Bài giảng FMS CIM CHƯƠNG 5 ĐHBK HN

Bài giảng tự động hóa quá trình sản xuất FMS CIM chương 5 ths phạm thế minh

Bài giảng tự động hóa quá trình sản xuất FMS CIM chương 5  ths phạm thế minh
... Vận tải Th.s Phạm Thế Minh Chương 5: Kế hoạch sản xuất 5. 1 Hệ thống kế hoạch sản xuất Tự động hóa trình sản xuất FMS & CIM 5. 2 Kế hoạch trình lao động 5. 3 Kế hoạch vị trí lao động 5. 4 Kế hoạch ... Vận tải Th.s Phạm Thế Minh Chương 5: Kế hoạch sản xuất 5. 1 Hệ thống kế hoạch sản xuất Tự động hóa trình sản xuất FMS & CIM 5. 2 Kế hoạch trình lao động 5. 3 Kế hoạch vị trí lao động 5. 4 Kế hoạch ... Chương 5: Kế hoạch sản xuất 5. 1 Hệ thống kế hoạch sản xuất Tự động hóa trình sản xuất FMS & CIM 5. 2 Kế hoạch trình lao động 5. 3 Kế hoạch vị trí lao động 5. 4 Kế hoạch phương tiện lao động 5. 5 Vận...
 • 33
 • 140
 • 0

Bài giảng nền móng - Chương 5

Bài giảng nền móng - Chương 5
... trc 5- 1 9 Chng Nn nhõn to Chng Nn nhõn to 5- 1 1 5. 1 Khỏi nim 5- 1 1 5. 2 m cỏt 5- 1 1 5. 3 Nn cc cỏt 5- 5 5 5.4 Nn cc vụi v cc t ximng 5- 8 8 5. 5 Phng ... sau: St = S - t +t (5. 23) Trong ú: St - lỳn d tớnh mt thi gian t no ú t - thi gian nộn trc - h s kinh nghim, xỏc nh theo cụng thc = S t1 t1 St1 (5. 24) Trong cụng thc 5. 23 v 5. 24: S - lỳn n ... nh sau: - m ca t s gim i khong - 8%; - Modul bin dng tng khong - ln ; - Lc dớnh tng lờn khong 1 ,5 - ln Theo kt qu thc nghim cho thy rng cng chu nộn trc ca mi cc vụi cú th t ti 100 0-2 50 0 KPa...
 • 20
 • 518
 • 3

Bài giảng triết học - Chương 5

Bài giảng triết học - Chương 5
... hệ: bên trong-bên ngoài, chủ yếu-thứ yếu, chất-không chất, trực tiếp-gián tiếp, ngẫu nhiên-tất nhiên Phép BCDV nghiên cứu mối liên hệ phổ biến > Quan điểm toàn diện, lịch sử, cụ thể Chương PHÉP ... Chương PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT VỀ MỐI LIÊN HỆ PHỔ BIẾN VÀ SỰ PHÁT TRIỂN 5. 2 HAI NGUYÊN LÝ CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT 5. 2.1 Nguyên lý mối liên hệ phổ biến ... LIÊN HỆ PHỔ BIẾN VÀ SỰ PHÁT TRIỂN 5. 2.2 Nguyên lý phát triển Quan điểm siêu hình: phát triển tăng lên mặt lượng Quan điểm biện chứng: phát triển phạm trù triết học dùng để khái quát qúa trình vận...
 • 4
 • 396
 • 1

Bài giảng Giáo án chương 5 - Hóa 11

Bài giảng Giáo án chương 5 - Hóa 11
... CH3-CH-CH3 GV Kết luận CH3 : 2- metyl propan - C5H12 có đồng phân CH3-CH2-CH2-CH2-CH3 pentan CH3-CH-CH2-CH3 2-mêtyl butan CH3 CH3 CH3 - C - CH3 GV Bậc cacbon ? CH3 2,2-dimetyl propan * Nghiên cứu ... mạch hở? CH3-CH-CH3 HS: -Ba chất có CTCT CH3 Gv Hãy viết CTCT có *C5H12: CH3-CH2-CH2-CH2-CH3 C4H10, C5H12 HS CH3-CH-CH2-CH3 Gv Chú ý hướng dẫn HS trình tự viết CH3 CTCT CH3 - Các ankan từ C4 trở ... HS.Tham khảo SGK, liên hệ thực tế công nghiệp Củng cố - Củng cố: 3/ 15 SGK Dặn dò: - học bài, làm 4 ,5, 7/ SGK; 5. 11 đến 5. 14; 5. 16, 5. 17/ SBT - Chuẩn bị XICLOANKAN ...
 • 7
 • 223
 • 0

Tài liệu Bài giảng môn Marketing - chương 5 Lựa chọn thị trường mục tiêu docx

Tài liệu Bài giảng môn Marketing - chương 5 Lựa chọn thị trường mục tiêu docx
... máy Lựa chọn thị trường mục tiêu Thị trường mục tiêu (target market) thị trường bao gồm khách hàng có nhu cầu mong muốn mà doanh nghiệp định đáp ứng Đánh giá khúc thị trường để chọn thị trường ... NỘI DUNG Những hiểu biết chung thị trường Phân khúc thị trường Lựa chọn thị trường mục tiêu Định vị thị trường Những hiểu biết chung thị trường Thị trường tập hợp tất người mua người bán ... Căn vào đặc tính sản phẩm – Thị trường sản phẩm hữu hình – Thị trường sản phẩm vơ hình  Căn vào khơng gian địa lý – Thị trường tồn cầu – Thị trường quốc gia – Thị trường khu vực, địa phương ...
 • 16
 • 416
 • 0

Bài giảng HIGH VOLTAGE - Chương 5 Cách điện đường dây - Kỹ thuật điện cao áp

Bài giảng HIGH VOLTAGE - Chương 5 Cách điện đường dây - Kỹ thuật điện cao áp
... 275kV 400kV Porcelain Glass Hydrophobic Polymeric Materials CÁCH ĐIỆN ĐỞ TIE NECK SPINDLE PIN INSULATOR BASE CAP CAP CAP SHED PIN CORE DISC CÁCH ĐIỆN TREO SHED LONG ROD CÁCH ĐIỆN TREO CÁCH ĐIỆN ... TREO SỐ LƯNG BÁT SÚ VÀ KHOẢNG CÁCH KHÔNG KHÍ NHỎ NHẤT U uot = nHEout = K U qdatt K = (5 − 20%) = 1,1 U qdatt = K cpU ph max U dm = K cp SỐ LƯNG BÁT SÚ VÀ KHOẢNG CÁCH KHÔNG KHÍ NHỎ NHẤT Chúc bạn...
 • 24
 • 571
 • 0

Bài giảng Hóa keo: Chương 5 CÁC HỆ KEO TRONG MÔI TRƯỜNG LỎNG VÀ KHÍ ThS. Trương Đình Đức

Bài giảng Hóa keo: Chương 5 CÁC HỆ KEO TRONG MÔI TRƯỜNG LỎNG VÀ KHÍ ThS. Trương Đình Đức
... môi trường lỏng khí Chương 5: Các hệ keo môi trường lỏng khí Chương 5: Các hệ keo môi trường lỏng khí Chương 5: Các hệ keo môi trường lỏng khí Chương 5: Các hệ keo môi trường lỏng khí Nhũ tương ... cao (gen hóa ) (Cpt > 74%) Chương 5: Các hệ keo môi trường lỏng khí Chương 5: Các hệ keo môi trường lỏng khí Chương 5: Các hệ keo môi trường lỏng khí Chương 5: Các hệ keo môi trường lỏng khí Chất ... CaCl2 Chương 5: Các hệ keo môi trường lỏng khí N/D DD1 Chương 5: Các hệ keo môi trường lỏng khí Slide 14 DD1 DINH DUC, 9/22/2009 Chương 5: Các hệ keo môi trường lỏng khí Chương 5: Các hệ keo môi trường...
 • 30
 • 621
 • 0

bài giảng hóa sinh chương 5 vitamin

bài giảng hóa sinh chương 5 vitamin
... choline, inositol, Vitamin tan ch t bộo Vitamin A v caroten Vitamin D Vitamin E Vitamin K Vitamin Q Vitamin A v Caroten Cú d ng vitamin nhúm A quan tr ng Vitamin A1: nhi u Vitamin A2: nhi ... oxi húa kh v i c ng cao Vitamin tan n c Vitamin B1 Vitamin B2 Vitamin PP Vitamin B6 Vitamin B12 Vitamin C NH2 VitaminH C B C N H2 S N CH3 C CH2OH H2 Vitamin B1 Vitamin B1 th ng Ch c nng ... c u: 50 -100mg/ng i/ngy B ng: Vitamin v ch c nng c a nú Vitamin Vitamin tan n c Thiamine (B1) Riboflavin (B2) Pyridoxin (B6) Nicotinic acid (PP) Vitamin B12 Vitamin C Vitamin tan ch t bộo Vitamin...
 • 31
 • 628
 • 0

bài giảng công nghệ chương 5 công nghệ sinh học ứng dụng trong nông nghiệp

bài giảng công nghệ chương 5 công nghệ sinh học ứng dụng trong nông nghiệp
... Giới thiệu Hiện nay, ứng dụng cơng nghệ sinh học nơng nghiệp tập trung vào hướng: Chọn lọc biến đổi di truyền trồng để có đặc điểm mong ... Kỹ thuật cấy chuyển phơi Kỹ thuật ứng dụng rộng rãi cấy chuyển hợp tử bò Tạo chế phẩm phòng tránh bệnh cho động vật Chủ yếu tạo vaccine hệ nhờ áp dụng cơng nghệ DNA tái tổ hợp, chẳng hạn vaccine ... giống trồng Nhân giống ống nghiệm Sản xuất đơn bội (1n) Lai vơ tính (somatic hybridization) Ứng dụng kỹ thuật chọn dòng tế bào biến dị soma (somaclonal variation) Nhân giống vơ tính in vitro...
 • 12
 • 357
 • 0

Bài giảng Client/Server - Chương 5: Xử lý CSDL nâng cao pdf

Bài giảng Client/Server - Chương 5: Xử lý CSDL nâng cao pdf
... FILEGROWTH=1MB); GO 11 Tạo CSDL T-SQL(2) USE MyDB; CREATE TABLE MyTable ( cola int PRIMARY KEY, colb char(8) ) ON MyDB_FG1; GO 12 Vị trí CSDL My_DB máy 13 Cú pháp tạo, xóa CSDL T-SQL Tạo CSDL: CREATE DATABASE ... xóa file số Thêm, sửa, xóa quan hệ bảng Bảo trì CSDL (2) - Mở rộng kích thước ALTER DATABASE Products MODIFY FILE ( NAME = ‘Prods', SIZE = 20MB) - Thêm file liệu vào file group PRIMARY ALTER DATABASE ... FILENAME='‘c:\sqldata\prods2.ndf', SIZE=10MB , MAXSIZE=20MB) - Mở rộng kích thước Log file ALTER DATABASE Products MODIFY FILE ( NAME = ProdsLog', SIZE = 10MB) Bảo trì CSDL( 3) - Thêm file group ALTER DATABASE Products...
 • 46
 • 340
 • 2

Bài giảng hợp ngữ - Chương 5 ppsx

Bài giảng hợp ngữ - Chương 5 ppsx
... -1 024 CWD MOV BX, 256 IDIV BX t qu : Th ng = AX = -4 S d = DX = 5. 2.2 Hi n t Ví d : Hãy th c hi Gi i: MOV MOV DIV ng tràn phép chia n phép chia 51 2 cho AX, 51 2 BL, BL K t qu phép chia b ng 256 , ... qu : Th ng = AL = -3 2 S d = AH = Ví d 3: Hãy th c hi n phép chia -1 024 cho 256 Gi i: Vì s chia b ng 256 (là m t s 16 bit) nên s b chia ph i ch a DX:AX, t c DX:AX = -1 024 Nh ng -1 024 có th ch a ... Hãy th c hi n phép nhân hai s : -6 4 Gi i: MOV AL, MOV BL, -6 4 IMUL BL t qu : Tích = AX = -1 28 (th c ch t ch ch a AL k t qu dài bit = 80h) 5. 2 Các l nh chia (Divide) 5. 2.1 Cú pháp l nh L nh chia...
 • 3
 • 144
 • 0

Bài giảng thủy lực - Chương 5 pptx

Bài giảng thủy lực - Chương 5 pptx
... with FinePrint - purchase at www.fineprint.com H 02 V22 Q2 = Η2 + = Η2 + σ 2g g ( h2b ) C = σ h2 - H2 (σ = 1, 05 - 1,1) 33 Tóm tắt giảng Thủy Lực- TS Huỳnh công Hoài ĐH Bách Khoa HCM 5. 5 XÁC ĐỊNH ... FinePrint - purchase at www.fineprint.com Đưa nước nhảy chân công trình Bể tiêu Tường tiêu Bể tường kết hợp Công trình tiêu 32 Tóm tắt giảng Thủy Lực- TS Huỳnh công Hoài ĐH Bách Khoa HCM 5. 3 BỂ ... Tóm tắt giảng Thủy Lực- TS Huỳnh công Hoài ĐH Bách Khoa HCM 5. 2 NỐI TIẾP CHẢY MẶT Nối tiếp chảy mặt thường gặp điều kiện công trình...
 • 4
 • 699
 • 10

Bài giảng mạng NGN - Chương 5 pot

Bài giảng mạng NGN - Chương 5 pot
... BÀI GIẢNG NGN Chương 5: Dòch vụ NGN Hình 5- 1 Mạng đa dòch vụ (góc độ dòch vụ) Như đề cập phần trước, NGN tập trung ba loại mạng chính: mạng thoại PSTN, mạng di động mạng chuyển mạch gói (mạng ... hàng môi trường NGN - 127 - BÀI GIẢNG NGN Chương 5: Dòch vụ NGN V KIẾN TRÚC DỊCH VỤ THẾ HỆ SAU Hình 5- 5 Cấu trúc mạng đa dòch vụ (từ góc độ mạng) Sự hiểu biết cấu trúc dòch vụ mạng hệ giúp làm ... bò ràng buộc thành phần vật lý mạng - 132 - BÀI GIẢNG NGN Chương 5: Dòch vụ NGN Hình 5- 1 2 NGN với nút truy nhập phân tán VI KẾT LUẬN Nhìn từ góc độ người sử dụng, mạng ngày trở thành phương tiện...
 • 18
 • 159
 • 1

Giáo trình THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ - Chương 5 ppsx

Giáo trình THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ - Chương 5 ppsx
... dụng: - Click: nhấp chuột trái - Right click: Nhấp chuột phải - Double click: nhấp chuột trái hai lần liên tiếp - Drop down: danh sách thả xuống Combo Box - Palette: bảng chọn mở rộng - Slide ... nằm chiếu có ghi kèm -Virus (vi-rút): Một chương trình máy tính macro "lây nhiễm" tệp máy tính cách chèn vào tệp Khi tệp bò lây nhiễm nạp vào nhớ, vi-rút lây sang tệp khác Vi-rút thường có ảnh ... ch - ọc, bạn lưu tệp tên - Custom shows (chiếu hình tùy chỉnh): Trong PowerPoint, trình bày bên trình bày nơi bạn nhóm chiếu trình bày có để chiếu phần cho khán giả đặc biệt - Chỗ dành sẵn: Trong...
 • 4
 • 194
 • 0

Bài giảng kiểm toán - Chương 5 pps

Bài giảng kiểm toán - Chương 5 pps
... vấn kiểm toán (A&C) - Công ty kiểm toán t vấn tài kế toán Sài Gòn (AFC) - Công ty kiểm toán Đà Nẵng (DAC) - Công ty kiểm toán Hà Nội (CPA Hà Nội) - Công ty kiểm toán Hạ Long (HAACO) - Công ty kiểm ... thể: Nhà nớc dân, dân dân 5. 2 Nội dung tổ chức công tác kiểm toán 5. 2.1 Tổ chức kiểm toán độc lập 5. 2.1.1 Kiểm toán viên Kiểm toán viên độc lập ngời hành nghề kiểm toán Để hành nghề, họ phải ... Commitees - IAPC) đời công bố văn đạo kiểm toán quốc tế (102) làm sở cho việc soạn thảo chuẩn mực thực hành kiểm toán 5. 2.1.3 Tổ chức máy kiểm toán độc lập Bộ máy kiểm toán độc lập tổ chức kiểm toán...
 • 12
 • 222
 • 0

Xem thêm