SKKN một vài KINH NGHIỆM để NÂNG CAO HIỆU QUẢ một TIẾT dạy học môn địa lý 8 THEO PHƯƠNG PHÁP đổi mới

SKKN: Một vài kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả một tiết dạy - học môn Địa 8 theo phương pháp đổi mới

SKKN: Một vài kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả một tiết dạy - học môn Địa lý 8 theo phương pháp đổi mới
... sinh giáo viên, rút số kinh nghiệm sau: III Một số kinh nghiệm để nâng cao hiệu dạy - học tiết Địa * Đối với giáo viên: Để dạy tốt tiết học Địa theo phương pháp đổi cần quán triệt tất khâu, ... KẾT QUẢ Qua trình áp dụng kinh nghiệm dạy học theo phương pháp vào tiết học Địa năm học 201 0-2 011, nhận thấy sau - Về tâm lý: Đã bước tạo hứng thú, khơi dậy lòng say mê học tập môn Địa học ... đạt hiệu cao Để dạy tốt tiết học Địa theo phương pháp đổi - rèn luyện kỹ địa không lớp mà cần phải lớp đầu cấp tiến hành liên tục, thông suốt lớp, phải gây phong trào dạy- học lôi tất học...
 • 26
 • 425
 • 0

skkn một vài kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả một tiết dạy -học môn địa 8 theo phương pháp đổi mới

skkn một vài kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả một tiết dạy -học môn địa lý 8 theo phương pháp đổi mới
... Gii % 18, 6 Khỏ 16 % 37,2 TB 16 % 37,2 Yu % 7,0 V/ BI HC KINH NGHIM Qua quỏ trỡnh tỡm tũi, nghiờn cu dy hc theo phng phỏp i mi mụn a núi chung v mt tit dy a núi riờng tụi rỳt c bi hc kinh ... Qua quỏ trỡnh ỏp dng kinh nghim dy hc theo phng phỏp mi vo mt tit hc a nm hc 2006-2007, tụi nhn thy nh sau - V tõm lý: ó tng bc to c s hng thỳ, dy lũng say mờ hc mụn a hc sinh Chớnh vỡ ... ca hc sinh v giỏo viờn, tụi ó rỳt c mt s kinh nghim nh sau III Mt s kinh nghim nõng cao hiu qu dy - hc mt tit a i vi giỏo viờn: dy tt mt tit hc a lớ theo phng phỏp i mi cn c quỏn trit tt...
 • 22
 • 322
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm –một tiết dạy học môn địa 8 theo phương pháp đổi mới

Sáng kiến kinh nghiệm –một tiết dạy học môn địa lý 8 theo phương pháp đổi mới
... Bài học kinh nghiệm Qua trình tìm tòi, nghiên cứu dạy học theo phơng pháp đổi môn Địa nói chung tiết dạy Địa nói riêng rút đợc học kinh nghiệm nh sau : Lê Quốc Liệu Giáo viên Trờng trung học ... sinh giáo viên, rút đợc số kinh nghiệm nh sau III Một số kinh nghiệm để nâng cao hiệu dạy - học tiết Địa Đối với giáo viên: Để dạy tốt tiết học Địa theo phơng pháp đổi cần đợc quán triệt tất ... phơng pháp vào tiết học Địa năm học 2006-2007, nhận thấy nh sau - Về tâm lý: Đã bớc tạo đợc hứng thú, khơi dậy lòng say mê học tập môn Địa học sinh Chính mà em không xem nhẹ môn học - Về kiến...
 • 12
 • 179
 • 0

sáng kiến kinh nghiệm một vài kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả

sáng kiến kinh nghiệm một vài kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả
... Trường THCS Lý Tự Trọng Sáng kiến kinh nghiệm Từ việc nắm thực trạng dạy học môn Địa lí học sinh giáo viên, rút số kinh nghiệm sau: III Một số kinh nghiệm để nâng cao hiệu dạy - học tiết Địa ... Người thực hiện: Nguyễn Hồng Tuyên 15 Trường THCS Lý Tự Trọng Sáng kiến kinh nghiệm - Cơ sở thực tiễn - Một số kinh nghiệm để nâng cao hiệu giảng dạy… - Nhóm phương pháp - Bài soạn minh hoạ: 10 ... viên tham gia Kinh nghiệm để dạy tốt tiết học Địa lý theo phương pháp đổi chưa phải tất kinh nghiệm quan trọng người giáo viên Qua trình rèn luyện tích luỹ kinh nghiệm trình chiếm lĩnh kiến thức...
 • 30
 • 200
 • 0

một vài kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả một tiết dạy - học môn địa 8

một vài kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả một tiết dạy - học môn địa lý 8
... Địa học sinh giáo viên, rút số kinh nghiệm sau: III Một số kinh nghiệm để nâng cao hiệu dạy - học tiết Địa * Đối với giáo viên: Để dạy tốt tiết học Địa lí theo phương pháp đổi cần quán triệt ... 15 Trường THCS Tự Trọng Sáng kiến kinh nghiệm V/ KẾT QUẢ Qua trình áp dụng kinh nghiệm dạy học theo phương pháp vào tiết học Địa năm học 201 0-2 011, nhận thấy sau - Về tâm lý: Đã bước tạo ... đạt hiệu cao Để dạy tốt tiết học Địa theo phương pháp đổi - rèn luyện kỹ địa không lớp mà cần phải lớp đầu cấp tiến hành liên tục, thông suốt lớp, phải gây phong trào dạy- học lôi tất học...
 • 17
 • 704
 • 5

SKKN một số kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả khi dạy học bài Vệ Sinh Mắt – chương trình Sinh học 8 THCS

SKKN một số kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả khi dạy học bài Vệ Sinh Mắt – chương trình Sinh học 8 THCS
... trình dạy học Khi chưa áp dụng sáng kiến này, đề kiểm tra chất luợng học kỳ II môn Sinh học lớp –trường THCS Cán Khê, có câu hỏi: Em trình bày nguyên nhân, cách khắc phục tật mắt học chương trình ... học với khối lượng thông tin chọn lọc, phong phú có chất lượng cao; giúp việc học tập học sinh diễn sinh động hấp dẫn, dễ tiếp thu giúp giáo viên có điều kiện để dạy học phân hóa, nhằm nâng cao ... bày nguyên nhân, cách khắc phục tật mắt học chương trình sinh học Các biện pháp để tránh cận thị (2,5 điểm) 9 Số học sinh tham gia kiểm tra là: 72 - Có 62 em (86 ,1%) đạt điểm tối đa - Có 10 em...
 • 10
 • 150
 • 0

SKKN kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả khi dạy học bài Vệ Sinh Mắt – chương trình Sinh học 8 THCS

SKKN kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả khi dạy học bài Vệ Sinh Mắt – chương trình Sinh học 8 THCS
... trình dạy học Khi chưa áp dụng sáng kiến này, đề kiểm tra chất luợng học kỳ II môn Sinh học lớp –trường THCS Cán Khê, có câu hỏi: Em trình bày nguyên nhân, cách khắc phục tật mắt học chương trình ... học lớp –trường THCS Cán Khê năm học 2012 - 2013, có câu hỏi: Em trình bày nguyên nhân, cách khắc phục tật mắt học chương trình sinh học Các biện pháp để tránh cận thị (2,5 điểm) Số học sinh tham ... việc học tập học sinh diễn sinh động hấp dẫn, dễ tiếp thu giúp giáo viên có điều kiện để dạy học phân hóa, nhằm nâng cao tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh ” (Modul THCS 22 Tài liệu bồi...
 • 7
 • 73
 • 0

Một số kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả giờ HĐNGLL

Một số kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả giờ HĐNGLL
... thiếu kỹ có từ tiết HĐNGLL Trên sở lý luận quan trọng từ thực tế giảng dạy môn học trường THCS Cao Thịnh Tôi xin mạnh dạn đưa số kinh nghiệm nhằm mong muốn góp phần nâng cao hiệu môn học học sinh ... trường THCS Cao Thịnh, xin đưa số kinh nghiệm sau: Trước hết muốn có tiết học HĐNGLL thành công hiệu giáo viên phải xem xét lại quan điểm tiết học Từ có điều chỉnh hợp lý đề giảng dạy tiết HĐNGLL ... đỡ đồng nghiệp giáo viên có kinh nghiệm lâu năm Dựa vào sở lý luận thực trạng vấn đề cụ thể, để đề giải pháp cụ thể giải vấn đề Trong đề tài đưa số kinh nghiệm rút từ HĐNGLL B - GIẢI QUYẾT VẤN...
 • 6
 • 190
 • 0

Một vài kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác chỉ đạo bồi dưỡng học viên giỏi ở trung tâm GDTX định quán

Một vài kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác chỉ đạo bồi dưỡng học viên giỏi ở trung tâm GDTX định quán
... nâng cao hiệu công tác đạo hoạt động tổ chuyên môn Trung tâm GDTX Người thực hiện: Võ Thị Mười Một vài kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu công tác đạo bồi dưỡng học viên giỏi Trung tâm GDTX Định Quán ... Võ Thị Mười 11 Một vài kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu công tác đạo bồi dưỡng học viên giỏi Trung tâm GDTX Định Quán Động viên em đội nên học tập kinh nghiệm lẫn Khuyến khích học viên rèn luyện ... cầm pháttay phầnthưởng thưởngcho chohọc GVBDHVG viên giỏi cấp tỉnh Một vài kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu công tác đạo bồi dưỡng học viên giỏi Trung tâm GDTX Định Quán Phát thưởng PGĐ phụ trách...
 • 17
 • 49
 • 0

Bài học kinh nghiệm đề nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của ngân hàng thương mại

Bài học kinh nghiệm đề nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của ngân hàng thương mại
... cứu, đầu t vốn thông thờng, kết hợp với hoạt động môi giới 1.3 Nâng cao hiệu sử dụng vốn ngân hàng thơng mại 1.3.1 Quan niệm vốn v hiệu sử dụng vốn Phạm trù hiệu v hiệu sử dụng vốn đợc sử dụng phổ ... Kinh nghiệm nâng cao hiệu sử dụng vốn số Ngân h ng thơng mại giới áp dụng v o Việt Nam 53 1.4.2 Một số kinh nghiệm quản lý ngân h ng Ngân h ng thơng mại số nớc vận dụng cho Ngân h ng thơng mại ... phản ảnh v đánh giá hiệu sử dụng vốn 32 1.3.4 Các nhân tố ảnh hởng tới hiệu sử dụng vốn 45 1.4 B i học kinh nghiệm nâng cao hiệu sử dụng vốn số ngân h ng thơng mại giới áp dụng v o Việt Nam...
 • 206
 • 968
 • 11

kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả khi dạy học bài vệ sinh mắt – chương trình sinh học 8 THCS

kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả khi dạy học bài vệ sinh mắt – chương trình sinh học 8 THCS
... trình dạy học Khi chưa áp dụng sáng kiến này, đề kiểm tra chất luợng học kỳ II môn Sinh học lớp –trường THCS Cán Khê, có câu hỏi: Em trình bày nguyên nhân, cách khắc phục tật mắt học chương trình ... học lớp –trường THCS Cán Khê năm học 2012 - 2013, có câu hỏi: Em trình bày nguyên nhân, cách khắc phục tật mắt học chương trình sinh học Các biện pháp để tránh cận thị (2,5 điểm) 9 Số học sinh tham ... học với khối lượng thông tin chọn lọc, phong phú có chất lượng cao; giúp việc học tập học sinh diễn sinh động hấp dẫn, dễ tiếp thu giúp giáo viên có điều kiện để dạy học phân hóa, nhằm nâng cao...
 • 10
 • 208
 • 0

sáng kiến kinh nghiệm kinh nghiệm để nâng cao chất lượng khi giảng dạy bộ môn  m nhạc

sáng kiến kinh nghiệm kinh nghiệm để nâng cao chất lượng khi giảng dạy bộ môn  m nhạc
... sáng kiến kinh nghi m thân với hiểu biết hạn chế, m nh dạn đa số hình thức tổ chức cho trẻ l m quen với m nhạc Tôi mong qua sáng kiến kinh nghi m đợc cán Chuyên m n phòng giáo duc, Ban gi m hiệu ... triển m t " Đức, trí, thể, m " Nội dung giáo dục m nhạc nhà trẻ là: Nghe hát nghe m số dụng cụ m nhạc Tuy nhiên nghe hát thực lần dạy Vì thân cần n m vững yêu cầu lần dạy để đạt kết cao Trên sáng ... hoạt, sáng tạo - Đầu t đầy đủ đồ dùng phục vụ cho tiết dạy - Tự học tập tích cực tham gia lớp bồi dỡng, nghiệp vụ để nâng cao chất lợng dạy học - N m bắt tình hình cụ thể nh m lớp để xây dựng...
 • 29
 • 221
 • 0

Đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phòng học môn vật trường THPT áp dụng dạy học phần '' quang hình học'' vật lớp 11 THPT chương trình chuẩn

Đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phòng học môn vật lý trường THPT áp dụng dạy học phần '' quang hình học'' vật lý lớp 11 THPT chương trình chuẩn
... dng dy hc phn "Quang hỡnh hc" Vt lp 11 THPT 2.3 p dng dy hc phn Quang hỡnh hc Vt 11 THPT chng trỡnh chun 2.3.1 V trớ v c im phn Quang hỡnh hc Vt 11 THPT chng trỡnh chun Phn Quang hỡnh hc ... Bộ giáo dục đào tạo .1 Luận văn thạc sĩ giáo dục học Chuyên ngành: luận phơng pháp dạy học vật .1 -2- M U chn ti Cỏch mng khoa hc k thut l yu t quan trng bc nht ... chng: Chng C s lun v c s thc tin v phũng hc b mụn Vt cỏc trng THPT (23 trang) Chng xut mt s gii phỏp nõng cao hiu qu PHBM Vt p dng dy hc phn Quang hỡnh hc Vt lp 11 THPT chng trỡnh...
 • 76
 • 275
 • 0

skkn một số biện pháp nâng cao hiệu quả trong tiết dạy lịch sử địa phương lớp 12 trường THCS THPT hà trung

skkn một số biện pháp nâng cao hiệu quả trong tiết dạy lịch sử địa phương lớp 12 trường THCS THPT hà trung
... cho tiết dạy lịch sử địa phương tốt hơn, có ý nghĩa hơn, tạo hứng thú cho học sinh nhiều Tôi vận dụng số biện pháp sau: III Một số biện pháp nâng cao hiệu tiết dạy lịch sử địa phương lớp 12 trường ... lịch sử địa phương giáo viên cần phải tìm tòi giải pháp tối ưu trình giảng dạy để nâng cao hiệu cho tiết học Đó lý mà chọn nội dung Một số biện pháp nâng cao hiệu tiết dạy lịch sử địa phương lớp ... giảng dạy lịch sử địa phương trường phổ thông Trong suốt trình giảng dạy, thân đúc rút số kinh nghiệm số giải pháp để nâng cao hiệu việc giảng dạy lịch sử địa phương huyện nhà II Thực trạng việc dạy...
 • 17
 • 119
 • 0

Một số giải pháp quản nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động dạy học môn ngữ văn ở các trường trung học cơ sở của huyện quỳnh lưu, tỉnh nghệ an luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động dạy học môn ngữ văn ở các trường trung học cơ sở của huyện quỳnh lưu, tỉnh nghệ an luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục
... lượng dạy học hiệu quản hoạt động dạy học hoạt động dạy học môn Ngữ văn trường THCS huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An - Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quản hoạt động dạy học môn Ngữ văn bậc ... hoạt động dạy học môn Ngữ văn trường THCS huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An - Chương 3: Một số giải pháp quản nhằm nâng cao hiệu hoạt động dạy học môn Ngữ văn trường THCS huyện Quỳnh Lưu, tỉnh ... trạng quản hoạt động dạy học môn Ngữ văn trường THCS huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An - Đề xuất số giải pháp quản nhằm nâng cao hiệu hoạt động dạy học môn Ngữ văn trường THCS huyện Quỳnh Lưu, tỉnh...
 • 107
 • 267
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài học kinh nghiệm đề nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệpthường xuyên tự bồi dưỡng đổi mới phương pháp học hỏi kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả giáo dục hòa nhập cho người khuyết tậtsáng kiến kinh nghiệm sử dụng có hiệu quả đồ dùng dạy học môn toán các lớp 1 2 3đề tài một vài kinh nghiệm sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học môn mĩ thuật bậc tiểu học pptsáng kiến kinh nghiệm tiểu học nâng cao hiệu quả cho tiết dạy tập đọc lớp 2su dung thi nghiem neu van de nang cao hieu qua hoa 11 dai hoc vinhsáng kiến kinh nghiệm sử dụng có hiệu quả đồ dùng dạy học các lớp 1 2 3các giải pháp nâng cao kết quả của công tác định giá cổ phiếu theo phương pháp dcf tại việt nambiện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động dạy học gắn với doanh nghiệpnâng coa hiệu quả chất lượng dạy học môn toán 2 qua buổi 2một số giải pháp để nâng cao hiệu quả kinh tế đất sử dụng cây hàng nămmột số giải pháp để nâng cao hiệu quả kinh tế đất sử dụng cây hàng năm tại xã thuận hàmột số giải pháp tài chính chủ yếu để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệpmột số biện pháp giải pháp tài chính để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệpmột số giải pháp và kiến nghị để nâng cao hiệu quả kinh của công ty masimex trong những năm tớiPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưbài tập Vat ly nguyen tuBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học