Quản lý tài chính nội bộ theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại kho bạc nhà nước thừa thiên huế (2)

Giải pháp hoàn thiện công tác quản tài chính nội bộ theo chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại Kho bạc Nhà nước đến năm 2020

Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài chính nội bộ theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại Kho bạc Nhà nước đến năm 2020
... quản tài nội theo chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm hệ thống KBNN 4 Chương LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH NỘI BỘ THEO CƠ CHẾ TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM TẠI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở VIỆT ... chịu trách nhiệm quan hành nhà nước Việt Nam Chương 2: Thực trạng công tác quản tài nội theo chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm hệ thống KBNN Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác quản tài ... vụ quản điều hành đơn vị Sáu là: Thu nhập CBCC thấp chưa ổn định 18 Chương GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH NỘI BỘ THEO CƠ CHẾ TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC...
 • 24
 • 236
 • 1

Tài liệu Thủ tục nộp thuế, phí, lệ phí vào tài khoản tạm thu, tạm giữ của quan thu tại Kho bạc Nhà nước doc

Tài liệu Thủ tục nộp thuế, phí, lệ phí vào tài khoản tạm thu, tạm giữ của cơ quan thu tại Kho bạc Nhà nước doc
... 24/12/2008 Bộ Tài hướng dẫn thu quản lý kho n thu ngân sách nhà nước quan Kho bạc Nhà nước + Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 hướng dẫn thực quy định pháp luật phí lệ phí + Thông tư số 45/2006/TT-BTC ... Pháp lệnh phí lệ phí + Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí lệ ... + Luật thu xuất nhập số 45/2005/QH11 + Luật thu thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 3/6/2008 + Luật thu giá trị gia tăng (GTGT) số 13/2008/QH12 ngày 3/6/2008 + Luật thu thu nhập...
 • 2
 • 283
 • 0

Cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa, một cửa liên thông thực tiễn trên địa bàn thừa thiên huế

Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thực tiễn trên địa bàn thừa thiên huế
... Chương 2: Thực trạng thực chế cửa, cửa liên thông địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế NỘI DUNG CHƯƠNG LÝ LUẬN VỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG Một số vần ... THÀNH PHỐ HUẾ, 6/2016 Họ ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT - - NIÊN LUẬN KHÓA 37 CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG THỰC TIỄN TRÊN ĐỊA BÀN THỪA THIÊN HUẾ ... thành đạt tồn tại, hạn chế công tác thực chế cửa, cửa liên thông địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 2.Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Hoạt động thực chế một cửa , một cửa liên thông cải cách thủ tục...
 • 44
 • 99
 • 1

Quản vốn đầu xây dựng bản tại kho bạc nhà nước lương tài, tỉnh bắc ninh

Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước lương tài, tỉnh bắc ninh
... U TƯ XÂY D NG CƠ B N T I KHO B C NHÀ NƯ C 2.1 lu n v qu n v n ñ u xây d ng b n t ngân sách nhà nư c 2.1.1 lu n v v n ñ u xây d ng b n 2.1.2 Qu n v n ñ u ... th c s khoa h c Kinh t …… ……………………… PH N II CƠ S LÝ LU N VÀ TH C TI N V QU N LÝ V N ð U TƯ XÂY D NG CƠ B N T I KHO B C NHÀ NƯ C 2.1 lu n v qu n v n ñ u xây d ng b n t ngân sách nhà nư ... xa 2.1.2 Qu n v n ñ u xây d ng b n t ngân sách nhà nư c t i Kho b c Nhà nư c 2.1.2.1 Khái ni m v qu n v n ñ u xây d ng b n t i Kho b c Nhà nư c ð u XDCB m t d ng ñ u công, ñó...
 • 118
 • 606
 • 4

Nghiên cứu địa mạo phục vụ quản tai biến xói lở bờ biển khu vực từ cửa Thuận An đến mũi Chân Mây, tỉnh Thừa Thiên Hue

Nghiên cứu địa mạo phục vụ quản lý tai biến xói lở bờ biển khu vực từ cửa Thuận An đến mũi Chân Mây, tỉnh Thừa Thiên Hue
... NHIÊN  NGUYỄN ĐẮC VỆ NGHIÊN CỨU ĐỊA MẠO PHỤC VỤ QUẢN LÝ TAI BIẾN XÓI LỞ BỜ BIỂN KHU VỰC TỪ CỬA THUẬN AN ĐẾN MŨI CHÂN MÂY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Chuyên ngành: Địa mạo Cổ địa Mã số: 60.44.72 LUẬN ... tác quản Nhằm làm sáng tỏ mối quan hệ khu vực nhạy cảm quan điểm địa mạo, tác giả thực đề tài: Nghiên cứu địa mạo phục vụ quản tai biến xói lở bờ biển khu vực từ cửa Thuận An đến mũi Chân ... quản đới bờ cách bền vững 1.3 Nghiên cứu địa mạo phục vụ quản xói lở bờ biển Quản xói lở bờ biển hợp phần quản tổng hợp vùng bờ biển Đóng góp địa mạo quản tổng hợp vùng bờ biển...
 • 101
 • 418
 • 0

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Kho bạc nhà nước Quận 10 thành phố Hồ Chí Minh

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Kho bạc nhà nước Quận 10 thành phố Hồ Chí Minh
... quan Kho b c Nhà n c a ph ng: a Kho b c Nhà n c t nh, thành ph tr c thu c Trung chung Kho b c Nhà n c c p t nh) tr c thu c Kho b c Nhà n c; ng (g i b Kho b c Nhà n c huy n, qu n, th xã, thành ... àn Kho b c Nhà n c Thành ph H Chí Minh ho c qua v n b n g i b ng ng b u i n Môi tr ng ki m soát nh h ng n m i ho t ng c a Kho b c Nhà n c Qu n 10, hi n t i môi tr ng ki m soát c a Kho b c Nhà ... nh n xét g i v Kho b c Nhà n c Thành ph Vi c ch p nh n v i xu t c a t p th Kho b c Nhà n c Qu n 10 s c H i ng thi ua c a Kho b c Nhà n c Thành ph xem xét a ý ki n g i l i Kho b c Nhà n c Qu n...
 • 117
 • 164
 • 1

Hệ thống kiểm soát nội bộ tại kho bạc Nhà nước quận 10 TPHCM - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện

Hệ thống kiểm soát nội bộ tại kho bạc Nhà nước quận 10 TPHCM - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện
... a - Ti bó nguyên niêm phong - b - - Gi tra riêng hòm tôn có kho niêm phong 27 - c - , ghi chép - - - - giao chìa kho kho - - 28 d - - - - - e - o chìa 29 - - 2.2.2.2.4 lý kho 30 chìa kho kho ... 2.2.2.2.5 - - 2.2.2.2.6 - 2.2.2.3 2.2 37 2.2 a b 2.2.2.3.3 : Cao ro Trung bình X X X m X - 38 - - - Cao ro Trung bình X X - - d) - 39 2.2.2.3.4 i ro công tác , ,x Cao : ro Trung bình , X X - - - - Gi ... TPHCM a b T TPHCM 10 TPHCM 2 200 9- : ch Ch TPHCM 10 TPHCM 3 VÀ KHO B C 1.1 1.1.1 C cáo (Internal Control Integrated Framework) 4 l p lý Bên tin, nâng cao uy c kinh doanh mà - - Cung c -...
 • 123
 • 209
 • 1

quản vốn đầu xây dựng bản từ ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước tỉnh bắc giang

quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước tỉnh bắc giang
... KBNN tỉnh Bắc Giang, tác giả lựa chọn đề tài "Quản vốn đầu xây dựng từ Ngân Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page sách Nhà nước Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Giang" ... điểm quản vốn đầu XDCB từ NSNN 10 2.2.2 Nội dung quản vốn đầu XDCB từ NSNN 14 2.2.3 Yêu cầu quản vốn đầu XDCB từ NSNN 20 2.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản vốn đầu ... giá hiệu 2.2.2 Nội dung quản vốn đầu XDCB từ NSNN Nội dung quản vốn đầu XDCB từ NSNN phụ thuộc vào chủ thể quản cấp quản Ở cấp địa phương, quản vốn đầu XDCB bao gồm nội dung...
 • 115
 • 123
 • 2

Quản vốn đầu xây dựng bản từ ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước nghệ an

Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước nghệ an
... quản vốn đầu xây dựng từ NSNN qua KBNN 12 1.2.1 Vốn đầu xây dựng từ Ngân sách Nhà nước: 12 1.2.2 .Quản vốn đầu XDCB từ ngân sách Nhà nước: 13 1.2.3 Quản Vốn đầu ... An? - Vốn ĐTXDCB từ Ngân sách Nhà nước Kho bạc Nhà nước Nghệ An quản tốt hay chưa ? - Để hoàn thiện công tác quản vốn ĐTXDCB từ Ngân sách Nhà nước Kho bạc Nhà nước Nghệ An cần thực giải ... QUAN TÌNH HÌNH NGIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.2 sở luận quản...
 • 96
 • 214
 • 0

Huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ tại Kho bạc Nhà nướcNội – Thực trạng và Giải pháp.doc

Huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội – Thực trạng và Giải pháp.doc
... khoản 901.xxx Tài khoản 501 Thu tiền bán TP=TM (1) Tài khoản 901.xxx Tài khoản 501 Thanh toán TP trước hạn (2) Tài khoản 501 Với điều kiện có lãi Tài khoản 612.xxx Tài khoản ... tiêu thì nhiệm vụ huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ tại Kho bạc vẫn là một trọng trách Thực hiện tốt nhiệm vụ huy động vốn nói cần qua n triệt nguyên ... doanh nghiệp, coi đó là kho tài nguyên quí hiếm phải được khai thác, sử dụng có hiệu qua 1.1.4Sự cần thiết khách quan của công tác huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu...
 • 80
 • 834
 • 12

Chế độ quản tài sản của nhà nước đầu vào doanh nghiệp nhà nước

Chế độ quản lý tài sản của nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp nhà nước
... nghiệp dự án, không giới hạn doanh nghiệp nhà nước Tuy nhiên, chất vấn đề chế quản tài sản nhà nước chung tài sản thuộc sở hữu toàn dân nên dù tài sản nhà nước đầu vào loại hình doanh nghiệp ... pháp đầu tư, quản vốn đầu nhà nước doanh nghiệp nhà nước Luật Doanh nghiệp Nhà nước 2003 xu hướng vận động thực tiễn loại vốn đầu để rút nhận định đề xuất tầm Hiến pháp Luật Doanh nghiệp ... cứu Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước (Quốc hội thông qua ngày 3/6/2008), Nghị định Chính phủ Quản Tài sản Nhà nước Đối với loại hình tài sản cụ thể tài sản nhà nước đầu vào DNNN,...
 • 21
 • 495
 • 1

Huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu chính phủ tại kho bạc nhà nướcNội -Thực trạng và giải pháp

Huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu chính phủ tại kho bạc nhà nước Hà Nội -Thực trạng và giải pháp
... khoản 901.xxx Tài khoản 501 Thu tiền bán TP=TM (1) Tài khoản 901.xxx Tài khoản 501 Thanh toán TP trước hạn (2) Tài khoản 501 Với điều kiện có lãi Tài khoản 612.xxx Tài khoản ... tiêu thì nhiệm vụ huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ tại Kho bạc vẫn là một trọng trách Thực hiện tốt nhiệm vụ huy động vốn nói cần qua n triệt nguyên ... doanh nghiệp, coi đó là kho tài nguyên quí hiếm phải được khai thác, sử dụng có hiệu qua 1.1.4Sự cần thiết khách quan của công tác huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu...
 • 80
 • 342
 • 0

“Hoàn thiện quản ngân quĩ quốc gia tại Kho bạc nhà nước”

“Hoàn thiện quản lý ngân quĩ quốc gia tại Kho bạc nhà nước”
... tài kho n ngân sách nhà nước cấp; quĩ ngân sách nhà nước quản Kho bạc Nhà nước Tương ứng với phân cấp ngân sách tổ chức máy Kho bạc Nhà nước, quĩ ngân sách nhà nước quản sau: - Kho bạc Nhà ... nghiên cứu : “Hoàn thiện quản ngân quĩ quốc gia Kho bạc nhà nước” với mong muốn đưa giải pháp có tính khoa học thực tiễn nhằm góp phần hoàn thiện công tác quản ngân quĩ Kho bạc nhà nước Mục ... điểm luận hoạt động Kho bạc Nhà nước nói chung, hoạt động nghiệp vụ quản ngân quĩ Kho bạc Nhà nước nói riêng để phân tích, đánh giá tìm biện pháp nhằm hoàn thiện quản ngân quĩ Kho bạc Nhà...
 • 94
 • 264
 • 1

Tài liệu Thủ tục nhận gửi và bảo quản các loại tài sản quý hiếm và chứng chỉ giá tại Kho bạc Nhà nước pptx

Tài liệu Thủ tục nhận gửi và bảo quản các loại tài sản quý hiếm và chứng chỉ có giá tại Kho bạc Nhà nước pptx
... thủ tục hành chính: không - Căn pháp lý thủ tục hành chính: + Thông tư số 80/1999/TT-BTC ngày 29/6/1999 Bộ Tài hướng dẫn việc quản loại tài sản quý chứng giá Kho bạc Nhà nước nhận gửi bảo ... bảo quản; + Thông tư số 27/2000/TT-BTC ngày 6/4/2000 Bộ Tài hướng dẫn bổ sung thông tư số 80/1999/TT-BTC ngày 29/6/1999 Bộ Tài việc quản loại tài sản quý chứng giá Kho bạc Nhà nước nhận gửi ... 29/6/1999 Bộ Tài hướng dẫn việc quản loại tài sản quý chứng giá KBNN nhận gửi bảo quản Thông tư số 27/2000/TT-BTC ngày 6/4/2000 Bộ Tài hướng dẫn bổ sung thông tư số 80/1999/TT-BTC + Phí bảo quản...
 • 3
 • 246
 • 0

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp: “Huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ tại Kho bạc Nhà nướcNội – Thực trạng và Giải pháp” pptx

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp: “Huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội – Thực trạng và Giải pháp” pptx
... thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) Nội, với kiến thức đă học tập Học viện tham khảo tài liệu tạp chí ngành, chọn đề tài: “Huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ Kho bạc Nhà nước Nội ... với trái phiếu KBNN phát hành qua Ngân hàng Nhà nước th́ Bộ Tài chuyển vốn cho Ngân hàng Nhà nước Trung ương để toán Đối với tín phiếu kho bạc, trái phiếu kho bạc KBNN trực tiếp phát hành phát hành ... NSNN thông qua việc phát hành trái phiếu Chính phủ hệ thống Kho bạc Nhà nước nói chung thành phố Nội nói riêng Mục đích, nhiệm vụ Kho luận làm rơ số vấn đề huy động vốn thông qua phát hành trái...
 • 78
 • 271
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thủ tục nhận gửi và bảo quản các loại tài sản quý hiếm và chứng chỉ có giá tại kho bạc nhà nướcquản lý tài sản của nhà nướcquản lý chi thường xuyên tại kho bạc nhà nướchoàn thiện công tác quản lý thu ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước huyện đại từ tỉnh thái nguyênhoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước hà nộiđược bộ trưởng bộ tài chính ủy quyền làm chủ tài khoản quỹ nstw tại kho bạc nhà nước và một số tài khoản kháctư cách pháp nhân có con dấu và được mở tài khoản tiền đồng việt nam và ngoại tệ tại kho bạc nhà nước các ngân hàng trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luậtkêt quả nghiên cứu và đánh giá thực trạng công tác quản lý nsnn tại kho bạc nhà nướctăng cường kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước liên chiểuhoàn thiện kiểm soát chi đầu tư xdcb tại kho bạc nhà nước hà nộitổng quan về kiểm soát chi ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nướctại kho bạc nhà nướcthủ tục mở và sử dụng tài khoản tại kho bạc nhà nướcthủ tục kiểm soát chi từ tài khoản tiền gửi tại kho bạc nhà nướckế toán tại kho bạc nhà nướcĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 48. Quả