Một số vấn đề về ngữ âm Tiếng Việt trong chương trình Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục

Một số vấn đề về ngữ âm tiếng việt trong chương trình tiếng việt 1 CNGD

Một số vấn đề về ngữ âm tiếng việt trong chương trình tiếng việt 1 CNGD
... giảng TIẾNG ÂM TIẾT KHÁI NIỆM NGUYÊN ÂM, PHỤ ÂM, BÁN NGUYÊN ÂM CÁC THÀNH TỐ CẤU TẠO ÂM TIẾT(THANH ĐIỆU, ÂM ĐẦU, ÂM ĐỆM, ÂM CHÍNH, ÂM CUỐI) MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CHÍNH TẢ CẦN LƯU Ý TRONG CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ...  Chúng có lược đồ âm tiết tiếng Việt sau: Thanh điệu Âm đầu Vần Âm đệm Âm Âm cuối Chương trình Tiếng Việt CGD vận dụng cấu trúc âm tiết tiếng Việt để dạy học sinh: - Tách tiếng thành hai phần ... 3? Một số vấn đề tả cần lưu ý chương trình Tiếng Việt CGD          5 .1 Luật viết hoa a Tiếng đầu câu Tiếng đầu câu phải viết hoa b Tên riêng b1 Tên riêng Tiếng Việt - Viết hoa tất tiếng...
 • 32
 • 753
 • 0

Một số vấn đề về ngữ âm trong chương trình tiếng việt lớp 1 công nghệ

Một số vấn đề về ngữ âm trong chương trình tiếng việt lớp 1 công nghệ
... trúc ngữ âm chương trình TV1.CGD Chương trình Tiếng Việt CGD vận dụng cấu trúc âm tiết tiếng Việt, giúp HS chiếm lĩnh khái niệm ngữ âm Tiếng Việt ( Tiếng, Âm, Vần) - Tách lời thành tiếng - Tách Tiếng ... - Các âm vị đảm nhiệm thành phần âm đầu âm tiết tiếng Việt phụ âm ( 21 âm vị phụ âm ghi lại chữ viết) - Số lượng chữ viết nhiều số lượng âm vị thể âm vị chữ viết không theo nguyên tắc 1- 1 VD: ... Thảo luận 1) Cấu trúc âm tiết tiếng Việt gồm có phận? Đó phận nào? 2) ) Trình bày nguyên âm phụ âm tiếng Việt cho biết cách phân biệt 3) Kể tên kiểu vần chương trình TV lớp CGD NGÔ HIỀN...
 • 22
 • 643
 • 0

TIẾNG VIỆT 1.CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC một số vấn đề về ngữ âm

TIẾNG VIỆT 1.CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC một số vấn đề về ngữ âm
... âm chính: b a + Vần có âm đệm, âm chính: l o a + Vần có âm chính, âm cuối l a n + Vần có âm đệm, âm chính, âm cuối l o a n Khái niệm nguyên âm, phụ âm, bán nguyên âm - Nguyên âm: Khi phát âm ... 4.5 Âm cuối Tiếng Việt có phụ âm, bán nguyên âm đảm nhiệm vai trò âm cuối: - phụ âm thể chữ sau: p, t, c, ch, m, n, ng, nh - bán nguyên âm /-w-/, /i/ thể chữ: u, o, i, y MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHÍNH ... lượng âm vị thể âm vị chữ viết không theo nguyên tắc 1-1 mà có âm vị ghi 2, 3, chữ VD: /b/ - b, /c/ - c,k,q 4.3 Âm đệm Trong tiếng Việt, âm vị bán nguyên âm môi /-w-/ đóng vai trò âm đệm Âm...
 • 35
 • 265
 • 0

Một số vấn đề về quản trị nhân lực trong quá trình di dân vào Hà Nội

Một số vấn đề về quản trị nhân lực trong quá trình di dân vào Hà Nội
... hiên cứu dân số nguồn lao động - Dự án VIE/95/004, - N ộ i , 5/97 Dân số môi trường đô thị thành phố N ộ i - Dự án Dự án VIE/93/102 - N ộ i , 11/1995 Dân số phát triển, số vấn đề - Dự ... Theo số liệu ước tính, từ 1986 đến , bình quâ n năm dân số N ộ i tăng thêm kho ảng 55.000 người, số người di dâ n chiếm tới 22.000 người Ba phần tư số dâ n di vào khu vực nội thành Số người ... dần số tự nhiên tăng dân số học tro ng trình đô thị ho a mở rộng di n tích nội thành tạo nhiều hội thu hút lao động o trình phát triển kinh tế thủ đô đồng thời làm tăng tỷ l ệ dân số định cư thành...
 • 13
 • 126
 • 0

Một số vấn đề về phát triển nguồn lực trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam

Một số vấn đề về phát triển nguồn lực trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam
... nbàn lire qua trình cóng nglp hồ, hién dai hồ ò Viét Nam 1.2.1 Quan diém, muc ti6u va nOi dung ca bàn cùa qua trình 1? còng nghièp hồ, hién dai hồ 1.2.2 Vai trò ngn nhan lue qua trình cOng nghiep ... Viét Nam : Vói chi só HDI dà óuac tfnh ò trén, Viét Nam dGng thG 115 sĨ 173 ne trén thè giói, màc dù chi tiéu GDP theo dàu ngi cùa Viet Nam xèp thG 156 sĨ nc nói trén 14 L2 VAI TRỊ NGN NHÀN L T TRONG ... mGc dò ve tuoi tho cùa Viét Nam : • • • • ^ 78,6-62,7 ^Q^ 78,6-42 ' He só mGc dò ve kièn thGc cùa Viét Nam : • • • / £ - ^ = 0,303 3-0 He só mGc dò ve thu nhàp éa Viét Nam : ^^5075-1100^ 5075-367...
 • 106
 • 181
 • 0

SKKN Phương pháp giải một số bài toán về dao động tắt dần trong chương trình Vật lý lớp 12 THPT

SKKN Phương pháp giải một số bài toán về dao động tắt dần trong chương trình Vật lý lớp 12 THPT
... động tắt dần Dao động tắt dần chậm: * Dao động tắt dần chậm, tức dao động điều hòa với tần số góc ω0 chịu tác dụng lực cản nhỏ * Dao động tắt dần chậm coi gần dao động dạng sin với tần số góc ω0 ... đưa số phương pháp giải cụ thể để gúp em có cách hiểu cụ thể, hiểu sâu chất vấn đề từ giải tốt tập dao động tắt dần B Nội dung đề tài: I Tóm tắt lí thuyết: Dao động tắt dần: a Định nghĩa: Dao động ... đề: Chương dao động học có vị trí vai trò quan trọng chường trình vật lớp 12 Với đặc điểm chương trình nói phần chương trình có liên quan đến kiến thức lớp nhiều nhất, đặc biệt chương trình lớp...
 • 18
 • 525
 • 1

CHUYÊN đề PHƯƠNG PHÁP dạy học PHẦN âm môn TIÊNG VIỆT lớp 1 CÔNG NGHỆ GIÁO dục

CHUYÊN đề PHƯƠNG PHÁP dạy học PHẦN âm môn TIÊNG VIỆT lớp 1  CÔNG NGHỆ GIÁO dục
... phương pháp dạy học phần âm dạy, Đặc biệt thực theo quy trình thiết kế Tiếng Việt lớp 1- CGD I Những vấn đề chung Mục tiêu chương trình Tiếng Việt lớp 1- CGD Học xong chương trình Tiếng Việt lớp 1- CGD ... thấy học sinh học đến âm em nắm âm đó, viết tả tiếng học, học nhẹ nhàng thỏa Báo cáo chuyên đề phương pháp dạy học phần âm môn Tiếng Việt lớp ... có âm /e/ 2 .1 Giới thiệu cách ghi âm chữ in thường Báo cáo chuyên đề phương pháp dạy học phần âm môn Tiếng Việt lớp 1- CGD Trường Tiểu học...
 • 8
 • 1,274
 • 22

Chuyên đề Phương pháp dạy học phần âm môn Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục

Chuyên đề Phương pháp dạy học phần âm môn Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục
... Tiếng Việt công nghệ giáo dục lớp mục đích yêu cầu , nội dung, phương pháp dạy học phần âm dạy, Đặc biệt thực theo quy trình thiết kế Tiếng Việt lớp 1- CGD I Những vấn đề chung Mục ... chương trình Tiếng Việt lớp 1- CGD ( gồm bài) 3 .1 Bài 1: Tiếng 3.2 Bài 2: Âm 3.3 Bài 3: Vần 3.4.Bài 4: Nguyên âm đôi Phương pháp dạy chương trình Tiếng Việt lớp 1- CGD 4 .1 Phương pháp mẫu: -Lập ... thấy học sinh học đến âm em nắm âm đó, viết tả tiếng học, học nhẹ nhàng thỏa mái, giáo viên nói học sinh làm việc nhiều không nhàm chán.Trên báo cáo chuyên đề phương pháp dạy học phần âm Tiếng Việt...
 • 12
 • 750
 • 5

ĐỀ THAM KHẢO ĐO NGHIỆM TIẾNG VIỆT LỚP 1 CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC CUỐI NĂM HỌC 2010-2011

ĐỀ THAM KHẢO ĐO NGHIỆM TIẾNG VIỆT LỚP 1 CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC CUỐI NĂM HỌC 2010-2011
... ý: Học sinh đọc sai tiếng thỡ giỏo viờn cho học sinh đọc phân tích lại tiếng 6.Thời gian thực hiện: Giáo viên tự cân đối thời gian theo số lượng học sinh lớp mỡnh Bài 3: Đo nghiệm kĩ viết (10 ... Bài 1: - Giáo viên đọc trước cho học sinh nghe lần - Giáo viên đọc cho học sinh viết - Giáo viên thu chấm, ghi điểm vào phiếu đo nghiệm nhận xét cách viết học sinh Bài 2: Giỏo viờn in sẵn đề cho ... đọc (10 điểm) 1. Yờu cầu: Kiểm tra kĩ đọc học sinh Yêu cầu học sinh đọc trơn, đọc rừ tiếng, đọc đo n văn có độ dài khoảng 60 tiếng Tốc độ đọc tối thiểu 30 tiếng/ phỳt 2.Nội dung: Bài đọc 1: Bánh...
 • 8
 • 2,074
 • 17

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP dạy học PHẦN âm môn TIÊNG VIỆT lớp 1 CÔNG NGHỆ GIÁO dục

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP dạy học PHẦN âm môn TIÊNG VIỆT lớp 1  CÔNG NGHỆ GIÁO dục
... thi công" Vậy Công nghệ giáo dục gì? Công nghệ giáo dục Công nghệ thông tin Giáo dục, phương pháp Giáo dục Công nghệ thông tin sử dụng phương tiện Giáo dục Công nghệ giáo dục tận dụng tối đa phương ... dung phương pháp dạy học chương trình Tiếng Việt công nghệ giáo dục lớp mục đích yêu cầu , nội dung, phương pháp dạy học phần âm dạy, Đặc biệt thực theo quy trình thiết kế Tiếng Việt lớp 1- CGD ... Tiếng Việt công cụ để học tất môn học hoạt động GD khác Nếu không học Tiếng Việt, khó học tốt môn học khác Tiếng Việt công nghệ giáo dục thành công cho học sinh người Kinh mà vùng toàn học sinh...
 • 31
 • 7,343
 • 81

Đề tài Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục: Rèn kỹ năng đọc cho học sinh lớp 1 (Thi giáo viên giỏi cấp tỉnh)

Đề tài Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục: Rèn kỹ năng đọc cho học sinh lớp 1 (Thi giáo viên giỏi cấp tỉnh)
... cho tiết dạy đạt kết cao Trang Rèn kỹ đọc cho học sinh lớp qua phân môn Tiếng Việt - CGD Trang Rèn kỹ đọc cho học sinh lớp qua phân môn Tiếng Việt - CGD II PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1. 1 ... sử Việt Nam 1. 2 Cơ sở thực tiễn: - Năm học 2 014 - 2 015 , nhà trường phân công chủ nhiệm lớp 1A với tổng sĩ số 34 em, đó: + Học sinh đọc lưu loát: 16 em + Học sinh đọc chậm: 12 em + Học sinh đọc ... VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2 .1 Thực trạng dạy học Tiếng Việt - CGD trường Tiểu học thị trấn Tiên Yên Trang Rèn kỹ đọc cho học sinh lớp qua phân môn Tiếng Việt - CGD Năm 2 014 – 2 015 phân giảng lớp 1A...
 • 25
 • 14,040
 • 425

TIẾNG VIỆT LỚP 1 công nghệ giáo dục

TIẾNG VIỆT LỚP 1 công nghệ giáo dục
... -V) cho HS v QUY TRèNH DY TING VIT LP 1. CGD Loi 1: Tit lp mu Vic 1: Chim lnh ng õm 1. 1: Gii thiu vt liu mu 1. 2: Phõn tớch ng õm 1. 3: V mụ hỡnh Vic 2: Vit 2 .1: Gii thiu cỏch ghi õm bng ch in thng ... Lm ỳng Lm p Lm nhanh PHN III B TI LIU TING VIT LP 1. CGD Ti liu hun giỏo viờn Ti liu TK Ting Vit lp 1. CGD (3 tp) Ti liu cho hc sinh (3 tp) - Tp 1: Ting v m - Tp 2: Vn v Nguyờn õm ụi - Tp 3: T hc ... chc tit hc cho phự hp vi HS lp mỡnh Loi 3: Luyn tng hp Vic 1: Ng õm Vic 2: c Vic 3: Vit Vic 4: Chớnh t VI PHNG PHP C BN DY MễN TV1.CDG Phng phỏp Mu - Lp mu, s dng mu - Lm mu, t chc hc sinh lm...
 • 32
 • 3,601
 • 5

Bài giảng Giới thiệu môn Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ giáo dục

Bài giảng Giới thiệu môn Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ giáo dục
... giáo dục kiểm nghiệm thực tiễn + CGD giải pháp giáo dục * Công nghệ học (CnH )- Công nghệ giáo dục (CGD) Thuật ngữ Công nghệ giáo dục - Công nghệ học trình làm khái niệm khoa học - Công nghệ giáo ... HUẤN GIÁO VIÊN DẠY TIẾNG VIỆT CGD NĂM HỌC 2 014 - 2 015 Công nghệ giáo dục, tập 1, tập 2 Giáo dục tiểu học đầu kỉ XXI Môn Tiếng Việt lớp CGD (Tài liệu Tập huấn) Quy trình tập huấn Tiếng Việt lớp ... Công nghệ giáo dục Luận điểm Hồ Ngọc Đại giáo dục Quy trình công nghệ giáo dục Quan điểm giáo dục Công nghệ Giáo dục Các thao tác làm khái niệm ( Chia nhóm thảo luận theo nội dung trên) Phần I: Công...
 • 54
 • 4,853
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra môn tiếng việt lớp 1 công nghệ giáo dụcchuyên đề 2 dạy học tiếng việt lớp 1 công nghệ giáo dụctiếng việt lớp 1 công nghệ giáo dụcdạy tiếng việt lớp 1 công nghệ giáo dụcthiết kế tiếng việt lớp 1 công nghệ giáo dụcsách tiếng việt lớp 1 công nghệ giáo dụctài liệu tiếng việt lớp 1 công nghệ giáo dụcchương trình tiếng việt lớp 1 công nghệ giáo dụcvideo dạy tiếng việt lớp 1 công nghệ giáo dụcmột số vấn đề về phá sản ở việt nammột số vấn đề về quản lý chất lượng trong các doanh nghiệp công nghiệpmột số vấn đề về lạm phát ở việt nammột số vấn đề về lý luận cơ bản trong nghiên cứu ngụn ng hc ng dngmot so van de ve pham vi khong gian trong danh gia tai nguyen nuoc matmột số vấn đề về phương pháp sáng tác trong văn học cổ phương đôngLuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNUTuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 1 năm 2016.Luân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNUBài 15. Vệ sinh thần kinhBài 16. Vệ sinh thần kinh (tiếp theo)Bài 16. Vệ sinh thần kinh (tiếp theo)43 ThongTinTiengAnh HoangTheTuan 2012.pdfLuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNU50 ThongTinTiengAnh NguyenVanTuyen 2012.pdfLuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNU53 ThongTinTiengAnh VuThiKimNgan 2015.pdfNGHIÊN cứu, THIẾT kế và CHẾ tạo mẫu XE điện CHO NGƯỜI KHIẾM THỊLuận văn Thạc sĩ - Tóm tắt | Hanoi University of Science, VNU1.Thong bao trieu tap hop DHDCD bat thuong 20155.Phieu dong gop y kien DHDCD bat thuong 2015Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường 2015To trinh 914.TTr-MB-HDQTBảng đơn vị đo độ dàiGiảm đi một số lần