Tổng quan về phát triển phần mềm

Tổng quan về thiết kế phần mềm.doc.DOC

Tổng quan về thiết kế phần mềm.doc.DOC
... nội dung sau: Tổng quan thiết kế phần mềm Ngôn ngữ sử dụng Giới thiệu doanh nghiệp, sơ đồ luồng thông tin, sơ đồ luồng liệu doanh nghiệp Thuật toán chơng trình Các form tiêu biểu Kết luận Em xin ... ơn Tổng quan phần mềm Đôi nét phần mềm Theo TS Roger Pressman phần mềm (software) bao gồm chơng trình máy tính, cấu trúc liệu, tài liệu sử dụng Từ năm 1950, lần xuất máy tính đồng thời xuất phần ... phần mềm Mô hình quy trình làm mẫu phần mềm đợc biểu diễn hình vẽ sau đây: Kết thúc Bắt đầu Sản phẩm phần mềm Làm mịn Yêu cầu mẫu Khách hàng Kế hoạch Thiết kế đánh giá nhanh mẫu Xây dựng mẫu...
 • 11
 • 428
 • 0

Tổng quan về công nghệ phần mềm

Tổng quan về công nghệ phần mềm
... chi phí thực hợp lý Công nghệ phần mềm Phương pháp NMCNPM - K hoa CNPM - DH CNTT Tp.HCM Công cụ Quy trình 27 Công nghệ phần mềm Công nghệ phần mềm  Phương pháp phát triển phần mềm: hệ thống hướng ... trình Công nghệ phần mềm Qui trình Công nghệ phần mềm  Phân tích: Mô tả mức phát thảo thành phần Yêu cầu phần mềm phần mềm (đã có yêu cầu) Phân tích  Thiết kế: Mô tả mức chi tiết thành phần phần ... Tính tiến hóa Phần mềm Phần mềm khác Phần cứng NMCNPM - K hoa CNPM - DH CNTT Tp.HCM Tính đắn Tính tiến hóa: tính chất quan trọng quan tâm xem xét ngành Công nghệ Phần mềm Phần mềm khác Phần cứng...
 • 14
 • 471
 • 7

Chương 1: Tổng quan về phát triển làng nghề ở Việt Nam

Chương 1: Tổng quan về phát triển làng nghề ở Việt Nam
... + Tăng 326 0.01 6.87 0.00 + 13.65 + 29.75 tổng trị giá xuất hàng dệt may Việt Nam( %) 46 25 15 99 82 78 56 Nguồn: Hải quan Mỹ báo cáo Bộ Thơng Mại Việt Nam Đơn vị: Triệu USD Qua bảng số liệu thống ... Mỹ Sắp tới, Hiệp định thơng mại Việt- Mỹ có hiệu lực, hàng hoá Việt Nam đợc hởng quy chế Tối Huệ Quốc đa vào thị trờng Mỹ, tính cạnh tranh giá sản phẩm Việt Nam đợc gia tăng đáng kể thuế nhập ... thứ ba 8.6 Tổng cộng 13 10 Lu ý: Có doanh nghiệp sử dụng nhiều hình thức xuất Nguồn: Đề án quy hoạch phát triển ngành công nghiệp điạ bàn TP HCM Trớc đây, phần lớn sản phẩm may mặc Việt Nam không...
 • 20
 • 378
 • 0

tổng quan về phát triển kinh tế - xã hội của nước ta trong những năm gần đây

tổng quan về phát triển kinh tế - xã hội của nước ta trong những năm gần đây
... (ròng) - Đầu t theo danh mục Lỗi sai sót Cán cân thống kê 2008 2009 -1 1,9 -1 4,2 -1 ,0 -4 ,9 8,1 13,7 10,3 1,1 2,9 -0 ,6 -1 ,2 0,5 2010 -8 ,0 -8 ,9 -1 ,2 -4 ,9 7,0 12,3 7,4 4,8 -0 ,1 0,1 -1 3,1 -8 ,8 -9 ,0 -1 0,5 ... Kê Kinh Tế - Lp Cao hc QLKT K7 Khẳng định, kinh tế Việt Nam năm qua không gặp phải khó khăn định ảnh hởng từ kinh tế giới, điều kiện khách quan mang lại phần nguyên nhân chủ quan Nhng kinh tế ... tế Việt Nam, kinh tế thị trờng có điều tiết nhà nớc bớc, bớc khắc phục khó khăn mặt trái kinh tế thị trờng để ngày phát triển bền vững, ổn định đạt tới mục tiêu kinh tế Chủ Nghĩa Hội. / Nguyễn...
 • 17
 • 368
 • 0

Tổng quan về phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại TP Cần Thơ

Tổng quan về phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại TP Cần Thơ
... I: TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÁC DNVVN: 1.1 Khái niệm nguồn nhân lực phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp vừa nhỏ: 1.1.1 Nguồn nhân lực: 1.1.2 Phát ... PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÁC DNVVN TẠI TP CẦN THƠ ĐẾN NĂM 2020: 63 3.1 Quan điểm mục tiêu phát triển nguồn nhân lực cho DNVVN: 63 3.1.1 Quan điểm phát triển nguồn nhân ... biểu đồ Chương 1: Tổng quan phát triển nguồn nhân lực DNVVN Chương 2: Thực trạng phát triển nguồn nhân lực DNVVN Cần Thơ Chương 3: Giải pháp phát triển nguồn nhân lực DNVVN Cần Thơ đến năm 2020...
 • 128
 • 286
 • 0

Xây dựng cơ sở khoa học đề xuất gam thủy điện nhỏ Việt Nam, đánh giá tổng quan về phát triển thủy điện nhỏ trên thế giới và Việt Nam

Xây dựng cơ sở khoa học đề xuất gam thủy điện nhỏ Việt Nam, đánh giá tổng quan về phát triển thủy điện nhỏ trên thế giới và Việt Nam
... Với thủy điện siêu nhỏ, cột nớc cao, đợc sử dụng H m Viện khoa học Thủy lợi Báo cáo xây dựng sở Khoa học đề suất gam thủy điện nhỏ Đề tài KC07 - 04 Chơng II Tổng quan gam thủy điện cực nhỏ thủy ... nhỏ nhằm hạ giá thành thiết bị Gam thủy điện cực nhỏ EBARA nh hình Hình 3: Gam thủy điện cực nhỏ EBARA Viện khoa học Thủy lợi 10 Báo cáo xây dựng sở Khoa học đề suất gam thủy điện nhỏ Đề tài KC07 ... nghệ mới, làm cho gam thiết bị thủy điện ngày u việt Viện khoa học Thủy lợi Báo cáo xây dựng sở Khoa học đề suất gam thủy điện nhỏ Đề tài KC07 - 04 Do công nghệ thủy điện đợc phát triển từ hàng trăm...
 • 57
 • 377
 • 1

TỔNG QUAN VỂ SCADA VÀ PHẦN MỀM WinCC

TỔNG QUAN VỂ SCADA VÀ PHẦN MỀM WinCC
... Hình III Cấu hình SCADA điển hình II TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM THIẾT KẾ WINCC Giới thiệu chung -WinCC (Windows Control Center - Trung tâm điều khiển Windows), cung cấp cơng cụ phần mềm để thiết lập ... NGHIỆP Phần V : WINCC vận hành giám sát, WinCC thuộc thứ hạng SCADA với chức hữu hiệu dành cho việc điều khiển -Một đặc điểm WinCC đặc tính mở Nó sử dụng cách dễ dàng với phần mềm chuẩn phần mềm ... chun để nâng cấp gọi WinCC Powerpacks -Ngồi gói phần mềm trên, WinCC có modul nâng cao dành cho ứng dụng cấp cao ( WinCC Options) modul mở rộng đặc biệt ( WinCC Add-on) Các WinCC Options sản phẩm...
 • 26
 • 2,721
 • 23

giới thiệu tổng quan về công nghệ phần mềm

giới thiệu tổng quan về công nghệ phần mềm
... Mục tiêu Giới thiệu công nghệ phần mềm giải thích tầm quan trọng Đưa số câu hỏi công nghệ phần mềm Trình bày thêm vấn đề đạo đức nghề nghiệp liên quan tới lĩnh vực công nghệ phần mềm ©Ian Sommerville ... vào phần mềm Ngày có nhiều hệ thống phần mềm điều khiển Công nghệ phần mềm liên quan tới lý thuyết, phương thức công cụ để phát triển phần mềm chuyên nghiệp Đầu tư hiệu vào phần mềm có ý nghĩa tổng ... vực CNPM Phần mềm gì? Kỹ nghệ phần mềm gì? Sự khác CNPM khoa học máy tính? Sự khác công nghệ phần mềm kỹ nghệ hệ thống Tiến trình phần mềm gì? Mô hình tiến trình phần mềm gì? ©Ian Sommerville 2006...
 • 23
 • 419
 • 0

TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ PHÁT TRIỂN XANH

TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ PHÁT TRIỂN XANH
... thấy phát triển xanh không bao quanh vấn đề kinh tế, sâu vào cấu kinh tế, cụ thể ngành, lĩnh vực kinh tế Để hướng tới phát triển bền vững phát triển bền vững tế bào kinh tế Về xã hội: Mục đích phát ... 1.2.3 Quy mô phát triển xanh Phát triển xanh khái niệm gắn bó chặt chẽ với phát triển bền vững Nó hướng tới phát triển thân thiện với môi trường, nâng cao chất lượng sống đảm bảo cho phát triển tương ... thành phố, kiến trúc, lên kế hoạch phát triển môi trường hay xây dựng khu công nghiệp Điểm khác phát triển xanh với phát triển bền vững phát triển xanh nhằm tới bền vững môi trường thông qua định...
 • 14
 • 951
 • 9

TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
... giá phát triển dịch vụ ngân hàng Một gia tăng số lượng dịch vụ ngân hàng Số lượng dịch vụ ngân hàng tiêu chí để đánh giá phát triển theo hướng mở rộng dịch vụ ngân hàng Có thể nói dịch vụ ngân hàng ... việc phát triển dịch vụ ngân hàng Đực ngân hàng sử dụng để đánh giá phát triển dịch vụ ngân hàng qua thời kỳ 1.1.3 Các dịch vụ NH tình hình phát triển dịch vụ NH Việt Nam 1.1.3.1 Các dịch vụ ngân ... Các dịch vụ ngân hàng có mối liên hệ chặt chẽ với Sự đời phát triển dịch vụ sở để có đời phát triển dịch vụ ngược lại Ngân hàng phát triển dịch vụ tín dụng mà không đẩy mạnh dịch vụ toán, phát triển...
 • 26
 • 168
 • 0

Tổng quan về phát triển quả bưởi

Tổng quan về phát triển quả bưởi
... lượng trung bình từ 0,8 – kg /quả 1.1.2.5 Bưởi Đoan Hùng Ở huyện Đoan Hùng – Phú Thọ có hai giống bưởi đặc sản giống bưởi Sửu Chí Đám bưởi Bằng Luân Bưởi Sửu Chí Đám phát bắt đầu trồng Phú Thọ cách ... lớp vỏ dày, cứng nên bưởi tươi ngon lâu mà không cần loại hoá chất bảo quản, trọng lượng trung bình từ – 1,2kg /quả -4- 1.1.2.3 Bưởi da xanh Hình 1.2: Hình ảnh bưởi da xanh Bưởi da xanh có nguồn ... canh bưởi da xanh Bưởi da xanh cho trái quanh năm suất cao đặc sản bưởi Năm Roi trồng phổ biến đồng Sông Cửu Long Với ưu hiệu kinh tế cao bưởi da xanh, huyện Mỏ C ày tăng diện tích trồng bưởi...
 • 14
 • 557
 • 8

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ Công ty phần mềm quản lý doanh nghiệp FAST

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ Công ty phần mềm quản lý doanh nghiệp FAST
... khác doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa doanh nghiệp lớn II Giới thiệu công ty khảo sát thực tế, Công ty Xăng dầu Quân đội • Tên gọi : Công ty Xăng dầu Quân đội Bộ quốc phòng • Trụ sở Công ty : ... kinh doanh chủ yếu : sản xuất kinh doanh phần mềm quản doanh nghiệp Sản phẩm • Phần mềm kế toán FAST Accounting 2003.f Visual Foxpro • Phần mềm kế toán FAST Accounting 2003.s SQL Server • Phần ... tổng hợp Phòng kinh doanh XNK Phòng kỹ thuật Phòng tài kế toán Phòng hành quản trị Xí nghiệp 651 Xí nghiệp 652 Xí nghiệp 653 Đặc điểm chức năng, nhiệm vụ máy quản công ty  - Bộ máy quản lý...
 • 17
 • 608
 • 1

TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CỦA NHTM

TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CỦA NHTM
... ngân hàng  Phát triển dịch vụ (phát triển theo chiều rộng), theo dịch vụ ngân hàng cung cấp bao gồm dịch vụ sử dụng thị trường dịch vụ ngân hàng phát triển Dịch vụ hoàn toàn dịch vụ ngân hàng ... rủi ro thấp 1.2 Dịch vụ ngân hàng NHTM Để hiểu rõ dịch vụ ngân hàng gì, cần nắm rõ nguồn gốc dịch vụ, đặc trưng dịch vụ gì? Dịch vụ đặc trưng dịch vụ 1.2.1.1 Dịch vụ Sự phát triển mạnh mẽ phân ... hoàn thiện dịch vụ phát triển dịch 1.3.2 Các tiêu thức phản ánh mức độ phát triển dịch vụ NHTM 1.3.2.1 Tiêu thức phản ánh chất lượng dịch vụ Chất lượng dịch vụ phản ánh trình độ phát triển ngân...
 • 22
 • 86
 • 0

Tài liệu Chương 1: Tổng Quan về công nghệ phần mềm docx

Tài liệu Chương 1: Tổng Quan về công nghệ phần mềm docx
... Phát tri n (t gi a 80s) — — Công ngh CSDL (mô hình quan h ) Phân tích, thi t k hư ng c u trúc — Các b công c phát tri n — Công c tr giúp phân tích thi t k — B kh i t o chương trình (biên d ch) — ... Sommerville [1995]: SE m t nguyên lý k ngh liên quan đ n t t c m t (lý thuy t, phương pháp công c ) c a s n ph n m m Công ngh ph n m m – đ nh nghĩa Công ngh ph n m m – đ nh nghĩa — IEEE [1993]: ... Nhi u công c tr giúp qu n lý d án hoàn thi n Hoàn thi n công ngh c u trúc, đ i công ngh đ i tư ng — Nhi u mô hình hư ng c u trúc đư c chu n hóa — CASE hoàn thi n, đ t m c t đ ng hóa cao — Công...
 • 20
 • 250
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: lan dau than mat chuong1chuong1toi uu hoa tuyen tinhbai tap hoa lop 11 chuong1bai tap nang cao hinh hoc 7 chuong1chương1tứ giác bài 1 tứ giác lớp 8hoa 10 nang cao chuong1de kiem tra 1tiet chuong1 lop 10 phan dai so co bande kiem tra 1tiet toan dai chuong1 lop 10 ban co banchuong1bai4 nhung hang dang thuc dang nho giai bai 24kiểm tra 1 tiết hóa 11 chương1chuong1 phan tich hoat dong kinh doanhchuong1 mon phan tich hoat dong kinh doanhcong thuc toan chuong1 menh de va taphop10cong nghe che tao may 2 chuong1đề kiểm tra 1 tiết môn toán lớp 10 nâng cao chuong1chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 48. Quả