BÀI học số 6 hóa phân tích

BÀI học số 6 hóa phân tích

BÀI học số 6 hóa phân tích
... ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Hóa phân tích Nhóm: 2.2.1.2 Cân nƣớc – Thang pH Câu 4: Th ết lập cân ằn củ nước (Phươn trình phân ly củ nước T ch số t n củ nước Côn thức t nh pH củ un ... ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Hóa phân tích Nhóm: Câu 7: u thức u n mố qu n h hằn số cân ằn t hằn số cân ằn bazo? 2.2.1.4 pH hệ acid – baz Câu 8: pH củ h c mạnh( ... liên hợp Câu 5: Th ết lập cân ằn t (phươn trình u thức t nh hằn số cân ằn t vd) Câu 6: Th ết lập cân ằn o (phươn trình u thức t nh hằn số cân ằn t vd) Họ tên (MSSV): Lớp: CDHO17AKSTH Câu 7:...
 • 3
 • 114
 • 0

Slide bài tập hóa phân tích phản ứng hóa học dùng trong hóa phân tích

Slide bài tập hóa phân tích  phản ứng hóa học dùng trong hóa phân tích
... điện tích +2, ion mang điện tích -2  cần thay ion mang điện tích +1 ion mang điện tích -1 Bài tập – Ví dụ Phản ứng acid-baz Tính Đ? SO2 + 2NaOH  Na2SO3 + H2O Phản ứng gì? S ko thay đổi số oxy hóa ... lượng Trong phản ứng hóa học, đương lượng chất thay hay kết hợp với đương lượng chất khác VA.CA = VB.CB → dùng phân tích định lượng Ví dụ Phản ứng gì? Tính Đ? Đ = M/n Phản ứng acid-baz H2SO4 ... oxy hóa n1Ox2 + n2Kh1 Dự đốn chiều phản ứng E lớn: • • Tính oxy hóa dạng Ox mạnh Tính khử dạng Kh yếu → dự đốn chiều phản ứng: đơi có E lớn dạng oxy hóa oxy hóa dạng khử đơi Dự đốn chiều phản ứng...
 • 124
 • 1,516
 • 3

bài thuyết trình môn hóa phân tích

bài thuyết trình môn hóa phân tích
... VỀ HÓA PHÂN TÍCH I Nội dung yêu cầu 1/ Nội dung 2/ Yêu cầu II Các cách phân loại hóa phân tích 1/ Phân loại theo phương pháp phân tích 2/ Phân loại theo lượng chất khảo sát hay kỹ thuật phân tích ... pháp phân tích cao nhiệt + Phương pháp điều chế ngọc borax hay photphat 2/ Phân loại theo lượng chất khảo sát hay kỹ thuật phân tích: - Phân tích thô - Phân tích bán vi - Vi phân tích - Siêu vi phân ... xác thao tác phân tích Trung thực việc ghi nhận kiện kết đạt II CÁC CÁCH PHÂN LOẠI TRONG HÓA PHÂN TÍCH 1/ Phân loại theo phương pháp phân tích: + Phương pháp hóa học + Phương pháp hóa lý + Phương...
 • 13
 • 830
 • 2

Giáo trình hóa phân tích - Chương 5 Sai số trong hóa phân tích pptx

Giáo trình hóa phân tích - Chương 5 Sai số trong hóa phân tích pptx
... 6 ,5. 1 0-9 2 ,5. 1 0-1 3 6,0.1 0-1 0 1,0.1 0-1 3 1,8.1 0-1 1 5, 0.1 0-6 1,0.1 0-1 2 1,9.1 0-1 3 2 ,5. 1 0-1 0 1,3.1 0-7 4,0.1 0-1 0 2,0.1 0-1 5 3,2.1 0-1 9 1,1.1 0-2 4 7,4.1 0-1 4 4,8.1 0-1 0 1,6.1 0 -5 1,8.1 0-1 4 1,1.1 0-2 0 2 ,5. 1 0-2 7 ... 4,0.1 0-1 1 5, 5.1 0-6 2,0.1 0-2 9 9,1.1 0-6 5, 2.1 0-1 2 1 ,5. 1 0-8 5, 9.1 0-1 5 7,9.1 0-2 7 1,4.1 0-1 3 6,3.1 0-8 2,0.1 0-1 5 4,0.1 0-2 1 2,0.1 0-2 5 6,3.1 0-3 1 1,0.1 0-1 7 2,4.1 0-2 3 9,97 8,32 8,64 3, 15 10,40 5, 26 28,70 5, 04 ... tan (T) 5, 3.1 0-1 3 8,2.1 0-1 2 3 ,5. 1 0-1 1 1,78.1 0-1 0 1,1.1 0-1 2 8,3.1 0-1 7 1,3.1 0-2 0 1,6.1 0 -5 1,0.1 0-3 2 5, 8.1 0-1 9 5, 1.1 0-9 1,1.1 0-7 1,2.1 0-1 0 1,1.1 0-6 6,0.1 0-3 9 -lgT 12,28 11,09 10,46 9, 75 11, 95 16,08...
 • 18
 • 592
 • 4

Tóm tắt sai số trong hóa phân tích

Tóm tắt sai số trong hóa phân tích
... PHÁP HOÁ PHÂN TÍCH CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH (Định tính Định lượng) Phân tích hoá học Phân tích Trọng lượng Phân tích Thể tích Phân tích Công cụ Phân tích Điện hoá Phân tích Quang phổ Phân tích Sắc ... giai đoạn phân tích Quá trình phân tích Phân tích - Dựng đường chuẩn Phân tích mẫu hiệu chỉnh/mẫu chuẩn kiểm tra m ẫu trắng Phân tích mẫu lặp Xử lý số liệu phân tích báo cáo kết Phân tích thống ... phương pháp phân tích Kiểm tra độ xác cách phân tích mẫu chuẩn + Sử dụng chuẩn kiểm tra +Phân tích mẫu thêm chuẩn + So sánh kết phân tích mẫu với kết phân tích theo phương pháp chuẩn + Phân tích mẫu...
 • 83
 • 657
 • 0

LUẬN án TIẾN sĩ hóa học CHUYÊN NGHÀNH hóa PHÂN TÍCH

LUẬN án TIẾN sĩ hóa học CHUYÊN NGHÀNH hóa PHÂN TÍCH
... hàm lượng chất ô nhiễm phân tích đảm bảo kiểm soát chất lượng Ý nghĩa khoa học điểm luận án 5.1 Ý nghĩa khoa học luận án Đây đề tài nghiên cứu thuộc lĩnh vực Hóa học phân tích, để định tính định ... MÔI TRƯỜNG NƯỚC VÀ BÙN Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CHUYÊN NGÀNH: HÓA PHÂN TÍCH MÃ SỐ: 62.44.01.18 LUẬN ÁN TIẾN SĨ HÓA HỌC Người hướng dẫn khoa học: HÀ NỘI – 2014 TS Đặng Đức Nhận TS Đào Văn Bảy MỤC LỤC ... liệu phân tích đảm bảo kiểm soát chất lượng (QA/QC) Kết nghiên cứu đăng tài 06 công trình khoa học chuyên ngành nước quốc tế 5.2 Điểm luận án Điểm luận án là: - Xây dựng quy trình phân tích có...
 • 188
 • 286
 • 0

Khóa luận tốt nghiệp đại học công nghệ hóa phân tích hàm lượng sắt, amoni, độ cứng, clorua và độ dẫn điện trong nước trước và sau cột lọc ionit

Khóa luận tốt nghiệp đại học công nghệ hóa phân tích hàm lượng sắt, amoni, độ cứng, clorua và độ dẫn điện trong nước trước và sau cột lọc ionit
... phương pháp phân tích hàm lượng sắt, amoni, độ cứng, clorua độ dẫn điện • Tiến hành thực nghiệm phân tích hàm lượng sắt, amoni, độ cứng, clorua độ dẫn điện nước trước, sau cột lọc ionit nước cất ... Nga Khóa luận tốt nghiệp - Khoa :Công nghệ hóa Tiến hành thực nghiệm phân tích hàm lượng sắt, amoni, độ cứng, clorua, độ dẫn điện mẫu nước thu kết bảng sau: Mẫu Nước cất Nước chạy qua cột ionit Nước ... Nga Khóa luận tốt nghiệp - - Khoa :Công nghệ hóa Phương pháp dùng để phân tích nước nguồn nước uống dùng để phân tích nước hàm lượng canxi lên tới 50 mg/l, magie lên tới mg/l mẫu có hàm lượng...
 • 50
 • 203
 • 0

sở văn hóa: Phân tích 4 đặc trưng cơ bản của văn hóa và minh chứng bằng một ví dụ cụ thể.

Cơ sở văn hóa: Phân tích 4 đặc trưng cơ bản của văn hóa và minh chứng bằng một ví dụ cụ thể.
... sử Cho phép phân biệt văn hóa sản phẩm trình tích lũy qua nhiều hệ với văn minh sản phẩm cuối trình độ phát triển giai đoạn Tính lịch sử tạo cho văn hóa bề dày, chiều sâu, buộc văn hóa thường ... Tính hệ thống Văn hóa Tính lịch sử Tính nhân sinh •Tính hệ thống Đặc trưng giúp phân biệt hệ thống với tập hợp; giúp phát mối liên hệ mật thiết tượng, kiện thuộc văn hóa, phát đặc trưng, quy luật ... •Tính nhân sinh Đặc trưng cho phép phân biệt văn hóa tượng xã hội (do người sáng tạo, nhân tạo) với giá trị tự nhiên (thiên tạo) Văn hóa tự nhiên biến đổi với người Sự tác động người vào tự nhiên...
 • 8
 • 770
 • 7

sở văn hóa: Phân tích khái quát đặc trưng của văn hóa Đại Việt

Cơ sở văn hóa: Phân tích khái quát đặc trưng của văn hóa Đại Việt
... trường tự nhiên xã hội” Văn hóa Đại Việt Thời Lý – Trần Thời Hậu Lê Đặc trưng văn hóa thời Lý – Trần Thời Lý – Trần Văn hóa bác học Hệ tư tưởng Văn hóa vật chất Văn hóa Lý – Trần chứng kiến ... chiếm Đại Việt, đổi nước ta thành Quận Giao Chỉ, thủ tiêu độc lập nước ta Chúng tìm cách để thủ tiêu văn hóa nước ta: Đập phá văn bia, đốt sách,…  Sự cưỡng trị, văn hóa dẫn đến giao thoa văn hóa ... sách,…  Sự cưỡng trị, văn hóa dẫn đến giao thoa văn hóa cưỡng bức, dân tộc Việt phải giữ gìn bẳn sắc văn hóa Đặc trưng văn hóa thời Hậu Lê Nhà Lê trọng mở mang giáo dục Đối tượng học có phần cởi...
 • 22
 • 569
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 HÓA PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 HÓA PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG
... ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ KHOA DƯỢC HÓA PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG THỜI GIAN: 20 PHÚT (Không sử dụng tài liệu) ĐIỂM Họ tên sinh viên :Lớp: Mã số sinh viên :Ngày kiểm tra: ... ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ KHOA DƯỢC HÓA PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG THỜI GIAN: 20 PHÚT (Không sử dụng tài liệu) ĐIỂM Họ tên sinh viên :Lớp: Mã số sinh viên :Ngày kiểm tra: ... ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ KHOA DƯỢC HÓA PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG THỜI GIAN: 20 PHÚT (Không sử dụng tài liệu) ĐIỂM Họ tên sinh viên :Lớp: Mã số sinh viên :Ngày kiểm tra: ...
 • 10
 • 410
 • 0

Bài tập nhóm môn xã hội học kinh tế dựa vào đồ swot phân tích làng nghề truyền thống sản xuất rượu chi nê ở hậu lộc thanh hóa hiện nay

Bài tập nhóm môn xã hội học kinh tế dựa vào sơ đồ swot phân tích làng nghề truyền thống sản xuất rượu chi  nê ở hậu lộc thanh hóa hiện nay
... quan h xó hi mi ch dng li phm vi hp 2 điểm yếu Con ngời điều kiện kinh tế điểm yếu sản xuất rợu Chi- Hệ thống sách A.iu kin kinh t Quy mụ nh, l sn xut mang tớnh cht h gia ỡnh Cụng c sn xut ... Chính sách mở rộng thị trờng hạn chế, cha phát huy hết tiềm nng C hi Thu hút đầu t nớc Cơ hội sản xuất rợu Chi- tơng lai Kĩ thuật đợc cải tiến nâng cấp đại Mở rộng thị trờng tiêu thụ sản phẩm ... Hệ thống sách - Thiếu kinh nghiệm hạn chế mối quan hệ hội - Cha đợc đào tạo quy - Nhiều ngời làm n xa thoát li quê h ơng - Cha sách hỗ trợ ngời dân mở rộng quy mô nâng cấp công cụ sản xuất...
 • 21
 • 700
 • 0

Bài giảng Hóa phân tích II (hóa học phân tích định lượng) và đánh giá xử lý số liệu thực nghiệm bằng xác xuất thống kê

Bài giảng Hóa phân tích II (hóa học phân tích định lượng) và đánh giá xử lý số liệu thực nghiệm bằng xác xuất thống kê
... số liệu thực nghiệm xác xuất thống (3 tín = 45 tiết) Thái nguyên, 2011 Lời nói đầu Trên sở kiến thức học phần sở hóa học phân tích (hóa phân tích I) bi giảng Hóa học phân tích định lợng (Hóa ... (Hóa phân tích II) giới thiệu phơng pháp phân tích định lợng v cách xử lý, thống kết thực nghiệm thu đợc cho kết có độ tin cậy cao Để biên soạn Hóa học phân tích định lợng, tác giả tham khảo giáo ... đạI học thái nguyên trờng đạI học s phạm Khoa Hoá học TS Mai Xuân Trờng 0912.739.257 CQ : 0280.3856.853 NR 0280.3759.402 Bài giảng Hoá phân tích II (Hoá học phân tích định lợng) v đánh giá, xử lý...
 • 125
 • 656
 • 39

Một số kỹ thuật phân tích và giải nhanh bài toán trắc nghiệm hóa học vô cơ ở trường THPT luận văn thạc sỹ hóa học

Một số kỹ thuật phân tích và giải nhanh bài toán trắc nghiệm hóa học vô cơ ở trường THPT luận văn thạc sỹ hóa học
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRẦN THANH TÂM MỘT SỐ KĨ THUẬT PHÂN TÍCH VÀ GIẢI NHANH BÀI TỐN TRẮC NGHIỆM HĨA HỌC VƠ CƠ TRƯỜNG THPT Chun ngành: Lí luận Phương pháp dạy học mơn hóa học số: ... tư hóa học, q trình phân tích giải tốn trắc nghiệm hóa học học sinh học hố học trường THPT - Đối tượng nghiên cứu: kĩ thuật phân tích giải nhanh tốn trắc nghiệm hố học trường trung học ... đốn, suy luận nhanh, xác đáp án nhiễu “có vẻ đúng” 19 CHƯƠNG MỘT SỐ KĨ THUẬT PHÂN TÍCH VÀ GIẢI NHANH BÀI TỐN TRẮC NGHIỆM HĨA HỌC VƠ CƠ TRƯỜNG THPT 2.1 Những kĩ thuật giải tốn trắc nghiệm khách...
 • 228
 • 212
 • 2

Hóa phân tích 1 bài học số 5 chương 2 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỂ TÍCH (tiếp theo)

Hóa phân tích 1 bài học số 5 chương 2 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỂ TÍCH (tiếp theo)
... vd minh họa)? BÀI TẬP VỀ NHÀ CHƢƠNG 2 Bài tập nhà phần trắc nghiệm (câu 54 ,57 ,58 , 61- 66,73,77- 92, 99 ,10 2 -10 5 phần trắc nghiệm sau giáo trình)- Giáo trình hóa phân tích trƣờng đại học công nghiệp ... ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Hóa phân tích Nhóm: Câu 16 : Hút VX ml mẫu cho vào erlen + thêm v (ml) nước c t đem chuẩn độ VR (ml) dung dịch ... thức t ng quát, vd minh họa)? Câu 18 : Hút V1 (ml) mẫu ban đ u pha loãng thành V (ml) dung dịch A Hút V3 (ml) dung dịch A pha loãng thành V4 ml dung dịch B hút V5 ml dung dịch B đem chuẩn độ VR...
 • 3
 • 63
 • 0

BÀI học số 1 đại CƯƠNG hóa PHÂN TÍCH

BÀI học số 1 đại CƯƠNG hóa PHÂN TÍCH
... ………………………………………………………………………… 1. 1.2 Phân loại phƣơng pháp phân tích B Phân loại theo phương pháp phân tích Phương pháp phân tích hóa học Câu5: Cơ sở phương pháp phân tích hóa học? phương pháp phân tích hóa học định ... sát Câu 11: Cho biết nội dung loại phương pháp (phân tích ướt, phân tích khô)? ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Hóa phân tích Họ tên (MSSV): Lớp: CDHO17AKSTH 1. 1.3 Các ... ………………………………………………………………………… B Phân loại theo lượng chất khảo sát hay kỹ thuật phân tích Câu9: Cho biết nội dung loại phương pháp (phân tích thô, phân tích bán vi, vi phân tích, siêu vi phân tích) ? …………………………………………………………………………...
 • 7
 • 135
 • 0

Xem thêm