Giải các bài tập hóa lớp 8 của bài 12,13

Sáng kiến kinh nghiệm hay về phương pháp giải bài tập hoá lớp 8, 9 và THPT

Sáng kiến kinh nghiệm hay về phương pháp giải bài tập hoá lớp 8, 9 và THPT
... phương pháp chung giải toán hóa học THPT để giải toán hóa học THCS CHƢƠNG LỰA CHỌN, PHÂN LOẠI CÁC BÀI TOÁN HÓA HỌC LỚP 8, LỚP VÀ GIẢI THEO PHƢƠNG PHÁP CHUNG GIẢI CÁC BÀI TOÁN HÓA HỌC, THPT 2.1 ... thực nghiệm - Chúng trao đổi với GV phương pháp chung giải toán hóa học THPT phương pháp tiến hành dạy lớp thực nghiệm lớp đối chứng : + Lớp thực nghiệm : HS nghiên cứu trước hướng dẫn phương pháp ... kết kiểm tra lớp thực nghiệm lớp đối chứng Kết thực nghiệm sư phạm khẳng định hệ thống toán hóa học lớp 8, lớp lựa chọn, phân loại giải theo phương pháp chung giải toán hóa học, THPT có ý nghĩa...
 • 21
 • 541
 • 0

TUYỂN tập bài tập hóa lớp 8 NÂNG CAO có GIẢI CHI TIẾT

TUYỂN tập bài tập hóa lớp 8 NÂNG CAO có GIẢI CHI TIẾT
... = x M.a+ 8ax+40b = 15 T (3) v (5): nH = x nR = ax TI LIU BD HSG HểA 0,5 Trang 40 Lờ Vit Hựng (4) v (6): nH = nMgCO = 2b ax+ 2b = 0 ,84 44b 8ax = 0, 48 2b +44b= 0 ,84 0, 48 ax 8t = t ax= ... = 28, 5 => 24 + x = 28, 5 => x = 4,5 Gi s cú mol B => mB = 28, 5 gam Ni PTHH: C2H2 + 1,25H2 C2H4,5 (1) t 1,25 LBT lng: mA = mB = 28, 5 gam m nA = 2,25 mol => M A = b) Theo bi ra: n A = 28, 5 38 = ... khỏc mC H = 4,92-1,4 = 3,52 (g) mHtrong CxHy = 3,52-2,64 = 0 ,88 (g) 0 ,88 (mol) x y x 0, 22 = = vy cụng thc phõn t ca A l CH4; y 0 ,88 T CT ca CxHy TH2: CO2 d cú phn ng (5) T (4): nCO = nBa (OH...
 • 64
 • 860
 • 0

skkn đề tài phân loại các dạng bài tập hóa lớp 8

skkn đề tài phân loại các dạng bài tập hóa lớp 8
... 2009- 2010 Khi cha áp dụng SKKN 2010 - 2011 Khi áp dụng SKKN Lớp Số học sinh hiểu làm tốt dạng tập 8 Loại yếu Loại TB Loại Khá Loại Giỏi 12% 60% 20% 8% 2% 50% 30% 18% Riêng năm học 2011 2012 ... 0,1 80 = g, mCu = 0,2.64 = 12 ,8 g Vậy khối lợng chất rắn sau phản ứng là: + 12 ,8 ; 20 ,8 g Các tập tự giải Bài 1: Nếu cho 16,25 g Zn tham gia phản ứng khối lợng HCl cần dùng ? A 18, 25 g B 18, 1 ... dạy hóa học THCS A Dạng 1: Tính theo CTHH B Dạng 2: Bài toán lập CTHH C Dạng 3: Bài toán mol, khối lợng mol thể tích molchất khí D Dạng 4: Bài toán tính theo PTHH e Dạng 5: Bài toán dung dịch...
 • 24
 • 217
 • 0

Đề cương ôn tập Hóa lớp 8

Đề cương ôn tập Hóa lớp 8
... =16 Đề số Phần : TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( điểm ) Câu : Thành phần không khí : A / 78% Ôxi, 21% Nitơ, 1% khí khác B/21% Ôxi, 78% Nitơ, 1% khí khác C/ 78% Nitơ, 21% Ôxi, 1% khí cacbonic D/21% Ôxi, 78% ... làm quỳ tím : A /Hóa xanh B /Hóa đỏ C /Hóa vàng D/Không đổi màu Câu : Trong phản ứng : Fe2O3 + 3CO t 2Fe + 3CO2 A/ Fe2O3 chất khử B/ CO chất khử C/ CO chất ôxi hóa D/ Fe chất ôxi hóa Câu : Đốt cháy ... HCl 1M dùng ? Đề số 7) Phần : TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN Nhận xét sau không oxi? A Là chất khí không màu ,không mùi C Ít tan nước B Là chất khí nhẹ không khí D.Duy trì cháy Thành phần không khí thể...
 • 14
 • 1,396
 • 46

Giải các chuyên đề Hóa học 8

Giải các chuyên đề Hóa học 8
... phù hợp với công thức hóa học hợp chất CS2 không? Bài 22: a) Một ôxít nitơ có phân tử khối 1 08 , biết mN : mO = 7: 20 Tìm CTHH ôxít ? b) Khi ôxi hóa nguyên tố hóa học hóa trị IV ôxi ngời ta ... đktc) chất rắn có thành phần khối lợng gồm : 45 ,88 % K , 16, 48% N , 37,64 % O b) B ô xit kim loại R cha rõ hóa trị ,biết tỉ lệ khối lợng ô xi 1 /8% R Thnh Viờn Tui Hc Trũ 123doc.org Bài 11: Tìm ... 67 gam muối 8, 96 lít H2(ở đktc) a) Viết PTHH xảy ra? b) Tính a? Bài 8: Đốt cháy hoàn toàn 10 ,8 gam kim loại R (cha rõ hóa trị ) cần dùng vừa đủ lợng ôxi sinh phân hủy hàn toàn 94 ,8 gam KMnO4...
 • 12
 • 1,386
 • 5

Giúp ôn tập Hóa lớp 8

Giúp ôn tập Hóa lớp 8
... Chọn câu trả lời đúng: A 63, 18, 60 B 18, 63, 60 C 60, 18, 63 D 18, 60, 63 Chuyên đề: Đại cương hóa học Ôn tập hóa học lớp Câu 16: Oxit kim loại A có công thức A2O3 Công thức muối sunfat A Chọn ... cương hóa học Ôn tập hóa học lớp A Phản ứng hóa học trình làm chuyển đổi trạng thái sang trạng thái khác B Phản ứng hóa học làm tăng chất tham gia phản ứng giảm chất sản phẩm C Phản ứng hóa học ... A3(SO4)2 D A2(SO4)3 Câu 17: Công thức hóa học hợp chất nguyên tố X với nhóm SO4 có hóa trị II X2(SO4)3 Công thức hóa học hợp chất nguyên tố Y với hiđro H3Y Công thức hóa học hợp chất nguyên tố...
 • 6
 • 1,062
 • 0

Đề cương ôn tập hóa lớp 8 HK I

Đề cương ôn tập hóa lớp 8 HK I
... B I II C I III D III I Đáp án: A Câu 47: Hóa trị ngun tố sắt (Fe) hợp chất FeO Fe2O3 là: A II I B I II C I III D II III Đáp án: D Câu 48: Hóa trị ngun tố nitơ (N) hợp chất NO N2O5 là: A II III ... x II III II = ⇔ x = y = Vậy CTHH Al2(SO4)3 Ta có: Alx ( SO4 ) y ⇔ x × III = y × II ⇔ = y III B i tập tự gi i: Lập CTHH hợp chất sau: 1/ Ca(II) v i O; Fe(II, III) v i O; K (I) v i O; Na (I) v i ... Zn(II) v i O; Hg(II) v i O; Ag (I) v i O 2/ Ca(II) v i nhóm NO3 (I) ; K (I) v i nhóm NO3 (I) ; Na (I) v i nhóm NO3 (I) ; Ba(II) v i nhóm NO3 (I) 3/ Ca(II) v i nhóm CO3(II); K (I) v i nhóm CO3(II); Na (I) ...
 • 49
 • 1,088
 • 0

Khả năng giải bài tập di truyền quần thể và tiến hoá nhỏ của học sinh lớp 12 THPT, các lỗi sai thường gặp và biện pháp khắc phục khi giải các bài tập này

Khả năng giải bài tập di truyền quần thể và tiến hoá nhỏ của học sinh lớp 12 THPT, các lỗi sai thường gặp và biện pháp khắc phục khi giải các bài tập này
... : Khả giải tập di truyền quần thể tiến hóa nhỏ học sinh lớp 12 THPT; lỗi sai thường gặp biện pháp khắc phục giải tập Với hi vọng giúp em học sinh hiểu rõ chất học tốt sinh học nói chung phần di ... cho học sinh kĩ tính toán, kĩ giải tập sinh học Từ học sinh nâng cao dần khả học giải vấn đề môn học cách dễ dàng khi n cho học sinh hứng thú say mê với môn học sau học lớp Tóm lại tập di truyền ... cứu Bài tập phần di truyền học quần thể tiến hóa nhỏ chương trình di truyền THPT Nghiên cứu đánh giá nhận thức ,khả phân loại giải tập di truyền HS THPT Khảo nghiệm em HS lớp 12A1;12A2;12A3;12A4;12A5...
 • 69
 • 194
 • 0

SKKN sử dụng phương pháp luyện tập vận dụng các hằng đẳng thức đáng nhớ vào giải các bài tập có làm nâng cao kết quả học tập của học sinh lớp 8

SKKN sử dụng phương pháp luyện tập vận dụng các hằng đẳng thức đáng nhớ vào giải các bài tập có làm nâng cao kết quả học tập của học sinh lớp 8
... chưa cao - Học sinh vận dụng đẳng thức vào giải tốn chưa thành thạo Giải pháp thay thế: Giáo viên sử dụng phương pháp luyện tập củng cố kiến thức vận dụng bảy đẳng thức đáng nhớ vào giải tập để nâng ... động sử dụng phương pháp luyện tập qua vận dụng đẳng thức đáng nhớ lớn Giả thuyết kiểm chứng việc sử dụng phương pháp luyện tập vận dụng đẳng thức vào giải tốn học sinh lớp 4, trường Trung học ... hướng dẫn, luyện tập phương pháp làm tập vận dụng bảy đẳng thức đáng nhớ 7,1 3,9 Dạy học khơng hướng dẫn, khơng tăng tiết luyện tập phương pháp làm tập vận dụng bảy đẳng thức đáng nhớ 5,1...
 • 32
 • 89
 • 0

phát triển tư duy của học sinh lớp 8 thông qua giải các bài toán về nồng độ dung dịch

phát triển tư duy của học sinh lớp 8 thông qua giải các bài toán về nồng độ dung dịch
... CHƯƠNG 2: PHÁT TRI N TƯ DUY CHO H C SINH L P THÔNG QUA GI I BÀI TOÁN V N NG ð DUNG D CH Phát tri n thao tác cho HS thông qua gi i toán v NðDD 1.1 Phát tri n phân tích t ng h p: D ng toán v ... 31 96 ,88 3,12 24 75,00 25 31 96 ,88 3,12 14 43,75 18 56,25 28 87,50 12,50 32 100 0 25 78, 13 21 ,87 10 15 46 ,88 17 53,12 11 22 68, 75 10 31,25 12 14 43,75 18 56,25 13 25,00 24 75,00 14 31 96 ,88 3,12 ... C ð U Qua trình nghiên c u ñ tài “ phát tri n cho h c sinh l p thông qua gi i toán v NðDD” ñã ti n hành tìm hi u xác ñ nh ñư c nh ng bi n pháp phát tri n cho HS l p thông qua gi i toán NðDD...
 • 47
 • 5,221
 • 5

Phát triển tưduy của học sinh lớp 8 thông qua giải các bài toán vềnồng ñộdung dịch

Phát triển tưduy của học sinh lớp 8 thông qua giải các bài toán vềnồng ñộdung dịch
... 31 96 ,88 3,12 24 75,00 25 31 96 ,88 3,12 14 43,75 18 56,25 28 87,50 12,50 32 100 0 25 78, 13 21 ,87 10 15 46 ,88 17 53,12 11 22 68, 75 10 31,25 12 14 43,75 18 56,25 13 25,00 24 75,00 14 31 96 ,88 3,12 ... CHƯƠNG 2: PHÁT TRI N TƯ DUY CHO H C SINH L P THÔNG QUA GI I BÀI TOÁN V N NG ð DUNG D CH Phát tri n thao tác tư cho HS thông qua gi i toán v NðDD 1.1 Phát tri n tư phân tích t ng h p: D ng toán v ... 78, 26 26,09 43, 48 13,04 21,74 60 ,87 D PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com - 32 - 43, 48 34, 78 4,30 17,39 26,09 34, 78 8,70 69,57 8, 70 4,30 21,74 47 ,83 13,04 8, 70...
 • 47
 • 309
 • 0

Phát triển tư duy của học sinh lớp 8 thông qua giải các bài toán về nồng ñộ dung dịch

Phát triển tư duy của học sinh lớp 8 thông qua giải các bài toán về nồng ñộ dung dịch
... CHƯƠNG 2: PHÁT TRI N TƯ DUY CHO H C SINH L P THÔNG QUA GI I BÀI TOÁN V N NG ð DUNG D CH Phát tri n thao tác cho HS thông qua gi i toán v NðDD 1.1 Phát tri n phân tích t ng h p: D ng toán v ... 31 96 ,88 3,12 24 75,00 25 31 96 ,88 3,12 14 43,75 18 56,25 28 87,50 12,50 32 100 0 25 78, 13 21 ,87 10 15 46 ,88 17 53,12 11 22 68, 75 10 31,25 12 14 43,75 18 56,25 13 25,00 24 75,00 14 31 96 ,88 3,12 ... C ð U Qua trình nghiên c u ñ tài “ phát tri n cho h c sinh l p thông qua gi i toán v NðDD” ñã ti n hành tìm hi u xác ñ nh ñư c nh ng bi n pháp phát tri n cho HS l p thông qua gi i toán NðDD...
 • 47
 • 952
 • 4

Thực hành dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề nhằm tích cực hoá hoạt động của học sinh thông qua dạy học giải các bài tập lượng giác

Thực hành dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề nhằm tích cực hoá hoạt động của học sinh thông qua dạy học giải các bài tập lượng giác
... pháp dạy học Phát giải vấn đề nhằm tích cực hoá hoạt động học sinh 1.1 Hoạt động 1.2 Hoạt động học tập 1.3 Tính tích cực hoá hoạt động học sinh 1.3.1 Tính tích cực 1.3.2 Một vài đặc điểm tính tích ... tởng tích cực hoá hoạt động học tập học sinh Dạy học nhằm tích cực hoá hoạt động học tập, dựa nguyên tắc Phát huy tính tích cực, tự giác sáng tạo học sinh Thực chất trình tổ chức, hớng dẫn học sinh ... lợng giác hình thành cho học sinh lực tự GQVĐ Vì lý trên, chọn đề tài nghiên cứu Luận văn là: Thực hành dạy học Phát giải vấn đề nhằm tích cực hoá hoạt động học sinh thông qua dạy học giải tập...
 • 98
 • 481
 • 1

Phân loại và giải các bài toán hóa học lớp 8lớp 9 theo một phương pháp chung góp phần nâng cao hiệu quả dạy và học môn hóa học trung học cơ sở

Phân loại và giải các bài toán hóa học lớp 8 và lớp 9 theo một phương pháp chung góp phần nâng cao hiệu quả dạy và học môn hóa học trung học cơ sở
... dụng phương pháp chung nêu để giải toán hóa học cấp THCS, lựa chọn đề tài Phân loại giải toán hóa học lớp lớp theo phương pháp chung góp phần nâng cao hiệu dạy học môn hóa học trung học sở Lịch ... pháp giải toán hóa học để góp phần nâng cao hiệu việc dạy học môn hóa học 1.2 Bài tập hóa học 1.2.1 Ý nghĩa, tác dụng tập hóa học trình dạy học môn hóa học THCS Sử dụng tập hóa học dạy học biện pháp ... CÁC BÀI TOÁN HÓA HỌC LỚP 8, LỚP VÀ GIẢI THEO PHƢƠNG PHÁP CHUNG GIẢI CÁC BÀI TOÁN HÓA HỌC, THPT 2.1 Tổng quan chƣơng trình môn hóa học THCS Chương trình hóa học THCS dạy lớp 8: tiết/tuần; lớp 9: ...
 • 21
 • 2,193
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: cách giải các bài tập hóa lớp 8giải các bài tập hóa lớp 8giai bai tap hoa lop 8 bai tinh chat cua oxigiải bài tập hóa lớp 8 bài 2truong thcs tân an giải bài tập hóa lớp 8giải bài tập hóa lớp 8 sgk bài 27các bài tập hóa lớp 8giai bai tap hoa lop 8 bai 2 chatgiai bai tap hoa lop 8 bai 13giai bai tap hoa lop 8 bai 4giai bai tap hoa lop 8 bai hoa trigiải bài tập hóa lớp 8 trong sách giáo khoagiai bai tap hoa lop 8 sgkgiai bai tap hoa lop 8 bai 6các dạng bài tập hóa lớp 8Lời dẫn văn nghệ ngày nhà giáo việt nam 2011 cho trường mầm nonBài giảng tối ưu hóa trong công nghệ thực phẩmBài 15. Vệ sinh thần kinhLuyện tập Trang 46tuyển tập truyện cười phục vụ ngày 2011 vui nhấtGiới thiệu một số hệ thống điện tàu 5300T. Đi sâu nghiên cứu hệ thống hòa đồng bộ các máy phátTrang thiết bị điện tàu 34000T. Nghiên cứu hệ thống làm hàng hãng TTSBài Giảng Tư tưởng Hồ Chí MinhKinh nghiệm thi tuyển dụng cho công ty sam sungslide môn pháp luật đại cương (full)Vai trò của Nhà nước đối với sự phát triển kinh tế của Nhật Bản trong thời kỳ tăng trưởng cao 19551973Thuyết trình phân tích vai trò của thanh tra giám sát ngân hàngTiểu luận phân tích vai trò của thanh tra giám sát ngân hàngXây dựng chiến lược phát triển cho Ban quản lý dự án đường sắt khu vực 1, giai đoạn 2016 2025.Phân tích mối quan hệ giữa cấu trúc tài chính với khả năng sinh lợi trong các công ty xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt NamBài giảng chuyên đề đông nam á aseanGiáo trình quản lý nhà nước về kinh tếGiáo trình tiếng anh chuyên ngành lịch sửThực hành giảng dạy vật lý ở trường phổ thôngBài giảng quy hoạch du lịch