Luận án tiến sĩ nguồn lợi sinh vật đáy trong thủy vực nửa kín ở vùng biển ven bờ bình định và khách hòa

tóm tắt luận án tiến đặc điểm sinh học, sinh thái của loài châu chấu mía hieroglyphus tonkinensis bolivar, 1912 (orthoptera acrididae) biện pháp phòng trừ tại hòa bình.

tóm tắt luận án tiến sĩ đặc điểm sinh học, sinh thái của loài châu chấu mía hieroglyphus tonkinensis bolivar, 1912 (orthoptera acrididae) và biện pháp phòng trừ tại hòa bình.
... cứu đặc điểm hình thái châu chấu mía H tonkinensis - Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học châu chấu mía H tonkinensis - Nghiên cứu đặc điểm sinh thái học châu chấu mía H tonkinensis - Nghiên cứu biện ... kinh tế châu chấu mía H tonkinensis tỉnh Hòa Bình - Xác định đặc điểm sinh vật học, sinh thái học châu chấu mía H tonkinensis - Xây dựng qui trình phòng chống tổng hợp loài châu chấu mía H tonkinensis ... đoạn phát triển châu chấu mía H tonkinensis Ghi chú: GP - Giao phối 3.4 Đặc điểm sinh thái học loài châu chấu mía H tonkinensis 3.4.1 Đặc điểm phát sinh gây hại châu chấu mía H tonkinensis Sau...
 • 27
 • 559
 • 0

tóm tắt luận án tiến nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý của lợn mắc hội chứng rối loạn hô hấp sinh sản (prrs), sử dụng kỹ thuật hóa mô miễn dịch để phát hiện virus

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý của lợn mắc hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản (prrs), sử dụng kỹ thuật hóa mô miễn dịch để phát hiện virus
... Phạm Văn Đông Cục Thú y Luận án đ-ợc bảo vệ tr-ớc Hội đồng chấm luận án cấp Tr-ờng, họp Tr-ờng Đại học Nông nghiệp Hà Nội Vào hồi 30 ngày tháng năm 2012 Có thể tìm hiểu luận án tại: - Th- viện Quốc ... Hễ HP V SINH SN LN (PRRS) 1.1 Mm bnh 1.1.1 Ngun gc v phõn loi Nguyờn nhõn gõy hi chng ri lon hụ hp v sinh sn ln mt loi virus thuc h Arteriviridae H Ateriviridae ch cú mt ging Aterivirus bao ... Ateritis Virus (EAV) gõy viờm ng mch, sy thai v viờm phi nga non v Porcine Respiratory and Reproductive Syndrome Virus (PRRSV) gõy ri lon hụ hp v sinh sn ln 1.1.2 Hỡnh thỏi cu trỳc ca PRRSV Virus...
 • 27
 • 305
 • 0

tóm tắt luận án tiến đánh giá hiệu quả rừng trồng keo lai (acacia mangium x a. auriculiformis) một số vùng sinh thái tại việt nam

tóm tắt luận án tiến sĩ đánh giá hiệu quả rừng trồng keo lai (acacia mangium x a. auriculiformis) ở một số vùng sinh thái tại việt nam
... 2.1.1 Đánh giá thực trạng trồng Keo lai số vùng sinh thái Việt Nam 2.1.2 Tổng hợp mô hình trồng rừng trồng Keo lai 2.1.3 Đánh giá hiệu rừng trồng Keo lai số vùng sinh thái Việt Nam 2.1.3.1 Hiệu ... cứu :Một số lâm phần trồng Keo lai 6-7 tuổi điển hình số vùng sinh thái Việt Nam 4 -Giới hạn: - Đề tài đánh giá thực trạng trồng sinh trưởng số giống Keo lai với luân kỳ kinh doanh – năm trồng số ... trồng số vùng sinh thái nước ta - Đánh giá hiệu kinh tế - x hội số giống Keo lai trồng số vùng sinh thái nước ta - Hiệu môi trường đề tài tập trung vào đánh giá trữ lượng carbon Keo lai, thảm...
 • 24
 • 373
 • 0

CÁCH VIẾT TRÌNH BÀY LUẬN VĂN CAO HỌC LUẬN ÁN TIẾN (Dành cho khối ngành Nông nghiệp, Thủy sản, Môi trường Công nghệ Sinh học)

CÁCH VIẾT VÀ TRÌNH BÀY LUẬN VĂN CAO HỌC VÀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ (Dành cho khối ngành Nông nghiệp, Thủy sản, Môi trường và Công nghệ Sinh học)
... tránh dùng màu nhạt khó xem trình chiếu 37 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA SAU ĐẠI HỌC QUI ĐỊNH CÁCH VIẾT VÀ TRÌNH BÀY LUẬN VĂN CAO HỌC VÀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ (Dành cho khối ngành Nông nghiệp, Thủy sản, ... số nguyên tắc cách viết hình thức trình bày luận văn /luận án 1.2 Ngôn ngữ hành văn Luận văn /luận án viết tiếng Việt phần tóm tắt tiếng Anh Cách viết (hành văn) phải đồng luận văn viết theo nguyên ... học viên cao học nghiên cứu sinh ngành Nông nghiệp, Thủy sản, Môi trường, Công nghệ Sinh học, … (có thể áp dụng cho số ngành kỹ thuật có liên quan) Trường Đại học Cần Thơ trình chuẩn bị luận văn/ luận...
 • 40
 • 357
 • 0

luận án tiến nghiên cứu cấu trúc pha trong một số mô hình vật lý không phục hồi đối xứng chiral

luận án tiến sĩ nghiên cứu cấu trúc pha trong một số mô hình vật lý không phục hồi đối xứng chiral
... vụ nghiên cứu luận án sử dụng hình QCD hiệu dụng hình hạt nhân có đối xứng chiral không phục hồi để nghiên cứu cấu trúc pha kiểu chuyển pha Phạm vi nghiên cứu luận án nghiên cứu hệ vật ... Với trên, mục đích luận án nghiên cứu kiểu chuyển pha số hình không phục hồi đối xứng chiral Cụ thể nghiên cứu LPT hình QCD hiệu dụng với bậc tự quark nghiên cứu kiểu chuyển pha khác ... tin cấu trúc pha QCD tương ứng với kịch không phục hồi đối xứng chiral Để khắc phục vấn đề nêu trên, tập trung vào nghiên cứu LPT cho hình QCD hiệu dụng có đối xứng chiral không phục hồi, mô...
 • 111
 • 143
 • 0

tóm tắt luận án tiên nguồn gốc hình thành đặc điểm cấu trúc - ngữ nghĩa của thành ngữ thuần việt

tóm tắt luận án tiên sĩ nguồn gốc hình thành và đặc điểm cấu trúc - ngữ nghĩa của thành ngữ thuần việt
... thành ngữ CHƯƠNG 3: ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC - NGỮ NGHĨA CỦA THÀNH NGỮ THUẦN VIỆT 3.1 Đặc điểm cấu trúc 3.1.1 Dẫn nhập 3.1.2 Hiện tượng biến thể thành ngữ Việt 3.1.2.1 Sơ lược tượng biến thể thành ngữ ... đời thành ngữ Việt - Tìm hiểu đặc điểm cấu trúc - ngữ nghĩa thành ngữ Việt qua tượng biến thể thành ngữ quan hệ đồng nghĩa - quan hệ trái nghĩa thành ngữ 3 Ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn ... ngữ Việt, qua giúp hiểu rõ đặc điểm văn hóa, tư người Việt Đồng thời, luận án mong muốn làm sáng tỏ đặc điểm cấu trúc - ngữ nghĩa thành ngữ Việt qua tượng biến thể quan hệ đồng nghĩa - trái nghĩa...
 • 25
 • 178
 • 0

TÓM tắt LUẬN án TIẾN nguồn nhân lực phi công của ngành hàng không việt nam trong hội nhập quốc tế

TÓM tắt LUẬN án TIẾN sĩ nguồn nhân lực phi công của ngành hàng không việt nam trong hội nhập quốc tế
... PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC PHI CÔNG CỦA NGÀNH HÀNG KHÔNG 2.1 KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM NGUỒN NHÂN LỰC PHI CÔNG 2.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực phi công Nguồn nhân lực phi công ngành hàng không phận đặc ... phi công hãng hàng không Việt Nam, chủ yếu nguồn nhân lực phi công Hãng hàng không quốc gia Việt Nam + Thời gian nghiên cứu: Thực trạng nguồn nhân lực phi công ngành Hàng không Việt Nam giai đoạn ... n án Mục đích nghiên cứu luận án nhằm hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn nguồn nhân lực phi công ngành hàng không hội nhập quốc tế, sở phân tích, đánh giá thực trạng nguồn nhân lực phi công ngành...
 • 26
 • 204
 • 0

Luận án tiến khoa học giáo dục dạy học theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác cho sinh viên đại học sư phạm

Luận án tiến sĩ khoa học giáo dục dạy học theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác cho sinh viên đại học sư phạm
... Học tập hợp tác 12 1.2.2 Kỹ học tập .14 1.2.3 Kỹ học tập hợp tác 16 1.2.4 Phát triển kỹ học tập hợp tác 16 1.2.5 Dạy học theo hướng phát triển kỹ học tập hợp ... ii BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN NGUYỄN THỊ THANH DẠY HỌC THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG HỌC TẬP HỢP TÁC CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Chuyên ngành: Lý luận Lịch sử giáo dục Mã số: ... vậy, phát triển KNHTHT cho sinh viên trường ĐHSP mục tiêu quan trọng Nhận thức ý nghĩa sâu sắc vấn đề lựa chọn Dạy học theo hướng phát triển kỹ học tập hợp tác cho sinh viên Đại học phạm ...
 • 251
 • 387
 • 2

Tóm tắt luận án tiến vận dụng phương pháp dạy học theo dự án trong dạy học kiến thức về sản xuất sử dụng điện năng cho học sinh trung học phổ thông

Tóm tắt luận án tiến sĩ vận dụng phương pháp dạy học theo dự án trong dạy học kiến thức về sản xuất và sử dụng điện năng cho học sinh trung học phổ thông
... Vận dụng phương pháp dạy học theo dự án dạy học kiến thức sản xuất sử dụng điện cho học sinh Trung học phổ thông Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu vận dụng dạy học theo dự án sản xuất sử dụng điện ... thấy đề tài Vận dụng phương pháp dạy học theo dự án dạy học kiến thức sản xuất sử dụng điện cho học sinh Trung học phổ thông đáp ứng yêu cầu lí luận thực tiễn việc vận dụng DHTDA dạy học Vật lí, ... liệu tiếng Việt 19 tài liệu tiếng nước Chƣơng CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO DỰ ÁN TRONG DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC SẢN XUẤT VÀ SỬ DỤNG ĐIỆN NĂNG - VẬT LÍ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG...
 • 27
 • 277
 • 1

Tóm tắt luận án tiến nguồn sử liệu hương ước thăng long hà nội trước năm 1945 của NCS đinh thị thùy hiên

Tóm tắt luận án tiến sĩ nguồn sử liệu hương ước thăng long  hà nội trước năm 1945 của NCS đinh thị thùy hiên
... Chương 1: Tổng quan Chương 2: Khái quát hương ước hương ước Thăng Long- Nội Chương 3: Các giai đoạn chuyển đổi hương ước Thăng Long- Nội Chương 4: Đời sống xã hội Thăng Long- Nội qua hương ... phản ánh so với hương ước trước Với Thăng Long- Nội, nguồn sử liệu hương ước có nhiều giá trị nghiên cứu 4.1 Hương ước nguồn sử liệu quan trọng nghiên cứu Thăng Long- Nội Dù có mật độ, tỷ ... trị sử liệu nguồn Đối tượng nghiên cứu: Hương ước Thăng Long - Nội với tư cách nguồn sử liệu Phạm vi nghiên cứu: Giới hạn thời gian: Luận án tập trung nghiên cứu văn hương ước lập trước tháng...
 • 27
 • 627
 • 1

(TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN NGỮ VĂN) NHÂN VẬT ANH HÙNG VĂN HÓA TRONG TRUYỆN KỂ DÂN GIAN VỀ THỜI KỲ VĂN LANG ÂU LẠC

(TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGỮ VĂN) NHÂN VẬT ANH HÙNG VĂN HÓA TRONG TRUYỆN KỂ DÂN GIAN VỀ THỜI KỲ VĂN LANG ÂU LẠC
... HÙNG VĂN HÓA TRONG TRUYỆN KỂ DÂN GIAN VỀ THỜI KỲ VĂN LANG - ÂU LẠC 2.1 Cấu trúc vòng đời nhân vật anh hùng văn hóa truyện kể dân gian thời kỳ Văn Lang - Âu Lạc 2.1.1 Cổ mẫu anh hùng văn hóa thần ... tín ngưỡng dân gian với truyện kể nhân vật anh hùng văn hóa thời kỳ Văn Lang - Âu Lạc Diễn xướng tín ngưỡng phương thức bảo lưu truyện kể nhân vật anh hùng văn hóa thời kỳ Văn Lang - Âu Lạc, điểm ... tượng nhân vật anh hùng văn hóa truyện kể dân gian thời kỳ Văn Lang - Âu Lạc - Luận án thực việc tìm hiểu cấu trúc cổ mẫu motif chu trình vòng đời người anh hùng văn hóa truyện kể dân gian thời kỳ...
 • 27
 • 245
 • 0

luận án tiến phát triển khu kinh tế trọng điểm bắc bộ

luận án tiến sĩ phát triển khu kinh tế trọng điểm bắc bộ
... I H C KINH T QU C DÂN  VŨ THÀNH HƯ NG PHÁT TRI N CÁC KHU CÔNG NGHI P VÙNG KINH T TR NG ðI M B C B THEO HƯ NG B!N V"NG Chuyên ngành : KINH T PHÁT TRI N Mã s : 62.31.05.01 LU N ÁN TI N SĨ KINH ... ð8c khu kinh t, ðTNN : ð/u tư nư7c GTSX : Giá tr s n xu>t KCN : Khu công nghi$p KCX : Khu ch, xu>t KKT : Khu kinh t, KTTð : Kinh t, tr?ng ñi@m KTTðBB : Kinh t, tr?ng ñi@m BAc b KTTðMT : Kinh ... ph i ñ8t sj phát tri@n KCN vùng KTTðBB v7i trình phát tri@n kinh t, cQa Vùng nói chung phát tri@n KCN nư7c th, gi7i Ph i dj báo ñưxc sj phát tri@n kinh t,, phát tri@n công ngh$, phát tri@n KCN...
 • 236
 • 257
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nguồn lợi sinh vật đáy7 mật độ và sinh khối các loài động vật đáy trong thủy vực mươngluan an tien si vat lieuluận án tiến sĩ vật lýluận án tiến sĩ về quản trị nguồn nhân lựcluận án tiến sĩ quản trị nguồn nhân lựcluận án tiến sĩ bach khoa vat lyluận án tiến sĩ bach khoa vat ly ky thuatluận văn thạc sĩ nguồn lợi từ nấm ký sinh côn trùngtóm tắt luân án tiến sĩ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên theo pháp luật tố tụng hình sự việt namluận án tiến sĩ triết học chủ nghĩa hiện sinhluận án tiến sĩ dự báo chất lượng nguồn nhân lực caođức huy sử dụng bài tập tình huống sư phạm để rèn luyện cho sinh viên kĩ năng dạy học sinh học luận án tiến sĩ 1999luận án tiến sĩluận án tiến sĩ luật họcchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGhop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 12. Phân bón hoá họcTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học