Hiệu quả ứng dụng mạng xã hội và viral marketing trong hoạt động marketing điện tử.

Báo cáo "Chuyển đổi và tổ chức hoạt động công ty Nhà nước theo hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: thực trạng và thách thức " pot

Báo cáo
... đối với: (i) Công ty nhà n-ớc công ty mẹ mô hình công ty mẹ công ty con; công ty mẹ tập đoàn kinh tế Thủ t-ớng Chính phủ định thành lập; (ii) Công ty nhà n-ớc độc lập không gồm công ty nhà n-ớc ... thuộc tổng công ty, công ty mẹ 500 tỷ đồng công ty mẹ; (ii) Tr-ờng hợp đơn vị hạch toán phụ thuộc tổng công ty, công ty mẹ việc chuyển đổi không ảnh h-ởng đến hoạt động tổng công ty, công ty mẹ; ... công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế) loại công ty công ty mẹ sở hữu 100% vốn điều lệ (các công ty con, doanh nghiệp thành viên tổng công ty chuyển sang mô hình công ty mẹ - công ty con, tập...
 • 8
 • 211
 • 0

Tiểu luận cuối khoá ĐO LƯỜNG VÀ ĐÁNH GIÁ TRONG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Tiểu luận cuối khoá ĐO LƯỜNG VÀ ĐÁNH GIÁ TRONG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
... sôi - Giáo viên thêm vào câu hỏi phụ sau có đáp án từ học sinh, thúc đẩy em tư sâu sắc b) Nhược điểm việc sử dụng câu hỏi trắc nghiệm - Không kiểm tra khả trình bày học sinh - Không đánh giá ... Nhận biết cấu tạo vật dụng dùng nguồn chiều - Tự lắp đặt bài thí nghiệm dòng điện không đổi Đánh giá - Sử dụng thành thạo vật dụng điện chiều - Sắp xếp vật dụng dùng điện chiều vào nơi hợp ... giản từ pin, ắc qui và Bảng điện Bộ Giáo dục – Đào tạo II Kịch sử dụng câu hỏi trắc nghiệm cho dạy học tích cực (giờ tập chương II – Dòng điện không đổi) Giáo viên chuẩn bị phiếu trắc nghiệm...
 • 14
 • 175
 • 0

Thực tiễn triển khai công thức –X và 2+X trong hoạt động hợp tác kinh tế của ASEAN

Thực tiễn triển khai công thức –X và 2+X trong hoạt động hợp tác kinh tế của ASEAN
... Ý nghĩa của việc áp dụng công thức –X và 2+X hoạt động hợp tác kinh tế của ASEAN Áp dụng công thức –X hợp tác kinh tế để đẩy nhanh quá trình hội nhập kinh tế, để khắc ... thần ASEAN- X Việc áp dụng công thức này cần phải có sự đồng thuận của tất cả các nước II Thực tiễn triển khai công thức –X và 2+X hoạt động hợp tác kinh tế của ASEAN ... thể của công thức 2+X hợp tác kinh tế của ASEAN) Do sự phát triển không đồng đều của nền kinh tế ASEAN, để xây dựng AEC, ASEAN khẳng định có thể áp dụng cách tiếp cận 2+X...
 • 5
 • 92
 • 2

Quản trị nợ xấu trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - chi nhánh Đà Nẵng

Quản trị nợ xấu trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - chi nhánh Đà Nẵng
... hoạt động ngân hàng thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng ngân hàng TMCP thành lập sớm phát triển ổn định Việt Nam Với tiêu chí trở thành ngân hàng ba ngân hàng ... tín dụng Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Đà Nẵng năm 2011 – 2013 4 Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nợ xấu hoạt động tín dụng Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh ... NHTM a Nhân tố bên - Môi trường kinh tế - xã hội - Môi trường tự nhiên - Môi trường pháp lý - Nhân tố xuất phát từ phía khách hàng b Nhân tố bên v Nhân tố xuất phát từ phía Ngân hàng 10 Cơ chế...
 • 26
 • 422
 • 0

định giá thương hiệu trong hoạt động ma (sáp nhập và mua lại) thực trạng và giái pháp cho các doanh nghiệp việt nam

định giá thương hiệu trong hoạt động ma (sáp nhập và mua lại) thực trạng và giái pháp cho các doanh nghiệp việt nam
... hình th u l c a doanh nghi làm u s h u v n góp/c ph n c a doanh nghi p - Mua, bán doanh nghi p ch c áp d i v i doanh nghi nh c a Lu t Doanh nghi p m t s doanh nghi nghi c, b ph n doanh nh c a pháp ... ch s u h cho r d ng kinh t uc p lí nh nh giá cx kinh t Interbrand d a gi thuy t r b o v c u (t u cung c p cho doanh nghi p s n doanh thu) M u có th m nh giá b ng cách p mà mang l i cho doanh nghi ... 2009 34 C TR U TRONG HO M&A VI T NAM 2.1 T ng quan v tình hình M&A 2.1.1 Qu n lí c c v ho 2.1.1.1 Nh ng v u ch nh cho ho cho doanh nghi p, t ch c lu cs ho Vi t Nam ng M&A Vi t Nam v qu n lí c...
 • 88
 • 130
 • 0

Tìm hiểu và phân tích hoạt động đánh giá thực hiện công việc hiện nay của Công ty Cổ phần Cồn Rượu Hà Nội

Tìm hiểu và phân tích hoạt động đánh giá thực hiện công việc hiện nay của Công ty Cổ phần Cồn Rượu Hà Nội
... HÀ NỘI I Tổ ng quan về Công ty Cổ phầ n Cồ n Rươ ̣u Hà Nô ̣i: Quá trinh hinh thành và phát triể n của Công ty: ̀ ̀ 18  Giới thiê ̣u chung về công ty: Tên Tiế ng Viêt: Công ty ... Công ty đươ ̣c chia thành 10.850.000 cổ phầ n với mênh giá ̣ 10.000 đồ ng /cổ phầ n  Khái quát tiế n trình hình thành và phát triể n của Công ty Cổ phầ n Cồ n Rượu Hà Nội: ... đánh giá đúng lư ̣c và hiêu quả ̣ làm viê ̣c của người lao đô ̣ng 17 CHƯƠNG II PHÂN TÍ CH THỰC TRẠNG ́ ́ ́ CÔNG TAC ĐANH GIA THỰC HIỆN CÔNG VIỆC ̉ ̉ ̀ TẠI CÔNG TY CÔ PHÂN CÔN RƯỢU...
 • 44
 • 370
 • 0

Quản trị thanh toán quốc tế trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu tại công ty TNHH Đông Đô

Quản trị thanh toán quốc tế trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu tại công ty TNHH Đông Đô
... thuộc Công ty Đông bắc, hạch toán phụ thuộc Trụ sổ đóng tại: 34A Trần Phú Ba Đình Hà Nội Từ thành lập, Chi nhánh Hà nội trực thuộc Công ty Đông bắc, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng & Kinh tế ... chuyển doanh thu vào TK 911- xác định kết kinh doanh Bên có: Doanh thu bán sản phẩm, hàng hoá, lao vụ, dịch vụ sở kinh doanh thực kỳ Đối với sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ, doanh ... năm 1997 Sở Kế hoạch đầu t Hà nội cấp Trong ngành nghề kinh doanh bao gồm: - Khai thác Kinh doanh Than - Chế biến kinh doanh chất đốt từ Than - Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng - Khai thác...
 • 34
 • 224
 • 0

định giá thương hiệu trong hoạt động m&a (sáp nhập và mua lại) thực trạng và giái pháp cho các doanh nghiệp việt nam

định giá thương hiệu trong hoạt động m&a (sáp nhập và mua lại) thực trạng và giái pháp cho các doanh nghiệp việt nam
... nh chung cho ho ng M&A 36 ng M&A Vi t Nam 39 c v s phát tri n c a M&A t i Vi t Nam 39 2.1.2.2 M t s M&A tiêu bi u t i Vi t Nam 42 2.1.2.3 Th c tr ng c a ho ng M&A Vi t Nam ... t Nam 44 ng M&A Vi t Nam 46 nh giá 2.2.1 Th c tr 2.2.1.1 Vai trò c u ho ng M&A Vi t Nam 49 u ho u ho ng M&A Vi t Nam 49 ng M&A Vi t Nam 49 mc u ho ng M&A Vi t Nam ... 2009 34 C TR U TRONG HO M&A VI T NAM 2.1 T ng quan v tình hình M&A 2.1.1 Qu n lí c c v ho 2.1.1.1 Nh ng v u ch nh cho ho cho doanh nghi p, t ch c lu cs ho Vi t Nam ng M&A Vi t Nam v qu n lí c...
 • 88
 • 445
 • 1

Học thuyết Hình thái – kinh tế xã hội và sự vận dụng trong quá trình đổi mới của Việt Nam hiện nay

Học thuyết Hình thái – kinh tế xã hội và sự vận dụng trong quá trình đổi mới của Việt Nam hiện nay
... dung Hình thái kinh tế xã hôôi Vâôn dụng vào Viêôt Nam Kết luâôn Nhóm Pro 18/03/2012 Phần I Hình thái kinh tế xã hội Nhóm Pro 18/03/2012 Hình thái kinh tế xã hô ôi Hình thái kinh ... thuyết hình thái kinh tế xã hội vào Việt Nam Nhóm Pro 18/03/2012 Hình thái kinh tế xã hội chủ nghĩa    Là chế độ xã hội bước đầu thừa kế có chọn lọc những thành quả của ... kinh tế và chính trị đó kinh tế đóng vai trò quyết định còn chính trị là biểu tập trung của kinh tế và có tác dụng mạnh mẽ trở lại Nhóm Pro 18/03/2012 Phần Vận dụng học thuyết...
 • 32
 • 463
 • 0

Những hạn chế của quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư và giải pháp khắc phục những hạn chế trên

Những hạn chế của quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư và giải pháp khắc phục những hạn chế trên
... cộng Chương II: Những hạn chế của quản lý nhà nước hoạt động đầu Quy trình quản lý dự án phức tạp, rườm rà: Theo quy chế hiện hành, công tác quản lý đầu xây dựng thực ... Chương I Lý luận chung về quản lý nhà nước về hoạt động đầu 1.Khái niệm 1.1 Đầu tư: hoạt động có tính liên ngành, đó quản lý hoạt động đầu yêu cầu khách q uan ... 6- Lãng phí và thất thoát đầu và xây dựng, tỷ lệ vốn đầu đưa vào công trình thấp Vốn đầu thất thoát diễn từ khâu chuẩn bị dự án, thẩm định ph ê duyệt dự án đầu đến khâu...
 • 23
 • 143
 • 0

đặc điểm của đầu tư phát triển. sự quán triệt những đặc điểm này trong hoạt động đầu tư

đặc điểm của đầu tư phát triển. sự quán triệt những đặc điểm này trong hoạt động đầu tư
... triển Sự quán triệt những đặc điểm này hoạt động đầu Bài biết tập trung nghiên cứu những thành u và hạn chế áp dụng những đặc điểm của đầu Kinh tế đầu phát ... hoạt động đầu này có mối quan hệ ng hỗ với 12 Kinh tế đầu • Theo đặc điểm hoạt động của các kết quả đầu tư: Các hoạt động đầu được phân chia thành đầu ... DUNG…………………………………………………………………………6 Chương : ĐẦU TƯ- ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN, CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ SỰ QUÁN TRIỆT CÁC ĐẶC ĐIỂM ĐO VÀO CÔNG TÁC QUẢN LY …………………………………………………….6 Đầu phát triển…………………………………………………………...
 • 81
 • 108
 • 0

liên hệ thực tiễn phân tích nội dung từng nguyên tắc quản lí chung và mối quan hệ hữu cơ giữa các nguyên tắc đó trong hoạt động của doanh nghiệp

liên hệ thực tiễn phân tích nội dung từng nguyên tắc quản lí chung và mối quan hệ hữu cơ giữa các nguyên tắc đó trong hoạt động của doanh nghiệp
... DUNG I Nôi dung cac nguyên tăc quan lí chung và môi quan hệ hữu giữa cac nguyên tăc đo Khai niệm nguyên tăc quan Nguyên tăc quan lý là nhân tô đặc biệt quan trọng của hoạt đông quan ... đó Nguyên tắc thống quản lý: Nguyên tăc này phan anh môi quan hệ giữa người quan lý với người quanlý, đó là cac môi quan hệ giữa người quan lý cấp và cấp và quan hệ đồngcấp việc thực ... qủa giữa ngườiquan lý với người quan lý; giữa người quan và người bị quan lý; giữa người b quan lý với và giữa nhân lực với cac nguồn lực khac • Liên hệ thực tiễn việc môi quan hệ...
 • 10
 • 182
 • 0

Quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín

Quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín
... trỡnh cho vay nh: khụng ỏnh giỏ y chớnh xỏc khỏch hng trc cho vay, cho vay khng, thiu ti sn m bo, cho vay vt t l an ton ng thi cỏn b ngõn hng khụng kim tra, giỏm sỏt cht ch v tỡnh hỡnh s dng vay ... cụng tỏc qun tr ri ro tớn dng cho vay i vi khỏch hng doanh nghip ti Ngõn hng TMCP Si Gũn Thng Tớn Chng 3: Gii phỏp hon thin cụng tỏc qun tr ri ro tớn dng cho vay i vi khỏch hng doanh nghip ti Ngõn ... ngõn hng thc hin cho vay di hỡnh thc tin t thụng qua cỏc nghip v cho vay, chit khu, cho thuờ ti chớnh, bo lónh ngõn hng v cỏc nghip v khỏc - Tớn dng ngõn hng cho vay ch yu bng i vay ca cỏc thnh...
 • 26
 • 95
 • 0

Hoàn thiện công tác thẩm định giá tài sản bảo đảm trong hoạt động cho vay tại các chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu việt nam trên địa bàn thành phố đà nẵng

Hoàn thiện công tác thẩm định giá tài sản bảo đảm trong hoạt động cho vay tại các chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu việt nam trên địa bàn thành phố đà nẵng
... TSBĐ TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI CÁC CHI NHÁNH EXIMBANK TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.2.1 Quy định Eximbank cho vay bảo đảm tài sản 14 2.2.2 Thực trạng công tác TĐG TSBĐ hoạt động cho vay chi ... thể cho thấy chất lượng công tác TĐG TSBĐ dần cải thiện, góp phần nâng cao hiệu công tác cho vay chi nhánh 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH GIÁ TSBĐ TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI CÁC CHI NHÁNH ... thiện công tác TĐG TSBĐ hoạt động cho vay Eximbank Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: vấn đề lý luận công tác TĐG TSBĐ cho vay NHTM thực trạng công tác TĐG TSBĐ cho vay chi nhánh...
 • 26
 • 109
 • 0

Quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng tại chi nhánh ngân hàng TMCP ngoại thương đắk lắk

Quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng tại chi nhánh ngân hàng TMCP ngoại thương đắk lắk
... qu n tr r i ro tín d ng t i Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngo i thương ĐakLak 4 Đ xu t m t s nhóm gi i pháp ki n ngh v công tác qu n tr r i ro tín d ng t i Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngo i thương ĐakLak ... r i ro tín d ng ngân hàng Chương 2: Th c tr ng qu n tr r i ro tín d ng t i Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngo i thương ĐakLak Chương 3: M t s gi i pháp v qu n tr r i ro tín d ng t i Chi nhánh Ngân ... quan ñ n qu n tr r i ro tín d ng t i Ngân hàng thương m i Ph m vi nghiên c u: nh ng v n ñ liên quan r i ro tín d ng, qu n tr r i ro tín d ng t i Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngo i thương ĐakLak th i...
 • 26
 • 264
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư trong hoạt động cho vay ở nhct phúc yênnhững vấn đề cơ bản về tái bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu và vai trò của tái bảo hiểm trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóaphụ lục 1 8 bảng tính chi tiêu hiện giá hiệu số thu chi npv irr thu hồi vốnvướng mắc và giải đáp về thuế thủ tục hải quan trong hoạt động xuất nhập khẩunghiên cứu sự thích ứng với lũ lụt trong hoạt động sản xuất lúa vùng trũng của người dân xã quảng vinh huyện quảng điền tỉnh thừa thiên huếrủi ro thường gặp trong hoạt động xuất nhập khẩu của việt namtrò của nguyên vật liệu trong hoạt động sản xuất kinh doanhhợp đồng trong hoạt động xây dựngchuẩn bị tham dự 2 1 gian hàng 2 2 hàng hóa 2 3 nhân sự 2 4 tài chính 2 5 hoạt động xúc tiếntiêu chuẩn hóa đội ngũ cbtd trong hoạt động tín dụngnhững thuận lợi khó khăn và những cơ hội thách thức trong hoạt động quản lý dự án thủy lợi trong giai đoạn thực hiện đầu tư tại ban quản lý dự án sở nông nghiệp và ptnt tỉnh bắc giangưu thế của ctcp trong hoạt động kinh tếtrò của nền kinh tế nhà nước và kinh tế hợp tác trong nền kinh tế thị định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt namtrong hoạt động nhận thứctrong hoạt động thực tiễnde kiem tra 12- chuong 1,2-50 cauKH MÔN HÓA 8; 2017-2018Đề kiểm tra 1 tiếtBộ đề thi thử THPT QG 2018 cực chấtBài tập hữu cơ - Sáng tạo và phát triển tư duy BIỆN LUẬN giải bài tập ESTETuần 7. Nghe viết: Cô giáo lớp emBài tập hữu cơ - Sáng tạo và phát triển tư duy BIỆN LUẬN giải bài tập Ancol, Phenol, Dẫn xuất hidrocacbonnhờ thầy cô xem giúp em câu này vớiBài 9. Xem tranh phong cảnhĐề kiểm tra 1 tiếtđề thi giữa kì I Tiếng anh 6Bộ đề thi thử THPT QG 2018 cực chấtTuần 7. Sói và SócTuần 7. Cử tạ, thợ xẻ, chữ số … Nho khô, nghe ọ, chú ý …Đề + ĐA KT chương 1 hình 8Bài 27. Ôn tậpThiet ke he thong xu ly khi thai nha may nhiet dien dot thanTuần 2. Cái BốngHỗ trợ tài liệu cho thầy cô!ON THI 8 TUAN HKI