SKKN một số vấn đề về KIẾN THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP TRONG VIỆC bồi DƯỠNG CHUYÊN đề “sự lai hóa”CHO HỌC SINH GIỎI bậc TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

skkn một số vấn đề về KIẾN THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP TRONG VIỆC bồi DƯỠNG CHUYÊN đề “sự lai hóa”CHO HỌC SINH GIỎI bậc TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

skkn một số vấn đề về KIẾN THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP TRONG VIỆC bồi DƯỠNG CHUYÊN đề “sự lai hóa”CHO HỌC SINH GIỎI bậc TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
... *Sự lai hóa BM03-TMSKKN Tên SKKN :MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KIẾN THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP TRONG VIỆC BỒI DƯỠNG CHUYÊN ĐỀ “sự lai hóa”CHO HỌC SINH GIỎI BẬC TRUNG HỌC PHÔ THÔNG I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI -Trong ... ––––––––––––––––– Tên sáng kiến kinh nghiệm: :MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KIẾN THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP TRONG VIỆC BỒI DƯỠNG CHUYÊN ĐỀ “ SỰ LAI HÓA”CHO HỌC SINH GIỎI BẬC TRUNG HỌC PHÔ THÔNG Họ tên tác giả: ... trách công tác bồi dưỡng HSG viết chuyên đề lẻ, nhỏ, chuyên sâu,sau vài năm giáo viên đó sẽ có mảng đề tài bồi dưỡng học sinh giỏi phong phú chất lượng - Đối với lớp chuyên hóa có...
 • 34
 • 139
 • 0

skkn Một số biện pháp nhằm nâng cao công tác chủ nhiệm cho học sinh dân tộc nội trú

skkn Một số biện pháp nhằm nâng cao công tác chủ nhiệm cho học sinh dân tộc nội trú
... nhằm nâng cao công tác chủ nhiệm cho học sinh dân tộc lớp 5B Trường Tiểu học Bế Văn Đàn, năm học 2011-2012 IV Đối tượng khách thể nghiên cứu: - Biện pháp nhằm nâng cao công tác chủ nhiệm cho HS dân ... biện pháp nhằm nâng cao công tác chủ nhiệm cho HS dân tộc lớp 5B.- trường TH Bế Văn Đàn MỤC LỤC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM CHO HỌC SINH DÂN TỘC LỚP 5B ... pháp nhằm nâng cao công tác chủ nhiệm cho HS dân tộc lớp 5B.- trường TH Bế Văn Đàn - Tạo hội để học sinh tự thể học tập lẫn - Giáo dục kĩ năng, thói quen hành vi: hình thành cho học sinh hệ thống...
 • 12
 • 424
 • 0

skkn một số biện pháp giáo dục đạo đức học viên tại trung tâm giáo dục thường xuyên vĩnh cửu

skkn một số biện pháp giáo dục đạo đức học viên tại trung tâm giáo dục thường xuyên vĩnh cửu
... đức cho học viên tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Vĩnh Cửu chọn đề tài nghiên cứu: Một số biện pháp giáo dục đạo đức học viên Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Vĩnh Cửu II ... học viên Học viên Trung tâm gồm nhiều đối tượng, đặc điểm tâm lý, mục đích, động thường không quán Những em không trúng tuyển vào trung học phổ thông, tuyển sinh vào Trung tâm Giáo dục Thường xuyên ... học viên Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai có tiến bộ, nhiên biểu đạo đức học viên đặt hàng loạt vấn đề xúc cần nghiên cứu giải Là cán quản lý Trung tâm Giáo dục Thường xuyên...
 • 18
 • 354
 • 0

skkn một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng học sinh thcs tinh dong nai

skkn một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng học sinh thcs tinh dong nai
... nhiều lần: - Năm học 2011-2012 : 02 em MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC SINH THCS - Năm học 2012-2013 : 05 em Số học sinh giỏi cấp tỉnh : - Năm học 2011-2012 ... Giải pháp thứ 10: Tổ chức kiểm tra, thi học kỳ nghiêm túc, đánh giá đứng thực chất: MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC SINH THCS Thực hiện biện pháp ... lượng học sinh chưa cao : MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC SINH THCS Có nhiều nguyên nhân dẫn đến chất lượng học tập của học sinh chưa theo kịp với yêu...
 • 10
 • 106
 • 0

skkn một số vấn đề về ph của dung dịch dùng trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học trung học phổ thông

skkn một số vấn đề về ph của dung dịch dùng trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học trung học phổ thông
... PH NG XẠ HẠT NHÂN NGUN TỬ - - BM03-TMSKKN Tên SKKN : MỘT SỚ VẤN ĐỀ VỀ PH CỦA DUNG DỊCH DÙNG TRONG VIỆC BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MƠN HĨA HỌC TRUNG HỌC PH THƠNG I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI - Vấn đề PH ... KINH NGHIỆM Năm học: 2013-2014 ––––––––––––––––– Tên sáng kiến kinh nghiệm: MỘT SỚ VẤN ĐỀ VỀ PH CỦA DUNG DỊCH DÙNG TRONG VIỆC BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MƠN HĨA HỌC TRUNG HỌC PH THƠNG Họ tên ... dưỡng học sinh giỏi phong phú chất lượng - Đối với lớp chun hóa có thê giao chun đề cho học sinh theo đơn vị nhóm, tở Từ đó học sinh sẽ tìm tòi tài liệu, viết chun đề qua đó học...
 • 72
 • 155
 • 0

SKKN Một số biện pháp giáo dục học sinh cá biệt ở trường THPT Hồng Quang

SKKN Một số biện pháp giáo dục học sinh cá biệt ở trường THPT Hồng Quang
... đề tài: Một số biện pháp giáo dục học sinh cá biệt trường THPT Hồng Quang (Cụ thể lớp chủ nhiệm 10A4 năm học 20-13-2014 lớp 11A4 năm học 2014-2015) Thời gian thực triển khai SKKN + ... tư tưởng phó mặc cho nhà trường Trên Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp giáo dục học sinh cá biệt trường THPT Hồng Quang Rất mong nhận ý kiến đóng góp bạn đồng nghiệp để sáng ... nảy sinh bỏ học Thực trạng đạo đức học sinh trường THPT Hồng Quang Nằm địa bàn thôn 7- xã Động Quan- Huyện Lục Yên- Tỉnh Yên Bái (Ven quốc lộ 70), trường THPT Hồng Quang đón nhận em học sinh...
 • 26
 • 363
 • 1

SKKN Một số biện pháp giáo dục đạo đức học sinh cá biệt, hư hỏng

SKKN Một số biện pháp giáo dục đạo đức học sinh cá biệt, hư hỏng
... nhiãưu nh hỉåíng Trong gia âçnh v ngoi x häüi hc sinh såïm tiãúp xục våïi bn bạn thỉång mải nãn tỉì cạch cỉ xỉí âãún sinh hoảt vàn hoạ hàòng ngy hc sinh dãø bë nh hỉåíng * Tỉì nhiãûm vủ âàût täi ... âãún tçnh trảng hc sinh kẹm vãư pháøm cháút âảo âỉïc L mäüt giạo viãn ch nhiãûm låïp â nhiãưu nàm täi nháûn tháúy âáy l nhỉỵng hc sinh cọ biãún âäøi låïn nháút vãư c hai màût tám sinh l - Âãø giạo ... nghiãûp giạo dủc tr em hoảt âäüng ging dảy v giạo dủc hc sinh d Bạo cạo thỉåìng k hồûc âäüt xút (nãúu cọ tçnh hçnh âàûc biãût) vãư tçnh hçnh ca hc sinh, låïp våïi ban giạm hiãûu nh trỉng - Âãø gii quút...
 • 4
 • 149
 • 0

SKKN một số vấn đề về PHÓNG xạ hạt NHÂN DÙNG TRONG VIỆC bồi DƯỠNG học SINH GIỎI môn hóa học TRUNG học PHỔ THÔNG

SKKN một số vấn đề về PHÓNG xạ hạt NHÂN DÙNG TRONG VIỆC bồi DƯỠNG học SINH GIỎI môn hóa học TRUNG học PHỔ THÔNG
... nghiệm: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ PHÓNG XẠ HẠT NHÂN DÙNG TRONG VIỆC BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA HỌC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Họ tên tác giả: Trương Huy Quang Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn Đơn vị: Trường ... DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA HỌC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI -Trong kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia (1997, 2000, 2001, 2002, 2004, 2006, 2010, 2011, 2012), vấn đề PHÓNG XẠ HẠT NHÂN ... hóa học * Cân hóa học * Phương pháp giải toán lượng * Bài tập tinh thê * Peptit& Protein * Sự lai hóa BM03-TMSKKN Tên SKKN : MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ PHÓNG XẠ HẠT NHÂN DÙNG TRONG VIỆC BỒI DƯỠNG HỌC...
 • 32
 • 177
 • 2

skkn một số biện pháp dạy kí hiệu ngôn ngữ cho học sinh khiếm thính

skkn một số biện pháp dạy kí hiệu ngôn ngữ cho học sinh khiếm thính
... đầu năm cho thấy học sinh trung bình học sinh yếu nhiều, số học sinh giỏi chưa cao Tôi mạnh dạn trao đổi với tổ vào buổi sinh hoạt chuyên môn để đề biện pháp giảng dạy nhằm giúp học sinh tiếp ... kí hiệu dành cho trẻ khiếm thính - Ban hành tài liệu hướng dẫn dạy kí hiệu ngôn ngữ dành cho giáo viên - Nên hình thành câu lạc cho người khiếm thính nhằn tạo điều kiện cho em học sinh giao lưu ... dạy môn Kí hiệu ngôn ngữ thân, xin trao đổi đồng nghiệp “Một số biện pháp dạy kí hiệu ngôn ngữ cho học sinh Khiếm thính” với mong muốn nâng cao chất lượng dạy học môn kí hiệu ngôn ngữ nhằm giúp...
 • 12
 • 266
 • 3

SKKN một số biện pháp giúp học sinh lớp 3 học tốt phân môn luyện từ và câu

SKKN một số biện pháp giúp học sinh lớp 3 học tốt phân môn luyện từ và câu
... Tân Bình Một số biện pháp giúp học sinh lớp học tốt phân môn luyện từ và câu Tỷ lệ % 22.12% 29.20% 30 .97% 17.69% Cuối năm 32 40 36 (Đã áp dung) Tỷ lệ % 28 .31 % 35 .39 % 31 .85% 4.42% ... tập Luyện từ và câu Người thực hiện : Hoàng Thị Chi – Trường Tiểu học Tân Bình 10 Một số biện pháp giúp học sinh lớp học tốt phân môn luyện từ và câu đúng thì học sinh ... kiến: “ Một số biện pháp giúp học sinh lớp học tốt phân môn Luyện từ và câu ” đã được và các đồng nghiệp áp dụng cho học sinh khối Trường Tiểu học Tân Bình từ năm học: ...
 • 12
 • 731
 • 5

skkn một số biện pháp giúp HS lớp 5 học tập có hiệu quả tập làm văn miêu tả

skkn một số biện pháp giúp HS lớp 5 học tập có hiệu quả tập làm văn miêu tả
... Quốc Toản Biện pháp giúp HS lớp học tậ 10p có hiệu quả tập làm văn miêu tả a Nội dung chương trình Tập làm văn lớp 5: Cả năm có 62 tiết Tập làm văn miêu tả 33 tiết (chiếm 50 % số tiết) ... Toản Biện pháp giúp HS lớp học tậ p có hiệu quả tập làm văn miêu tả - Một số phụ huynh học sinh quan tâm đến việc học em - Một số em ham học, yêu thích môn học, viết bài văn có ... Trần Quốc Toản 14 Biện pháp giúp HS lớp học tậ 15p có hiệu quả tập làm văn miêu tả Sau xin trích số câu văn tả cảnh: “Chiều tối” Phạm Đức (Sách Tiếng Việt 5- tập 1- trang 22):...
 • 26
 • 109
 • 0

SKKN một số biện pháp chỉ đạo công tác chủ nhiệm lớp trong trường tiểu học

SKKN một số biện pháp chỉ đạo công tác chủ nhiệm lớp trong trường tiểu học
... – Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân Đề tài: Một số biện pháp chỉ đạo công tác chủ nhiệm lớp trường tiểu học công tác chủ nhiệm, nắm rõ lí lịch, hoàn cảnh gia đình học ... Đề tài: Một số biện pháp chỉ đạo công tác chủ nhiệm lớp trường tiểu học Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm phối hợp với các lực lượng để giáo dục học sinh Biện pháp phối ... Biên – Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân 10 Đề tài: Một số biện pháp chỉ đạo công tác chủ nhiệm lớp trường tiểu học * Phối hợp với gia đình học sinh: Giáo viên chủ nhiệm...
 • 21
 • 46
 • 0

Skkn một số biện pháp giúp trẻ tích cực tham gia vào hoạt động khám phá khoa học

Skkn một số biện pháp giúp trẻ tích cực tham gia vào hoạt động khám phá khoa học
... cho trẻ nhằm nâng cao tiết học Khám phá khoa học cần thiết, mà chọn đề tài: Một số biện pháp giúp trẻ tích cực tham gia vào hoạt động khám phá khoa học Mục tiêu, nhiệm vụ của ... biện pháp: 3.1 Mục tiêu của gia i pháp, biện pháp: - Tìm các gia i pháp, biện pháp nhằm giúp trẻ ham mê khám phá khoa học kích thích tính tò mò ham hiểu biết muốn khám phá ... gia i pháp, biện pháp để tạo hứng thú cho trẻ hoạt động khám phá khoa học - Nhằm để trẻ trải nghiệm, khám phá, tìm tòi, kích thích sự ham học hỏi của trẻ, qua việc cho trẻ...
 • 21
 • 203
 • 0

SKKN một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo viên chủ nhiệm lớp

SKKN một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo viên chủ nhiệm lớp
... giáo viên đứng lớp có thêm nghị lực đem hết khả hiểu biết để giảng dạy em học tốt IV BÀI HỌC KINH NGHIỆM : Để thành công công tác chủ nhiệm lớp rút học kinh nghiệm cho mình: Người giáo viên ... cho em dễ nhớ, dễ gây ấn tượng tích cực, giáo viên cần nắm bắt đặc điểm mà truyền thụ kiến thức, hình thành thói quen cho em - Công tác chủ nhiệm công việc xuyên suốt năm học Đầu tiên nhận lớp, ... ===================================================== dạy chữ mà dạy người Muốn làm việc người giáo viên không quản ngại khó khăn, gương mẫu, có tinh thần trách nhiệm cao công việc, phải nổ lực lớn có tâm huyết với nghề dạy học, yêu...
 • 16
 • 326
 • 2

SKKN một số biện pháp trong công tác chủ nhiệm lớp hệ giáo dục thường xuyên

SKKN một số biện pháp trong công tác chủ nhiệm lớp hệ giáo dục thường xuyên
... đề tài Một số biện pháp công tác chủ nhiệm lớp hệ giáo dục thường xuyên II Cơ sở thực tiễn Sự khác biệt công tác chủ nhiệm lớp hệ giáo dục thường xuyên với hệ phổ ... giáo viên chủ nhiệm lớp .Sau đây, xin nêu vài nét về vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp hệ giáo dục thường xuyên Vai trò giáo viên chủ nhiệm lớp hệ giáo dục thường xuyên ... thời gian, tâm sức cho công tác chủ nhiệm lớp mình Năm nay, mạnh dạn trình bày đề tài Một số kinh nghiệm công tác chủ nhiệm lớp hệ giáo dục thường xuyên được đúc kết...
 • 14
 • 75
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: một số vấn đề về quyền của nguoi phụ nu trong xa hoi phong kienđề cương chi tiết báo cáo thực tập chuyên đề phân tích tình hình tiêu và một số biện pháp nhằm đẩy manh công tác tiêu thụ sản phẩm ở doanh nghiệpi một số vấn đề lý luận về chuỗi cung ứng1 một số vấn đề cơ bản về kinh doanh lữ hành kdlhmột số nhận định về triết học phật giáomột số vấn đề lý luận so sánh pháp luật về chức năng của luật tưmột số vấn đề cơ bản về chính sách thương mạimột số vấn đề cơ bản về tài chínhmột số vấn đề về về chính sách đối ngoại của liên bang ngamột số vấn đề cơ bản về tín dụng xuất khẩumột số vấn đề rút ra từ thực tiễn hoạt động dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thônmột số vấn đề chung về nấm và lợi thế của nấm mỡ trong xuất khẩu nông sảnmột số vấn đề chung về nấmmột số kiến nghị đề xuất về công tác kế toán tại doanh nghiệpmột số vấn đề phát sinh111Nghi quyet DHCD 2011vsd thong bao ngay dang ky cuoi cung tham du dhdcd 2017111BC rieng giua nien do signedCông bố thông tin về Hội đồng quản trị 111CBTT MN signedThS chuẩn đầu ra ch cnyshdong gop moi cua luan anchuan dau ra td tien siThS chuẩn đầu ra ch noi khoaThS chuẩn đầu ra ch ngoai khoaThS chuẩn đầu ra ch spkThS chuẩn đầu ra ch cdhaThS chuẩn đầu ra ch hhtmMau so 8 BC Sang kien De tai kem HD so 67 HD HCQGCV số 107_HCQG_TCCB ngày 22.02.2017 vv sửa đổi đối tượng khen thưởng TĐ 2016HD do nhiet do, do am, toc do gioMau so 02 – NĐ 39 (BC thanh tich ca nhan)Mau so 3 (BC tong ket TĐ kem HD so 67_HD-HCQG)thu mua, vận chuyển, bảo quản, chế biến cá biểnPHỤ LỤC HD dai hoi chi bo NK 2017-2020Thông báo DS cá nhân đề nghị XT DH HD NGND, NGUT lần 14.dox