Điểm Torricelli Fermat trong tam giác

Điểm Torricelli Fermat trong tam giác

Điểm Torricelli Fermat trong tam giác
... ATB,TCA,TAB tam giác O1 O2 O3 đều, gọi O tâm tam giác Khi O tâm tam giác A’B’C’ Trang diendantoanhoc.net [VMF] Tính chất : Với điều kiện góc tam giác nhỏ 120o tam giác ABC có T điểm Fermat trong, ... tam giác ) CMR BAC = 120o Cho tam giác ABC, T điểm Fermat Dựng phía tam giác tam giác BCA1 , CAB1 , BAC1 Giả sử AA1 cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác A1 B1 C1 A’ Tượng tự có B’ C’ Giả sử A2 điểm ... sau: T điểm fermat tam giác ABC A’,B’,C’ điểm nằm cung BTC, ATC, BTA đường tròn ngoại tiếp tam giác BTC, ATC, BTA CMR a) Tam giác A’B’C’ b) Gọi O1 , O2 , O3 tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ATB,TCA,TAB...
 • 9
 • 725
 • 2

Hệ thức lượng trong tam giác

Hệ thức lượng trong tam giác
... = vào ( *) ta sin A sin B = = ⎧ ⎪sin A = ⎪ ⇔⎨ ⎪sin B = ⎪ ⎩ ⎧ A = 300 ⎪ ⇔⎨ ⎪B = 60 ⎩ Ghi chú: Trong tam giá c ABC ta có a = b ⇔ A = B ⇔ sin A = sin B ⇔ cos A = cos B II ĐỊNH LÝ VỀ ĐƯỜN G TRUNG ... (1) (2) ta đượ c : cotg α = 4S Cá c h c: Gọ i S , S lầ n lượ t diệ n tích tam giá c ABH ACH p dụ n g đònh lý hà m cos tam giá c ABH ACH ta có : AM2 + BM2 − c cotg α = (3) 4S1 − cotg α = AM2 + ... sin A cos B + sin B cos A ) ⇔ = cotgC sin A sin B ⇔ ( cotg B + cotgA ) = cotgC III DIỆN TÍCH TAM GIÁC Gọ i S: diệ n tích ABC R: bá n kính đườ ng trò n ngoạ i tiế p ABC r: bá n kính đườn g trò...
 • 16
 • 5,472
 • 101

he thuc giua canh va goc trong tam giac vuong

he thuc giua canh va goc trong tam giac vuong
... b tgC = b cotgB c = b tgC = b cotgB Một số hệ thức cạnh góc tam giác vuông áp dụng: Bài 1: Điền từ thích hợp vào chỗ trống: Trong tam giác vuông, cạnh góc vuông bằng: sin góc đối a) Cạnh huyền ... bay lên cao km theo phương thẳng đứng? Bài giải: Đổi 1,2phút = 50 m/h 00k 500 AB = 50 = 10 BH = AB sinA = 10.sin300 B 300 A H Một số hệ thức cạnh góc tam giác vuông Hãy từ C đến B theo đư ờng ngắn ... góc đối b) Cạnh góc vuông nhân với cotg góc kề Bài 2: Trong khẳng định sau, khẳng định đúng, khẳng định sai? Trong ABC vuông A có cạnh huyền a cạnh góc vuông b, c Khi đó: a) b =...
 • 9
 • 13,265
 • 84

quan hệ 3 cạnh trong tam giác

quan hệ 3 cạnh trong tam giác
... biểu hai định lý quan hệ góc cạnh đối diện tam giác? Trả lời •Định lý 1: Trong tam giác, góc đối diện với cạnh lớn góc lớn •Định lý 2: Trong tam giác, cạnh đối diện với góc lớn cạnh lớn µ A=700 ... (3) (2) * Chứng minh: (SGK) ♦ Trong tam giác, tổng độ dài hai cạnh lớn độ dài cạnh lại ♦ Các bất đẳng thức (1), (2), (3) gọi bất đẳng thức tam giác Tiết 51 : QUAN HỆ GIỮA BA CẠNH CỦA MỘT TAM GIÁC ... lớn dài hai cạnh lại tổng hiệu độ hiệu nhỏ tổng độ dàimột tam cạnh lại hai giác?  Bài toán Tiết 51 : QUAN HỆ GIỮA BA CẠNH CỦA MỘT TAM GIÁC BẤT ĐẲNG THỨC TAM GIÁC I BẤT ĐẲNG THỨC TAM GIÁC GT Định...
 • 19
 • 2,476
 • 2

Tiet 11. Mot so hthuc ve canh va goc trong tam giac

Tiet 11. Mot so hthuc ve canh va goc trong tam giac
... tgC b C Một số hệ thức cạnh góc tam giác vuông Các hệ thức b = a.sinB = a.cosC A B c = a.cosB = a.sinC b =c.tgB = c.cotgC b c a C c =b.cotgB =b tgC Định lí Trong tam giác vuông, cạnh góc vuông ... vuông nhân với tang góc đối nhân với cô tang góc kề Một số hệ thức cạnh góc tam giác vuông Các hệ thức Định lí Trong tam giác vuông, cạnh góc vuông bằng: a) Cạnh huyền nhân với sin góc đối nhân ... đại diện nhóm trả lời (Sửa câu 2)hoặc n = m.sinN) Một số hệ thức cạnh góc tam giác vuông Các hệ thức Định lí: Trong tam giác vuông, cạnh góc vuông bằng: a) Cạnh huyền nhân với sin góc đối nhân...
 • 10
 • 512
 • 0

Bài tập về hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông

Bài tập về hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông
... =>BC=8 BÀI TẬP TỰ LUYỆN: Bài 1: Cho tam giác vuông cạnh huyền đường cao ứng với cạnh huyền Hãy tính cạnh nhỏ tam giác vuông Bài 2: Cho tan giác vuông Biết tỉ số hai cạnh góc vuông : cạnh huyền ... cm Tính độ dài cạnh góc vuông hình chiếu cạnh góc vuông cạnh huyền DƯƠNG THÁI HƯNG 10 TRƯỜNG THCS TƯNG LĨNH GIÁO ÁN TỰ CHỌN TOÁN NĂM HỌC 2008-2009 Bài 3: Cho tam giác vuông ABC vuông A Biết HB, ... 74 74 C 3) Bài 3: Cho hình chữ nhật ABCD, đường phân giác góc B cắt đường chéo AC thành hai đoạn Tính kích thước hình chữ nhật 7 A B C D AB AB Theo tính chất tia phân giác góc tam giác ta có:...
 • 3
 • 15,899
 • 105

TINH CHAT DUONG TRUNG TUYEN TRONG TAM GIAC

TINH CHAT DUONG TRUNG TUYEN TRONG TAM GIAC
... tuyến ứng với cạnh BC tam giác ABC - Mỗi tam giác có ba đường trung tuyến ?1 Hãy vẽ tam giác tất đường GV: BUI DUC trung tuyến ? THU II/ TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN CỦA TAM GIÁC: a/ Thực hành: ... Điểm G điểm tam giác miếng bìa hình tam giác nằm thăng đầu ngón tay GV: BUI DUC THU I/ ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN CỦA TAM GIÁC: A B  C M - Đoạn AM đường trung tuyến xuất phát từ đỉnh A đường trung tuyến ... Thực hành 1: cắt tam giác giấy Gấp lại để xác đònh trung điểm cạnh Kẻ đoạn thẳng nối trung điểm với đỉnh đối diện Bằng cách tương tự, vẽ tiếp đường trung tuyến lại ?2 Quan sát tam giác vừa vẽ...
 • 9
 • 15,883
 • 76

Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
... khoá Trongtam giác vuông, .tích A bìnhgóc phương Cho ABC vuông cạnh góc vuông ường Trongtamtam giác mỗi.thì ,cạnh ó tỉ vuông Trong giác giác .vuông, mỗi hai Khi góc số tam vuông, cạnh gócvuông ... b/ Cạnh góc vuông tỉ số lượng giác góc B góc C Định lý: Trong tam giác vuông, cạnh góc vuông bằng: a/ Cạnh huyền nhân với sin góc đối nhân với côsin góc kề b/ Cạnh góc vuông nhân với tang góc ... Cho ABC vuông A, BC = a, AC = b, AB = c Viết tỉ số lượng giác góc B góc C Từ tính cạnh góc vuông theo: a/ Cạnh huyền tỉ số lượng giác góc B góc C b/ Cạnh góc vuông tỉ số lượng giác góc B góc C...
 • 31
 • 4,926
 • 5

Hệ thức lương trong tam giác

Hệ thức lương trong tam giác
... cao cột cờ ,trong điều kiện ta không đến gần để đo,Ta áp dụng hệ thức lượng tam giác để tính toán A B S Gii bi toỏn o mt on AB trờn mt t o gúc A,gúc B(bng giỏc k) p dng h thc lng tam giỏc ABC ... kiến thức cần thiết cho học Định lý Côsin: a = b + c 2b cos A a b c = = Định lý Sin : SinA SinB Sinc Công thức diện tích: S= S= cbSinA S= abc S=p.r S= abSinC acSinB 4R Sketchpad Phn I:Gii tamgiỏc ... -0,191 2bc = 101 ^= B ^ ^ 180 - (A + B) = 310 40 ' Vớ d 3: Cho tam giỏc ABC cú cnh a= 14 cm,b= 13 Cm, c= 15 Cm.Tớnh din tớch S ca tam giỏc v bỏn kớnh r ca ng trũn ni tip Gii: CosA = b + c ...
 • 12
 • 1,550
 • 16

BT HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC

BT HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC
... tròn ngoại tiếp tam giác thoả mãn R2 – d2 = 5*.Cho tam giác ABC có trọng tâm G Gọi A’, B’, C’ hình chiếu G xuống cạnh BC, CA, AB tam giác Hãy tính diện tích tam giác A’B’C’ biết tam giác ABC có diện ... 7.Cho tam giác ABC vuông A có đường cao AH Gọi r1,r2,r3 bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC,ABH,ACH Chứng minh : AH = r1 + r2 + r3 *8.Cho tam giác ABC thoả mãn : = Chứng minh tam giác ABC tam ... đường trung tuyến vẽ từ C tam giác ACM d)Tính diện tích tam giác ABM 10 Tam giác ABC có = ≠ Chứng minh rằng: 2cotA = cotB + cotC 11.Chứng minh rằng: hai trung tuyến BM CN tam giác ABC vuông góc khi:...
 • 3
 • 2,191
 • 107

Tính chất 3 đường phân giác trong tam giác

Tính chất 3 đường phân giác trong tam giác
... điểm Đ6 tính chất ba đường phân giác tam giác Tính chất ba đường phân giác tam giác * Định lý: Ba đường phân giác tam giác qua điểm, điểm cách ba cạnh tam giác A L F ?2 Dựa vào hình 37 , viết giả ... - tính chất ba đường phân giác tam giác A - Vẽ ABC - Vẽ tia phân giác góc A cắt cạnh BC M - AM đường phân giác (xuất phát từ đỉnh A) ABC B M C Tiết 57 Đ6 - tính chất ba đường phân giác tam giác ... có tính chất gì? * Tính chất: Trong cân, đường phân giác xuất phát từ góc đỉnh đối diện với đáy đồng thời trung tuyến ứng với cạnh đáy B M C Đ6 tính chất ba đường phân giác tam giác Tính chất...
 • 15
 • 2,846
 • 14

Chương I - Bài 4: Hệ thức lượng về cạnh và góc trong tam giác vuông

Chương I - Bài 4: Hệ thức lượng về cạnh và góc trong tam giác vuông
... Tiết 11 Một số hệ thức cạnh góc tam giác vuông 1.Các hệ thức *Định lí: sgk tr 86 b = a sinB = a cosC c = a sinC = a cosB b = c tgB = c cotgC c = b tgC = b cotgB b c a= = sin B sinC A c ... C * Luyện tập B i1 Cho ABC vuông A có AB = 21 cm, C = 400 Hãy tính độ d i đoạn thẳng: a) AC b) BC c) Phân giác BD B ( Kết làm tròn đến chữ số phần thập phân) C D B i ( Trắc nghiệm ) A B Câu1 ... sgk tr 86 B Một thang d i 3m Cần đặt chân thang cách tường khoảng để tạo v i mặt đất góc an toàn 650 ( tức đảm bảo thang không bị đổ ) HD/ V i toán chân thang cần ph i đặt cách chân tường khoảng...
 • 7
 • 3,797
 • 8

Chương II - Bài 3: Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác

Chương II - Bài 3: Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác
... lại tam giác! •Mặt khác ta có hệ quả: a=2RsinA; b=2RsinB; c=2RsinC Hệ giúp ta lượng giác hoá yếu tố độ dài CÁC HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VÀ GIẢI TAM GIÁC ……………………………………………………………………………… Bài ... Cosin tam giác Định lý sin tam giác Công thức độ dài đường trung tuyến Công thức độ dài đường phân giác Các công thức tính diện tích Sơ đồ toán giải tam giác Cần Về vấn đề giải nhìn lại kết sau: tam ... mở đầu: A.Một tam giác coi xác định dài hai cạnh I Biết độ trường hợp nào? xen góc B .Tam giácdài ba cạnh II Biết độ xác định tìm yếu tố III Biết hai góc lại ? (bài toán giải tam giác) cạnh Ba...
 • 26
 • 3,326
 • 18

Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác

Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác
... với B đối diện với cạnh AC C đối diện với cạnh AB x Thứ năm ngày 28 tháng năm 2008 Chương III : Đ1 quan hệ yếu tố tam giác Các đường đồng quy tam giác Quan hệ góc cạnh đối diện tam giác A B ... Thứ năm ngày 28 tháng năm 2008 quan hệ yếu tố tam giác Các đường đồng qui tam giác Chương III : Đ1 Quan hệ góc cạnh đối diện tam giác 1/ Góc đối diện với cạnh lớn Quan sát hình vẽ : A Định lý ... (S) vào ô trống cho thích hợp: (2 điểm) Đ 1, Trong tam giác, đối diện với hai góc hai cạnh (2 điểm) Đ 2, Trong tam giác vuông, cạnh huyền cạnh lớn (2 điểm) S 3, Trong tam giác, đối diện với cạnh...
 • 12
 • 458
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: cach chung minh 3 diem thang hang trong tam giac lop 7tinh chat giao diem 3 duong cao trong tam giactính chất trung diem trong tam giactính chất giao điểm 3 đường phân giác trong tam giáccâu 8 trong tam giác giao điểm của 3 đường tung tuyến được gọi là gìquan hệ giữa các yếu tố trong tam giácgóc và cạnh đối diện trong tam giácso sánh các đoạn thẳng trong tam giácđịnh lí talet trong tam giácbài giảng định lí talet trong tam giácđường trong tam giácquan hệ trong tam giácgóc trong tam giácyếu tố trong tam giáchệ thức lượng trong tam giác111Nghi quyet DHCD 2011bao cao thuong nien nam 2016111BC hop nhat giua nien do signed111BC rieng giua nien do signedCông bố thông tin về Hội đồng quản trị 111CBTT MN signedchuẩn đầu ra 29 chuyên ngành chuyên khoa cấp II Sau đại họcchuẩn đầu ra 32 chuyên ngành chuyên khoa cấp I Sau đại họcđề cương ôn tập học kỳ 1 môn hóa học 11 có đáp án.3 THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚIThS chuẩn đầu ra ch noi khoaThS chuẩn đầu ra ch cdhaThS chuẩn đầu ra ch hhtmThS chuẩn đầu ra ch ytccMau so 4B – BB hop cap Dvị dac thu (kem HD so 67_HD-HCQG)Công văn số 180 HCQG-TCCB V v dự thi thăng hạng chuyên viên chính năm 2016-2017 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAMau so 01 – NĐ 39 (BC thanh tich tap the)Mau so 02 – NĐ 39 (BC thanh tich ca nhan)Mau so 3 (BC tong ket TĐ kem HD so 67_HD-HCQG)Mau so 4A – BB hop Dvị va hop Phong (kem HD so 67_HD-HCQG)thu mua, vận chuyển, bảo quản, chế biến cá biển