Luận văn thạc sỹ Đặc điểm từ ngữ chỉ nghề biển của cư dân Nghệ An

Luận văn thạcđặc điểm từ ngữ nam bộ trong truyện ngắn của sơn nam

Luận văn thạc sĩ đặc điểm từ ngữ nam bộ trong truyện ngắn của sơn nam
... ngữ Nam Bộ Thử bàn vài đặc điểm phương ngữ Nam Bộ Ở viết này, tác giả đƣợc đặc điểm từ vựng, ngữ âm đặc trƣng phƣơng ngữ Nam Bộ Đặc biệt, viết có so sánh phƣơng ngữ Nam Bộ phƣơng ngữ Bắc Bộ Từ ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH HUỲNH KIM TƯỜNG VI ĐẶC ĐIỂM TỪ NGỮ NAM BỘ TRONG TRUYỆN NGẮN CỦA SƠN NAM Chuyên ngành: NGÔN NGỮ HỌC Mã số: 60 22 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGỮ VĂN Người ... nhà văn hàng đầu Nam Bộ không hôm mà mai sau 44 Chƣơng ĐẶC ĐIỂM CỦA LỚP TỪ ĐỊA PHƢƠNG NAM BỘ TRONG TRUYỆN NGẮN CỦA SƠN NAM 2.1 Danh từ riêng 2.1.1 Tên nhân vật Danh từ từ dùng để định danh Từ...
 • 123
 • 142
 • 0

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠCĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ CỦA TRẺ EM LỨA TUỔI MẪU GIÁO

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ CỦA TRẺ EM LỨA TUỔI MẪU GIÁO
... hoàn thành tại: Ngời hớng dẫn khoa học: Phản biện 1: Phản biện 2: Luận đợc bảo vệ trớc Hội đồng chấm luận thạc họp tại: .giờ ngày tháng năm M U Lý chn ti Ngụn ng ... ng (35) 2.9 14.3 29 82.8 - a s tr em ch ng giao tip thỡ cú mc hiu t cao Vớ d: 80 tr em cú tớnh ch ng giao tip thỡ 54 em (t l 67.5%) cú mc hiu t cao - a s tr em bỡnh thng giao tip, mc hiu t ... tr em mu giỏo H Ni thp hn (20.6%) Kt qu hiu t ca tr mu giỏo sng ti cỏc mụi trng sng H Ni, Ngh An cho thy phm vi nghiờn cu ca ti, tr em mu giỏo sng H Ni cú mc hiu t cao nht, sau cựng l l tr em...
 • 19
 • 524
 • 0

Luận văn thạc sỹ phẩm chất và kĩ năng cơ bản của người dẫn chương trình

Luận văn thạc sỹ phẩm chất và kĩ năng cơ bản của người dẫn chương trình
... niệm người dẫn chương trình truyền hình, phân tích yêu cầu, phẩm chất, kỹ cần thiết người dẫn chương trình truyền hình theo thể loại Luận văn khoa học để người dẫn chương trình vận dụng lý luận ... vấn đề lý luận thực tiễn người dẫn chương trình truyền hình - Khảo sát số phẩm chất kỹ người dẫn chương trình truyền hình - Đề xuất số giải pháp nâng cao chất lượng người dẫn chương trình truyền ... thực trạng phẩm chất, kỹ người dẫn chương trình truyền hình, luận văn đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao phẩm chất kỹ người dẫn chương trình truyền hình 3.2 Nhiệm vụ Từ mục đích luận văn này, tác...
 • 122
 • 343
 • 1

Đặc điểm từ ngữ chỉ nghề biển của dân Nghệ An

Đặc điểm từ ngữ chỉ nghề biển của cư dân Nghệ An
... Chương ĐẶC ĐIỂM VỐN TỪ CHỈ NGHỀ BIỂN CỦA CƯ DÂN NGHỆ AN 2.1 Vốn từ nghề biển dân Nghệ An - xét phương diện phản ánh Từ nghề kết sáng tạo, tích lũy ngôn ngữ nhân dân lao động trình sản xuất nghề ... thấy từ ngữ nghề biển có nhiều lớp loại, chúng có quan hệ chặt chẽ với từ toàn dân từ địa phương Vì thế, việc khảo sát miêu tả đặc điểm từ ngữ nghề biển Nghệ An không cho thấy tranh từ ngữ nghề biển ... khảo sát bước đầu vốn từ vựng nghề dân vùng biển tỉnh Nghệ An: Bảng 2.1 Vốn từ vựng nghề biển dân vùng biển tỉnh Nghệ An Từ Nghề Nghề cá Chỉ công cụ, Chỉ quy trình Chỉ sản phẩm Tổng phương...
 • 129
 • 98
 • 0

Luận văn thạc sỹ -Khoa học tự nhiên

Luận văn thạc sỹ -Khoa học tự nhiên
... lý học Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, phần phụ lục tài liệu tham khảo, luận văn có chơng sau: Chơng 1: Cơ sở lý luận đề tài Chơng 2: Tổ chức dạy học chơng Thuyết động học ... thông thờng học sinh tự làm đợc việc đó, tính tự lực họ giai đoạn bị hạn chế Bởi vậy, dạy học trờng phổ thông, khuôn khổ học không cho phép tổ chức trình học tập cho học sinh hoàn toàn tự lực khám ... học tìm cách tổ chức thí nghiệm để chứng tỏ hiển nhiên định luật lý luận dạy học đại đòi hỏi việc sử dụng thí nghiệm dạy học vật lý phải quán triệt luận điểm sau đây[14]: Vật lý học cần đợc học...
 • 73
 • 381
 • 0

Luận văn thạc sĩ " Đặc điểm địa danh Quảng Nam " docx

Luận văn thạc sĩ
... 3.2 Đặc điểm chuyển biến loại địa danh 90 3.2.1 Đặc điểm chuyển biến địa danh địa hình thiên nhiên 90 3.2.2 Đặc điểm chuyển biến địa danh hành 93 3.2.3 Đặc điểm chuyển biến địa danh ... định danh Chính vậy, địa danh sản phẩm trí tuệ người, tự nhiên mà có Mỗi địa danh, chức định danh, thể đặc điểm lịch sử, trị, văn hoá, xã hội địa bàn mà tồn tại, có chức bảo tồn đặc điểm Địa danh ... Việt Nam, địa danh Quảng Nam Khi nghiên cứu giá trị phản ánh thực địa danh, ta tìm ý nghĩa nhiều mặt đời sống xã hội thể thông qua địa danh Không sai có người cho địa danh giống “vật hoá thạch”,...
 • 42
 • 427
 • 3

Luận văn thạc sỹ “Chẩm thảo tử của Sei Shônagon trong tùy bút cổ điển Nhật Bản” pptx

Luận văn thạc sỹ “Chẩm thảo tử của Sei Shônagon trong tùy bút cổ điển Nhật Bản” pptx
... no soshi (Chẩm thảo tử) 25 1.3 Thể loại tùy bút tiến trình văn học sử Nhật Bản 27 1.3.1 Thể loại tùy bút Trung Quốc 27 1.3.2 Tùy bút Nhật Bản tương liên với Nhật ký 31 ... no soshi (Chẩm thảo tử) 25 1.3 Thể loại tùy bút tiến trình văn học sử Nhật Bản 27 1.3.1 Thể loại tùy bút Trung Quốc 27 1.3.2 Tùy bút Nhật Bản tương liên với Nhật ký 31 ... 1.1.1 Lịch sử thời đại, văn hóa tôn giáo 11 1.1.2 Văn học nữ lưu phát triển rực rỡ 16 1.2 Sei Shônagon tùy bút Makura no soshi (Chẩm thảo tử) 22 1.2.1 Sei Shônagon- gương mặt nữ...
 • 34
 • 386
 • 0

Luận văn Thạc sỹ: rèn luyện duy thuật toán và duy sáng tạo cho học sinh THPT qua dạy học phương trình

Luận văn Thạc sỹ: rèn luyện tư duy thuật toán và tư duy sáng tạo cho học sinh THPT qua dạy học phương trình
... tắc tổng quát để giải phơng trình cụ thể(khả thực thuật toán) 2.1.2 Rèn luyện t thuật toán dạy học phơng trình bậc hai tgx cotgx 2.1.2.1 Các ví dụ Ví dụ Giải phơng trình: 3tg x 4tgx + 3=0 (Giáo ... gii phng trình c th ( kh nng thc hin thut toán) - T sáng to: Tìm nhiu li gii khác ca bi toán 2.3 Rèn luyện TDTT TDST dạy học phơng trình đẳng cấp sinx cosx 52 2.3.1 Các ví d Ví d Gii phng trình: ... Kết luận phơng trình cho có nghiệm là: x = + 2k ( k  ) Bình luận Quá trình dạy học giải phơng trình lợng giác dạng: bậc hai sinx cosx theo hàm số lợng giác góp phần phát triển số yếu tố t thuật...
 • 73
 • 342
 • 5

Luận văn thạc sỹ: Rèn luyện duy thuật giải cho học sinh qua dạy học bất đẳng thức

Luận văn thạc sỹ: Rèn luyện tư duy thuật giải cho học sinh qua dạy học bất đẳng thức
... thành phần quan trọng toán học Rèn luyện thuật giải môn toán góp phần phát triển toán học cho học sinh 1.1.2 thuật giải 1.1.2.1 Thuật giải quy tắc tựa thuật giải 1.1.2.1.1 Thuật giải Hàng ... để rèn luyện phát triển TDTG cho HS? Vấn đề đề cập chương vận dụng vào nội dung dạy học: Ứng dụng BĐT giải toán 26 CHƯƠNG RÈN LUYỆN TƯ DUY THUẬT GIẢI CHO HỌC SINH THPT THÔNG QUA DẠY HỌC GIẢI ... xây dựng thuật giải qui tắc tựa thuật giải để giải dạng toán Đó lý mà chọn đề tài nghiên cứu: Rèn luyện thuật giải thông qua dạy học giải toán có ứng dụng bất đẳng thức trường trung học phổ...
 • 97
 • 679
 • 3

luận văn thạc sỹ: Tăng cường tính tích cực chủ động của hs qua chủ đề tự chọn

luận văn thạc sỹ: Tăng cường tính tích cực chủ động của hs qua chủ đề tự chọn
... Nh vậy, qua quan niệm nêu thấy rằng: tích cực gắn liền với hoạt động chủ động chủ thể Tính tích cực bao hàm tính chủ động, chủ định có ý thức chủ thể Hình thành phát triển tính tích cực nhận ... học chủ đề tự chọn bám sát chơng vectơ - Hình học 10 SGK nâng cao theo hớng tăng cờng tính tích cực, chủ động học sinh Nhiệm vụ nghiên cứu - Vận dụng số PPDH tích cực phù hợp cho dạy học tự chọn ... tự chọn, môn học tự chọn, nội dung tự chọn môn học bắt buộc, phơng pháp dạy học tự chọn nội dung chơng trình Nh chủ đề tự chọn nhánh nhỏ loại hình học theo chơng trình tự chọn 1.1 Một số vấn đề...
 • 98
 • 362
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luan van thac sy vat ly ung dung cong nghe thong tinluan van thac sy ky toan tap hop chi phí và tính giá thành sản phẩm công ty mayluận văn thạc sỹ nghiên cứu ứng dụng công nghệ cừ bản bê tông cốt thép dự ứng lực để bảo vệ bờ sông bờ biển ở đồng bằng sông cửu longluận văn nghiên cứu đặc điểm sinh vật học và biện pháp hoá học phòng trừ bọ phấn bemisia tabaci homoptera aleyrodidae hại cà chua vùng gia lâm hà nôiluận văn nghiên cứu đặc điểm sinh vật học và biện pháp hoá học phòng trừ bọ phấn bemisia tabaciđặc điểm hồi ký của anh thơ luận văn thạc sỹ ngữ văntìm hiểu một số đặc điểm sinh sản của ốc nhồi pila polita deshayes 1830 và thử nghiệm kỹ thuật sản xuất giống luận văn thạc sỹ nông lâm ngưđặc sắc của ký thạch lam luận văn thạc sỹ ngữ văntài liệu luận văn thạc sỹ khoa ngữ văn nhân vật trong tiểu thuyết lịch sử việt nam từ năm 86 đến naythi pháp tự sự của thượng kinh ký sự và hoàng lê nhất thống chí luận văn thạc sỹ ngữ văn mô tảvũ duy thướng 2008 nghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng vi khuẩn gây bệnh trong đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính luận văn thạc sỹ y học trường đại học y hà nội 36 51tiếng cười trong truyện ngắn trào phúng của azit nexin luận văn thạc sỹ ngữ vănluận văn thạc sỹ quản lý đào tạo theo chế tín chỉ ở trường đại học ngoại ngữ đại học huếluận văn thạc sỹ ngữ vănluận văn thạc sỹ toán phát triển tư duy sáng tạo toán học cho học sinh khá giỏi ở trường thpt qua chủ đề giải toán bằng phương pháp vectơ và toạ độ trong hình học phẳngBài 17. Vùng Trung du và miền núi Bắc BộĐỀ 006 PRO SAT 2017Bài 10. Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 16. ADN và bản chất của genBài 19. Mối quan hệ giữa gen và tính trạngBài 2. ChấtỨng dụng của hiện tượng giao thoa ánh sángBài 7. Gương cầu lồiUnit 9. Undersea worldUnit 6. CompetitionsPhƯơng án kỹ thuật khảo sát công trình: Kè chống xói Km 295+870 Quốc lộ 279 tỉnh Bắc KạnUnit 2. ClothingUnit 4. Learning a foreign languageUnit 3. A trip to the countrysideBÀI TẬP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DỊCH HIV/AIDS TẠI HÀ NỘIKẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU VSATTP NĂM 2014KHUNG TRUYỀN THÔNG THAY ĐỔI HÀNH VI VỆ SINH NÔNG THÔN 2016-2020 TỈNH HÀ GIANGthực trạng bạo lực học đường ở học sinh và các yếu tố liên quanUnit 5. Study habitsUnit 4. Big or small?