SKKN Một số biện pháp giáo dục học sinh cá biệt ở trường THPT Hồng Quang

26 596 2
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/04/2015, 20:03

 Trang Phần thứ nhất ĐẠT VẤN ĐỀ 1 1. Lí do chọn đề tài. 1 2. Thời gian thực hiện và triển khai sáng kiến. 3 Phần thứ hai: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ. 4 1. Cơ sở lý luận của vấn đề 4 1.1. Một số khái niệm về đạo đức 4 1.2. Thế nào là học sinh cá biệt 7 1.2.1. Phân loại học sinh cá biệt 7 1.2.2. Những biểu hiện của học sinh cá biệt 7 1.2.3. Nguyên nhân 9 2. Thực trạng đạo đức học sinh ở trường THPT Hồng Quang 10 3. Một số biện pháp giáo dục HSCB trong nhà trường 12 3.1. Đối với giáo viên chủ nhiệm 12 3.1.1. Những điều nên tránh 13 3.1.2. Những điều nên làm 13 3.2. Đối với giáo viên bộ môn 17 3.3. Đối với Đoàn thanh niên 3.4. Đối với Ban đại diện cha mẹ học sinh 18 18 4. Hiệu quả của sáng kiến 19 Phần thứ ba: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 21  THPT: Trung học phổ thông HSCB: Học sinh cá biệt GVCN: Giáo viên chủ nhiệm BGD: Bộ giáo dục :   !"## Trong những năm gần đây, khi xu thế toàn cầu hoá, hội nhập với thế giới, mở ra cho nước ta những thời cơ, vận hội mới. Nền kinh tế đã có những bước phát triển vượt bậc, đời sống nhân dân được nâng lên. Công tác giáo dục đã được Đảng và Nhà nước quan tâm chăm lo hơn. Trong nhà trường, các tổ chức đoàn thể cũng có nhận thức đúng về tầm quan trọng của đạo đức và công tác giáo dục đạo đức học sinh, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao. Bên cạnh những thành tựu của ngành Giáo dục và Đào tạo như: Số học sinh học giỏi, khá, học sinh có hạnh kiểm tốt, khá ngày càng nâng lên,… đã góp phần tạo nên những thành quả quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu của Ngành:  cho đất nước. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan, đây đó, còn có những hiện tượng suy thoái về đạo đức, mờ nhạt về lý tưởng, thích chạy theo lối sống thực dụng, thậm chí những hành động phạm pháp của  đã tác động xấu trực tiếp đến học sinh. Các tệ nạn xã hội có lúc, có nơi đã xâm nhập vào trong trường học; tình trạng một số ít học sinh lún sâu vào tệ nạn xã hội, thậm chí đánh thầy, gây án, giết người, cướp của, rượu chè bê tha, cờ bạc, có lối sống tha hóa, buông thả,… số này tuy không phổ biến nhưng có xu hướng gia tăng, làm băng hoại đạo đức, tha hoá nhân cách, tác động xấu tới các giá trị đạo đức truyền thống, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác giáo dục đạo đức học sinh, đến an ninh trật tự xã hội, gây nỗi đau, và là vấn đề đáng lo ngại cho các bậc cha mẹ. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: " !" #$%"&'#$ !"( %)(* !". Nhân dân ta cũng có câu: "+,-.'/0-%1"… Các câu nói trên đều khẳng định vai trò cực kỳ quan trọng của phẩm chất đạo đức trong sự nhìn nhận, đánh giá, sự tồn tại và phát triển của mỗi người nói riêng và xã hội nói chung. Mục tiêu cơ bản của giáo dục là xây dựng một thế hệ trẻ có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ học vấn cao, có thể chất cường tráng, có tâm hồn trong sáng lành mạnh, có khả năng thích ứng và kỹ năng sống cao. Bởi vậy, bất kỳ cơ sở giáo dục nào cũng rất quan tâm về giáo dục hạnh kiểm cho học sinh. Ở nước ta,sự nghiệp giáo dục đào tạo đang được toàn Đảng toàn dân quan tâm. Vai trò của người giáo viên trong nhà trường gắn liền với hai nhiệm vụ: Vừa giảng dạy vừa làm công tác giáo dục. Mục đích là đào tạo ra những học sinh vừa có kiến thức văn hóa, vừa có nhân cách làm người. Hiện nay, trên các phương tiện thông tin báo chí, truyền hình đã lên tiếng khá nhiều về tình hình học sinh cá biệt (HSCB). Vấn đề này đã trở thành mối quan ngại của dư luận, nhất là với gia đình và nhà trường. HSCB, trường nào cũng có. HSCB không nhiều, song lại là 2 rất lớn, thậm trí là thế lực #3 đe dọa, khống chế những nhân tố tích cực dám đấu tranh bảo vệ lẽ phải ở trong lớp, trong trường. Giáo dục là khoa học nhưng cũng là nghệ thuật. Trước những vụ bạo lực học đường liên tiếp xảy ra gần đây đặt giáo viên và các nhà quản lý giáo dục trước thực tế: làm thế nào để cảm hóa và giáo dục học sinh cá biệt có hiệu quả là một vấn đề khá nan giải, phức tạp và hết sức nhạy cảm. Công việc này đã và đang trở thành một thách thức lớn với toàn xã hội nói chung và đặc biệt là ngành giáo dục nói riêng, trong đó có trường THPT Hồng Quang- Lục Yên- Yên Bái. Và điều này thì ai cũng biết: quá cứng thì dễ gãy, quá mềm thì khó uốn. Trong sự nghiệp trồng người thì học sinh cá biệt giống như cái cây không mọc thẳng. Đối với loại cây này người GVCN phải gia công nhiều hơn. Thàng công trước mắt là học sinh ra trường với học lực khá giỏi, hạnh kiểm tốt. Nhưng lâu dài, năm năm,mười năm hai mươi năm sau học sinh gặp mình còn biết gật đầu chào, biết nói một lời thăm hỏi, biết nhắc lại những sai phạm xưa kia như những gì nông nổi của một thời tuổi trẻ. Niềm vui thật sự của người GVCN là lúc đó. Khi người học sinh chưa ngoan của mình biết nhận lỗi một cách thành khẩn thì có nghĩa là biện pháp giáo dục của mình phần nào đó đã thành công. Tóm lại góp phần hình thành nhân cách học sinh- đặc biệt là học sinh cá biệt- là nhiệm vụ quan trọng của người GVCN đó không chỉ là nhiệm vụ trong một năm học, một cấp học mà là thiên chức đối với một đời người - một thế hệ. Vậy làm sao để giáo dục học sinh cá biệt có hiệu quả? Với mong muốn góp phần vào việc luận giải những vấn đề nói trên, tôi chọn đề tài: “Mt s bin php gio dc hc sinh c bit ở trưng THPT Hồng Quang” 45&6789) :;<=1 ->;:?>;:=%8::<= 1 ->;:=>;:@A $%&'&(!)*&+!,-).&/!0(&"## + Đăng kí tên SKKN: tháng 8 năm 2014 + Viết đề cương cơ bản của SKKN: Tháng 8- 2014 + Viết đề cương chi tiết của SKKN: Tháng 9 10-2014 + Điều tra khảo sát thực trạng của vấn đề nghiên cứu: Năm học 2013- 2014 và học kì I năm học 2014-2015 + Thống kê kết quả điều tra khảo sát thực trạng, phân tích nguyên nhân: Năm học 2013-2014 và học kì I năm học 2014-2015 + Viết SKKN: Tháng 11-2014 đến tháng 2-2015 1 234 567889:!;(,<!=> ?)6@0A&!&+B,>=C=D Đạo đức là tập hợp những quan điểm của một xã hội, của một tầng lớp xã hội, của một tập hợp người nhất định về thế giới, về cách sống. Nhờ đó con người điều chỉnh hành vi của mình sao cho phù hợp với lợi ích của cộng đồng xã hội. Đạo đức được xem là khái niệm về luân thường đạo lý của con người, nó thuộc về vấn đề tốt- xấu, hơn nữa xem như là đúng- sai, được sử dụng trong ba phạm vi: lương tâm con người, hệ thống phép tắc đạo đức và trừng phạt đôi lúc còn được gọi giá trị đạo đức; nó gắn với nền văn hoá, tôn giáo, chủ nghĩa nhân văn, triết học và những luật lệ của một xã hội về cách đối xử từ hệ thống này. Đạo đức thuộc hình thái ý thức xã hội là tập hợp những nguyên tắc, quy tắc nhằm điều chỉnh và đánh giá cách ứng xử của con người trong quan hệ với nhau, với xã hội, với tự nhiên trong hiện tại hoặc quá khứ cũng như tương lai chúng được thực hiện bởi niềm tin cá nhân, bởi truyền thống và sức mạnh của dư luận xã hội. Đạo đức bao gồm các phẩm chất: Lịch sự, lòng biết ơn, lòng tự trọng, tính thật thà, tính giản dị, tính tiết kiệm, tính trung thực, lòng tôn sư trọng đạo, lòng tự tin, tinh thần đoàn kết, lòng dũng cảm, lòng khoan dung, tính siêng năng, lòng tương trợ, tính liêm khiết, chí công vô tư, ý chí tự lập, biết giữ chữ tín, tính tự chủ, lý tưởng, tinh thần năng động sáng tạo, tôn trọng danh dự, về lương tâm con người. Đạo đức có thể định nghĩa theo các khía cạnh sau: Đạo đức là một hình thái ý thức xã hội, là tổng hợp các qui tắc, nguyên tắc, chuẩn mực xã hội nhờ nó con người tự giác điều chỉnh hành vi của mình sao cho phù hợp với lợi ích và hạnh phúc của con người, với tiến bộ xã hội trong quan hệ cá nhân với xã hội. Đạo đức là toàn bộ những qui tắc, chuẩn mực nhằm điều chỉnh và đánh giá cách ứng xử của con người với nhau trong quan hệ xã hội và quan hệ với tự nhiên. Đạo đức là hệ thống các qui tắc, chuẩn mực biểu hiện sự tự giác trong quan hệ con người với con người, con người với cộng đồng xã hội, với tự nhiên và với cả bản thân mình. Hạnh kiểm là phẩm chất, đạo đức biểu hiệntrong việc làm, trong đối xử với mọi người, với xã hội và thiên nhiên. Do đó, nói đến hạnh kiểm của học sinh trung học phổ thông (THPT) là nói đến phẩm chất đạo đức của học sinh thể hiện qua ý thức tổ chức kỷ luật, là sự chấp hành của học sinh về điều lệ trường trung học, và nội quy, quy chế của nhà trường; về động cơ thái độ học tập; tinh thần tập thể, tinh thần xây dựng chi đội, xây dựng lớp; tham gia các phong trào của lớp của nhà trường và các hoạt động của đội. Dù còn nhiều ý kiến khác nhau về tiêu chuẩn đánh giá xếp loại hạnh kiểm học sinh trung học hiện nay của Bộ giáo dục (BGD). Tuy nhiên, chừng nào BGD chưa thay đổi thì phải tuân thủ quy định sau: 1. Loại Tốt (T) a) Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ học sinh quy định tại Điều lệ trung học: - Kính trọng thầy giáo, cô giáo, nhân viên nhà trường: đoàn kết giúp đỡ bạn bè; phát huy truyền thống tôt đẹp của nhà trường; thực hiện đúng, đầy đủ, nghiêm túc nội quy nhà trường; chấp hành tốt các quy tắc trật tự, an toàn xã hội. - Hoàn thành nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo yêu cầu của thầy giáo, cô giáo và của nhà trường. - Rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh cá nhân, bảo vệ môi trường. - Tham gia các hoạt động tập thể của nhà trường, của lớp, của Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, giữ gìn, bảo vệ tài sản của nhà trường, giúp đỡ gia đình, tham gia công tác xã hội. b) Thực hiện đầy đủ, tích cực 4 hoạt động giáo dục quy định trong kế hoạch dạy học và hoạt động chính trị, xã hội do nhà trường tổ chức, thực hiện đúng những quy định về trật tự an toàn giao thông. c) Không vi phạm những điều cấm đối với học sinh theo quy định tại Điều lệ trường trung học: - Vô lễ, xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể của giáo viên, nhân viên nhà trường. - Gian lận trong học tập, kiểm tra và thi. - Xúc phạm danh dự, nhân phẩm của bạn, đánh nhau, gây rối trật tự, an ninh trong nhà trường và ngoài xã hội. - Đánh bạc, vận chuyển , tàng trữ và sử dụng ma tuý, vũ khí, chất nổ, chất gây cháy, các loại chất độc hại: lưu hành văn hoá phẩm đồi truỵ. - Hút thuốc lá, uống rượu, bia. d) Có thái độ tích cực đấu tranh ngăn chặn hành vi bị cấm ở trong trường và giúp bạn cùng tiến bộ. 2. Loại khá (K). a) Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ học sinh quy định tại điểm a khoản 1 của Điều này: có những vi phạm nhưng chưa đến mức bị xử lý kỷ luật, không tái phạm sau khi được giáo dục. b) Không vi phạm những điều cấm đối với học sinh quy định tại điểm c khoản 1 của Điều này, nhưng chưa có thái độ rõ ràng trước những vi phạm của bạn. 3. Loại trung bình (TB). a) Thực hiện chưa đầy đủ nhiệm vụ học sinh quy định tại điểm a khoản 1 của Điều này, được nhắc nhở và giáo dục thì có tiếp thu sửa chữa nhưng tiến bộ chậm, đôi khi còn tái phạm. b) Không vi phạm những điều cấm đối với học sinh nhưng chưa có thái độ tích cực phê phán, ngăn cản sự vi phạm, đôi khi còn đồng tình với vi phạm của bạn. 4. Loại yếu: Chưa đạt tiêu chuẩn xếp loại trung bình hoặc có một trong các khuyết điểm sau đây: a) Có sai phạm với tính chất nghiêm trọng hoặc lặp lại nhiều lần trong việc thực hiện quy định tại Khoản 1 Điều này, được giáo dục nhưng chưa sửa chữa; b) Vô lễ, xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể của giáo viên, nhân viên nhà trường; xúc phạm danh dự, nhân phẩm của bạn hoặc của người khác; c) Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi; d) Đánh nhau, gây rối trật tự, trị an trong nhà trường hoặc ngoài xã hội; vi phạm an toàn giao thông; gây thiệt hại tài sản công, tài sản của người khác. 5. Đánh giá xếp loại hạnh kiểm học sinh dựa vào kết quả của quá trình tiếp thu giáo dục và hành động thực tế theo hướng tiến bộ của học sinh. $E!-8- 6&!AF&+)G Trước hết, cần hiểu đúng khái niệm “học sinh cá biệt”. Đó là những học sinh có cá tính khác biệt so với số đông học sinh bình thường (không có nghĩa học sinh cá biệt là bất bình thường). $H!8C&1 Có nhiều đối tượng học sinh cá biệt, tuy nhiên trong khuôn khổ của bài viết, SKKN chỉ tập trung vào các trường hợp học sinh cá biệt về học tập và học sinh cá biệt về đạo đức, lối sống. $$I!'F&/9&+!;("1 Học sinh cá biệt: là những học sinh thường có sự bất thường về tính cách, không có động cơ học tập, tâm lý không ổn định. Chẳng hạn khi ở lớp học đang yên lặng làm bài tập thì em đó bỗng la lớn lên khi làm bài được, thích học thì học, không thích thì đùa giỡn, quậy phá các bạn kế bên, chọc cho bạn giỡn, nói chuyện với mình, tâm trạng thì  BC hoặc thầy cô đang giảng về vấn đề này lại hỏi vấn đề khác. Chúng ta biết rằng những học sinh được gọi là “cá biệt” thường có hoàn cảnh đặc biệt. Môi trường sống bất ổn đã làm lòng tự trọng của các em có vấn đề. Học sinh cá biệt (HSCB) là học sinh hư về đạo đức, lười nhác học tập, những trẻ loại này thường rất lười biếng, hay quay cóp trong học tập; lừa dối cha mẹ, thầy cô; dọa nạt bạn bè; lảng tránh các hoạt động tập thể; tiêu sài các khoản phí của bố mẹ cho để đóng góp với nhà trường; giả tạo chữ kí của bố mẹ trong sổ liên lạc hoặc giấy xin phép; càn quấy, ý thức tổ chức kỷ luật kém, thích DE theo kiểu con nhà đại gia giàu có tụm lại với nhau đối lập với tập thể lớp. Họ thích ăn chơi phá phách hơn là học hành tử tế; khéo léo, nhanh trí trong việc giở những trò tinh nghịch với thầy cố, bạn bè; hay xem thường, trêu ngươi, khiêu khích trước thầy cô, bạn bè nhằm thỏa mãn những nhu cầu tinh nghịch được xắp s•n trong đầu óc chúng. Có cách nói năng, ăn mặc, đi đứng hành động khác thường để gây sự chú ý. Kết quả học tập thất thường, sút kém, luôn xếp #EFG' dẫn đến chán học. Ở những học sinh này, uy tín của bố mẹ, thầy cô có thể bị thay thế bởi những kẻ cầm đầu, côn đồ hung hãn, liều lĩnh, những anh chị  nên rất dễ dàng rơi vào những cạm bẫy, sai khiến súi giục của các #'#HI JI!'F&/9&+!AF&+)K)/;(")L%!''MN1 I!'=@&)LO!'AF&+),> 8*PQF(8C&R1 + Một là những em có trí tuệ và khả năng nhận thức bình thường nhưng rất lười biếng, lêu lổng, học kiểu “tài tử” dẫn đến hổng kiến thức, hay quay cóp trong học tập. Kết quả học tập thất thường, sút kém, luôn xếp “đội sổ”, dẫn đến chán học. + Hai là những em thiểu năng về trí tuệ: Là những trẻ trông hình thức bề ngoài bình thường, hơi có vẻ như chậm chạp, có những biểu hiện thiểu năng, trong học tập thì dạy mãi, học mãi chẳng nhập tâm được gì (hay nói cách khác là thuộc diện / 60). + Ba là những em thuộc diện khuyết tật (nói ngọng hoặc không nói được, khiếm thị, khiếm thính, khiếm vận động…) dẫn dến không đủ giác quan, phương tiện để học tập bình thường như những bạn khác. I!'=@&)LO!'AF&+),>C!0&/B)L%!'Q!I!'F&/9&+!!L1 + Hay chốn học đi chơi điện tử, lừa dối cha mẹ, thầy cô, giả tạo chữ kí của bố mẹ trong sổ liên lạc hoặc giấy xin phép; + Dọa nạt bạn bè thậm chí đánh nhau; lảng tránh các hoạt động tập thể; + Tiêu sài các khoản phí của bố mẹ cho để đóng góp với nhà trường; càn quấy, ý thức tổ chức kỷ luật kém, thích DE theo kiểu con nhà đại gia giàu có. Thích ăn chơi phá phách hơn là học hành tử tế thậm chí còn có cả ăn cắp, ăn trộm, B J0K tài sản không chỉ của mình mà còn lừa  L của bạn; + Khéo léo, nhanh trí trong việc giở những trò tinh nghịch với thầy cô, bạn bè; Hay xem thường, trêu ngươi, khiêu khích trước thầy cô, bạn bè nhằm thỏa mãn những nhu cầu tinh nghịch được xắp s•n trong đầu óc chúng. Có cách nói năng, ăn mặc, đi đứng hành động khác thường để gây sự chú ý; + Có biểu hiện thích yêu đương, phân tán tư tưởng, thích diện, hay cãi lí với bố mẹ và thầy cô; s•n sàng bỏ học đi chơi cùng bạn… + Nghiện chơi game, điện tử, facebook đến mức quên cả giờ học, trốn học, quên ăn… $S'9TU!!H! [...]... làm gương cho con cháu - Cha mẹ, ông bà cần phải quan tâm đến con cháu nhiều hơn từ tâm tư, nguyện vọng đến việc học và hãy bỏ tư tưởng phó mặc con mình cho nhà trường Trên đây là Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp giáo dục học sinh cá biệt ở trường THPT Hồng Quang của tôi Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn đồng nghiệp để sáng kiến được hoàn thiện hơn Tôi xin chân thành cảm... học và cuối cùng nảy sinh bỏ học 2 Thực trạng đạo đức học sinh trường THPT Hồng Quang Nằm trên địa bàn thôn 7- xã Động Quan- Huyện Lục Yên- Tỉnh Yên Bái (Ven quốc lộ 70), trường THPT Hồng Quang đón nhận các em học sinh đa số là con em các dân tộc thiểu số đóng trên địa bàn xã và các xã ven sông trong huyện Lục Yên Năm học 2013-2014, theo thống kê đầu năm, nhà trường có số học sinh cá biệt là 16 em,... ạt chưa hỏi han lý do gì hết mà đã la mắng học sinh cho dù học sinh đó vi phạm nhẹ, như vậy sẽ mất hiệu quả giáo dục bởi vì đấy là những học sinh cá biệt, tính tình ương ngạnh, tâm lý bất cần, học hay không đối với bản thân học sinh không quan trọng mà học sinh vào lớp là chỉ được "lãnh lương” hàng ngày, không phải làm những việc nặng nhọc bằng tay chân ở nhà 3.1.2.3 Biết chấp nhận và yêu thương Frank... tác quản lý nề nếp học sinh trong các buổi đầu giờ, giữa giờ và tan ca Có mặt ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm có thể xảy ra đối với học sinh Thành lập các đội Thanh niên cờ đỏ nhằm đôn đốc nhắc nhở các trường hợp hoạc sinh vi phạm, theo dõi các lượt vi phạm của học sinh các lớp trừ điểm, đánh vào thi đua… Thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, các buổi sinh hoạt tập thể, các hoạt... Phân loại: Học sinh cá biệt về học tập hay học sinh cá biệt về đạo đức, lối sống + Tìm hiểu nguyên nhân Tìm hiểu sở trường, tính cách, hoàn cảnh của HS Chúng ta nên tìm hiểu hoàn cảnh gia đình học sinh đó như: thu nhập hàng ngày của gia đình, quan hệ giữa các thành viên trong gia đình như thế nào? Có êm ấm hạnh phúc hay không? Có nhiều ý kiến bất đồng hay không mục đích là để hiểu rõ học sinh này + Lựa... phạm “không cần dùng búa để mổ một con gà” - Một điều tối kỵ đối với học sinh cá biệt, đó là không được đánh học sinh- dù chỉ là một cái tát tay Bởi theo lời giáo sư Nguyễn Cảnh Toàn, thì “Quả đấm không phải là khoa học” - Không bỏ mặc và phủ nhận những chuyển biến của học sinh cá biệt Những thay đổi theo chiều hướng tích cực của học sinh- dù nhỏ cũng đáng trân trọng và phải ghi nhận 3.1.2 Những điều... điểm thưởng , các em dần phát hiện ra giá trị của bản thân, cảm thấy mình hữu ích và được việc Thế là tinh thần học tập được nhân lên, tạo ra sự tương tác và cộng hưởng đối với tập thể lớp, từng bước hòa mình vào tập thể, góp phần đưa tập thể lớp tyheem nhiều tiến bộ Giáo viên nên thường xuyên trò chuyện, quan tâm, gần gũi, nhắc nhở, động viên học sinh học tập, có thái độ thân thiện với học sinh Tạo... Thiếu sự quan tâm hay quá tin tưởng, chiều chuộng của gia đình; những éo le trong cuộc sống gia đình ảnh hưởng rất lớn đến sự hư đốn, hay nói một cách khác là đạo đức học sinh yếu kém - Từ xã hội: Thực trạng những mặt xấu của xã hội; Trong điều kiện xã hội hiện nay từng giờ từng ngày những cám dỗ, ảnh hưởng tiêu cực của xã hội dội vào nhà trường và tác động đến học sinh - Từ nhà trường: + Nhà trường... mình, hãy chú ý đến mọi đối tượng học sinh, đặc biệt là học sinh cá biệt, học sinh yếu, kém, học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn để tận tình giúp đỡ các em, giúp cho các em tiếp thu tốt nhất kiến thức mà mình đã truyền đạt Tích cực nâng cao chất lượng tiết dạy, chú ý ứng dụng công nghệ thông tin một cách có hiệu quả để kích thích sự ham học, hứng thú của học sinh đối với tiết học, chú trọng việc... như sau: SL Học lực Khá SL % 39 9 23 Hạnh kiểm TB Yếu Tốt Khá TB SL % SL % SL % SL % SL % 27 69,2 3 7,8 18 46,1 17 43,5 3 7,8 Yếu SL % 1 2,6 Trong đó: - 03 học sinh có lực học yếu đều thuộc đối tượng HSCB về học tập - 03 học sinh có Hạnh kiểm TB và 1 em hạnh kiểm Yếu đều thuộc đối tượng học sinh cá biệt về đạo đức, lối sống Trước thực trạng đó, tôi đã áp dụng một số biện pháp giáo dục học sinh cá biệt . giáo dục học sinh cá biệt có hiệu quả? Với mong muốn góp phần vào việc luận giải những vấn đề nói trên, tôi chọn đề tài: “Mt s bin php gio dc hc sinh c bit ở trưng THPT Hồng Quang 45&6789). Những biểu hiện của học sinh cá biệt 7 1.2.3. Nguyên nhân 9 2. Thực trạng đạo đức học sinh ở trường THPT Hồng Quang 10 3. Một số biện pháp giáo dục HSCB trong nhà trường 12 3.1. Đối với giáo viên. gũi, nhắc nhở, động viên học sinh học tập, có thái độ thân thiện với học sinh. Tạo cho học sinh nhìn mình là cảm thấy gần gũi, chứ không phải gặp mình là sợ la, sợ bị mắng khiến cho học sinh sẽ có
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số biện pháp giáo dục học sinh cá biệt ở trường THPT Hồng Quang, SKKN Một số biện pháp giáo dục học sinh cá biệt ở trường THPT Hồng Quang, SKKN Một số biện pháp giáo dục học sinh cá biệt ở trường THPT Hồng Quang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay