nghiên cứu xác định trạng thái mỏi của lớp tăng bền bề mặt trong quá trình làm việc bằng phương pháp nhiễu xạ xquang

NGHIÊN cứu xác ĐỊNH TRẠNG THÁI mỏi của lớp TĂNG bền bề mặt TRONG QUÁ TRÌNH làm VIỆC BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHIỄU xạ x QUANG

NGHIÊN cứu xác ĐỊNH TRẠNG THÁI mỏi của lớp TĂNG bền bề mặt TRONG QUÁ TRÌNH làm VIỆC BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHIỄU xạ x QUANG
... a pháp n c a m u th v i mặt phẳng c a tia t i vƠ tia nhiễu ng suất x ph ψ ,ψ ng pháp nhiễu x nghiêng m t bên Góc gi a pháp n c a mặt nhiễu x tia X t i v i pháp n c a m u ph η0 ng nhiễu x tia X ... pháp nhiễu x nghiêng Iso Góc gi a tia t i v i mặt phẳng pháp n c a m u vƠ ph suất c a kỹ thu t c đ nh η ph ng đo ng ng pháp nhiễu x nghiêng m t bên Góc gi a tia t i v i pháp n c a mặt phẳng nhiễu ... a vƠo lỦ thuy t v nhiễu x x lỦ s liệu nhiễu x để x c đ nh đ bi n d ng c a mƠng m ng ωrôm 4.T 4.Tíính m i đ tƠi Thi t l p, x c đ nh m i liên hệ gi a b r ng ψ c a đ nh nhiễu x v i s chu kỳ m...
 • 80
 • 247
 • 0

Nghiên cứu xác định trạng thái mỏi bề mặt thép p43 dùng làm đường ray bằng nhiễu xạ x quang

Nghiên cứu xác định trạng thái mỏi bề mặt thép p43 dùng làm đường ray bằng nhiễu xạ x  quang
... nghi p cao h c Nghiên c u x c định trạng thái mỏi bề mặt c a thỨp P43 dùng làm đường ray nhiễu x X - quang ” quan tơm đ n :  T ng quan lý thuy t v hi n t ng m i  Nghiên c u đ xu t chi ti t ... nhi u x  Cho phép d báo th i h n ph c v c a ray d i t i x c đ nh K t c u c a lu n văn t t nghi p Đ tƠi Nghiên c u x c đ nh tr ng thái m i b mặt c a thép P43 dùng làm đ ng ray nhi u x X - quang ... REME)  X y d ng đ ng cong m i Wohler cho thép ray Nghiên c u x c đ nh tr ng thái m i c a thép ray sử d ng ph ng pháp nhi u x tia X Ph m vi gi i h n nghiên c u Do th i gian kh i l ng nghiên...
 • 138
 • 184
 • 0

Nghiên cứu xác định một số thuốc chống viêm giảm đau trộn lẫn trong chế phẩm đông dược bằng sắc ký lớp mỏng hiệu năng cao và sắc ký lỏng hiệu năng cao

Nghiên cứu xác định một số thuốc chống viêm giảm đau trộn lẫn trong chế phẩm đông dược bằng sắc ký lớp mỏng hiệu năng cao và sắc ký lỏng hiệu năng cao
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI NGUYỄN THỊ HÀ NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH MỘT SỐ THUỐC CHỐNG VIÊM GIẢM ĐAU TRỘN LẪN TRONG CHẾ PHẨM ĐÔNG DƯỢC BẰNG SẮC KÝ LỚP MỎNG HIỆU NĂNG CAO VÀ SẮC KÝ ... pháp sắc lớp mỏng hiệu cao Ứng dụng phương pháp sắc lớp mỏng hiệu cao để xác định paracetamol, diclofenac natri trộn lẫn chế phẩm đông dược Từ đó, so sánh khả ứng dụng phương pháp sắc lớp ... lẫn chế phẩm thuốc đông dược sắc lớp mỏng hiệu cao sắc lỏng hiệu cao Với mục tiêu: Xây dựng qui trình định tính, định lượng paracetamol, diclofenac natri trộn lẫn chế phẩm đông dược phương...
 • 81
 • 391
 • 3

Nghiên cứu sự tạo phức đa ligan của hệ 1 (2 pyridylazo) 2 naphthol (PAN) Nd(III) (HSCN) bằng phương pháp chiết trắc quang và ứng dụng trong phân tích luận văn thạc sỹ hóa học

Nghiên cứu sự tạo phức đa ligan của hệ 1 (2 pyridylazo)  2 naphthol (PAN)  Nd(III)  (HSCN) bằng phương pháp chiết  trắc quang và ứng dụng trong phân tích luận văn thạc sỹ hóa học
... 1, 54 4 ,13 5,58 4,63 20 20 30 25 0 ,1 0 ,1 0 ,1 0 ,1 0,5 0 ,1 2, 0 2, 0 2, 0 0 ,1 2, 0 1, 96 1, 11 1,84 1, 40 2, 81 0,78 1, 26 0,45 1, 23 1, 30 2, 0 1, 93 1, 30 0 ,1 2, 58 2, 49 25 80%CH3OH in th 5%(CH3)2CO in th Phõn b ... l =1, 001cm, =0 ,1, pH=4,30) 0 ,20 Ai 0 ,19 2 0,40 0 ,24 0 CHSCN 10 -2( M) 0,50 0,80 0 ,2 91 0,384 1, 00 0,4 02 1, 80 Ai 0,400 2, 00 0, 429 CHSCN .10 -2( M) 2, 20 2, 50 0, 429 0, 427 2, 80 0, 422 47 1, 20 0, 411 3,00 0, 416 1, 50 ... CHCl2COOH 5 72 5 ,2 11 ,80 0 ,2 5 ,1 0 ,2 9,3 0 ,2 -2, 9 0 ,2 1: 1 1: 1 :1 1 .2 THUC TH - (2 - PYRIDYLAZO) - NAPHTHOL (PAN) 1. 2 .1 Cu to, tớnh cht vt lý ca PAN Cụng thc phõn t ca PAN: C15H11ON3 Khi lng...
 • 85
 • 464
 • 0

Nghiên cứu chế tạo và tính chất của bán dẫn pha từ loãng TiO2 anatase pha tạp Co bằng phương pháp solgel và phún xạ catốt

Nghiên cứu chế tạo và tính chất của bán dẫn pha từ loãng TiO2 anatase pha tạp Co bằng phương pháp solgel và phún xạ catốt
... nguyên tố từ tính vào bán dẫn không từ tính để tạo cho chúng có tính chất từ Những chất bán dẫn gọi bán dẫn pha từ loãng tạo kết hợp chất bán dẫn không từ tính với nguyên tố từ tính Nghiên cứu DMS ... đề nghiên cứu luận án là: Nghiên cứu chế tạo tính chất bán dẫn pha từ loãng TiO2 anatase pha tạp Co phương pháp sol-gel phún xạ catốt Mục tiêu luận án: Luận án đặt hai mục tiêu: (i) Chế tạo ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU NGÔ THỊ HỒNG LÊ NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ TÍNH CHẤT CỦA BÁN DẪN PHA TỪ LOÃNG TiO2 ANATASE PHA TẠP Co BẰNG PHƯƠNG PHÁP SOL-GEL...
 • 142
 • 239
 • 0

Nghiên cứu một số tính chất quang của các hạt nano zns mn bọc phủ polyvinylpyrrolidone chế tạo bằng phương pháp đồng kết tủa

Nghiên cứu một số tính chất quang của các hạt nano zns mn bọc phủ polyvinylpyrrolidone chế tạo bằng phương pháp đồng kết tủa
... SỐ PHƯƠNG PHÁP CHẾ TẠO VẬT LIỆU NANO ZnS: Mn 2.1 Một số phương pháp chế tạo vật liệu nano ZnS: Mn Để chế tạo hạt nano ZnS, ZnS: Mn dùng phương pháp phún xạ catốt, sol-gel, thuỷ nhiệt, đồng kết tủa ... kết tủa Để chế tạo hạt nano ZnS: Mn bọc phủ PVP ban đầu cần phải chế tạo hạt nano chưa bọc phủ Các hạt nano ZnS: Mn (CMn = mol%) chế tạo phương pháp đồng kết tủa từ tiền chất: Zn(CH3COO)2.2H2O ... 30 phút tạo kết tủa (ZnSMnS) Lọc rửa kết tủa nước cất lần Sấy kết tủa ZnS: Mn 800C 10h Nghiền nhỏ thu hạt nano Hình 3.1: Quy trình chế tạo hạt nano ZnS: Mn (CMn-8mol%) phương pháp đồng kết tủa Quá...
 • 68
 • 160
 • 0

Nghiên cứu sự tạo phức đa ligan của Eu(III) với 4 (2 pyridylazo) rezocin (PAR), axit dicioaxetic bằng phương pháp trắc quang và ứng dụng phân tích

Nghiên cứu sự tạo phức đa ligan của Eu(III) với 4 (2 pyridylazo) rezocin (PAR), axit dicioaxetic bằng phương pháp trắc quang và ứng dụng phân tích
... Phơng pháp Trắc quang Trắc quang Điện Trắc quang Trắc quang Trắc quang Trắc quang Trắc quang TLTK [32] [35] [32] [31] [ 24] [33] [ 34] 1.2.2 Khả tạo phức thuốc thử PAR ứng dụng phức phân tích Sự tạo ... ta Xuất phát từ lý chọn đề tài: Nghiên cứu tạo phức đa ligan Eu(III) với 4- (2- pyridylazo)- Rezocxin (PAR), axit dicloaxetic phơng pháp trắc quang ứng dụng phân tích làm luận văn tốt nghiệp Thạc ... 1.7 Cơ chế tạo phức đơn ligan đa ligan 1.7.1 Cơ chế tạo phức đơn ligan Nghiên cứu chế tạo phức đơn ligan tìm dạng ion trung tâm dạng ligan tham gia phức Trên sở nghiên cứu chế tạo phức thực nghiệm...
 • 64
 • 143
 • 0

Nghiên cứu cố định bạc kim loại kích thước nanomet trên bề mặt than hoạt tính làm vật liệu tiệt trùng nước

Nghiên cứu cố định bạc kim loại kích thước nanomet trên bề mặt than hoạt tính làm vật liệu tiệt trùng nước
... than hoạt tính khả kháng khuẩn nano bạc, lựa chọn nano bạc tác nhân dùng để biến tính than hoạt tính Vì vậy, thực đề tài Nghiên cứu cố định bạc kim loại kích thước nanomet bề mặt than hoạt tính ... HỌC TỰ NHIÊN - Dương Thị Thu Hương NGHIÊN CỨU CỐ ĐỊNH BẠC KIM LOẠI KÍCH THƯỚC NANOMET TRÊN BỀ MẶT THAN HOẠT TÍNH LÀM VẬT LIỆU TIỆT TRÙNG NƯỚC Chuyên ngành: Hóa môi trường Mã số: 60440120 ... Ảnh SEM vật liệu than hoạt tính A0 35 Hình 3.4 Ảnh SEM vật liệu A1 36 Hình 3.5 Ảnh SEM vật liệu A2 36 Hình 3.6 Ảnh SEM vật liệu A3 37 Hình 3.7 Ảnh SEM vật liệu A4 37 Hình 3.8 Ảnh SEM vật liệu A5...
 • 13
 • 62
 • 0

nghiên cứu sự hình thành bụi trong quá trình đào hầm bằng phương pháp khoan - nổ mìn và biện pháp làm sạch không khí trong hầm

nghiên cứu sự hình thành bụi trong quá trình đào hầm bằng phương pháp khoan - nổ mìn và biện pháp làm sạch không khí trong hầm
... cận phương pháp nghiên cứu Kết dự kiến đạt CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM SỰ HÌNH THÀNH BỤI VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG 1.1 Đặc điểm đào đường hầm phương pháp khoan nổ mìn 1.2 Sự hình thành ... dự kiến đạt được: Giới thiệu biện pháp nghiên cứu hình thành bụi phương pháp khoan nổ mìn đào hầm 2 Sử dụng biện pháp thông gió để làm bụi hầm Ứng dụng cho công trình thực tế V Nội dung luận ... khác Phương pháp đào đường hầm phổ biến khoan nổ, nhược điểm phương pháp khoan nổ hình thành nhiều bụi trình thi công Do đề tài mang tính cấp thiết để nghiên cứu làm không khí đường hầm có...
 • 79
 • 926
 • 2

Xác định nhôm từ dung dịch thẩm phân máu đậm đặc trong điều trị suy thận bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa

Xác định nhôm từ dung dịch thẩm phân máu đậm đặc trong điều trị suy thận bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa
... GIA H NI TRNG I HC KHOA HC T NHIấN ======= Phm Th Vui XC NH NHễM T DUNG DCH THM PHN MU M C TRONG IU TR SUY THN BNG PHNG PHP QUANG PH HP TH NGUYấN T KHễNG NGN LA Chuyờn ngnh: Húa phõn tớch Mó ... thớch nờn Vit Nam hin a s bnh nhõn suy thn tớnh ang c tin hnh lc mỏu ngoi c th qua mỏy chy thn nhõn to Dung dch thm phõn mỏu m c (dch chy thn nhõn to) l mt dung dch bao gm nc tinh khit v cỏc ... vic xỏc nh hm lng nhụm dung dch thm phõn mỏu m c l ht sc cn thit Trc õy, ti cụng ty TNHH B Braun Vit Nam, nhụm c th gii hn bng cỏch chit bng dung mụi hu c sau ú o ph hunh quang, lm song song mu...
 • 14
 • 95
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bai luan van nghien cuu ve loi itch kinh te cua nguoi nong dan viet nam trong qua trinh tang truong king tenghiên cứu hệ thống sinh học hoạt lực cao điều khiển tự động trong quá trình xử lý kị khí đối với nước thải bị ô nhiễm chất hữu cơnghiên cứu nhân giống các dòng bạch đàn lại ue35 và ue56 giữa eucalyptus urophylla và e exserta bằng phương pháp nuôi cấy môluận văn nghiên cứu nhân giống các dòng bạch đàn lai ue35 và ue56 giữa eucaliptus urophylla và e exsertar bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bàothực trạng cạnh tranh của đội tàu biển việt nam trong quá trình hội nhậpđây là giai đoạn quan trọng bởi nó quyết định đến lợi ích mà doanh nghiệp sẽ thu được trong quá trình làm ăn với đối tác nước ngoàisự thay đổi của chất xúc tác trong quá trình làm việcluận văn nghiên cứu xác định giá trị tiềm năng mêtan sinh hóa của một số loại chất thải hữu cơnghiên cứu xác định tỷ lệ nhiễm và tình trạng kháng kháng sinh của vi khuẩn escherichia coli salmonella phân lập từ thịt lợn bán tại một số chợ tại huyện gia lâm thành phố hà nộinghiên cứu xác định chỉ tiêu thuốc nổ nhằm đảm bảo mức độ đập vỡ đất đá hợp lý cho một số mỏ khai thác vật liệu xây dựng của việt namnghiên cứu xác định tình trạng kỹ thật hệ thống phanh trên xe fortunerxác định trạng thái của đấtluận văn nghiên cứu xác định hàm lượng zn cd pb cu trong các mô của ngao dầu ở vùng biển đồ sơn hải phòng luận văn thạc sỹ hóa họcnghiên cứu xác định thành phần hóa học có trong một số dịch chiết của hạt quả bơ ở đăk lăknghiên cứu xác định một số thông số tối ưu cho máy thái cây ngô mtc – 12 làm thức ăn chăn nuôi phục vụ nội tiêu và xuất khẩuTriển khai hệ thống mạng doanh nghiệptìm hiểu về hệ thống bôi trơnmô hình đào tạo kiến thức hôn nhân và gia đìnhBC KẾT QUẢ ATGTquan điểm về hoàn thiện bộ máy nhà nước trong xây dựng nhà nước pháp quyềnbáo cáo thực tập nhà máy bia hà nội – nghệ anbáo cáo thực tập công ty cổ phần giải pháp công nghiệp ( industry solution coTìm hiểu công nghệ sản xuất PVC và tính toán một số thông số kỹ thuật cho thiết bị phản ứng với năng suất 150 000 tấn nămTuần 7. Cách viết tên người, tên địa lí Việt Namphân tích quá trình thay đổi và phát triển của th true vegbáo cáo thực tập trạm biến áp 220KV krông buk, truyền tải điện đăklăkThiết bị media gatewayquy trình kỹ thuật trồng nấm lim xanh (ganoderma lucidum(leyss exfr )karst )BỘ ĐỀ TNKQ LỊCH SỬ 9 (TỰ LÀM THEO 8773 VÀ HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT)ứng dụng sản xuất biogas từ chất thải rắn hữu cơ có thể phân hủy sinh học và phân gia súcChương I. §9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoànNiên luận Stop And Waitbáo cáo thực tập tại công ty cổ phần xi măng hà tiênChương I. §9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoànTuần 10. Chữ hoa: H