Xây dựng bộ công cụ và khảo sát sự hài lòng của khách hàng tại một số quầy thuốc GPP trên địa bàn tỉnh tuyên quang năm 2016

KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG TẠI BIDV CHI NHÁNH TPHCM

KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG TẠI BIDV CHI NHÁNH TPHCM
... động đến hài lòng khách hàng Section 4: Mức độ hài lòng khách hàng Q4: Tổng thể chất lượng dịch vụ Q5: Tổng thể giá dịch vụ Q6: Mức độ hài lòng chung khách hàng Section 5: Kiến nghị khách hàng • ... hài lòng khách hàng BIDV bốn NHTM quốc doanh nên dễ hiểu khách hàng có độ tín nhiệm cao ngân hàng Mức độ hài lòng dao động từ đồng ý đến hoàn toàn đồng ý Việc đo lường mức độ hài lòng khách hàng ... lực cạnh tranh ngân hàng việc đem đến hài lòng cho khách hàng trì khách hàng cách tốt 3.4 Hạn chế khảo sát Tuy khảo sát có đóng góp tích cực ngân hàng việc tìm hiểu khách hàng nhận biết vị có...
 • 19
 • 1,009
 • 4

Chất lượng dịch vụ khách sạn sự hài lòng của khách hàng tại một số khách sạn 3 sao trên đại bàn thành phố Đà Nẵng

Chất lượng dịch vụ khách sạn và sự hài lòng của khách hàng tại một số khách sạn 3 sao trên đại bàn thành phố Đà Nẵng
... dịch vụ 22 1 .3. 2 Đặc tính chất lƣợng dịch vụ 23 1.4 Chất lƣợng dịch vụ khách sạn 26 1.4.1 Khái niệm chất lƣợng dịch vụ khách sạn 26 1.4.2 Đặc điểm chất lƣợng dịch vụ khách sạn 27 1.5 Sự hài lòng ... dịch vụ 39 1.6 .3 Mục đích lợi ích phƣơng pháp 42 1.6.4 Yêu cầu phƣơng pháp 43 CHƢƠNG 2: ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ KHÁCH SẠN VÀ SỰ HÀI LÒNG KHÁCH HÀNG TẠI MỘT SỐ KHÁCH SẠN SAO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH ... đến hài lòng khách hàng sử dụng dịch vụ khách sạn Đà Nẵng - Đƣa đƣợc giải pháp hợp lý để nâng cao chất lƣợng dịch vụ khách sạn Kết cấu luận văn - Tên đề tài: Chất lượng dịch vụ khách sạn hài lòng...
 • 130
 • 293
 • 0

Ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ tín dụng đến sự hài lòng của khách hàng tại một số ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ tín dụng đến sự hài lòng của khách hàng tại một số ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh
... Ảnh hưởng chất lượng dịch vụ tín dụng đến hài lòng khách hàng số ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn TP HCM II - NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG: Đề tài Ảnh hưởng chất lượng dịch vụ tín dụng đến hài lòng ... - PHẠM THỊ KIỀU NHI ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TÍN DỤNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG TẠI MỘT SỐ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TRÊN ĐỊA BÀN TP HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ... hài lòng khách hàng số ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn TP HCM”, nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng khách hàng dịch vụ tín dụng số ngân hàng thương mại cổ phần vừa nhỏ địa bàn TP HCM...
 • 181
 • 187
 • 0

Chất lượng dịch vụ khách sạn sự hài lòng của khách hàng tại một số khách sạn 3 sao trên đại bàn thành phố đà nẵng

Chất lượng dịch vụ khách sạn và sự hài lòng của khách hàng tại một số khách sạn 3 sao trên đại bàn thành phố đà nẵng
... chất lượng dịch vụ Parasuraman et al mô hình nghiên cứu hài lòng khách hàng chất lượng dịch vụ Chương 2: Đánh giá chất lượng dịch vụ khách sạn hài lòng khách hàng số khách sạn địa bàn Thành phố ... doanh; Dịch vụ khách sạn; Du lịch; Đà Nẵng Content Chương 1: Cơ sở lý luận chất lượng dịch vụ lĩnh vực dịch vụ khách sạn: Trình bày sở lý thuyết dịch vụ, chất lượng dịch vụ, hài lòng khách hàng, ... hướng giải pháp cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ khách sạn địa bàn thành phố Đà Nẵng mở rộng Việt Nam nhằm nâng cao hài lòng khách hàng chất lượng dịch vụ khách sạn References I Tiếng Việt Ban...
 • 4
 • 198
 • 2

Ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ tín dụng đến sự hài lòng của khách hàng tại một số ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ tín dụng đến sự hài lòng của khách hàng tại một số ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
... NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG: Đề tài Ảnh hưởng chất lượng dịch vụ tín dụng đến hài lòng khách hàng số ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn TP HCM”, nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng khách hàng dịch ... tố KHÁCH HÀNG TẠI MỘT SỐ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TRÊN ĐỊA ảnh hưởng đến hài lòng khách hàng, thang đo xác định mức độ hài BÀN TP HCM” vào nghiên cứu mối quan hệ chất lượng dịch vụ lòng khách ... Thang đo chất lượng dịch vụ tín dụng 16 1.5 1.1 khách hàng 16 Đặt vấn đề dụng 18 ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI MỘT SỐ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN...
 • 91
 • 178
 • 0

Khảo sát sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ giao hàng tận nơi tại CO-OP MART ở TPHCM

Khảo sát sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ giao hàng tận nơi tại CO-OP MART ở TPHCM
... ĐỀ TÀI: KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ GIAO HÀNG TẬN NƠI TẠI CO-OP MART TP.HỒ CHÍ MINH NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN  ĐINH NGỌC HẬU ( Nhóm trưởng) NGUYỄN VŨ LONG ... Các khách hàng sử dụng dịch vụ giao hàng tận nơi Co-op Mart Các khách hàng tham gia mua sắm Co-op Mart có phiếu tính tiền từ 200 ngàn đồng trở lên Giới hạn nghiên cứu: Đánh giá mức độ hài lòng ... thập  Các thông tin cá nhân  Sự hài lòng khách hàng đối sau thời gian sử dụng dịch vụ giao hàng tận nơi Co-op Mart: + Mức độ tin cậy + Độ đảm bảo + Yếu tố hữu hình + Sự cảm thông + Độ phản hồi...
 • 17
 • 1,212
 • 4

Luận văn: KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ GIẢI TRÍ TẠI BAR NẮNG THỦY TINH THUỘC CÔNG TY TNHH NẮNG THỦY TINH

Luận văn: KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ GIẢI TRÍ TẠI BAR NẮNG THỦY TINH THUỘC CÔNG TY TNHH NẮNG THỦY TINH
... tài: “KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ GIẢI TRÍ TẠI BAR NẮNG THỦY TINH THUỘC CÔNG TY TNHH NẮNG THỦY TINH Việc hiểu rõ kỳ vọng khách hàng, mức độ thỏa mãn họ khía cạnh chất ... Doanh cho công việc tương lai Chính điều đó, định chọn đề tài: “KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ GIẢI TRÍ TẠI BAR NẮNG THỦY TINH THUỘC CÔNG TY TNHH NẮNG THỦY TINH 1.1.2 ... Chất lượng dịch vụ giải trí bar Nắng Thủy Tinh thuộc công ty TNHH Nắng Thủy Tinh nhìn chung khách hàng đánh giá tốt Tuy nhiên tồn số khác biệt chênh lệch có ý nghĩa việc đánh giá chất lượng dịch...
 • 65
 • 529
 • 3

tiểu luận quản trị marketing KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG KHI SỬ DỤNG THỨC ĂN NHANH KFC

tiểu luận quản trị marketing KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG KHI SỬ DỤNG THỨC ĂN NHANH KFC
...  Nội dung Bạn ăn thức ăn nhanh chuỗi cửa hàng KFC chưa ? A Có B Chưa A B C D Tại bạn lại chọn thức ăn KFC Ngon Giá Sự tiện lợi Lý khác A B C D Mức độ sử dụng thức ăn nhanh bạn ? Thỉnh thoảng ... tra : BẢNG CÂU HỎI Bạn ăn thức ăn nhanh chuỗi cửa hàng KFC chưa ? A Có B Chưa Tại bạn lại chọn thức ăn KFC A Ngon C Sự tiện lợi B Giá D Lý khác Mức độ sử dụng thức ăn nhanh bạn ? A Thỉnh thoảng ... ĐÁNH GIÁ THỊ TRƯỜNG THỨC ĂN NHANH TẠI VIỆT NAM I Thức ăn nhanh – giải pháp hữu ích cho sống đại Dù số khi m tốn (chưa đến đến 10% dân số VN) có thói quen sử dụng thức ăn nhanh với tốc độ phát...
 • 37
 • 220
 • 1

Khảo sát sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ tín dụng cá nhân tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam chi nhánh TPHCM

Khảo sát sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ tín dụng cá nhân tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam  chi nhánh TPHCM
... VÀ PHÍ i ACB : Ngân hàng th ATM : Máy rút ng m c t CN : nhân CB CNV NH : Ngân hàng STB : Ngân hàng th ng m c Techcombank : Ngân hàng th ng m c TMCP : 10 Vietcombank : Ngân hàng th ng m c 11 ... Vietcombank HCM 2.3.1 Quy trình nhân nhân SME 50 hàng CBKH 29 khách hàng, công , , 2: sóc khách hàng sau nhân : (CBKH) Phòng trình QLN): 30 t hóa p - Phó - khách hàng thông qua - c 60% - 31 ... (service system quality) - - Nhân viên - BSQ (Behavioural system quality): - Nhân viên ngân hàng s khách hàng - Nhân viên ngân hàng trông r t chuyên nghi p 18 MSQ (Machine SQ): STA (Service transactional...
 • 102
 • 148
 • 0

KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ INTERNET BĂNG THÔNG RỘNG ADSL

KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ INTERNET BĂNG THÔNG RỘNG ADSL
... ngành dịch vụ 2.2.1 Khái niệm dịch vụ 2.2.2 Các thành phần dịch vụ 2.2.3 Các đặc trưng dịch vụ 2.3 Chất lượng dịch vụ 2.3.1 Khái niệm chất lượng dịch vụ 2.3.2 Đánh giá chất lượng dịch vụ 10 2.4 ... phục vụ Chất lượng chức chất lượng nhận thức người:  Chất lượng chức (What): nhận  Chất lượng cảm giác người (How): nhận 2.4 QUAN HỆ GIỮA CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VÀ SỰ HÀI LỊNG CỦA KHÁCH HÀNG: Sự hài ... ngành dịch vụ chất lượng khái niệm khách quan, phụ thuộc nhiều vào cảm nhận khách hàng Sự thoả mãn khách hàng chất lượng dịch vụ xác định so sánh cảm nhận khách hàng dịch vụ nhận dịch vụ mong...
 • 112
 • 5,330
 • 55

Khảo sát sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ của ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam chi nhánh kiên giang

Khảo sát sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ của ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam chi nhánh kiên giang
... nâng cao hài lòng khách hàng sản phẩm, dịch vụ Vietcombank Kiên Giang không nằm xu Đề tài Khảo sát hài lòng khách hàng dịch vụ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Kiên Giang thực ... 0.361*CCDV Với đề tài Khảo sát hài lòng khách hàng dịch vụ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Kiên Giang , sở phân tích, tác giả rút nhân tố tác động đến hài lòng khách hàng dịch vụ Vietcombank ... BỘ TÀ I CHI NH TRƯỜNG ĐH TÀ I CHI NH – MARKETING NGUYỄN VĂN PHƯƠNG KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH KIÊN GIANG Chuyên...
 • 134
 • 480
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: mẫu phiếu khảo sát sự hài lòng của khách hàng xây dựngkhảo sát sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ giao hàng tận nơi tại coop mart ở tphcmkhao sat su hai long cua khach hang khi su dung thuc an nhanh kfcvận dụng mô hình servqual khảo sát sự hài lòng của khách hàng cá nhân đối với chất lượng dịch vụ tiền gửiđiều tra khảo sát sự hài lòng của khách hàng trong công tác huy động vốnmẫu phiếu khảo sát sự hài lòng của khách hàngmẫu khảo sát sự hài lòng của khách hàngphiếu khảo sát sự hài lòng của khách hàngkhảo sát sự hài lòng của khách hàngcâu hỏi khảo sát sự hài lòng của khách hàngđề tài khảo sát sự hài lòng của khách hàngbảng khảo sát sự hài lòng của khách hàngkhảo sát sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ bảo hành máy tínhkhao sat su hai long cua khach hang khi mua sam tai sieu thi coop markt vinh longkhảo sát sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ internet băng thông rộng adslĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Cọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học