Nghiên cứu xây dựng một phương pháp tổng hợp bộ điều khiển cho trực thăng chữa cháy rừng

Nghiên cứu xây dựng một phương pháp giấu tin đơn giản, an toàn

Nghiên cứu xây dựng một phương pháp giấu tin đơn giản, an toàn
... bảo tính ẩn thông tin giấu, số lượng thông tin giấu cao độ an toàn thuật toán 2.6 MỘT SỐ KỸ THUẬT GIẤU TIN VÀO ẢNH BITMAP 24 BIT 2.6.1 Phương pháp giấu Đây phương pháp giấu tin đơn giản Khi xác ... thiệu quan tâm tới kỹ thuật giấu tin video Một phương pháp giấu tin video đưa Cox phương pháp phân bố ý tưởng phương pháp phân phối thông tin giấu dàn trải theo tần số liệu chứa gốc Nhiều nhà nghiên ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỖ MINH ĐỨC NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MỘT PHƯƠNG PHÁP GIẤU TIN ĐƠN GIẢN, AN TOÀN Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Hệ thống thông tin Mã số : 60.48.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ...
 • 70
 • 304
 • 1

VỀ MỘT PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP HỆ ĐIỀU KHIỂN MỜ DÙNG MẠNG NƠRON ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP

VỀ MỘT PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP HỆ ĐIỀU KHIỂN MỜ DÙNG MẠNG NƠRON ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP
... thống lai với cấu trúc sử dụng rộng rãi mạng nơron mờ lai (hybrid FNN) hệ mờ nơron (NFS) Trong lý thuyết điều khiển đại, hệ mờ, mạng nơron kết hợp hệ mờ với mạng nơron coi công cụ đa để giải vấn ... hệ thống điều khiển mờ thực đưa vào ứng dụng đời sống sản xuất Hệ mờ chứng tỏ tính ưu việt so với hệ điều khiển dùng trước giải toán điều khiển trình sản xuất dựa kinh nghiệm vận hành, điều khiển ... móc thay người ứng dụng điều khiển phức tạp nguy hại Hàng loạt công trình nghiên cứu điều khiển bền vững, điều khiển thích nghi, điều khiển tối ưu hay điều khiển mờ mạng nơron công bố năm gần...
 • 166
 • 541
 • 2

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT - ĐỀ TÀI :VỀ MỘT PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP HỆ ĐIỀU KHIỂN MỜ DÙNG MẠNG NƠRON ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP pot

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT - ĐỀ TÀI :VỀ MỘT PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP HỆ ĐIỀU KHIỂN MỜ DÙNG MẠNG NƠRON ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP pot
... cấu trúc sử dụng rộng rãi mạng nơron mờ lai (hybrid FNN) hệ mờ nơron (NFS) Trong lý thuyết điều khiển đại, hệ mờ, mạng nơron kết hợp hệ mờ với mạng nơron coi công cụ đa để giải vấn đề phi tuyến ... số vấn đề phương pháp - Xây dựng luật điều khiển tĩnh động phương pháp - Xây dựng mô hình phần mềm ứng dụng hệ thống điều khiển công nghiệp điển hình nhằm phân tích khả áp dụng phương pháp  ... chắn điều khiển hệ phi tuyến nói chung  Hệ thống điều khiển công nghiệp xu hƣớng phát triển Khái niệm hệ thống điều khiển công nghiệp thông thường hiểu hệ thống SCADA, hệ điều khiển phân tán (DCS)...
 • 166
 • 365
 • 0

Luận văn: VỀ MỘT PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP HỆ ĐIỀU KHIỂN MỜ DÙNG MẠNG NƠRON ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP pdf

Luận văn: VỀ MỘT PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP HỆ ĐIỀU KHIỂN MỜ DÙNG MẠNG NƠRON ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP pdf
... thống lai với cấu trúc sử dụng rộng rãi mạng nơron mờ lai (hybrid FNN) hệ mờ nơron (NFS) Trong lý thuyết điều khiển đại, hệ mờ, mạng nơron kết hợp hệ mờ với mạng nơron coi công cụ đa để giải vấn ... hệ thống điều khiển mờ thực đưa vào ứng dụng đời sống sản xuất Hệ mờ chứng tỏ tính ưu việt so với hệ điều khiển dùng trước giải toán điều khiển trình sản xuất dựa kinh nghiệm vận hành, điều khiển ... móc thay người ứng dụng điều khiển phức tạp nguy hại Hàng loạt công trình nghiên cứu điều khiển bền vững, điều khiển thích nghi, điều khiển tối ưu hay điều khiển mờ mạng nơron công bố năm gần...
 • 166
 • 248
 • 0

luận văn thạc sĩ NGHIÊN cứu xây DỰNG mô HÌNH và THIẾT kế bộ điều KHIỂN TRƯỜNG NHIỆT độ TRONG PHÔI tấm

luận văn thạc sĩ NGHIÊN cứu xây DỰNG mô HÌNH và THIẾT kế bộ điều KHIỂN TRƯỜNG NHIỆT độ TRONG PHÔI tấm
... khối để tính nhiệt độ T ÷ T7 kim loại theo nhiệt độ hình vẽ sau: 18 Hình 2.4 hình tính nhiệt độ lớp 19 CHƯƠNG THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ CHO QUÁ TRÌNH GIA NHIỆT TRONG PHÔI TẤM 3.1.Giới ... toán hình cần đảm bảo nhiệt độ hình tính toán phải bám sát giản đồ nung .Điều thực giản đồ tính toán phản ánh trung thực nhiệt độ vật Với nội dung đề tài Nghiên cứu xây dựng hình thiết kế ... kế điều khiển trường nhiệt độ phôi “ Ta chọn nghiên cứu điều khiển nhiệt độ theo giản đồ định sẵn Đó cho trước giản đồ yêu cầu công nghệ nhiệt độ vật nung, ta phải nghiên cứu nội dung sau: + Xây...
 • 64
 • 158
 • 0

NGHIÊN cứu xây DỰNG mô hình và THIẾT kế bộ điều KHIỂN TRƯỜNG NHIỆT độ trong phôi

NGHIÊN cứu xây DỰNG mô hình và THIẾT kế bộ điều KHIỂN TRƯỜNG NHIỆT độ trong phôi
... phải điều khiển cho nhiệt độ thực sản phẩm sát với yêu cầu 3 Với nội dung đề tài Nghiên cứu xây dựng hình thiết kế điều khiển trường nhiệt độ phôi Ta phải nghiên cứu nội dung sau: + Xây dựng ... 4 CHƯƠNG NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH TOÁN HỌC ĐỂ XÁC ĐỊNH TRƯỜNG NHIỆT ĐỘ TRONG PHÔI 2.1 Đặt vấn đề Yêu cầu cần thiết đặt kỹ thuật phải điều khiển nhiệt độ lò theo yêu cầu nhiệt độ phôi nung ... đồ  17  848s  40s 14 Chạy ta được: Hình 3.16 Đáp ứng điều khiển Hình 3.17 Sai lệch tĩnh hệ thống 15 Hình 3.18 Tác động nhiễu → Bộ điều khiển thiết kế có tác động điều khiển tốt, độ điều...
 • 26
 • 142
 • 0

Nghiên cứu xây dựng mô hình và thiết kế bộ điều khiển trường nhiệt độ trong phôi

Nghiên cứu xây dựng mô hình và thiết kế bộ điều khiển trường nhiệt độ trong phôi
... http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 11 t*: nhiệt độ yêu cầu vật nung : thời gian nung Với nội dung đề tài Nghiên cứu xây dựng hình thiết kế điều khiển trường nhiệt độ phôi Ta chọn nghiên cứu điều khiển nhiệt độ theo giản ... tục nghiên xây dựng hình tính toán cho từ nhiệt độ lò biết nhiệt độ vật CHƢƠNG NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH TOÁN HỌC ĐỂ XÁC ĐỊNH TRƢỜNG NHIỆT ĐỘ TRONG PHÔI 2.1 Đặt vấn đề Yêu cầu cần thiết ... KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP TRẦN QUANG ĐẠT NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH VÀ THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN TRƢỜNG NHIỆT ĐỘ TRONG PHÔI Chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiển tự động hóa Mã số: 60 52 02 16 LUẬN VĂN...
 • 88
 • 110
 • 1

Nghiên cứu xây dựng mô hình và thiết kế bộ điều khiển trường nhiệt độ trong phôi tấm

Nghiên cứu xây dựng mô hình và thiết kế bộ điều khiển trường nhiệt độ trong phôi tấm
... CHƢƠNG XÂY DỰNG MÔ HÌNH CỦA BÀI TOÁN ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ 2.1 Xây dựng hình toán học cho đối tƣợng điều khiển Xây dựng hình toán học cho đối tƣợng điều khiển bƣớc phần quan trọng toán điều khiển ... nung .Điều thực đƣợc giản đồ tính toán phản ánh trung thực nhiệt độ vật Với nội dung đề tài Nghiên cứu xây dựng hình thiết kế điều khiển trƣờng nhiệt độ phôi “ Ta chọn nghiên cứu điều khiển nhiệt ... http://www.lrc-tnu.edu.vn/ độ tính toán đƣợc sử dụng làm tín hiệu điều khiển thay cho tín hiệu từ cảm biến nhiệt độ vật Mục tiêu nghiên cứu - Đề tài nghiên cứu xây dựng hình thiết kế điều khiển trƣờng nhiệt độ phôi...
 • 80
 • 124
 • 0

Phương pháp tổng hợp bộ điều khiển nước bao hơi trong nhà máy nhiệt điện

Phương pháp tổng hợp bộ điều khiển nước bao hơi trong nhà máy nhiệt điện
... 3: TỔNG HỢP BỘ ĐIỀU KHIỂN Trong chương trình bày phương pháp để tổng hợp hệ thống điều khiển số cho hệ điều chỉnh hai tầng tính toán điều chỉnh mức nước bao cho nhà máy nhiệt điện Phả Lại 3.1 PHƯƠNG ... TẠI NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI 2.2.1 Khái quát chung sơ đồ điều khiển mức nước bao nhà máy Hệ thống điều khiển mức nước nằm tổ hợp hệ thống điều khiển DCS toàn nhà máy Hệ thống điểu khiển mức nước ... HỌC điều khiển số mức nước nhà máy nhịêt điện, cụ thể chọn nhà máy nhiệt điện Phả Lại Phương pháp này, dựa quan điểm tổng hợp bền vững tối ưu chất lượng cao Đề tài Phương pháp tổng hợp điều khiển...
 • 97
 • 643
 • 6

Phương pháp tổng hợp bộ điều khiển nước bao hơi trong nhà máy nhiệt điện

Phương pháp tổng hợp bộ điều khiển nước bao hơi trong nhà máy nhiệt điện
... 3: TỔNG HỢP BỘ ĐIỀU KHIỂN Trong chương trình bày phương pháp để tổng hợp hệ thống điều khiển số cho hệ điều chỉnh hai tầng tính toán điều chỉnh mức nước bao cho nhà máy nhiệt điện Phả Lại 3.1 PHƯƠNG ... HỌC điều khiển số mức nước nhà máy nhịêt điện, cụ thể chọn nhà máy nhiệt điện Phả Lại Phương pháp này, dựa quan điểm tổng hợp bền vững tối ưu chất lượng cao Đề tài Phương pháp tổng hợp điều khiển ... tổ hợp hệ thống điều khiển DCS toàn nhà máy Hệ thống điểu khiển mức nước bao nhà máy sử dụng hai khối PID điều khiển là: PID điều khiển vòng PID điều khiển vòng Ngoài sơ đồ điều khiển sử dụng khối...
 • 94
 • 338
 • 1

Đồ án: Phương pháp tổng hợp bộ điều khiển nước bao hơi trong nhà máy nhiệt điện potx

Đồ án: Phương pháp tổng hợp bộ điều khiển nước bao hơi trong nhà máy nhiệt điện potx
... TẠI NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI 2.2.1 Khái quát chung sơ đồ điều khiển mức nước bao nhà máy Hệ thống điều khiển mức nước nằm tổ hợp hệ thống điều khiển DCS toàn nhà máy Hệ thống điểu khiển mức nước ... tổng hợp bền vững tối ưu chất lượng cao Đề tài Phương pháp tổng hợp điều khiển nước bao nhà máy nhiệt điện giải vấn đề sau: - Chương 1: Tổng quan phương pháp điều chỉnh - Chương 2: Phương pháp ... KTNL2 – K46 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Trong đồ án trình bày phương pháp phân tích tổng hợp hệ thống điều khiển số mức nước nhà máy nhịêt điện, cụ thể chọn nhà máy nhiệt điện Phả Lại Phương pháp này,...
 • 96
 • 404
 • 0

Nghiên cứu, xây dựng các phương pháp, quy định kiểm toán chất thải ngành da giầy phục vụ quản lý môi trường

Nghiên cứu, xây dựng các phương pháp, quy định kiểm toán chất thải ngành da giầy phục vụ quản lý môi trường
... chớnh s dng cho cng nghip thuc da l da ng vt nh da bũ, da th, da cu, da ln Da thng c bo qun bng sy khụ, p mui hay lm lnh, ú vt liu da s c bo qun tt chuyn sang khõu thuc da Khụng s dng cỏc cht c khú ... da v to iu kin da nhn cỏc húa cht thuc da 22 Thuc da n nh da v gi nguyờn cỏc c tớnh c bn ca da Thuc da li, nhum gi cỏc c tớnh ca da, tng thm, cung cp du cho da, v gi mu ca da Hon thin t ... xa da v xộn ta Kh vụi, lm mm da vi mc ớch tỏch lng vụi d cũn li da trỏnh hin tng lm cng da v cho da d xõm nhp húa cht thuc Lm xp l to mụi trng pH thớch hp cỏc cht thuc d khuch tỏn vo da...
 • 165
 • 704
 • 6

thường xuyên nghiên cứu áp dụng một phương pháp cho phù hợp với nội dung bài học để học sinh phát huy hết khả năng của mình để đạt kết quả cao nhất

thường xuyên nghiên cứu áp dụng một phương pháp cho phù hợp với nội dung bài học để học sinh phát huy hết khả năng của mình để đạt kết quả cao nhất
... TẬP Đối với nội dung áp dụng phương pháp học nhóm, học theo cách để học sinh hợp tác với nhau, học hỏi lẫn để đạt kết học tập cao Tôi nhận thấy học nhóm có ưu điểm sau: Một là: Phát huy sức mạnh ... môn học - Nghiên cứu tâm lý lứa tuổi học sinh - Lấy xác suất vận dụng phương pháp học sinh Căn vào thực trạng vấn đề để giáo viên nghiên cứu vận dụng phương pháp cho phù hợp với đối tượng học sinh ... động sáng tạo học sinh, phù hợp với đặc trưng môn học, đặc điểm đối tượng học sinh, điều kiện lớp học, bồi dưỡng cho học sinh phương pháp tự học, khả hợp tác; rèn luyện kĩ vận dụng kiến thức...
 • 16
 • 172
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các phương pháp tổng hợp bộ điều khiểnphương pháp tổng hợp bộ điều khiển nước bao hơi trong nhà máy nhiệt điệnnghien cuu xay dung mot so bai tap phat trien the luc cho nam sinh vien truong dai hoc quoc gia ha noinghiên cứu xây dựng một số tiêu chuẩn cụ thể đối với đội ngũ cbql các trường mn công lậpnghiên cứu ứng dụng các phương pháp phân tích nhanh để xác định dư lượng thuốc trừ sâu độc tố nấmluận văn nghiên cứu ứng dụng một số trò chơi vận động nhằm nâng cao thành tích môn chạy cự li ngắn 1000m cho nam học sinh khối 11 trường thpt quảng xương thanh hoánghien cứu xay dung bai tap nhăm phát trien tinh linh hoat cho vận động viên aerobicnghiên cứu ứng dụng một số kỹ tbuật chẩn đoán nhanh vibrio cholerae gây dịch tiêu chảy cấp tại tỉnh thái nguyên năm 2008nghiên cứu ứng dụng một số kỹ thuật chẩn đoán nhanh vibrio cholerae gây dịch tiêu chảy cấp tại tỉnh thái nguyên năm 2008nghiên cứu xây dựng phát triển mô hình du lịch dựa vào cộng đồng tại chùa hươngnghiên cứu xây dựng hệ thống pki dựa trên bộ phần mềm mã nguồn mở opencaxây dựng robot tự hạnh dạng nonholonomic và tổng hợp bộ điều khiển bám quỹ đạocac phuong phap tong hop bo loc so iirnhiên cứu xây dựng quy trình chẩn đoán hệ thống điều khiển động cơcác phương pháp tổng hợp bộ lọc số iir từ bộ lọc tương tựchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 43. Rễ cây