CT vừa là KHOA học vừa là NGHỆ THUẬT

Báo cáo khoa học:Quan niệm nghệ thuật về con người trong truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1940-1945 doc

Báo cáo khoa học:Quan niệm nghệ thuật về con người trong truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1940-1945 doc
... "tdi u vo ly" iy (chQ dung eua Nam Cao) Nhu vay, den giai doan 1940-1945, quan niem nghe thuat vi ngUdi truyen ngdn da cd nhQng chuygn biin ca bin so vdi trudc Trong each nhin mdi me 81 Dinh ... giai doan TAI LIEU THAM KHAO [1] Nguyin Hoanh Khung, 1973 Nam Cao Ljch sii vdn hoc Viet Nam 1930-1945, tap V Nxb Gido due Ha Npi [2] Nguyin Ddng Manh, 1983 Khdi ludn - Tdng tap Vdn hoc Viet Nam, ... kech" {Mpt ngudi muon dap vd ddn) Dang chu y la mOt sd cay but truyen ngdn giai doan 1940-1945, ma tieu biiu nhit la Nam Cao, da khdng chi thiy dupc sQ tac dflng manh me eua hoan canh ddi vdi...
 • 8
 • 529
 • 4

báo cáo nghiên cứu khoa học 'quan niệm nghệ thuật về con người trong tiểu thuyết hồ biểu chánh.'

báo cáo nghiên cứu khoa học 'quan niệm nghệ thuật về con người trong tiểu thuyết hồ biểu chánh.'
... Đinh Trí Dũng Quan niệm nghệ thuật Hồ Biểu Chánh, Tr 13-18 ngời tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh trớc hết ngời đạo lý Biểu đạo lý với Hồ Biểu Chánh phơng diện tự giác ý thức nghệ thuật Trong Bức th hối ... XIX bị phá tan tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh [3] Nh vậy, quan niệm nghệ thuật ngời tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh toàn diện Tuy chịu ảnh hởng quan niệm ngời đạo lý văn học trung đại, nhng Hồ Biểu Chánh có ... Thế Uyên khẳng định vấn đề tình dục tự nhiên vào tiểu thuyết Hồ Biểu 17 Đinh Trí Dũng Quan niệm nghệ thuật Hồ Biểu Chánh, Tr 13-18 Chánh: Hồ Biểu Chánh có đề cao đạo lý Khổng giáo tác phẩm mình,...
 • 6
 • 454
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " QUAN NIỆM NGHỆ THUẬT THƠ CỦA TRẦN DẦN, LÊ ĐẠT NHÌN TỪ PHƯƠNG DIỆN TIẾP NHẬN" ppt

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... đại Độc giả tiếp nhận Thơ tinh thần đồng cảm, sẻ chia, Thơ thơ “truyền cảm”, người đọc vui buồn với tác giả, tìm thấy nhân vật trữ tình thơ Với Trần Dần, Đạt, nhà thơ quan niệm làm thơ làm tiếng ... kỷ niệm, ký ức ngập đầy mùi hương quen thuộc - cõi đầy ắp nhớ thương, “hương gây mùi nhớ, trà khan giọng tình” Từ khảo sát thơ Trần Dần, Đạt thấy cách tân nghệ thuật nhà thơ đem lại cho thơ ... môn”, Trần Dần xứng đáng người dẫn đầu nhóm “dòng chữ” với sáng tạo, đổi thơ triệt để Ông khắc dấu ấn đậm tiến trình đổi thơ Việt Nam đại Cùng quan niệm Trần Dần, Đạt làm nên cách mạng thơ kiểu...
 • 9
 • 279
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "ám ảnh nghệ thuật trong truyện ngắn "Một thầy thuốc nông thôn" của F. Kafka" docx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... học Vinh Tạp chí khoa học, tập XXXVII, số 4b-2008 ám ảnh nghệ thuật truyện ngắn Một thầy thuốc nông thôn F Kafka Nguyễn Thị Thanh Hiếu (a) Tóm tắt Một thầy thuốc nông thôn truyện ngắn độc đáo đầy ... chỗ Một thầy thuốc nông thôn truyện ngắn hay F Kafka, xét phơng diện t tởng lẫn nghệ thuật 25 Nguyễn Thị Thanh Hiếu ám ảnh nghệ thuật truyện , TR 21-26 Thành công lớn tạo đợc nỗi ám ảnh mãnh ... nghĩa dự báo sâu sắc Ngời phơng Tây nhận giới họ sống giống giới nghệ thuật Kafka, họ t trải nghiệm nh nhân vật ông từ thập niên đầu kỉ trớc Sức mạnh truyện ngắn chi tiết nghệ thuật, truyện ngắn...
 • 7
 • 459
 • 2

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Ý cảnh nghệ thuật trong thơ Tống biệt của Lý Bạch" pps

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... Mai Đức Hán ý cảnh nghệ thuật thơ Tống biệt Bạch, tr 11-18 Vận dụng luận ý cảnh vào soi chiếu thơ Tống biệt Bạch, mong muốn từ góc nhìn mà thấy đợc đặc sắc mảng thơ Cũng cần phải ... cảnh truyền đợc thần thân, tạo nên độc đáo riêng bắt chớc đợc ý cảnh thơ ông nói chung thơ Tống biệt nói riêng 2.3 Vậy tính độc đáo ý cảnh nghệ thuật thơ Tống biệt Bạch gì? Trớc hết thấy cảnh ... tranh thiên nhiên Thơ Tống biệt Bạch không nằm quy luật chung trình độ cao hơn, tình - cảnh thơ Tống biệt ông có kết hợp hài hòa, thuận lợi để vận dụng luận ý cảnh nghệ thuật để tìm hiểu...
 • 8
 • 241
 • 3

Báo cáo nghiên cứu khoa học " ý cảnh nghệ thuật trong thơ cổ Trung Quốc " pdf

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... Sự đời ý cảnh nghệ thuật Trung Quốc (Trung Quốc nghệ thuật ý cảnh đích đản sinh), Mỹ học ý cảnh (Mỹ học ý cảnh) , tr.221 Chú thích: Trung Quốc Đại bách khoa toàn th, tập II Tr 1168, Trung Quốc Đại ... Viên Hành Bái: ý cảnh thi ca cổ điển Trung Quốc ( Trung Quốc cổ điển thi ca đích ý cảnh) , Nghiên cứu nghệ thuật thi ca Trung Quốc (Trung Quốc thi ca nghệ thuật nghiên cứu) , tr.47 ... thơ cổ điển Trung Quốc vốn lâu có kết cấu ý cảnh giống với hội hoạ Trung Quốc, nhà thơ sâu vào ý cảnh thơ phần nhiều có ý cảnh Điều có quan hệ với truyền thống hàm súc, ý cảnh hài hoà, hứng thơ...
 • 9
 • 155
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học " đặc điểm nghệ thuật trogn tiểu thuyết báu vật của đời của Mạc Ngôn " docx

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... Đặc điểm nghệ thuật tiểu thuyết Trong Báu vật đời, nhân vật Kim Đồng, Thợng Quan Lỗ thị hình tợng ngời phụ nữ mà Mạc Ngôn chục năm trời tìm tòi suy nghĩ, ... theo Mạc Ngôn động chủ yếu khảo sát ngời khoa trơng đến mức thành bệnh hoạn để xem tới đâu Ngay sau đợc xuất bản, Báu vật đời gây tranh cãi gay Nghiên cứu Trung Quốc số 7(86) - 2008 Đặc điểm nghệ ... Nhng thích đây, nhìn nghệ thuật - lịch sử tỉnh táo sắc sảo nhà văn Ông không nơng nhẹ, không xuê xoa khứ Mạch văn Nghiên cứu Trung Quốc số 7(86) - 2008 Đặc điểm nghệ thuật tiểu thuyết ông gây ấn...
 • 7
 • 257
 • 3

Báo cáo nghiên cứu khoa học quan niệm nghệ thuật về con người trong tiểu thuyết hồ biểu chánh

Báo cáo nghiên cứu khoa học  quan niệm nghệ thuật về con người trong tiểu thuyết hồ biểu chánh
... bị phá tan tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh [3] Nh vậy, quan niệm nghệ thuật ngời tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh toàn diện Tuy chịu ảnh hởng quan niệm ngời đạo lý văn học trung đại, nhng Hồ Biểu Chánh có nhìn ... Đinh Trí Dũng Quan niệm nghệ thuật Hồ Biểu Chánh, Tr 13-18 ngời tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh trớc hết ngời đạo lý Biểu đạo lý với Hồ Biểu Chánh phơng diện tự giác ý thức nghệ thuật Trong Bức th ... Thế Uyên khẳng định vấn đề tình dục tự nhiên vào tiểu thuyết Hồ Biểu 17 Đinh Trí Dũng Quan niệm nghệ thuật Hồ Biểu Chánh, Tr 13-18 Chánh: Hồ Biểu Chánh có đề cao đạo lý Khổng giáo tác phẩm mình,...
 • 6
 • 115
 • 0

Quản lý Nhà nước về kinh tế - Quản lý Nhà nước vừa một khoa học vừa nghệ thuật, nghề nghiệp - Quản lý Nhà nước

Quản lý Nhà nước về kinh tế - Quản lý Nhà nước vừa là một khoa học vừa là nghệ thuật, nghề nghiệp - Quản lý Nhà nước
... http://thuvienluanvan.com/datmua.php link để xem) Xin chân thành cảm ơn quý độc giả quan tâm đến thư viện thời gian vừa qua Thông tin liên hệ: Hotline: 093.658.3228 (Mr.Minh) Điện thoại: 043.9911.302 Email: Thuvienluanvan@gmail.com ... Website : http://thuvienluanvan.com http://timluanvan.com http://choluanvan.com Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr Minh) Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302 Email:...
 • 2
 • 1,054
 • 20

Tài liệu LUẬN VĂN: Quản lý Nhà nước vừa một khoa học vừa nghệ thuật, nghề nghiệp pdf

Tài liệu LUẬN VĂN: Quản lý Nhà nước vừa là một khoa học vừa là nghệ thuật, nghề nghiệp pdf
... Đề : Quản Nhà nước kinh tế ? Vì nói quản Nhà nước vừa khoa học vừa nghệ thuật, nghề nghiệp ? Để quản Nhà nước phải dùng phương pháp nào, phương pháp ... nước kinh tế hiểu hoạt động quản có tính chất Nhà nước nhằm điều hành kinh tế, thực quan hành pháp (Chính phủ) Quản Nhà nước kinh tế vừa khoa học vừa nghệ thuật, nghề nghiệp : a) Quản ... thuộc nhiều vào kiến thức, ý chí tài nhà quản kinh tế Kết nghệ thuật quản đưa định quản hợp tối ưu cho tình quản lsy Quản Nhà nước kinh tế nghề nghiệp với máy hệ thống tổ chức bao...
 • 10
 • 614
 • 2

đề bài quản lý nhà nước về kinh tế gì vì sao nói quản lý nhà nước vừa một khoa học vừa nghệ thuật, nghề nghiệp để quản lý nhà nước phải dùng phương pháp nào, các phương pháp này trong c

đề bài  quản lý nhà nước về kinh tế là gì  vì sao nói quản lý nhà nước vừa là một khoa học vừa là nghệ thuật, nghề nghiệp  để quản lý nhà nước phải dùng phương pháp nào, các phương pháp này trong c
... vi c quan phải qua đào tạo nghề nghiệp để c đủ tri th c, kỹ năng l c làm c ng t c quản lĩnh v c kinh tế Nhà c C c phương pháp quản Nhà c kinh tế : Phương pháp quản Nhà c kinh ... tình c thể, tuỳ thu c vào đ c điểm đối tượng l c kinh nghiệm Nhà c đội ngũ c n bộ, viên ch c Nhà c C c phương pháp quản chủ yếu Nhà c kinh tế bao gồm : 3.1 C c phương pháp hành : C c ... đội ngũ c n quản kinh tế, phong c ch làm vi c, phương pháp hình th c tổ ch c quản lý; khả thích nghi cao hay thấp v.v máy quản kinh tế Nhà c Tính nghệ thuật quản Nhà c kinh tế thể...
 • 9
 • 760
 • 12

QUẢN LÝ VỪA NGHỆ THUẬT VỪA KHOA HỌC doc

QUẢN LÝ VỪA LÀ NGHỆ THUẬT VỪA LÀ KHOA HỌC doc
... Quản nghệ thuật khoa học Quản bao gồm hai mặt nghệ thuật khoa học nghệ thuật việc khiến người nhiệt tình mặt bạn Khoa học làm để thực điều Có yếu tố bản: kế hoạch, xếp, quản lý, ... viên làm việc hiệu nhân viên làm đơn vị công việc vòng mà mặt giám đốc Nếu bạn thuê làm quản họ họ làm đơn vị công việc ngày, điều lợi ích bỏ tiền thuê bạn làm quản lý? Mặt khác, họ làm đơn ... công việc tiêu chuẩn đánh giá người quản lý, người biết tạo sức mạnh nhóm hiệu công việc Lên kế hoạch Nhà quản bắt đầu với việc lên kế hoạch Nhà quản giỏi bắt đầu với kế hoạch tốt Không...
 • 6
 • 286
 • 1

Quản lý vừa nghệ thuật vừa khoa học pdf

Quản lý vừa là nghệ thuật vừa là khoa học pdf
... Một nhóm làm việc bạn có nhiều khách hàng có doanh thu cao Đó thước đo hiệu công việc tiêu chuẩn đánh giá người quản lý, người biết tạo sức mạnh nhóm hiệu công việc Lên kế hoạch Nhà quản bắt ... khác Suy nghĩ việc hiệu suất công nhân làm 14 công việc thuê cỗ máy làm việc tương tự với công nhân giờ? Bí là: Một điều thường bị bỏ sót công việc cấp quản tạo kế hoạch hiệu Điều nhiều khó thành ... Bạn cần rà soát lại tất trước kế hoạch bắt đầu Quản Sẵn sàng thứ bấm vào nút khởi động Hãy nói người cần làm Bạn cần hình dung nhạc trưởng, quản dàn nhạc Mọi người phải tự hoàn thành tốt...
 • 4
 • 307
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quản lí là nghệ thuật và khoa họcquỹ phát triển khoa học và công nghệ là gìthị trường khoa học và công nghệ là gìquản lý kinh doanh là một khoa học và một nghềtiềm lực khoa học và công nghệ là gìchính sách khoa học và công nghệ là gìkhoa học và công nghệ là gìcơ sở lý luận triết học của quan điểm khoa học và công nghệ cùng với giáo dục đào tạo là những quốc sách hàng đầu trong quá trình thực hiện côngquản lý khoa học và công nghệ là gìtổ chức khoa học và công nghệ là gìdịch vụ khoa học và công nghệ là gìnghiên cứu khoa học và công nghệ là gìnhân lực khoa học và công nghệ là gìdoanh nghiệp khoa học và công nghệ là gìnhiệm vụ khoa học và công nghệ là gì20090806-KSH-BCTC soat xet 6 thang dau nam 2009 – KSH 3. Bang CDKT20090806-KSH-BCTC soat xet 6 thang dau nam 2009 – KSH 5. BCLC tien te6.Thiet minh Bao cao tai chinhHDA TB DHCDTN 2017 signedTTr001 PPLN 2014- KH2015TTr002A Bang tham chieu sua doi dieu le Cong tyTTr002 PPLN 2013- KH2014TTr005 To trinh so luong HDQT BKS 2014-2018A Danh muc tai lieu gui co dong 2014Lịch dạy của tháng 4nq hdqt thong qua cho cty con cty lien ket vaynq so 22 tq ngay dang ky cuoi cung chot danh sach tra co tuc nam 2016nq so 21 phuong an phat hanh gd1bckq giao dich mua lai cpnq so 20 nhan chuyen nhuong khu dat tai hiep binh chanh pmnq so 19 tq bo nhiem kttnq so 17 tq ds ung cu hdqt bksnq so 16 tq bo nhiem ptgd tran cong luan09. TT thong qua bao cao tai chinhSuy niệm 14 chặng đàng thánh giá chúa