Nghiên cứu thành phần loài tuyến trùng ký sinh trên cây lạc ở tỉnh hưng yên

Nghiên cứu thành phần loài tuyến trùng sinh trên cây lạc tỉnh hưng yên

Nghiên cứu thành phần loài tuyến trùng ký sinh trên cây lạc ở tỉnh hưng yên
... tài Nghiên cứu thành phần loài tuyến trùng sinh lạc tỉnh Hưng Yên nhằm bƣớc đầu xác định thành phần loài tuyến trùng sinh lạc, mô tả hình thái số loài tuyến trùng sinh quan trọng nhƣ ... phân bố tuyến trùng sinh lạc Hƣng Yên 58 3.4 Đặc điểm sinh học, sinh thái số loài tuyến trùng sinh quan trọng lạc tỉnh Hƣng Yên 60 3.4.1 Nhóm tuyến trùng ngoại sinh lạc ... LIỆU 1.1 Tình hình nghiên cứu tuyến trùng sinh lạc Thế giới Việt Nam 1.1.1 Tình hình nghiên cứu tuyến trùng sinh lạc Thế giới Tuyến trùng sinh thực vật nhóm tuyến trùng chủ yếu sống...
 • 83
 • 239
 • 1

Nghiên cứu thành phần loài tuyến trùng sinh trên cây lạc tỉnh hưng yên

Nghiên cứu thành phần loài tuyến trùng ký sinh trên cây lạc ở tỉnh hưng yên
... phần loài tuyến trùng sinh lạc tỉnh Hưng Yên nhằm bước đầu xác định thành phần loài tuyến trùng sinh lạc, mô tả hình thái số loài tuyến trùng sinh quan trọng triệu chứng bệnh gây lạc ... QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 3.1 Thành phần loài tuyến trùng sinh lạc tỉnh Hưng Yên Kết phân tích 18 tổ hợp mẫu (gồm đất, rễ / củ lạc) địa điểm thuộc vùng trồng lạc tỉnh Hưng Yên xác định11 loài ... tiêu nghiên cứu - Xác định thành phần loài tuyến trùng sinh gây hại lạc Hưng Yên - Triệu chứng bệnh gây mật độ số lượng tuyến trùng sinh Ý nghĩa đề tài - Cung cấp thông tin tuyến trùng...
 • 77
 • 162
 • 0

nghiên cứu thành phần loài côn trùng sinh và ăn thịt sâu róm thông dendrolimus punctatus walker tại huyện sơn động - tỉnh bắc giang và huyện cao lộc - tỉnh lạng sơn

nghiên cứu thành phần loài côn trùng ký sinh và ăn thịt sâu róm thông dendrolimus punctatus walker tại huyện sơn động - tỉnh bắc giang và huyện cao lộc - tỉnh lạng sơn
... LÊ VĂN THANH NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN LOÀI CÔN TRÙNG KÝ SINH ĂN THỊT SÂU RÓM THÔNG DENDROLIMUS PUNCTATUS WALKER TẠI HUYỆN SƠN ĐỘNG – TỈNH BẮC GIANG VÀ HUYỆN CAO LỌC – TỈNH LẠNG SƠN Chuyên ... 4-0 5 Thành phần loài côn trùng sinh sâu non 59 huyện Sơn Động Bắc Giang Tổng hợp số lƣợng thành phần loài côn trùng Bảng 4-0 6 sinh Sâu non huyện Cao Lộc – Lạng 61 Sơn Bảng 4-0 7 Bảng 4-0 8 ... Lộc tỉnh Lạng Sơn huyện Sơn Động tỉnh Bắc Giang - Về đối tƣợng nghiên cứu: Thành phần loài côn trùng sinh loài ăn thịt sâu róm thông (Dendrolimus punctatus Walkes) - Về nội dung nghiên cứu: ...
 • 90
 • 377
 • 0

Nghiên Cứu Thành Phần Loài Côn Trùng Sinh Và Ăn Thịt Sâu Róm Thông Dendrolimus Punctatus Walker Tại Tỉnh Lạng Sơn.

Nghiên Cứu Thành Phần Loài Côn Trùng Ký Sinh Và Ăn Thịt Sâu Róm Thông Dendrolimus Punctatus Walker Tại Tỉnh Lạng Sơn.
... loài côn trùng sinh loài côn trùng ăn thịt sâu róm thông (Dendrolimus punctatus Walkes) 2.4.3 Mô tả đặc điểm hình thái, giải phẫu loại côn trùng sinh, côn trùng ăn thịt sâu róm thông (Dendrolimus ... loài côn trùng ăn thịt, loài côn trùng sinh sâu róm thông khu vực nghiên cứu đề tài đề xuất hướng sử dụng có hiệu loài côn trùng loài côn trùng ăn thịt hệ thống phòng trừ tổng hợp sâu róm ... rùa Ăn sâu non, trứng Kết Biểu 4-01 cho thấy: khu vực nghiên cứu phát 14 loài côn trùng sinh côn trùng ăn thịt, thuộc họ khác nhau, có loài côn trùng sinh loài côn trùng ăn thịt sâu róm thông...
 • 90
 • 180
 • 0

NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN LOÀI CÔN TRÙNG VÀ NHỆN TRÊN CÂY NHÃN TẠI HUYỆN KINH MÔN, HẢI DƯƠNG

NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN LOÀI CÔN TRÙNG VÀ NHỆN TRÊN CÂY NHÃN TẠI HUYỆN KINH MÔN, HẢI DƯƠNG
... côn trùng nhện nhãn huyện Kinh Môn, Hải Dương .69 3.1 BIẾN ĐỘNG THÀNH PHẦN LOÀI CÔN TRÙNG, NHỆN TRÊN CÂY NHÃN QUA CÁC ĐỢT NGHIÊN CỨU TẠI KINH MÔN, HẢI DƯƠNG 69 3.2 VAI TRÒ CỦA CÔN TRÙNG VÀ NHỆN ... phân bố vai trò 67 côn trùng nhện nhãn huyện Kinh Môn, Hải Dương 67 3.1 BIẾN ĐỘNG THÀNH PHẦN LOÀI CÔN TRÙNG, NHỆN TRÊN CÂY NHÃN QUA CÁC ĐỢT NGHIÊN CỨU TẠI KINH MÔN, HẢI DƯƠNG 67 Chương 3: Độ ... thành phần côn trùng nhện gây hại làm giảm suất chất lượng Để tìm hiểu thành phần côn trùng nhện nhãn tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu thành phần loài côn trùng nhện nhãn huyện Kinh Môn,...
 • 107
 • 427
 • 5

Luận văn nghiên cứu thành phần loài giun sán sinh cá chép (cyprinuss carpio) thương phẩm tại khu vực ngoại thành hà nội

Luận văn nghiên cứu thành phần loài giun sán ký sinh ở cá chép (cyprinuss carpio) thương phẩm tại khu vực ngoại thành hà nội
... 26 2.5.1 Thành ph n loài giun sán sinh chép thương ph m khu v c ngo i thành N i 26 2.5.2 Tình hình nhi m giun sán sinh chép thương ph m khu v c ngo i thành N i ... QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N 28 3.1 Thành ph n l p giun sán sinh chép thương ph m khu v c ngo i thành N i 28 3.2 Thành ph n loài giun sán sinh chép thương ph m khu ... cho thành ph N i Nh m tìm hi u khu h giun sán sinh nh ng ñ i tư ng ti n hành ñ tài: Nghiên c u thành ph n loài giun sán sinh chép (Cyprinus carpio) thương ph m t i khu v c ngo i thành...
 • 77
 • 452
 • 0

Nghiên cứu thành phần loài giun tròn sinh một số loài động vật không xương sống vườn quốc gia Cúc Phương và Tam Đảo

Nghiên cứu thành phần loài giun tròn ký sinh ở một số loài động vật không xương sống ở vườn quốc gia Cúc Phương và Tam Đảo
... loài giun tròn sinh số loài động vật không xương sống vườn quốc gia Cúc Phương Tam Đảo Mục tiêu đề tài: - Xác định thành phần loài giun tròn sinh số loài động vật không xương sống hai vườn ... Tổng số 15 loài động vật không xương sống vườn quốc gia Cúc Phương 16 loài động vật không xương sống vườn quốc gia Tam Đảo thu thập để mổ khám nghiên cứu giun tròn sinh Kết qủa nghiên cứu định ... hình nghiên cứu giun tròn sinh động vật không xƣơng sống giới Giun tròn (Nematoda) nhóm sinh phong phú thành phần loài nơi sinh Giun tròn sinh động vật xương sống động vật không xương...
 • 76
 • 437
 • 0

Nghiên cứu thành phần loài côn trùng hai cánh và bộ cánh phấn, xác định những loài gây hại quan trọng, đối tượng kiểm dịch, phục vụ sản xuất nông sản và xuất nhập khẩu

Nghiên cứu thành phần loài côn trùng hai cánh và bộ cánh phấn, xác định những loài gây hại quan trọng, đối tượng kiểm dịch, phục vụ sản xuất nông sản và xuất nhập khẩu
... CHUNG Tên đề tài/dự án: Nghiên cứu thành phần loài côn trùng hai cánh cánh phấn, xác định loài gây hại quan trọng, đối tượng kiểm dịch, phục vụ sản xuất nông sản xuất nhập Số hợp đồng: Số 19/HĐ-NĐT ... phần loài côn trùng thuộc cánh cánh phấn sinh thái rừng hệ sinh thái nông nghiệp Thành phần loài thuộc hai cánh hai phấn gây hại quan trọng số vùng sản xuất ăn có tiềm xuất Xác định thành phần loài ... cho khai thác, thay tra cứu tài liệu quý hiếm, xuất thời kỳ khó khăn nội dung cần thiết Đề tài Nghiên cứu thành phần loài côn trùng hai cánh cánh phấn, xác định loài gây hại quan trọng, đối tượng...
 • 150
 • 488
 • 0

Nghiên cứu thành phần loài, đặc trưng phân bố của mối (Insecta Isoptera) tại khu vực Hà Nội

Nghiên cứu thành phần loài, đặc trưng phân bố của mối (Insecta Isoptera) tại khu vực Hà Nội
... khu hệ mối Nội, góp phần bổ sung cho đầy đủ đa dạng sinh học côn trùng khu vực thành phố nói chung mối nói riêng, tiến hành thực đề tài Nghiên cứu thành phần loài, đặc trưng phân bố mối (Insecta: ... nói chung khu vực Nội nói riêng Chính tiến hành đề tài Nghiên cứu thành phần, đặc trưng phân bố mối (Insecta: Isoptera) khu vực Nội hy vọng góp phần bổ sung thêm cho nhƣng nội dung chƣa ... cho khu hệ mối Việt Nam [51] 1.3 Tình hình nghiên cứu mối khu vực Nội Tổng quan mối trƣớc khu vực Nội thƣờng nhắc đến nghiên cứu mối tập trung vào khu vực khác chủ yếu nội thị Sau Nội...
 • 82
 • 237
 • 0

Nghiên cứu thành phần loài côn trùng họ Lucanidae (Insecta Coleoptera) tại Vường Quốc gia Tam Đảo, Vĩnh Phú

Nghiên cứu thành phần loài côn trùng họ Lucanidae (Insecta Coleoptera) tại Vường Quốc gia Tam Đảo, Vĩnh Phú
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN -o0o - NGUYỄN QUANG THÁI NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN LOÀI CÔN TRÙNG HỌ LUCANIDAE (INSECTA: COLEOPTERA) TẠI VƢỜN QUỐC GIA TAM ĐẢO, VĨNH PHÚC ... VQG Tam Đảo làm suy giảm đa dạng sinh học, gây nên biến nhiều loài côn trùng có số loài Lucanidae Xuất phát từ lý định chọn đề tài Nghiên cứu thành phần loài côn trùng họ Lucanidae (Insecta: Coleoptera) ... Coleoptera) Vƣờn Quốc gia Tam Đảo, Vĩnh Phúc” với mục tiêu: - Xác định thành phần loài Lucanidae, đặc trƣng phân bố chúng - Xây dựng khóa định loại cho côn trùng họ Lucanidae thu đƣợc Tam Đảo để thúc...
 • 93
 • 2,052
 • 0

Nghiên cứu thành phần loài côn trùng nước bộ Hemiptera Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang

Nghiên cứu thành phần loài côn trùng nước bộ Hemiptera ở Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang
... thành phần loài Côn trùng nƣớc Hemiptera Côn Đảo (tỉnh Rịa Vũng Tàu) Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) ” với mục đích: - Tìm hiểu thành phần loài Côn trùng nước Hemiptera hai khu vực nghiên cứu nói - ... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Phạm Thị Diệp NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN LOÀI CÔN TRÙNG NƢỚC BỘ HEMIPTERA CÔN ĐẢO (TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU) VÀ PHÚ QUỐC (TỈNH KIÊN GIANG) ... (%) Khu vực Côn Đảo Phú Quốc Vƣờn Quốc gia Cát Tiên Khu bảo tồn Thiên nhiên Vĩnh Cửu Vƣờn quốc gia Ba Vì Côn Đảo - - - - - Phú Quốc 32,43 - - - - 25 39,43 - - - 24,32 39,51 66,67 - - 18,75 16,9...
 • 57
 • 363
 • 0

Nghiên cứu thành phần loài côn trùng nước bộ Hemiptera Vườn Quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai

Nghiên cứu thành phần loài côn trùng nước bộ Hemiptera ở Vườn Quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai
... tài: Nghiên cứu thành phần loài Côn trùng nước Hemiptera Vườn Quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai với mục tiêu: - Xác định thành phần loài Hemiptera nước Vườn Quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai ... phần loài Hemiptera nước thu năm 2011-2012 Vườn Quốc gia Hoàng Liên 26 3.2 Danh lục loài Hemiptera nước Vườn Quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai 33 3.3 Ước lượng số loài Hemiptera nước ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Đinh Thị Ngọc Hiền NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN LOÀI CÔN TRÙNG NƯỚC BỘ HEMIPTERA VƯỜN QUỐC GIA HOÀNG LIÊN, TỈNH LÀO CAI Chuyên...
 • 59
 • 536
 • 0

Điều tra nghiên cứu thành phần loài côn trùng, đặc điểm hình thái, sinh học sinh thái của sâu cuốn lá lamprosema indicata fabr trên cây đậu tương vùng ngoại thành hà nội vụ đông xuân 2014 2015

Điều tra nghiên cứu thành phần loài côn trùng, đặc điểm hình thái, sinh học sinh thái của sâu cuốn lá lamprosema indicata fabr trên cây đậu tương vùng ngoại thành hà nội vụ đông xuân 2014  2015
... NGHIÊN cứu Thành phần loài côn trùng đậu tương ngoại thành Nội vụ đông xuân 2014 - 2015: 3.2.2.117 Qua trình điều tra thành phần loài côn trùng đậu tương Lai Sơn, Bắc Sơn, Sóc Sơn ngoại thành ... thái, sinh học, sinh thái loài sâu xanh đầu bé gây hại họ đậu [32] 3.2.2.67 Ngoài nghiên cứu loài sâu hại đậu tương nhà khoa học tập trung nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh học, sinh thái loài ... ngoại thành 23 2.3 Nội vụ đông xuân 3.1.2 Thành phần loài thiên địch đậu tương ngoại thành 27 2.4 Nội 3.2 Đặc điểm hình thái, sinh học, sinh thái sâu Lamprosema...
 • 33
 • 297
 • 0

Điều tra nghiên cứu thành phần loài côn trùng, đặc điểm hình thái, sinh học sinh thái của sâu cuốn lá lamprosema indicata fabr trên cây đậu tương vùng ngoại thành hà nội vụ đông xuân 2014 2015

Điều tra nghiên cứu thành phần loài côn trùng, đặc điểm hình thái, sinh học sinh thái của sâu cuốn lá lamprosema indicata fabr trên cây đậu tương vùng ngoại thành hà nội vụ đông xuân 2014  2015
... Thành phần loài sâu hại đậu tương ngoại thành Nội vụ đông xuân 2014- 2015 Trong khoảng thời gian từ tháng 10 /2014 – 4 /2015 tiến hành điều tra, xác định thành phần sâu hại đậu tương vùng ngoại thành ... pháp nghiên cứu phòng thí nghiệm……………… 20 PHẦN III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 Thành phần loài côn trùng đậu tƣơng ngoại 22 thành Nội vụ đông xuân 3.1.1 Thành phần loài sâu hại đậu tương ngoại thành ... phần loài côn trùng đậu tƣơng ngoại thành Nội vụ đông xuân 2014 2015: Qua trình điều tra thành phần loài côn trùng đậu tương Lai Sơn, Bắc Sơn, Sóc Sơn ngoại thành Nội từ tháng 10/2014...
 • 61
 • 287
 • 1

NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN LOÀI CÔN TRÙNG BẮT MỒI VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ SINH THÁI LÊN MẬT ĐỘ MỘT SỐ LOÀI PHỔ BIẾN TRÊN RAU HỌ HOA THẬP TỰ HUYỆN PHÚ XUYÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN LOÀI CÔN TRÙNG BẮT MỒI VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ SINH THÁI LÊN MẬT ĐỘ MỘT SỐ LOÀI PHỔ BIẾN TRÊN RAU HỌ HOA THẬP TỰ Ở HUYỆN PHÚ XUYÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
... phần loài côn trùng bắt mồi rau họ Hoa thập tự Phú Xuyên- Nội - Nghiên cứu diễn biến mật độ số loài phổ biến rau họ Hoa thập tự địa điểm nghiên cứu - Nghiên cứu ảnh hưởng số yếu tố sinh thái ... trùng bắt mồi ảnh hưởng số yếu tố sinh thái lên mật độ số loài phổ biến rau họ Hoa thập tự huyện Phú Xuyên, thành phố Nội Mục đích ý nghĩa đề tài * Mục đích - Nghiên cứu thành phần loài côn ... thành phần loài côn trùng bắt mồi rau họ Hoa thập tự Phú Xuyên -Hà Nội góp phần vào nghiên cứu thành phần loài côn trùng bắt mồi Phú Xuyên nói riêng Nội nói chung - Các dẫn liệu biến động số...
 • 25
 • 209
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu thành phần loài ký sinh trùng trên cá dìa bông siganus guttatusbloch 1787 và cá dìa siganus canaliculatuspark 1797nghiên cứu thành phần loài phân bố biến động của tảo độc và mối quan hệ giữa tảo độc hại và các yếu tố môi trường tại đồng bằng sông cửu longnghiên cứu thành phần bọ đuôi kìm bắt mồi trên rau cải bắp vùng hà nội và hưng yên; đặc điểm sinh học sinh thái học của loài euborellia annulipes và nhân nuôi sử dụng chúng trên đồng ruộngnghiên cứu thành phần loài và khả năng tái sinh của các loài cây gỗ trong thảm thực vật tự nhiên và rừng trồng ở xã biển động huyện lục ngạn tỉnh bắc giangnghiên cứu thành phần loài và đặc điểm phân bố của giun đất ở xã chiềng mung huyện mai sơn tỉnh sơn langhiên cứu thành phần loài và cấu trúc khu hệ tảo và vi khuẩn lam tại một số thủy vực thuộc vùng mã đà tỉnh đồng naiđiều tra nghiên cứu sự đa dạng về thành phần loài côn trùng và đặc điểm sinh học sinh thái của loài sâu róm 4 gù 2 vàng 2 vệt đenorgyia sp trên cây lạc tại vùng ngoại thành hà nội vụ xuân hè 2012nghiên cứu tính đa dạng thành phần loài côn trùng bộ cánh cứng coleoptera tại xã phỏng lái huyện thuận châu tỉnh sơn langhiên cứu tính đa dạng thành phần loài côn trùng bộ cánh vẩynghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của polysacharide từ một số loài rong nâu ở tỉnh khánh hòanghiên cứu thành phần bọ trĩ hại lạc và thiên địch của chúng đặc điểm sinh vật học sinh thái học của loài frankinella intonsa trybon và biện pháp phòng trừ ở nghệ annghiên cứu môi trường nhân nuôi tuyến trùng ký sinh gây bệnh côn trùng và đánh giá khả năng gây bệnh của tuyến trùng đối với nhộng sâu xanh helicoverpa armigerabước đầu nghiên cứu thành phần hoá học của cây ngái tuyến ficus glanduliferanghiên cứu thành phần nhện hại biện pháp phòng trừ loài nhện hại chủ yếu hoa hồng vụ xuân hè 2006 tại hà nội và vùng phụ cậnkết quả nghiên cứu thành phần hóa học loài geranium nepalense var thunbergil kudochiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây