SKKN biện pháp hướng dẫn kỹ năng vẽ các dạng biểu đồ cơ bản trong chương trình địa lý lớp 12

biện pháp hướng dẫn kỹ năng vẽ các loại và dạng biểu đồ bản trong chương trình địalớp 12

biện pháp hướng dẫn kỹ năng vẽ các loại và dạng biểu đồ cơ bản trong chương trình địa lí lớp 12
... Page BIỆN PHÁP HƯỚNG DẪN KỸ NĂNG VẼ CÁC LOẠI VÀ DẠNG BIỂU ĐỒ CƠ BẢN TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA LÍ LỚP 12 Mar 31 chồng thời gian năm loại đại tổng sản phẩm qua nhiều năm; biểu đồ miền lượng…Nên biểu đồ ... 10 BIỆN PHÁP HƯỚNG DẪN KỸ NĂNG VẼ CÁC LOẠI VÀ DẠNG BIỂU ĐỒ CƠ BẢN TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA LÍ LỚP 12 Mar 31 * Đối với giáo viên giảng dạy khối lớp 12, cần tạo điều kiện thời gian lớp để hướng dẫn ... cho biểu đồ ( theo quy định ) Bùi Văn Tiến -Trường THPT Buôn Ma Thuột Page ẤN ĐỘ BIỆN PHÁP HƯỚNG DẪN KỸ NĂNG VẼ CÁC LOẠI VÀ DẠNG BIỂU ĐỒ CƠ BẢN TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA LÍ LỚP 12 Mar 31 BIỂU ĐỒ...
 • 11
 • 507
 • 3

sáng kiến kinh nghiệm biện pháp hướng dẫn kỹ năng vẽ các loại và dạng biểu đồ bản trong chương trình địalớp 12

sáng kiến kinh nghiệm biện pháp hướng dẫn kỹ năng vẽ các loại và dạng biểu đồ cơ bản trong chương trình địa lí lớp 12
... Ma Thuột Page BIỆN PHÁP HƯỚNG DẪN KỸ NĂNG VẼ CÁC LOẠI VÀ DẠNG BIỂU ĐỒ CƠ BẢN TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA LÍ LỚP 12 * Các loại biểu đồ phong phú đa dạng Mỗi loại biểu đồ lại dùng để biểu nhiều mục ... BIỆN PHÁP HƯỚNG DẪN KỸ NĂNG VẼ CÁC LOẠI VÀ DẠNG BIỂU ĐỒ CƠ BẢN TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA LÍ LỚP 12 - Nghiên cứu phương pháp dạy thực hành vẽ loại dạng biểu đồ - Đưa nguyên tắc chung thực hành kỹ ... Page BIỆN PHÁP HƯỚNG DẪN KỸ NĂNG VẼ CÁC LOẠI VÀ DẠNG BIỂU ĐỒ CƠ BẢN TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA LÍ LỚP 12 Bảng cán cân xuất nhập Việt Nam thời kỳ1989 -1999 (Triệu Rúp Đô la) : ( Sgk Địa lớp 12 -trang...
 • 18
 • 140
 • 0

SKKN Hướng dẫn kỹ năng vẽ các loại và dạng biểu đồ bản trong chương trình Địalớp 12

SKKN Hướng dẫn kỹ năng vẽ các loại và dạng biểu đồ cơ bản trong chương trình Địa lí lớp 12
... hành vẽ loại dạng biểu đồ - Đưa nguyên tắc chung thực hành kỹ vẽ biểu đồ chương trình địa lớp 12 qua thực tế kiểm nghiệm thân 3.3 Phạm vi đề tài: - Các tập thực hành chương trình SGK địa lớp ... hành kỹ vẽ biểu đồ thường gặp thi chất lượng học kỳ thi tốt nghiệp môn Đồng thời phát huy khả vẽ biểu đồ nói chung vẽ biểu đồ địa nói riêng 1.3 Khái quát chung kỹ vẽ biểu đồ địa chương trình ... đích: - Hướng dẫn học sinh kỹ vẽ loại dạng biểu đồ địa chương trình SGK địa lớp 12 - Góp phần nâng cao kết qủa học tập, đặc biệt kiểm tra chất lượng học kỳ thi tốt nghiệp THPT môn Địa *...
 • 30
 • 472
 • 2

SKKN Địa lí 12: Hướng dẫn cácnăng vẽ các loại biểu đồ bản trong chương trình địa12

SKKN Địa lí 12: Hướng dẫn các kĩ năng vẽ các loại biểu đồ cơ bản trong chương trình địa lí 12
... PHÁP HƯỚNG DẪN KỸ NĂNG VẼ CÁC LOẠI VÀ DẠNG BIỂU ĐỒ CƠ BẢN TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA LÍ LỚP 12 Mar 31 1/ sở việc lựa chọn đề tài : 1.1 Khái quát chương trình đòa lớp 12 : * Bài mở đầu + chương ... KỸ NĂNG VẼ CÁC LOẠI VÀ DẠNG BIỂU ĐỒ CƠ BẢN TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA LÍ LỚP 12 Mar 31 đồ không thích hợp để chọn loại, dạng biểu đồ : Các ví dụ minh họa cụ thể cho việc chọn loại dạng biểu đồ ... Page BIỆN PHÁP HƯỚNG DẪN KỸ NĂNG VẼ CÁC LOẠI VÀ DẠNG BIỂU ĐỒ CƠ BẢN TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA LÍ LỚP 12 Mar 31 đại lượng , đại lượng ( tượng ) qua thời gian a> Biểu đồ thể đại lượng : Vẽ hệ trục tọa...
 • 13
 • 365
 • 0

Giai phap huu ich:Một số phương pháp hướng dẫn kỹ năng vẻ các loại và dạng biểu đồ bản trong chương trình địa 12

Giai phap huu ich:Một số phương pháp hướng dẫn kỹ năng vẻ các loại và dạng biểu đồ cơ bản trong chương trình địa lý 12
... MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN KỸ NĂNG VẼ CÁC LOẠI VÀ DẠNG BIỂU ĐỒ CƠ BẢN TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA LÍ LỚP 12 NOV 2008 - Giới hạn phương pháp dạy học thực hành kỹ đòa lí : Vẽ loại dạng biểu đồ chương ... MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN KỸ NĂNG VẼ CÁC LOẠI VÀ DẠNG BIỂU ĐỒ CƠ BẢN TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA LÍ LỚP 12 NOV 2008 2.2 Cách chọn loại ,dạng biểu đồ nhanh - :  : Nguyên tắc chung : a Căn vào đặc ... năm, số liệu %, có loại biểu đồ thể cấu (hình cột ,hình tròn, NGUYỄN VŨ THÀNH CÔNG – TRƯỜNG THPH ĐẠTẺH MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN KỸ NĂNG VẼ CÁC LOẠI VÀ DẠNG BIỂU ĐỒ CƠ BẢN TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA...
 • 14
 • 540
 • 1

Kỹ năng vẽ các loại và dạng biều đồ bản trong chương trình địa12

Kỹ năng vẽ các loại và dạng biều đồ cơ bản trong chương trình địa lí 12
... DẪN KỸ NĂNG VẼ CÁC LOẠI VÀ DẠNG BIỂU ĐỒ CƠ BẢN TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA LÍ LỚP 12 - Nghiên cứu phương pháp dạy thực hành vẽ loại dạng biểu đồ - Đưa nguyên tắc chung thực hành kỹ vẽ biểu đồ chương ... HƯỚNG DẪN KỸ NĂNG VẼ CÁC LOẠI VÀ DẠNG BIỂU ĐỒ CƠ BẢN TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA LÍ LỚP 12 Tài liệu tham khảo : *Sách giáo khoa địa lớp 12- NXB Giáo dục năm 2005 *Các tập thực hành địa lớp 12- NXB ... Ma Thuột Page BIỆN PHÁP HƯỚNG DẪN KỸ NĂNG VẼ CÁC LOẠI VÀ DẠNG BIỂU ĐỒ CƠ BẢN TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA LÍ LỚP 12 * Các loại biểu đồ phong phú đa dạng Mỗi loại biểu đồ lại dùng để biểu nhiều mục đích...
 • 18
 • 119
 • 0

skkn Biện pháp hướng dẫn kỹ năng làm thí nghiệm trong phần điện học vật lớp 7

skkn Biện pháp hướng dẫn kỹ năng làm thí nghiệm trong phần điện học vật lý lớp 7
... án thí nghiệm khác Đó mục tiêu đổi phương pháp dạy – học Bài học kinh nghiệm: Biện pháp hướng dẫn kỹ làm thí nghiệm phần điện học vật lớp Để đạt hiểu thí nghiệm nói riêng tiết dạy vật nói ... 23 Thí nghiệm hình 23.1,2 hướng dẫn từ hình 19.3 thay bóng đèn nam châm điện chuông điện K Chuông điện Nam châm điện + Hình 23.1 Hình 23.2 Biện pháp hướng dẫn kỹ làm thí nghiệm phần điện học vật ... dùng làm bảng phụ K Bóng đèn cho sau Bài 22 Yêu cầu học sinh làm Mạch điện hình 22.1 hình 19.3 Biện pháp hướng dẫn kỹ làm thí nghiệm phần điện học vật lớp Bóng đèn - + K Hình 22.1 Sau thí nghiệm...
 • 10
 • 978
 • 1

skkn PHƯƠNG PHÁP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG VẼ, PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ, BẢNG SỐ LIỆU, ĐỌC VÀ PHÂN TÍCH ATLAT ĐỊA

skkn PHƯƠNG PHÁP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG VẼ, PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ, BẢNG SỐ LIỆU, ĐỌC VÀ PHÂN TÍCH ATLAT ĐỊA LÍ
... Atlat Địa Vì vậy, giáo viên giảng dạy cần trọng rèn luyện kỹ vẽ, phân tích biểu đồ, bảng số liệu, đọc phân tích Atlat địa cho học sinh II Nội dung: Rèn luyện kỹ vẽ, phân tích biểu đồ, bảng ... dân số tăng gấp 1,4 lần( 54,9 triệu người => 76,3 triệu người) có 18 năm Kỹ đọc phân tích Atlat địa Khi đọc phân tích cần lưu ý: - Cơ sở để đọc Atlat: Đọc phần nào? - Cơ sở để phân tích: Phân ... đề - Dựa vào đặc điểm bảng số liệu để chọn loại biểu đồ: Bảng số liệu đề bảng số liệu tuyệt đối nên cho phép ta xác định loại biểu đồ “cột” - Dựa vào yêu cầu lời kết đề lựa chọn loại biểu đồ thích...
 • 16
 • 357
 • 0

SKKN hướng dẫn học sinh cách làm bài tập và các bài thực hành vẽ biểu đồ nhanh trong chương trình địa lớp 12 ở trường THPT số 2 văn bàn

SKKN hướng dẫn học sinh cách làm bài tập và các bài thực hành vẽ biểu đồ nhanh trong chương trình địa lý lớp 12 ở trường THPT số 2 văn bàn
... sinh làm tập thực hành sách giáo khoa, lí cấp thiết khiến mạnh dạn chọn đề tài Hướng dẫn học sinh cách làm tập thực hành vẽ biểu đồ nhanh chương trình địa lớp 12 trường THPT số Văn Bàn II ... THPT Các biểu đồ thường gặp chương trình dạy học địa .8 Cách chọn dạng biểu đồ nhanh Cách thực nhanh loại biểu đồ 11 Phần giải cho biểu đồ 14 Các biểu đồ minh ... hướng dẫn thực hành kỹ địa vẽ loại dạng biểu đồ tập thực hành địa lớp 12 có ý nghĩa lí luận thực tiễn cấp bách - Với mục đích trang bị hình thành cho cho HS kĩ cần thiết biểu đồ, cách vẽ...
 • 22
 • 211
 • 0

skkn nghiên cứu, vận dụng một số phương pháp thích hợp để dạy học các mối quan hệ nhân quả trong chương trình địa THCS nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học địa ở trường THCS

skkn nghiên cứu, vận dụng một số phương pháp thích hợp để dạy học các mối quan hệ nhân quả trong chương trình địa lý THCS nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học địa lý ở trường THCS
... LẬP MỐI LIÊN HỆ NHÂN QUẢ Trong việc dạy học mối quan hệ nhân quả, bên cạnh việc xác định mối quan hệ nhân cách thức hướng dẫn học sinh hình thành mối quan hệ nhân cần thiết quan trọng Các mối quan ... mối quan hệ nhân chương trình địa THCS nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học địa trường THCS Nhiệm vụ Đề tài thực nhiệm vụ sau: - Đưa khái niệm, dấu hiệu nhận biết phân loại mối quan hệ ... tài liệu hướng dẫn giảng dạy, mối quan hệ nhân phương pháp giảng dạy mối quan hệ nhân đề cập cách có hệ thống Qua thực tế áp dụng số phương pháp giảng dạy mối quan hệ nhân quả, nhận thấy khả tìm...
 • 43
 • 76
 • 1

SKKN nghiên cứu, vận dụng một số phương pháp thích hợp để dạy học các mối quan hệ nhân quả trong chương trình Địa THCS

SKKN nghiên cứu, vận dụng một số phương pháp thích hợp để dạy học các mối quan hệ nhân quả trong chương trình Địa lý THCS
... đích Mục đích đề tài nghiên cứu, vận dụng số phương pháp thích hợp để dạy học mối quan hệ nhân chương trình địa THCS nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học địa trường THCS Nhiệm vụ Đề tài ... định mối quan hệ nhân Địa lí phải có số để nhận biết giảng dạy mối quan hệ nhân Mặc dù mảng kiến thức quan trọng Địa lí tài liệu hướng dẫn giảng dạy, mối quan hệ nhân phương pháp giảng dạy mối ... 40 III KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT Trong trình nghiên cứu, ứng dụng rút số yêu cầu giáo viên học sinh để để dạy học thành công mối quan hệ nhân quả: - Xác định mối quan hệ nhân quả, vị trí mức độ cần hình...
 • 42
 • 165
 • 1

SKKN giáo dục tình yêu biển đảo thông qua một số bài học trong chương trình địa lớp 12

SKKN giáo dục tình yêu biển  đảo thông qua một số bài học trong chương trình địa lý lớp 12
... trung học phổ thụng Sỏch giỏo khoa Địa 12 Sau số ví dụ giáo dục tình yêu Biển , Đảo qua số học chương trình địa lớp 12 Ví dụ : Bài 2: Vị trí địa lý, phạm vi lónh thổ I Mục tiêu học : Học ... I .Thông tin chung sáng kiến Tên đề tài : Giáo dục Tình yêu biển - Đảo thông qua số học chương trình địa lớp 12 Lĩnh vực áp dụng sáng kiến : Có thể áp dụng rộng rãi tất cấp học , bậc học ... trũ quan trọng việc giỏo dục lũng yờu nước thông qua tiết dạy chương trỡnh giỏo dục lớp 12 trung học phổ thụng Thấy tầm quan trọng trên, chọn đề tài “ Giỏo dục tình yêu Biển - Đảo thụng qua số học...
 • 56
 • 70
 • 0

Ôn : Vẽ các dạng biểu đồ bản

Ôn : Vẽ các dạng biểu đồ cơ bản
... nghóa biểu đồ Biểu đồ cột ( ngang ) Biểu đồ đường ( đồ thò ) Biểu đồ kết hợp Biểu đồ cấu a/ Tròn b/ Miền Ý nghóa biểu đồ -Tỷ trọng tượng so với Biểu đồ cột ( ngang )ng thể ; tổ Biểu đồ đường ( đồ ... trọng nhiềunbộ phận so với tổng thể; Biểu hiệ đồng thời Biểu -Sự kếtsánp tương quan độ lớincơ cấumặtđại phần đồ so hợ h -Sự thay đổ giữa 2các nh lượng; th : -Cơ cấ mộ tổ mặt nng trongpháanhtriểngn ... 125 819 -Vẽ biểu đồ cấu tổng sản phẩm xã hội nước ta năm 1989 1997 -Nhận xét chuyển dịch cấu tổng sản phẩm xã hội nước ta giải thích ngun nhân Nhận xét : Xử lý số liệu Đơn vị tính : % -Tốc...
 • 13
 • 572
 • 0

SKKN_nghiên cứu, vận dụng một số phương pháp thích hợp để dạy học các mối quan hệ nhân quả trong chương trình địa thcs

SKKN_nghiên cứu, vận dụng một số phương pháp thích hợp để dạy học các mối quan hệ nhân quả trong chương trình địa lý thcs
... Mục đích đề tài nghiên cứu, vận dụng số phương pháp thích hợp để dạy học mối quan hệ nhân chương trình địa THCS nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học địa trường THCS Nhiệm vụ Đề tài thực ... định mối quan hệ nhân Địa lí phải có số để nhận biết giảng dạy mối quan hệ nhân Mặc dù mảng kiến thức quan trọng Địa lí tài liệu hướng dẫn giảng dạy, mối quan hệ nhân phương pháp giảng dạy mối ... kiện sử dụng công nghệ thông tin vào dạy học mối quan hệ nhân để học sinh động - Tổ chức chuyên đề trao đổi phương pháp giảng dạy mối quan hệ nhân Địa lí - Tổ chức chuyên đề dạy số mẫu để rút...
 • 43
 • 514
 • 3

PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP BẢN TRONG CHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC LỚP 9

PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP CƠ BẢN TRONG CHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC LỚP 9
... hoạt phương pháp dạy học đặc thù môn Hoá học với cách thiết kế tổ chức hoạt động dạy học, phương pháp giải số dạng tập lớp làm sở tiền đề cho năm học Hiện việc giải số tập chương trình Hoá học ... giải tập Hoá học để nâng cao chất lượng hiệu dạy - học môn Hoá học Nghiên cứu, phân loại số dạng tập Hoá học giúp học sinh biết nhận dạng số tập hoá học, phương pháp giải tập hoá học Phát huy ... quát hoá 4 .Phương pháp giải số dạng tập Hoá học lớp 9: Để việc rèn kĩ giải tập hóa học mang lại kết cao, giáo viên phải cho học sinh thấy tập hóa học có nhiều cách giải khác thực theo qui trình...
 • 25
 • 328
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: hướng dẫn vẽ các dạng biểu đồ địa lýsáng kiến kinh nghiệm rèn kỹ năng đọc và lập biểu đồ nhiệt độ vàlượng mưa trong chương trỡnh địa lý cho học sinh lớp 7skkn sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học địa lý lớp 12 cơ bảnnckhspud sử dụng kỹ thuật đặt câu hỏi để nâng cao chất lượng dạy học phần một số vấn đề của châu lục và khu vực trong chương trình địa lí lớp 11 thptcách vẽ các dạng biểu đồ địa lí 12chương trình vật lý lớp 12 nâng caosử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học địa lý lớp 12 cơ bảndùng phương pháp dạy học tích hợp để giải thích định tính một số hiện tượng điện và từ trong chương trình vật lý lớp 11 ban cơ bảnde tai giao duc tinh yeu bien dao cho hoc sinh qua mot so bai hoc trong chuong trinh dia ly 12cách vẽ các dạng biểu đồ địa lýskkn môn toán lớp 8 biện pháp hướng dẫn học sinh rèn kỹ năng giải bài toán bằng cách lập phương trìnhbiện pháp hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức hiệu quả qua việc rèn kỹ năng địa lý trong dạy học địa lý lớp 9hướng dẫn kỹ năng học tập theo phương pháp buzanbiện pháp bồi dưỡng kỹ năng giải quyết tình huống sư phạmmot so bien phap giao duc ky nang tu bao ve cho tre mam nonĐề kiểm tra giữa HKI môn toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai93 nguyen nhat minh phuong 310 316KSCL anh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018KSCL sinh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018KSCL văn 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018Bài tập vận dụng cao, ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán Tròn xoaybài tập tuần logic và cách học tốt logicthuyết trình dân sự bài tập nhómcác kinh cầu nguyện của người ki tô hữuKẾ HOẠCH DẠY TỰ CHỌN CHỦ ĐỀ BÁM SÁT MÔN TOÁN KHỐI 6Vận dụng kiến thức liên môn để viết bài văn cảm nhận về vẻ đẹp tâm hồn thi sĩ và tinh thần chiến sĩ qua bài thơ220 IELTS SPEAKING TOPICS_02Bộ đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 2 có đáp ánCơ chế di truyền va biến dị Tế bàoli thuyet va bai tap tuong tac genLien ket gen va hoan vi genTrao đổi nước và khoáng ở thực vậtBài 4 cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóaBài 9: NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨABài viết số 7 lớp 8 đề 2