TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƢỢC

TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƢỢC

TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƢỢC
... 702003_Chương - Tổng quan quản trị chiến lược CHƢƠNG I TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƢỢC 1.3 Qui trình quản trị chiến lƣợc Hình thành chiến lược 03/05/2013 Thực chiến lược MãMH : 702003- Tổng quan 702003_Chương ... niệm quản trị chiến lược • 1.2 Đặc điểm vai trò quản trị chiến lược • 1.3 Mô hình quản trị chiến lược • 1.4 Các cấp quản trị chiến lược 03/05/2013 702003_Chương I CHƢƠNG I TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN ... Tổng quan 702003_Chương - Tổng quản trị chiến lượcquan quản trị chiến lược Đánh giá chiến lược CHƢƠNG I TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƢỢC • Giai đoạn hình thành chiến lƣợc • • • • • Phân tích môi...
 • 22
 • 186
 • 0

Môn hoc QUẢN TRỊ CHIỂN LƢỢC Bài tâp PHÂN TÍCH MÔI TRƢỜNG BÊN TRONG

Môn hoc QUẢN TRỊ CHIỂN LƢỢC Bài tâp PHÂN TÍCH MÔI TRƢỜNG BÊN TRONG
... đƣờng dây nóng (hotline) - Phù họp với thị trƣờng mục tiêu 15 Phân phối Xúc tiên - Hệ thông phân phôi đại phạm vi toàn quốc - Thông tin nhà phân - Nhà phân phối có nhiều lợi ích: phối không sẵn ... đào tạo có trình độ chuyên môn cao Trình độ Số lƣợng Tỷ lệ Trên đai hoc 1,79% Đai hoc 133 59,64% Cao đẳng 19 8,52% Trung cấp 15 6,73% PTTH 40 17,94% PTCS 11 4,93% Tiểu hoc 0,45% Tổng cộng 223 100 ... chuyên môn, tốt nghiệp chuyên ngành, động, nhiệt tình, ham học hỏi, có ý thức sáng tạo Đối với vị trí quan trọng, yêu càu tuyển dụng khắt khe, với tiêu chuẩn kinh nghiệm công tác, khả phân tích, quản...
 • 21
 • 100
 • 0

bài giảng môn quản trị chiến lược tổng quan về quản trị chiến lược

bài giảng môn quản trị chiến lược tổng quan về quản trị chiến lược
... TRÌNH I TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC Chiến lược Quản trị chiến lược Các giai đọan quản trị chiến lược Tầm quan trọng quản trị chiến lược GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH II THIẾT LẬP CHIẾN LƯỢC Phân ... chiến lược QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC Chương 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC 1.1 Quản trị chiến lược 1.1.1 Chiến lược Fred David: chiến lược phương tiện nhằm đạt mục tiêu dài hạn 1.1.1 Chiến lược ... quản trị chiến lược Tầm nhìn sứ mạng Phân tích môi trường bên Xác định mục tiêu Hình thành chiến lược Thực chiến lược Đánh giá chiến lược Phân tích môi trường bên 1.3 Lợi ích quản trị chiến lược...
 • 19
 • 179
 • 0

TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯợC

TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯợC
... cứu thấu đáo khái niệm truyền thống đại chiến lược quản trò chiến lược 1.1.2 Khái niệm chiến lược quản trò chiến lược Khái niệm chiến lược, quản trò chiến lược nhiều tài liệu đề cập tiếp cận nhiều ... chức Chiến lược công ty mang tính dài hạn, có tầm nhìn bao quát, chi phối tất chiến lược khác chiến lược kinh doanh, chiến lược chức 1.2.2 Chiến lược kinh doanh (SBU) Chiến lược kinh doanh liên quan ... Trade Organization): Tổ chức thương mại giới CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯC 1.1 Ý nghóa khái niệm chiến lược quản trò chiến lược 1.1.1 Ý nghóa: Nền kinh tế thò trường, xu hướng quốc...
 • 121
 • 129
 • 0

Slide môn quản trị chiến lược (thầy Đoàn Xuân Hậu): Chương 1: Tổng quan về quản trị chiến lược

Slide môn quản trị chiến lược (thầy Đoàn Xuân Hậu): Chương 1: Tổng quan về quản trị chiến lược
... Tm nhỡn chin lc Mn cm i vi nhng thay i Kh nng lónh o Mô hình quản trị chiến lược Qun tr chin lc (1) Nhiệm vụ & mục tiêu chiến lược doanh nghiệp Thut ng Tm nhỡn (Vision): Hỡnh dung v doanh ... (4) Lựa chọn chiến lược im yu (Weaknesses): c im bờn cn tr quỏ trỡnh t c mc tiờu di hn Chiến lược cấp công ty C hi (Opportunities):iu kin bờn ngoi thun li t mc tiờu di hn Chiến lược sở kinh ... trin nng lc t chc cn thit Kế hoạch t c mc tiờu chin lc v ti chớnh Vai trò chiến lược kinh doanh Đặc trưng chiến lược kinh doanh Xỏc nh mc tiờu c bn cn t c tng thi k Phỏc tho phng hng hnh...
 • 5
 • 176
 • 0

Tổng quan về chiến lược và quản trị chiến lược

Tổng quan về chiến lược và quản trị chiến lược
... bờn hu quan theo cỏc bc sau: Nhn dng cỏc bờn hu quan Nhn din cỏc li ớch v liờn quan ca mi bờn hu quan Nhn din nhng gỡ cỏcbờn hu quan yờu cu tỏc ng lờn t chc Nhn din cỏc bờn hu quan cú tm quan trng ... an ton , ri ro kinh doanh 5-12 Cỏc chin lc chc nng ch yu Chiến lợc marketing Chiến lợc tài Chiến lợc nguồn nhân lực Chiến lợc sản xuất Chiến lợc nghiên cứu phát triển 5-13 Mụ hỡnh chin lc tng ... hu quan ca mt cụng ty cú th chia thnh: Cỏc bờn hu quan bờn trong: C ụng, Nhõn viờn, Qun tr Cỏc bờn hu quan bờn ngoi: Khỏch hng, Nh cung cp, Cụng quyn 5-27 Qun tr chin lc nhm tho cỏc bờn hu quan...
 • 31
 • 125
 • 0

quản trị chiến lược lập kế hoach lao động tiền lương của tổng công ty DMC.doc

quản trị chiến lược lập kế hoach lao động tiền lương của tổng công ty DMC.doc
... tự lập kế hoạch lao đông tiền lương chuyên đề thực theo lưu đồ sau: 3.2.Trình tự lập kế hoạch lao động tiền lương Các chế độ Sách tiền lương Bắt đầu Hệ thống mức lao động Tập hợp lập kế hoạch Kết ... KH Kết phân tích HĐSXKD Và LĐTL năm báo cáo Tính toán hỉ tiêu KH Kế hoạch lao động Thời gian lao động Số lượng lao động Kế hoạch tiền lương Năng xuất lao động Đơn giá tiền lương Tổng quỹ lương ... khác theo quy định Bộ luật Lao động * Tổng quỹ lương: Từ đơn giá tiền lương tính tổng doanh thu kế hoạch năm 2011 Tổng công ty, ta tính tổng quỹ lương Tổng công ty kế hoạch năm 2011 là: V = Vđg...
 • 35
 • 1,363
 • 20

Giới thiệu chung về chiến lược và quản trị chiến lược trong doanh nghiệp

Giới thiệu chung về chiến lược và quản trị chiến lược trong doanh nghiệp
... đổi chiến lược cố gắng làm việc Trong sống, phải chịu đựng, đối mặt với thất bại, thời điểm thích hợp để có gắng nỗ lực nhiều nữa, cần phải thay đổi chiến lược thử tìm kiếm giải pháp khác phải ... cuối cùng, chúng chạy chung đội Cuộc đua bắt đầu, thỏ cõng rùa chạy đến bên bờ sông, rùa lội xuống sông cõng thỏ bơi qua bên bờ sông Lên đến bờ, thỏ lại cõng rùa đưa hai đích chúng nhận đích ... chạy với tốc độ cao bên bờ sông Vạch đích đến lại đến 2km bên sông! Thỏ đành ngồi xuống tự hỏi Trong lúc đó, rùa đến nơi, lội xuống sông bơi qua bờ bên kia, tiếp tục chạy kết thúc đường đua Ý...
 • 3
 • 483
 • 1

Giới thiệu về quản trị chiến lược - Chương 1

Giới thiệu về quản trị chiến lược - Chương 1
... thành chiến lược, trì lợi cạnh tranh tạo nên tảng trình quản trị chiến lược Mục tiêu chương làm rõ: Khái niệm chiến lược quản trị chiến lược Lợi ích tiến triển quản trị chiến lược Nội dung quản trị ... với chiến lược dự định Chiến lược cân nhắc Chiến lược d đị h Chiến lược hiệ th Chiến lược không thực Chiến lược phát sinh Hình 1- 6 :Các chiến lược phát sinh chiến lược cân nhắc kỹ Trên thực tế, chiến ... phát triển quản trị chiến lược Để nhận thức rõ thay đổi lĩnh vực quản trị chiến lược đánh giá trình phát triển quản trị chiến lược, điểm lại giai đoạn phát triển quản trị chiến lược: -8 Trong giai...
 • 31
 • 478
 • 1

Giới thiệu về quản trị chiến lược - Chương 2

Giới thiệu về quản trị chiến lược - Chương 2
... gồm nhóm chiến lược Các nhóm chiến lược nhóm công ty theo đuổi chiến lược hay chiến lược tương tự Các công ty nhóm chiến lược khác Theo đuổi chiến lược khác Các thành viên nhóm chiến lược tạo ... phí R&D Cao Hình 2- 3 : Bản đồ nhóm chiến lược Thông thường, số nhóm thể chất khác biệt chiến lược công ty ngành Ví dụ, ngành dược phẩm Mỹ, hai nhóm chiến lược bật lên (Hình 2- 3 ) Một nhóm bao ... Các đặc tính -5 4ngành gây khó khăn lớn để doanh nghiệp thực việc sáng tạo giá trị thu nhập trung bình.13 2. 3.3 Các nhóm chiến lược ngành a Khái niệm nhóm chiến lược lập đồ nhóm chiến lược Trên thực...
 • 45
 • 386
 • 1

Giới thiệu về quản trị chiến lược - Chương 3

Giới thiệu về quản trị chiến lược - Chương 3
... tranh theo thời gian? -7 9 - 3. 1 PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC HIỆN TẠI 3. 1.1 Công ty thực chiến lược nào? Để đánh giá công ty thực chiến lược tốt đến mức nào, nhà quản trị phải chiến lược mà công ty theo ... Pacific Journal of Management, 19 :35 3 37 2 14 -9 0 - mẽ sản phẩm ảnh Thách thức người làm định hiểu giá trị chiến lược nguồn lực vô hình hữu hình Giá trị chiến lược nguồn lực xác định mức độ ảnh ... -1 08 - CÂU HỎI ÔN TẬP 1- Các hàm ý chương xây dựng chiến lược? 2- Điểm mạnh điểm yếu công ty gì? 3- Lợi cạnh tranh công ty gì? Thế lợi cạnh tranh bền vững? 4- Nêu khối tạo lợi cạnh tranh? 5-...
 • 33
 • 315
 • 0

Giới thiệu về quản trị chiến lược - Chương 4

Giới thiệu về quản trị chiến lược - Chương 4
... Economist, 24/ 7/1999 - 1 24 Bảng 4- 1 : VAI TRÒ CỦA CÁC CHỨC NĂNG TẠO GIÁ TRỊ ĐỂ ĐẠT HIỆU QUẢ VƯỢ TRỘI Các chức sáng tạo giá trị Cơ sở hạ tầng (Lãnh đạo) Sản xuất Marketing Quản trị vật liệu R&D Hệ ... khác tóm tắt Bảng 4- 3 Bảng 4- 3 : VAI TRÒ CỦA CÁC CHỨC NĂNG TẠO GIÁ TRỊ ĐỂ ĐẠT CHẤT LƯỢNG VƯỢT TRỘI Các chức sang tạo giá trị Cơ sở hạ tầng (Lãnh đạo) Sản xuất Marketing Quản trị vật liệu R&D Hệ ... 300 triệu USD Lựa chọn quản trị dự án Quản trị dự án quản trị toàn trình cải tiến, từ phát sinh ý tưởng ban đầu qua suốt trình phát triển đến sản phẩm cuối đem bán Quản trị dự án gồm ba kỹ quan...
 • 33
 • 351
 • 0

Giới thiệu về quản trị chiến lược - Chương 5

Giới thiệu về quản trị chiến lược - Chương 5
... định chiến lược đầu tư sử dụng để đối phó với - 1 65 - tình ngành Bảng 5- 2 liệt kê chiến lược mà công ty dùng đến vị cạnh tranh họ giảm xuống.1 Các chiến lược ban đầu mà công ty sử dụng chiến lược ... Analytical Concepts, St Paul, Minn West, 7 5- 7 7 - 162 - 5. 3.3 Chọn lựa chiến lược đầu tư Bảng 5- 2 tóm lược mối quan hệ giai đoạn chu kỳ sống, vị cạnh tranh, chiến lược đầu tư cấp đơn vị kinh doanh Các ... theo đuổi chiến lược cạnh tranh khác 4- Nêu khác biệt chiến lược chung? 5- Nêu vị tương đối chiến lược chung với lực lượng cạnh tranh mô hình Porter? 6- Bằng cách công ty theo đuổi chiến lược tập...
 • 26
 • 280
 • 0

Giới thiệu về quản trị chiến lược - Chương 6

Giới thiệu về quản trị chiến lược - Chương 6
... với TÓM TẮT CHƯƠNG - 1 96 - Mục đích chương xem xét chiến lược cấp công ty khác mà công ty theo đuổi để cực đại hoá giá trị Nội dung chương gồm có Các chiến lược công ty làm tăng giá trị cho công ... trội Thuật ngữ quản trị nội cách thức mà nhà quản trị cấp cao công ti quản trị đơn vị phụ thuộc cá nhân tổ chức Trong công ty đa dạng hóa, nhà quản trị cấp cao phải thực quản trị phải cách hữu ... đến chiến lược đa dạng hoá Các chiến lược đa dạng hoá đóng vai trò quan trọng công ty lớn.2 Trong công ty đa dạng hoá tồn hai cấp chiến lược tách bạch, là: chiến lược kinh doanh (hay chiến lược...
 • 29
 • 325
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: một số lý luận về cạnh tranh chiến lƣợc cạnh tranh phân đoạn thị trƣờngtổng quan về quản trị chiến lượctổng quan về chiến lược và quản trị chiến lượctổng quan về chiến lược kinh doanh và quản trị chiến lược kinh doanhtổng quan về chiến lược kinh doanh và quản trị chiến lượctìm hiểu về quản trị chiến lược nguồn nhân lựctìm hiểu về quản trị chiến lượccác vấn đề về quản trị chiến lượcmô hình quản trị chiến lược tổng quáttổng quan quản trị chiến lượccác câu hỏi về quản trị chiến lượclý thuyết về quản trị chiến lượcbài thảo luận về quản trị chiến lượcbài tiểu luận về quản trị chiến lượccơ sở lý luận về quản trị chiến lượcChương I. §7. Độ dài đoạn thẳngChương II. §4. Cộng hai số nguyên cùng dấuÔn tập Chương I. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiênChương I. §5. TiaChương III. §17. Biểu đồ phần trămBÀI KIỂM TRA VẬT LÝ10698 camera10698 castle10698 digger10698 fathers day10698 groundhog day10698 hohoho10698 santa clausÔn tập Chương I. Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song songChương I. §12. Chia đa thức một biến đã sắp xếpChương I. §12. Chia đa thức một biến đã sắp xếpChương I. §11. Chia đa thức cho đơn thứcgiao an am nhac lop 5ĐỀ KIỂM TRA HÓA 1 TIẾTE 7