Nghiên cứu mô hình kho câu hỏi trắc nghiệm trên thiết bị di động

Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin Nghiên cứu hình kho câu hỏi trắc nghiệm và ứng dụng trên di động

Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin Nghiên cứu mô hình kho câu hỏi trắc nghiệm và ứng dụng trên di động
... nghiệm ứng dụng thiết bị di động trở nên cần thiết Trên lý chọn đề tài: NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH KHO CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ ỨNG DỤNG TRÊN DI ĐỘNG Mục tiêu: Mục tiêu luận văn nghiên cứu sở khoa học đề ... TẮT MÔ HÌNH KHO CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ ỨNG DỤNG TRÊN DI ĐỘNG hình thức học tập sử dụng công nghệ thông tin Hình thức học tập lấy người học làm trung tâm hướng tới việc khuyến khích tự học, tự nghiên ... Các thông tin cung cấp tạo câu hỏi như:  Danh mục  Tên câu hỏi Câu hỏi Hình ảnh hiển thị Hình 17: Câu hỏi tả Câu hỏi so khớp ngẫu nhiên  Câu hỏi so khớp ngẫu nhiên: Câu hỏi thực câu hỏi...
 • 87
 • 282
 • 0

nghiên cứu hình kho câu hỏi trắc nghiệm và ứng dụng trên di động

nghiên cứu mô hình kho câu hỏi trắc nghiệm và ứng dụng trên di động
... nghiệm ứng dụng thiết bị di động trở nên cần thiết Trên lý chọn đề tài: NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH KHO CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ ỨNG DỤNG TRÊN DI ĐỘNG Mục tiêu: Mục tiêu luận văn nghiên cứu sở khoa học đề ... cung cấp tạo câu hỏi như:  Danh mục  Tên câu hỏi Câu hỏi Hình ảnh hiển thị Hình 17: Câu hỏi tả Câu hỏi so khớp ngẫu nhiên  Câu hỏi so khớp ngẫu nhiên: Câu hỏi thực câu hỏi trả lời ngắn ... từ câu hỏi trả lời ngắn danh m ục  Câu hỏi nhiều câu trả lời: Một loại câu hỏi tổng hợp bao g ồm nhiều câu hỏi nhỏ câu hỏi trả lời ngắn, câu hỏi đa lựa chọn câu hỏi số… Câu hỏi đa lựa chọn  Câu...
 • 87
 • 8,224
 • 0

Báo cáo " Một hình kho câu hỏi trắc nghiệm theo chuẩn QTI trong đào tạo điện tử với hệ cơ sở dữ liệu XML nguyên sinh " ppt

Báo cáo
... m theo chu n QTI ñ bư c ñ u khuy n khích phát tri n chu n QTI Phân tích l a ch n công ngh 3.1 T i nên dùng s d li u XML nguyên sinh Kho câu h i tr c nghi m thi theo chu n QTI m t t p h p t p XML ... truy v n kho câu h i theo m t s tiêu chí xác theo d ng câu h i mà chu n QTI ñã ñ nh nghĩa (câu h i d ng l a ch n m t nhi u ñáp án, câu h i ñi n vào kho ng tr ng, câu h i có tương tác v i hình nh, ... (CSDL XML) (Model) Hình Ki n trúc MVC c a ng d ng kho câu h i tr c nghi m theo chu n QTI v i s d li u XML 4.3 T ch c sưu t p tài li u XML H s d li u eXist, m t s h s d li u nguyên sinh XML khác,...
 • 11
 • 312
 • 0

Nghiên cứu hình các câu lạc bộ Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp gắn với Văn hóa du lịch.

Nghiên cứu mô hình các câu lạc bộ Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp gắn với Văn hóa du lịch.
... trạng hoạt động câu lạc Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp 2.1 Tổng quan chung Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt tiệp công trình hữu nghị hội đồng ... phát triển Cung văn hóa đánh dấu việc nhiều Cung văn hóa thành lập :  Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng  Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô  Cung văn hóa lao động thành ... Thực trạng hoạt động Câu lạc Cung Văn Hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp Chương : số đề xuất nhằm gắn hình hoạt động Câu lạc Cung Văn Hóa gắn với Văn hóa du lịch Trong trình làm khóa luận tốt nghiệp...
 • 85
 • 398
 • 1

Nghiên cứu hình kết cấu cốt truyện truyện thơ Nôm

Nghiên cứu mô hình kết cấu cốt truyện truyện thơ Nôm
... ngời viết khái quát đặc điểm thể loại xác định hình kết cấu cốt truyện truyện thơ Nôm 3.2 Lịch sử nghiên cứu vấn đề hình kết cấu truyện thơ Nôm đợc quan tâm sớm nửa kỷ qua số công trình ... Kết luận (5 trang), Phụ lục (10 trang), Nội dung gồm chơng: Chơng 1: Tổng quan truyện thơ Nôm Chơng 2: hình kết cấu cốt truyện truyện thơ Nôm theo trình tự thời gian Chơng 3: hình kết cấu ... (2002) hình kết cấu truyện thơ Nôm (Qua số tác phẩm có nguồn gốc từ văn học dân gian, Tạp chí văn học, (3) tr 71-76 Nguyễn Thị Nhàn, (2004) hình kết cấu truyện thơ Nôm qua nhóm truyện đề...
 • 27
 • 917
 • 11

Nghiên cứu hình hoá cấu trúc và phỏng hoạt động của cảm biến đo vận tốc góc Mems cấu trúc cài răng lược

Nghiên cứu mô hình hoá cấu trúc và mô phỏng hoạt động của cảm biến đo vận tốc góc Mems cấu trúc cài răng lược
... Trần Đức Thành Ngành Vật lý chất rắn Nghiên cứu hình hoá cấu trúc hoạt động cảm biến đo vận tốc góc mems cấu trúc cài lược Luận văn thạc sĩ vật lý Khoá 11 Hà Nội, 2009 Trn c Thnh Luận văn ... quõn s v.v Cựng vi cm bin o gia tc, cỏc cm bin o tc gúc MEMS l cm bin cú t phn ln cỏc sn phm MEMS, mt cỏc loi da trờn silic Cm bin tc gúc MEMS c c tớnh s to giỏ tr khong 800 triu USD vo nm 2010 ... dũng chy 27% MEMS quay 22% Cm bin khỏc 10% RF MEMS 3% Cm bin cụng sut 11% Cm bin quỏn tớnh 22% Cm bin gia tc B chp hnh khỏc 5% Cm bin tc gúc Hỡnh 1.1 Thng kờ v th phn v doanh thu sn phm MEMS trờn...
 • 75
 • 230
 • 0

Nghiên cứu soạn thảo câu hỏi trắc nghiệm khách quan phần di truyền phân tử và đột biến gen để kiểm tra đánh giá chất lượng sinh viên khoa sinh KTNN, đại học sư phạm hà nội 2

Nghiên cứu soạn thảo câu hỏi trắc nghiệm khách quan phần di truyền phân tử và đột biến gen để kiểm tra đánh giá chất lượng sinh viên khoa sinh  KTNN, đại học sư phạm hà nội 2
... Nghiên cứu soạn thảo câu hỏi trắc nghiệm khách quan phần di truyền phân tử đột biến gen để kiểm tra đánh giá chất lượng sinh viên khoa Sinh KTNN, Đại học Phạm Nội 2 Mục đích nghiên cứu ... hỏi trắc nghiệm khách quan phần di truyền phân tử đột biến gen để kiểm tra đánh giá chất lượng sinh viên khoa Sinh - KTNN, Đại học phạm Nội 2 Tôi xin cam đoan kết nghiên cứu khóa luận đƣợc ... thống câu hỏi gồm 100 câu trắc nghiệm khách quan dạng đúng/sai dùng vào khâu kiểm tra đánh giá kiến thức di truyền phân tử đột biến gen sinh viên khoa Sinh KTNN, trƣờng ĐHSP Nội ĐẠI HỌC SƯ PHẠM...
 • 67
 • 223
 • 0

NGHIÊN CỨU KĨ THUẬT VIẾT CÂU NHIỄU, TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (MCQ)PHẦN DI TRUYỀN HỌC (SH 12)

NGHIÊN CỨU KĨ THUẬT VIẾT CÂU NHIỄU, TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (MCQ)PHẦN DI TRUYỀN HỌC (SH 12)
... http://www.Lrc-tnu.edu.vn 18 Phn ng to liờn hp ion l c s ca cỏc phng phỏp trc quang, chit trc quang, hunh quang xỏc nh nhiu kim loi Núi chung cỏc liờn hp ion thng cú h s hp th mol tng i ln ... sau ú o hp th quang ca dung dch max = 657nm Bng phng phỏp chit ny ó lm tng nhy lờn n 10 -6 mol/l [18] Bulinski R v cng s [19] ó dựng N- N di (- Hidroxipropyl) - o phenylene diamin xỏc nh iot ... dch khụng dựng giy lc Whatman vỡ giy lc ny cú th hp ph iot 1.5 KT LUN PHN TNG QUAN Iot l mt nguyờn t vi lng quan trng dinh dng ngi v ng vt núi chung Trong c th ngi iot c phõn b nhiu t chc khỏc...
 • 73
 • 242
 • 0

Nghiên cứu hình triển khai dịch vụ thoại trên mạng di động 4g LTE và đề xuất phương án cho các nhà khai thác di động ở việt nam

Nghiên cứu mô hình triển khai dịch vụ thoại trên mạng di động 4g LTE và đề xuất phương án cho các nhà khai thác di động ở việt nam
... đích nghiên cứu Nghiên cứu phương án cung cấp dịch vụ thoại LTE đề xuất phương án cho nhà khai thác di động Việt Nam việc triển khai dịch vụ Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Dịch ... thiết trên, đề tài tập trung nghiên cứu phương án tổ chức dịch vụ thoại LTE Trên sở đưa so sánh, đánh giá đề xuất, kiến nghị cho nhà khai thác di động Việt Nam việc triển khai dịch vụ thoại LTE ... khai thác mạng việc lựa chọn phương án phù hợp với Chương 3: ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN TRIỂN KHAI DỊCH VỤ THOẠI TRÊN LTE CHO CÁC NHÀ KHAI THÁC DI ĐỘNG VIỆT NAM 3.1 Đặt vấn đề LTE cung cấp băng thông lớn...
 • 16
 • 693
 • 9

bước đầu nghiên cứu hình quản lý bảo tồn loài voọc dựa vào cộng đồng ở vườn quốc gia cát bà

bước đầu nghiên cứu mô hình quản lý bảo tồn loài voọc dựa vào cộng đồng ở vườn quốc gia cát bà
... quản môi trường dựa vào cộng đồng nhằm bảo vệ loài Voọc đầu trắng Vườn quốc gia Cát hình tiêu biểu, điển hình cho hình thức quản hình áp dụng Vườn quốc gia Cát tỏ hiệu có nhiều ... Kinh tế môi trường 45 Luận văn tốt nghiệp 29 CHƯƠNG II NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH QUẢN LÝ BẢO TỒN LOÀI VOỌC ĐẦU TRẮNG DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG VƯỜN QUÔC GIA CÁT BÀ 2.1 GIỚI THIỆU VỀ VƯỜN QUỐC GIA CÁT BÀ 2.1.1 ... trường dựa vào cộng đồng Việt Nam Chương II: Nghiên cứu hình quản dựa vào cộng đồng nhằm bảo tồn loài Voọc đầu trắng Vườn quốc gia Cát Chương III: Đánh giá hiệu hoạt động hình, thuận...
 • 81
 • 668
 • 2

NGHIÊN cứu HÌNH BỆNH tật ở BỆNH NHÂN TRÊN dưới 60 TUỔI tại PHÒNG KHÁM và QUẢN lý sức KHỎE cán bộ TỈNH BÌNH PHƯỚC

NGHIÊN cứu mô HÌNH BỆNH tật ở BỆNH NHÂN TRÊN dưới 60 TUỔI tại PHÒNG KHÁM và QUẢN lý sức KHỎE cán bộ TỈNH BÌNH PHƯỚC
... Rẫy [5], Tuy nhiên, hình bệnh tật bệnh viện khác đặc thù riêng bệnh viện Tại tỉnh Bình Phớc, đặc biệt bệnh viện phòng khám quản sức khỏe cán bộ, cha có hình bệnh tật Nhận thấy tầm quan ... tiến hành nghiên cứu đề tài nhằm xác định hình bệnh tật bệnh nhân dới 60 tuổi điều trị ngoại trú phòng khám quản sức khỏe cán tỉnh Bình Phớc năm 2012 ĐốI TƯợNG PHƯƠNG PHáP NGHIÊN CứU Đối ... thuộc ban quản sức khỏe tỉnh Bình Phớc Các kết nghiên cứu đợc ghi nhận nh sau: Có tổng số 278 bệnh nhân (39,7%) ...
 • 5
 • 255
 • 3

Nghiên cứu, xây dựng ứng dụng hệ thống học tiếng anh theo nhu cầu người học trên thiết bị di động

Nghiên cứu, xây dựng ứng dụng hệ thống học tiếng anh theo nhu cầu người học trên thiết bị di động
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Phạm Văn Công NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG ỨNG DỤNG HỆ THỐNG HỌC TIẾNG ANH THEO NHU CẦU NGƯỜI HỌC TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ ... đáp ứng nhu cầu học tiếng Anh người học Do vậy, luận văn cung cấp cho người dùng phương pháp học ngoại ngữ mới, hữu ích, tiện lợi đáp ứng nhu cầu người dùng theo ngữ cảnh Đồng thời, luận văn xây ... giao dịch • Thiết bị cảm ứng gia tốc thiết bị di động • Điện thoại di động sáng tạo nội dung (bao gồm người dùng tạo nội dung) • Trò chơi mô cho học tập thiết bị di động • Ngữ cảnh học tập • Tăng...
 • 54
 • 485
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: mo hinh kho cau hoicác hình thức câu hỏi trắc nghiệmkho cau hoi trac nghiem vat lieu hoc co sokho cau hoi trac nghiemcâu hỏi trắc nghiệm môn kỹ thuật di truyềncâu hỏi trắc nghiệm môn thiết kế webcâu hỏi trắc nghiệm môn thiết kế websitecâu hỏi trắc nghiệm môn phân tích hoạt động kinh doanhsoạn câu hỏi trắc nghiệm trên adobe presentersoạn câu hỏi trắc nghiệm trên powerpointcâu hỏi trắc nghiệm môn y tế cộng đồngcách soạn câu hỏi trắc nghiệm trên powerpointphần mềm tạo câu hỏi trắc nghiệm trên máy tínhcâu hỏi trắc nghiệm sinh học 12 di truyền họccâu hỏi trắc nghiệm sinh học và di truyềnchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ