MARKETING THƯƠNG mại NGUYỄN THỊ XUÂN HƯƠNG

bài giảng ngân hàng thương mại - nguyễn thị lan

bài giảng ngân hàng thương mại - nguyễn thị lan
... sở hữu - NHTM Nhà nước - NHTM cổ phần - NHTM tư nhân - NHTM liên doanh Căn vào tính chất hoạt động - NHTM chuyên doanh - NHTM đa Căn vào chiến lược kinh doanh - Ngân hàng bán buôn - Ngân hàng bán ... Nghiệp vụ ngân quỹ - Tiền mặt quỹ Ngân hàng; - Tiền gửi NHTƯ; - Tiền gửi NHTM - Tiền mặt trình toán Ph.D Nguyen Thi Lan 22 Nghiệp vụ cho vay (tín dụng) Cho vay (Loans) - Cho vay lần: - Cho vay ... triển: - Thời cổ đại: xuất xứ từ vùng Bắc Ý "Ngân hàng “Banco" - Thời kỳ trung cổ: bị đình đốn - Thời kỳ Phục hưng: phát triển thịnh vượng - Thời kỳ đại: NH đại thực xuất vào TK 17: NH Am-xtec-đam...
 • 9
 • 197
 • 0

bài giảng giao dịch và đàm phán trong kinh doan chương 7 - pgs.ts nguyễn thị xuân hương

bài giảng giao dịch và đàm phán trong kinh doan chương 7 - pgs.ts nguyễn thị xuân hương
... cỏch m phỏn kinh doanh Các hình thức đàm phán kinh doanh hì (tip) Căn vào nội dung đàm phán, chia đàm phán theo lĩnh vực đàm phán đầu tư; đàm phán thương mại; đàm phán xây dựng, đàm phán cung cấp ... Các hình thức đàm phán kinh doanh hì Đàm phán kinh doanh phân loại nhiều tiêu thức khác Căn vào quốc tịch chủ thể đàm phán người ta chia đàm phán kinh doanh nước đàm phán kinh doanh quốc tế Căn ... phỏn kinh doanh Đặc điểm đàm phán kinh doanh 2.1 Đàm phán kinh doanh lấy lợi ích kinh tế đạt mục đích 2.2 Giá hạt nhân đàm phán 2.3 Đàm phán kinh doanh chứa đựng xung nhữ đột lợi ích 2.4 Đàm phán...
 • 28
 • 245
 • 0

bài giảng giao dịch và đàm phán trong kinh doanh chương 1 - pgs.ts nguyễn thị xuân hương

bài giảng giao dịch và đàm phán trong kinh doanh chương 1 - pgs.ts nguyễn thị xuân hương
... MễN HC - KHOA HC V GIAO DCH KINH DOANH NI DUNG NY BAO GM CC VN : NHNG NGUYấN Lí C C BN CA GIAO DCH; C S TM Lí HC CA GIAO C DCH; GIAO DCH A PHNG V CC L NGHI PHNG TRONG GIAO DCH; VN HO TRONG GIAO ... TNG CA MễN HC GIAO DCH V T M PHN KINH DOANH L QU TRèNH GIAO TIP CA CON NGI TRONG LNH VC NG KINH T; NGHIấN CU NHNG HNH VI V K NNG N TRONG GIAO TIP; NGHIấN CU HOT NG M PHN KINH DOANH , NHNG K ... - QUA CC TèNH HUNG C TH GIP CHO NGI HC NM NG VNG CCH THC T CHC MT CUC M PHN KINH DOANH NM CHC NHNG YU LNH CA CHIN LC, L CHIN THUT M PHN - TNG KT NHNG KINH NGHIM THC T TRONG GIAO DCH , M PHN KINH...
 • 7
 • 393
 • 2

bài giảng giao dịch và đàm phán trong kinh doanh chương 2 - pgs.ts nguyễn thị xuân hương

bài giảng giao dịch và đàm phán trong kinh doanh chương 2 - pgs.ts nguyễn thị xuân hương
... chung v giao dch kinh doanh Sự cần thiết phải giao dịch kinh doanh (tip) Hoạt động thương trường nhà kinh doanh, doanh nghiệp tất yếu nảy sinh giao dịch Trong sản xuất hàng hoá đơn vị kinh tế ... Giao dch v m phỏn kinh doanh Chng Nhng c bn ca giao dch kinh doanh Chng Nhng c bn ca giao dch kinh doanh I II III Khỏi nim chung v giao dch kinh doanh Mt s hc thuyt giao dch Mt ... Khỏi nim chung v giao dch kinh doanh Bản chất giao dịch kinh doanh "giao dịch tiếp xúc, quan hệ cá giữ nhân để trao đổi thông tin thoả mãn nhu cầu đó" Bản chất giao dịch kinh doanh khái quát sau:...
 • 14
 • 262
 • 0

bài giảng giao dịch và đàm phán trong kinh doanh chương 3 - pgs.ts nguyễn thị xuân hương

bài giảng giao dịch và đàm phán trong kinh doanh chương 3 - pgs.ts nguyễn thị xuân hương
... thc giao dch kinh doanh Cỏc hỡnh thc giao dch: Tip dch: c Giao dch kinh doanh theo a im a ta có giao dịch văn phòng; phòng; giao dịch cửa hàng; hàng; giao dịch hội chợ triển lãm giao dịch Sở giao ... giao dch kinh doanh Cỏc hỡnh thc giao dch: dch: - Giao dch trc tip Giao dch giỏn tip Giao dch theo a im I Mc tiờu v cỏc hỡnh thc giao dch kinh doanh (tip) Cỏc hỡnh thc giao dch: dch: a Giao dch ... Giao dch v m phỏn kinh doanh Chng Nhng nguyờn lý c bn ca giao dch kinh doanh Chng Nhng nguyờn lý c bn ca giao dch kinh doanh I Mc tiờu v cỏc hỡnh thc giao dch kinh doanh II II Mt...
 • 38
 • 484
 • 0

Bài giảng giao dịch và đàm phán trong kinh doanh chương 4 PGS TS nguyễn thị xuân hương

Bài giảng giao dịch và đàm phán trong kinh doanh chương 4  PGS TS nguyễn thị xuân hương
... Giao dch v m phỏn kinh doanh Chng K nng giao tip a phng v l nghi giao dch Chng K nng giao tip a phng v l nghi giao dch I K nng giao tip theo nhúm v t chc II L nghi giao dch d III ... Chng K nng giao tip a phng v l nghi giao dch I II III K nng giao tip theo nhúm v t chc L nghi giao dch d Nh Nhng iu cn bit giao c bi dch 27 III Nhng iu cn bit giao dch Nhng qui tc giao dch + ... ngôn 11 I K nng giao tip theo nhúm v t chc K nng giao tip nhúm (tip) (tip) Có hình thức giao tiếp nhóm nhóm - Giao tiếp hình sao: Hình thức giao tiếp người đóng sao: vai trưởng nhóm giao tiếp với...
 • 29
 • 290
 • 0

Bài giảng giao dịch và đàm phán trong kinh doanh chương 5 PGS TS nguyễn thị xuân hương

Bài giảng giao dịch và đàm phán trong kinh doanh chương 5  PGS TS nguyễn thị xuân hương
... độ người tài sản Nhữ 15 II.Nhng kiu ngi thng gp giao dch m phỏn Kiu ngi cỏu gt hay núng Đối tác giao dịch thường phạm vi chuyên môn giao dịch Trong trình giao dịch đàm phán nôn nóng trì bình ... II.Nhng kiu ngi thng gp giao dch m phỏn (tip) Kiểu người thờ ơ: Đề tài giao dịch, đàm phán không làm cho họ quan tâm Họ sẵn sàng "ngủ quên" suốt thời gian giao dịch, đàm phán Vì cần phải: - Đặt ... giao dịch đàm phán có ý nghĩa nghiên cưú lý thuyết Trong thuyết thực tế người hoàn toàn trùng khớp với dạng đó Tuy nhiên họ mang đặc nhữ trưng bật kiểu đó Vì vận dụng thực tế giao dịch, đàm phán...
 • 34
 • 336
 • 0

Bài giảng giao dịch và đàm phán trong kinh doanh chương 6 PGS TS nguyễn thị xuân hương

Bài giảng giao dịch và đàm phán trong kinh doanh chương 6  PGS TS nguyễn thị xuân hương
... yếu tố văn hóa quan ngữ vă trọng đàm phán kinh doanh quốc tế, ngôn ngữ ngữ thực trở thành vũ khí hay khó khă khăn đoàn đàm phán 10 Chng Vn húa giao dch m phỏn kinh doanh Khỏi nim húa v thnh phn ... ngữ giao dịch, đàm phán có quốc tịch khác có tần suất sử dụng khác * Bên cạnh câu hỏi câu tự bộc lộ, nhữ đàm phán kinh doanh, câu mệnh lệnh, nhữ cam kết, hứa hẹn thường xuyên sử dụng ngôn ngữ đàm ... trì * Khi đối mặt với nhiệm vụ đàm phán phức tạp, hầu hết nhà đàm phán phương Tây có thói quen chia nhỏ nội dung đàm phán thành loạt công việc nhữ nhỏ * Các nhà đàm phán châu lại có xu hướng trái...
 • 29
 • 241
 • 0

Bài giảng giao dịch và đàm phán trong kinh doanh chương 8 PGS TS nguyễn thị xuân hương

Bài giảng giao dịch và đàm phán trong kinh doanh chương 8  PGS TS nguyễn thị xuân hương
... phỏn kinh doanh Chng Ni dung, phng thc v cỏc chin lc m phỏn kinh doanh I Ni dung m phỏn kinh doanh II Cỏc phng thc m phỏn kinh doanh III Chin lc m phỏn kinh doanh I Ni dung m phỏn kinh doanh ... phỏn kinh doanh III Chin lc m phỏn kinh doanh 11 Chng Ni dung, phng thc v cỏc chin lc m phỏn kinh doanh I II III Ni dung m phỏn kinh doanh Cỏc phng thc m phỏn kinh doanh Chin lc m phỏn kinh doanh ... phỏn kinh doanh Sử dụng linh hoạt chiến thuật đàm phán trực tiếp tiếp - Các chiến thuật đàm phán công cụ nhữ nhà đàm phán Nhà đàm phán sử dụng nhữ công cụ để đạt mục tiêu mì - Mục tiêu đàm phán...
 • 22
 • 348
 • 0

Bài giảng giao dịch và đàm phán trong kinh doanh chương 9 PGS TS nguyễn thị xuân hương

Bài giảng giao dịch và đàm phán trong kinh doanh chương 9  PGS TS nguyễn thị xuân hương
... phỏn kinh doanh Chng Hot ng chun b m phỏn kinh doanh I II III Nghiên cứu chuẩn bị đàm phán kinh doanh doanh Xây dựng kế hoạch đàm phán kinh doanh Kiểm tra tập dượt phương án đàm phán kinh doanh ... Chng Hot ng chun b m phỏn kinh doanh I II III Nghiên cứu chuẩn bị đàm phán kinh doanh doanh Xây dựng kế hoạch đàm phán kinh doanh Kiểm tra tập dượt phương án đàm phán kinh doanh 27 III Kim tra v ... chuẩn bị đàm phán kinh doanh doanh Nội dung công tác chuẩn bị đàm phán kinh doanh (TIP) (TI Lập kế hoạch chi tiết cho việc chuẩn bị đàm phán hành động cụ thể khâu chuẩn bị đàm phán Trong phần...
 • 30
 • 361
 • 0

Bài giảng giao dịch và đàm phán trong kinh doanh chương 10 PGS TS nguyễn thị xuân hương

Bài giảng giao dịch và đàm phán trong kinh doanh chương 10  PGS TS nguyễn thị xuân hương
... tc c bn t chc m phỏn kinh doanh Các nguyên tắc đàm phán kinh doanh (ti (tip) điều dẫn sau tiến hành giao dịch đàm phán kinh doanh Một: Chú ý nghe đối tượng giao dịch đàm phán Hai: Không coi ... Tin trỡnh v nhng nguyờn tc c bn t chc m phỏn kinh doanh Các nguyên tắc đàm phán kinh doanh > Nguyên tắc thứ nhất: Phải am tường đối tác giao dịch đàm phán > Nguyên tắc thứ hai: Xây dựng niềm tin, ... phỏn kinh doanh Tiến trình tổ chức đàm phán kinh doanh trì * Tìm hiểu thực tế: Tì Trong trình tìm hiểu thực tế, nhà đàm phán cần hiểu rõ trì tì mục tiêu điểm mạnh, điểm yếu đối tác * Giải lao: Trong...
 • 21
 • 292
 • 0

Bài giảng giao dịch và đàm phán trong kinh doanh chương 11 PGS TS nguyễn thị xuân hương

Bài giảng giao dịch và đàm phán trong kinh doanh chương 11  PGS TS nguyễn thị xuân hương
... că nhà đàm phán đạt mục tiêu lần đàm phán mì hậu đàm phán không vui vẻ ảnh hưởng đến đàm phán sau I Ra quyt nh v kt thỳc m phỏn kinh doanh Vùng thương lượng kết thúc đàm phán hiệu > Vùng thương ... đưa nhữ > Các nhà đàm phán thường cho vấn đề nêu nói lên nhữ mối quan tâm nằm sau I Ra quyt nh v kt thỳc m phỏn kinh doanh Lợi ích bên đàm phán. (tip) phán. (tip) > Nhiều nhà đàm phán chệch hướng ... tiêu đặt theo kế hoạch từ trước đàm phán 21 III Ra quyt nh v kt thỳc m phỏn kinh doanh Nhiệm vụ giai đoạn định kết thúc đàm phán (tip) Muốn biết đàm phán kinh doanh có thành công hay không, cần...
 • 29
 • 187
 • 0

Bài giảng giao dịch và đàm phán trong kinh doanh chương 12 PGS TS nguyễn thị xuân hương

Bài giảng giao dịch và đàm phán trong kinh doanh chương 12  PGS TS nguyễn thị xuân hương
... Chương Chương XII Cơ sở pháp lý giao dịch đàm phán kinh doanh I Tầm quan trọng pháp luật hoạt động kinh doanh II II Nội dung hợp đồng kinh tế giao dịch đàm phán kinh doanh thương mại thương ... 29 Chương Chương XII Cơ sở pháp lý giao dịch đàm phán kinh doanh I Tầm quan trọng pháp luật hoạt động kinh doanh II II Nội dung hợp đồng kinh tế giao dịch đàm phán kinh doanh thương mại thương ... DỰNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT KINH DOANH Chương Chương XII Cơ sở pháp lý giao dịch đàm phán kinh doanh I Tầm quan trọng pháp luật hoạt động kinh doanh II II Nội dung hợp đồng kinh tế giao dịch...
 • 31
 • 177
 • 0

Bài giảng giao dịch và đàm phán trong kinh doanh chương mở đầu PGS TS nguyễn thị xuân hương

Bài giảng giao dịch và đàm phán trong kinh doanh chương mở đầu  PGS TS nguyễn thị xuân hương
... trưng xã nhữ hội đại ảnh hưởng tới giao dịch người ? Đối tượng, nhiệm vụ môn học 2.Trì 2.Trình bày nội dung phương pháp nghiên cứu môn học giao dịch đàm phán kinh doanh ? ... Giao dch v m phỏn kinh doanh Bi m u i tng v ni dung ca mụn hc Bi m u I i tng v nhim v ca mụn hc: i tng: L quỏ trỡnh giao tip ca tng: ngi lnh vc kinh t; t; nghiờn cu nhng hnh vi v k nng giao ... s lý lun cho hot ng giao dch m phỏn Hỡnh thnh nhng k nng c bn v giai dch m phỏn cho ngi hc Giỳp ngi hc nm vng cỏch t chc mt cuc m phỏn kinh doanh Tng kt kinh nghim thc t giao dch m phỏn II Ni...
 • 7
 • 196
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Tuần 8. Kì diệu rừng xanhGame show Ngữ Văn (ôn tập chương trình kiến thức lớp 6)Các loại hình xưởng chế tác đá thời tiền sử ở đông nam bộThực trạng làm mẹ an toàn và vai trò của cán bộ y tế trong việc nâng cao công tác làm mẹ an toàn tại huyện hưng nguyên, tỉnh nghệ an năm 2014Thực trạng nhiễm HIV và hiệu quả của can thiệp bằng ARV tại huyện quế phong, tỉnh nghệ an từ 012013 đến 062014Tuần 9. Đất Cà MauTuần 9. Đất Cà MauViết các số đo độ dài dưới dạng số thập phânBài 46-47. Lắp mạch điện đơn giảnBài thuyết trình: Tìm hiểu dây chuyền sản xuất methanolỨng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 11000 tại xã nhạo sơn huyện sông lô tỉnh vĩnh phúcĐánh giá tình hình chuyển quyền sử dụng đất tại xã đắc sơn thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên giai đoạn 2013 – 2015Luyện tập chung Trang 47Tran ngoc cuongNghiên cứu khả năng xử lý đất ô nhiễm kim loại nặng bằng thực vật tại mỏ khai thác khoáng sản trại cau huyện đồng hỷ thái nguyênPhieu ĐKXT bo sung dot 1 8 20174- Thông báo lịch thi tuyển sinh cao học năm 2017Giải quyết tranh chấp về nhãn hiệu theo pháp luật việt nam (tt)Trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong điều kiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam (tt)Các tội xâm phạm sức khỏe của người khác theo luật hình sự việt nam (tt)