Phát triển vốn từ qua phân môn tập đọc kể chuyện cho học sinh lớp 3

SKKN Một số phương pháp giúp học tốt phân môn Tập đọc nhạc đối với học sinh lớp 4 Trường tiểu học Quang Yên – Sông Lô – Vĩnh Phúc

SKKN Một số phương pháp giúp học tốt phân môn Tập đọc nhạc đối với học sinh lớp 4 Trường tiểu học Quang Yên – Sông Lô – Vĩnh Phúc
... kinh nghiệm: Một số phương pháp giúp học tốt phân môn Tập đọc nhạc học sinh lớp Trường tiểu học Quang Yên Sông Vĩnh Phúc Cấp học (Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, GDTX): Tiểu học Mã lĩnh ... kinh nghiệm: Một số phương pháp giúp học tốt phân môn Tập đọc nhạc học sinh lớp Trường tiểu học Quang Yên Sông Vĩnh Phúc Môn/ nhóm môn: Âm nhạc Tổ môn: môn: 12 Người thực hiện: NGUYỄN ... thang âm tập đọc nhạc vào bảng phụ sau đàn lần cho học sinh nghe cho học sinh đọc nốt thang âm theo đàn học sinh đọc tốt giáo viên cho học sinh đọc cao độ tập đọc nhạc, cho học sinh đọc theo...
 • 33
 • 604
 • 6

Sáng kiến kinh nghiệm Lựa chọn một số bài tập phát triển sức nhanh để nâng cao thành tích chạy ngắn cho học sinh lớp 8 trường THCS Nguyễn Đình Chiểu

Sáng kiến kinh nghiệm Lựa chọn một số bài tập phát triển sức nhanh để nâng cao thành tích chạy ngắn cho học sinh lớp 8 trường THCS Nguyễn Đình Chiểu
... Lựa chọn số tập phát triển sức nhanh để nâng cao thành tích chạy ngắn cho học sinh lớp trường THCS Nguyễn Đình Chiểu Mục đích, thông qua nghiên cứu sở lý luận thực tiễn để lựa chọn số tập phát ... phát triển sức nhanh cho học sinh trường Mục tiêu nghiên cứu: Mục tiêu 1: Cơ sở lý luận thực tiễn để lựa chọn số tập phát triển sức nhanh cho học sinh trường THCS Nguyễn Đình Chiểu Mục tiêu 2: Lựa ... thực nghiệm nhau, khác nội dung tập C - KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận: Qua nghiên cứu sở lý luận thực tiễn để lựa chọn số tập phát triển sức nhanh cho học sinh lớp trường THCS XXX, lựa chọn tập...
 • 16
 • 110
 • 0

skkn Rèn kĩ năng giao tiếp thông qua môn kể chuyện cho học sinh lớp 2

skkn Rèn kĩ năng giao tiếp thông qua môn kể chuyện cho học sinh lớp 2
... giao tiếp thông qua môn kể chuyện cho học sinh lớp 2 ” Trần Thị Bích Hạnh Trang Rèn giao tiếp thông qua môn kể chuyện cho học sinh lớp II./Thực trạng việc rèn giao tiếp thông qua môn kể ... học tập Trần Thị Bích Hạnh Trang Rèn giao tiếp thông qua môn kể chuyện cho học sinh lớp PHẦN CƠ BẢN ?&@-GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I./ Rèn giao tiếp thông qua môn kể chuyện cho học sinh lớp Rèn ... phương pháp dạy học phù hợp kể chuyện môi trường tốt để rèn luyện giao tiếp, nói cho học sinh Trần Thị Bích Hạnh Trang Rèn giao tiếp thông qua môn kể chuyện cho học sinh lớp PHẦN KẾT LUẬN...
 • 13
 • 256
 • 0

Một số kinh nghiệm rèn kỹ năng kể chuyện cho học sinh lớp 2 trong phân môn tiếng việt

Một số kinh nghiệm rèn kỹ năng kể chuyện cho học sinh lớp 2 trong phân môn tiếng việt
... hợp để tiết học hiệu quả, nhẹ nhàng II PHẠM VI TRIỂN KHAI THỰC HIỆN - Tại lớp 2A - Một số kinh nghiệm rèn kỷ kể chuyện cho học sinh lớp phân môn kể chuyện áp dụng dạy phân môn Tiếng Việt triển ... thuận lợi cho việc giảng dạy môn tiếng việt Trên “ Một số kinh nghiệm rèn kỹ kể chuyện cho học sinh lớp môn Tiếng Việt Tôi mong nhận ủng hộ, góp ý, bảo hội đồng khoa học để giúp việc dạy kể chuyện ... nói riêng.Và áp dụng cho tất trường Tiểu học III MÔ TẢ SÁNG KIẾN: * Một số biện pháp rèn kỹ kể chuyện cho học sinh lớp 1.Tự nghiên cứu tìm hiểu tâm lý học sinh - Học sinh tiểu học mang tính tư cụ...
 • 11
 • 380
 • 0

SKKN một số kinh nghiệm rèn kỹ năng kể chuyện cho học sinh lớp 2 trong phân môn Tiếng Việt Trường TH 2 Phong Lạc

SKKN một số kinh nghiệm rèn kỹ năng kể chuyện cho học sinh lớp 2 trong phân môn Tiếng Việt Trường TH 2 Phong Lạc
... KHAI TH C HIỆN - Tại lớp 2A - Một số kinh nghiệm rèn kỷ kể chuyện cho học sinh lớp phân môn kể chuyện áp dụng dạy phân môn Tiếng Việt triển khai trường nói chung khối nói riêng.Và áp dụng cho ... kinh nghiệm rèn kỹ kể chuyện cho học sinh lớp môn Tiếng Việt Tôi mong nhận ủng hộ, góp ý, bảo hội đồng khoa học để giúp việc dạy kể chuyện tốt Ý kiến xác nhận Phong Lạc, ngày 25 th ng năm 20 13 th ... câu chuyện Do kể chuyện có tính chất tổng hợp nên tiết kể chuyện yêu cầu em rèn luyện + Kỹ ghi nhớ.+ Kỹ kể chuyện kỹ nói trước đông người.+ Kỹ đóng vai theo nội dung truyện Trong kỹ nêu kỹ kể chuyện...
 • 16
 • 345
 • 1

MỘT số KINH NGHIỆM rèn kĩ NĂNG kể CHUYỆN CHO học SINH lớp 2 TRONG PHÂN môn TIÊNG VIỆT

MỘT số KINH NGHIỆM rèn kĩ NĂNG kể CHUYỆN CHO học SINH lớp 2 TRONG PHÂN môn TIÊNG VIỆT
... Tại lớp 2A - Một số kinh nghiệm rèn kỷ kể chuyện cho học sinh lớp phân môn kể chuyện áp dụng dạy phân môn Tiếng Việt triển khai trường nói chung khối nói riêng.Và áp dụng cho tất trường Tiểu học ... thuận lợi cho việc giảng dạy môn tiếng việt Trên “ Một số kinh nghiệm rèn kỹ kể chuyện cho học sinh lớp môn Tiếng Việt Tôi mong nhận ủng hộ, góp ý, bảo hội đồng khoa học để giúp việc dạy kể chuyện ... với học sinh nữ.+ Học sinh mạnh dạn tự tin với học sinh nhút nhát, tự ti.+ Học sinh có khả diễn đạt tốt, khiếu kể chuyện hay với học sinh có khả diễn đạt yếu, khả kể chuyện 3.6 Luyện cho học sinh...
 • 8
 • 345
 • 0

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC: MỘT SỐ GIẢI PHÁP RÈN KĨ NĂNG NÓI QUA GIỜ KỂ CHUYỆN CHO HỌC SINH LỚP 3 TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯƠNG SƠN 1 - THƯỜNG XUÂN - THANH HÓA

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC: MỘT SỐ GIẢI PHÁP RÈN KĨ NĂNG NÓI QUA GIỜ KỂ CHUYỆN CHO HỌC SINH LỚP 3 TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯƠNG SƠN 1 - THƯỜNG XUÂN - THANH HÓA
... ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC BÙI THỊ THU HIỀN MỘT SỐ GIẢI PHÁP RÈN KĨ NĂNG NÓI QUA GIỜ KỂ CHUYỆN CHO HỌC SINH LỚP TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯƠNG SƠN THƯỜNG XUÂN - THANH HÓA Chuyên ngành: Phương pháp Tiếng ... học phân môn Kể chuyện cho học sinh lớp trường Tiểu học Lương Sơn - Thường uân - Thanh Hoá Đưa số giải pháp dạy học đặc trưng nh m rèn ĩ nói ua Kể chu ện cho HS ớp trường Tiểu học Lương Sơn - ... cứu: Học sinh lớp Thường uân - Thanh Hoá trường Tiểu học Lương Sơn - - Đối tượng nghiên cứu: Một số giải pháp nh m r n ĩ nói phân môn Kể chuyện lớp - Phạm vi nghiên cứu: Nội dung số giải pháp...
 • 61
 • 665
 • 6

Khoá luận tốt nghiệp biện pháp dạy học tập đọc theo nhóm cho học sinh lớp 3

Khoá luận tốt nghiệp biện pháp dạy học tập đọc theo nhóm cho học sinh lớp 3
... nhóm, biện pháp dạy học Tập đọc lớp 4.2 Khảo sát thực tiễn việc dạy học Tập đọc theo nhóm lóp 4 .3 Đe xuất cách tổ chức biện pháp dạy học theo nhóm Tập đọc lớp 4.4 Bước đầu thể nghiệm biện pháp dạy ... ĐẠI HỌC su ' PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC TIÊU HỌC NGUYỄN THỊ SANG BIỆN PHÁP DẠY HỌC • TẬP • ĐỌC • • THEO NHÓM CHO HỌC SINH LỚP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC • • • • Chuyên ngành: Phương pháp dạy học ... chủ động việc đọc nói riêng học tập nói chung Từ lý kể nên chọn đề tài: Biện pháp dạy học tập đọc theo nhóm cho học sinh lóp 3 làm khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm tiểu học Lịch sử nghiên...
 • 73
 • 154
 • 0

Khoá luận tốt nghiệp rèn kỹ năng kể chuyện cho học sinh lớp 5 thông qua kiểu bài nghe kể lại câu chuyện vừa nghe trên lớp

Khoá luận tốt nghiệp rèn kỹ năng kể chuyện cho học sinh lớp 5 thông qua kiểu bài nghe  kể lại câu chuyện vừa nghe trên lớp
... kiểu bàiNghe - kể lại câu chuyện vừa nghe lớp Đối tượng khách thể nghiên cửu Đối tượng nghiên cứu: Việc rèn kỹ kế chuyện cho học sinh lóp thông qua kiểu Nghe- kế lại câu chuyện vừa nghe lớp Khách ... dạy học tiểu học Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu sở lý luận thực tiễn việc rèn kỹ kể chuyện cho học sinh lớp kiểu nghe- kể lại chuyện vừa nghe lớp - Đe xuất biện pháp rèn kỹ kế chuyện cho học sinh ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC s PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC TIẺU HỌC BÙI MINH NGỌC RÈN KĨ NĂNG KẺ CHUYỆN CHO HỌC SINH LỚP KIỂU BÀI NGHE - KẺ LẠI CÂU CHUYỆN VỪA ĐƯỢC NGHE TRÊN LỚP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC • •...
 • 56
 • 226
 • 0

Chuyên đề vận dụng phương pháp Cây từ vựng để giảng từ cho HS qua phân môn Tập đọc lớp 3

Chuyên đề vận dụng phương pháp Cây từ vựng để giảng từ cho HS qua phân môn Tập đọc lớp 3
... cho giáo viên - Trên số ý kiến thực tiết dạy chuyên đề vận dụng phương pháp sử dụng từ vựng để giảng nghĩa từ Mà thực Mong đồng chí góp ý để chuyên đề vận dụng phương pháp sử dụng từ vựng để ... câu, - HS nối tiếp đọc khổ thơ - HS ngắt nhịp câu thơ - HS đọc cá nhân - HS đọc nối tiếp lần - Đọc nhóm 3, - Mỗi HS đọc đoạn - nhóm thi đọc - - Lớp đọc đồng toàn - HS đọc thần, lớp theo dõi SGK ... xử - HS nghe hát kiện” - Nhận xét tiết học - TQ tranh, giảng giải *Rút kinh nghiệm: III Kết luận: - Phương pháp sử dụng từ vựng để giảng từ, cho học sinh chuyên đề đổi phương pháp...
 • 6
 • 343
 • 2

Khóa luận tốt nghiệp Tổ chức trò chơi học tập gây hứng thú cho học sinh lớp 3 trường tiểu học đồng mỹ qua phân môn luyện từ và câu

Khóa luận tốt nghiệp Tổ chức trò chơi học tập gây hứng thú cho học sinh lớp 3 trường tiểu học đồng mỹ qua phân môn luyện từ và câu
... Luyện từ câu, tổ chức trò chơi học tập gây hứng thú cho học sinh qua phân môn sở vững mặt lí luận cho trình nghiên cứu đề tài "Tổ chức trò chơi học tập gây hứng thú cho học sinh lớp qua phân môn Luyện ... thú cho học sinh dạy học Luyện từ câu - Tìm hiểu thực trạng tổ chức trò chơi học tập gây hứng thú học tập cho học sinh trường Tiểu học Đồng Mỹ - Xây dựng hệ thống trò chơi học tập gây hứng thú cho ... Luyện từ câu khối trường Tiểu học Đồng Mỹ có tính khả thi 1.2.2 Thực trạng việc tổ chức trò chơi học tập gây hứng thú cho học sinh lớp qua phân môn Luyện từ câu trường Tiểu học Đồng Mỹ Thành phố Đồng...
 • 99
 • 477
 • 6

Hướng dẫn học sinh lớp 4,5 cảm thụ thơ thông qua phân môn tập đọc luận văn tốt nghiệp đại học

Hướng dẫn học sinh lớp 4,5 cảm thụ thơ thông qua phân môn tập đọc luận văn tốt nghiệp đại học
... 2011 Trờng đại học vinh Khoa giáo dục -*** - Hớng dẫn học sinh lớp 4,5 cảm thụ thơ thông qua phân môn Tập đọc Khoá luận tốt nghiệp đại học ngành giáo dục tiểu học Giáo viên hớng dẫn: Ts Chu ... thnh cm n! Vinh, ngy thỏng 05 nm 2011 Sinh viờn Phm Th Yn MC LC Trang Khoá luận tốt nghiệp đại học Vinh 2011 Khoá luận tốt nghiệp đại học Vinh 2011 ... hc sinh lp 4,5 cm th th thụng qua phõn mụn Tp c vi mong mun a c nhng ni dung c th giỳp hc sinh lp 4,5 cm th tt tỏc phm th c hc v c Mc ớch nghiờn cu Nõng cao nng lc cm th th cho hc sinh lp 4,5 thụng...
 • 96
 • 1,110
 • 2

Một số biện pháp bồi dưỡng năng lực cảm thụ văn chương cho học sinh lớp 4, 5 qua phân môn tập đọc

Một số biện pháp bồi dưỡng năng lực cảm thụ văn chương cho học sinh lớp 4, 5 qua phân môn tập đọc
... bồi dỡng lực cảm thụ văn chơng cho học sinh lớp 4, 4.2 Đối tợng nghiên cứu Biện pháp bồi dỡng lực CTVC cho cho học sinh lớp 4, 5 Giả thuyết khoa học Chúng cho rằng: Nếu trình rèn kĩ cảm thụ văn ... 2.3 Một số biện pháp bồi dỡng lực CTVC cho HS lớp 4 ,5 thông qua phân môn Tập đọc 2.3.1 Biện pháp 1: Giáo viên bồi dỡng tri thức tiếng Việt, văn học cho HS Ngay từ buổi học CT Tập đọc lớp 4, GV ... thuyết cảm thụ văn chơng, sở lí luận bồi dỡng lực cảm thụ văn chơng cho học sinh tiểu học 6.2 Nghiên cứu nội dung, chơng trình SGK phân môn Tập đọc lớp 4 ;5 thực trạng lực cảm thụ văn chơng học sinh...
 • 125
 • 2,478
 • 36

Rèn luyên kỹ năng nói cho học sinh đầu bậc tiểu học thông qua phân môn tập đọc

Rèn luyên kỹ năng nói cho học sinh đầu bậc tiểu học thông qua phân môn tập đọc
... sở thực tiễn vấn đề rèn luyện kĩ nói cho học sinh đầu bậc tiểu học thông qua phân môn Tập đọc 3.2 Đề xuất số biện pháp rèn luyện kĩ nói cho học sinh đầu bậc tiểu học Tập đọc 3.3 Thực nghiệm s ... Rèn luyện kĩ nói cho học sinh đầu bậc tiểu học thông qua phân môn Tập đọc Mục đích nghiên cứu: Rèn luyện kĩ nói cho học sinh đầu bậc tiểu học thông qua phân môn Tập đọc Nhiệm vụ nghiên cứu: 3.1 ... kĩ đọc, viết, nghe, nói cho học sinh tiểu học quan trọng coi nhiệm vụ xuyên suốt bậc học tiểu học Thấy đợc ý nghĩa rèn luyện kĩ cho học sinh tiểu học nên chọn đề tài Rèn luyện kĩ nói cho học sinh...
 • 92
 • 1,242
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: tai lieu on tap tieng anh tracnghiem cho hoc sinh lop 3một số biện pháp bồi dưỡng năng lực cảm thụ văn chương cho học sinh lớp 4 5 qua phân môn tập đọcskkn phát huy tính tích cực chủ động và sáng tạo cho học sinh lớp 3 trong phân môn tập làm vănskkn rèn kĩ năng đọc qua phân môn tập đọc cho học sinh yếu lớp 3dạy học hướng vào giao tiếp qua phân môn tập làm văn ở tiểu họcskkn một số biện pháp giúp học sinh khiếm thính học kí hiệu ngôn ngữ qua phân môn tập đọc lớp 3 tại trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh đồng naiskkn rèn kĩ năng đọc và cảm thụ văn bản qua phân môn tập đọc đối với học sinh lớp 3giup học sinh cảm thụ văn học qua phân môn tập đọctiểu luận dạy học tiếng việt qua phân môn tập dọcxây dựng hệ thống bài tập mở rộng vốn từ theo chủ điểm cho học sinh lớp 3 pdfbai tap mo rong von tu cho hoc sinh lop 3 theo chu diemmột số kinh nghiệm rèn kỹ năng đọc đúng trong phân môn tập đọc cho học sinh lớp 3 dân tộc tháivấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 3 qua môn đạo đức ở tiểu họcskkn giáo dục một số kĩ năng sống cho học sinh lớp 3 thông qua môn đạo đứcrèn kỹ năng viết đúng phân môn chính tả cho học sinh lớp 3Bài tập học kỳ Kỹ năng tư vấn dân sựBảo vệ quyền con người bằng các quy định về trách nhiệm hình sự trong luật hình sự việt namSANG KIEN KINH NGHIEM CONG TAC CHU NHIEMPháp luật về bảo vệ động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm tại việt namThực tiễn thi hành pháp luật về khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng tại chi cục thuế huyện thuận thành tỉnh bắc ninhbài giảng nguyên lý hệ điều hànhY Dược: Nguyên tố nhóm VII ABỘ ĐỀ THI HỌC KÌ HÓA 10BÀI GIẢNG địa lý tài NGUYÊN DU LỊCHĐề cương môn học Quản trị hành chính văn phòng (CĐ)Đánh giá hiệu quả chuyển phôi trữ đông cho bệnh nhân thụ tinh ống nghiệm tại bệnh viện phụ sản trung ương giai đoạn 2012 2014Không cần xưng tội vì chúa đã tha hết là đúng hay saiĐạo thiên chúa hay đạo công giáoCó cần thiết phải thực hành đức tin trong giáo hội để được cứu rỗi khôngNghiên cứu điều kiện lao động, tình trạng sức khỏe bệnh tật của người lao động tại làng nghề tái chế nhôm Bình Yên tỉnh Nam Định và hiệu quả một số biện pháp can thiệp (FULL TEXT)Cầu nguyện cho những người quá cốCatholic công giáo hay thiên chúa giáoHỏi đáp 1 thánh lễ bắt nguồn từ đâuQUY HOẠCH TỔNG THỂ CẤP NƯỚC NÔNG THÔNProblemSolving and Selected Topics in Number Theory