược - chương ix chiến lược cấp công ty - gv. lê thành hưng
... CHIẾN LƯỢC 1- CÁC CHIẾN LƯỢC TĂNG TRƯỞNG TĂNG TRƯỞNG 3- CÁC CHIẾN LƯỢC 3- CÁC CHIẾN LƯỢC SUY GIẢM SUY GIẢM 2- CHIẾN LƯỢC 2- CHIẾN LƯỢC HƯỚNG NGOẠI HƯỚNG NGOẠI 4- CHIẾN LƯỢC 4- CHIẾN LƯỢC ĐIỀU CHỈNH/ ... MỤC TIÊU - Chiến lược đa dạng hóa cấp công ty cho phép sử dụng lực cốt lõi để theo đuổi hội từ môi trường bên ngoài,… - Chiến lược cấp công ty xác định hành động mà công ty thực nhằm giành ... chọn, quản trị nhóm hoạt động kinh doanh khác cạnh tranh số ngành thị trường sản phẩm CHIẾN LƯỢC CẤP DOANH NGHIỆP - Chiến lược cấp doanh nghiệp hệ thống chiến lược tổng quát, áp dụng cho công ty...
 • 27
 • 296
 • 0

Phân tích chiến lược cấp công ty của vinamilk - Xây dựng ma trận BCG và GE.doc

Phân tích chiến lược cấp công ty của vinamilk - Xây dựng ma trận BCG và GE.doc
... Công ty cổ phần vào tháng 12 năm 2003 đổi tên thành Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam cho phù hợp với hình thức hoạt động Công ty 2004 : Mua thâu tóm Công ty Cổ phần sữa Sài Gòn Tăng vốn điều lệ Công ... chiếm 29,8% cấu doanh thu Công ty nên tiếp tục đầu tư vào nghiên cứu cải tiến sản phẩm, tích cực marketing để đưa Nhóm SBU trở thành tương lai bò sữa Ma trận GE: Minh họa ma trận hấp dẫn ngành SBU ... công ty thị trường giới - Vinamilk vừa đầu tư trang trại bò sữa thứ với quy mô 3000 Nghệ An, cung cấp 30 sữa ngày cho nhà máy chế biến - Bên cạnh đó, Công ty không ngừng đầu tư, phát triển công...
 • 16
 • 7,802
 • 50

Hòa hợp và kiểm soát chiến lược cấp công ty

Hòa hợp và kiểm soát chiến lược cấp công ty
... CÁO I CHIẾN LƯỢC CẤP CƠNG TY II HỊA HỢP CẤU TRÚC VỚI CHIẾN LƯỢC CẤP CƠNG TY III KIỂM SỐT CHIẾN LƯỢC CẤP CƠNG TY IV CƠNG TY CPĐT NAM LONG CHIẾN LƯỢC CƠNG TY CPĐT NAM LONG CẤU TRÚC CƠNG TY CPĐT ... KIỂM SOÁT CHIẾN LƯỢC CẤP CÔNG TY Kiểm sốt tài 1.1 Kiểm sốt giá cổ phần cơng ty thị trường 1.2 Kiểm sốt thu nhập từ vốn đầu tư 1.3 Định giá chuyển giao III KIỂM SOÁT CHIẾN LƯỢC CẤP CÔNG TY Kiểm ... KIỂM SOÁT CHIẾN LƯỢC CẤP CÔNG TY Kiểm sốt văn hóa cơng ty - Văn hóa cơng ty gì? - Mục tiêu văn hóa cơng ty? - Các tiêu chí kiểm sốt? Loại Kiểm Soát Chiến Cấu trúc Nhu cầu phối lược công phù hợp...
 • 21
 • 221
 • 0

CHIẾN LƯỢC CẤP CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC CẤP CÔNG TY
... ty lớn nh công ty Da Giầy HP, công ty Muối, công ty Daso, có nhu cầu sản phẩm Công ty sản xuất Hơn nữa, Công ty có truyền thống thói quen tiêu thụ sản phẩm Công ty Đây lợi lớn Công ty so với ... thức chung chiến lợc cấp công ty I.1 Khái niệm chiến lợc vai trò chiến lợc Công ty Trang 2 I.1.1 Khái niệm chiến lợc I.1.2 Vai trò, vị trí công tác chiến lợc Công ty I.2 Các loại chiến lợc trình ... dựng thực chiến lợc Công ty nhiệm vụ vô quan trọng xem nhẹ công tác quản lý đặc biệt cấp quản lý cấp cao 1.2 Các loại chiến lợc trình xây dựng chiến lợc Công ty Tất loại chiến lợc công ty lại thực...
 • 30
 • 467
 • 1

Phân tích các phương án chiến lược cấp công ty (phân tích cấu trúc công ty)

Phân tích các phương án chiến lược cấp công ty (phân tích cấu trúc công ty)
... o g o NỘI DUNG THUYẾT TRÌNH 1 Các công cụ phân tích 2 Số liệu thực tế của công ty 3 Phân tích số liệu 4 Chiến lược công ty L o g o CÁC CÔNG CU PHÂN TÍCH  Phân tích chuỗi giá trị  Ma trận SWOT ... má) L o g o Chiến lược chức  Chiến lược marketing  Chiến lược nghiên cứu phát triển  Chiến lược quản trị nguyên vật liệu mua hàng  Chiến lược quản trị nguồn nhân lực  Chiến lược vận hành/ ... phần tăng trưởng BCG (Boston Consulting Group)  Ma trận SPACE vị trí chiến lược đánh giá hoạt động L o g o SỐ LIỆU CÔNG TY Đơn vị Doanh số (Triệu USD) Số đối thủ A 50 70 50 15 B 160 22 160 160...
 • 15
 • 732
 • 0

các loại chiến lược cấp công ty

các loại chiến lược cấp công ty
... CL&CSKD/CHUYENDE/B6 I KHÁI NIỆM I.2 Sự khác biệt chiến lược công ty chiến lược SBU  Chiến lược công ty làm sở để xây dựng triển khai chiến lược SBU chức  Chiến lươc SBU giải vấn đề cạnh tranh phương ... I KHÁI NIỆM I.1 Khái niệm Chiến lược cấp công ty (còn gọi chiến lược tổng thể, chiến lược chung) có phạm vi toàn công ty, nhằm giải vấn đề lớn Chọn lựa ngành hàng lónh ... TRIỂN HỘI NHẬP III.3 Chiến lược hội nhập dọc phiá sau Là chiến lược công ty tìm cách đầu tư kiểm soát hoạt động đầu vào (như kiểm soát cung ứng nguyên vật liệu ) Loại chiến lược đòi hỏi chi...
 • 24
 • 1,512
 • 0

Bài giản môn Quản trị chiến lược chủ đề Chiến lược cấp công ty

Bài giản môn Quản trị chiến lược chủ đề Chiến lược cấp công ty
... thời gian định - Các loại liên minh chiến lược: Liên minh chiến lược không góp vốn Liên minh chiến lược góp vốn Liên doanh I- Chiến lược phát triển 2- Chiến lược đa dạng hoá (diversification) ... Chiến lược phát triển 2- Chiến lược đa dạng hoá (diversification) c) Mức độ đa dng hoỏ Cao 50% TB 70% Thấp 100% I- Chiến lược phát triển 2- Chiến lược đa dạng hoá (diversification) d) u nhược im chiến ... triển chiến lược doanh nghiệp Các mô hinh quản lý danh mục hoạt động doanh nghiệp im mnh Tỡnh trng DN im yu Cỏc chin lc phỏt trin cp cụng ty Cỏc chin lc n nh cp cụng ty Cỏc chin lc n nh cp cụng ty...
 • 31
 • 317
 • 0

tiểu luận môn quản trị chiến lược chiến lược cấp công ty

tiểu luận môn quản trị chiến lược chiến lược cấp công ty
... chiến lược cấp công ty Nhóm chiến lược tăng trưởng Nhóm chiến lược suy giảm Chiến lược tập trung Chiến lược hội nhập Chiến lược đa dạng hóa Các loại chiến lược Chiến lược phòng thủ 4.1 Nhóm chiến ... NỘI DUNG I Khái niệm chiến lược II Thẻ điểm cân III Các cấp độ chiến lược IV Giới thiệu loại chiến lược cấp công ty V Các biện pháp để thực chiến lược I/ Khái niệm chiến lược II/ Thẻ điểm cân ... giá kết hoàn thành công việc) bắt nguồn từ Chiến lược tổ chức II/ Thẻ điểm cân (tt) III/ Các cấp độ chiến lược Công ty hoạt động đa ngành III/ Các cấp độ chiến lược (tt) Công ty hoạt động đơn ngành...
 • 43
 • 549
 • 0

LỰA CHỌN CHIẾN lược cấp CÔNG TY

LỰA CHỌN CHIẾN lược cấp CÔNG TY
... hồi Hình thành chiến lược Xây dựng lựa chọn chiến lược Xác định đánh giá thành tích Đề sách Thực thi chiến lược Đánh giá chiến lược 33/34 34/34 Những lưu ý việc lựa chọn chiến lược 10 Mục tiêu ... thoái Cạnh tranh khốc liệt 5/34 Các chiến lược thay đổi Thay đổi ban lãnh đạo Xác định lại mục tiêu chiến lược công ty Lựa chọn chiến lược cắt giảm 6/34 Các chiến lược cắt giảm Cắt giảm chi phí Thu ... Nguyễn Lê Công Trình Trần Thanh Tùng Phùng Yến Như Nguyễn Xuân Xanh Trần Thị Quý … 2/34 NỘI DUNG Chiến lược suy giảm I Chiến lược hỗn hợp II III Chiến lược hướng ngoại IW V Chiến lược công ty hãng...
 • 36
 • 204
 • 0

Môi trường bên trong và chiến lược cấp công ty của viettel

Môi trường bên trong và chiến lược cấp công ty của viettel
... nhập thị trường lược ộ cường độ ChiếnChiến lược cường chínhlà Chiến lược đa dạng Phát triển thị trường hóa Phát triển sản phẩm 3 Chiến Chiến lược lược cấp cấp công công ty ty mà mà Viettel Viettel ... thị trường 1996 2010 2004 2000 Sải chân qua đại dương 2007 2014 II II Môi Môi trường trường chiến chiến lược lược của Viettel Viettel Nguồn lực lực cốt lõi Chuỗi giá trị Viettel Chiến lược cấp công ... tranh tranh của Viettel Viettel Nắm bắt hội Phát triển nhanh Marketing Năng lực cạnh Thích ứng nhanh tranh Kinh doanh & xã hội 3 Chiến Chiến lược lược cấp cấp công công ty ty mà mà Viettel Viettel...
 • 21
 • 374
 • 1

Tiểu luận môn quản trị chiến lược toàn cầu chiến lược cấp công ty con

Tiểu luận môn quản trị chiến lược toàn cầu chiến lược cấp công ty con
... chiến lược cấp trụ sở chính) Chiến lược cho Chiến lược cho công ty con1 công ty Khái niệm Trong công ty đa quốc gia, chiến lược bắt đầu cấp trụ sở công ty mức độ công ty Chiến lược cấp công ty đề ... hay cấp chiến lược công ty Chiến lược cấp công ty đề cập chương ( chương 8) Chiến lược cho đơn vị hình thành cấp độ đơn vị , gọi là’các chiến lược cấp công ty con Chiến lược cấp công ty giải ... Trong công ty đa quốc gia, chiến lược bắt đầu hai cấp độ khác Có chiến lược cho công ty đa quốc gia tất công ty nó, gọi trụ sở chiến lược cấp công ty Và có chiến lược cho công ty con, mà gọi chiến...
 • 40
 • 114
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các loại hình chiến lược cấp công tycác loại chiến lược cấp công tycác phương án chiến lược cấp công tyví dụ chiến lược cấp công tyquản trị chiến lược cấp công tythế nào là chiến lược cấp công tycác chiến lược cấp công tychiến lược cấp công ty của th true milkchiến lược cấp công ty của vinamilkchiến lược cấp công ty của trung nguyênchiến lược cấp công ty vinamilkchien luoc cap cong ty cua cong ty sua vinamilkví dụ về các loại chiến lược cấp công tychiến lược cấp công ty củachiến lược cấp công ty của appleVăn bản pháp quy Dinh muc KTKT TT45Văn bản pháp quyVăn bản pháp quyVăn bản pháp quyVăn bản pháp quyVăn bản pháp quyVăn bản pháp quyVăn bản pháp quyCục Quản lý cạnh tranhCục Quản lý cạnh tranhCác yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua điện thoại di động thương hiệu việt nam của nhân viên văn phòng tại thành phố hồ chí minhThuyết trình môn tài chính công ty đa quốc gia tài trợ nợ và vốn công ty cổ phần quốc tếHướng dẫn thi hành điều lệ đảngCục Quản lý cạnh tranhin ấn đại dương phát hành cuốn kinh nghiệmĐo lường sự thỏa mãn của khách hàng sử dụng dịch vụ điện thoại di động thuê bao trả trước tại trung tâm thông tin di động khu vực II (TP HCM) VMS mobifone (đính kèm file spss)VCA Annual Report 2014 En (final)PDF Imaging Pelvic Floor Disorders (Medical Radiology) 2nd Edition PDF DownloadPDF Mosbys Pharmacy Review for the NAPLEX , 1e 1 Csm Pap Edition PDF DownloadTuần 11 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh