NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MỘT SỐ KỸ THUẬT CHẨN ĐOÁN NHANH VIBRIO CHOLERAE GÂY DỊCH TIÊU CHẢY CẤP TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM 2008

Nghiên cứu ứng dụng một số kỹ thuật chẩn đoán nhanh Vibrio cholerae gây dịch tiêu chảy cấp tại tỉnh Thái Nguyên năm 2008

Nghiên cứu ứng dụng một số kỹ thuật chẩn đoán nhanh Vibrio cholerae gây dịch tiêu chảy cấp tại tỉnh Thái Nguyên năm 2008
... l bnh nhõn dng tớnh vi Vibrio cholerae (V cholerae ) giai on t thỏng nm 2008 n thỏng nm 2008 - ỏnh giỏ hiu qu cỏc k thut phỏt hin Vibrio cholerae (soi ti, nhum soi, test nhanh, nuụi cy, PCR) - ... nm 1993 ti n v Bangladaesh mt loi Vibrio non O1 gõy ra, ú l V cholerae O139 cũn gi l Vibrio Bengal Nhỡn chung õy l mt chng lai gia V cholerae O1 v Vibrio cholerae non O1 v iu quan trng l c lc ... V .cholerae O139 gõy ra, vic nh danh tt c cỏc chng V cholerae u da trờn tớnh cht sinh vt hoỏ hc, sau ú nu chng no khụng ngng kt vi O1 thỡ c gi l Vibrio cholerae - khụng O1, sau ny c i thnh Vibrio...
 • 86
 • 477
 • 4

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MỘT SỐ KỸ THUẬT CHẨN ĐOÁN NHANH VIBRIO CHOLERAE GÂY DỊCH TIÊU CHẢY CẤP TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM 2008

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MỘT SỐ KỸ THUẬT CHẨN ĐOÁN NHANH VIBRIO CHOLERAE GÂY DỊCH TIÊU CHẢY CẤP TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM 2008
... l bnh nhõn dng tớnh vi Vibrio cholerae (V cholerae ) giai on t thỏng nm 2008 n thỏng nm 2008 - ỏnh giỏ hiu qu cỏc k thut phỏt hin Vibrio cholerae (soi ti, nhum soi, test nhanh, nuụi cy, PCR) - ... nm 1993 ti n v Bangladaesh mt loi Vibrio non O1 gõy ra, ú l V cholerae O139 cũn gi l Vibrio Bengal Nhỡn chung õy l mt chng lai gia V cholerae O1 v Vibrio cholerae non O1 v iu quan trng l c lc ... V .cholerae O139 gõy ra, vic nh danh tt c cỏc chng V cholerae u da trờn tớnh cht sinh vt hoỏ hc, sau ú nu chng no khụng ngng kt vi O1 thỡ c gi l Vibrio cholerae - khụng O1, sau ny c i thnh Vibrio...
 • 86
 • 341
 • 1

Luận văn: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MỘT SỐ KỸ THUẬT CHẨN ĐOÁN NHANH VIBRIO CHOLERAE GÂY DỊCH TIÊU CHẢY CẤP TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM 2008 ppt

Luận văn: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MỘT SỐ KỸ THUẬT CHẨN ĐOÁN NHANH VIBRIO CHOLERAE GÂY DỊCH TIÊU CHẢY CẤP TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM 2008 ppt
... l bnh nhõn dng tớnh vi Vibrio cholerae (V cholerae ) giai on t thỏng nm 2008 n thỏng nm 2008 - ỏnh giỏ hiu qu cỏc k thut phỏt hin Vibrio cholerae (soi ti, nhum soi, test nhanh, nuụi cy, PCR) - ... nm 1993 ti n v Bangladaesh mt loi Vibrio non O1 gõy ra, ú l V cholerae O139 cũn gi l Vibrio Bengal Nhỡn chung õy l mt chng lai gia V cholerae O1 v Vibrio cholerae non O1 v iu quan trng l c lc ... V .cholerae O139 gõy ra, vic nh danh tt c cỏc chng V cholerae u da trờn tớnh cht sinh vt hoỏ hc, sau ú nu chng no khụng ngng kt vi O1 thỡ c gi l Vibrio cholerae - khụng O1, sau ny c i thnh Vibrio...
 • 86
 • 287
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng một số kỹ thuật chẩn đoán nhanh vibrio cholerae gây dịch tiêu chảy cấp tại tỉnh thái nguyên năm 2008

Nghiên cứu ứng dụng một số kỹ thuật chẩn đoán nhanh vibrio cholerae gây dịch tiêu chảy cấp tại tỉnh thái nguyên năm 2008
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM  - PHẠM THẾ VŨ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MỘT SỐ KỸ THUẬT CHẨN ĐOÁN NHANH VIBRIO CHOLERAE GÂY DỊCH TIÊU CHẢY CẤP TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM 2008 ... chống dịch, không để dịch lây lan rộng cộng đồng [4], [6] Đáp ứng với tình hình thực tiễn kể trên, tiến hành đề tài: " Nghiên cứu ứng dụng số kỹ thuật chẩn đoán nhanh Vibrio cholerae gây dịch tiêu ... test nhanh 52 3.2.5 Chẩn đoán Vibio cholerrae kỹ thuật PCR 54 3.3 Đánh giá kỹ thuật chẩn đoán Vibrio cholerae O1 3.3.1 Kỹ thuật soi tươi với kháng huyết đặc hiệu 56 3.3.2 Kỹ thuật soi tươi kỹ thuật...
 • 20
 • 38
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng một số phẫu thuật phân lưu cửa - chủ điều trị dự phòng chảy máu tái phát do tăng áp lực tĩnh mạch cửa

Nghiên cứu ứng dụng một số phẫu thuật phân lưu cửa - chủ điều trị dự phòng chảy máu tái phát do tăng áp lực tĩnh mạch cửa
... Trong đó: - Tỉ lệ điều trị dự phòng chảy máu tái phát phẫu thuật bắc cầu tĩnh mạch cửa- chủ 87,5%; Tỉ lệ điều trị dự phòng chảy máu tái phát phẫu thuật cắt lách, nối tĩnh mạch lách thận 88% - Sự khác ... pháp điều trị nội khoa, ngời ta đồng thời nghiên cứu, áp dụng phơng pháp phẫu thuật, phẫu thuật nhằm tạo đờng phân lu cửa- chủ làm giảm áp lực tĩnh mạch cửa, có tác dụng dự phòng chảy máu tái phát ... (2005), Kết bớc đầu phẫu thuật bắc cầu tĩnh mạch cửa- chủ điều trị dự phòng chảy máu tái phát vỡ tĩnh mạch thực quản tăng áp lực tĩnh mạch cửa, Báo cáo hội nghị khoa học nghiên cứu sinh lần thứ...
 • 14
 • 574
 • 1

Hợp tác nghiên cứu ứng dụng một số kỹ thuật y học hạt nhân trong phẫu thuật điều trị ung thư vú tại việt nam

Hợp tác nghiên cứu ứng dụng một số kỹ thuật y học hạt nhân trong phẫu thuật điều trị ung thư vú tại việt nam
... ti Hợp tác nghiên cứu ứng dụng số kỹ thuật y học hạt nhân phẫu thuật điều trị ung th Việt Nam - Ung th biu mụ dng sng xõm nhp - Ung th biu mụ th ty - Ung th biu mụ th nhy + Ung th tuyn nang ... ti Hợp tác nghiên cứu ứng dụng số kỹ thuật y học hạt nhân phẫu thuật điều trị ung th Việt Nam mch bch huyt khụng cú van ny s ni vi cỏc mch bch huyt di da v hp vi ỏm ri di qung vỳ Sappey ỏm ... Nguyn T Minh Phng, Trnh Tun Dng v cs ti Hợp tác nghiên cứu ứng dụng số kỹ thuật y học hạt nhân phẫu thuật điều trị ung th Việt Nam 10 X y dng cỏc quy trỡnh: Quy trỡnh k thut x hỡnh, quy trỡnh...
 • 132
 • 389
 • 1

nghiên cứu ứng dụng một số kỹ thuật lọc máu hiện đại trong cấp cứu điều trị một số bệnh

nghiên cứu ứng dụng một số kỹ thuật lọc máu hiện đại trong cấp cứu điều trị một số bệnh
... gia nghiên cứu Tham gia nghiên cứu Tham gia nghiên cứu Tham gia nghiên cứu Tham gia nghiên cứu Tham gia nghiên cứu Tham gia nghiên cứu Tham gia nghiên cứu Tham gia nghiên cứu Tham gia nghiên cứu ... "Nghiên cứu ứng dụng số kỹ thuật lọc máu đại cấp cứu điều trị số bệnh" có mã số ĐTĐL 2008.G/29 nhằm mục tiêu: Nghiên cứu hiệu biến chứng thường gặp số biện pháp lọc máu đại (lọc máu liên tục, thay huyết ... lọc máu hấp phụ) cấp cứu điều trị số bệnh Xây dựng quy trình kỹ thuật lọc máu đại hoàn chỉnh để ứng dụng lâm sàng điều kiện Việt Nam 12 NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÁO CÁO 13 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN Lọc máu...
 • 265
 • 688
 • 1

nghiên cứu ứng dụng một số kỹ thuật tiên tiến trong gây mê hồi sức

nghiên cứu ứng dụng một số kỹ thuật tiên tiến trong gây mê hồi sức
... Nghiên cứu độ xác kết đo thông số huyết động USCOM theo số lần thực kỹ thuật 36 Phn chỳ thớch * + Nghiên cứu liên quan thông số huyết động với số đánh giá độ nặng bệnh nhân hồi sức + Nghiên cứu ... nghiờn cu ỏp dng: + Nghiên cứu độ tin cậy lu lợng tim thông số huyết động đo kỹ thuật không xâm lấn USCOM so với kỹ thuật xâm lấn qui chuẩn PiCCO + Nghiên cứu phù hợp kết đo thông số huyết động USCOM ... chuyển giao áp dụng cho sở y tế có điều kiện phù hợp 22.3 Kt qu tham gia o to sau i hc T Cp o to S lng Chuyờn ngnh o to (2) (3) (4) Thc s 02 Gây Hồi sức Tin s 02 Ghi Gây Hồi sức T (1) chỳ...
 • 53
 • 470
 • 3

Nghiên cứu ứng dụng một số kỹ thuật tiên tiến trong chẩn đoán và điều trị chấn thương, vết thương lồng ngực

Nghiên cứu ứng dụng một số kỹ thuật tiên tiến trong chẩn đoán và điều trị chấn thương, vết thương lồng ngực
... cột sống thẳng, tách xơng bả vai khỏi phế trờng, chùm tia vuông góc với ngực - Cờng độ tia đủ: thấy rõ 3-4 đốt sống ngực đầu tiên, thấy khí quản nằm cột sống Nếu tia cứng, thấy hết đốt sống ngực, ... chuẩn vàng nhiên lúc thực đợc Trong hoàn cảnh siêu âm giờng giúp chẩn đoán tràn khí màng phổi - Để chẩn đoán phải sử dụng đầu dò linear 7,5-12MHz cho độ phân giải cao, thực lớp cắt dọc thành ngực ... bào dịch để chẩn đoán xác định - Chẩn đoán vị trí: Chụp bạch mạch - Chẩn đoán xác định: Tỷ trọng dịch, chọc dịch dới cắt lớp vi tính [61] 19 1.7.2.12.Vỡ hoành - Hay ngời trẻ, đa chấn thơng vỡ...
 • 282
 • 228
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng một số kỹ thuật tra cứu ảnh vào thực tế

Nghiên cứu ứng dụng một số kỹ thuật tra cứu ảnh vào thực tế
... Nhƣ ta biết, hƣớng tiếp cận tra cứu ảnh tra cứu ảnh dựa vào màu sắc Kỹ thuật sở tra cứu ảnh dựa màu sắc đƣợc nhắc lại phần 1.2 Các kỹ thuật sở tra cứu ảnh dựa màu sắc số hạn chế Những hạn chế đƣợc ... thống tra cứu ảnh + Cải tiến số phƣơng pháp tra cứu ảnh dựa vào nội dung + Áp dụng số phƣơng pháp tra cứu ảnh vào thực tế: để xây dựng thử nghiệm hệ thống tìm kiếm ảnh Nội dung - Nghiên cứu chuyên ... http://www.lrc-tnu.edu.vn/ TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ Tên đề tài: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MỘT SỐ KỸ THUẬT TRA CỨU ẢNH VÀO THỰC TẾ Mã số: B2007-TN07-04 Chủ nhiệm đề tài:...
 • 76
 • 89
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng một số kỹ thuật tiên tiến trong chẩn đoán và điều trị một số bệnh răng hàm mặt

Nghiên cứu ứng dụng một số kỹ thuật tiên tiến trong chẩn đoán và điều trị một số bệnh răng hàm mặt
... ĐƯỢC Chương ỨNG DỤNG KỸ THUẬT LASER TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH VIÊM QUANH RĂNG Chúng tiến hành nghiên cứu với mục tiêu sau: Đánh giá kết thực quy trình ứng dụng kỹ thuật laser điều trị bệnh VQR Xây ... rộng): Chẩn đoán Lập kế hoạch điều trị phẫu thuật chỉnh hình xương hàm Điều trị trước phẫu thuật Điều trị phẫu thuật Điều trị sau phẫu thuật Theo dõi kết điều trị 2.3.2.4 Đánh giá kết nghiên cứu: ... 1.2.3.3 Điều trị bệnh nhân o Điều trị bệnh nhân nhóm a Điều trị bị VQR phía thử nghiệm b Điều trị bị VQR phía bên chứng o Điều trị bệnh nhân nhóm a Điều trị bị VQR phía thử nghiệm b Điều trị bị...
 • 110
 • 169
 • 3

NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG một số kỹ THUẬT lọc máu HIỆN đại TRONG cấp cứu, điều TRỊ một số BỆNH

NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG một số kỹ THUẬT lọc máu HIỆN đại TRONG cấp cứu, điều TRỊ một số BỆNH
... Nam TNG QUAN V CC BIN PHP LMH Lc mỏu liờn tc (CVVH) Nguyên lí Màng lọc: hiflux có đặc tính sinh học cao Cơ chế siêu lọc Cơ chế đối lu Cơ chế hấp phụ Khuếch tán Hiu qu: LoI thi cỏc cytokine ... (PEX) Nguyờn lý PEX: Cho mỏu i qua qu lc cú kớch thc l lc ln cho phộp cỏc phõn t ln ca huyt tng (trong ú cú khỏng th t min) qua c tr cỏc t bo mỏu, sau ú mỏu c truyn tr li bnh nhõn cựng vi mụụt ... Ch nhim ti: TS Quc Huy BO CO TểM TT KT QU KHOA HC CễNG NGH TI PHN 1: NGHIấN CU HIU QU CA LMLT TRONG IU TR SUY A TNG; SC NHIM KHUN V VIấM TY CP NNG MC TIấU: 1.1 ỏnh giỏ hiu qu ng dng quy trỡnh...
 • 89
 • 175
 • 1

Luận văn nghiên cứu ứng dụng một số trò chơi vận động nhằm nâng cao thành tích môn chạy cự li ngắn (1000m) cho nam học sinh khối 11 trường THPT quảng xương thanh hoá

Luận văn nghiên cứu ứng dụng một số trò chơi vận động nhằm nâng cao thành tích môn chạy cự li ngắn (1000m) cho nam học sinh khối 11 trường THPT quảng xương  thanh hoá
... Xơng II - Thanh Hoá Nhiệm vụ 2: Nghiên cứu ứng dụng số trò chơi vận động nhằm nâng cao thành tích môn Chạy cự li ngắn (100m) cho nam học sinh khối lớp 11 trờng THPT Quãng Xơng II - Thanh Hoá Phơng ... Nghiên cứu ứng dụng số trò chơi vận động nhằm nâng cao thành tích môn Chạy cự ly ngắn (100 m) cho nam học sinh khối lớp 11Trờng THPT Quãng Xơng II - Thanh Hoá Qua nghiên cứu tố chất vận động ban ... - Thanh Hoá nói riêng tiến hành nghiên cứu, lựa chọn ứng dụng số trò chơi vận động nhằm nâng cao thành tích môn chạy cự ly ngắn 100 m cho nam học sinh khối lớp 11 Trờng THPT Quãng Xơng II Thanh...
 • 49
 • 929
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu ứng dụng một số kỹ tbuật chẩn đoán nhanh vibrio cholerae gây dịch tiêu chảy cấp tại tỉnh thái nguyên năm 2008nghiên cứu ứng dụng một số phẫu thuật phân lưu cửa chủ điều trị dự phòng chảy máu tái phát do tăng áp lực tĩnh mạch cửahợp tác nghiên cứu ứng dụng một số kỹ thuật y học hạt nhân trong phẫu thuật điều trị ung thư vú tại việt namluận văn nghiên cứu ứng dụng một số trò chơi vận động nhằm nâng cao thành tích môn chạy cự li ngắn 1000m cho nam học sinh khối 11 trường thpt quảng xương thanh hoánghiên cứu ứng dụng một số bài tập nham nâng cao hiệu quả kỹ thuật phát bóng cho sinh viên chuyên sâu bóng chuyểnnghiên cứu ứng dụng một số biện pháp nâng cao kỹ thuật trong phẫu thuật thay khớp háng toàn phần không xi măngmột số hoạt động chuyển giao kỹ thuật cho sản xuất nông nghiệp của trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật nông lâm ngưnghiên cứu ứng dụng một số bài tập nham nâng cao hiệu quả kỹ thuật phát bóng cho sinh viên chuyên sâu bóng chuyển a1 k54nghiên cứu ứng dụng một số giải pháp khoa học công nghệ nhằm xây dựngnghiên cứu ứng dụng một số dòng lúa mang gen lùn daikoku gen tương hợp rộng và gen kháng bệnh bạc lá xa7 xa21 trong chọn tạo giống lúa lai hai dòngluận văn nghiên cứu ứng dụng một số bài tập nhằm phát triển sức nhanh phản ứng vận động trong giai đoạn xuất phát của chạy 100m cho nam học sinh trường thpt trần phú đức thọ hà tĩnhnghiên cứu ứng dụng một số trò chơi vận động nhằm phát triển sức mạnh tốc độ để nâng cao thành tích môn nháy xa ưỡn thân cho nam học sinh thptskkn nghiên cứu ứng dụng một số bài tập thể lực nhằm nâng cao thành tích chạy 60m cho nam học sinh lớp 9 trường trung học cơ sở tân hưng – bình long – tỉnh bình phướcde tai nghien cuu ung dung mot so bai tap nham phat trien suc ben cho hoc sinh thcsnghien cuu ung dung mot so bai tap nham tuyen chon van dong vien cho doi tuyen bong daPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảBài 43. Rễ cây