Giao an lop 4 soan 3 cot chuan KTKN

Giao an lop 4- Tuan 3 hay ( Chuan KTKN)

Giao an lop 4- Tuan 3 hay ( Chuan KTKN)
... thích hợp vào chỗ chấm: a.452701;4527 03; 452705; .; .; b.599982; 599984; 599986; .; ; c .36 5845; 36 5840; 36 5 835 ; .; .; d.758 732 ; 758 632 ;758 532 ; .; ; Bài 4:Viết số tròn nghìn ... cỏc ting v t - Phõn bit c t n v t phc (ni dung ghi nh) - Nhn bit c t n, t phc on th (BT 1, mc III); bc u lm quen vi t in (hoc s tay t ng) tỡm hiu v t (BT2, BT3) II dựng dy hc: - Giy kh to k bng ... Kim tra bi v s HS 33 B Bi mi: 1 Gii thiu bi: - GV nờu mc tiờu 32 Ging bi: 10 a Hng dn c v vit s n lp triu - GV treo bng cỏc hng, lp - GV va theo bng va gii thiu s 34 2 175 4 13 - Yờu cu HS c s...
 • 37
 • 231
 • 0

giao an lop 4 tuan 3 theo chuan KT - KN

giao an lop 4 tuan 3 theo chuan KT - KN
... số 44 4 44 4, kể từ phải sang trái chữ số lần lượ có giá trò bao nhiêu? 160 3 54 60 000 30 0 - Đổi kiểm tra bạn - Nhận xét sửa - HS nêu yêu cầu - Lớp làm vào 45 706 = 40 000 + 000 + 700 + 750 0 23 ... Gọi HS sửa bài: a 35 627 44 9 : 30 triệu; triệu b 1 23 45 6 789; triệu; 50 nghìn c 82 175 2 63: đơn vò; nghìn Viết số - HS làm vào bảng a 760 34 2 b 706 34 2 c 50 076 34 2 d 57 6 03 042 - Thống kê số dân ... làm vào BC a 6 13 000 000 b. 131 40 5 000 c 512 32 6 1 03 d 86 0 04 702 e 800 0 04 720 - HS làm vào - Giá trò chữ số a 715 638 : 000 b 571 638 : 500 000 ( c 836 517 : 500) - HS nhắc lại - HS thi làm vào...
 • 54
 • 302
 • 0

giao an lop 4 tuan 5 theo chuan KTKN

giao an lop 4 tuan 5 theo chuan KTKN
... 1/31:Yêu cầu HS quan sát biểu đồ - Biểu đồ hình ?Biểu diễn ? 750 – 600 = 150 thôn : Đoài , Thượng HS làm vào + Biểu đồ hình cột Số khối + 4A, 4B, 5A 5B, 5C + 4A : 35 ; 4B : 28 cây, 5A : 45 - Có lớp tham ... b ( 34 + 43 + 52 + 39 ) : = 42 c ( 42 + 36 + 57 ) : = 45 Nhận xét bạn em giải bảng Lớp làm tập Bài giải Cả bốn em cân nặng : 36 + 38 + 40 + 34 = 148 ( kg) Trung bình em cân nặng : 148 :4 =37 ... B: 40 ; C : 23 - Hãy nêu số trồng lớp ? + Lớp có lớp tham gia: 5A , 5B, 5C - Lớp có lớp ? lớp ? + Có lớp , 4A, 5A, 5B - Có lớp trồng 30 ?Kể + Lớp A tên + Lớp C - Lớp trồng nhiều ? 35 + 28 + 45 ...
 • 43
 • 681
 • 1

giao an lop 4 tuan 6 theo chuan KTKN

giao an lop 4 tuan 6 theo chuan KTKN
... trò chữ số số 67 9 842 là: A 000 B 900 C D 90 000 Số lớn số 6 84 257; 6 84 752 ; 6 84 725 ; 6 84 275 A 6 84 725 B 6 84 752 C 6 84 257 D 6 84 275 72 kg = kg Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là: A ... 28359 16 b Số tự nhiên liền trước 63 5 917 là: c Giá trò số : c Đọc nêu giá trò chữ số 82 360 9 54 : 000 000 Yêu cầu HS đọc nêu giá trò chữ số 283 0 96 : 200 000 - GV chữa , yêu cầu HS nêu cách 547 ... An- đrây-ca lúc tuổi, em sống mẹ ông Ông em ốm nặng - An- đrây-ca nhanh nhẹn - An- đrây-ca bạn chơi đá bóng rủ nhập Mải chơi nên quên lời mẹ dặn Mãi sau em nhớ ra, chạy đến cửa hàng mua thuốc mang...
 • 19
 • 252
 • 1

Bài soạn giao an lop 4 tuan 6-22 chua KTKN chuan

Bài soạn giao an lop 4 tuan 6-22 chua KTKN chuan
... Hải Linh, tổ 18 phờng Phan Thiết, thị xã Tuyên Quang + Trần Nam Hải, xóm xã ỷ La, thị xã tuyên Quang + Ma Thị Trang, thôn An Hoà 4, An Tờng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang - Học sinh dới lớp ... chức: II .Bài cũ: Cho HS kể chuyện Ba lỡi rìu - Cốt truyện gồm có phần phần nào? III .Bài mới: 1/ Giới thiệu bài: 2/ Dạy Cho HS quan sát tranh sgk/73 - Bức tranh vẽ gì? - HS quan sát tranh - Vẽ ... điểm III Bài Giới thiệu : Ghi đầu lên bảng 2.Hớng dẫn học sinh làm tập Bài tập ( 64 ) - Dựa vào tranh lời kể dới tranh, kể lại - Gọi học sinh đọc yêu cầu đề - Yêu cầu học sinh quan sát tranh minh...
 • 230
 • 189
 • 0

giáo án công nghệ 11 3 cột(chuẩn full)

giáo án công nghệ 11 3 cột(chuẩn full)
... trò I CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI BẰNG PHƯƠNG Bản Chất Vật liệu  trạng thái lỏng  rót vào khuôn ,để nguội thu phôi đúc Công nghệ chế tạo phôi phương pháp đúc khuôn cát Giáo án Cơng Nghệ 11 GV:Thực ... sản phẩm đề phương án thiết kế Lập mô hình tiến hành chế tạo thí nghiệm thử Thẩm đònh,đánh giá,phân tích đề phương án tối ưu Lập hồ sơ kó thuật  Sản xuất Giáo án Cơng Nghệ 11 người sản xuất ... Ghi 4.Tổng Kết - Đánh Giá : - Giáo viên hệ thống lại nội dung học : PPCG 1;PPCG - Nhận xét đánh giá tiết học - Các em nhà xem trước IV- RÚT KINH NGHIỆM Giáo án Cơng Nghệ 11 Trường THPT Điền...
 • 108
 • 3,295
 • 37

giao an lop 4 - tuan 3

giao an lop 4 - tuan 3
... số a 35 627 44 9 : 30 triệu Bỏ nêu giá trò số b 1 23 45 6 789; triệu GV chấm c 821752 63: đơn vò Viết số Bài2/17: BàØi tập yêu cầu ? HS làm vào bảng a 760 34 2 b 706 34 2 c 50 076 34 2 d 57 6 03 042 GV ... làm vào BC a.6 13 000 000 ; b 512 32 6 1 03 ; c. 131 40 5 000 ; d.860 047 02; e 800 0 04 720 - HS làm vào - Giá trò chữ số a 715 638 : 000 b 571 638 : 500 000 c 836 517 : 500 - HS nhắc lại - HS thi làm ... triệu (tt) 43 9 582 34 2 ; 527 070 8 14 ; - Gọi HS lên bảng : em đọc số , em viết 84 605 47 1 ; 999 999 999 số - GV nhận xét, ghi điểm 3. Bài mới: a.Giới thiệu bài: b Nội dung: HS nêu - Nêu lại hàng...
 • 41
 • 324
 • 1

giao an lop 4 - tuan 3 ( da chinh sua)

giao an lop 4 - tuan 3 ( da chinh sua)
... số a 35 627 44 9 : 30 triệu Bỏ nêu giá trò số b 1 23 45 6 789; triệu GV chấm c 821752 63: đơn vò Viết số Bài2/17: BàØi tập yêu cầu ? HS làm vào bảng a 760 34 2 b 706 34 2 c 50 076 34 2 d 57 6 03 042 GV ... làm vào BC a.6 13 000 000 ; b 512 32 6 1 03 ; c. 131 40 5 000 ; d.860 047 02; e 800 0 04 720 - HS làm vào - Giá trò chữ số a 715 638 : 000 b 571 638 : 500 000 c 836 517 : 500 - HS nhắc lại - HS thi làm ... lớp triệu (tt) 43 9 582 34 2 ; 527 070 8 14 ; - Gọi HS lên bảng : em đọc số , em viết 84 605 47 1 ; 999 999 999 số - GV nhận xét, ghi điểm 3. Bài mới: a.Giới thiệu bài: b Nội dung: HS nêu - Nêu lại...
 • 41
 • 304
 • 2

Giáo án lớp 4(Tuần 3)

Giáo án lớp 4(Tuần 3)
... tầng lớp, tầng lớp ? + Những ngời đứng đầu tầng lớp nhà nớc Văn Lang ai? + Tầng lớp sau vua ai? Họ có nhiệm vụ gì? + Ngời dân xã hội Văn Lang gọi gì? + Tầng lớp thấp xã hội Văn Lang tầng lớp nào? ... cách đọc + Tách số thành lớp đợc lớp đơn vị, lớp nghìn, lớp triệu, GV vừa giới thiệu vừa dùng phấn gạch chân dới lớp để đợc số 342 157 413 + Đọc từ trái sang phải Tại lớp ta dựa vào cách đọc số ... - Giúp HS: - Biết đọc, viết số đến lớp triệu - Củng cố hàng, lớp học - Củng cố toán sử dụng bảng thống kê số liệu II Đồ dùng dạy - học: Bảng hàng, lớp (đến lớp triệu) III Các hoạt động dạy-Học...
 • 34
 • 226
 • 0

Giáo án lớp 4-Tuần 3

Giáo án lớp 4-Tuần 3
... chín; Giá trị chữ số 3: 30 000000; chữ số 5: 5000000 - Học sinh lên bảng làm - Lớp theo dõi, nhận xét a 576 034 2; b 570 634 2 c 5007 634 2; d 57 634 002 - Học sinh nêu miệng làm - Lớp theo dõi, nhận xét ... GV nêu : 34 2.157.4 13 yêu cầu học sinh điền chữ số vào hàng , lớp - GV yêu cầu học sinh đọc số * GV: Khi ta đọc số ta cần tách lớp đọc từ trái qua phải kết thúc lớp ta phải đọc thêm tên lớp - ... Học sinh lên bảng làm: a 6 130 00000; b 131 405000 c 51 232 61 03; d 86004702; - HS nêu đợc giá trị chữ số số a Giá trị chữ số số 751. 638 50.000 chữ số thuộc hàng chục nghìn lớp nghìn b, c, HS tìm tơng...
 • 21
 • 276
 • 0

Giao an lop 4-Du cac mon chuan kien thuc theo chuong trinh moi

Giao an lop 4-Du cac mon chuan kien thuc theo chuong trinh moi
... Th Phng Nam giỏo ỏn lp Trng Tiu hc Xuõn Ngc - Anh con, em + - Anh con, em +1 (?) Nếu anh câu đợc a cá em câu đợc b cá số cá mà hai anh em câu - Hai anh em câu đợc a + b cá đợc con? - GV giới thiệu: ... HS quan sát tranh để nhận 17 Năm học: 2009-2010 Nguyn Th Phng Nam giỏo ỏn lp Tin-tin, Mi-tin em bé Trng Tiu hc Xuõn Ngc - HS quan sát tranh nêu nhân vật - Yêu cầu HS đọc nối tiếp - HS đọc theo ... 2,vừa kể vừa vào tranh minh hoạ 3/HD H kể chuyện -K/C nói lòng tự trọng a,Kể chuyện nhóm -H nhóm lần lợt kể theo tranh cho bạn nghe -H kể tốt kể câu chuyện -H nối tiếp kể theo ND tranh 2-3 lần b,Kể...
 • 45
 • 1,044
 • 4

Giáo án lớp 4 tuần 1(theo chuẩn KT-KN)

Giáo án lớp 4 tuần 1(theo chuẩn KT-KN)
... hoạt động tuần -Phổ biến kế hoạch hoạt đọng tuần *Tiến hành: -Các tổ tiến hành kiểm điểm Tổng hợp ý kiến cho lớp trưởng -Lớp trưởng nhận xét chung -GVCN nhận xét -Phổ biến kế hoạch tuần : +Đi ... áo, phải gọn gàng, ngăn nắp 3) Biên chế tập luyện -Chia tổ tập luyện theo biên chế lớp lớp tín nhiệm bầu 4) Trò chơi: Chuyền bóng tiếp sức -Làm mẫu: Và phổ biếnluật chơi -Chơi thử lần: -Thực ... cài, khuy bấm,phấn may luận 3.Nhận xét- dặn dò: 20 -Nhận xét chuẩn bò, tinh thần học tập HS -Chuẩn bò dụng cụ may thêu để học -HS lớp tiết sau _ Lun tõ vµ c©u Lun tËp vỊ cÊu t¹o...
 • 29
 • 293
 • 0

Giáo an lớp 4 Tuần 3

Giáo an lớp 4 Tuần 3
... nào? a Là số : 179 2 34 587 197 2 34 578; 179 2 34 587; 197 43 2 578; 179 875 43 2 b, Là số: 47 5 2 13 045 b Số lớn số sau số nào? 45 7 231 045 ; 45 7 2 13 045 45 7 031 245 ; 47 5 245 31 0 - GV nhận xét, chữa ... + 2 13 5 64 888 lần lợt lên bảng viết số + 40 0 036 105 + 700 000 231 - HS chữa vào - GV yêu cầu HS nhận xét chữa vào - Xem bảng sau: * Bài 4: Tiểu học THCS THPT S.trờng 14 31 6 8 73 140 Số HS 835 0 ... bài, a 760 34 2 c 50 076 34 2 lớp làm vào b 706 34 2 d 57 600 34 2 - HS chữa vào - GV HS nhận xét chữa * Bài 3: - HS đọc bảng số liệu trả lời câu hỏi: - GV treo bảng số liệu lên bảng cho HS quan sát...
 • 46
 • 204
 • 0

Giáo án lớp 4 tuần 1 theo chuẩn KT và KN, các bạn có thể tham khảo

Giáo án lớp 4 tuần 1 theo chuẩn KT và KN, các bạn có thể tham khảo
... lời Chuẩn bò:Làm quen với đồ 17 Giáo án tuần Năm học: 2009-2 010 Tin học CÓ GIÁO VIÊN CHUYÊN DẠY ( tiết ) Mó thuật CÓ GIÁO VIÊN CHUYÊN DẠY Tiếng Anh CÓ GIÁO VIÊN CHUYÊN DẠY Thứ sáu ngày 28 tháng ... sắc lòng hiéu thảo biết ơn bạn nhỏ với mẹ ốm - Trả lời cau hỏi 1- 2-3 thuộc khổ thơ II CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 11 Giáo án tuần Năm học: 2009-2 010 Ổn đònh tổ chức (1 ) Bài Hoạt động dạy Giới ... nhân chia số đến chữ số với số chữ số - Tính giá trò biểu thức - HS làm tập 1, phần b, phần a+b II CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 12 Giáo án tuần Năm học: 2009-2 010 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN...
 • 21
 • 448
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án đại số 7 3 cột chuangiáo án đại số 7 3 cột chuẩngiáo án lớp 5 tuần 3 theo chuẩn kiến thức kĩ nănggiao an lop 4 tuan 3 cktkngiao an lop 4 tuan 3giao an tieng anh 7 3 cot chuangiáo án đại số 8 3 cột chuẩngiáo án ngữ văn 6 3 cột chuẩngiao an lop 4 tuan 3 cktkn kns bvmtgiao an lop 4 tuan 3 cktknknsgiao an anh van 7 3 cot chuangiáo án ngữ văn 7 3 cột chuẩngiao an dai so 7 3 cột chuẩn docgiao an sinh học 8 3 cot chuangiao an lop 4 bai 3 ve con vat quen thuocMẫu bìa luận văn mau bia luan vanQuy cach quyen luan vanDown CV đi số 366 2down load CV đi số 515CV đi số 971 (1)Cong van chieu sinh lop cv va cvc tai hnDown load CV đi số 1712đề thi tiếng anh học sinh giỏi lớp 11.Nganh BH tinh den 18 8 2015Nganh CTXH tinh den 18 8 2015Bài thuyết trình: Lịch sử Vật lý thời kỳ thịnh vượng của chủ nghĩa tư bản (CNTB)Bài thuyết trình Lịch sử Vật lýPháp luật việt nam về cho thuê tài chính theo hình thức hợp đồng bán và thuê lại (tt)Thực trạng nuôi con bằng sữa mẹ và một số yếu tố liên quan tại huyện thanh sơn, tỉnh phú thọ, năm 2013Thực trạng nguồn nhân lực, kết quả khám chữa bệnh và kiến thức, thái độ của cán bộ y tế về quản lý, kiểm định chất lượng bệnh viện, tại bệnh viện đa khoa thành phố vinh, năm 2014Tuần 9. Cái gì quý nhất?Tuần 9. Đất Cà MauKhảo sát đồng dao một số dân tộc thiểu số miền núi phía bắcỨng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 11000 tại xã nhạo sơn huyện sông lô tỉnh vĩnh phúcĐánh giá kết quả thực hiện đề án nông thôn mới tại xã điền công thành phố uông bí tỉnh quảng ninh