Bộ 2 rèn luyện kỹ năng biến đổi tương đương

RÈN LUYỆN KỶ NĂNG BIẾN ĐỔI LƯỢNG GIÁC

RÈN LUYỆN KỶ NĂNG BIẾN ĐỔI LƯỢNG GIÁC
... liệu rèn kỷ biến đổi lượng giác THPT Nguyễn Du sin a = 2t 1+ t cos a = Công thức biến đổi tích thành tổng: 2cosa.cosb = cos(a + b) + cos(a – b) 2sina.cosb = sin(a + b) + sin(a – b) Công thức biến ... Tam giác nhọn ABC có góc thỏa mãn: Dùng cho HS giỏi 10NC 14 Tài liệu rèn kỷ biến đổi lượng giác THPT Nguyễn Du 1 1 1 + + = + + cos A cos B cos C sin A sin B sin C Chứng minh tam giác ABC tam giác ... tanB.tanC = b) cos(B- C) = 2cosA IV – ĐỊNH DẠNG TAM GIÁC CÂN A Chứng minh tam giác cân khi: Dùng cho HS giỏi 10NC Tài liệu rèn kỷ biến đổi lượng giác THPT Nguyễn Du A+ B sin A + sin B = (tan A +...
 • 16
 • 383
 • 3

Rèn luyệnnăng biến đổi lượng giác lớp 10

Rèn luyện kĩ năng biến đổi lượng giác lớp 10
... giác ABC vuông A cạnh huyền có độ dài a Chứng minh rằng: sin B C l sin = lb c 2 4a Tài liệu rèn kỷ biến đổi lượng giác dùng cho HS giỏi 10NC 10 THPT Trưng Vương QN Lê Trinh Tường 15 Cho tam giác ... = b) cos(B- C) = 2cosA Tài liệu rèn kỷ biến đổi lượng giác dùng cho HS giỏi 10NC THPT Trưng Vương QN Lê Trinh Tường IV – ĐỊNH DẠNG TAM GIÁC CÂN A Chứng minh tam giác cân khi: A+ B sin A + sin ... Tài liệu rèn kỷ biến đổi lượng giác dùng cho HS giỏi 10NC Lê Trinh Tường − cos 2a sin2 a = + cos 2a cos2 a = a t = tan ; 4.Công thức tính theo t : sin a = 2t 1+ t ; cos a = Công thức biến đổi tích...
 • 16
 • 2,383
 • 1

skkn 1 số bài tập giúp học sinh khiếm thị lớp 2 rèn luyên kỹ năng định hướng trong trường học

skkn 1 số bài tập giúp học sinh khiếm thị lớp 2 rèn luyên kỹ năng định hướng trong trường học
... GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học: 2 011 - 2 0 12 Tên sáng kiến kinh nghiệm: MỘT SỐ BÀI TẬP GIÚP HỌC SINH KHIẾM THỊ LỚP RÈN KỸ NĂNG ĐỊNH HƢỚNG DI CHUYỂN TRONG TRƢỜNG HỌC Họ tên tác giả: ĐOÀN NGỌC ... hƣớng dẫn 13 Hình 11 , 12 : Học sinh khiếm thị thực tập “Đi với người hướng dẫn sáng” * Bài tập 12 : Khám phá Qua thực tế, nhận thấy tập vô thú vị thu hút em; giúp em mở rộng hiểu biết, rèn kỹ sử dụng ... áp dụng “Một số tập giúp học sinh khiếm thị lớp rèn kỹ định hướng di chuyển trường học vô thiết thực nhằm trang bị cho em kỹ bản, tạo tiền đề để em nâng cao kỹ định hƣớng di chuyển lớp Tuy gặp...
 • 18
 • 113
 • 0

xây dựng hệ thống bài tập bổ trợ rèn luyện kỹ năng cảm thụ văn học cho học sinh trung học phổ thông

xây dựng hệ thống bài tập bổ trợ rèn luyện kỹ năng cảm thụ văn học cho học sinh trung học phổ thông
... đề cảm thụ HS trình dạy học văn Trên sở đề xuất định hướng xây dựng hệ thống tập bổ trợ rèn luyện kỹ cảm thụ văn học cho HS 14 Về thực tiễn Xây dựng hệ thống tập bổ trợ rèn luyện kỹ cảm thụ văn ... thống tập rèn luyện kỹ .37 1.2.1.2 Yêu cầu xây dựng hệ thống tập rèn luyện kỹ 37 1.2.1.3 Quy trình xây dựng hệ thống tập rèn luyện kỹ 39 1.2.2 Hệ thống tập rèn luyện kỹ cảm thụ văn học dạy học ... dựng hệ thống tập rèn luyện kỹ CTVH 49 CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP BỔ TRỢ RÈN LUYỆN KỸ NĂNG CẢM THỤ VĂN HỌC CHO HS THPT 51 2.1 Khảo sát hệ thống câu hỏi, tập đọc hiểu tác phẩm văn...
 • 157
 • 314
 • 0

Giáo án lớp 2 rèn luyện kỹ năng sống

Giáo án lớp 2 rèn luyện kỹ năng sống
... III TIN TRèNH TIT DY : Hoạt động GV Hoạt động HS Hot ng : Gii thiu bi ( 5) GV gii thiu bi hc, ghi tờn bi Hot ng 2: Nhn xột hnh vi (15) Bc : GV t chc cho HS thc - HS QS tranh SGK tr 22 , 23 , 24 hin ... ca li khuyờn, SHS trang 21 Bc : GV liờn h ni dung li khuyờn vi thc t ca HS - HS QS tranh SGK trang20, 3.Hot ng : Nhn xột hnh vi 21 theo nhóm đôi - Đại diện nhóm nêu trớc lớp (10) Bc : GV t chc ... Bc : GV t chc cho HS thc - HS QS tranh SGK tr 22 , 23 , 24 hin phn Xem truyn tranh, SHS trang 22 , 23 , 24 Bc : Gọi HS trỡnh by kt qu - HS trỡnh by kt qu * GV kt lun ni dung theo tng tranh : - Tranh...
 • 11
 • 219
 • 0

Rèn luyện kỹ năng sử dụng biểu thức và biến đổi đồng nhất trong dạy học chương hàm số lũy thứa, hàm số mũ và hàm số logarit ở lớp 12 trường THPT

Rèn luyện kỹ năng sử dụng biểu thức và biến đổi đồng nhất trong dạy học chương hàm số lũy thứa, hàm số mũ và hàm số logarit ở lớp 12 trường THPT
... ĐỂ RÈN LUYỆN KỸ NĂNG SỬ DỤNG BIỂU THỨC VÀ BIẾN ĐỔI ĐỒNG NHẤT TRONG DẠY HỌC CHƢƠNG GIẢI TÍCH LỚP 12 TRƢỜNG THPT 2.1 Định hƣớng * Định hướng Để rèn luyện kỹ sử dụng biểu thức phép biến đổi đồng ... rèn luyện kỹ dạy học Toán + Hệ thống hóa vấn đề biểu thức biến đổi đồng môn Toán; từ xác định số thành phần kỹ sử dụng biểu thức phép biến đổi đồng dạy học chương hàm số lũy thừa, hàm số hàm ... Chương 1: Cơ sở lí luận thực tiễn Chương 2: Tổ chức hoạt động để rèn luyện kỹ sử dụng biểu thức biến đổi đồng dạy học chương hàm số lũy thừa, hàm số hàm số Lôgarit lớp 12 THPT Chương 3: Thực...
 • 123
 • 559
 • 0

ĐỀ TÀI: Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng thực hành sử dụng bản đồ, lựoc đồ, biểu đồ lát cắt...Cho học sinh trong quá trình giảng dạy bộ môn địa lý lớp 7 ở trường trung học cơ sở

ĐỀ TÀI: Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng thực hành sử dụng bản đồ, lựoc đồ, biểu đồ lát cắt...Cho học sinh trong quá trình giảng dạy bộ môn địa lý lớp 7 ở trường trung học cơ sở
... việc học sinh không trọng việc rèn luyện sử dụng đồ, lược đồ, biểu đồ cho học sinh, học sinh theo giõi giảng cách thụ động ghi máy Nhiều bài, nhiều tiết không sử dụng đồ, lược đồ, sau học học sinh ... sinh kỹ nnăg vẽ đồ (15 ,7% ) lại số học sinh kỹ sử dụng đồ, lược đồ yếu Thông qua kết nhận thấy việc rèn luyện kỹ sử dụng đồ, lược đồ, biểu đồ cho học sinh coi nhẹ cần phải tiến hành thường ... pháp đàm thoại VI/LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI: Xuất phát từ đặc điểm môn, tình hình học tập học sinh rèn luỵên kỹ sử dụng đồ, lược đồ học sinh trường Trong trường có giáo viên đồng môn, loại đề...
 • 16
 • 483
 • 0

biện pháp rèn luyện kỹ năng viết chính tả cho học sinh lớp 2

biện pháp rèn luyện kỹ năng viết chính tả cho học sinh lớp 2
... pháp : Việc rèn học sinh viết tả, quy tắc, âm, thanh, vần thực lớp 2D năm học 20 13 -20 14 với biện pháp đề Áp dung phương pháp dạy học “LẤY HỌC SINH LÀM TRUNG TÂM” đánh giá kết học tập học sinh ... viết đó" học sinh Long Khánh B nói chung nói riêng địa phương nơi công tác Vì chọn đề tài " Biện pháp rèn viết tả cho học sinh lớp hai " để rèn học sinh viết chữ, từ, câu không thiết học sinh ... nghiệm: “BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNG VIẾT CHÍNH TẢ CHO HỌC SINH LỚP HAI”, giáo viên sử dụng nhiều phương pháp phù hợp với đối tượng học sinh, từ học sinh dễ tiếp thu bài, có tảng kiến thức, em sai mê học...
 • 9
 • 316
 • 2

Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng viết ở bộ môn Tiếng Anh THCS

Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng viết ở bộ môn Tiếng Anh THCS
... viết Bởi sâu nghiên cứu đề tài “ Một số biện pháp rèn luyện kỹ viết môn Tiếng Anh THCS Đối tượng nghiên cứu Một số biện pháp rèn luyện kỹ viết môn Tiếng Anh THCS Thời gian nghiên cứu giới hạn ... tìm đề tài “ Một số biện pháp rèn luyện kỹ viết môn Tiếng Anh THCS Mục đích nghiên cứu Trong môn Tiếng Anh, dạy kỹ viết khâu then chốt với nhiều loại hình tập đa dạng phong phú Muốn viết tốt đòi ... 2011 viết * Giới hạn đề tài: Chương trình sách giáo khoa Tiếng Anh THCS Phương pháp nghiên cứu Đọc sách tư liệu tham khảo: Phương pháp dạy từ vựng ngữ pháp; phương pháp dạy kỹ năng; SGK Tiếng Anh...
 • 14
 • 135
 • 1

Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 2

Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 2
... lời văn cho học sinh lớp 19 1.5.1 Mục đích rèn luyện kỹ giải toán lời văn cho học sinh lớp 19 1.5 .2 Các kỹ giải toán lời văn cần rèn luyện cho học sinh lớp 21 1.5 .2. 1 Các ... 3 .2 Một số biện pháp rèn luyện kỹ giải toán lời văn cho học sinh lớp .54 3 .2. 1 Nhóm biện pháp rèn luyện kỹ tìm hiểu đề 54 3 .2. 2 Nhóm biện pháp rèn luyện kỹ lập kế hoạch giải toán ... trình rèn luyện kỹ giải toán lời văn cho học sinh lớp 3 .2 Đối tượng nghiên cứu Một số biện pháp rèn luyện kỹ giải toán lời văn cho học sinh lớp 3.3 Phạm vi nghiên cứu Nội dung dạy học giải toán...
 • 99
 • 452
 • 6

Biện pháp rèn luyện kỹ năng giao tiếp cho học sinh lớp 5 thông qua hoạt động đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh

Biện pháp rèn luyện kỹ năng giao tiếp cho học sinh lớp 5 thông qua hoạt động đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh
... rèn luyện kỹ giao tiếp cho học sinh lớp thông qua hoạt động Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh 5. 3 Đề xuất biện pháp rèn luyện kỹ giao tiếp cho học sinh lớp thông qua hoạt động Đội Thiếu niên ... TPT Đội rèn luyện kỹ giao tiếp cho học sinh lớp thông qua hoạt động Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh - Thực trạng việc tổ chức rèn luyện kỹ giao tiếp cho học sinh lớp thông qua hoạt động Đội ... trạng rèn luyện kỹ giao tiếp cho hoc sinh lớp thông qua hoạt động Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh - Chương 3: Một số biện pháp rèn luyện kỹ giao tiếp cho hoc sinh lớp thông qua hoạt động Đội...
 • 101
 • 626
 • 4

Những biện pháp sư phạm rèn luyện kỹ năng giao tiếp sư phạm

Những biện pháp sư phạm rèn luyện kỹ năng giao tiếp sư phạm
... tố tác động đến trình rèn luyện kỹ giao tiếp s phạm cho học viên đào tạo giáo viên khoa học xã hội nhân văn cấp phân đội Những biện pháp s phạm rèn luyện kỹ giao tiếp s phạm cho học viên đào tạo ... nhà trờng phải đợc rèn luyện nhiều kỹ năng, có KNGTSP - Rèn luyện KNGTSP cho HV: Chính luyện tập cho học viên bớc thục kỹ giao tiếp s phạm, hình thành kỹ năng, thói quen giao tiếp, xử lý cách nhanh ... phấn đấu, rèn luyện HV trình đào tạo 2.2.2 Thông qua trình dạy học, giáo dục trang bị cho ngời học kiến thức giao tiếp s phạm làm sở để rèn luyện kỹ giao tiếp s phạm Kỹ giao tiếp s phạm vận dụng...
 • 53
 • 6,237
 • 29

Một Số Biện Pháp Rèn Luyện Kỹ Năng Vận Dụng Kiến Thức Hóa Học Vào Thực Tiễn Cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông Phần Hữu Cơ Lớp 12 Ban Nâng Cao

Một Số Biện Pháp Rèn Luyện Kỹ Năng Vận Dụng Kiến Thức Hóa Học Vào Thực Tiễn Cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông Phần Hữu Cơ Lớp 12 Ban Nâng Cao
... rèn luyện kỹ vận dụng kiến thức hóa học vào thực tiễn thông qua trình dạy học môn hóa học trường phổ thông CHƢƠNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG VẬN DỤNG KIẾN THỨC HÓA HỌC VÀO THỰC TIỄN THÔNG ... dựng trình rèn luyện kỹ vận dụng kiến thức hóa học vào thực tiễn dạy học hóa học 10 5- Một số biện pháp rèn luyện kỹ vận dụng kiến thức hóa học vào thực tiễn cho học sinh THPT 6- Thiết kế số giáo ... sinh, giúp học tự tin bước vào sống thực tế Đề tài: " Một số biện pháp rèn luyện kỹ vận dụng kiến thức hóa học vào thực tiễn cho học sinh trung học phổ thông phần hữu lớp 12 nâng cao triển khai...
 • 18
 • 4,462
 • 19

NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG PHÁT ÂM TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC PHÚ THỌ

NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG PHÁT ÂM TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC PHÚ THỌ
... quan sinh viên trường Cao đẳng Dược Phú Thọ 5.3 Đề xuất biện pháp rèn luyện kỹ phát âm tiếng Anh cho sinh viên trường Cao đẳng Dược Phú Thọ Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu thực với phương pháp: ... Đối tượng nghiên cứu: Rèn luyện kỹ phát âm tiếng Anh cho sinh viên trường Cao đẳng Dược Phú Thọ Giả thuyết khoa học: Hiện nay, kỹ phát âm tiếng Anh sinh viên hạn chế họ chưa có phương pháp cụ thể, ... lỗi phát âm thường gặp sinh viên trường, nhằm tìm nguyên nhân đề giải pháp giúp việc dạy học phát âm hiệu Mục đích nghiên cứu Đề xuất biện pháp rèn luyện kỹ phát âm tiếng Anh cho sinh viên trường...
 • 35
 • 2,145
 • 17

Rèn luyện kỹ năng sống qua phương pháp dạy học và qua giờ học bộ môn

Rèn luyện kỹ năng sống qua phương pháp dạy học và qua giờ học bộ môn
... 3.1 Rèn KNS qua phương pháp dạy học (phương pháp tích cực) - Phương pháp dạyhọc tích cực phương pháp dạy học giúp học sinh phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo, rèn luyện thói quen ... thức sinh học hình thành chủ yếu phương pháp quan sát thí nghiệm nên kĩ học tập môn, kiên sthức môn góp phần vào việc rèn luyện sống cho HS Kết Qua đổi phương pháp giảng dạy qua học môn chúng ... hệ nội dung học với thực tế sống đặc biệt phải tận dụng đổi phương pháp - Rèn sống qua học môn nội dung khó phụ thuộc nhiều vào giáo viên môn nội dung học - Môn sinhhọc môn khoa học thực nghiệm...
 • 7
 • 2,120
 • 19

Xem thêm