skkn SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM áp DỤNG PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM vào dạy học ở bài các HIỆN TƯỢNG bề mặt CHẤT LỎNG

Sáng kiến kinh nghiệm “áp DỤNG PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM vào dạy học bài các HIỆN TƯỢNG bề mặt CHẤT LỎNG

Sáng kiến kinh nghiệm “áp DỤNG PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM vào dạy học ở bài các HIỆN TƯỢNG bề mặt CHẤT LỎNG
... SƠN Sáng kiến kinh nghiệm “ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM VÀO DẠY HỌC BÀI CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT CHẤT LỎNG B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Cơ sở lý thuyết: 1.Định nghĩa phương pháp thực nghiệm: Phương pháp ... CÔNG SƠN Sáng kiến kinh nghiệm “ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM VÀO DẠY HỌC BÀI CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT CHẤT LỎNG A MỞ ĐẦU: I Đặt vấn đề: Trong năm gần đây, việc đổi dạy học nói chung, dạy học vật ... NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NĂM HỌC 2011-2012 Tên sáng kiến kinh nghiệm: ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM KHOA HỌC VẬT LÍ VÀO DẠY HỌC BÀI CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT CHẤT LỎNG Họ Tên tác...
 • 19
 • 119
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm “ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM VÀO DẠY HỌC BÀI CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT CHẤT LỎNG

Sáng kiến kinh nghiệm “ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM VÀO DẠY HỌC Ở BÀI CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT CHẤT LỎNG
... SƠN Sáng kiến kinh nghiệm “ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM VÀO DẠY HỌC BÀI CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT CHẤT LỎNG B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Cơ sở lý thuyết: 1.Định nghĩa phương pháp thực nghiệm: Phương pháp ... CÔNG SƠN Sáng kiến kinh nghiệm “ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM VÀO DẠY HỌC BÀI CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT CHẤT LỎNG A MỞ ĐẦU: I Đặt vấn đề: Trong năm gần đây, việc đổi dạy học nói chung, dạy học vật ... NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NĂM HỌC 2011-2012 Tên sáng kiến kinh nghiệm: ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM KHOA HỌC VẬT LÍ VÀO DẠY HỌC BÀI CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT CHẤT LỎNG Họ Tên tác...
 • 19
 • 61
 • 0

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM THÔNG QUA VIỆC GIẢI THÍCH CÁC HIỆN TƯỢNG THỰC TẾ TẠO NIỀM ĐAM MÊ, YÊU THÍCH HỌC BỘ MÔN

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM THÔNG QUA VIỆC GIẢI THÍCH CÁC HIỆN TƯỢNG THỰC TẾ TẠO NIỀM ĐAM MÊ, YÊU THÍCH HỌC BỘ MÔN
... Thượng TÊN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM THÔNG QUA VIỆC GIẢI THÍCH CÁC HIỆN TƯỢNG THỰC TẾ - TẠO NIỀM ĐAM MÊ, YÊU THÍCH HỌC BỘ MÔN I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Theo định hướng chỉ đạo đổi giáo dục trung học: Giáo ... NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học: 2014 – 2015 ––––––––––––––––– Tên sáng kiến kinh nghiệm: Thông qua giải thích tượng thực tế - tạo niềm đam yêu thích học môn Họ và tên tác ... sáng kiến kinh nghiệm này, Tôi đề cập đến khía cạnh nhằm giúp học sinh hứng thú, yêu thích môn hóa đó là thông qua việc giải thích tượng thực tế - tạo niềm đam mê, yêu thích học môn với...
 • 29
 • 290
 • 1

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DỰ ÁN VÀO DẠY HỌC ĐỊA LÝ 9, THCS NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, TỰ LỰC VÀ KỸ NĂNG LÀM VIỆC THEO NHÓM CỦA HỌC SINH

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DỰ ÁN VÀO DẠY HỌC ĐỊA LÝ 9, THCS NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, TỰ LỰC VÀ KỸ NĂNG LÀM VIỆC THEO NHÓM CỦA HỌC SINH
... Vận dụng phương pháp dự án vào dạy học Địa 9, THCS SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DỰ ÁN VÀO DẠY HỌC ĐỊA LÝ 9, THCS NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, TỰ LỰC VÀ KỸ NĂNG LÀM VIỆC THEO ... pháp đáng giáo viên quan tâm vận dụng trình giảng dạy Bài viết xin trình bày hiệu việc Vận dụng phương pháp dự án vào dạy học Địa 9, THCS nhằm phát huy tính tích cực, tự lực kỹ làm việc theo ... thể dự án - Cho phép khuyến khích người học tự kiến tạo nên kiến thức họ Gv: Lê Thanh Long Trang Vận dụng phương pháp dự án vào dạy học Địa 9, THCS So sánh phương pháp dạy học dự án phương pháp...
 • 25
 • 767
 • 4

MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO VIẾT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM VÀ VẬN DỤNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM VÀO TRƯỜNG HỌC

MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO VIẾT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM VÀ VẬN DỤNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM VÀO TRƯỜNG HỌC
... kinh nghiệm: 1, Kết quả: Qua năm đạo việc viết SKKN vận dụng SKKN trường thân thu số kết đáng kể 12 Một số biện pháp đạo viết SKKN vận dụng SKKN vào trường học Khi chưa vận dụng biện pháp số kinh ... kiến kinh nghiệm năm để tìm sáng kiến kinh nghiệm hay,những nhân tố tích cực để nhân rộng Đồng thời khắc phục tồn phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm vận dụng sáng kiến kinh nghiệm vào trường học ... định đâu tổng số phải tìm ( tổng số có liên quan đến số phải tìm ) Một số biện pháp đạo viết SKKN vận dụng SKKN vào trường học - Xác định tỷ số số phải tìm ( tỷ số số có liên quan đến số phải tìm...
 • 14
 • 865
 • 1

Download sáng kiến kinh nghiệm trong dạy học toán phương pháp hàm số để giải phương trình mũ và loggarit

Download sáng kiến kinh nghiệm trong dạy học toán phương pháp hàm số để giải phương trình mũ và loggarit
... mê học toán, yêu môn Giải tích đặc biệt hứng thú giải toán bất phơng trình bất phơng trình logarit Qua đó, ta thấy rằng: Giải toán bất phơng trình bất phơng trình logarit phơng pháp hàm số ... trình bất phơng trình logarit Giúp học sinh thấy đợc ý nghĩa tính đơn điệu hàm số, ý nghĩa toán tìm giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số việc giải bất phơng trình bất phơng trình logarit Tạo cho học ... phơng pháp giải cụ thể, lấy nhiều ví dụ minh họa sử dụng kết hợp nhiều phơng pháp dạy học tích cực, chủ động sáng tạo, nhận thấy rằng: Học sinh hiểu nắm đợc phơng pháp hàm số để giải bất phơng trình...
 • 14
 • 113
 • 0

Download sáng kiến kinh nghiệm trong dạy học toán ứng dụng tích vô hướng để chứng minh bất đẳng thức

Download sáng kiến kinh nghiệm trong dạy học toán ứng dụng tích vô hướng để chứng minh bất đẳng thức
... Sáng kiến kinh nghiệm Phần II: Nội dung đề tài 1/Cơ sở để sử dụng tích hớng vào giải toán chứng minh bất đẳng thức Định nghĩa u & v vectơ từ u v = |u| |v| cos(u,v) |u| |v| Dấu đẳng thức ... sin y = sin z = Bài toán tơng tự ? Phần III tổng kết kinh nghiệm: Qua giảng dạy bồi dỡng học sinh giỏi vè chủ đề ứng dụng tích hớng để giải toán chứng minh bất dẳng thức, thân nhận thấy làm ... vế trái bất đẳng thức biểu thức toạ độ tích hớng hai vectơ u = ( a, b, c)&v=( a , b , c ) vế phải tích hai độ dài hai vectơ nên theo (*) bất đẳng thức (1) đợc chứng minh - Dấu đẳng thức xảy...
 • 5
 • 117
 • 0

sáng kiến kinh nghiêm trong dạy học môn tiếng việt trường tiểu hoc

sáng kiến kinh nghiêm trong dạy học môn tiếng việt ở trường tiểu hoc
... dùng chữ để học môn học khác để sử dụng giao tiếp Vì vậy, dạy học tả Tiểu học vấn đề quan tâm nhằm nâng cao chất lượng môn học Tiếng Việt Phân môn tả nhà trường có nhiệm vụ giúp học sinh nắm ... Ngữ âm học Tiếng Việt đạo tác giải Đỗ Xuân Thảo Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I – 1994 - Phương pháp dạy học Tiếng Việt Tiểu học PTS: Lê Phương Nga - Đỗ Xuân Thảo - Lê Hữu Tỉnh Trường Đại học Sư ... tư duy; học sinh rèn luyện kĩ nghe, nói, đọc, viết để sử dụng có hiệu Tiếng Việt học tập đời sống Trên sở mục tiêu môn Tiếng việt, phân môn tả giải vấn đề dạy cho trẻ em biết chữ để học tiếng, ...
 • 39
 • 3,008
 • 1

vận dụng phương pháp dh gqvđ vào dạy học một số kiến thức chương từ trường nhằm phát huy năng lực sáng tạo của học sinh lớp 11 cơ bản

vận dụng phương pháp dh gqvđ vào dạy học một số kiến thức chương từ trường nhằm phát huy năng lực sáng tạo của học sinh lớp 11 cơ bản
... ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC NGUYỄN THỊ TRANG VẬN DỤNG PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀO DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC CHƢƠNG “TỪ TRƢỜNG” NHẰM PHÁT HUY NĂNG LỰC SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH LỚP 11 ... dạy học GV HS học vật lí trƣờng phổ thông Giả thuyết khoa học Nếu vận dụng phƣơng pháp DH GQVĐ vào dạy học số nội dung kiến thức chƣơng Từ trƣờng” SGK vật lí 11 ban phát huy lực sáng tạo HS học ... phƣơng pháp DH GQVĐ vào dạy học số kiến thức chƣơng Từ trƣờng” nhằm phát huy NLST HS lớp 11 ban bản Mục đích nghiên cứu Xây dựng đƣợc tiến trình dạy học cụ thể số kiến thức thuộc chƣơng Từ trƣờng”...
 • 89
 • 368
 • 0

sáng kiến kinh nghiệm trong dạy học bất đẳng thức

sáng kiến kinh nghiệm trong dạy học bất đẳng thức
... biểu thức , a, b, c l số thực dơng thỏa điều kiện ab + bc + ca = Giải : áp dụng bất đẳng thức (6) ta có : a8 nhỏ 2 + c2 4 2 2 + a2 ) 2 2 2 Xét biểu thức a 2b + b 2c + a 2c Theo bất đẳng thức ... thức hợp với giả thuyết b i toán Thứ ba : Khuyến khích em biến đổi bất đẳng thức bất đẳng thức quen thuộc đặc biệt l bất dẳng thức (1) Thứ t: Sau khuyến khích em giải b i toán theo nhiều cách, nhiều ... bình đẳng không? -Bất đẳng thức có xảy dấu không? Nếu xảy thì số hạng phải thoả m n điều kiện n o Từ cho phép áp dụng bât đẳng thức hợp với giả thuyết b i toán Thứ ba : Khuyến khích em biến đổi bất...
 • 14
 • 205
 • 0

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HƯỚNG dẫn học SINH GIẢI các bài TOÁN tìm cực TRỊ TRONG đại số THCS GIÁP bát

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HƯỚNG dẫn học SINH GIẢI các bài TOÁN tìm cực TRỊ TRONG đại số THCS GIÁP bát
... bn Các dạng toán cực trị đại số Thông qua toán sách giáo khoa, tiến hành phân loại thành số dạng toán cực trị đại số THCS hướng dẫn học sinh tìm kiến thức có liên quan cần thiết để giải dạng toán ... cho học sinh kỹ giải loại toán Khi hướng dẫn học sinh giải loại toán phải dựa nhiều quy tắc: Yêu cầu giải toán, quy tắc giải toán cực trị đại số, phân loại đưa phương pháp giải Bằng kinh nghiệm ... loại số dạng toán tìm cực trị đại số, nêu lên số phương pháp giải cho dạng tập Từ giúp học sinh dễ dàng việc giải toán tìm cực trị đại số Việc rèn luyện kỹ giải toán loại giúp cho học sinh phát...
 • 26
 • 336
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm về số học trường THPT chuyên Bắc Giang.PDF

Sáng kiến kinh nghiệm về số học ở trường THPT chuyên Bắc Giang.PDF
... Văn Th o Chuyên ñ S H c - Ph n I d) Gi s a = mq + r Vì a ≡ b (mod m) nên b = mp + r Vì b ≡ c (mod m) nên c = ml + r ⇒ a ≡ b (mod m) (Các ph n l i xin ng b n ñ c) 27 Nguy n Văn Th o Chuyên ñ S ... ñpcm b) Ta có 3n = (3n-1 - 1) + (3n-1) + (3n-1 + 1) suy ñpcm Ví d Ch ng minh r ng: Nguy n Văn Th o Chuyên ñ S H c - Ph n I a) n u m – n chia h t mp + nq m – n chia h t mq + np b) n u m – n chia h ... i chia h t cho Ví d Ch ng minh r ng v i m i s t nhiên ch n n m i s t nhiên l k Nguy n Văn Th o Chuyên ñ S H c - Ph n I S = 1k + 2k + … + nk chia h t cho n + L i gi i Ta có 2S = (1k + nk) + (2k...
 • 99
 • 269
 • 0

Áp dụng phương pháp giao tiếp trong dạy học tiếng anh một số nước châu á và thực tế việt nam

Áp dụng phương pháp giao tiếp trong dạy học tiếng anh ở một số nước châu á và thực tế ở việt nam
... TÓM TẮT Tác giả viết bốn khó khăn việc áp dụng phương pháp giao tiếp dạy học tiếng Anh số nước châu Á Việt Nam: Người học không tích cực tham gia hoạt động lớp động thúc đẩy việc học tập Chương ... ngữ phương pháp lập luận việc học ngôn ngữ phát huy tích cực nhờ hoạt động giao tiếp thực có ý nghĩa người học Mục đích PPGT phát triển lực giao tiếp người học lớp học thực theo phương pháp trở ... trường để người học tham gia vào việc sử dụng ngôn ngữ học để giao tiếp cách thực tế có ý nghĩa cụ thể (4) Với lịch sử sở lý luận nêu phương pháp này, việc áp dụng PPGT Việt Nam, theo nghiên...
 • 7
 • 841
 • 3

SKKN Một vài kinh nghiệm về dạy - học loại bài hướng dẫn đọc thêm trong môn ngữ văn thcs

SKKN Một vài kinh nghiệm về dạy - học loại bài hướng dẫn đọc thêm trong môn ngữ văn thcs
... kiến kinh nghiệm Năm học: 2006 - 2007 Mt vi kinh nghim v dy - hc loi bi hng dn c thờm Một vài kinh nghiệm dạy - học loại hớng dẫn đọc thêm A Đặt vấn đề Đối với việc dạy học Ngữ Văn, phơng pháp dạy ... thông cấp THCS Môn Ngữ Văn - NXB GD Ngữ Văn lớp 6,7,8,9 - NXB GD Ngữ Văn lớp 6,7,8,9 - Sách giáo viên - NXB GD Một số vấn đề đổi phơng pháp dạy học trờng THCS Môn Ngữ Văn - Viện khoa học giáo ... nêu vài kinh nghiêm bớc đầu thân II Một vài kinh nghiệm dạy học loại hớng dẫn đọc thêm Trờng THCS Xuân Thủy Hồ Thị Minh Ngọc Sáng kiến kinh nghiệm Năm học: 2006 - 2007 Mt vi kinh nghim v dy - hc...
 • 16
 • 411
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: sáng kiến kinh nghiệm trong dạy học địa lísáng kiến kinh nghiệm trong dạy học lịch sửsáng kiến kinh nghiệm trong dạy học toán thcssáng kiến kinh nghiệm trong dạy học vật lýsáng kiến kinh nghiệm môn tin học ở bậc tiểu họcsáng kiến kinh ngiệm ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy trẻ mầm nonsáng kiến kinh nghiệm trong dạy học tiểu họcsáng kiến kinh nghiệm môn tin học ở tiểu họcsáng kiến kinh nghiệm trong dạy học hóa họcsang kien kinh nghiem trong day hoc lich su thptsang kien kinh nhiem ung dung cong nghe thong tin trong day hoc van lop 1sáng kiến kinh nghiệm tròg day học lớp 4sáng kiến kinh nghiệm hướng dẫn học sinh giải các bài toán tìm cực trị trong đại sốcơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng và áp dụng phương pháp mô phỏng trong dạy học thực hànhphát triển tư duy kỹ thuật cho học sinh trên cơ sở vận dụng phương pháp dự án vào dạy học sữu chữa ôtô tại trường đại học sư phạm kỹ thuật vinhPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGbài giảng Quản trị công nghệhop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học