Luận văn thạc sĩ toán học tính Taut yếu và siêu nồi của miền Hartogs Banach

Tính taut yếu siêu nồi của miền hartogs banach (LV01812)

Tính taut yếu và siêu nồi của miền hartogs banach (LV01812)
... tính taut tính siêu lồi miền Hartogs không gian phức Nghiên cứu tính taut yếu tính siêu lồi miền Hartogs không gian gian Banach Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu tính taut tính siêu ... tích Banach Trong đó, tập trung nghiên cứu tính taut tính siêu lồi Với tên đề tài là: Tính taut yếu siêu lồi miền Hartogs Banach 5 Mục đích nghiên cứu Hệ thống lại số kết biết tính taut tính siêu ... 2.2.3 Tính taut tính siêu lồi miền Hartogs Trong phần này, sử dụng kết mở rộng Sibony sang không gian phức X, để nghiên cứu bất biến tính taut tính siêu lồi miền Hartogs 2.2.3.1 Tính taut miền Hartogs...
 • 49
 • 274
 • 0

LUẬN VĂN THẠC TOÁN HỌC " TÍNH TOÁN ĐÁNH GIÁ CÁC TỔNG HỮU HẠN " ppt

LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC
... pháp tính tổng cách hệ thống toán khó Vì vậy, việc tìm hiểu phát triển sâu thêm vấn đề " Tính toán đánh giá tổng hữu hạn" cần thiết cho công việc học tập giảng dạy toán bậc phổ thông Bản luận văn ... 72 Đánh giá tổng hữu hạn 76 5.1 Các toán bất đẳng thức liên quan tới tổng hữu hạn 76 5.2 Một số toán tổng hữu hạn đề thi quốc tế 80 ... Chương Tổng hữu hạn liên quan đến hàm lượng giác Chương trình bày số toán tổng hữu hạn hàm lượng giác liên quan đến hàm lũy thừa, hàm mũ tổ hợp 3.1 Tổng hữu hạn liên quan đến đa thức lượng giác...
 • 90
 • 274
 • 0

Luận văn thạc toán học tính ổn định nghiệm trong tối ưu đa mục tiêu tuyến tính

Luận văn thạc sĩ toán học tính ổn định nghiệm trong tối ưu đa mục tiêu tuyến tính
... u a mc tiờu tuyn tớnh c hon thnh bi chớnh s nhn thc ca bn thõn, khụng trựng vi bt c lun no khỏc Trong nghiờn cu lun vn, tụi ó k tha nhng thnh tu ca cỏc nh khoa hc vi s trõn trng v bit n H Ni, ... tc, = {x = (xi, x m ) G Mm I X > VA: = 1,m} l orthant khụng õm ca Mm v ký hiu l tớch vụ hng Mn Trong trng hp T l hu hn phn t, Naccache [24] ó thit lp cỏc iu kin cho tớnh na liờn tc trờn v na ... liờn tc Lipschitz ca ỏnh x im cc biờn ti u Pareto (giao ca nghim Pareto v cỏc im biờn ca rng buc) Trong [10], cỏc tỏc gi ó thit lp cỏc iu kin cho tớnh na liờn tc trờn v na liờn tc di ca bi toỏn...
 • 54
 • 139
 • 0

Tài liệu LUẬN VĂN THẠC TOÁN HỌC " TAM THỨC BẬC (α, β) ỨNG DỤNG " docx

Tài liệu LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC
... quan hệ tam thức bậc (α, β) với phương trình bậc ba phân thức quy 3.2.1 Tam thức bậc (3,1) Nhận xét đa thức bậc ba khuyết bậc bậc hai trường hợp riêng tam thức bậc (α, β) Đặc biệt, đa thức bậc ba ... x ≥ (1.5) gọi tam thức bậc (α, β) Nhận xét rằng, α, β ∈ Z+ tam thức bậc (α, β) tương ứng xét số âm tam thức bậc hai thông thường Tiếp theo, ta nhiều tính chất tam thức bậc (α, β) tính đồng biến, ... 1.2 Tam thức bậc hai Điều kiện để tam thức bậc (α, β) dương (0, +∞) 14 Các toán liên quan đến tam thức bậc (α, β) 2.1 17 Mối liên hệ tam thức bậc hai, bậc (α,...
 • 59
 • 263
 • 0

Tài liệu LUẬN VĂN THẠC TOÁN HỌC " PHƯƠNG PHÁP DỒN GIẢM BIẾN TRONG BẤT ĐẲNG THỨC " ppt

Tài liệu LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC
... biến tổng quát Phương pháp dồn biến cách thức làm giảm biến bất đẳng thức đại số Chương 3, trình bày số áp dụng phương pháp dồn biến giảm biến giải toán bất đẳng thức biến, biến Qua đây, xin gửi ... (1.12) Phương pháp giảm biến bất đẳng thức đại số Ở đây, trình bày phương pháp làm giảm biến bất đẳng thức đại số Phương pháp dựa vào lát cắt phép biến đổi đồng dạng để giảm số biến Thông thường, phương ... dạng bất đẳng thức cổ điển phương pháp giảm biến 1.1 Các bất đẳng thức hai biến liên quan đến giá trị trung bình 1.2 Các bất đẳng thức n biến liên quan đến giá trị trung bình 1.3 Phương pháp giảm...
 • 53
 • 517
 • 1

LUẬN VĂN THẠC TOÁN HỌC " SỐ NGUYÊN TỐ SỰ PHÂN BỐ SỐ NGUYÊN TỐ" pptx

LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ YẾN SỐ NGUYÊN TỐ VÀ SỰ PHÂN BỐ SỐ NGUYÊN TỐ Chuyên nghành: PHƯƠNG PHÁP TOÁN SƠ CẤP Mã số: 60.46.40 LUẬN VĂN THẠC SỸ TOÁN HỌC Người ... lớn phân tích cách thành tích thừa số nguyên tố Vấn đề số nguyên tố vấn đề trọng tâm lý thuyết số Một câu hỏi đương nhiên đặt "có số nguyên tố tập hợp số tự nhiên ?" Nếu có số hữu hạn số nguyên tố ... nghĩa số nguyên tố, tính chất số nguyên tố số định lý quan trọng số học Chương 2: Sự phân bố số nguyên tố Nêu khái niệm hàm π(x), trình bày ước giá đơn giản hàm π(x) chứng minh định lý số nguyên tố...
 • 50
 • 463
 • 1

Luận văn thạc toán học định lý mason ứng dụng

Luận văn thạc sĩ toán học định lý mason và ứng dụng
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN VŨ THANH TÚ ĐỊNH LÝ MASON ỨNG DỤNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC QUY NHƠN - 2010 Mục lục Một số kiến thức chuẩn bị Định Mason ứng dụng nghiên ... đa thức chứng minh đơn giản dựa vào định Mason thời gian chứng minh định mà không áp dụng định Mason. Từ định Mason cho đa thức ta có giả thuyết abc cho số nguyên, định cuối Fermat ... chứng minh dễ dàng dựa vào định Mason 19 2.2 Áp dụng định Mason vào nghiên cứu đa thức 2.2.1 Các định cho đa thức Định tương tự cho đa thức định Fermat biết đến từ kỷ 19 chứng...
 • 63
 • 293
 • 1

Luận văn thạc toán học lý thuyết KKM bài toán cân bằng

Luận văn thạc sĩ toán học lý thuyết KKM và bài toán cân bằng
... nói thuyết KKM sở thuyết cho toán cân Đã có nhiều báo vấn đề nhng theo đợc biết, cha có tài liệu giới thiệu cách hệ thống mối liên hệ thuyết nói Vì chọn đề tài: thuyết KKM toán cân ... quát toán cân gần với bất đẳng thức Ky Fan, thuyết KKM đóng vai trò quan trọng nghiên cứu toán cân bằng, mà trờng hợp riêng bất đẳng thức biến phân Cả hai thuyết nêu quan trọng thuyết ... Kj với j = 1, 2, , n Định đợc chứng minh yj Kj Trong mục tiếp theo, ta xét toán cân đa giải thích cân Nash trờng hợp riêng toán cân 2.2 Bài toán cân Bài toán cân (EP)2 đợc phát biểu nh sau:...
 • 108
 • 116
 • 0

Luận văn thạc toán học Lôgarit rời rạc mật mã công khai

Luận văn thạc sĩ toán học Lôgarit rời rạc và mật mã công khai
... điểm hệ mật khoá công khai Ƣu điểm rõ ràng hệ mật khóa công khai bảo mật Một văn đƣợc hóa khóa công khai ngƣời sử dụng giải với khóa bí mật ngƣời Hệ mật khoá công khai dựa vào giả ... quát mật mã, khái niệm hệ mật mã, hệ công khai, toán lôgarit rời rạc số thuật toán lôgarit rời rạc Những kiến thức trình bày chƣơng đƣợc trích dẫn tài liệu sau: hoá thông tin: Cơ sở toán học ... Khái quát mật mã, công khai ……………………… 1.2 Bài toán lôgarit rời rạc ………………………………………… 11 CHƢƠNG II ỨNG DỤNG LÔGARIT RỜI RẠC TRONG MỘT SỐ HỆ MÃ CÔNG KHAI …………………………………………………………… 22 2.1 Hệ RSA………………………………………………………...
 • 58
 • 261
 • 3

Cấu trúc nửa nhóm giao hoán với tính chất thu hẹp iđêan luận văn thạc toán học

Cấu trúc nửa nhóm giao hoán với tính chất thu hẹp iđêan luận văn thạc sĩ toán học
... bị 1.1 Băng nửa dàn 1.2 Nửa nhóm giao hoán 1.3 Nửa nhóm giao hoán với tính chất thu hẹp iđêan Chương Nửa nhóm giao hoán với tính chất thu hẹp iđêan 2.1 Nửa dàn với tính chất thu hẹp iđêan 2.2 Lõi ... có tính chất thu hẹp iđêan Φ : S → T đồng cấu từ S lên nửa nhóm tách không đơn T, T có tính chất thu hẹp iđêan 17 Chương NỬA NHÓM GIAO HOÁN VỚI TÍNH CHẤT THU HẸP IĐÊAN 2.1 Nửa dàn với tính chất ... tiếp tục khảo sát lớp nửa nhóm giao hoán với tính chất thu hẹp iđêan Luận văn dựa hai công trình để tìm hiểu cấu trúc nửa nhóm giao hoán với tính chất thu hẹp iđêan Luận văn gồm hai chương Chương...
 • 37
 • 331
 • 1

Tính chất thu hẹp iđêan đối với nửa nhóm lũy đẳng luận văn thạc toán học

Tính chất thu hẹp iđêan đối với nửa nhóm lũy đẳng luận văn thạc sĩ toán học
... 1.1 Nửa dàn lũy đẳng Băng nửa nhóm 1.2 Băng nhóm Chương Nửa nhóm lũy đẳng tính chất thu hẹp iđêan 2.1 Nửa nhóm tính chất thu hẹp iđêan 2.2 Nửa nhóm lũy đẳng tính chất thu hẹp iđêan Chương ... Do J nửa nhóm quy Suy J nửa nhóm rút gọn yếu Theo Định lý 2.1.6, tồn thu hẹp đồng cấu ϕ : T → I Vậy T nửa nhóm tính chất thu hẹp iđêan 2.2 Nửa nhóm lũy đẳng với tính chất thu hẹp iđêan 2.2.1 ... VỚI CÁC NỬA NHÓM LŨY ĐẲNG 2.1 Nửa nhóm tính chất thu hẹp iđêan 2.1.1 Định nghĩa Một nửa nhóm S gọi có tính chất thu hẹp iđêan (ideal retraction property) S không đơn I iđêan S tồn thu hẹp đồng...
 • 55
 • 304
 • 0

Môđun đối đồng điều địa phương thỏa mãn tính chất về linh hóa tử luận văn thạc toán học

Môđun đối đồng điều địa phương thỏa mãn tính chất về linh hóa tử luận văn thạc sĩ toán học
... số (Phương pháp tính) Luận văn giới thiệu số lời giải toán phương pháp số Đại số tuyến tính thực hành tính toán phần mềm Maple, Mathematica Đó toán sau đây: - Giải phương trình phi tuyến (Phương ... TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH MAI HỒNG PHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP SỐ TRONG ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH CHUYÊN NGÀNH: ĐẠI SỐ VÀ LÝ THUYẾT SỐ Mã số: 60 46 05 LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Người hướng dẫn khoa học PGS.TS NGUYỄN ...   44 KẾT LUẬN Luận văn giới thiệu số lời giải toán phương pháp số Đại số tuyến tính thực hành tính toán phần mềm Maple, Mathematica Đó toán sau đây: - Giải phương trình phi tuyến (Phương pháp...
 • 45
 • 236
 • 0

Nửa vành eculid nửa vành chính quy cộng tính luận văn thạc toán học

Nửa vành eculid và nửa vành chính quy cộng tính luận văn thạc sĩ toán học
... phi cú R=R 2.3 Na vnh chớnh quy cng tớnh 2.3.1 nh ngha (i) Phn t a R c gi l phn t chớnh quy cng tớnh nu tn ti b R, a+b+a=a v b+a+b = b ii) Tp hp tt c cỏc phn t chớnh quy cng tớnh ca R c kớ hiu ... gi l na vnh chớnh quy cng tớnh nu R=reg(R) 2.3.2 Chỳ ý Nu a l mt phn t ly ng ca R thỡ a l phn t chớnh quy cng tớnh ( ly b=a) Nu l mt quan h tng ng trờn R v a l mt phn t chớnh quy cng tớnh thỡ ... cỏc thng Na vnh Euclid Na vnh chớnh quy cng tớnh Trong chng ny chỳng tụi trỡnh by mt s khỏi nim v tớnh cht ca na vnh cỏc thng, na vnh Euclid v na vnh chớnh quy cng tớnh Lun c hon thnh di s hng...
 • 43
 • 605
 • 0

Một số tính chất của CS môđun CESS môđun luận văn thạc toán học

Một số tính chất của CS môđun và CESS môđun luận văn thạc sĩ toán học
... 2.2.3 Mnh Mi CS- mụun l mt CESS- mụun, mi CESS- mụun l CS- mụun yu Chng minh Trc ht mi CS- mụun l CESS- mụun (theo nh ngha) 31 Tip theo, cho M l CESS- mụun ta chng minh M l CS- mụun yu Tht vy, gi s N ... ta li cú M l CS- mụun yu 2.2.6 B Mi hng t trc tip ca CESS- mụun cng l CESSmụun Chng minh Hin nhiờn theo nh ngha W Trong Mnh 2.2.3 núi rng Mi CS- mụun l mt CESS- mụun, mi CESS- mụun l CS- mụun yu Tuy ... theo nh ngha CESS- mụun ta cú N l hng t trc tip ca M Vy M l CS- mụun yu W 2.2.4 Nhn xột Mi CESS- mụun vi ct yu l CS- mụun Chng minh Gi s M l CESS- mụun vi Soc ( M ) e M Ta chng minh M l CS- mụun Tht...
 • 36
 • 410
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: đề cương luận văn thạc sĩ toán họctóm tắt luận văn thạc sĩ toán họcluận văn thạc sĩ toán học một số định lý hình học nổi tiếng và áp dụngluận văn thạc sĩ toán học tích phân itô wiener nhiều chiềuvận dụng quan điểm toàn diện của triết học mác lê nin trong giáo dục đạo đức cho học sinh thpt ở huyện hương khê hà tĩnh trong giai đoạn hiện nay luận văn thạc sĩ khoa học giáo dụcluận văn thạc sĩ khoa học máy tínhđề tài luận văn thạc sĩ khoa học máy tínhảnh hưởng của yếu tố môi trường lên các chỉ tiêu sinh lý sinh hóa của tôm thẻ chân trắng penaeus vannamei boon 1931 tại ao nuôi ở xã quỳnh xuân huyện lưu tỉnh nghệ an luận văn thạc sĩ sinh họcđề cương luận văn thạc sĩ khoa học máy tínhmột số biện pháp quản lý hoạt động dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở các trường tiểu học huyện ngọc lặc tỉnh thanh hóa luận văn thạc sĩ khoa học giáo dụcmột số giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường mầm non trên địa bàn thành phố vinh tỉnh nghệ an luận văn thạc sĩ khoa học giáo dụcnâng cao tính thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong dạy học môn giáo dục công dân lớp 12 luận văn thạc sĩ khoa học giáo dụcmột số biện pháp bồi dưỡng hứng thú học tập môn tiếng việt cho học sinh lớp 4 các trường tiểu học huyện trảng bàng tỉnh tây ninh luận văn thạc sĩ khoa học giáo dụcmột số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non huyện vĩnh lộc tỉnh thanh hóa luận văn thạc sĩ khoa học giáo dụcmột số giải pháp quản lý công tác xã hội hóa giáo dục ở huyện ngọc lặc tỉnh thanh hóa luận văn thạc sĩ khoa học giáo dụcnghi quyet dhdcd thuong nien nam 2017111Ban dang ky Giay Uy quyen EnglishCông bố thông tin về Hội đồng quản trị 111CBTT BN signedCHUYEN ĐỂ SINH HOẠT CỤM BỘ MÔN GDCD BÀI LY TUONG SONG CUA THANH NIENThS chuẩn đầu ra ch rhmThS chuẩn đầu ra ch cnysh3 THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI2. Phieu dang ky du thichuan dau ra td tien siThS chuẩn đầu ra ch ngoai khoaThS chuẩn đầu ra ch cdhaMau so 5B BB kiem phieu kem HD so 67 HD HCQGDao tao | Tin tuc | Trường Đại học Hùng Vương CHAN NUOI TYCông văn số 180 HCQG-TCCB V v dự thi thăng hạng chuyên viên chính năm 2016-2017 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAHD do nhiet do, do am, toc do gioMau so 01 – NĐ 39 (BC thanh tich tap the)Mau so 4A – BB hop Dvị va hop Phong (kem HD so 67_HD-HCQG)Đề cương báo cáo kiểm điểm cấp ủyKế hoạch số 139-KH ĐUHV về tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc trong toàn bộ Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia nhiệm kỳ 2017-2020 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAPHỤ LỤC HD dai hoi chi bo NK 2017-2020