TIEU LUAN CUOI KHOA XU LY HIEU TRUONG VI PHAM

Tiểu luận tình huống XỬ HIỆU TRƯỞNG VI PHẠM...

Tiểu luận tình huống XỬ LÝ HIỆU TRƯỞNG VI PHẠM...
... kiến thức quản Nhà nước Chương trình chuyên vi n khoá 29, Trường trị Trần Phú tỉnh Hà Tĩnh, trang bị kiến thức quản Nhà nước, chọn tình "Xử Hiệu trưởng kế toán vi phạm vi c thu, chi tài ... - Phó Trưởng phòng GD&ĐT Lộc Hà Trường Chính trị Trần Phú Hà Tĩnh Lớp BDKT QLNN Chương trình chuyên vi n K29 Phần thứ hai: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN I Cơ sở luận đề tài tiểu luận: ... chức, vi n chức vi phạm pháp luật, quan quản trực tiếp quan quản cấp có thẩm quyền xử hình thức kỷ luật theo mức độ vi phạm: * Điều 118 - Luật giáo dục 2005, quy định cách xử vi phạm:...
 • 20
 • 12,684
 • 328

Tiểu luận tình huống xử tình huống vi phạm hành chính trong lĩnh vực hành nghề chữa bệnh bằng mê tín dị đoan có ảnh hưởng, liên quan đến môi trường y tế, văn hóa trên địa bàn huyện ứng hòa tp hà nội

Tiểu luận tình huống xử lý tình huống vi phạm hành chính trong lĩnh vực hành nghề chữa bệnh bằng mê tín dị đoan có ảnh hưởng, liên quan đến môi trường y tế, văn hóa trên địa bàn huyện ứng hòa tp hà nội
... chọn đề tài: Xử tình vi phạm hành lĩnh vực hành nghề chữa bệnh tín dị đoan ảnh hưởng, liên quan đến môi trường y tế, văn hóa địa bàn huyện Ứng Hòa- Nội để làm đề tài cuối khóa “Lớp bồi ... ng y 19 tháng 11 năm 2015 Ngƣời thực đề tài Phạm Thị Lan Phƣơng Tiểu luận cuối khóa Đề tài: "Xử tình vi phạm hành lĩnh vực hành nghề chữa bệnh tín dị đoan ảnh hưởng, liên quan đến môi trường ... số 45/2005/NĐ-CP ng y 06/4/2005 Chính phủ xử phạt vi phạm hành lĩnh vực Y tế; - Phạt tiền 2.500.000đ hành vi vi phạm lợi dụng nghề nghiệp để hành nghề tín dị đoan, vi phạm điều 27 khoản điểm...
 • 21
 • 294
 • 0

Tiểu luận tình huống: Xử cán bộ vi phạm trong quá trình giải quyết chế độ tinh giản biên chế tại các phòng giáo dục

Tiểu luận tình huống: Xử lý cán bộ vi phạm trong quá trình giải quyết chế độ tinh giản biên chế tại các phòng giáo dục
... công ch c ñó x tình hu ng v “X cán b vi ph m trình gi i quy t ch ñ tinh gi n biên ch t i Phòng giáo d c huy n N, thành ph H” Tình hu ng hoàn thành v i s giúp ñ c a th y giáo hư ng d n v ... cáo cán b phòng giáo d c ñào t o huy n chi m d ng ti n c a giáo vi n ngh tinh gi n biên ch g i lên S N i v thành ph H quan tr c ti p th c hi n xét t tinh gi n biên ch , yêu c u làm rõ s vi c ... kh thi cao Có nghĩa trình x tình hu ng ph i h p tình, h p lý, phù h p v i văn b n hư ng d n c a c p Tình hu ng m t ph n buông l ng trình qu nlý, d n ñ n tình hu ng x y Vi c l a ch n phư ng...
 • 19
 • 5,000
 • 63

Tiểu luận tình huống xử tình huống vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục để về việc làm sai lệch hồ sơ, bạ học của học sinh trung học phổ thông

Tiểu luận tình huống xử lý tình huống vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục để về việc làm sai lệch hồ sơ, bạ học của học sinh trung học phổ thông
... tài: Xử tình vi phạm hành lĩnh vực giáo dục để vi c làm sai lệch hồ sơ, bạ học học sinh Trung học phổ thông làm tiểu luận cho khoá bồi dưỡng ngạch chuyên vi n trường Đào tạo cán Lê Hồng Phong ... thành niên có hành vi vi phạm hành lĩnh vực giáo dục bị xử theo quy định khoản khoản Điều Pháp lệnh Xử vi phạm hành Điều Nguyên tắc xử phạt Mọi hành vi vi phạm hành lĩnh vực giáo dục phải phát ... phạm hành lĩnh vực giáo dục hành vi vi phạm quy định Nghị định nghị định khác Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành có liên quan Một hành vi vi phạm hành lĩnh vực giáo dục bị xử phạt vi phạm...
 • 23
 • 644
 • 10

Tiểu luận tình huống xử tình huống vi phạm hành chính trong lĩnh vực hành nghề mê tín dị đoan

Tiểu luận tình huống xử lý tình huống vi phạm hành chính trong lĩnh vực hành nghề mê tín dị đoan
... tự, an ninh khu phố 13 Xử tình vi phạm hành lĩnh vực hành nghề tín dị đoan 3.2 Khó khăn: Các quy định xử phạt hành lĩnh vực hành nghề tín dị đoan, có hình thức xử phạt chế tài dựa nghị ... phù hợp với tình hình Trong điều khoản 15 Xử tình vi phạm hành lĩnh vực hành nghề tín dị đoan xử phạt vi phạm hành cần tính đến mức phạt đủ sức răn đe, tránh vi c tái vi phạm sở dịch vụ văn ... sau: 10 Xử tình vi phạm hành lĩnh vực hành nghề tín dị đoan Phƣơng án 1: (Phương án lựa chọn xử tình huống) Ngày 20/10/2012 Đội kiểm tra mời bà Phạm Thị H đến làm vi c Xét thấy bà Phạm...
 • 20
 • 699
 • 4

Tiểu luận tình huống xử tình huống vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn quận tây hồ, thành phố hà nội

Tiểu luận tình huống xử lý tình huống vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn quận tây hồ, thành phố hà nội
... công tác địa phương, học tập nghiên cứu Trường Đào tạo cán Lê Hồng Phong, xin chọn đề tài: Xử tình vi phạm hành lĩnh vực kinh doanh dịch vụ văn hóa địa bàn quận Tây Hồ, thành phố Nội làm ... 08/2014NQ-HĐND ngày 11/7/2014 HĐND Thành phố Nội quy định mức tiền phạt số hành vi vi phạm hành lĩnh vực văn hóa Áp dụng để xử vi phạm hành Công ty TNHH Thùy Linh hoạt động kinh doanh Karaoke theo điều ... phố Nội quy định mức tiền phạt số hành vi vi phạm hành lĩnh vực văn hóa) Học vi n: Nguyễn Chí Quang - Chuyên vi n Phòng Văn hóa Thông tin quận Tây Hồ 12 Trường ĐTCB Lê Hồng Phong - TP Nội...
 • 18
 • 486
 • 2

Tiểu luận tình huống xử tình huống vi phạm luật đê điều

Tiểu luận tình huống xử lý tình huống vi phạm luật đê điều
... vi phạm đê điều Qua thực tế công tác mình, đồng thời tiếp thu kiến thức thời gian học tập, xin chọn đề tài tiểu luận: Xử tình vi phạm Luật đê điều để làm sáng tỏ vấn đề vi phạm Luật đê ... cục đê điều phòng chống lụt bão Hà Nội Tăng cường trách nhiệm quyền cấp quản Nhà nước đê điều, kiên xử vi phạm đến đê điều Các văn Nhà nước quy định vi c xử vi phạm Pháp luật đê điều ... tài: Xử tình vi phạm Luật Đê điều PHẦN THỨ HAI: PHÂN TÍCH VÀ XỬ LÝ TÌNH HUỐNG 1/ Mục tiêu xử tình Nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Vi t Nam Nhà nước pháp quyền, Nhà nước quản điều...
 • 24
 • 216
 • 1

Tiểu luận tình huống xử tình huống vi phậm pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi hồ đồng mô, thị xã sơn tây

Tiểu luận tình huống xử lý tình huống vi phậm pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi hồ đồng mô, thị xã sơn tây
... vệ công trình thủy lợi Biên vi phạm pháp lệnh khai thác bảo vệ công trình thủy lợi Xí nghiệp Thủy lợi Sơn Tây lập lần lần năm 2015 trường hợp hộ vi phạm công trình hồ chứa Đồng Mô, thị Sơn Tây ... nhân dân quận, huyện, thị - Nghiêm chỉnh chấp hành Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành khai thác bảo vệ công trình Thủy lợi; đê điều; phòng, ... thủy lợi nói chung hồ chứa nước nói riêng Vi phạm nuôi trồng thủy sản xây dựng trái phép phạm vi khai thác bảo vệ công trình hồ chứa nước Đồng Mô, thị Sơn Tây phần nhỏ nhiều vi phạm công trình...
 • 23
 • 176
 • 0

Tiểu luận cuối khóa quản giáo dục tiểu học : Nâng cao hiệu quả làm việc nhóm quản GDTH

Tiểu luận cuối khóa quản lý giáo dục tiểu học : Nâng cao hiệu quả làm việc nhóm quản lý GDTH
... có quản giáo viên trình làm việc nhóm Tuy nhiên, thực tế cho thấy làm việc nhóm trường thành công Một dẫn đến thất bại người quản chưa trang bị đầy đủ kỹ làm việc nhóm hiệu - Khi học ... nguyên tắc làm việc nhóm: - Nguyên tắc phân công tổ chức công việc nhóm: - Nguyên tắc giao tiếp ứng xử nhóm: 1.2.2 Kỹ làm việc nhóm: - Tổ chức nhóm - Xây dựng kế hoạch làm việc nhóm - Họp nhóm - ... cứu tài liệu học tập chuyên đề “ kỹ làm việc nhóm chương trình lớp Cán quản Giáo dục tiểu học Long An năm học 20122013 - Tra cứu thông tin kỹ làm việc nhóm hiệu thư viện trường học thư viện...
 • 21
 • 9,293
 • 73

Tiểu luận cuối khóa: Quản nhà nước về an toàn điện nông thôn

Tiểu luận cuối khóa: Quản lý nhà nước về an toàn điện nông thôn
... liệu quản kỹ thuật an toàn điện sổ sách ghi chép, theo dõi lưới điện nông thôn cho thợ điện, Ban quản điện xã Đã mở lớp bồi dưỡng tập huấn kỹ thuật an toàn điện quản điện nông thôn cho ... bảo an toàn cho người động vật, không thiết kế duyệt - Ban quản điện (tổ điện) thôn sử dụng người trình độ điện nên gây an toàn việc sử dụng điện - Vì thiếu trách nhiệm Ban quản điện thôn ... không đảm bảo an toàn Cán Ban quản điện thôn H người trình độ kỹ thuật điện, biết thu tiền điện quản điện đảm bảo an toàn cho nhân dân Do công trình không đảm bảo nên làm điện giật chết...
 • 10
 • 2,931
 • 24

Tiểu luận tình huống xử tình huống sai phạm trong chỉ định thầu mua sắm thiết bị (máy vi tính) tại phòng lao động thương binh và xã hội huyện ba – hà nội

Tiểu luận tình huống xử lý tình huống sai phạm trong chỉ định thầu mua sắm thiết bị (máy vi tính) tại phòng lao động thương binh và xã hội huyện ba vì – hà nội
... tình sai phạm định thầu mua sắm thiết bị (máy vi tính) năm 2014 Phòng Lao động Thương binh hội huyện Ba nội Tình phân tích xảy công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu mà chủ đầu thư ... chấm thầu) họp lại xem xét có văn đề nghị quan cấp Thành lập hội đồng xử Bước 1: Chủ đầu tư - Phòng Lao động Thương binh hội huyện Ba định thành lập Hội đồng xử đơn khiếu nại nhà thầu ... thiết bị cho cho Phòng Lao động thương binh hội huyện Ba giao làm chủ đầu tư dự án đầu tư mua sắm thiết bị văn phòng (máy vi tính) Từ Chủ đầu tư tiến hành lập hồ sơ theo Luật đấu thầu số...
 • 17
 • 707
 • 8

Tiểu luận tình huống xử tình huống sai phạm trong công tác chỉ định thầu gói thầu mua sắm máy camera giám sát tại bộ phận một cửa của văn phòng HĐND UBND huyện thường tín

Tiểu luận tình huống xử lý tình huống sai phạm trong công tác chỉ định thầu gói thầu mua sắm máy camera giám sát tại bộ phận một cửa của văn phòng HĐND UBND huyện thường tín
... phận tiếp công dân, Văn phòng HĐND -UBND huyện Thường Tín lập tờ trình gửi phòng Tài - Kế hoạch thẩm định trình UBND huyện phê duyệt mua sắm máy camera giám sát phục vụ công tác phận cửa Phòng Tài ... nhà nước - ngạch chuyên viên, em xin chọn đề tài : Nguyễn Hồng Hải - Phòng Tài - Kế hoạch huyện Thường Tín Tiểu luận cuối khoá Xử tình sai phạm công tác định thầu gói thầu mua sắm máy camera ... phòng" , có gói thầu: "Mua sắm máy camera giám sát phận cửa" UBND huyện phê duyệt Quyết định số 604/QĐ -UBND ngày 25/5/2015 UBDN huyện Thường Tín việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu mua sắm thiết...
 • 17
 • 608
 • 14

Tiểu luận tình huống xử lí giáo viên vi phạm quy chế chuyên môn

Tiểu luận tình huống xử lí giáo viên vi phạm quy chế chuyên môn
... nên để cho giáo vi n vi phạm quy định Do chủ quan vi năm học trước giáo vi n V thực hiện nghiêm túc các quy định của ngành và là một giáo vi n có ý thức vi ̣c thực hiện ... - Do thiếu trách nhiệm công vi ̣c, nên giáo vi n Mai Thị V đã vi phạm quy chế chuyên môn Không thế, hành vi thiếu trách nhiệm công vi ̣c của giáo vi n V đã ảnh làm ảnh hưởng ... thì giáo vi n V đã vi phạm điều 16 của luật vi n chức Hay theo Nghị định 27/2012/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật vi n chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của vi n chức...
 • 15
 • 4,800
 • 259

Xem thêm

Từ khóa: tieu luan tinh huong xu ly can bo vi pham ky luattiểu luận cuối khóa quản lý giáo dụctiểu luận cuối khóa quản lý giáo dục mầm nonxây dựng phong cách lãnh đạo của hiệu trưởng tiểu luận cuối khoá lớp cán bộ quản lýtiểu luận cuối khóa lớp quản lý giáo dụctiểu luận cuối khóa cán bộ quản lý giáo dục 2013tiểu luận cuối khoá chương trình quản lý nhà nước ngạch chuyên viêntiểu luận cuối khóa cán bộ quản lý giáo dụctiểu luận cuối khóa cán bộ quản lý mầm nontiểu luận cuối khóa chương trình quản lý nhà nướctiểu luận cuối khoá chương trình quản lý nhà nước ngạch chuyên viên giải pháp giải quyết khiếu nại về tai nạn lao độngtieu luan cuoi khoa lop can bo quan lý giáo dụctiểu luận cuối khoá chương trình quản lý nhà nước ngạch chuyên viên giải quyết về văn thư lưu trữtiểu luận cuối khoá chương trình quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hành chínhtiểu luận cuối khoá chương trình quản lý nhà nước ngạch chuyên viên về thủ tục hành chínhGiáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 5 thông qua dạy học môn tiếng việtMột số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học giải toán có lời văn lớp 3”MỘT số GIẢI PHÁP GIÚP học SINH TIỂU học CHIA NHÓM và học NHÓM THEO mô HÌNH TRƯỜNG học mớiKĩ thuật nghe lén Sniffer trên mạng internet và phương pháp phòng chống (LV thạc sĩ)Quy hoạch mạng truy nhập vô tuyến 4g cho Mobifone Hà Nội (tt)Vai trò của nhà nước trong phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ ở việt namĐịnh tuyến trong mạng tùy biến di động (tt)BÀI tập TRẮC NGHIỆM ANH vănGiáo án vật lý nâng cao lớp 11DSTT CoSoSonTay KT QTNL.pdf DSTT Son Tay (1)Thong bao TS Thai nguyen 2012Giáo án vật lý 10 chuẩn chương 4Ứng dụng thuật toán học máy svm trong tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thôn (LV thạc sĩ)Tong 03 09 2013 DLT Son TayDS Trung tuyen NV1 nganh QTNL Khoi ANâng cao chất lượng cán bộ công chức tại Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội (LV thạc sĩ)DS Trung tuyen NV1 nganh CTXH Khoi CDS Trung tuyen NV1 nganh KT Khoi DDS Trung tuyen NV1 nganh QTKD Khoi Dskkn MỘT VÀI BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 2 GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN