LVTN Nghiên cứu sự kháng thuốc của vi khuẩn gây bệnh gan thân mủ trên cá tra

BÁO CÁO " XÂY DỰNG QUI TRÌNH KIỂM TRA KHÁNG SINH ĐỒ CỦA VI KHUẨN GÂY BỆNH GAN THẬN MỦ TRÊN TRA (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) TRONG ĐIỀU KIỆN THỰC ĐỊA " docx

BÁO CÁO
... thực kháng sinh đồ theo qui trình qui trình phòng thí nghiệm qui trình thực địa gồm có qui trình nghiền, qui trình phết qui trình tăm – cho mẫu bệnh Kháng sinh sử dụng nghiên cứu gồm tetracycline ... LUẬN Kết kháng sinh đồ 24 48 Kết kháng sinh đồ (ĐKVKK) 24 48 Kết đường kính vòng kháng khuẩn gan, thận lách bệnh gan thận mủ Vĩnh Long trình bày bảng 1, Kết trắc nghiệm F phương pháp thực hiện, ... độ vi khuẩn thích hợp cho thử nghiệm kháng sinh đồ Trong đó, mật độ vi khuẩn gan thận lách tra nhiễm bệnh thực nghiệm E ictaluri vào thời gian chết nhiều lại cao x 108 cfu/mL Mật độ vi khuẩn...
 • 8
 • 433
 • 4

Phân lập và khảo sát đặc điểm kháng kháng sinh của Edwardsiella ictaluri gây bệnh gan thận mủ trên tra pps

Phân lập và khảo sát đặc điểm kháng kháng sinh của Edwardsiella ictaluri gây bệnh gan thận mủ trên cá tra pps
... oC Như vậy, có khả E ictaluri gây bệnh tra Việt Nam có đặc điểm gây bệnh điều kiện nhiệt độ nước mát tương tự nheo Kết phân lập vi khuẩn từ bệnh nghiên cứu cho thấy bệnh xuất thường xuyên ... tăng vi khuẩn kháng thuốc Khảo sát tính đa kháng E ictaluri, 47 chủng có 46 chủng đề kháng với hai loại kháng sinh trở lên (Bảng 6) Như E ictaluri phân lập kháng với hầu hết loại kháng sinh sử dụng ... đònh danh E ictaluri 60001 Giải phẩu quan sát nội quan cho thấy bề mặt gan, thận, lách có đốm hoại tử trắng với đường kính 0,5 – mm Đây bệnh tích điển hình tra bệnh gan thận mủ bệnh nặng...
 • 5
 • 1,072
 • 8

nghiên cứu sự kháng thuốc của vi khuẩn vibrio parahaemolyticus phân lập từ ao nuôi tôm

nghiên cứu sự kháng thuốc của vi khuẩn vibrio parahaemolyticus phân lập từ ao nuôi tôm
... XUYÊN NGHIÊN CỨU SỰ KHÁNG THUỐC CỦA VI KHUẨN Vibrio parahaemolyticus PHÂN LẬP TỪ AO NUÔI TÔM LUẬN VĂN ĐẠI HỌC NGÀNH BỆNH HỌC THỦY SẢN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN PGs Ts TỪ THANH DUNG 2014 NGHIÊN CỨU SỰ KHÁNG ... chủng vi khuẩn định danh vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus A B V .parahaemolyticus C D Hình 2: Kết phân lập vi khuẩn kiểm tra sinh hóa A: Đĩa vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus phân lập CHROMagar™ Vibrio ... truyền gen kháng thuốc sang loài vi khuẩn khác cho người Vì vậy, đề tài Nghiên cứu kháng thuốc vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus phân lập từ ao nuôi tôm thực Mục tiêu đề tài tìm loại kháng sinh...
 • 14
 • 465
 • 3

 Thông tin về sự kháng thuốc của vi khuẩn gây bệnh xuất huyết trên Tra doc

 Thông tin về sự kháng thuốc của vi khuẩn gây bệnh xuất huyết trên cá Tra doc
... gồm vi khuẩn Aeromonas hydrophila, A sobria A caviae Trong 10  đó, vi khuẩn Aeromonas hydrophila xem loài gây bệnh cho nước 11  quan trọng Vi khuẩn gây bệnh xuất huyết (đỏ mỏ đỏ kỳ) 12  tra, ... sản Kết làm kháng sinh đồ cho thấy, đa số vi khuẩn gây bệnh xuất huyết tra (hơn 87% số chủng vi khuẩn) nhóm vi khuẩn Aeromonas spp nhạy với florfenicol 5  - Nhóm kháng sinh tetracyclines ... kết làm kháng sinh đồ 42 chủng vi khuẩn Aeromonas spp (gây bệnh xuất huyết tra ĐBSCL) 11 6  loại kháng sinh Kết làm kháng sinh đồ trình bày Hình bên 7  8  Tỷ lệ phần trăm kháng thuốc kháng...
 • 5
 • 419
 • 1

Đề tài : Nghiên cứu phân lập nhóm vi khuẩn lactic acid có tính chất đối kháng với vi khuẩn edwardsiella ictaluri gây bệnh gan thận mủ trên tra pangasianodon hypophthanlmus

Đề tài : Nghiên cứu phân lập nhóm vi khuẩn lactic acid có tính chất đối kháng với vi khuẩn edwardsiella ictaluri gây bệnh gan thận mủ trên cá tra pangasianodon hypophthanlmus
... tiêu đề tài Phân lâp dòng vi khuẩn tính chất đối kháng với vi khuẩn Edwardsiella ictaluri, gây bệnh cho tra nuôi ở tỉnh đồng sông Cửu Long 1.3 Nội dung đề tài - Thu thập mẫu Tra ở ... 2.3.2 Nghiên cứu bệnh gan thận mủ Hình Các bệnh thường xuyên xuất tra qua giai đoạn nuôi (Loan ctv., 2007) a Bệnh vi khuẩn gây tra nghiên cứu phòng bệnh gan thận mủ Hiện tra sản phẩm ... hủy AHL đối kháng 1.4 Phạm vi nghiên cứu đề tài - Phân lập từ hệ vi sinh vật từ hệ tiêu hóa tra nuôi tra giống - Phân lập từ hệ vi sinh vật nước tra nuôi - Phân lập từ hệ vi sinh...
 • 89
 • 533
 • 0

BÁO CÁO " HIỆN TRẠNG ĐA KHÁNG TRÊN VI KHUẨN Edwardsiella ictaluri GÂY BỆNH GAN THẬN MỦ TRÊN TRA Pangasianodon hypophthalmus Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG " docx

BÁO CÁO
... chủng vi khuẩn đa kháng kháng sinh (kháng từ loại thuốc kháng sinh trở lên), phần lớn vi khuẩn đa kháng với loại thuốc kháng sinh như: FM+SXT+SM+ENR+CHL+FFC+TE+DO+NOR Đặc biệt vi khuẩn có tượng đa ... hiệu để trị bệnh vi khuẩn trường hợp cần thiết phải sử dụng kháng sinh PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Chủng vi khuẩn Nghiên cứu thực 50 chủng vi khuẩn E ictaluri phân lập từ tra bệnh gan thận mủ ao nuôi ... Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Bến Tre Trà Vinh từ năm 2007- 2009 (Bảng 1) Bảng Địa điểm thu mẫu tra bệnh gan thận mủ tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long Vùng nuôi Nước lợ Vùng nước Tỉnh Trà Vinh Bến...
 • 9
 • 431
 • 4

ẢNH HƯỞNG CỦA HỖN HỢP DỊCH CHIẾT THẢO DƯỢC LÊN VI KHUẨN Edwardsiella ictaluri GÂY BỆNH GAN THẬN MỦ TRÊN TRA

ẢNH HƯỞNG CỦA HỖN HỢP DỊCH CHIẾT THẢO DƯỢC LÊN VI KHUẨN Edwardsiella ictaluri GÂY BỆNH GAN THẬN MỦ TRÊN CÁ TRA
... TRỒNG THỦY SẢN MÃ SỐ: D620301 ẢNH HƯỞNG CỦA HỖN HỢP DỊCH CHIẾT THẢO DƯỢC LÊN VI KHUẨN Edwardsiella ictaluri GÂY BỆNH GAN THẬN MỦ TRÊN CÁ TRA Cán hướng dẫn Sinh vi n thực Ths Nguyễn Thành Tâm ... Edwardsiella ictaluri gây bệnh gan thận mủ Tra cần thực 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Nhằm đánh giá khả kháng lại vi khuẩn E ictaluri gây bệnh gan thận mủ Tra tỷ lệ dịch chiết thảo dược hỗn hợp 1.3 Nội ... thận mủ đề tài khảo sát kháng vi khuẩn Edwardsiella ictaluri số dịch chiết từ thảo dược Nguyễn Văn Dương, 2013… nên đề tài: Ảnh hưởng hỗn hợp dịch chiết thảo dược lên vi khuẩn Edwardsiella ictaluri...
 • 39
 • 561
 • 9

Nghiên cứu xác định tác nhân gây bệnh gan thận mủ trên tra Việt Nam Pangasius hypophthalmus bằng kỹ thuật lamp (Loop-mediated isothermal amplification)

Nghiên cứu xác định tác nhân gây bệnh gan thận mủ trên cá tra Việt Nam Pangasius hypophthalmus bằng kỹ thuật lamp (Loop-mediated isothermal amplification)
... tiêu đề tài: - Xác định tác nhân gây bệnh gan thận mủ tra Việt Nam Pangasius hypophthalmus - Chẩn đoán nhanh, xác tác nhân gây bệnh mẫu bệnh phẩm kỹ thuật LAMP Nội dung nghiên cứu: - Phân lập ... - TRẦN THỊ THANH HUYỀN NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH TÁC NHÂN GÂY BỆNH GAN THẬN MỦ TRÊN CÁ TRA VIỆT NAM Pangasius hypophthalmus BẰNG KỸ THUẬT LAMP (Loop - mediated isothermal amplification) CHUYÊN NGÀNH: ... soát điều trị bệnh Xuất phát từ thực tế đó, tiến hành đề tài: Nghiên cứu xác định tác nhân gây bệnh gan thận mủ tra Việt Nam Pagasius hypophthalmus kỹ thuật LAMP (Loop-mediated isothermal amplification”...
 • 149
 • 236
 • 0

khảo sát khả năng vi khuẩn lactic kháng vi khuẩn edwardsiella ictaluri gây bệnh gan thận mủ trên tra (pangasianodon hypophthalmus)

khảo sát khả năng vi khuẩn lactic kháng vi khuẩn edwardsiella ictaluri gây bệnh gan thận mủ trên cá tra (pangasianodon hypophthalmus)
... PHÁT KHẢO SÁT KHẢ NĂNG VI KHUẨN LACTIC KHÁNG VI KHUẨN Edwardsiella ictaluri GÂY BỆNH GAN THẬN MỦ TRÊN CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus) LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH BỆNH HỌC THUỶ SẢN CÁN ... hữu ích cho vi c phòng trị bệnh gan thận mủ 1.2 Mục tiêu đề tài Đề tài nhằm khảo sát tìm hiểu khả vi khuẩn lactic đối kháng với vi khuẩn Edwarsiella ictaluri gây bệnh gan thận mủ tra Đồng thời ... thận mủ tra nuôi Ngô Thị Phương Dung ctv (2011); Nguyễn Văn Thành Nguyễn Ngọc Trai (2012) Do đề tài Khảo sát khả vi khuẩn lactic kháng vi khuẩn Edwarsiella ictaluri gây bệnh gan thận mủ tra (Pangasianodon...
 • 41
 • 130
 • 0

xác định đặc điểm sinh hóa và khả năng kháng thuốc của vi khuẩn gây bệnh mủ gan edwardsiella ictaluri trên tra (pangasianodon hypophthalmus) nuôi thâm canh ở một số tỉnh đồng bằng sông cửu

xác định đặc điểm sinh hóa và khả năng kháng thuốc của vi khuẩn gây bệnh mủ gan edwardsiella ictaluri trên cá tra (pangasianodon hypophthalmus) nuôi thâm canh ở một số tỉnh đồng bằng sông cửu
... XUÂN XÁC ĐỊNH ĐẶC ĐIỂM SINH HÓA VÀ KHẢ NĂNG KHÁNG THUỐC CỦA VI KHUẨN GÂY BỆNH MỦ GAN Edwardsiella ictaluri TRÊN CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus) NUÔI THÂM CANH MỘT SỐ TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU ... tính kháng thuốc vi khuẩn Edwardsiella ictaluri tra bệnh mủ gan nuôi thâm canh số tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long Kết cho thấy vi khuẩn E ictaluri xuất hầu hết vùng nuôi Kết phân lập từ mẫu xác ... hypophthalmus) nuôi thâm canh số tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long” thực nhằm đánh giá tình hình bệnh mủ gan số tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long kháng thuốc chủng vi khuẩn để có biện pháp hợp lý trình nuôi quản...
 • 51
 • 556
 • 0

Tài liệu LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: " XÁC ĐỊNH ĐẶC ĐIỂM SINH HÓA VÀ KHẢ NĂNG KHÁNG THUỐC CỦA VI KHUẨN GÂY BỆNH MỦ GAN Edwardsiella ictaluri TRÊN TRA (Pangasianodon hypophthalmus) NUÔI THÂM CANH Ở MỘT SỐ TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG" ppt

Tài liệu LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP:
... XUÂN XÁC ĐỊNH ĐẶC ĐIỂM SINH HÓA VÀ KHẢ NĂNG KHÁNG THUỐC CỦA VI KHUẨN GÂY BỆNH MỦ GAN Edwardsiella ictaluri TRÊN CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus) NUÔI THÂM CANH MỘT SỐ TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU ... tài tìm hiểu mức độ xuất tính kháng thuốc vi khuẩn Edwardsiella ictaluri tra bệnh mủ gan nuôi thâm canh số tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long Kết cho thấy vi khuẩn E ictaluri xuất hầu hết vùng nuôi ... ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường sinh thái sức khỏe người Vì vậy, đề tài Xác định đặc điểm sinh hoá khả kháng thuốc vi khuẩn gây bệnh mủ gan Edwardsiella ictaluri tra (Pangasianodon hypophthalmus)...
 • 51
 • 409
 • 0

Kháng sinh sử dụng trong thức ăn chăn nuôi, sự tồn dư và tính kháng thuốc của vi khuẩn gây bệnh. potx

Kháng sinh sử dụng trong thức ăn chăn nuôi, sự tồn dư và tính kháng thuốc của vi khuẩn gây bệnh. potx
... dung dịch thuốc tím KMnO NaHCO3 5%  Sử dụng thuốc giải độc (Antidot) để làm giảm trung hòa chất độc Uống 30 gram than hoạt tính với cốc nước  Tiến hành loại bỏ chất độc thấm sâu vào máu Cho ... thấm sâu vào máu Cho uống nhiều nước đường có thêm sinh tố C B1 Sử dụng thuốc lợi tiểu chuyền dung dịch Glucose  Điều trị choáng ngất loại thuốc trợ tim: Tiêm da ml dung dịch long não 20%, cafein, ... Bình thường hoạt động hệ thần kinh trung ương ngoại vi, loại trừ co giật cách tiêm da ml Promedol tiêm tỉnh mạch ml Aminazin 2,5%  Sử dụng thuốc chữa triệu chứng chống Histamin cách tiêm da 1-2...
 • 49
 • 518
 • 1

Kháng sinh sử dụng trong thức ăn chăn nuôi, sự tồn dư và tính kháng thuốc của vi khuẩn gây bệnh ppt

Kháng sinh sử dụng trong thức ăn chăn nuôi, sự tồn dư và tính kháng thuốc của vi khuẩn gây bệnh ppt
... nhân tồn kháng sinh thực phẩm Kháng sinh nhiễm vào thức ăn tiếp xúc với môi trường có chứa kháng sinh Kháng sinh tồn sản phẩm chăn nuôi sử dụng thường xuyên thức ăn chăn nuôi: + Kháng sinh ... bị vi VK gây bệnh phá hủy Sự rối loạn hệ vi sinh vật đường ruột sử dụng kháng sinh sử dụng kháng sinh thức ăn để phòng trị bệnh đường ruột Gây rối loạn hệ vi sinh vật ruột kết tràng Làm tăng ... Campilobacter, vi trùng gây bệnh phân, làm tăng nguy lây lan bùng nổ dịch bệnh vi khuẩn gây bệnh kháng thuốc Tồn kháng sinh thịt, ảnh hưởng xấu đến người tiêu thụ Tác hại thứ I Kháng sinh sử dụng thường...
 • 69
 • 548
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: tính kháng thuốc của vi khuẩn gây bệnhsự kháng thuốc của vi khuẩnphương pháp nghiên cứu sự phát triển của vi khuẩnkháng thuốc của vi khuẩnkhả năng kháng thuốc của vi khuẩncơ chế kháng thuốc của vi khuẩn laocơ chế kháng thuốc của vi khuẩnkiểm tra tính mẫn cảm tính kháng thuốc của vi khuẩnhiện tượng kháng thuốc của vi khuẩntình hình kháng thuốc của vi khuẩnnghiên cứu sự tạo phức của thori iv với xilen da cam bằng phương pháp trắc quang và đánh giá độ nhạy của nókháng sinh và cơ chế kháng thuốc của vi khuẩnđặc điểm của bệnh gan thận mủ ở cánghiên cứu sự tạo phức của fe iii với thuốc thử 12pyridylazo2naphtol pannghiên cứu sự tạo phức của zn2 ni2 với thuốc thử đithizon ứng dụng xác đoịnh chúng bằng phương pháp chiết trắc quangTiểu luận Tìm hiểu phương pháp chiếu xạ trong bảo quản nông sản sau thu hoạch. Tình hình ứng dụng phương pháp ở Việt Nam và trên thế giớichương 6 phương pháp phân tích khối lượngBài tập chương 2 Toán lớp 12 - Lư Sĩ PhápCâu hỏi ôn tập Luật tố tụng hình sựĐời sống kinh tế văn hóa của tộc người mông ở huyện võ nhai tỉnh thái nguyên từ năm 1975 đến năm 2015Mạng noron wavelet và ứng dụng cho dự báo chứng khoánPhân loại văn bản hành chính tiếng việt và ứng dụng vào các cơ quan nhà nước tỉnh bắc kạnBài 8. Nhiễm sắc thểBài 8. Nhiễm sắc thểBài 65. Đại dịch AIDS - Thảm họa của loài ngườiBài 65. Đại dịch AIDS - Thảm họa của loài ngườiBài 62. Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thaiBài 39. Bài tiết nước tiểuPHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực tại KHU CÔNG NGHIỆP tây bắc ĐỒNG hới, TỈNH QUẢNG BÌNHTẠO VIỆC làm CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN ở HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾPHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN NÔNG sản ở HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNHHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN TRỊ QUAN hệ KHÁCH HÀNG tại CÔNG TY XĂNG dầu THỪA THIÊN HUẾNghiên cứu động học, động lực học và độ bền hệ thống lái máy kéo bông sen 20Đặc điểm nghệ thuật tiểu thuyết miền hoang của sương nguyệt minh (tt)tieu luan quan tri logistic