Bài tập quản trị tài chính tóm tắt lý thuyết, bài tập và bài giải mẫu hồ tấn tuyến

Bài tập quản trị tài chính tóm tắt thuyết, bài tập bài giải mẫu hồ tấn tuyến

Bài tập quản trị tài chính tóm tắt lý thuyết, bài tập và bài giải mẫu hồ tấn tuyến
... biên: ThS HỔ TẤN TUYẾN ٠PGS TS LÊ ĐỨC TỒN Ố ỉ' tập Qn tr| Tài (Tóm tắt thuyết, tập giải mẫu) ĨRƯƠN6DẠ1 HỌCHHAĨf;AN6 ĩ Hư ٠ ì I Ế‫؛‬ ‫ ?؛‬y v]ifí ٠ / / ị٠,-) i NHÀ XUẤT BẢN THƠNG TIN VÀ TRUYỀN ... chi phí mà thực nhiềụ nhiệm vụ tài quan trọng hoạch định tài ' Bài tập Quản trị tài Trên sở kế hoạch tài cẩu tổ chức phận tài doanh nghiệp, nhà quản trị tài phân cơng cơng việc cho cá nhân, ... I: Tổng quan Qn trị tài doanh nghiệp tương lai Khơng vậy, phân tích tài giúp nhà quản trị tài đánh giá định tài nhận diện rủi ro cơng tác quản trị tài doanh nghiệp Phân tích tài tiền đề cho q...
 • 184
 • 296
 • 0

Bài tập cá nhân môn quản trị tài chính tóm tắt giải bài tập chương 6 ngân sách đầu tư

Bài tập cá nhân môn quản trị tài chính tóm tắt và giải bài tập chương 6 ngân sách đầu tư
... 43,8 - 69 ,66 - 63 ,25 - 75,91 - 67 ,66 - 64 - 64 ,7 - 300 - 375 - 23 ,68 - 25,8 - 23 - 21, 76 - 93,34 - 84,75 - 90 ,66 - 85, 76 101,71 62 .5 62 .5 62 .5 62 .5 62 .5 - 86, 7 - 30,84 - 22,25 - 39,21 - 28, 16 - ... 700,00 560 ,00 0,73 409,47 Năm 60 00 67 50 7500 67 50 Năm 60 00 67 50 7500 67 50 67 50 0.8 264 462 81 5,578.51 67 50 0.751314801 5,071.37 Năm 67 50 18000 765 0 Năm 67 50 18000 765 0 765 0 0.8 264 462 81 6, 322.31 765 0 ... 4,884 4,884 4,884 1 ,6 6,484 1 ,6 6,484 1 ,6 6,484 … … 1 ,6 6,484 1 ,6 6,484 1 ,6 6,484 15 động tăng thêm III Dòng ngân quỹ cuối năm - Giá trị lý ròng tài sản - Ngân quỹ năm cuối IV Tổng ngân quỹ ròng hàng...
 • 31
 • 584
 • 1

Bài giảng quản trị tài chính chương IX thuyết cơ cấu vốn

Bài giảng quản trị tài chính chương IX lý thuyết cơ cấu vốn
... (vốn chủ sở hữu x chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu)) EVA = (vốn chủ sở hữu) (ROE –Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu) Khái niệm • • cấu vốn: tỷ trọng tương đối vốn chủ sở hữu nợ vay tổng nguồn vốn ... tài huy động thêm nợ VL có thuế khơng có chi phí Giá trị DN khốn khó tài PV (chi phí khốn khó t/c) VL có thuế có chi phí khốn khó tài PV (lá chắn thuế) VU Tỷ lệ nợ /vốn CSH cấu vốn tối ưu ... cấu vốn, phí vốn rL (=rU) độc lập với cấu vốn rL = ru = FCF/VL = FCF/VU Chi phí vốn bình qn trọng số: rU = rL = rDD/(D + E) + rEE/(D + E)  rE = rU + (rU – rD)*(D/E) • • rU rD khơng đổi cấu vốn...
 • 29
 • 198
 • 0

Tài liệu TÓM TẮT THUYẾT BÀI TẬP PHẦN DIODE MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ doc

Tài liệu TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN DIODE MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ doc
... thức) điện trở AC gần diode điểm tập 1-1 (bỏ qua điện trở bulk) ĐS 260 Ω; 7,43 Ω 1-4 Một diode có dòng điện 440 nA chạy từ cathode sang anode phân cực ngược với điện áp 8V Tìm điện trở DC diode? ... trở AC diode thay đổi điện áp diode từ 0,68 V lên 0,69 V? Hình 1-15 (Bài tập 1-5) ĐS (a) 36,20 Ω; 24,01 Ω (b) 1,005 Ω 1-6 Cho mạch hình 1-16 Xác định điện áp rơi diode điện trở DC? Biết điện trở ... diode 0,1 mA Làm lại với điện áp diode 0,64 V Diode silicon hay germanium? Trang 6/9 Hình 1-14 (Bài tập 1-1) ĐS ≈320 Ω; ≈16 Ω; silicon 1-2 Xác định điện trở DC diode điểm tập 1-1 ĐS 5,4 kΩ; 183...
 • 9
 • 1,699
 • 54

Bài giảng quản trị tài chính chương IV dự toán tiền mặt báo cáo dòng tiền

Bài giảng quản trị tài chính chương IV dự toán tiền mặt và báo cáo dòng tiền
... thành báo cáo dòng tiền • 1.Hình thức báo cáo dòng tiền • 2.Hai phương pháp lập báo cáo dòng tiền • 3.Một ví dụ đơn giản www.ask.edu.vn 34 Lập báo cáo dòng tiền • Về hình thức, báo cáo dòng tiền ... tin đáng ý www.ask.edu.vn 14 LẬP NGÂN SÁCH TIỀN MẶT • Chuẩn bị ngân sách tiền mặt: Dòng tiền thu vào – Dòng tiền chi • Có nhiều cách lập ngân sách tiền mặt cho quý: – Nhiều doanh nghiệp lớn triển ... phải thu trước thành tiền mặt Dòng tiền vào từ việc thu khoản phải thu www.ask.edu.vn 16 LẬP NGÂN SÁCH TIỀN MẶT • Để dự đoán số tiền công ty thu từ khoản phải thu phải dự báo doanh thu sách tín...
 • 45
 • 1,405
 • 0

luận văn quản trị tài chính Hoàn thiện kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Công ty Than Hòn Gai - TKV.

luận văn quản trị tài chính Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Than Hòn Gai - TKV.
... Hòn Gai - TKV Em tìm hiểu đề tài : Hoàn thiện kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty Than Hòn Gai - TKV” Mục đích chuyên đề vận dụng lý thuyết kế toán tiền lương khoản trích theo lương ... luận chung công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương Chương II: Thực trạng công tác kế toán Công ty Than Hòn Gai TKV nội dung chuyên đề: “ Kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ... KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 1.1.Sự cần thiết phải quản kế toán tiền lương khoản trích theo lương 1.1.1.Vai trò chất tiền lương khoản trích theo lương 1.1.1.1.Vai trò tiền...
 • 88
 • 140
 • 0

luận văn quản trị tài chính Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Thanh Hùng

luận văn quản trị tài chính Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Thanh Hùng
... Đề XUấT GóP PHầN HOàN THIệN CÔNG TáC Kế TOáN CHI PHí SảN XUấT TíNH GIá THàNH SảN PHẩM TạI CÔNG TY 3.1 số ý kiến nhận xét công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty 3.1.1 ... định sau kết thúc trình sản xuất sản phẩm sở chi phí phát sinh trình sản xuất sản phẩm Đối tợng kế toán chi phí sản xuất đối tợng giá thành sản phẩm 2.1 Đối tợng kế toán chi phí sản xuất * Khái ... tế công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính gía thành sản phẩm công ty TNHH Thanh Hùng 2.1 tổng quan công ty 2.1.1 lịch sử hình thành trình phát triển -tên công ty: công ty TNHH Thanh Hùng...
 • 45
 • 81
 • 0

Tài liệu Tom tat ly thuyet GT (2)

Tài liệu Tom tat ly thuyet GT (2)
... Luật III Công thức cộng: sin(a± b) = sina.cosb ± cosa.sinb (1) cos(a± b) = cosa.cosb  sina.sinb (2) tga ± tgb tg(a± b) = (3) tga.tgb điều kiện a b công thức (3) xem có đủ IV Công thức nhân:...
 • 10
 • 267
 • 1

Tài liệu Tóm tắt thuyết hóa vô cơ 12 doc

Tài liệu Tóm tắt lý thuyết hóa vô cơ 12 doc
... lo i: 1./ Ăn mòn hóa h c: q trình oxi hóa - kh , electron c a kim lo i đư c chuy n tr c ti p đ n ch t mơi trư ng 2./ Ăn mòn n hóa h c: a./ Khái ni m: ăn mòn n hóa q trình oxi hóa – kh , kim lo ... c dương b./ ch : + C c âm: kim lo i có tính kh m nh b oxi hóa + C c dương: kim lo i có tính kh y u III./ Ch ng ăn mòn kim lo i: a./ Phương pháp b o v b m t: b./ Phương pháp n hóa: N i kim ... H2SO4 Làm đ c SO2 + Ca(OH)2 → CaSO3↓ + H2O Q tím m Hóa xanh khí HCl T o khói tr ng nư c vơi Làm đ c q tím m Hóa h ng khơng trì s cháy Q tím m Hóa h ng O2 Cl2 SO2 K t t a vàng FeCl3 KMnO4 - PbCl2...
 • 9
 • 17,212
 • 786

Tài liệu Tóm tắt thuyết: Động lực học vật rắn ppt

Tài liệu Tóm tắt lý thuyết: Động lực học vật rắn ppt
... tính vật rắn trục quay xác định? A Mơmen qn tính vật rắn đặc trưng cho mức qn tính vật chuyển động quay GV: Kha Vĩnh Huy Trường THPT Mỹ Xun Chương I: Động lực học vật rắn B Mơmen qn tính vật rắn ... I: Động lực học vật rắn r r r * Gia tốc tồn phần a = a n + at a = an + at2 uu r at γ r = Góc α hợp a an : tan α = an ω r r uu Lưu ý: Vật rắn quay at = ⇒ a = an Phương trình động lực học vật rắn ... Động lực học vật rắn Câu 25: (Đề thi TNPT-PB lần 2007) Một vật rắn quay quanh trục cố định qua vật, điểm xác định vật rắn cách trục quay khoảng r ≠ có độ lớn vận tốc dài số Tính chất chuyển động...
 • 9
 • 1,332
 • 71

Tài liệu TÓM TẮT THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG potx

Tài liệu TÓM TẮT LÝ THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG potx
... Uh Cu 1: xác định giới hạn lượng tử ánh sáng ứng với quang phổ ánh sáng nhìn thấy ( 0,  m    0, 76  m ) Cu 2: Động electron nguyên tử hiđrô thay đổi lượng nguyên tử phát phôtôn có bước sóng ... đổi cường độ ánh sáng tới hay thay đổi bước sóng ánh sáng tới? Khi giữ nguyên bước sóng ánh sáng tới tăng cường độ ánh sáng tới cĩ ảnh hưởng gì? Cu 2: Một điện cực phẳng nhôm rọi xạ tử ngoại có ... triệt tiu Cu 10: Áp dụng định luật bảo toàn động lượng định luật bảo toàn lượng CMR electron tự hấp thụ hay xạ lượng tử ánh sáng Cu 11: Cho ánh sáng có bước sóng nhỏ bước sóng giới hạn quang điện...
 • 6
 • 577
 • 6

Tài liệu Tóm tắt thuyết hoá học vô cơ 10 Chương 1 : NGUYÊN TỬ doc

Tài liệu Tóm tắt lý thuyết hoá học vô cơ 10 Chương 1 : NGUYÊN TỬ doc
... thức hố học 10 Năm học 2 010 - 2 011 Trang Tóm tắt thuyết hoá học 10 -Cách xác định nguyên tố s, p, d, f: + Nguyên tố s : có electron cuối điền vào phân lớp s Na, Z =11 , 1s22s22p63s1 +Nguyên ... kiến thức hố học 10 Năm học 2 010 - 2 011 Trang Tóm tắt thuyết hoá học 10 1. Sự chuyển động electron nguyên t : -Các electron chuyển động nhanh khu vực xung quanh hạt nhân nguyên tử không theo ... nhân nguyên tử nguyên tố đƣợc gọi số hiệu nguyên tử nguyên tố (Z) 3.Kí hiệu nguyên tử Số khối A Z X Số hiệu nguyên tử Ví dụ : 23 11 Na Cho biết nguyên tử nguyên tố natri có Z =11 , 11 p, 11 e 12 n...
 • 6
 • 1,924
 • 56

Tài liệu Tóm tắt thuyết phương pháp giải toán lớp 12

Tài liệu Tóm tắt lý thuyết và phương pháp giải toán lớp 12
... TRƯỜNG THPT NGƠ GIA TỰ  LÍ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TỐN 12 PHƯƠNG TRÌNH MŨ Phương pháp đưa số: Với a > 0, a ≠ Ta có: f x g x a ( ) =a ( ) ⇔ f ( x ) = g ( x ) Phương pháp đặt ẩn phụ: Dạng 1: ... góc k = tan α Giải phương trình f ' ( x ) = k tìm x0 hồnh độ tiếp điểm 4eyes1999@gmail.com 12 TRƯỜNG THPT NGƠ GIA TỰ  LÍ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TỐN 12 Tính y0 = f ( x0 ) Phương trình tiếp ... NGƠ GIA TỰ  LÍ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TỐN 12 PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU Phương trình tắc: Phương trình mặt cầu tâm I ( a; b; c ) bán kính R: ( x −a ) +( y −b ) +( z −c ) = R 2 2 Phương trình tổng...
 • 64
 • 245
 • 0

Tóm tắt thuyết môn anten truyền sóng

Tóm tắt lý thuyết môn anten và truyền sóng
... Tóm tắt thuyết anten truyền sóng Mục Lục Tóm tắt thuyết môn anten truyền sóng CHƯƠNG : CƠ SỞ LÝ THUYẾT ANTEN CHƯƠNG 3: HỆ THỐNG BỨC ... 16 CHƯƠNG 8: TRUYỀN SÓNG TRONG THÔNG TIN VỆ TINH 19 Trang Tóm tắt thuyết anten truyền sóng CHƯƠNG : CƠ SỞ LÝ THUYẾT ANTEN 1.1.Cơ sở xạ điện từ  Cơ sử xạ điện từ dựa vào phương trình ... với sóng cực dài, dài, phần song trung 4.3.2 Truyền sóng nhờ phản xạ tầng ion  Nguyên + Lợi dụng đặc tính phản xạ sóng tầng điện ly với băng sóng ngắn Trang Tóm tắt thuyết anten truyền sóng...
 • 19
 • 912
 • 3

bài tập thảo luận quản trị tài chính quốc tế

bài tập thảo luận quản trị tài chính quốc tế
... Bài tập thảo luận Quản trị Tài Quốc tế • Thủ tục vay vốn nhanh chóng, đơn giản • Có thể đảm bảo khoản vay lô hàng nhập tài sản bảo đảm khác • Mức tài trợ trung bình 60% giá trị lô hàng, mức tài ... dẫn kiến thức toán quốc tế đơn vị có yêu cầu • Được tài trợ không cần tài sản bảo đảm đáp ứng đủ tiêu chí xét chọn ACB Nhóm Lớp K4-HMQ1 Bài tập thảo luận Quản trị Tài Quốc tế • Được hưởng chương ... Nhóm Lớp K4-HMQ1 Bài tập thảo luận Quản trị Tài Quốc tế • Được nhân viên nhiều kinh nghiệm ACB tư vấn miễn phí vấn đề liên quan để có phương án tối ưu • Được tài trợ không cần tài sản bảo đảm...
 • 14
 • 939
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu tóm tắt lý thuyết hoá học vô cơ 10 chương 3tài liệu tóm tắt lý thuyết hoá học vô cơ 10 chương 4tài liệu tóm tắt lý thuyết hóa huu cơ 12 dochướng dẫn giải bài tập quản trị tài chính tổng hợp tất cả các dạng bàibài tập trắc nghiệm quản trị tài chínhbài tập môn quản trị tài chínhbài tập quản trị tài chính doanh nghiệp hiện đạibài tập quản trị tài chính quốc tếbài tập môn quản trị tài chính doanh nghiệpbài tập môn quản trị tài chính có đáp ánbài tập quản trị tài chính doanh nghiệpbài tập quản trị tài chính doanh nghiệp co dap anbài tập quản trị tài chính doanh nghiệp bbài tập quản trị tài chính doanh nghiệp 1bài tập về môn quản trị tài chính doanh nghiệpPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả