giao an tin 10 chuan 3 cot

Giáo án Dia 10 (Đủ, 3 cột)

Giáo án Dia 10 (Đủ, 3 cột)
... 7→ 11→ 13 Cộng ++ 0,50 +++ 0,75 ++++ 1,00 2,25 Giáo án Đòa lí lớp 10, năm học 2008 - 2009 +++ + 0,75 0,25 ++ + 0,50 0,25 +++ + + 0,75 0,25 1,50 2,00 0,75 1,50 1,50 1,50 + 3, 50 3, 50 7,00 10, 00 III ... 21 /3 d/ 23/ 9 Câu 4: Câu ca dao: “Đêm tháng Năm chưa nằm sáng, ngày tháng Mười chưa cười tối” với: a/ Các nước ngồi chí tuyến b/ Các nước vùng nội chí c/ Các nước bán cầu Bắc d/ Các nước bán cầu ... khơng khí chứa Độ ẩm bão hòa thay đổi theo nhiệt độ Ví dụ: Ở nhiệt độ OoC tối đa 5g/m3; 20oC 17,3g/m3; 30 oC 30 g/m3… c/ Độ ẩm tương đối tỉ lệ % độ ẩm tuyệt đối khơng khí với độ ẩm bão hòa nhiệt độ...
 • 63
 • 1,355
 • 33

Giáo án Địa 10 (HKII, 3 cột)

Giáo án Địa 10 (HKII, 3 cột)
... 1980 1990 30 03 Sản phẩm Than 100 1 43, 0 161 ,3 207,1 186,1 291,2 Dầu mỏ 100 201,1 446,7 586,2 636 ,9 746,4 Điện 100 238 ,3 5 13, 1 852,8 12 23, 6 1 535 ,8 Thép 100 1 83, 1 31 4 ,3 360,8 407,4 480 ,3 Bước 2: ... ……………………………………………………………………………………………………………… ………… Tuần: 23 Bài: 34 Tiết: 40 Ngày soạn: 10/ 02/2008 Thực hành: VẼ BIỂU ĐỒ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP TRÊN THẾ GIỚI Em Be 10 10 Truong THPT Tam Quan I MỤC ... ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………… Tuần: 22 Em Be 10 Bài: 33 Tiết: 39 Ngày soạn: 03/ 02/2008 Truong THPT Tam Quan MỘT SỐ HÌNH THỨC CHỦ YẾU CỦA TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG...
 • 11
 • 783
 • 7

Giao an Dia 10 (HKII 3 cot)

Giao an Dia 10 (HKII 3 cot)
... 8 .33 7 1.627 6. 710 80,5 Liverpool – San Francisco 13. 507 7. 930 5.577 41 ,3 New York – Yokohama 13. 042 9.700 3. 342 25,6 New York – Sydney 13. 051 9.692 3. 359 25,7 New York – Thượng Hải 12 .32 1 10. 584 ... 746,4 Điện 100 238 ,3 5 13, 1 852,8 12 23, 6 1 535 ,8 Thép 100 1 83, 1 31 4 ,3 360,8 407,4 480 ,3 Bước 2: Vẽ biểu đồ -Vẽ hệ trục tọa độ, -Trục tung thể tốc độ tăng trưởng (%), -Trục hồnh thể thời gian (năm), ... Genoa 11.069 4.705 6 .36 4 57,5 Mina al Ahmadi – Rotterdam 11. 932 5.560 6 .37 2 53, 4 Mina al Ahmadi – Baltimore 12. 039 8.681 3. 358 27,9 Bakipapan – Rotterdam 12.081 9 .30 3 2.778 23, 0 2/ Qng đường rút...
 • 47
 • 489
 • 5

GIAO AN TIN HOC 6- 3 COT CA NAM

GIAO AN TIN HOC 6- 3 COT CA NAM
... thông tin tin học - Quá trình xử lí thông - Khi thông tin tiếp nhận tin quan trọng hay gọi thông tin vào, có xử lí, kết việc xử lí thông tin gọi thông tin Đây mô hình trình xử lí thông tin TT ... động 1: Thông tin Thông tin tin học: tin học - Thông tin tất mang lại - Khái niệm thông tin? - HS suy nghĩ trả lời hiểu biết cho người giới xung quanh người - Các hoạt động thông tin - HS nhắc ... thư mục tập tin để đường tới thư mục tập tin tương ứng Các thao tác với tập tin thư mục - Các thao tác với thư mục tập tin: + Xem thông tin tập tin thư mục + Tạo Trang 43 Giáo án Tin học Đường...
 • 79
 • 2,212
 • 49

Giáo án tin học 8 - 3 cột mới

Giáo án tin học 8 - 3 cột mới
... Writeln(‘15* 4 -3 0 +12=’, 15* 4 -3 0 +12); Writeln (‘(10+5)/ (3+ 1 )- 18/ (5+1)=’, (10+5)/ (3+ 1 )- 18/ (5+1)); Gv: Huỳnh Đức Lưu – Trường THCS Lý Tự TrọngTrang 17 Giáo án Tin Học Năm học 2010 - 2011 Writeln ... Lưu – Trường THCS Lý Tự TrọngTrang 32 Giáo án Tin Học End Năm học 2010 - 2011 Gv: Huỳnh Đức Lưu – Trường THCS Lý Tự TrọngTrang 33 Giáo án Tin Học Năm học 2010 - 2011 Tuần : Tiết: 17 Ngày soạn: ... phút) - Học kết hợp SGK - Làm tập 1,2 ,3, 4 /33 /SGK Rút kinh nghiệm:  Gv: Huỳnh Đức Lưu – Trường THCS Lý Tự TrọngTrang 22 Giáo án Tin Học Năm học 2010 - 2011...
 • 132
 • 1,594
 • 32

Tài liệu Giao an Tin 10 Bai 3 (Tiet 5 den 9)

Tài liệu Giao an Tin 10 Bai 3 (Tiet 5 den 9)
... trên, thành phần - Khái niệm: Hệ thống tin học dùng để nhập, xử cng quan trọng, xong thành phần thứ lý, xuất, truyền lu trữ thông tin ba quan trọng - Hệ thống tin học gồm ba thành phần: quản lỳ điều ... đợc đa liệu ROM không bị vào để thực nơi lu trữ liệu ) RAM: Bộ nhớ vừa đọc, vừa ghi đợc xử lý liệu Khi tắt máy, liệu RAM bị - Bộ nhớ gồm hai phần: ROM (Read Only Memory Bộ nhớ đọc) RAM (Random ... chép việc kiểm tra máy tạo giao tiếp ban đầu cảu máy với chơng trình Khi tắt máy, liệu ROM không bị .) RAM: dùng ghi nhớ thông tin máy làm việc Khi tắt máy, thông tin RAM bị + HS: Ta dùng đĩa...
 • 12
 • 272
 • 0

Tài liệu giáo án hóa 10 NC (3 cột)

Tài liệu giáo án hóa 10 NC (3 cột)
... đương là: A.1,6726 .10- 27kg C.1,6748 .10- 27kg B.1,6605 .10- 27kg D.1,6738 .10- 27kg Câu : Số điện tích hạt nhân (ĐTHN) số : Giáo Án Hoá Học 10 Nâng Cao 35 Giáo Viên: Huỳnh Văn Trọng Sở Giáo Dục & Đào Tạo ... 7.9 ,109 4 .10 31 kg tính xong toán? = 0,0064 .10- 27kg = 0,0064 .10- 24g (3) Khôi lượng nguyên tử nitơ (1)+(2) +(3) = 23,4382 .10- 24g b) Tỉ số khôi lượng electron so với khối lượng nguyên tử : 0, 0064 .10 24 ... nanomet (nm) angstrom(Ao) 1nm = 10- 9 m, 1Ao = 10- 10m 1nm = 10 Ao Nếu hình dung nguyên tử khối cầu có đường kính khoảng 101 0 m = 1Ao Nguyên tử có kích thước nhỏ hrô (bán kính 0.053nm ) Hạt nhân có...
 • 193
 • 573
 • 10

Tài liệu GIAO AN HH 10 CB( 3 COT HAY)

Tài liệu GIAO AN HH 10 CB( 3 COT HAY)
... )= _tan α α tan( 180 − α ) với tan cot( 1800 − α )= _cot α α cot( 180 − α ) với cot TL: sin 120 =sin 60 0 Hỏi: sin 120 = ? tan 135 = -tan 45 tan 135 = ? Hoạt động 3: Giới thiệu giá trị lượng giác ... qua Trang 22 TL: góc x0M’bằng 180 - α II Tính chất: 22 GV: Hình học 10 sin( 1800 − α )=sin α cos ( 1800 − α )= _cos α tan( 1800 − α )= _tan α cot( 1800 − α )= _cot α VD: sin 120 =sin 60 tan 135 ... dò: Học thuộc bài.Làm tập : 3, / SGK trang RÚT KINH NGHIỆM: Trang 3 GV: Hình học 10 ************************* Ngày soạn : Tiết 3: §2: TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI VÉC TƠ 3- MỤC TIÊU :  Về kiến thức:...
 • 64
 • 215
 • 0

giáo án Tin học 6 - 3 cột

giáo án Tin học 6 - 3 cột
... hàng số HS: Thực - Quan sát hình để nhận biết ngón theo mẫu SGK tay phụ trách phím hàng số - Gõ phìm hàng số theo mẫu: 10 10 10 2222 33 33 23 32 49 49 94 86 86 68 68 12 12 21 21 34 43 54 45 94 94 ... THCS Lê Lợi Giáo án: Tin học Ngày soạn: Ngày giảng: / 6C: / / / / 6D: / / / / 6E: / / / Thông tin biểu diễn thông tin Tiết I - Mục tiêu Kiến thức - Giúp học sinh biết đợc dạng thông tin máy tính ... 08 / 2009 6C: 28 / 08 / 2009 6D: 28 / 08 / 2009 26 / 08 / 2009 6E: 28 / 08 / 2009 Thông tin tin học Tiết I - Mục tiêu Kiến thức - Giúp học sinh biết hiểu đợc hoạt động thông tin ngời - Học sinh...
 • 130
 • 604
 • 2

giao an anh 8 chuan 3 cot

giao an anh 8 chuan 3 cot
... saying telephone numbers, telling the time and spelling the names 19001570 6.45 Thang O24 0 83 6124 7.15 Hien 85 6 489 11.20 Hanh 85 7 704 12 .30 Huong 5 78 899 30 Hoa - ask ps to order the sentences to ... going to 2 Planning date: 19 -8- 2011 Teaching date: 22 -8- 2011 Date of planning: 28/ 8/2009 Date of teaching:1/9/2009 Unit : Making arrangements period 8: Lesson2: speak A, The aims and requests ... exercises in language forcus - write sentences with enough 2 Planning date: 19 -8- 2011 Teaching date: 22 -8- 2011 Date of planning:26 /8/ 2009 Date of teaching: 31 /8/ 2009 Unit : Making arrangements period...
 • 201
 • 176
 • 0

Giáo án Tin học 6 3 cột

Giáo án Tin học 6 3 cột
... thông tin hoạt động thông tin người Hôm tìm hiểu tiếp phần 3 Hoạt động thông tin tin học Bài THÔNG TIN TIN HỌC (tiếp theo)  Hoạt động 2: Hoạt động thông tin tin học (25') - GV thông báo: ... vụ tin học gì? * Dặn dò hướng dẫn nhà: Về nhà em học bài, giải tập số (SGK – trang 5) xem để tiết sau học tốt Tuần: Tiết: Ngày soạn: Ngày dạy: Trang Giáo án Tin học Trường THCS Hậu Thạnh Giáo án ... thông tin II Chuẩn bò:  Giáo viên: Giáo án, SGK  Học sinh: Xem trước nhà - SGK III Hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Trang 47 Nội dung ghi bảng Trường THCS Hậu Thạnh Giáo án Tin học...
 • 160
 • 283
 • 1

Giáo án tin học 8 3 cột đã chỉnh sửa

Giáo án tin học 8 3 cột đã chỉnh sửa
... thông tin từ bàn phím đưa thông tin hình Thái độ - Nghiêm túc học tập, có tinh thần học hỏi, sáng tạo II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Gíao viên: Sách giáo khoa, giáo án, phòng máy Học sinh: ... Tính Trang 13 Giáo án: Tin học Trường THCS Bùi Văn Tính Năm học 2012 - 20 13 IV CỦNG CỐ VÀ HUỚNG DẪN TỰ HỌC Ở NHÀ: Củng cố:cho học sinh đọc phần tổng kết trang 18, 19 sgk Hướng dẫn tự học nhà: nhà ... độ học tập nghiêm túc, u thích mơn học II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Giáo viên Sách giáo khoa, máy tính điện tử GV: Bùi Văn Tính Trang7 Giáo án: Tin học Trường THCS Bùi Văn Tính Năm học...
 • 162
 • 1,082
 • 22

Giáo án Tin Học 10 (chuẩn 3 cột)

Giáo án Tin Học 10 (chuẩn 3 cột)
... thúc; Bớc 8: Quay lại bớc b) Sơ đồ khối SGK Trang 43 Dới ví dụ mô bớc thực thuật toán k = 21, N =10 10 i A 21 22 30 31 33 Dau 6 Cuoi 10 10 Giua aGiua 30 21 Lợt + Phỏt phiu hc Ln lt th hai thỡ aGiua ... thp phõn? a 0 0101 001 b 101 0111 c 100 11111 d 101 0011 16/ Mó nh phõn ca thụng tin l a S h Hexa b S h nh phõn c S h thp phõn d Dóy bit biu din thụng tin ú mỏy tớnh 17/ Thụng tin l a Tin tc thu nhn ... 0100 1 1102 ?10 22F16 ?10 - Vit di dng du phy ng: 25,567; 0,0 034 5 -8- Giỏo viờn: Nguyn Vit Bc Trung Tõm Ngai Ng - Tin Hc Tnh Kiờn Giang 3 .Tin trỡnh bi hc mi: BI TP V THC HNH LM QUEN VI THễNG TIN...
 • 138
 • 574
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: giáo án tin học 8 3 cộtgiáo án tin học 11 3 cộtgiáo án tin học 11 3 cột giảm tảigiáo án tin học 7 3 cộtgiáo án tin học 12 3 cộtgiáo an tin 9 chuẩn 2 cộtgiao an tin hoc 6 3 cotgiao an toan 10 chuan 2 cotgiáo án toán 8 chuẩn 3 cộtgiáo án tin học 9 3 cộtgiao an tin hoc 7 3 cot moi nhatgiáo án tin 10 bai 3giáo an tin hoc 8 3 cot cktkngiao an tin 6 chuan 2 cotgiáo án tin học 10 chuẩn 3 cộtPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoaSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 43. Rễ cây