MA TRAN KT 1t l2 a,12

MA TRAN KT 1t l2 a,12

MA TRAN KT 1t l2 a,12
... pronoun ) → At last he married her whom he loved very much 12 Mary has three sisters All of them are married (relative pronoun ) → Mary has three sisters all of whom are married 10 “I’m sorry ... have made several important discoveries A is saying B says C is said D has said 43 The building _ by the storm has to be torn down A which badly damaged B was badly damaged C badly damaged ... rules are the same for two women, two men, a woman and a man, or an adult and a child These social rules are used for _ A two men B a man and a woman C everybody D two women When you are talking...
 • 13
 • 226
 • 0

Đề đáp án ,ma trận KT Hình 7

Đề đáp án ,ma trận KT Hình 7
... MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Chủ đề Nhận biết TN TL Góc tạo hai đường thẳng cắt nhau.Hai góc đối đỉnh.Hai đường thẳng ... Câu A Câu A Câu A Câu C Câu B Câu B Câu D II PHẦN TỰ LUẬN ( điểm ) Bài Đáp án - Ghi giả thiết – kết luận GT: a // b A = 70 0, C = 900 , m ⊥ a KL: B1 = ?; D1 = ? A1 = ? + Tính: D1 = ? a // b  ... tạo đường thẳng cắt Thơng hiểu TN TL Vận dụng TN TL 0,5 1,5 1 0,5 Hai đường thẳng song song Tiên đề Ơ – clit hai đường thẳng song song Khái niệm định lí Chứng minh định lí Tổng Tổng 0,5 0,5 0,5...
 • 2
 • 195
 • 0

DE + DAP AN + MA TRAN KT CHUONG 1 HINH HOC

DE + DAP AN + MA TRAN KT CHUONG 1 HINH HOC
... tg α (sin α − 1) = − cos α = − sin α cos α 0 tg 25 + cos 56 tính =1 sin 340 + cot g 650 Câu 6: (1 ) Câu 7: (1, 5đ) 2 2 5 1 = = 5 Tính cos2 α =1- sin2 α , sin α = =>cos α = sin α = = = Tính tg ... cos α 5 Câu 8: vẽ hình tính BC =30cm (dùng Pitago) 1 0,5đ 0,5đ 0,5đ 1 1 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,75đ (1, 25đ) Câu 9: (1, 25đ) Tính AH =14 ,4cm; HC =19 ,2cm 0,5đ vẽ hình 0,25đ Đặt x (cm) = BC (x > 3) Þ ... Câu : (1 ) Câu 4: (1 ) xếp Cos780...
 • 3
 • 254
 • 0

DE +MA TRAN KT CHUONG 2

DE +MA TRAN KT CHUONG 2
... A(-1;4) Câu (2 đ) : Cho hàm s ố y = (m - 2) x +2m – a) Vẽ đồ thị h àm s ố tr ên v ới m = b) Chứng minh đồ thị hàm số qua ểm cố định Tìm tọa độ điểm cố định Bài 5: ( 2 ) Cho hai hàm số bậc y = 2kx + ... thẳng AB ĐỀ SỐ: 02 Câu ( đ) a, Cho hàm số : y = ( - m) x + m Tìm giá trị m để hàm số hàm số bậc b , Cho hàm số : y = ( m2 – 4m+4)x + Tìm giá trị m để hàm số hàm số bậc Câu (2 đ) : a,Tìm giá ... y = a x + qua điểm A(-1;4) Câu (2 đ) : a) Vẽ mặt phẳng toạ độ đồ thị hàm số y = - x + y = 2x - b) Gọi C giao điểm hai đường thẳng ,tìm toạ độ điểm C Bài 5: ( 2 ) Cho hai hàm số bậc y = 3kx +...
 • 2
 • 152
 • 0

Gián án Đề và ma trận KT học kì II

Gián án Đề và ma trận KT học kì II
... điền vào bảng sau: Các phận cấu tạo tai ngời Vành tai, ống tai Màng Chuỗi xơng tai ốc tai, quan Coocti Vành bán khuyên Chức phận tai a Truyền rung động từ màng nhĩ vào cửa bầu b Tiếp ... So sánh phận đó? Câu (2đ) Dạ có nguồn gốc từ phôi nào? Cảm giác da thuộc loại quan cảm giác gì? Vì sau lao động mệt mỏi đợc tắm xong khoẻ lại ngay? Đáp án, Biểu điểm kiểm tra học kỳ II sinh học ... phận + Bộ phận thần kinh giao cảm + Bộ phận đối giao cảm (0.5đ) * So sánh: - Sự giống (1.5đ) + gồm phần: Trung ơng ngoại biên + Đều có hạch sinh dỡng nằm trung ơng ngoại biên tạo thành sợi trớc hạch...
 • 3
 • 166
 • 0

Ma trận KT HK I - Hóa 8 (Đã được thẩm định)

Ma trận KT HK I - Hóa 8 (Đã được thẩm định)
... Canxi oxit (CaO) + Axit nitric  → Canxi nitrat (Ca(NO3)2) + Nước Câu 5: (3đ) Hãy tính: a) Số mol 56 g Fe; 3,2 g Cu b) Số mol thể tích 16g khí Oxi i u kiện tiêu chuẩn III ĐÁP ÁN & BIỂU I M ... a) Hãy phát biểu quy tắc hóa trị viết biểu thức tổng quát cho hợp chất gồm nguyên tố b) Lập công thức hóa học hợp chất sau: Al(III) O; N(III) H; Mg (II) OH (I) Câu 3: (1đ) Chọn hệ số ... ứng hóa học sau: a) H2 + O2  → b) Na + O2 H2O  → Na2O Câu 4: (3đ) Lập phương trình hóa học phản ứng sau: a) Sắt + Oxi  → b) Natri + Nước Sắt từ oxit (Fe3O4)  → Natri hiđrôxit (NaOH) + Hiđrô...
 • 3
 • 70
 • 0

Ma trận KT HK I - Hóa 9 (Đã được thẩm định)

Ma trận KT HK I - Hóa 9 (Đã được thẩm định)
... gam kim lo i Sắt tác dụng hoàn toàn v i dung dịch axit clo hiđric tạo thành 11,2 lít khí i u kiện tiêu chuẩn a) Hãy viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra? b) Tính a III ĐÁP ÁN & BIỂU I M ... ứng v i đ i một, ghi dấu (x) có phản ứng xảy ra, dấu (o) phản ứng: NaOH HCl H2SO4 CuSO4 HCl Ba(OH)2 b) Viết phương trình phản ứng hóa học (nếu có) Câu 4: (2đ) Nêu phương pháp hóa học nhận biết ...  → Ba(OH)2 + H2SO4 BaSO4 + H2O Câu 4: (2đ) M i câu trả l i i m a) Dung dịch NaCl Na2SO4: Dùng dd BaCl2 b) Dung dịch H2SO4 Na2SO4: dung số kim lo i như: Mg, Zn, Al Câu 5: (3đ) a) Fe + 2HCl n...
 • 3
 • 93
 • 0

de ma tran kt chuong 3 hh 9

de ma tran kt chuong 3 hh 9
... S quatAOM = , với n = · AOM = 2.· ABM = 90 0 (0,5đ) 36 0 Nên: S quatAOM = π R 90 π R = (đvdt) 36 0 (0,5đ) VI RÚT KINH NGHIỆM : Thống kê kết : Lớp 9A1 9A2 9A3 TSHS Dưới % trở lên % ... b/ Chứng minh tứ giác AIMD nội tiếp đường tròn: · Ta có: IAD = 90 0 ( CA ⊥ BD ) · Mà: IMD = 90 0 ( BM ⊥ CD ) · · ⇒ IAD + IMD = 90 0 + 90 0 = 1800 Vậy:Tứ giác AIMD nội tiếp đường tròn ( giác có tổng ... (0,25đ) 1 AMI = sđ » = 600 = 30 0 ( sđ góc nội tiếp nửa sđ cung bị chắn VAOB đều) Mà: · AB · Nên: ADI = 30 0 Vậy : Tam giác ADI nửa tam giác ⇒ ID = 2R Lúc đó: AD = ID − AI = 3R = R (đvđd) (0.25đ) (0,25đ)...
 • 4
 • 181
 • 0

Đề + Ma trận KT hh 6 Tiết 28

Đề + Ma trận KT hh 6 Tiết 28
... tia Oy Oa nên: aOy = aOt +tOy = 550 + 400 = 950 Liên Vị, ngày tháng năm 2013 Duyệt BGH Duyệt TCM Giáo viên đề PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ QUẢNG YÊN TRƯỜNG THCS LIÊN VỊ KIỂM TRA TIẾT MÔN: HÌNH HỌC Thời ... c, yAt yAt tAa d, xAt tAa Câu 3: ( 0,5đ) Nếu tia Ot nằm hai tia Ox Oy : A xÔy + xÔt = yÔt B.xÔt + yÔt = xÔy C.xÔy + yÔt = xÔt D.Cả ý sai B.TỰ LUẬN(7đ) Bài :(3đ) Vẽ nêu cách vẽ tam giác ABC biết ... c, yAt yAt tAa d, xAt tAa Câu 3: ( 0,5đ) Nếu tia Ot nằm hai tia Ox Oy : A xÔy + xÔt = yÔt B.xÔt + yÔt = xÔy C.xÔy + yÔt = xÔt D.Cả ý sai B.TỰ LUẬN(7đ) Bài :(3đ) Vẽ nêu cách vẽ tam giác ABC biết...
 • 5
 • 213
 • 0

Ma trận Kt CN 6 kỳ 2

Ma trận Kt CN 6 kỳ 2
... trình mua thực phẩm cho thực đơn Điểm (3điểm) 0 .25 đ 0 .25 đ 0 .25 đ 0 .25 đ 0 .25 đ 0 .25 đ 0 .25 đ 0 .25 đ 0 .25 đ 0 .25 đ 0 .25 đ 0 .25 đ 1.5đ 2 1.5đ 2 ... HỌC KỲ II MÔN CÔNG NGHỆ : LỚP (THỜI GIAN 45 PHÚT) NĂM HỌC 20 12 - 20 13 ĐÁP ÁN,HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM Môn : Công nghệ Đáp án A TRẮC NGHIỆM: Câu 1: D Câu 2: A Câu 3: A Câu 4: D Câu 5: A Câu 6: ... pháp sau thuộc loai phương pháp chế biến không sử dụng nhiệt a Muối chua b Kho c Xào d Nướng Câu 12 Thu nhập gia đình tổng khoản thu …………………và ……………………… thành viên gia đình tạo a Hiện vật b Tiền...
 • 4
 • 58
 • 0

MA TRAN KT VAT LI 11 HKII

MA TRAN KT VAT LI 11 HKII
... VII: Mắt Các dụng cụ quang học 30 3≈1 Tổng 100 10 Thiết lập khung ma trận KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II Môn: Vật lí lớp 11 (Thời gian kiểm tra: 45 phút ) Phạm vi kiểm tra: Chương IV, V , ... cảm li n quan đến định luật Fa-raứng sóng cảm ứng điện từ Tự cảm Số câu hỏi Nêu độ tự Nêu cảm đơn tượng tự cảm vị đo độ tự cảm Nêu từ trường lòng ống dây có dòng điện chạy qua từ trường mang ... cường độ biến đổi theo thời gian 8.Khúc xạ ánh sáng Phản xạ toàn phần Số câu hỏi 10 Lăng kính 11 Thấu kính mỏng 12 Mắt 13 Kính lúp Phát biểu định luật khúc xạ ánh sáng viết hệ thức định luật...
 • 6
 • 316
 • 0

Vat ly 7 ma tran kt 1 tiet ky II

Vat ly 7 ma tran kt 1 tiet ky II
... 2 (1) Tg: phỳt ( 0,5 ) Tg: phỳt Tg: 0,5 Tg: 2 Tg: 10 Cỏc tỏc dng ca dũng in Cp 3,4 (Vn dng) Tg: 10 20 1 1(2) Tg: 10 1 ( 2,5) Tg: 12 4,3 4,3 1 ( 0,5 ) Tg: phỳt 11 Tg: 16 Tng 10 0 Tg: 29 2,5 Tg: 12 ... dũng in chy s mch in C õu 10 Tg: 12 2,5 S cõu Nờu c vớ d c th v mi tỏc dng ca dũng in Cõu Tg: 0,5 nờu c biu hin ca tng tỏc dng ny C õu Tg: 0,5 Tg: 14 ' Tg: 6' 1, 5 11 10 : I Trc nghim: (4 im ) ... ngừng II T lun ( im ) Cõu 9.( 1, 5 im ) Nờu s lc v cu to nguyờn t ca cỏc cht? Cõu 10 .( 2,5 im )V s mch in n gin gm ngun in (pin), búng ốn, cụng tc v v chiu dũng in mch cụng tc úng? Câu 11 : ( im...
 • 9
 • 65
 • 0

Ma trận KT HKI Sinh 9 .doc

Ma trận KT HKI Sinh 9 .doc
... A,T,G,X Đơn phân A,U,G,X điểm 30 điểm 30 điểm điểm 18 điểm Nhận xét ma trận nhóm Quyết định tổng số điểm ma trận chưa hợp lí: (Ktra học kì cho HS giỏi nên < = 250đ) Nội dung kiến thức chưa bao ... cho cá thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gen lai với cá thể mang tính trạng lặn tương phản, nếu kết quả của phép lai là đồng tính thì cá thể mang tính trạng ... và mẹ mắt đen, của họ sinh có ma u mắt và kiểu gen thế nào? Viết sơ đồ minh họa C/ Đáp án biểu điểm : Câu Nội dung -Để xác định kiểu gen của cá thể mang tính trạng trội,...
 • 5
 • 83
 • 0

Xem thêm