SKKN HIỆU TRƯỞNG CHỈ đạo GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM PHỐI hợp với CHA mẹ học SINH ở TRƯỜNG THPT XUÂN mỹ

skkn HIỆU TRƯỞNG CHỈ đạo GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM PHỐI hợp với CHA mẹ học SINH TRƯỜNG THPT XUÂN THỌ

skkn HIỆU TRƯỞNG CHỈ đạo GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM PHỐI hợp với CHA mẹ học SINH TRƯỜNG THPT XUÂN THỌ
... (hiệu trưởng đạo chung cho giáo viên chủ nhiệm phối hợp với cha mẹ học sinh lớp đồng thời người phối hợp với cha mẹ học sinh trường; việc lớp có giáo viên chủ nhiệm bàn với chi hội lớp, việc lớn trường ... thấy hiệu trưởng nhà trường quan tâm đạo giáo viên chủ nhiệm phối hợp với cha mẹ học sinh cha mẹ học sinh nhận thức trách nhiệm em, từ kết học tập, hạnh kiểm ngày tăng - Ban đại diên cha mẹ học sinh ... nghiệm phối hợp với cha mẹ học sinh - Do hiệu trưởng đạo hướng dẫn giáo viên chủ nhiệm trước tổ chức họp cha mẹ học sinh nên việc phối hợp nhìn chung đạt số kết sau: + Số cha mẹ học sinh tham...
 • 18
 • 72
 • 0

MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHỐI KẾT HỢP GIỮA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM, BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH VÀ PHỤ HUYNH NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH LỚP 1A TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN BÌNH

MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHỐI KẾT HỢP GIỮA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM, BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH VÀ PHỤ HUYNH NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH LỚP 1A TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN BÌNH
... lớp 1A Trường tiểu học Sơn Bình, đúc kết mạnh dạn đưa : Một số biện pháp phối kết hợp giáo viên chủ nhiệm, ban đại diện cha mẹ học sinh phụ huynh học sinh nhằm nâng cao chất lượng học tập học sinh ... viên Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp có trách nhiệm thực nhiệm vụ Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp Ban đại diện cha mẹ học sinh trường phân công Với nhiệm vụ quyền hạn Ban đại diện cha mẹ học sinh ... nhiệm Phụ huynh học sinh có vai trò quan trọng việc giáo dục học sinh Nếu ban đại diện cha mẹ học sinh lớp phụ huynh học sinh biết phối hợp chặt chẽ với chất lượng học tập học sinh lớp nâng cao...
 • 20
 • 993
 • 2

MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHỐI KẾT HỢP GIỮA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM, BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH VÀ PHỤ HUYNH NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH LỚP 1A TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN BÌNH

MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHỐI KẾT HỢP GIỮA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM, BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH VÀ PHỤ HUYNH NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH LỚP 1A TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN BÌNH
... lớp 1A Trường tiểu học Sơn Bình, đúc kết mạnh dạn đưa : Một số biện pháp phối kết hợp giáo viên chủ nhiệm, ban đại diện cha mẹ học sinh phụ huynh học sinh nhằm nâng cao chất lượng học tập học sinh ... viên Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp có trách nhiệm thực nhiệm vụ Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp Ban đại diện cha mẹ học sinh trường phân công Với nhiệm vụ quyền hạn Ban đại diện cha mẹ học sinh ... nhiệm Phụ huynh học sinh có vai trò quan trọng việc giáo dục học sinh Nếu ban đại diện cha mẹ học sinh lớp phụ huynh học sinh biết phối hợp chặt chẽ với chất lượng học tập học sinh lớp nâng cao...
 • 20
 • 3,526
 • 13

skkn hiệu trưởng chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm (GVCN) phối hợp với cha mẹ học sinh (CMHS) trường THPT xuân mỹ

skkn hiệu trưởng chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm (GVCN) phối hợp với cha mẹ học sinh (CMHS) ở trường THPT xuân mỹ
... Bài học kinh nghiệm Kiến nghị Trang 35 Trang 36 Trang 37 CHƯƠNG I : PHẦN MỞ ĐẦU I/ TÊN ĐỀ TÀI : Hiệu trưởng đạo giáo viên chủ nhiệm (GVCN) phối hợp với cha mẹ học sinh (CMHS) trường THPT Xuân Mỹ ... để GVCN chủ động phối hợp hoạt động tốt với cha mẹ học sinh trường Xuân Mỹ thực được, có nêu lên cách sơ nét hoạt động phối hợp giáo viên chủ nhiệm với cha mẹ học sinh đơn vị từ năm học 2007 ... viên chủ nhiệm lớp giáo viên môn tổ chức hoạt động giáo dục học sinh; b) Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp chuẩn bị nội dung họp cha mẹ học sinh năm học; c) Tham gia giáo dục đạo đức cho học sinh; ...
 • 41
 • 134
 • 0

Quản lý công tác phối hợp giữa nhà trường với cha mẹ học sinh các trường trung học cơ sở vùng nông thông thị xã Bà Rịa

Quản lý công tác phối hợp giữa nhà trường với cha mẹ học sinh ở các trường trung học cơ sở vùng nông thông thị xã Bà Rịa
... việc quản công tác phối hợp nhà trường với cha mẹ học sinh trường trung học sở vùng nông thôn thị Rịa, tỉnh Rịa- Vũng Tàu 3.2 Khách thể nghiên cứu - Công tác phối hợp nhà trường với cha ... GIỮA NHÀ TRƯỜNG VỚI CHA MẸ HỌC SINH CÁC TRƯỜNG VÙNG NÔNG THÔN THỊ XÃ BÀ RỊA 2.1 KHÁI QUÁT VỀ CÁC XÃ VÀ TRƯỜNG THCS VÙNG NÔNG THÔN THỊ XÃ BÀ RỊA 2.1.1 Các vùng nông thôn: Thị Rịa có phường ... việc sau công tác quản phối hợp với cha mẹ học sinh: • Xây dựng kế hoạch công tác phối hợp với CMHS - Công tác phối hợp với cha mẹ học sinh phải xây dựng thành kế hoạch cụ thể năm học, với mục...
 • 110
 • 2,187
 • 13

Quản lý công tác phối hợp giữa nhà trường với cha mẹ học sinh các trường THCS vùng nông thôn thị xã Bà Rịa

Quản lý công tác phối hợp giữa nhà trường với cha mẹ học sinh ở các trường THCS vùng nông thôn thị xã Bà Rịa
... GIỮA NHÀ TRƯỜNG VỚI CHA MẸ HỌC SINH CÁC TRƯỜNG VÙNG NÔNG THÔN THỊ XÃ BÀ RỊA 2.1 KHÁI QUÁT VỀ CÁC XÃ VÀ TRƯỜNG THCS VÙNG NÔNG THÔN THỊ XÃ BÀ RỊA 2.1.1 Các vùng nông thôn: Thị Rịa có phường ... việc quản công tác phối hợp nhà trường với cha mẹ học sinh trường trung học sở vùng nông thôn thị Rịa, tỉnh Rịa- Vũng Tàu 3.2 Khách thể nghiên cứu - Công tác phối hợp nhà trường với cha ... trường với cha mẹ học sinh trường THCS vùng nông thôn thị Rịa, tỉnh Rịa- Vũng Tàu - Cán quản lý, giáo viên, cha mẹ học sinh trường THCS thuộc vùng nông thôn thị Rịa, tỉnh Rịa- Vũng...
 • 110
 • 717
 • 2

Các biện pháp tổ chức phối hợp hội cha mẹ học sinh trường tiểu học Trần Quốc Tuấn

Các biện pháp tổ chức phối hợp hội cha mẹ học sinh trường tiểu học Trần Quốc Tuấn
... nhiệm vụ đề năm học, cần đến góp sức tất tổ chức, đồn thể nhà trường Một số Hội CMHS Mục đích đề tài đề xuất biện pháp cải tiến tổ chức phối hợp với hội CMHS trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn, nhằm giúp ... trường, đặc biệt Hiệu trưởng tổ chức phối hợp với hội CMHS Phạm vi nghiên cứu trường tiểu học Trần Quốc Tuấn năm học 2007-2008 Lê Thò Việt - Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn Trang Sáng kiến kinh nghiệm ... BIỆN PHÁP HIỆU TRƯỞNG TỔ CHỨC PHỐI HỢP VỚI HỘI CMHS TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUỐC TUẤN 1.Hiệu trưởng tổ chức hội nghị CMHS đầu năm học Bước 1: Cơng tác chuẩn bị ♣ Hiệu trưởng họp liên tịch nhà trường...
 • 10
 • 203
 • 0

SKKN Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên cho trẻ tiếp xúc với môi trường thiên nhiên

SKKN Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên cho trẻ tiếp xúc với môi trường thiên nhiên
... giáo viên số biện pháp cho trẻ tiếp xúc với môi trường thiên nhiên đạt số kết sau: * Đối với thân: - Đã đúc rút nhiều kinh nghiệm việc đạo giáo viên cho trẻ tiếp xúc với môi trường thiên nhiên, ... yêu cầu, cách thức tổ chức cho trẻ tiếp xúc với môi trường thiên nhiên Để nghiên cứu thành công nhằm tìm giải pháp đạo giáo viên cho trẻ tiếp xúc với môi trường thiên nhiên đạt hiệu cao, tiến hành ... hoạt động cho trẻ làm quen, tiếp xúc với môi trường thiên nhiên người giáo viên cần: + Hiểu biết môi trường thiên nhiên + Tăng cường tạo môi trường, tổ chức tốt hoạt động trải nghiệm cho trẻ theo...
 • 20
 • 328
 • 1

SKKN đổi mới năng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo viên chủ nhiệm trường THPT số 2 TP lào cai

SKKN đổi mới năng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo viên chủ nhiệm ở trường THPT số 2 TP lào cai
... ĐỔI MỚI NÂNG CHẤT LƯỢNG HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM TRƯỜNG THPT SỐ TP LÀO CAI I Đặt vấn đề Vai trò giáo viên chủ nhiệm nhà trường THPT nói chung trường nói riêng : Là người thay Hiệu ... lại Người viết Trịnh Công Bằng TÀI LIỆU THAM KHẢO Google Công văn 1494/SGDĐT-GDTrH ngày 12 tháng 11 năm 20 12 V/v đổi nâng cao, chất lượng hiệu công tác chủ nhiệm trường THPT Công văn 1319/SGDĐT-GDTrH ... yếu có, việc nâng cao lực đội ngũ GVCN phát huy sở trường, hạn chế sở đoản họ Trên sở tiến hành số công tác sau: 2. 2 Hội thảo cấp trường nhằm nâng cao lực đội nghũ giáo viên chủ nhiệm Một là, từ...
 • 9
 • 94
 • 1

Skkn đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo viên chủ nhiệm trường thpt số 2 TP lào cai

Skkn đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo viên chủ nhiệm ở trường thpt số 2 TP lào cai
... ĐỔI MỚI NÂNG CHẤT LƯỢNG HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM TRƯỜNG THPT SỐ TP LÀO CAI I Đặt vấn đề Vai trò giáo viên chủ nhiệm nhà trường THPT nói chung trường nói riêng : Là người thay Hiệu ... yếu có, việc nâng cao lực đội ngũ GVCN phát huy sở trường, hạn chế sở đoản họ Trên sở tiến hành số công tác sau: 2. 2 Hội thảo cấp trường nhằm nâng cao lực đội nghũ giáo viên chủ nhiệm Một là, ... Người viết Trịnh Công Bằng TÀI LIỆU THAM KHẢO Google 11 Công văn 1494/SGDĐT-GDTrH ngày 12 tháng 11 năm 20 12 V/v đổi nâng cao, chất lượng hiệu công tác chủ nhiệm trường THPT Công văn 1319/SGDĐT-GDTrH...
 • 12
 • 70
 • 0

skkn một số biện pháp chỉ đạo giáo viên, lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo cho trẻ 5 tuổi trường mầm non họa mi

skkn một số biện pháp chỉ đạo giáo viên, lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo cho trẻ 5 tuổi ở trường mầm non họa mi
... Hằng SKKN: Một số biện pháp đạo giáo viên lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục tài nguyên môi trường biển, hải đảo cho trẻ tuổi trường mầm non Họa Mi Một số biện pháp đạo giáo viên lồng ghép, tích ... Hằng SKKN: Một số biện pháp đạo giáo viên lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục tài nguyên môi trường biển, hải đảo cho trẻ tuổi trường mầm non Họa Mi Việc đưa nội dung giáo dục tài nguyên môi trường ... biện pháp đạo giáo viên lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục tài nguyên môi trường biển, hải đảo cho trẻ tuổi trường mầm non Họa Mi Chú trọng lồng ghép tích hợp giáo dục tài nguyên môi trường biển,...
 • 31
 • 212
 • 1

skkn kinh nghiệm chỉ đạo giáo viên lớp 5 tuổi làm đồ dùng đồ chơi sáng tạo

skkn kinh nghiệm chỉ đạo giáo viên lớp 5 tuổi làm đồ dùng đồ chơi sáng tạo
... 10 Kinh nghiệm đạo giáo viên tuổi làm đồ dùng, đồ chơi sáng tạo Qua trình làm công tác đạo chuyên môn nhận thấy Trong trình giảng dạy, giáo viên tích cực làm đồ dùng, làm đầy đủ đồ dùng đồ chơi ... ởng trờng MNTT Văn Kinh nghiệm đạo giáo viên tuổi làm đồ dùng, đồ chơi sáng tạo hoạch làm đồ dùng đồ chơi cho hoạt động học hoạt động chơi cho cô trẻ, cô cần làm đồ dùng đồ chơi cho chủ đề gì? ... MNTT Văn Kinh nghiệm đạo giáo viên tuổi làm đồ dùng, đồ chơi sáng tạo 2.3 Tham quan, thảo luận: Giáo viên trí với kế hoạch đề đồ chơi tự làm làm đồ dùng gì? làm nh nào? có ý tởng nhng giáo viên đề...
 • 15
 • 287
 • 0

skkn BIỆN PHÁP CHỈ đạo CÔNG tác CHỦ NHIỆM NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO dục

skkn BIỆN PHÁP CHỈ đạo CÔNG tác CHỦ NHIỆM NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO dục
... giải pháp đổi đạo công tác chủ nhiệm xây dựng lớp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thực tốt phòng trào " Xây dựng trường học thân thiện , học sinh tích cực" III Một số biện pháp đạo giáo viên chủ ... chủ nhiệm nhằm nâng cao chất lượng giáo dụcTriển khai tổ chức thực giải pháp sau: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác chủ nhiệm a Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ người giáo viên chủ nhiêm lớp - Giáo ... công tác làm chủ nhiệm giáo viên chủ nhiệm lớp; tâm tư, nguyện vọng, đề xuất với nhà trường giáo viên chủ nhiệm lớp Trên sở ban giám hiệu có biện pháp đạo điều chỉnh hoạt động giáo viên chủ nhiệm...
 • 25
 • 119
 • 0

Kinh nghiệm chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng hoạt động góc cho trẻ trường mầm non B xã Ngọc Hồi”

Kinh nghiệm chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng hoạt động góc cho trẻ ở trường mầm non B xã Ngọc Hồi”
... thõn yờu ca b ; B i khp ni bng PTGT gỡ; Mựa hố n ri; B i mu giỏo V cỏc ch nm hc cho < /b> mu giỏo (9 ch ) : Trng mm non < /b> ca b ; B v gia ỡnh; Trờng mầm < /b> non < /b> B Ngọc Hồi Trang Sáng kiến kinh < /b> nghiệm < /b> Hoàng ... hỡnh.) Ni tht gia ỡnh hin i+ c tớch B 01 Thit b gia ỡnh s 1+ B 01 Quy hng t chn B 01 Xe y b c s+ chi b c s B 01 Trờng mầm < /b> non < /b> B Ngọc Hồi Trang 12 Sáng kiến kinh < /b> nghiệm < /b> 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... ng gúc cho < /b> tr:: + Giỏ chi cỏc gúc: Giỏ gúc ca hng b ch húa, t bp gia ỡnh, t b c s, giỏ gúc to hỡnh, giỏ gúc sỏch truyn + dựng, chi cỏc gúc: b p b , b chi thit b bp, b chi thit b bỏc s +...
 • 26
 • 195
 • 0

skkn nhà trường phối hợp với phụ huynh học sinh nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong trường thpt

skkn nhà trường phối hợp với phụ huynh học sinh nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong trường thpt
... định phối hợp nhà trường phụ huynh học sinh việc thực nhiệm vụ giáo dục đào tạo Kết quả: Công tác phối hợp nhà trường phụ huynh có khoa học, có thực tiễn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào ... trưởng Đơn vị: Trường THPT Tam Phước - Biên Hòa - Đồng Nai BÁO CÁO TÓM TẮT ĐỀ TÀI: NHÀ TRƯỜNG PHỐI HỢP VỚI PHỤ HUYNH HỌC SINH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRONG TRƯỜNG THPT Xuất xứ: ... Người làm quản lý hiệu trưởng xem phối hợp nhà trường, gia đình xã hội nguyên lý vĩnh cửu công tác giáo dục đổi toàn diện giáo dục - Để có phối hợp tốt, phụ huynh nhà trường phải có hiểu biết, chia...
 • 3
 • 419
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: quản lý công tác phối hợp giữa nhà trường với cha mẹ học sinh ở các trường thcs vùng nông thôn thị xã bà rịagiáo viên chủ nhiệm cần hướng dẫn phương pháp học để giúp học sinh học tập có hiệu quả gây không khí hứng thú trong giờ họcsáng kiến kinh nghiệm giáo viên chủ nhiệm trong việc quản lí lớp học bằng các biện pháp giáo dục kỷ luật tích cựcnhưng van đe phoi hơp giưa giao viên chu nhiêm vơi ban đai diên hôi cha me hoc sinh ơ bac tiêu hocbiện pháp 2 lựa chọn bố trí giáo viên chủ nhiệm lớp hợp lýthực trạng giao tiếp của giáo viên với cha mẹ học sinh trường tiểu học khương đínhphân tích thực trạng giao tiếp không chính thức giữa giáo viên với cha mẹ học sinhmột số yếu tố ảnh hưởng đến giao tiếp giữa giáo viên với cha mẹ học sinhskkn giáo viên chủ nhiệm với công tác giáo dục đạo đức học sinh lớp 10a9skkn giai phap nang cao chat luong giao duc dao duc hoc sinh ca biet cua giao vien chu nhiemthực trạng hoạt động quản lý công tác giáo viên chủ nhiệm lớp cña lãnh đạo trường trung học phổ thông khoái châu tỉnh hưng yênthực trạng quản lý việc thực hiện nội dung công tác giáo viên chủ nhiệm lớp của lãnh đạo nhà trườngnhững biện pháp quản lý công tác giáo viên chủ nhiệm lớp của lãnh đạo nhà trườngphát huy được vai trò quản lý của nhà trường vai trò chủ đạo của giáo viên chủ nhiệm lớpcông tác giáo viên chủ nhiệm trường đại họcCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 12. Phân bón hoá họcTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảBài 43. Rễ cây