NGHIÊN CỨU NHỮNG ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN HỆ THỰC VẬT RỪNG NGẬP MẶN Ở THÀNH PHỐ CẨM PHẢ, TỈNH QUẢNG NINH VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP BẢO TỒN

Đánh giá mức độ các nguồn ô nhiễm môi trường đặc thù của ngành than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đề xuất các biện pháp quản lý, xử lý các nguồn gây ô nhiễm này trong giai đoạn 2010-2020

Đánh giá mức độ các nguồn ô nhiễm môi trường đặc thù của ngành than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và đề xuất các biện pháp quản lý, xử lý các nguồn gây ô nhiễm này trong giai đoạn 2010-2020
... thuật xử thích hợp, đồng thời đề xuất sách, biện pháp quản chặt chẽ loại nguồn ô nhiễm môi trường cách có hiệu Với trên, đề tài " Đánh giá mức độ nguồn ô nhiễm môi trường đặc thù ngành than ... cứu, đánh giá cách đầy đủ, khách quan khoa học mức độ nguồn ô nhiễm môi trường đặc thù tỉnh Quảng Ninh mối quan hệ tổng thể trạng môi trường tỉnh Quảng Ninh năm gần - Đề xuất giải pháp quản ... chung bảo vệ môi trường cho tỉnh Quảng Ninh 2.3 Hiện trạng nguồn gây ô nhiễm môi trường ngành than: 2.3.1 Các vấn đề môi trường chủ yếu ngành than Quá trình nguồn phát sinh ô nhiễm môi trường gắn...
 • 89
 • 460
 • 1

Nghiên cứu hiện trạng đề xuất các biện pháp bảo tồn phục hồi hệ thực vật ngập mặn huyện diễn châu tỉnh nghệ an

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các biện pháp bảo tồn và phục hồi hệ thực vật ngập mặn ở huyện diễn châu  tỉnh nghệ an
... CHƯƠNG Đ I TƯ NG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 2.1 Đ I TƯ NG NGHIÊN C U Lu n văn nghiên c u v h th c v t ng p m n thi t h i s vô to l n thiên tai x y Hơn n a, vi c b o v Châu, t nh Ngh An phát tri n ... (L.) C TVTG G TVC Blco H Pandanacea 26 Pandanus G TVTG C TVTG C TVTG C TVTG C D a e s i odoratissimus L TVTG d i 14 Rhizophora H ceae V t dù 18 Kandelia candel (L.) Druce Trang 19 Rhizophora Sonneratiac ... PH M VI NGHIÊN C U hàng ngày c a ngư i dân v n chưa ñư c ñáp ng - Th i gian nghiên c u: t tháng 10/2010 ñ n tháng 6/2011 1.5 CHÍNH SÁCH, CHI N LƯ C VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH - Ph m vi không gian: vùng...
 • 13
 • 460
 • 0

Nghiên cứu hiện trạng đề xuất các biện pháp bảo tồn phục hồi hệ thực vật ngập mặn huyện duy xuyên, tỉnh quảng nam

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các biện pháp bảo tồn và phục hồi hệ thực vật ngập mặn ở huyện duy xuyên, tỉnh quảng nam
... ô th nh t huy n Duy Xuyên, t nh Qu ng Nam b nh t, ô th hai 2.2 Đ A ĐI M NGHIÊN C U gi a, ô th ba phía g n phía ti p giáp v i nư c sông Nghiên c u t i xã: Duy Vinh, Duy Thành, Duy Nghĩa thu c ... ng p m n huy n Duy Xuyên, t nh Qu ng Nam Qua trình nghiên c u hi n tr ng r ng ng p m n huy n Duy Xuyên, t nh Qu ng Nam, ñã ñưa m t s k t lu n sau: - Hi n di n tích r ng ng p m n Duy Xuyên ñã b ... D = HUY N DUY XUYÊN, T NH QU NG NAM i n ∑ i=1 n (n N (N i i i − 1) i − 1) Trong ñó: Xã Duy Vinh Xã Duy Thành Xã Duy Nghĩa T ng Di n tích ñ t t nhiên 882,5 942,6 1344,3 3151,4 huy n Duy Xuyên...
 • 13
 • 441
 • 0

Nghiên cứu hiện trạng đề xuất các biện pháp bảo tồn, phục hồi hệ thực vật ngập mặn huyện thăng bình, tỉnh quảng nam

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các biện pháp bảo tồn, phục hồi hệ thực vật ngập mặn ở huyện thăng bình, tỉnh quảng nam
... phương pháp nghiên c u Chương Đ I TƯ NG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U Chương K t qu nghiên c u th o lu n 2.1 Đ I TU NG NGHIÊN C U H th c v t ng p m n Chương T NG QUAN TÀI LI U Giang thu c huy n Thăng Bình, ... T NH QU NG Qu ng Nam, tài li u giúp cho nhà qu n lý có s NAM" ng p m n c a mi n Trung Vi t Nam M C TIÊU VÀ N I DUNG NGHIÊN C U 3.2 Ý nghĩa th c ti n 2.1 M c tiêu nghiên c u Nghiên c u hi n tr ... Bình, t nh Qu ng Nam 1.1 VAI TRÒ C A R NG NG P M N 1.2 T NG QUAN V VÀ R NG NG P M N TRÊN TH xã : Bình Đào, Bình Tri u, Bình 2.2 PHUƠNG PHÁP NGHIÊN C U GI I VI T NAM 2.2.1 Phương pháp nghiên c u lý...
 • 13
 • 477
 • 0

nghiên cứu, đánh giá của ôp nhiễm môi trường làng nghề đến sức khỏe cộng đồng trên địa bàn tỉnh bắc ninh đề xuất các biện pháp khắc phục

nghiên cứu, đánh giá của ôp nhiễm môi trường làng nghề đến sức khỏe cộng đồng trên địa bàn tỉnh bắc ninh và đề xuất các biện pháp khắc phục
... chất lượng sống sức khỏe cộng đồng làng nghề Vì “ Nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng ô nhiễm môi trường làng nghề đến sức khoẻ cộng đồng địa bàn tỉnh Bắc Ninh đề xuất biện pháp khắc phục ” cần thiết ... – Môi trường Đánh giá mối liên quan hoạt động sản xuất sức khỏe cộng đồng làng nghề điển hình - Đánh giá dự báo vấn đề sức khoẻ cộng đồng hoạt động sản xuất làng nghề - Đề xuất, kiến nghị biện ... hình sản xuất làng nghề khu vực nghiên cứu Chương 2: Hiện trạng môi trường làng nghề, sức khỏe cộng đồng địa bàn tỉnh Bắc Ninh Chương 3: Dự báo xu diễn biến ô nhiễm môi trường đề xuất giải pháp giảm...
 • 158
 • 471
 • 4

Nghiên cứu đa dạng các nhóm côn trùng thuộc bộ cánh cứng (Coleoptera) khu vực vùng đệm vườn quốc gia Tam Đảo thuộc xã Ngọc Thanh, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đề xuất các giải pháp bảo tồn

Nghiên cứu đa dạng các nhóm côn trùng thuộc bộ cánh cứng (Coleoptera) ở khu vực vùng đệm vườn quốc gia Tam Đảo thuộc xã Ngọc Thanh, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc và đề xuất các giải pháp bảo tồn
... đa dạng nhóm côn trùng thuộc Cánh cứng (Coleoptera) khu vực vùng đệm Vườn quốc gia Tam Đảo thuộc Ngọc Thanh, thị Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đề xuất giải pháp bảo tồn Mục tiêu nghiên cứu: ... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NGUYỄN TIẾN THÔNG NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG CÁC NHÓM CÔN TRÙNG THUỘC BỘ CÁNH CỨNG (COLEOPTERA) KHU VỰC VÙNG ĐỆM VƯỜN QUỐC GIA TAM ĐẢO ... định loại loài côn trùng thuộc Cánh cứng (Coleoptera) khu vực vùng đệm Vườn quốc gia Tam Đảo thuộc Ngọc Thanh, thống kê danh sách loài côn trùng thuộc Cánh cứng cho khu vực nghiên cứu đến thời...
 • 91
 • 345
 • 1

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh giun đũa lợn tại thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh biện pháp phòng trị

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh giun đũa lợn tại thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh và biện pháp phòng trị
... tiêu nghiên cứu - Xác định tình hình nhiễm giun đũa lợn số xã, phường thành phố Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh - Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh giun đũa lợn - Nghiên cứu biện pháp phòng trị bệnh giun ... Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh giun đũa lợn - Nghiên cứu biện pháp phòng trị bệnh giun đũa lợn 1.3 Mục đích nghiên cứu Làm sáng tỏ thông tin bệnh giun đũa lợn, có sở khoa học để đề xuất biện pháp ... tin khoa học đặc điểm dịch tễ bệnh giun đũa lợn thành phố Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh, số đặc điểm bệnh lý lâm sàng lợn giun đũa gây 1.4.2 Ý nghĩa thực tiễn Đề biện pháp phòng điều trị bệnh cách hiệu...
 • 65
 • 637
 • 0

nghiên cứu tính đa dạng các loài thực vật quý hiếm tại khu bảo tồn loài sinh cảnh nam xuân lạc - huyện chợ đồn, tỉnh bắc kạn nhằm đề xuất các biện pháp bảo tồn phát triển loài

nghiên cứu tính đa dạng các loài thực vật quý hiếm tại khu bảo tồn loài và sinh cảnh nam xuân lạc - huyện chợ đồn, tỉnh bắc kạn nhằm đề xuất các biện pháp bảo tồn và phát triển loài
... THẾ HUY NGHIÊN CỨU TÍNH ĐA DẠNG CÁC LOÀI THỰC VẬT QUÝ HIẾM TẠI KHU BẢO TỒN LOÀI VÀ SINH CẢNH NAM XUÂN LẠC - HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN NHẰM ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN LOÀI : ... Nam Xuân Lạc, chưa có công trình nghiên cứu cách đầy đủ Vì vậy, đề xuất đề tài nghiên cứu Nghiên cứu tính đa dạng loài thực vật quý Khu bảo tồn loài sinh cảnh Nam Xuân Lạc - huyện Chợ Đồn, tỉnh ... vi nghiên cứu 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu Các loài thực vật quý thuộc Khu bảo tồn loài sinh cảnh Nam Xuân Lạc, tỉnh Bắc Kạn 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu Khu bảo tồn loài sinh cảnh Nam Xuân Lạc, tỉnh...
 • 125
 • 449
 • 4

Nghiên cứu tính đa dạng các loài thực vật quý hiếm tại vườn quốc gia ba bể huyện ba bể, tỉnh bắc kạn nhằm đề xuất các biện pháp bảo tồn phát triển loài

Nghiên cứu tính đa dạng các loài thực vật quý hiếm tại vườn quốc gia ba bể huyện ba bể, tỉnh bắc kạn nhằm đề xuất các biện pháp bảo tồn và phát triển loài
... LÂM NGUYỄN DUY TÙNG NGHIÊN CỨU TÍNH ĐA DẠNG CÁC LOÀI THỰC VẬT QUÝ HIẾM TẠI VƢỜN QUỐC GIA BA BỂ HUYỆN BA BỂ, TỈNH BẮC KẠN NHẰM ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN LOÀI C u n n n : L m ... nguyên thực vật triển khai vườn quốc gia Ba Bể, chưa có công trình nghiên cứu cách đầy đủ Vì vậy, đề xuất đề tài nghiên cứu Nghiên cứu tính đa dạng loài thực vật quý vườn quốc gia Ba Bể - huyện Ba ... Bể, tỉnh Bắc Kạn nhằm đề xuất biện pháp bảo tồn phát triển loài góp phần bảo tồn phát triển nguồn gen thực vật quý hiếm, bảo vệ tính đa dạng sinh học khu vực nâng cao vai trò vườn quốc gia Ba...
 • 119
 • 238
 • 2

luận văn đánh giá một số nguồn ô nhiễm bụi, nước thải trong ngành than trên địa bàn trọng điểm thành phố hạ long, thành phố cẩm phả của tỉnh quảng ninh đề xuất các giải pháp quản lý, xử lý đến năm 2015

luận văn đánh giá một số nguồn ô nhiễm bụi, nước thải trong ngành than trên địa bàn trọng điểm thành phố hạ long, thành phố cẩm phả của tỉnh quảng ninh và đề xuất các giải pháp quản lý, xử lý đến năm 2015
... VÀ MÔI TRƢỜNG VŨ XUÂN LỊCH ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ NGUỒN Ô NHIỄM BỤI, NƢỚC THẢI TRONG NGÀNH THAN TRÊN ĐỊA BÀN TRỌNG ĐIỂM THANH PHỐ HẠ LONG, THÀNH PHỐ CẨM PHẢ CỦA TỈNH QUẢNG NINH VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP ... biện pháp xử thích hợp, đồng thời đề xuất sách, biện pháp quản loại nguồn ô nhiễm môi trƣờng cách có hiệu Với trên, đề tài "Đánh giá số nguồn ô nhiễm bụi, nước thải ngành than địa bàn trọng ... điểm thành phố Hạ Long, thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh đề xuất giải pháp quản lý, xử đến năm 2015" đƣợc chọn để thực thời gian từ tháng đến tháng 10/2013 nhằm nghiên cứu, đề xuất giải pháp...
 • 92
 • 155
 • 0

Đặc trưng bản của thực vật rừng nhiệt đới gió mùa Việt Nam

Đặc trưng cơ bản của thực vật rừng nhiệt đới gió mùa Việt Nam
... cao Đối với rừng núi, đai độ cao đặc điểm địa hình 3.3 Đặc điểm chu kỳ năm rừng nhiệt đới gió mùa Tiến hành nghiên cứu nhiều năm tất mùa năm cho phép phát chu kỳ năm rừng nhiệt đới gió mùa tượng ... quần xã thực vật rừng với đặc điểm kiểu sinh thái thổ nhưỡng hệ hệ thực vật nguyên sinh cấu trúc phức tạp quần xã thực vật có nguồn gốc lâu đời 3.2 Các vấn đề phân loại rừng nhiệt đới gió mùa Phân ... giàu có rừng nhiệt đới gió mùa thay quần xã thực vật có cấu trúc đơn giản với ưu loài hoà thảo Để phục hồi rừng nhiệt đới, người cần phải tạo điều kiện phục hồi loài chủ đạo rừng theo đặc trưng...
 • 10
 • 240
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học loài cây Mã Đậu Linh Quảng Tây (Aristolochia kwangsiensis Chun & How ex Liang) làm sở đề xuất các biện pháp bảo tồn phát triển loài tại Khu bảo tồn loài sinh cảnh Nam Xuân

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học loài cây Mã Đậu Linh Quảng Tây (Aristolochia kwangsiensis Chun & How ex Liang) làm cơ sở đề xuất các biện pháp bảo tồn và phát triển loài tại Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân
... tài: Nghiên cứu số đặc điểm sinh học loài Đậu Linh Quảng Tây (Aristolochia kwangsiensis Chun & How ex Liang) làm sở đề xuất biện pháp bảo tồn phát triển loài Khu bảo tồn loài sinh cảnh Nam Xuân Lạc ... Quảng Tây khu vực nghiên cứu - Xác định số đặc điểm sinh vật học sinh thái học loài Đậu Linh Quảng Tây - Đề xuất số biện pháp để bảo tồn phát triển nguồn gen thuốc đậu linh Quảng Tây, loài ... Liang) làm sở đề xuất biện pháp bảo tồn phát triển loài Khu bảo tồn loài sinh cảnh Nam Xuân Lạc Tỉnh Bắc Kạn ” 3 1.2 Mục đích Dựa sở điều tra nghiên cứu đặc điểm sinh thái bố loài Đậu Linh Quảng...
 • 60
 • 220
 • 1

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học loài cây Chò đãi (Annamocarya sinensis (Dode) Leroy.) làm sở đề xuất các biện pháp bảo tồn phát triển loài tại Khu bảo tồn loài sinh cảnh Nam Xuân Lạc Tỉnh Bắc Kạn.

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học loài cây Chò đãi (Annamocarya sinensis (Dode) Leroy.) làm cơ sở đề xuất các biện pháp bảo tồn và phát triển loài tại Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc Tỉnh Bắc Kạn.
... “ Nghiên cứu số đặc điểm sinh học loài Chò đãi (Annamocarya sinensis (Dode) Leroy.) làm sở đề xuất biện pháp bảo tồn phát triển loài Khu bảo tồn loài sinh cảnh Nam Xuân Lạc Tỉnh Bắc Kạn ” Trong ... ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÒ VĂN TUYỀN Tên đề tài: NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC LOÀI CÂY CHÒ ĐÃI (Annamocarya sinensis (Dode) Leroy.) LÀM CƠ SỞ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN LOÀI TẠI ... tồn phát triển loài Chò đãi loài thực vật quý khác Khu bảo tồn loài sinh cảnh Nam Xuân Lạc 5 PHẦN TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 sở khoa học nghiên cứu • Về sở sinh học Nghiên cứu đặc điểm sinh học...
 • 76
 • 290
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của loài cây re hương (cinnamomum parthenoxylon (jack ) meisn ) làm sở đề xuất các biện pháp bảo tồn phát triển loài tại huyện võ nhai tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của loài cây re hương (cinnamomum parthenoxylon (jack ) meisn ) làm cơ sở đề xuất các biện pháp bảo tồn và phát triển loài tại huyện võ nhai tỉnh thái nguyên
... (Cinnamomum parthenoxylon (Jack. ) Meisn .) LÀM CƠ SỞ ĐỀ XUẤT Th.S Đặng Thị Thu Triệu Sinh Lý VÕ CÁC BIỆN PHÁP BẢOHà TỒN VÀ PHÁT TRIỂN LOÀI TẠI HUYỆN NHAI TỈNH THÁI NGUYÊN XÁC NHẬN CỦA GV CHẤM PHẢN BIỆN ... cho bảo vệ kết TRIỆU SINH LÝ Người viết cam đoan trước Hội đồng khoa học! NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA LOÀI CÂY RE HƯƠNG (Cinnamomum parthenoxylon (Jack. ) Meisn .) LÀM CƠ SỞ ĐỀ XUẤT ... đặc điểm tái sinh tự nhiên loài Re hương (Cinnamomum parthenoxylon) làm sở đề xuất biện pháp bảo tồn phát triển loài khu bảo tồn loài sinh cảnh nam xuân lạc tỉnh Bắc Kạn (Phạm Thị Vân,201 3) [16]...
 • 80
 • 226
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên trung học cơ sở thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giai đoạn 20132020biện pháp quản lý đổi mới phương pháp dạy học ở trường trung học cơ sở thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninhnghiên cứu những đặc điểm cơ bản của thảm cây bụi tại một số xã ở thị xã sông công tỉnh thái nguyênđề tài phân tích những đặc trưng cơ bản của thị trường bất động sản ở nước ta hiện naynhững đặc trưng cơ bản của chế độ xã hội xhcn ở việt nam hiện nayđặc trưng của hệ thực vật rừng ngập mặnnghiên cứu dự báo xói lở bồi lắng lòng dẫn và đề xuất các biện pháp chống cho hệ thống sông ở đồng bằng sông cửu longnghiên cứu giá trị tài nguyên của hệ sinh thái rừng ngặp mặnphạm vi nghiên cứu đề tài nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng chất lượng cuộc sống của người dân thành phố cao lãnh tỉnh đồng thápnghiên cứu và đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất thải rắn nguy hại tại cty cp công nghiệp và thương mại lidovit quận thủ đứcnghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất các biện pháp kiểm soát ô nhiễm làng nghề đúc đồng phước kiều tỉnh quảng namhệ thực vật rừng ngập mặnđánh giá hiện trạng và đề xuất các biện pháp quản lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn quận bình tânkhoa luận tốt nghiệp đánh giá hiện trạng xả thải và đề xuất các giải pháp bảo vệ nguồn nước mặt sông ba lai trên địa bàn huyện ba tri tỉnh bến tre đến năm 2020phần iii đánh giá chung và đề xuất các biện pháp thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xây lắp và trang trí nội thất việt namchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây