Đề cương ôn tập Maclenin (Học Phần 2)

Đề cương ôn tập hết học phần môn di truyền học

Đề cương ôn tập hết học phần môn di truyền học
... thường chết tuổi thiếu niên suy hô hấp Sinh học phân tử 96 Có thể phân biệt bệnh di truyền gen trội gen lặn dựa biểu lâm sàng người dị hợp tử: bệnh di truyền trội có biểu lâm sàng, bệnh di truyền ... hồng cầu hình liềm có đặc điểm bệnh di truyền gen lặn đặc điểm người dị hợp làm bệnh có tính chất bệnh di truyền trội Câu 3: Chứng minh AND chất mang thông tin di truyền 1.1 Chứng minh gián tiếp ... phả hệ loại bệnh di truyền Nhiều bệnh di truyền gen trội thật có biểu người đồng hợp tử nặng so với người dị hợp tử Ví dụ: bệnh loạn sản sụn bẩm sinh (achondroplasia) bệnh di truyền gen trội NST...
 • 16
 • 1,382
 • 15

Đề cương ôn tập sinh học phân tử

Đề cương ôn tập sinh học phân tử
... ribonucleoprotein có phân tử snRNUP3_ phân tử hỗ trợ xúc tác hình thành kết nối tiểu phần thành Rib - thành phần đặc biệt đánh dấu nucleomine_ 1pr gắn với ARN nghiên cứu, phân tử dường bao lấy phân tử ARN ... Những phân tử pr nhuộm màu màu với pr nhân - Trong trình thành thục, phân tử rARN 45S bỏ bớt pr thừa phân chia tiếp tục để hình thành tiểu phần lớn bé Rib Trong 30 phút đánh dấu nguyên tử phóng ... hợp AZT chống HIV từ giai đoạn đầu), ung thư vòm họng, ung thư não, ung thư cổ tử cung… - Do tác dụng chống tăng sinh, IFN sử dụng để điều trị bệnh u hắc tố (melanoma) u bướu thịt Kasopi (Kasopi’s...
 • 7
 • 561
 • 10

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HẾT HỌC PHẦN KINH TẾ MÔI TRƯỜNG

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HẾT HỌC PHẦN KINH TẾ MÔI TRƯỜNG
... vào công tác giữ gìn,bảo tồn MT -Học tập, biết sử dụng công nghệ xử lí chất thải bảo vệ môi trường đảm bảo lợi ích hài hòa KT-XHmôi trường -Có nhận định khôn ngoan,ứng xử đắn => Giáo dục Môi trường ... Quốc tế Câu 20 Công cụ kinh tế quản lí MT Tình hình sử dụng VN -ý nhỏ câu 20 : Trình bày thuế TN-Thuế ô nhiễm MT Tình hình sử dụng VN +Kn Công cụ kinh tế : Là công cụ quan trọng cảu kinh tế hỗn ... nhiên thực tế dc thực phạm vi nhỏ hẹp,chưa dc áp dụng cách rộng rãi Câu 21 Các công cụ khoa giáo quản lí môi trường tình hình sử dụng VN -Kn công cụ khoa giáo : công cụ sử dụng quản lí môi trường...
 • 16
 • 142
 • 0

Đề cương ôn tập hết học phần tư tưởng Hồ Chí Minh

Đề cương ôn tập hết học phần tư tưởng Hồ Chí Minh
... - Hồ Chí Minh khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam Đảng giai cấp công nhân, đội tiên phong giai cấp công nhân, mang chất giai cấp công nhân - Nội dung chất giai cấp công nhân Đảng là: tảng tưởng ... cho thấy, việc xuất tưởng HCM không chỉ nhu cầu tất yếu khách quan CMVN, mà còn là tất yếu của CMTG Câu Thực chất VĐ dân tộc thuộc địa (4 điểm) tưởng HCM không đề cập đến VĐ dân tộc ... kết dân tộc liên minh công - nông, liên minh công - nông tảng mặt trận dân tộc thống nhất” “Đại đoàn kết trước hết đoàn kết đại đa số nhân dân, mà đa số nhân dân ta công nhân, nông dân tầng lớp...
 • 14
 • 138
 • 0

Đề cương ôn tập hóa học 11 trương THPT Phan Châu Trinh Đà Nẵng 2010

Đề cương ôn tập hóa học 11 trương THPT Phan Châu Trinh Đà Nẵng 2010
... có 115 a Tính số hạt loại anion Y- Viết kí hiệu nguyên tử Y b Viết công thức hợp chất với hidro, hợp chất oxit bậc cao nhất, hợp chất hidroxit tương ứng nguyên tố Y Viết công thức electron công ... hình học chữ V góc liên kết HOH ≈ 1050 f NH3 giải thích H2O có dạng hình học tháp tam giác góc liên kết HSH ≈ 1070 g CO2 giải thích dạng hình học phân tử CO2 thẳng h BCl3 giải thích dạng hình học ... Cl2 t0nc, t0s lớn Tính oxi hóa giảm dần F2 > Cl2 > Br2 > I2 Tính khử tăng dần Cl2 < Br2 < I2 Halogen không phản ứng trực tiếp với O2, N2, C - Tính oxi hoá mạnh : - Không có tính khử Phản ứng mãnh...
 • 12
 • 565
 • 4

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CHƯƠNG 2 PHẦN HÌNH HỌC MÔN: TOÁN LỚP 6

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CHƯƠNG 2 PHẦN HÌNH HỌC MÔN: TOÁN LỚP 6
... Về kĩ năng: − Biết nhận góc hình vẽ − Biết dùng thước đo góc để đo góc vẽ góc có số đo cho trước BÀI TẬP: 11, 12, 14, 18, 19, 21 , 22 , 24 , 25 , 27 SGK Bài 3: (bài tập 27 SGK trang 85) Trên nửa mặt ... cho trước BÀI TẬP: 38, 40, 42a,b, 43, 44, 47 SGK Bài 9: (bài tập 47 SGK) Vẽ đoạn thẳng IR dài 3cm Vẽ điểm T cho TI = 2, 5cm, TR= 2cm Vẽ ∆ TIR Bài 10: (bài tập thêm) Vẽ đường tròn (O; 2cm) Vẽ đoạn ... tia Ox, vẽ tia · · Oy, Oz cho xOy = 40O, xOz = 150O (hình 2) a) Tính số đo góc yOz b) Kể tên góc nhọn, góc tù · · Bài 6: (bài tập thêm) Trong hình biết AOM = 90O, BON = 35O · a) Tính MON ; b) Hãy...
 • 5
 • 822
 • 1

Đề cương ôn tập khoa học môi trường

Đề cương ôn tập khoa học môi trường
... loài làm tăng tính đa dạng sinh học loài làm giảm tính đa dạng sinh học Sự phân bố loài: Ở môi trường thích hợp cho nhiều loài sinh vật sinh sống có đa dang sinh học cao Nh ững khu rừng nhi ệt ... (biotic) Các thành phần vô sinh: Bao gồm tất nhân tố môi trường như: ánh sáng, lượng mưa, nhiệt độ, dộ ẩm, chất khoáng, đất Các nhân tố môi trường cung cấp nguồn lượng vật chất cần thiết mà chúng ... nhiên, loài xem cấp phân loại b ản (taxon), thuật ngữ đa dạng sinh học sử dụng rộng rãi đa dạng loài Theo công ước đa dạng sinh học: Đa dạng loài phong phú số lượng loài, số lượng phân loài trái...
 • 8
 • 1,190
 • 11

Đề cương ôn tập thi học kì

Đề cương ôn tập thi học kì
... tia ló Baøi 28 C/ ĐỀ LUYỆN TẬP • CẤU TRÚC ĐỀ THI HỌC KÌ MÔN VẬT LÝ 11 NĂM HỌC 2010-2011: T ự luận 100%, gốm phần: +Phần 1: Lý thuyết (4 đ) gồm đến câu hỏi ngắn +Phần 2: Bài tập (6đ) gồm bài: ... độ I đặt vuông góc với hướng từ trường điểm Câu 14 Hiện tượng tự cảm gì?  Hiện tượng tự cảm : Là tượng cảm ứng điện từ xảy mạch có dòng điện mà biến thi n từ thông qua mạch gây biến thi n cường ... f > : TK hội tụ f < : TK phân d > : vật thật d < : vật ảo d’ > : ảnh thật d' < : ảnh ảo b/ CÁC CÔNG THỨC CẦN GHI NHỚ: 1/ Từ thông Trong đó: Φ=B.S.cosα Φ từ thông –Wb, B cảm Lan từ (T) ứng...
 • 13
 • 1,535
 • 8

Đề cương ôn tập triết học

Đề cương ôn tập triết học
... vấn đề triết học quan điểm thực tiễn, thống hữu giới quan vật với phép biện chứng, quan niệm vật triệt để tính thực tiễn cách mạng - Giải đắn vấn đề triết học quan điểm thực tiễn Vấn đề triết học ... giao tiếp đời sống xã hội Quan điểm triết học Mác – Lênin giải phóng người - Triết học Mác nói chung, triết học người triết học Mác – Lênin nói riêng vấn đề giải phóng người, từ giải phóng người ... theo quan điểm triết học Mác: + Khoa học có vai trò nâng cao trình độ người lao động + Khoa học có vai trò nâng cao công cụ lao động + Khoa học có vai trò kết hợp người lao động với công cụ lao động,...
 • 35
 • 860
 • 16

Đề cương ôn tập đại học vừa làm vừa học ngành Việt Nam Học

Đề cương ôn tập đại học vừa làm vừa học ngành Việt Nam Học
... trường Môn: CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DU LỊCH VIỆT NAM I Khái quát tiềm du lịch Việt Nam 1.1 Tài nguyên du lịch Việt Nam 1.2 Tiềm vùng du lịch Việt Nam II Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến ... Vấn đề SẢN PHẨM DU LỊCH 7.1 Khái niệm 7.2 Đặc điểm sản phẩm du lịch Vấn đề TÁC ĐỘNG CỦA DU LỊCH TỚI KINH TẾ, VĂN HÓA, XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG ... phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 2.1 Bối cảnh phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn 2.2 Quan điểm phát triển du lịch đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 2.3 Mục tiêu...
 • 3
 • 305
 • 0

Xem thêm