ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP Hỗn Dịch Thuốc mỡ Thuốc đặt

Đề cương thực tập bào chế 2, phần 1 :hỗn dịch, thuốc mỡ , thuốc đặt

Đề cương thực tập bào chế 2, phần 1 :hỗn dịch, thuốc mỡ , thuốc đặt
... Nam IV, NXB Y Học, 200 9, phụ lục 1- thuốc mỡ 2- Huỳnh Văn Hóa, Thuốc m , Bào chế sinh dược học Tập II, NXB Y Học, 2 011 ,trang 64 -11 8 3- Lê Thị Thu Vân, Nhũ tương, Chất nhũ hóa gây thấm, Bào chế sinh ... (Thailand) Ltd ▸ 65 Moo 12 , LardkrabangBangplee Road, Bangplee, Samutprakarn 10 54 0, Thailand ▸ Hạn sử dụng: 12 /11 /14 12 /11 /17 ▸ ▸ 1. 5 2chế phẩm hỗn dịch uống Ibuprofen Chế phẩm 1: HỖN DỊCH IBUPROFEN ... “Acid citric , “Natribenzoat” Trong: Dược Điển Việt Nam IV, nhà xuất Y học, Hà Nội, Việt Nam, 32 3, 2 4 2, 56 7, 29 6, 17 , 413 , PL -12 (2009) Hoàng Ngọc Hùng, Vũ Chu Hùng “Acid edetic , “Vanillin”...
 • 31
 • 3,914
 • 8

Đề cương thực tập thuốc mỡ thuốc đạn hỗn dịch, Bào chế 2 ĐH Y Dược TPHCM

Đề cương thực tập thuốc mỡ thuốc đạn hỗn dịch, Bào chế 2 ĐH Y Dược TPHCM
... Association, 20 09, p 518- 519 17 Thuốc đạn Paracetamol Trịnh Thị Thu Loan, Thuốc đặt, Bào chế Sinh dược học tập II, Bộ môn bào chế, 20 14, trang 99 – 116 Bộ Y Tế, Chuyên luận thuốc đạn paracetamol, Dược ... lượng tá dược thêm vào để điều chế 24 viên thuốc đạn, thiết lập công thức bào chế cho 24 viên thuốc đạn, dự trừ hao hụt 10% − Điều chế 24 viên thuốc đạn Paracetamol theo phương pháp đun ch y đổ khuôn ... Vân Hỗn dịch thuốc Bào chế sinh dược học tập II, Bộ môn Bào chế, 20 14, trang 27 -40 II.Phần Thực hành 2. 1Xác định vai trò Gôm xanthan công thức Điều chế công thức − − Công thức có đ y đủ thành phần...
 • 18
 • 3,882
 • 8

Đề cương thực tập bào chế 2: phần 2 cốm pha hỗn dịch paracetamol, viên nang, viên nén

Đề cương thực tập bào chế 2: phần 2 cốm pha hỗn dịch paracetamol, viên nang, viên nén
... “Phép thử độ rã viên nén viên nang” PL-11.3 PL11.6 26 ĐCTT Bào Chế Kế Hoạch Thực Tập KẾ HOẠCH THỰC TẬP Thời gian Tuần Công việc − − − Thảo luận đề cương, thống nội dung thực tập Làm quen trang ... Cân viên sau thử nghiệm tính kết Độ mài mòn viên khoảng ≤ 3% 25 VIÊN NÉN STRYCHNIN – B1 Tài liệu tham khảo [1], [2] , [3]: Lê Quan Nghiệm, Lê Văn Lăng Thuốc viên nén Bào chế sinh dược học tập 2, ... Trí.Thuốc tác động lên hệ miễn dịch, Hóa dược 2. Nhà xuất Giáo dục Việt Nam, trang 381 [2] Lê Hậu Thuốc viên nang vi nang Bào chế sinh dược học tập 2. Nhà xuất Y học 20 10, trang 28 5 [3] GS.TS Lê Quan Nghiệm,...
 • 27
 • 5,364
 • 8

Đề cương thực tập bào chế 2 phần 2: cốm pha hỗn dịch paracetamol, viên nang paracetamol, viên nén Strychnin B1

Đề cương thực tập bào chế 2 phần 2: cốm pha hỗn dịch paracetamol, viên nang paracetamol, viên nén Strychnin B1
... khối lượng”, “Phép thử độ rã viên nén viên nang , PL-11.3, PL-11.6 VIÊN NÉN STRYCHNIN B1 Đặt vấn đề Thuốc viên nén có dạng bào chế khối rắn định hình, có hình dạng định viên chứa lượng xác hay nhiều ... HOẠCH THỰC TẬP 12 Buổi1 Buổi -Thảo luận đề cương -Điều chế thuốc cốm -Sắp xếp công việc Paracetamol, đánh phải làm giá thành phẩm -Điều chế cốm cho viên nang Paracetamol Buổi Buổi -Đóng viên nang, ... điều chế viên nang paracetamol 330mg Thành phần yêu cầu công thức cho viên nang Paracetamol 330 mg Talc tá dược vừa đủ để đóng nang số số Đặc điểm dạng bào chế: - Dạng bào chế: viên nang cứng...
 • 13
 • 3,527
 • 2

soạn đề cương thực tập điện - khí nén cho sinh viên ngành điện và thi công hình tay máy

soạn đề cương thực tập điện - khí nén cho sinh viên ngành điện và thi công mô hình tay máy
... CÁC HÌNH Hình 2-1 Hình 2-2 Hình 2-3 Hình 2-4 Hình 2-5 Hình 2-6 Hình 2-7 Hình 2-8 Hình 2-9 Hình 2-1 0 Hình 2-1 1 Hình 2-1 2 Hình 2-1 3 Hình 2-1 4 Hình 2-1 5 Hình 2-1 6 Hình 2-1 7 Hình 2-1 8 Hình 2-1 9 Hình ... 2-2 0 Hình 2-2 1 Hình 2-2 2 Hình 2-2 3 Hình 2-2 4 Hình 2-2 5 Hình 2-2 6 Hình 2-2 7 Hình 2-2 8 Hình 2-2 9 Hình 2-3 0 Hình 2-3 1 Hình 2-3 2 Hình 2-3 3 Hình 2-3 4 Hình 2-3 5 Hình 2-3 6 Hình 2-3 7 Hình 2-3 8 Hình 2-3 9 ... 3-8 Hình 3-9 Hình 3-1 0 Hình 3-1 1 Hình 3-1 2 Hình 3-1 3 Hình 3-1 4 Hình 3-1 5 Hình 3-1 6 Hình 3-1 7 Hình 3-1 8 Hình 3-1 9 Hình 3-2 0 Hình 3-2 1 Hình 3-2 2 Hình 3-2 3 Hình 3-2 4 Hình 3-2 5 Hình 3-2 6 Hình 3-2 7...
 • 168
 • 392
 • 3

Đề cương thực tập điện khí nén và thi công hình tay máy

Đề cương thực tập điện  khí nén và thi công mô hình tay máy
... động: Máy nén khí theo nguyên lý thay đổi thể tích: máy nén khí kiểu pittông, máy nén khí kiểu cách gạt, máy nén khí kiểu root, máy nén khí kiểu trục vít Máy nén khí tuabin: máy nén khí ly tâm máy ... CÁC HÌNH Hình 2-1 Hình 2-2 Hình 2-3 Hình 2-4 Hình 2-5 Hình 2-6 Hình 2-7 Hình 2-8 Hình 2-9 Hình 2-10 Hình 2-11 Hình 2-12 Hình 2-13 Hình 2-14 Hình 2-15 Hình 2-16 Hình 2-17 Hình 2-18 Hình 2-19 Hình ... CHẤP HÀNH D THI T KẾ MẠCH KHÍ NÉN BẰNG BIỂU ĐỒ KARNAUGH E CÁC BÀI TẬP ÁP DỤNG A Máy nén khí Thi t bò phân phối khí nén: I Máy nén khí: 1) Khái niệm: Máy nén khí thi t bò tạo áp suất khí, lượng...
 • 180
 • 261
 • 7

LUẬN VĂN:soạn đề cương thực tập điện, khí nén cho sinh viên ngành điện và hình thi công tay máy

LUẬN VĂN:soạn đề cương thực tập điện, khí nén cho sinh viên ngành điện và mô hình thi công tay máy
... động: Máy nén khí theo nguyên lý thay đổi thể tích: máy nén khí kiểu pittông, máy nén khí kiểu cách gạt, máy nén khí kiểu root, máy nén khí kiểu trục vít Máy nén khí tuabin: máy nén khí ly tâm máy ... CÁC HÌNH Hình 2-1 Hình 2-2 Hình 2-3 Hình 2-4 Hình 2-5 Hình 2-6 Hình 2-7 Hình 2-8 Hình 2-9 Hình 2-10 Hình 2-11 Hình 2-12 Hình 2-13 Hình 2-14 Hình 2-15 Hình 2-16 Hình 2-17 Hình 2-18 Hình 2-19 Hình ... CHẤP HÀNH D THI T KẾ MẠCH KHÍ NÉN BẰNG BIỂU ĐỒ KARNAUGH E CÁC BÀI TẬP ÁP DỤNG A Máy nén khí Thi t bò phân phối khí nén: I Máy nén khí: 1) Khái niệm: Máy nén khí thi t bò tạo áp suất khí, lượng...
 • 180
 • 201
 • 0

Đề cương thực tập bào chế 1 thuốc nhỏ mắt cloramphenicol, thuốc tiêm lidocain, thuốc nhỏ mắt kẽm sulfat

Đề cương thực tập bào chế 1 thuốc nhỏ mắt cloramphenicol, thuốc tiêm lidocain, thuốc nhỏ mắt kẽm sulfat
... 2 014 , pg 12 2 -12 3 − [5] Trịnh Thị Thu Loan, Thuốc nhỏ mắt, Bào chế sinh dược học Tập I, NXB Y học,2 014 , tr 214 - 215 − [6] US Pharmacopoeia 30-NF25 2007 − − KẾ HOẠCH THỰC TẬP PHẦN THUỐC TIÊM VÀ THUỐC ... NaCL công thức: 1, 71 x 2 ,11 =3, 61 g − Nồng độ phần trăm acid boric dung dịch này: g 3, 61 10 0 = 1, 81 200 % CM = − C % 10 1, 81 10 = = 0,3 M 61, 8 Nồng độ mol/l dung dịch acid boric 1, 8% là: − M ( ... sưng sung huyết nhỏ thuốc vào niêm mạc Trong thuốc nhỏ mắt, Naphazolin dùng nồng độ 0, 01 – 0 ,1% để làm giảm sung huyết kết mạc, ngứa kích ứng [5] Chế phẩm thuốc nhỏ mắt phối hợp Kẽm sulfat 0,25%...
 • 31
 • 6,179
 • 14

Đề cương thực tập.doc

Đề cương thực tập.doc
... Thiu Nht Tõn Lp Ckx06.1 Chơng II thực trạng vấn đề TậP HợP chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty cổ phần sơn tổng hợp hà nội...
 • 2
 • 1,613
 • 12

Đề cương thực tập tốt nghiệp khoan quản trị kinh doanh học viện bưu chính viễn thông

Đề cương thực tập tốt nghiệp khoan quản trị kinh doanh học viện bưu chính viễn thông
... chức quản trị doanh nghiệp: Quản trị nhân lực Quản trị Marketing Quản trị tài Quản trị sản xuất Quản trị chiến lược Sau phần thực tập chung sinh viên cần đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh, ... công tác quản trị doanh nghiệp bất cập làm sở cho việc thực tập chuyên sâu 5.2 Thực tập chuyên sâu Sinh viên thực tập chuyên sâu phục vụ cho làm khóa luận tốt nghiệp/ thi tốt nghiệp theo đề cương ... dẫn giảng viên, chuyên đề lĩnh vực: - Quản trị nhân lực - Quản trị Marketing - Quản trị tài - Quản trị sản xuất - Quản trị chiến lược Nếu sinh viên làm KLTN nội dung thực tập phục vụ cho việc...
 • 2
 • 4,476
 • 43

Đề cương thực tập tốt nghiệp cao đẳng quản trị kinh doanh

Đề cương thực tập tốt nghiệp cao đẳng quản trị kinh doanh
... chuyên đề liên quan quản trị doanh nghiệp như: 1/ Nhóm đề tài quản trị sản xuất 2/ Nhóm đề tài quản trị chiến lược 3/ Nhóm đề tài quản trị nhân 4/ Nhóm đề tài quản trị chất lượng 5/ Nhóm đề tài quản ... Điểm thực tập tốt nghiệp đánh giá theo thang điểm 10 12 Nội dung thực tập tốt nghiệp Nội dung thực tập viết báo cáo thực tập nhằm vào việc thực hành giải có hệ thống vấn đề cụ thể lĩnh vực quản trị ... cáo thực tập tốt nghiệp người khác chịu hình thức kỷ luật thực tập lại khóa sau b Đơn vị thực tập Sinh viên thực tập doanh nghiệp thuộc hình thức sở hữu tập đoàn, tổng công ty, công ty liên doanh, ...
 • 6
 • 8,510
 • 55

Đề cương thực tập tốt nghiệp học sinh- sinh viên nghề công nghệ thông tin

Đề cương thực tập tốt nghiệp học sinh- sinh viên nghề công nghệ thông tin
... nơi thực tập Khoa cử người đến liên hệ nhận lại Phiếu nhận xét V Yêu cầu kết Hai tuần sau kết thúc đợt thực tập, nhóm học sinh - sinh viên thực tập phải nộp báo cáo thực tập theo mẫu báo cáo thực ... - Tìm hiểu công nghệ IV Yêu cầu phía Cơ quan/Đơn vị thực tập - Mô tả công việc yêu cầu nghiệp vụ Giải đáp thắc mắc nghiệp vụ để em nắm bắt thực tập - Phân công người hướng dẫn thực tập; Giám sát ... thực tập; Giám sát kiểm tra trình thực tập sinh viên Cuối thời gian thực tập, Quí quan/đơn vị có Phiếu nhận xét/đánh giá mặt: tinh thần, thái độ… trình thực tập (theo mẫu) Phiếu nhận xét phải...
 • 2
 • 3,282
 • 39

Mẫu đề cương thực tập tốt nghiệp

Mẫu đề cương thực tập tốt nghiệp
... trình nâng cao mạng cục Lập trình thực hiện: Tuần 1: Nhận công việc, viết Đề cương, lập kế hoạch, chuẩn bị yêu cầu để thực công việc, nộp đề cương thực tập tốt nghiệp Tuần 2: Làm quen với môi trường ... báo cáo kết thực tập tốt nghiệp Đề nghị: Không có đề nghị Ngày nộp đề cương: 05/12/2010 Ngày nộp Báo cáo kết thực tập: 07/01/2011 Ngày… tháng… năm 2010 Chữ ký CBHD đơn vị thực tập Ngày… tháng… năm ... cáo tốt nghiệp Tuần 6: Tìm hiểu chức cách làm việc người quản trị mạng mạng nội bộ, vừa viết báo cáo tốt nghiệp Tuần 7: Kiểm tra lại hoàn thành báo cáo tốt nghiệp Tuần 8: Nộp báo cáo kết thực tập...
 • 2
 • 30,683
 • 480

Đề cương thực tập nghề nghiệp

Đề cương thực tập nghề nghiệp
... sau kết thúc đợt thực tập, sinh viên thực tập phải nộp báo cáo thực tập theo mẫu báo cáo thực tập (M-TT-01) Đà Lạt, ngày … tháng … năm …… PHIẾU TIẾP NHẬN SINH VIÊN THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP Tên quan: ... đợt thực tập là: Củng cố kiến thức lý thuyết trang bị nhà trường vận dụng kiến thức vào thực tế Rèn luyện kĩ thực hành thông qua việc thực công việc thực tiễn mà quan tiếp nhận sinh viên thực tập ... CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỀ CƢƠNG THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP *********************** I MỤC ĐÍCH: Trong trình đào tạo chuyên ngành Công nghệ Thông tin, sinh viên phải trải qua tập nghề nghiệp Đối với sinh...
 • 3
 • 1,414
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: đề cương thực tập cho biên phiên dịchluận văn soạn đề cương thực tập điện khí nén cho sinh viên ngành điện và thi công mô hình tay máyđề cương thực tập mạng máy tínhmẫu đề cương thực tập tham khảođề cương thực tập tốt nghiệp ngành công nghệ thực phẩmđề cương ôn tập kinh tế vĩ môđề cương ôn tập kinh tế vĩ mô 2tài liệu đề cương thực tậpđề cương ôn tập kinh tế vĩ mô 1đề cương ôn tập kinh tế vi môđề cương thực tập tốt nghiệp ngành môi trườngđề cương thực tập tốt nghiệp kế toán tiền lươngđề cương thực tập tốt nghiệp ngành xây dựngđề cương thực tập tốt nghiệp marketingđề cương thực tập tốt nghiệp ngân hàngQuy hoạch mạng 4g lte cho tỉnh Attapeu (tt)Xây dụng giải pháp an toàn mạng thông tin trên IPv6 tại LTC (tt)Nghiên cứu đánh giá hiệu năng thực thi hệ thống quản lý điều khiển truy nhập wifi diện rộng (tt)Văn bản pháp quyBTNMT TT 48 2014 Quy chuan QG ve Duong dia gioi hanh chinhVăn bản pháp quyBài 33. ôi, ơiVăn bản pháp quyVăn bản pháp quyBài 38. eo, aoTổng hợp chương trình ôn tập HSG môn Vật Lý lớp 10 - FIle word có đáp ánVăn bản pháp quykiểm tra 1 tiết vật lý 7Bộ đề 2018 + Lời giải chi tiết file word mới nhấtkiemtra ds 11 chuong 1Nghiên cứu hiện trạng môi trường nước và đề xuất giải pháp quản lý môi trường nước tại khu vực mỏ than phấn mễ tỉnh thái nguyênchan leĐỀ KHẢO SÁT ĐẦU NĂM TOÁN 7de bkiem tra dai so 9 chuong 1LÝ THUYẾT CƠ SỞ KHÍ CỤ ĐIỆN