worksheets 1 14

chuyen de ngien cuu kinh te tu nhanSo 1 (14).pdf

chuyen de ngien cuu kinh te tu nhanSo 1 (14).pdf
... nay) 19 60 19 80 Thép (kg) 1, 5 28,3 37,8 -1 Công cụ khí (10 chiếc) 11 ,1 210 ,8 13 6,6 Phân hóa họ (kg) c 4,9 34,4 12 5,6 Đ ộng điệ n (10 -3 chiếc) 0 ,1 1,5 Không có số liệ u Quạt điệ n (10 -3 chiếc) 2,8 18 ,5 ... 19 94 19 95 19 96 Công ty chủ sở hữu 76 3 .12 6 8.690 14 .16 5 18 .243 21. 000 Công ty TNHH 43 1. 170 3.389 5. 310 7.346 8.900 Công ty Cổ phần 65 10 6 13 4 16 5 19 0 Công ty sở hữu Không có số liệ u 930 1. 3 51 ... doanh 2 21 2299 10 13 2835 85,2 40,0 440,0 12 33,0 337 10 1 17 0 5 ,1 5,5 300,0 504,4 93 294 325 9,7 420,0 316 1,2 316 1,3 2,8 1, 6 1, 1 II- Qui mô cấ Khu vực KINH Tế Tệ u nhân Việ t Nam Đ ánh giá chí...
 • 27
 • 555
 • 0

Giáo án khoa học lớp 5 tuần 1-14

Giáo án khoa học lớp 5 tuần 1-14
... c k mc Bn cn bit, ghi li vo v v tỡm hiu xem ph n cú thai nờn v khụng nờn lm gỡ Tuần: Môn: khoa học (Tiết: ) Bài 5: cần làm để mẹ em bé khỏe? I MC TIấU: Giỳp HS: * K nng: - K c nhng vic nờn lm ... nhng HS thuc bi ti lp - Dn HS v nh c k mc Bn cn bit (trang 7, trang SGK) v chun b bi sau Tuần: Môn: khoa học (Tiết: ) thể đợc hình thành Bài 4: nh nào? I MC TIấU: Giỳp HS: * Kin thc: Hiu c c th ... Dn HS v nh ghi vo v v c k mc Bn cn bit; v bc tranh cú bn trai, bn gỏi vo cựng t giy A4 Tuần: 1 Môn: khoa học Bài - 3: (Tiết: ) nam hay nữ? I MC TIấU: Giỳp HS: * K nng: Phõn bit c nam hay n da...
 • 35
 • 10,483
 • 30

12 Cơ bản bài 1-- 14

12 Cơ bản bài 1-- 14
... TIẾT: 14 NS:………… ND:……… GV: HUỲNH THANH PHƯƠNG Duyệt tổ trưởng Ngày .tháng năm 2008 Tổ trưởng BÀI : 14 TRANG: 45 TRƯỜNG THPT HÒA MINH MÔN SINH HỌC 12      A MỤC TIÊU BÀI ... 16 TRƯỜNG THPT HÒA MINH MÔN SINH HỌC 12 D Đảo vò trí cặp nuclêôtit với cặp nuclêôtit khác gen Dặn dò: Học bài. Làm tập sách giáo khoa bài: 1,2,3,4,5 Xem trước BÀI NHIỂM SẮC THỂ VÀ ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC ... .tháng năm 2008 P Hiệu trưởng TUẦN: TIẾT: 12 NS:………… ND:……… Duyệt tổ trưởng Ngày .tháng năm 2008 Tổ trưởng BÀI : 12      A MỤC TIÊU BÀI HỌC: Kiến thức: Sau học học sinh cần:...
 • 47
 • 404
 • 0

GIAO AN HOA 12 (CB) MOI (TIET 1-14)

GIAO AN HOA 12 (CB) MOI (TIET 1-14)
... hp ankan k cn t chỏy hon ton thu c 14,56 lớt CO2 00C v atm a Tớnh th tớch ca hn hp ankan b Xỏc nh CTPT ankan Bi 8: Mt hn hp gm axetilen, propylen, metan - t chỏy hon ton 11 gam hn hp thu c 12, 6 ... s vd v gi tờn propylamin trimetylamin Metanamin Etanamin Nmetylmetanamin Propan-1-amin N,Ndimetylmetanamin Butan-1-amin N-etyletanamin Benzenamin Hexan-1,6-diamin CH3[CH2]3NH2 butylamin C2H5NHC2H5 ... Tinh bt Dextrin (x...
 • 36
 • 285
 • 4

tiet 1-14

tiet 1-14
...
 • 6
 • 52
 • 0

Hình lớp 6 từ tiết 1-14

Hình lớp 6 từ tiết 1-14
... giấy Hoạt động 4: CỦNGCỐ HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ Giải 63 sgk I trung điểm đoạn thẳng AB ki AI =IB AI + IB = AB BTVN: 61 , 62 , 64 , 65 Giạo viãn:Vâ ThÞ Hoµi 25 Tiết 13 Ngày soạn ÔN TẬP CHƯƠNG I A.Mục tiêu ... NHÀ Nắm vững lí thuyết chương I Tập vẽ hình, kí hiệu hình cho - Bài tập 51, 56, 58, 63 , 64 , 65 trang 105 (sbt) Giạo viãn:Vâ ThÞ Hoµi 27 Tiết 14 Ngày soạn KIỂM TRA A Mục tiêu - Đánh giá khả tiếp ... KĨ NĂNG VẼ HÌNH, TÍNH TOÁN 26 Giạo viãn:Vâ ThÞ Hoµi Giạo ạn hçnh hc GV: gọi HS: lên bảng làm tập lớp làm bảngcá nhân Bài B A • M C Bài tập GV: gọi HS: đọc đề sgk gọi HS: lên bảng vẽ hình nêu cách...
 • 28
 • 212
 • 0

Hinh hoc 6 tiet 1-14

Hinh hoc 6 tiet 1-14
... AB cách gấp GV vẽ sẵn đoạn thẳng AM giấytrong giấy Hoạt động 3:Củng cố: Làm BT63 ,65 GV chốt lại Dặn dò: 61 ,62 ,64 tr1 26 Ghi Bảng I.Trung điểm đoạn thẳng: Trung điểm M đoạn thẳng AB điểm nằm A, B ... đoạn thẳng MF=4cm Ghi bảng ( 3) I Giải toán cộng đoạn thẳng BT 46 I N K Điểm N nằm hai điểm Ivà K Ta có:IN+NK=IK Thay IN=3cm NK=6cm IK=3 +6= 9 BT47 E M F Điểm M nằm hai điểm E F EM+MF=EF 4cm+MF=8cm ... trung điểm đoạn thẳng GV chohs quan sát hình 61 trả Điểm M nằm đoạn thẳng AB MA=MB lời :Trung điểm M đoạn thẳng AB gì? HS lên bảng làm BT60 Làm BT60 A,B nằm tia Ox GV hướng dẫnHS xác đònh A OA...
 • 25
 • 216
 • 0

giáo án hình học 6 tiết 1-14

giáo án hình học 6 tiết 1-14
... AB Bài 2: Bài tập 63 SGK Bài 3: Bài 64 (SGK) Hoạt động 4: hớng dẫn nhà ( ph) - Cần thuộc , hiểu kiến thức quan trọng trớc làm tập -Làm tập : 62 ; 62 ; 65 (trang 118 SGK) 60 ; 61 ; 62 (SBT) - Ôn tập ... tên: Nguyễn Thị Chiên Giáo án Hình Học 1) 2) 3) 4) 5) ? Hình SGK HS quan sát hình vẽ SGK trả lời ... Năm học 2007 - 2008 Họ tên: Nguyễn Thị Chiên Giáo án Hình Học Tuần Ngày soạn Ký duyệt Ngày dạy Tiết...
 • 41
 • 239
 • 1

giao an 11 co ban - tu bai 1-14 - new

giao an 11 co ban - tu bai 1-14 - new
... tohamarn - marathon sifihn - finish renurn - runner chiatelt - athletic crae - race conpahim - champion nurning - running centadis - distance storp - sport 10 cirang - racing T: Use the picture in ... pairs to report their answers Ss: Report the answers - General knowledge Quiz - English competition - Art Competition - Poem Reading / Reciting Competition - Singing Contest - Athletics Meeting ... definitions on the right Pre-teaching vocabulary : - sponsor (n) - contest(n) - judge(n) - announce (v) announcement(n) - recite(v) - apologize (to s.o) (for s.th/doing s.th ) WHILE- READING Matching...
 • 148
 • 171
 • 1

Ngu van 9 Tu tuan 1-14

Ngu van 9 Tu tuan 1-14
... Tiên đoạn trích? ? Kiều Nguyệt Nga tự giới thiệu nh nào? Em thấy Kiều Nguyệt Nga cô gái ntn? ? Để trả nghĩa cho Lục Vân Tiên - Kiều Nguyệt Nga làm gì? ? Qua em thấy Kiều Nguyệt Nga có đức tính ... Lớp Điểm dới trung bình Điểm 5, Điểm 7, Điểm 9, 10 9A 9B Kiểm tra thứ Ngày tháng năm 200 Trờng THCS Hàm Tử Ngữ văn Ngy son : Ngy dy : / / / 200 / 200 TUN 10 Tit 46: NG CH (Chớnh Hu) A MC TIấU CN ... bi - Son bi "Bp La" Lp im di TB 9A 9B Kiểm tra thứ im 5,6 Ngày im 7,8 tháng năm 200 im 9, 10 Trờng THCS Hàm Tử Ngữ văn Ngày soạn : Ngày dạy : / / / 200 / 200 Tu n 12 Bài: Tiết 56: BP LA (Bng...
 • 66
 • 241
 • 0

Xem thêm