giáo án liên môn tích hợp hóa học 11 nâng cao bài 23 công nghiệp silicat

Thiết kế các giáo án chương sự điện ly (hóa học 11 nâng cao) theo quan điểm dạy học tương tác

Thiết kế các giáo án chương sự điện ly (hóa học 11 nâng cao) theo quan điểm dạy học tương tác
... 44 THIẾT KẾ MỘT SỐ GIÁO ÁN CHƯƠNG SỰ ĐIỆN LI (Hóa học 11, chương trình nâng cao) THEO QUAN ĐIỂM DẠY HỌC TƯƠNG TÁC 45 2.1.Tổng quan chương Sự điện li Hóa học lớp 11 nâng cao[31],[32],[36] ... quan điểm sư phạm tương tác dạy học 54 2.4 .Thiết kế số giáo án chương: Sự điện li (Hóa học 11, chương trình nâng cao) theo quan điểm dạy học tương tác 55 2.4.1.Bài Sự điện li ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRẦN VĂN HÙNG THIẾT KẾ CÁC GIÁO ÁN CHƯƠNG SỰ ĐIỆN LY (HÓA HỌC 11 NÂNG CAO) THEO QUAN ĐIỂM DẠY HỌC TƯƠNG TÁC Chuyên ngành: Lí luận Phương pháp dạy học...
 • 134
 • 146
 • 0

giáo án liên môn tích hợp địa lý 9 bài 9 sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản

giáo án liên môn tích hợp địa lý 9 bài 9 sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản
... mạnh Sự Phát Triển Phân Bố Ngành Thủy Sản CH: Quan sát hình 9. 2, nhận - Sản lượng thủy sản tăng liên xét phát triển ngành tục, tư 890 ,6 nghìn ( 199 0) thủy sản? lên 2647,4 nghìn (2002) CH: Sản ... nước ta Để tìm hiểu xem ngành thủy sản phát triển phân bố vào phần II Ngành thủy sản * Hoạt động 2: Tổ chức cho học sinh tìm hiểu để biết phát triển phân bố ngành thủy sản - Phương pháp, kỹ thuật ... Bình Thuận thác nhiều thủy hải sản? CH: Sản lượng nuôi trồng có - Sản lượng nuôi trồng thủy sản - Sản lượng nuôi trồng thủy phát triển nào? phát triển nhanh, đặc biệt sản phát triển nhanh, nuôi tôm...
 • 13
 • 303
 • 0

Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học thông qua dạy học dự án phần dẫn xuất hidrocacbon hóa học 11 nâng cao

Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học thông qua dạy học dự án phần dẫn xuất hidrocacbon hóa học 11 nâng cao
... Không cần phải sử dụng dạy học dự án dạy học Tôi mong muốn sử dụng nhiều dự án Hóa học 15 4 dạy học Dạy học dự án phát triển lực dạy học Dạy học dự án nâng cao hứng thú học tập học sinh Thầy (cô) ... Phát triển lực nghiên cứu khoa học thông qua dạy học dự án phần dẫn xuất hidrocacbon - Hóa học 11 nâng cao" làm đề tài nghiên cứu Lịch sử vấn đề nghiên cứu Trên giới : Hoạt động NCKH HS phổ thông ... lực NCKH HS trường THPT CHƯƠNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC THÔNG QUA DẠY HỌC DỰ ÁN PHẦN DẪN XUẤT HIDROCACBON – HÓA HỌC 11 NÂNG CAO Phân tích nội dung cấu trúc chương trình phần dẫn...
 • 118
 • 298
 • 6

GIAO AN hoa hoc 12 NANG CAO tiet 23

GIAO AN hoa hoc 12 NANG CAO tiet 23
... chức sang nhóm chức khác VD: Ankien – Ankin - Xicloanken Anken – Xicloankan Phan Thị Th Hạnh CH3 VD: Đicloetan C2H4Cl2 có 2đp: CH2−CH2 ,CH3−CH−CH3    Cl Cl CH3 1,2-đicloetan, 1,1-đicloetan VD: ... Phản ứng ancol đa chức: a) Phản ứng với Cu(OH)2: 2C12H22O11 + Cu(OH)2 → (C12H21O11)2Cu + H2O b) phản ứng với Ca(OH)2: C12H22O11 + Ca(OH)2 → C12H22O11 .CaO H2O C12H22O11 .CaO H2O + CO2 → C12H22O11 ... −OH  CH3 CH3−CH2−CH −OH  CH3 CH3  CH3−C −OH  Ankan Không no :Lk đôi ba Anken,ankin, an kanđien CxHy - Vòng no :lk đơn Mạch vòng Xiclo ankan Thơm: Có nhân Benzen A ten GV: Trước hết xác đònh...
 • 9
 • 395
 • 0

Giáo án hóa học 11 nâng cao phần hóa hữu cơ

Giáo án hóa học 11 nâng cao phần hóa hữu cơ
... khổi phân tử hợp (10’) chất hữu II.Đặc điểm phản ứng hóa học hóa học hữu Khác với đa số phản ứng hóa học cơ, phản ứng hóa học hữu thường xảy chậm Phản ứng hóa hữu thường sinh hỗn hợp nhiều ... thế, cộng, tách phân hủy? Giáo viên lấy số ví dụ phản ứng hóa học hữu u cầu học sinh nêu đặc điểm phản ứng hóa học hữu HS đọc SGK nêu đặc điểm phản ứng hóa học hóa học hữu HĐ3: Củng cố - dặn dò:(5’) ... BÀI 21: CƠNG THỨC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ I.Mục tiêu học 1.Kiến thức: Học sinh biết: -Biểu diễn thành phần phân tử hợp chất hữu loại cơng thức, biết ý nghĩa loại cơng thức -Thiết lập cơng thức...
 • 54
 • 2,621
 • 22

giáo án hóa học 11 nâng cao phần vô cơ

giáo án hóa học 11 nâng cao phần vô cơ
... hóa học chung ngun tố nhóm VIIA tính oxi hóa Tính oxi hóa giảm từ F -> I - Tính chất hóa học O: Chỉ thể tính oxi hóa phản ứng -Tính chất hóa học S: vừa thể tính oxi hố, vừa thể tính khử So sánh ... HS Giáo viên gọi học sinh viết cơng Học sinh viết cơng thức cấu thức cấu tạo H3PO4 tạo axit photphoric Xác định số oxi hóa P H3PO4 Học sinh xác định số oxi hóa axit photphoric Giáo viên u cầu học ... SiO2 có tính chất vật lí Học sinh dựa vào SGK nào? Tính chất hóa học kiến thức học SiO2 nào? lớp 10 nêu tính chất vật lí, tính chất hóa học silic Giáo viên u cầu học sinh Học sinh nghiên cứu đọc...
 • 52
 • 2,339
 • 14

Giáo án hóa học 11 nâng cao

Giáo án hóa học 11 nâng cao
... tử, tính chất hóa học đặc trưng chất phương pháp điều chế nitơ 30 Giáo án hóa học 11 nâng cao Kỹ năng:  Vận dụng đặc điểm cấu tạo phân tử nitơ để giải thích tính chất vật lý, hóa học nitơ  Rèn ... định số oxi HS viết công thức, trả lời • N có số Oxi hóa +5 hóa, hóa trị nitơ? • N có hóa tri GV gọi HS khác nhận xét 41 Giáo án hóa học 11 nâng cao II – TÍNH CHẤT VẬT LÝ Là chất lỏng không màu Bốc ... kết với ba liên kết cộng hóa trị cực 31 Giáo án hóa học 11 nâng cao II TÍNH CHẤT VẬT LÝ • Là chất khí không màu, không mùi, không vị , nhẹ không khí , hóa lỏng - 196 0C, hóa rắn:210 0C • Tan nước,...
 • 40
 • 2,861
 • 11

Giáo án hóa học 11 nâng cao chương 3 nhóm cacbon

Giáo án hóa học 11 nâng cao chương 3 nhóm cacbon
... chất hóa học cacbon: tính oxi hóa, tính khử  Các ứng dụng trạng thái tồn Dặn dò:  Làm tập SGK trang 82  Chuẩn bị hợp chất cacbon 73 Giáo án hóa học 11 nâng cao BÀI 21 : HỢP CHẤT CỦA CACBON ... nghiệp hóa chất Hoạt động 4: HS lấy số ứng GV dựa vào cấu trúc tính chất lý dụng thực tế hoá học cacbon nêu ứng dụng cacbon? • Than muội: dùng làm chất độn lưu 72 Giáo án hóa học 11 nâng cao hóa cao ... oxi hóa cacbon ? 71 HS viết cấu hình, dựa vào cấu hình xác định số oxi hóa cacbon suy C thể tính khử tính oxi hóa HS C trơ nhiệt độ thường , hoạt động nhiệt độ cao Giáo án hóa học 11 nâng cao...
 • 22
 • 2,362
 • 9

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 28 CÔNG THỨC PHÂN TỬ docx

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 28 CÔNG THỨC PHÂN TỬ docx
... phân tử cho biết : HS nêu ý nghĩa công thức phân tử công thức : Số nguyên tử nguyên tố có  Công thức đơn giản thức đơn giản  Công thức phân tử cho biết đơn giản Hợp chất tạo nguyên tố hoá học ... HS Công thức đơn giản Hoạt động1 I GV yêu cầu HS Công thức phân tử công viết công thức thức đơn giản phân tử số a.TD: SGK chất biết, tìm tỉ b.ý nghĩa: lệ số nguyên tử nguyên tố công thức, suy công ... lượng mol A suy công thức phân tử A MA = 29 dA/kk = 29 (bài mol, thể tích mol phân tử) = 58 g M(C xH y ) Rút biểu = 58 g  A = thức tính phân tử C4H10 khối Thiết lập công thức phân tử GV cho số...
 • 6
 • 1,311
 • 4

giáo án hóa học 11 nâng cao

giáo án hóa học 11 nâng cao
... Fuleren * Chỳ ý: Cacbon vụ nh hỡnh l tờn chung ca than g, than xng, than mui chỳng cú kh nng hp ph cao Bi 20 CACBON I c im II Tớnh cht vt lớ Kim cng Than chỡ Fuleren Hng dn thớ nghim Kh nng hp ph ... húa hc IV ng dng Liờn h thc t v nghiờn cu SGK Dng thự hỡnh no ca cacbon cú cỏc ng dng sau? Xi đánh giầy Mực in, viết Than muội Bi 20 CACBON I c im II Tớnh cht vt lớ III Tớnh cht húa hc IV ng...
 • 37
 • 233
 • 0

Giáo dục môi trường thông qua dạy học dự án chương nhóm Cacbon - Hóa học 11 nâng cao

Giáo dục môi trường thông qua dạy học dự án chương nhóm Cacbon - Hóa học 11 nâng cao
... KẾT CHƯƠNG 42 Chương GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG THÔNG QUA DẠY HỌC DỰ ÁN CHƯƠNG NHÓM CACBON – HÓA HỌC 11 NÂNG CAO 43 2.1 Phân tích nội dung, cấu trúc chương Nhóm Cacbon - Hóa học 11 nâng ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN THỊ THU HẰNG GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG THÔNG QUA DẠY HỌC DỰ ÁN CHƯƠNG NHÓM CACBON - HÓA HỌC 11 NÂNG CAO LUẬN VĂN THẠC SĨ SƯ PHẠM HÓA HỌC Chuyên ... thực dự án tích hợp giáo dục môi trườngtrong dạy học hóa học chương nhóm cacbon Hóa học 11 nâng cao 97 2.4.1 Ý nghĩa, vai trò việc xây dựng nguồn tư liệu dạy học theo dự án 97 2.4.2 Xây dựng...
 • 128
 • 352
 • 1

Vận dụng quan điểm dạy học phân hóa trong môn hóa học ở trường THPT nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh (chương - Sự điện ly - hóa học 11 nâng cao)

Vận dụng quan điểm dạy học phân hóa trong môn hóa học ở trường THPT nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh (chương - Sự điện ly - hóa học 11 nâng cao)
... môn hóa học trường THPT nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức học sinh (chương Sự điện ly- hóa học 11 nâng cao) Lịch sử vấn đề nghiên cứu Tìm hiểu ba phương pháp dạy học: phương pháp dạy học theo ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC LÊ THỊ PHƢƠNG LOAN VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM DẠY HỌC PHÂN HÓA TRONG MÔN HÓA HỌC TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NHẰM TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA HỌC ... PPDH tích cực xuất phát từ quan điểm dạy học “lấy HS làm trung tâm” quan điểm dạy học Hoạt động hóa người học Dạy học phân hóa 22 Dạy học tích cực đồng nghĩa với việc HS chủ thể hoạt động nhận...
 • 126
 • 571
 • 1

Giáo án Hóa học 11 nâng cao cả năm - Sở GD&ĐT Hậu Giang

Giáo án Hóa học 11 nâng cao cả năm - Sở GD&ĐT Hậu Giang
... bền - Từ dầu mỏ - Từ dầu mỏ Giáo án 11 Nâng Cao Trang 29 BRYZA Sở GD & ĐT Hậu Giang - Trường THPT Tây Đơ Làm nhiên liệu , nguyên liệu - Làm nhiên liệu , nguyên liệu Hoạt động giáo viên học ... C6H12 Nhận xét : t n/c , -4 2 -3 3 -0 ,5 36 69 - Giống : Số nguyên tử C C 13 49 81 0 tăng t0s ,t0n/c d, tăng t s, C -1 88 -1 58 -1 30 -9 5 - Khác : Cùng số nguyên -1 27 -9 0 -9 4 tử C monoxicloankan có ... céng → 1,2 :Br-CH2 - CHBr - CH = CH2 1,4 + Ph¶n øng céng HX theo qui t¾c Mac-c«p-nhi-c«p → 1,4: Br- CH2 - CH = CH- CH2-Br Ho¹t ®éng 4: Gv híng dÉn HS viÕt PTP¦ trïng hỵp buta-1, 3- ien vµ isopren...
 • 70
 • 308
 • 1

giáo án hoá học 11 nâng cao không cần chỉnh sửa

giáo án hoá học 11 nâng cao không cần chỉnh sửa
... phân lập thể: SGK Hoạt động11: Cấu tạo hoá học cấu trúc hoá - Gv lấy ví dụ cấu tạo cấu trúc học: hoá học Yêu cầu học sinh nhận xét , - Cấu tạo hoá học cho biết nguyên so sánh rút kết luận điểm giống ... PHM VN GIP GIO N LP 11 NC TRNG THPT YấN NH Ngày dạy: 27/12/2 011 Chơng 4: đại cơng hoá học hữu Tiết 37 Hoá học hữu hợp chất hữu Ngày soạn: 20/12 /11 I.Mục tiêu học: Kiến thức: - Học sinh biết khái ... vào số oxi hoá P dự đoán Tính chất hoá học: - Hs trả lời tính chất hoá học H3PO4? a Tính oxi hoá - khử: Axit photphoric khó bị khử, tính - Gv lu ý học sinh cách giải thích H3PO4 oxi hoá nh axit...
 • 98
 • 252
 • 0

Giáo án day học bài 49 hóa học 11 nâng cao

Giáo án day học bài 49 hóa học 11 nâng cao
... thng to hn hp nhiu sn phm b Phản ứng Khi chiếu sáng đun nóng, clo cho H C bậc, brom cho H C bậc cao c Phản ứng cộng Page Giỏo ỏn húa hc 11 nõng cao Ankan xicloankan (trừ xiclopropan xiclobutan) ... Giỏo ỏn húa hc 11 nõng cao - Dựng KMnO4 nhit thng nhn bit stiren - Dựng KMnO4 nhit cao nhn bit toluen - Cũn li l benzen khụng phn ng Ni dung bi ... không bị oxi hoá dd KMnO4, nhánh ankyl bị oxi hoá thành nhóm -COOH Hot ng 2: Cng c lý thuyt v hidrocacbon no: - GV yêu cầu HS đặc điểm cấu tạo phân tử tính chất hoá học hiđrocacbon no - GV yêu...
 • 7
 • 234
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án ôn tập chương 3 hình hoc 11 nâng caohóa học 11 nâng cao bài 45hóa học 11 nâng cao bài 7hóa học 11 nâng cao bài 48hóa học 11 nâng cao bài 38hóa học 11 nâng cao bài 12hóa học 11 nâng cao bài 26hóa học 11 nâng cao bài 8 thực hànhhóa học 11 nâng cao bài 16hóa học 11 nâng cao bài 18hóa học 11 nâng cao bài 18 thực hànhhóa học 11 nâng cao bài 4hóa học 11 nâng cao bài 3hóa học 11 nâng cao bài 1hóa học 11 nâng cao bài 2Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 12. Phân bón hoá họcBài 48. QuảBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học