slide chính sách bảo vệ và phát triển rừng tỉnh sơn la giai đoạn năm 2010 2020

Thảo luận môn chính sách kinh tế: Chính sách bảo vệ phát triển rừng tỉnh Sơn La giai đoạn 2010_2020

Thảo luận môn chính sách kinh tế: Chính sách bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Sơn La giai đoạn 2010_2020
... chung sách Tên sách Chính sách bảo vệ phát triển rừng tỉnh Sơn La giai đoạn năm 2010-2020 Nội dung Giới thiệu chung sách Tên sách Nội dung cốt yếu sách Mục đích, mục tiêu sách Nguyên tắc sách ... logic sách bảo vệ phát triển rừng tỉnh Sơn La Mô tả Mục đích Phát triển bền vững tài nguyên thiên nhiên Mục tiêu Tăng diện tích rừng Kế hoạch Trồng rừng hoạt động( đầu Trồng rừng ra) Trồng rừng ... Hoạt động bảo vệ phát triển rừng phải bảo đảm phát triển bền vững kinh tế, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế- xã hội, chiến lược phát triển lâm...
 • 24
 • 1,013
 • 3

Cẩm nang hỏi đáp về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng phòng nghiệp vụ qũy bảo vệ phát triển rừng tỉnh bình phước

Cẩm nang hỏi đáp về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng  phòng nghiệp vụ qũy bảo vệ và phát triển rừng tỉnh bình phước
... 99/2010/NĐ-CP chi trả dịch vụ môi trường rừng quan hệ cung ứng chi trả bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng trả tiền cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng AI PHẢI TRẢ TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG? ... Trường hợp chi trả trực tiếp, chủ rừng nhận tiền chi trả theo hợp đồng thỏa thuận Trường hợp chi trả gián tiếp, chủ rừng nhận tiền chi trả theo kế hoạch hàng năm Quỹ BV&PTR tỉnh UBND cấp tỉnh phê ... bình quân rừng = = Số tiền thực thu chi trả DVMTR năm Qũy - Chi phí quản lý Quỹ BV & PTR cấp tỉnh Kinh phí dự phòng Diện tích : rừng quy đổi Bước 2: Xác định số tiền chi trả cho chủ rừng từ dịch...
 • 26
 • 559
 • 0

Tăng cường quản lý chi trả dịch vụ môi trường rừng tại quỹ bảo vệ phát triển rừng tỉnh nghệ an

Tăng cường quản lý chi trả dịch vụ môi trường rừng tại quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh nghệ an
... động quản chi trả dịch vụ môi trường rừng Quỹ bảo vệ phát triển rừng tỉnh Nghệ An 43 2.2.1 Thực trạng quản chi trả dịch vụ môi trường Quỹ bảo vệ Phát triển rừng tỉnh Nghệ An ... động quản chi trả dịch vụ môi trường Quỹ bảo vệ Phát triển rừng tỉnh Nghệ An 2.3 Hạn chế nguyên nhân hạn chế quản chi trả dịch vụ môi trường rừng quỹ bảo vệ phát triển rừng tỉnh nghệ an ... yếu quản chi trả dịch vụ môi trường Quỹ bảo vệ Phát triển rừng tỉnh Nghệ An 2.3.2 Nguyên nhân thành tựu hạn chế chủ yếu quản chi trả dịch vụ môi trường Quỹ bảo vệ Phát triển rừng tỉnh Nghệ...
 • 116
 • 223
 • 0

Dự án bảo vệ phát triển rừng tỉnh quảng ninh

Dự án bảo vệ và phát triển rừng tỉnh quảng ninh
... nghiệp tỉnh Quảng Ninh đất nước Dự án sớm triển khai thực giúp đồng bào dân tộc tỉnh Quảng Ninh tham gia vào xây dựng phát triển rừng hoạt động phát triển kinh tế xã hội địa bàn Đồng thời dự án đem ... cấp, ngành 27 Bảo vệ phát triển rừng tỉnh Quảng Ninh nhiệm vụ vô cấp thiết quan trọng Tỉnh Quảng Ninh với điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội trình bầy, việc xây dựng phát triển rừng địa bàn thực ... vốn cho bảo vệ phát triển rừng địa bàn (Trồng rừng nguyên liệu, đặc sản, dược liệu, xây dựng vườn rừng, trại rừng ) - Ban hành quy chế nhằm tăng cường nguồn tài cho bảo vệ phát triển rừng địa...
 • 42
 • 553
 • 0

BÁO CÁO QUY HOẠCH BẢO VỆ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNHTĨNH GIAI ĐOẠN 2008 2020

BÁO CÁO QUY HOẠCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH HÀ TĨNH GIAI ĐOẠN 2008 2020
... lập báo cáo Quy hoạch bảo vệ phát triển rừng tỉnh Tĩnh giai đoạn 2008 - 2020 Báo cáo xây dựng sở thực trạng bảo vệ phát triển rừng tỉnh, định hướng phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, ... Quy hoạch Bảo vệ phát triển rừng giai đoạn 2008 2020 tư số 05 /2008/ TT-BNN ngày 14/01 /2008 hướng dẫn lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ phát triển rừng Đây chủ trương cần ... lý, bảo vệ phát triển rừng đặc dụng, rừng phòng hộ - Xây dựng quỹ bảo vệ phát triển rừng địa bàn để hỗ trợ vào nguồn đầu tư Nhà nước công tác quản lý, bảo vệ phát triển khu rừng đặc dụng, rừng...
 • 27
 • 648
 • 0

Báo cáo tóm tắt kết quả rà soát cơ chế, chính sách liên quan đến triển khai kế hoạch bảo vệ phát triển rừng giai đoạn 2012-2020

Báo cáo tóm tắt kết quả rà soát cơ chế, chính sách liên quan đến triển khai kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2012-2020
... ph (3 bn) 22 I GIAI ON 2012-2015 24 1.1 Giai on 2012 2013 .24 1.2 Giai on 2013-2014 .29 1.3 Giai on 2014 - 2015 29 2.2 Giai on 2013-2014 ... CHNH SCH PHC V TRIN KHAI K HOCH BO V V PHT TRIN RNG GIAI ON 2012-2020 Vic xut l trỡnh sa i, b sung, hon thin c ch, chớnh sỏch phc v trin khai K hoch bo v v phỏt trin rng giai on 2012 - 2020 ... nh Th tng Chớnh ph giao tng hn mc khai thỏc hng nm; b vic B NN&PTNT thụng bỏo sn lng khai thỏc hng nm; b vic y ban nhõn dõn cp tnh m rng khai thỏc v giao k hoch khai thỏc cho ch rng l t chc; m...
 • 49
 • 770
 • 1

Quy hoạch quản lý không gian xanh, chính sách bảo tồn phát triển cây xanh.

Quy hoạch và quản lý không gian xanh, chính sách bảo tồn và phát triển cây xanh.
... 23 QUY HOẠCH VÀ QUẢN LÝ KHÔNG GIAN XANH, CHÍNH SÁCH BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN CÂY XANH 24 QUY HOẠCH VÀ QUẢN LÝ KHÔNG GIAN XANH, CHÍNH SÁCH BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN CÂY XANH PHẦN – QUY HOẠCH VÀ QUẢN LÝ ... Các phát biểu ý kiến riêng học viên 03 QUY HOẠCH VÀ QUẢN LÝ KHÔNG GIAN XANH, CHÍNH SÁCH BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN CÂY XANH 04 QUY HOẠCH VÀ QUẢN LÝ KHÔNG GIAN XANH, CHÍNH SÁCH BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN CÂY ... đô thị Bảo vệ công viên đô thị 05 QUY HOẠCH VÀ QUẢN LÝ KHÔNG GIAN XANH, CHÍNH SÁCH BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN CÂY XANH 25 PHẦN – CHÍNH SÁCH, QUY HOẠCH, QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ KHÔNG GIAN XANH VÀ CÂY XANH...
 • 128
 • 582
 • 5

chính sách bảo tồn phát triển nghề, làng nghể hà nội giai đoạn năm 2010 tới năm 2020

chính sách bảo tồn và phát triển nghề, làng nghể hà nội giai đoạn năm 2010 tới năm 2020
... nên việc thực Chính sách bảo tồn phát triển nghề ,làng nghề Nội giai đoạntừ năm 2010 đến năm 2020 yêu cầu thiết làng, sở người dân tâm huyết Nghệ nhân, người suốt đời gắn bó với nghề, mong muốn ... số sách hỗ trợ phát triển nghề làng nghề Nội Ngay sau hợp địa giới hành chính, Thành phố Nội ban hành định: - Quyết định số 69/2009/QĐ-UBND ngày 18/5/2009 UBND thành phố Nội ban hành ... HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN NGHỀ LÀNG NGHỀ HÀ NỘI 4.1 Công tác tuyên truyền phổ biến sách Để nâng cao nhận thức người dân sách hỗ trợ phát triển nghề làng nghề, Bộ, Ngành,...
 • 24
 • 341
 • 0

Tóm tắt luận án tiến sĩ hành chính công quản lý nhà nước về xã hội hóa bảo vệ phát triển rừng ở tây nguyên

Tóm tắt luận án tiến sĩ hành chính công quản lý nhà nước về xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng ở tây nguyên
... trình hội hóa bảo vệ phát triển rừng phát triển hướng đạt mục tiêu đề Đóng góp luận án Về luận, Luận án đưa khái niệm hội hóa bảo vệ phát triển rừng quản nhà nước hội hóa bảo vệ phát ... phát triển rừng, sở làm rõ nguyên tắc quản nhà nước hội hóa bảo vệ phát triển rừng; Làm rõ nội dung hội hóa bảo vệ phát triển rừng quản nhà nước hội hóa bảo vệ phát triển rừng: (1) ... nhà nước hội hóa bảo vệ phát triển rừng 2.2.1 Tổng quan quản nhà nước hội hóa bảo vệ phát triển rừng 2.2.1.1 Quản nhà nước hội hóa 11 Nhà nước với tư cách chủ thể quản nhà nước...
 • 32
 • 213
 • 0

Cơ chế tự chủ tài chính tại quỹ bảo vệ phát triển rừng việt nam

Cơ chế tự chủ tài chính tại quỹ bảo vệ và phát triển rừng việt nam
... THỰC TRẠNG CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG VIỆT NAM 3.1 Khái quát hình thành phát triển Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng Việt Nam Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng Việt Nam (VNFF) ... TRẠNG CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG VIỆT NAM 3839 3.1 Khái quát hình thành phát triển Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng Việt Nam 3839 3.2 Thực trạng chế tự chủ ... hạn chế, nguyên nhân 7471 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG VIỆT NAM 8178 4.1 Định hƣớng phát triển Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng Việt Nam...
 • 108
 • 94
 • 0

Đề án quản lý, bảo vệ phát triển rừng bền vững

Đề án quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững
... tác xã, giao đất, giao rừng để quản lý, bảo vệ phát triển Như vậy, hệ thống tổ chức máy quản lý, bảo vệ phát triển rừng tỉnh phủ kín, không bỏ trống nhiệm vụ Các ban quản rừng, công ty vừa thực ... giao rừng bảo vệ phát triển tốt - Hai là: Nơi thực tốt công tác giao, khoán đất rừng, đảm bảo lợi ích hài hòa bên giao, nhận khoán nhân dân gắn bó với rừng hơn, rừng bảo vệ tốt ngày phát triển ... dự án quốc tế để bảo vệ, phát triển rừng phòng hộ, đặc dụng; - Thành lập Quỹ bảo vệ phát triển rừng tỉnh theo quy định Nghị định 05/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2008 Chính phủ quỹ bảo vệ phát...
 • 32
 • 2,363
 • 8

Luật Bảo vệ phát triển rừng

Luật Bảo vệ và phát triển rừng
... chức quản lý, bảo vệ vốn rừng có; phòng, chống hành vi gây thiệt hại đến rừng; thực biện pháp bảo vệ, nuôi dưỡng, phát triển thực vật rừng, động vật rừng; bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đất, chống ... hình rừng, đất trồng rừng; 2- Lập qui hoạch, kế hoạch bảo vệ, phát triển rừng sử dụng rừng, đất trồng rừng phạm vi nước địa phương; 3- Quy định tổ chức thực chế độ, thể lệ quản lý, bảo vệ, phát triển ... Lâm nghiệp cho phép CHƯƠNG IV PHÁT TRIỂN RỪNG, SỬ DỤNG RỪNG VÀ ĐẤT TRỒNG RỪNG MỤC I RỪNG PHÒNG HỘ Đi ề u 26 Rừng phòng hộ sử dụng chủ yếu để bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đất, chống xói mòn, hạn chế...
 • 13
 • 441
 • 3

Xem thêm